Byla 2A-849-262/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – BUAB „Hidroelektromontažas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. Č. įmonės „Gedvita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. Č. įmonės „Gedvita“ ieškinį atsakovui UAB „Lex bonum“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – BUAB „Hidroelektromontažas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 14 450 Lt skolą. Nurodė, kad 2012 m. sausio 17 d. tarp V. Č. įmonės „Gedvita“ ir atsakovo UAB „Lex bonum“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. LEX/GED/12/01/10, kuria ieškovas atlygintinai perleido atsakovui teisę reikalauti 17000 Lt prievolės įvykdymo iš UAB „Hidroelektromontažas“. Tą pačią dieną priėmimo-perdavimo aktu atsakovui buvo perduoti reikalavimo teisę patvirtinantys dokumentai: subrangos sutartis, PVM sąskaita faktūra, buhalterinė pažyma. Ieškovas nurodė, jog remiantis priėmimo-perdavimo akto Nr. 1 prie reikalavimo perleidimo sutarties 3 punktu atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 85 proc. nuo išieškotos sumos už reikalavimo teisę, likusi dalis pagal sutarties sąlygas turėjo likti atsakovui kaip komisinis mokestis. Pagal sutarties sąlygas atsakovas turėjo atsiskaityti su ieškovu per dešimt darbo dienų nuo to momento kai skolininkas atsiskaitys su atsakovu, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Ieškovas paaiškino, jog UAB „Lex bonum“ iki šiol nėra įvykdęs savo prievolės sumokėti už jam perleistą reikalavimą.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad tarp šalių buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis su sąlyga, kad atsakovui išieškojus skolą iš UAB „Hidroelektromontažas“ dalis sumos už reikalavimo teisės perleidimą bus grąžinta ieškovui, dalis - liks atsakovui kaip atlygis už skolos išieškojimą, o neišieškojus skolos per šešis mėnesius reikalavimo teisė sugrįš ieškovui. Ši sąlyga buvo žodžiu išaiškinta ieškovui taip pat nedviprasmiškai nurodyta sutarties priedo 3 p., kuriame sakoma, jog atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 85 proc. nuo išieškotos sumos už reikalavimo teisę, likusi procentų dalis, kuri sudaro 15 proc. nuo išieškotos sumos, liks atsakovui kaip komisinis mokestis, taip pat sutarties 4 punkte, kuris reglamentuoja sutarties galiojimą. Atsakovas nurodo, jog pagal sutarties sąlygas sutarties galiojimas pasibaigė 2012-07-17 ir nuo šios dienos reikalavimo teisė grįžo ieškovui.

5Trečiasis asmuo nurodė, kad sutarties sąlygos yra aiškios, tarpusavyje susijusios ir nekelia abejonių. Sutartis yra terminuota, o apmokėjimas ir sėkmės mokestis priklauso nuo to, ar pavyks išieškoti skolą. Ieškovas, pasirašydamas sutartį, patvirtino, jog jam sutarties sąlygos žinomos ir suprantamos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, iš ieškovo valstybei priteista 45 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

