Byla e2-1728-924/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė bylos nutraukimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Kauno sporto mokyklai „Startas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „VERSLO“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama pripažinti, kad ginčijamos Pirkimo sąlygų nuostatos yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, dviprasmiškos; pripažinti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai (pateiktos pretenzijos nenagrinėjimas) neatitinka VPĮ reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų.

72.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovės paskelbto viešo Pirkimo sąlygos neatitinka VPĮ reikalavimų, yra neaiškios ir dviprasmiškos. Pirkimo sąlygose praktiškai nėra jokios būtinos informacijos, kuri privalo būti pagal teisės aktus. Pavyzdžiui, nurodyta, kad vertinimo kriterijus yra kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis, tačiau nėra nurodyti nei konkretūs kriterijai, nei vertinimo tvarka ir / ar sąlygos. Taip pat Pirkime nenurodyti jokie pasiūlymo rengimo reikalavimai, konfidencialumo reikalavimai, reikalavimai dėl subtiekėjų ir pan.

93.

10Pirkimo sąlygose nurodyti įsigyjamų darbų aprašymai yra visiškai neaiškūs ir neapibrėžti: neaišku kokią šildymo ir nuotekų sistemą reikia pertvarkyti; kokių savybių dažais reikia atlikti dažymo darbus; kokių savybių turi būti guminė sportinė danga; kokių savybių yra silpnų srovių sistema; kokių savybių turi būti aliuminio profilio stiklinės durys; kokių savybių yra vėdinimo sistema; kokių savybių yra apsaugos sistema ir pan.

114.

12Ieškovė taip pat nurodo, kad tiekėjas UAB „Verslo“ CVPIS priemonėmis 2019 m. gegužės 13 d. (22 val. 55 min.) pateikė pretenziją dėl neteisėtų, neaiškių Pirkimo sąlygų, kuria reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygas, tačiau atsakovė nepranešė apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai (pateiktos pretenzijos nenagrinėjimas) neatitinka VPĮ reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų. Dėl tokių perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų tiekėjas UAB „Verslo“ neturėjo galimybės pateikti pasiūlymo Pirkime, kadangi perkančioji organizacija nepranešė apie jokį Pirkimo procedūrų stabdymą ir / ar pasiūlymų pateikimo termino patikslinimą.

135.

14Atsakovė dėl savo veiksmų, neatitinkančių VPĮ reikalavimų, savo iniciatyva nutraukė Pirkimo procedūras, kadangi pripažino, kad Pirkimo sąlygos buvo netinkamos. Naujai paskelbtame Pirkime buvo iš dalies patenkinti ieškovės šiame Pirkime pateiktoje pretenzijoje nurodyti reikalavimai. Naujame pirkime buvo pakeisti vertinimo kriterijai (vietoje kainos ir kokybės santykio į mažiausios kainos vertinimo kriterijų), iš dalies patikslinti techninės specifikacijos reikalavimai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad naujai paskelbtame pirkime taip pat nebuvo informacijos, kurios reikalauja Aprašo 21.3.3. p. (pasiūlymų rengimo reikalavimai; reikalavimas tiekėjams nurodyti, kokiai pirkimo daliai ir kokie subtiekėjai (jeigu jie žinomi) pasitelkiami; informacija, kad tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali; informacija apie galimybę šifruoti teikiamus pasiūlymus; būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų pateikimo terminas, informacija, ar perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus). Paskelbto naujo pirkimo techninėje specifikacijoje taip pat yra gausu neaiškių reikalavimų: pavyzdžiui, silpnų srovių sistemos, apšvietimo sistemos yra perkamos „vienetais“, nors visiškai neaišku kokios „sudėties“ sistemos yra; nenurodyti reikalavimai medžiagoms (dažams, plytelėms, elektros instaliacijai ir kt.). Atsižvelgiant į nesąžiningus, neskaidrius atsakovės veiksmus ginčijamame Pirkime, į naujo pirkimo neaiškias pirkimo sąlygas (dėl ko ieškovė taip pat negali pateikti tinkamo pasiūlymo), ieškovė dėl naujai paskelbto pirkimo procedūrų kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

15II.

16Atsakovės procesinių dokumentų esmė

176.

18Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo bylą nutrauki arba ieškinį atmesti.

197.

