Byla e2-19137-191/2016
Dėl žalos atlyginimo solidariai ir priėmė sprendimą už akių

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovams R. Š., E. B. dėl žalos atlyginimo solidariai ir priėmė sprendimą už akių.

3Teismas

Nustatė

4I. V. socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 24041,61 Eur žalos atlyginimo (b.l. 3-7).

5Atsakovei E. B. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-07-19 įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 31, CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

6Atsakovui R. Š. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-11-03 įstatymų nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu (b.l. 43, CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

7Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – Kauno apygardos teismo 2015-01-23 nutartis (b.l. 8-10), Kauno apygardos teismo 2015-04-02 nutartis (b.l. 11), Kauno apygardos teismo 2015-05-28 nutartis (b.l. 12-13), Kauno apygardos teismo 2015-09-22 nutartis (b.l. 14-18), likvidacinis balansas (b.l. 19), Kauno apygardos teismo 2016-03-04 sprendimas (b.l. 20-21), VĮ Registrų centro pranešimas (b.l. 22), LR juridinių asmenų registro išrašas su istorija (b.l. 23-26), – patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

11Nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2016-03-04 sprendimu BUAB ( - ) veikla pripažinta pasibaigusia, likvidavus dėl bankroto. Valstybės įmonės registrų centro Kauno filialas 2016-04-11 išregistravo bendrovę iš Juridinių asmenų registro. Likvidavus bendrovę dėl bankroto liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 178600,09 Eur sumai, iš jų: VSDFV Kauno skyriaus 24041,61 Eur finansinis reikalavimas. VSDFV Kauno skyrius atgauti skolą iš likviduotos bankrutavus UAB ( - ) neturi galimybės. Bendrovės vadovu laikotarpiu nuo 2006-10-20 iki 2012-02-06 buvo E. B., o nuo 2012-02-06 iki 2015-02-04 - R. Š.. Prejudicinis faktas, kad UAB ( - ) bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, pripažintas Kauno apygardos teismo 2015-09-22 nutartimi.

12Likvidavus skolininką dėl bankroto, kreditoriaus teisės į kaltąjį dėl žalos padarymo asmenį išsaugojimas reiškia bendrovės kreditoriaus teisių apsaugą, kreditoriaus subjektinių teisių realumą ir praktinį užtikrinimą. Įmonei (skolininkui) tapus nemokiai ir bankrutavus, vienintelė galimybė kreditoriui apsaugoti savo interesus (jei jie nebuvo patenkinti bankroto byloje) yra grindžiama įmonės valdymo organus sudariusių asmenų fiduciarinių pareigų pačiai įmonei, jos akcininkams ir kreditoriams pažeidimu, nes bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant kreditorius, interesus. Taigi generalinio delikto principo taikymo galimybė įmonės valdymo organus sudarantiems asmenims atsiranda, jeigu pati įmonė dėl jo valdymo organus sudarančių asmenų priimamų sprendimų tampa nemoki ir bankrutuoja.

13Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str.). Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui. Įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje 3K-7-444/2009).

14UAB ( - ) vadovai E. B. ir R. Š. įmonės veiklą organizavo netinkamai, dėl ko kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą buvo apribotos, o jų turtinės teisės pažeistos (ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p.).

15Civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, patvirtina ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai. Nustačius atsakovų neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti atsakovų kaltės. Paneigti šią prezumpciją, siekdami išvengti atsakomybės, remdamasi kaltės nebuvimu, turėtų atsakovai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

16Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimo (CK 6.6 str. 3 d.).

17Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad būtent dėl tyčinių atsakovų veiksmų BUAB ( - ) nebuvo patenkinti ieškovo, kaip kreditoriaus, finansiniai reikalavimai.

18Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str.).

19Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistina 24041,61 Eur žalai atlyginti.

20Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas – 541,00 Eur, t.y. po 270,50 Eur iš kiekvieno (CPK 96 str. 1 d.).

21Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), todėl iš atsakovų nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Priteisti solidariai iš atsakovų R. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, į.k. 188677437, buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 42, 44240 Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB DNB banke, b.k. 40100, naudai 24041,61 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt vieną eurą 61 ct) žalos atlyginimo.

25Priteisti iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 270,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio (Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

26Priteisti iš atsakovės E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 270,50 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio (Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

27Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. I. V. socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovei E. B. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Atsakovui R. Š. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo... 7. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – Kauno apygardos teismo 2015-01-23... 11. Nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2016-03-04 sprendimu BUAB ( - ) veikla... 12. Likvidavus skolininką dėl bankroto, kreditoriaus teisės į kaltąjį dėl... 13. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti... 14. UAB ( - ) vadovai E. B. ir R. Š. įmonės veiklą organizavo netinkamai, dėl... 15. Civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų... 16. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su... 17. Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad būtent dėl... 18. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų ieškovo naudai solidariai... 20. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteistinas... 21. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų R. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. B.,... 25. Priteisti iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 270,50 Eur (du... 26. Priteisti iš atsakovės E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 270,50 Eur (du... 27. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 28. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...