8Vertindamas šalių pasirašytos sutarties turinį teismas padarė išvadą, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis, tai yra atlygintinas cesijos sandoris. Su reikalavimo teisės atlygintinumo požymiu iš esmės siejama pradinio kreditoriaus atsakomybė už skolininko mokumą, t.y. atlygintinas teisių perleidimas numato platesnę cedento atsakomybę už skolininko nemokumą (CK 6.105 str. 1 d., 3 d.). Esant tokiam teisiniam reikalavimo teisių perleidimo reglamentavimui nepagrįstu laikytinas ieškovo teiginys, jog atlyginimas už reikalavimo teisių perleidimą pradiniam kreditoriui turi būti sumokamas nepriklausomai nuo to, ar naujasis kreditorius turėjo realią galimybę išieškoti skolą ir ar ji buvo išieškota ar ne, kadangi toks aiškinimas prieštarautų sutarties esmei. Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlygintinai perleisti atsakovui savo teises, kylančias sutarties priede nurodytų dokumentų pagrindu, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu sutarties priede nustatyta tvarka. Sutartyje atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu ir pačios sutarties galiojimas susieti su atidedamąja sąlyga – skolos išieškojimu iš UAB „Hidroelektromontažas“ (CK 1.66. str. 2 d.). Pagal šalių susitarimą ieškovas perdavė reikalavimo teisę atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui per 10 darbo dienų nuo to momento, kai skolininkas atsiskaitys su atsakovu, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo momento. Su dviejų mėnesių terminu sutarties 10.2. punkte susietas ir pačios sutarties galiojimas. Taigi sutarties šalys numatė laiką per kurį sąlyga turi įvykti – du mėnesiai. Šalys aiškiai susitarė, kad neatsiradus sąlygai, sutartiniai santykiai tarp šalių pasibaigs (10.2. punktas). Nors sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas – 6 mėnesiai, jis šiuo atveju negali būti taikomas, kadangi akivaizdu, jog šalys savo valia sutarties galiojimą padarė priklausomą nuo sąlygos, kuriai atsirasti nustatė dviejų mėnesių terminą. Esant prieštaravimams tarp sutarties sąlygų, nustatančių jos galiojimo terminą, teismas, atsižvelgdamas į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių derybas vertina, jog tikrąją šalių valią atitiko sąlyga, nustatanti dviejų mėnesių sutarties galiojimo terminą. Toks šalių susitarimas dėl sąlygos neprieštarauja įstatymams. Sutartyje numatyta sąlyga atitinka jai keliamus reikalavimus, įtvirtintus CK 6.31 str. yra teisėta, neprieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei, yra objektyviai įmanoma, nepriklausanti išimtinai nuo vienos iš šalių valios. Byloje nustatyta, kad skolininkas UAB „Hidroelektromontažas“ skolos pagal jo ir ieškovo 2010-06-01 Subrangos sutartį Nr.2010/1 ir 2010-11-16 PVM sąskaitą faktūrą GDV Nr. 0789 (2012-01-04 buhalterinė pažyma) nesumokėjo nei pradiniam kreditoriui, nei naujajam kreditoriui. Nustatęs, jog šalių (ieškovo ir atsakovo) sutartyje numatyta atidedamoji sąlyga – skolos išieškojimas neįvyko, teismas konstatuoja, jog tenkinti ieškinio nėra teisinio pagrindo (CPK 178 str.).

9III. Apeliacinio skundo argumentai

10Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutarčių vykdymo sąlygų sąlyginį pobūdį neigia CK 6.101-6.110 str. analizė bei pati reikalavimo perleidimo esmė. CK 6.109 str. 4 d. yra nustatyta sąlyga, kuriai esant apribojamos galimybės teisminiu keliu ginčyti perleidimą- tokie apribojimai galioja, kai skolininkui (šiuo atveju, trečiajam asmeniui) yra pranešta apie reikalavimo teisės perleidimą. Šie apribojimai galioja net tais atvejais kai reikalavimas nebuvo perleistas arba perleidimas būtų pripažintas negaliojančiu. Taigi, reikalavimo perleidimo sutarties negalima nei nutraukti (nebent iki pranešimo skolininkui pateikimo), nei atšaukti, nei nustatyti jos galiojimo terminą (nes galiojimo terminas logiškai nesuderinamas po to, kai skolininkas jau būna informuotas apie kreditoriaus pakeitimą). Todėl vienintelis teisėtas būdas dar kartą pakeist, kreditorių gali būti tik kitos reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas, kurių kiekio įstatymas neriboja. Dėl šios priežasties teismas nepagrįstai konstatavo, jog reikalavimo perleidimo sutartyje nustatytos prievolės gali būti sąlyginės. Šiuo atveju, teismas laikė, kad jos priklauso nuo to, ar trečiasis asmuo UAB „Hidroelektromontažas“ įvykdė savo įsipareigojimus ar neįvykdė. Tokia teismo išvada prieštarauja inperatyvioms įstatymo nuostatoms, nustatytoms CK 6.105 str. 1 d.: „pradinis kreditorius atsako naujajam kreditoriui už šiam perduoto reikalavimo negaliojimą, bet neatsako už tai, kad skolininkas šio reikalavimo neįvykdo išskyrus atvejus, kai pradinis kreditorius laiduoja naujajam kreditoriui už skolininką. Taigi, teismas priėmė nepagrįstą išvadą, kad cesionarijaus prievolę sumokėti cedentui reikalavimo perleidimo atlyginimą panaikino dvi aplinkybės: kad UAB „Hidroelektromontažas“ neatsiskaitė ir kad po dviejų mėnesių nuo sudarymo baigėsi reikalavimo perleidimo sutartis, o kartu su sutarties pasibaigimu pasibaigė ir atsakovo pareiga sumokėti atlyginimą. Kaip minėta ieškovas neatsako už tai, kad trečiasis asmuo neįvykdo prievolės, (CK 6.104 str. 1 d.), o sutarties galiojimo terminas negalioja kaip prieštaraujantis įstatymams (CK 6.109 str. 4 d.). Be to, sutarties galiojimo terminas negali sutapti su vienos iš sutarties šalių sutartinių prievolių įvykdymo terminu bei panaikinti šią prievolę, nes tai yra akivaizdžiai nesąžininga sąlyga pradinio kreditoriaus atžvilgiu. Pavyzdžiui, bet kokiame kitame konsensualiniame sandoryje vienos šalies pareigos atsiskaityti galiojimas už prekes ar paslaugas negali priklausyti nuo kalendorinio termino. Priešingai, atsiskaitymo termino praleidimas kreditoriui suteikia teisę imtis leistinų gynybos priemonių (teikti pretenzijas, ieškinius teismui ir kt.).

12Atsakovas ir trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmetamas

15CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

16Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

17Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

18Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

19Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

20Ieškovas teigia, kad atsakovas jam turi sumokėti 14 450 Lt skolą, tačiau pirmosios instancijos teismas šios skolos nepagrįstai nepriteisė. Anot ieškovo, tokiu būdu teismas pažeidė CK nuostatas, reglamentuojančias reikalavimo perleidimą (CK 6.101-6.110 str.), nes šios teisės normos nenumato sąlyginių sandorių galimybės. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais ieškovo argumentais nesutinka.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. LEX/GED/12/01/10 (toliau- sutartis) bei Priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 prie šios sutarties (toliau- priėmimo-perdavimo aktas). Byloje iš esmės yra kilęs ginčas dėl sutarties 10.2 punkto bei dėl priėmimo perdavimo akto 3, 4 ir 5 punktų.

22Sutarties 10.2 punkte yra nurodoma, kad jeigu sutarties ar jos priėmimo-perdavimo aktuose numatyta sąlyga, susijusi su atitinkamais piniginiai atsiskaitymais, neįvykdoma, sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai baigėsi atitinkamo piniginio atsiskaitymo įvykdymo terminas, tokiu atveju šalys restitucijos tvarka grįžta į ikisutartinių santykių teisinę padėtį.

23Priėmimo perdavimo akto 3 punkte yra nurodyta, kad naujasis kreditorius (atsakovas) įsipareigoja sumokėti pradiniam kreditoriui (ieškovui) 85 proc. nuo išieškotos sumos už reikalavimo teisę, likusi procentų dalis, kuri sudaro 15 proc. nuo išieškotos sumos, liks naujajam kreditoriui kaip komisinis mokestis.

24Priėmimo perdavimo akto 4 punkte yra nurodyta, kad naujasis kreditorius sulygtą kainą sumokės pradiniam kreditoriui per dešimt darbo dienų nuo to momento, kai skolininkas atsiskaitys su naujuoju kreditoriumi, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo momento. Sutartis galioja 6 mėnesius nuo pasirašymo.

25Priėmimo perdavimo akto 5 punktas iš esmės atkartoja 4 punkto nuostatą dėl sutarties galiojimo termino.

26Teismas, įvertinęs čia nurodytas sutarties ir priėmimo perdavimo akto nuostatas, sprendžia, kad jos yra suformuluotos taip, kad jas galėtų suprasti net teisinio išsilavinimo neturintis asmuo- t.y. jos yra aiškios, konkrečios ir nedviprasmiškos. Pažymėtina, kad sutarties 11.2 punkte šalys nurodė, jog sutarties sąlygas suprato. Taigi, ieškovui sandorio sudarymo metu turėjo būti suprantama, kokios gali būti sutarties įvykdymo, dalinio įvykdymo bei neįvykdymo pasekmės ir kokie yra sutarties įvykdymo terminai. Ieškovas su tokiomis sąlygomis sutiko, dėl jų, pasirašydamas sutartį ir priėmimo perdavimo aktą neprieštaravo, pretenzijų nereiškė. Ieškovas, prieš sandorio sudarymą tam tikrą laiko tarpą neatgaudamas pinigų iš skolininko BUAB „Hidroelektromontažas“, turėjo suprasti, kad skolininkas gali turėti finansinių sunkumų, todėl ir atsakovui gali nepavykti išieškoti dalies ar net visos sumos. Dėl šios priežasties sutarties 10.2 punkte ir buvo nurodyta, kad jeigu nėra atsiskaitoma, tai sutarties šalys grįžta į iki sutarties sudarymo buvusią būseną- reikalavimo teisė į skolininką grįžta ieškovui. Šis sutarties punktas jokioms imperatyvioms įstatymų nuostatoms neprieštarauja, todėl laikytina, jog šalys galėjo tokio pobūdžio nuostatą įtraukti į sutartį ir ši nuostata sukelia realias teisines pasekmes.

27Priėmimo perdavimo akto 3 punkte yra nurodyta, kad sėkmės atveju ieškovas gaus 85 proc. nuo išieškotos, o ne nuo visos skolos sumos. Taigi, ir šiame punkte buvo aptarta tikimybė, jog ne visa skolos suma gali būti išieškota.

28Kaip minėta sutarties ir priėmimo perdavimo akto nuostatos yra nedviprasmiškos ir aiškios, todėl priėmimo perdavimo akto 4 punkto neįmanoma suprasti niekaip kitaip, kad ieškovui bus sumokėta tik tada, kai su atsakovu atsiskaitys skolininkas. Tačiau ne ši, nei kitos sutarties ar priėmimo perdavimo akto nuostatos neįpareigoja atsakovą sumokėti ieškovui 85 proc. dydžio sumą nuo visos skolos sumos net ir tuo atveju, jeigu iš skolininko nepavyks išieškoti skolos.

29Ieškovas teigia, kad CK 6.101- 6.110 str. nuostatos paneigia reikalavimo teisių perleidimo sutarčių vykdymo sąlyginį pobūdį, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiais ieškovo teiginiais nesutinka. Šiose CK straipsniuose nėra nurodyta, kad draudžiama sudaryti sąlyginius reikalavimo perleidimo sandorius. Civilinėje teisėje galioja principas, kad leidžiama yra tai, kas neuždrausta. Pagal nusistovėjusią praktiką, reikalavimo teisės perleidimo sandoriai, priešingai nei nurodo ieškovas, kaip tik dažnai būna sąlyginiai, nes daugeliu atvejų šalių atlygis priklauso būtent nuo iš skolininko išieškotos skolos dydžio, t.y. pradinis kreditorius už perleistą reikalavimą neretai gauna mažesnę pinigų sumą nei reikalavimo dydis. Kaip minėta, CK nuostatos tokių sandorių nedraudžia, taip pat nedraudžia šalims susitarti dėl sėkmės mokesčio bei jo dydžio. CK taip pat nedraudžia šalims susitarti dėl sandorio pabaigos bei šalių grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį. Teismo nuomone, jeigu būtų priešingai, t.y. jeigu egzistuotų normos draudžiančios šalims nustatyti sandorio pabaigą, toks draudimas pažeistų sutarties laisvės principą. Dėl išvardintų priežasčių atmetami ieškovo argumentai dėl negalimumo sudaryti sąlyginį sandorį ir sandorio pasibaigimo termino nustatymo.

30Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo bylą, nustatė bylos aplinkybes, teisingai taikė CK normas, reglamentuojančias šalių teisinius santykius, todėl pagrįstai atmetė ieškinį. Esant šioms aplinkybėms apeliacinis skundas atmetamas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 14 450 Lt skolą. Nurodė,... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad tarp... 5. Trečiasis asmuo nurodė, kad sutarties sąlygos yra aiškios, tarpusavyje... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinys buvo... 8. Vertindamas šalių pasirašytos sutarties turinį teismas padarė išvadą,... 9. III. Apeliacinio skundo argumentai... 10. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 11. Nurodė, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutarčių vykdymo sąlygų... 12. Atsakovas ir trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmetamas... 15. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 16. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 17. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 18. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 19. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 20. Ieškovas teigia, kad atsakovas jam turi sumokėti 14 450 Lt skolą, tačiau... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė reikalavimo perleidimo sutartį... 22. Sutarties 10.2 punkte yra nurodoma, kad jeigu sutarties ar jos... 23. Priėmimo perdavimo akto 3 punkte yra nurodyta, kad naujasis kreditorius... 24. Priėmimo perdavimo akto 4 punkte yra nurodyta, kad naujasis kreditorius... 25. Priėmimo perdavimo akto 5 punktas iš esmės atkartoja 4 punkto nuostatą dėl... 26. Teismas, įvertinęs čia nurodytas sutarties ir priėmimo perdavimo akto... 27. Priėmimo perdavimo akto 3 punkte yra nurodyta, kad sėkmės atveju ieškovas... 28. Kaip minėta sutarties ir priėmimo perdavimo akto nuostatos yra... 29. Ieškovas teigia, kad CK 6.101- 6.110 str. nuostatos paneigia reikalavimo... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta,... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimą palikti...