20Atsakovė teigia, kad ginčo objektas nebeegzistuoja, kadangi Pirkimas yra pasibaigęs, todėl pasibaigusio Pirkimo sąlygos negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku. Atsakovė paskelbė naują pirkimą, kuriame ieškovė nedalyvavo ir kurio sąlygų neginčijo, todėl ieškinio reikalavimas nesukelia ir negali sukelti jai jokių materialių teisinių pasekmių.

218.

22Ieškovės 2019-05-13 kreipimasis į atsakovę yra kvalifikuotinas ne kaip pretenzija, o kaip paklausimas dėl Pirkimo dokumentų Ieškovė savo 2019-05-13 kreipimąsi į atsakovę pavadindama pretenzija tik siekė nepagrįstai sustabdyti Pirkimą, o atsakovė neturėjo pareigos to padaryti. Ieškovė praleido paklausimo dėl Pirkimo dokumentų pateikimo terminą, todėl atsakovė neprivalėjo į jį atsakyti.

239.

24Kadangi 2019-05-13 ieškovės kreipimasis į atsakovę turėtų būti kvalifikuotinas kaip pretenzija, todėl turėtų būti laikoma, kad ieškovė nesilaikė privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos bei byla turi būti nutraukta.

2510.

26Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad jai sudarinėjant Pirkimo sąlygas buvo visiškai nesvarbu, pavyzdžiui, kokių spalvų ar savybių dažais reikia atlikti dažymo darbus, kokių savybių turi būti aliuminio profilio stiklinės durys ir panašiai, todėl atsakovė kai kurių Pirkimo sąlygų eilučių nesukonkretino (nes tai jos poreikiams, kaip minėta, nebuvo svarbu), taip palikdama didesnę laisvę tiekėjams teikti įvairesnius pasiūlymus.

27Teismas

konstatuoja:

28III.

29Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3011.

31Atsakovė Kauno sporto mokykla „Startas“ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie supaprastintą viešąjį mažos vertės pirkimą Nr. 434216 „Treniruoklių salės, cokolinio aukšto - holo, mažosios aerobikos salės, persirengimo kambarių įrengimas/ remonto darbai“ (toliau – Pirkimas).

3212.

33Ieškovė UAB „VERSLO“ 2019 m. gegužės 13 d. pateikė pretenziją atsakovei dėl neaiškių Pirkimo sąlygų, kurią atsakovė laikė paklausimu dėl Pirkimo dokumentų. Kadangi, atsakovės vertinimu, ieškovė praleido paklausimo dėl Pirkimo dokumentų pateikimo terminą, todėl atsakovė neturėjo pareigos į jį atsakyti.

3413.

35Atsakovė, atsižvelgus į tiekėjų užklausas, paklausimus Pirkimo metu, 2019-05-22 nusprendė Pirkimą nutraukti ir paskelbti pakartotinį pirkimą. Atsakovė 2019-05-29 paskelbė naują (pakartotinį) Pirkimą.

3614.

37Ieškovė 2019-06-07 per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris 2019-06-11 buvo priimtas.

3815.

39Iš ieškovės procesinių dokumentų matyti, jog esminis byloje keliamas dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo. Tuo tarpu atsakovė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ieškovės reikalavimai negali būti savarankišku bylos nagrinėjimo dalyku, nes ieškinio reikalavimų tenkinimas nesukels ieškovei jokių materialių teisinių pasekmių, todėl byla turi būti nutraukta. Be to, atsakovės vertinimu, ieškovė nesilaikė VPĮ įtvirtintos privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Todėl teismas šioje nutartyje pirmiausia sprendžia dėl procedūrinių aspektų – ieškovės teisinio suinteresuotumo, nes tik po to, jeigu būtų nustatyta, ieškovės teisė ginčyti Pirkimo sąlygas, galėtų būti vertinamas ieškinio pagrįstumas (dėl skundžiamų perkančiosios organizacijos pasibaigusio pirkimo sąlygų teisėtumo).

40Dėl bylos nutraukimo paaiškėjus, kad Pirkimo procedūros pasibaigė

4116.

42Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Pirkimo procedūros atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimu pasibaigė VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (nutrauktos pirkimo procedūros). Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad ši aplinkybė reiškia, jog pasibaigusio Pirkimo sąlygų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas neturi prasmės ir tai yra pagrindas nutraukti civilinę bylą.

4317.

44Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tai, jog bylos nagrinėjimo teisme metu ginčo pirkimas pasibaigė, perkančiajai organizacijai atmetus visus pasiūlymus, įprastai negalėtų būti pakankama priežastis pripažinti, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko nepriklausomai nuo to, ar pirkimo sąlygos buvo (ne)teisėtos. Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos galiojo ginčo pirkimo sąlyga, todėl pagal kasacinio teismo ir ESTT praktikoje pripažįstamą plačios teisės ginti interesus teisme doktriną ieškovė turėjo aiškų teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygų teisėtumą ir reikšti reikalavimą nutraukti vykdomo pirkimo procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015). Dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių išskirtinumo teismai šalių nesutarimus turi spręsti kaip peržengiančius privačių ginčų ribas, inter alia, siekdami užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir kt.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų būti pripažinta kaip pagrindas konstatuoti tiekėjo teisinio suinteresuotumo pabaigą tik tuo atveju, kai būtų visiškai aišku, kad naujas analogiškas pirkimas nebus skelbiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015).

4518.

46Nors remiantis paminėta kasacinio teismo praktika šiuo atveju vien tik Pirkimo procedūrų pabaiga negali būti pagrindu pripažinti tiekėjo teisinio suinteresuotumo pabaigą ir nutraukti civilinę bylą. Tačiau nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į tai, kad atsakovė, pasibaigus Pirkimui, dar iki ieškovei kreipiantis į teismą paskelbė naują pirkimą dėl tų pačių darbų, kuriuos buvo siekiama įsigyti ieškovės ginčijamu Pirkimu. Taigi, ieškovė turėjo teisę dalyvauti šiame naujame pirkime, pateikdama pasiūlymą, ar nesutikdama su naujo pirkimo sąlygomis jį ginčyti. Byloje nekilo ginčo, kad ieškovė šiame pirkime pasiūlymo nepateikė, neginčijo naujai paskelbto Pirkimo sąlygų. Ieškovė nurodo, kad dėl neaiškių naujai paskelbto pirkimo sąlygų negalėjo pateikti tinkamo pasiūlymo, tačiau vien tik jos deklaratyvūs teiginiai, kai aktyviais veiksmais nėra siekiama dalyvauti naujo pirkimo procedūrose, negali būti pakankamas pagrindas pripažinti ieškovės suinteresuotumą ginčyti pasibaigusio Pirkimo sąlygas. Pastebėtina, kad ieškovė nepateikia jokių argumentų, kuo tokioje situacijoje pasireiškia jos suinteresuotumas ginčyti pasibaigusio Pirkimo sąlygas.

4719.

48Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pasibaigusio Pirkimo sąlygų teisėtumo vertinimas neturi teisinės reikšmės, nes ieškovė nebeturi galimybės pretenduoti sudaryti sutartį dėl pasibaigusio Pirkimo objektu buvusių darbų. Šiuo atveju nėra pagrindo spręsti, kad pasibaigusio Pirkimo sąlygų teisėtumo vertinimas reikalingas siekiant užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams. Tuo būdu vertintina, kad ieškovė nagrinėjamu atveju prarado teisinį suinteresuotumą ginčyti pasibaigusio Pirkimo sąlygas bei reikšti kitus su tuo susijusius išvestinius reikalavimus (dėl pateiktos pretenzijos nenagrinėjimo). Taigi, teismo vertinimu, tai yra teisinis pagrindas nutraukti bylą. Toks pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pagal kurią nustačius, kad pirkimas, kurio sąlygos ginčijamos, pasibaigė ir yra paskelbtas naujas pirkimas, byla nutraukiama (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1156-236/2018, 2019 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-925-790/2019). Teismas pažymi, kad kaip yra nurodęs kasacinis teismas, teismui pripažinus ieškovės teisinį nesuinteresuotumą, jo pagrindiniai reikalavimai turi būti ne atmetami, taip sudarant regimybę dėl jų nepagrįstumo (nors dėl jų teismas nesprendė), o procesas turi būti nutrauktas (CPK 293 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).

4920.

50Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Taigi nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinio reikalavimo tenkinimo atveju, bylos procesinės baigties galutinis rezultatas iš esmės būtų ir buvęs būtent Pirkimo procedūrų nutraukimas, t.y. tai ko ieškovė siekė teismui pateiktu ieškiniu.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5221.

53CPK 94 straipsnis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

5422.

55Teismas, atsižvelgęs į tai, kad Pirkimo procedūros jau buvo pasibaigę iki ieškovei kreipiantis į teismą, apie tokį perkančiosios organizacijos sprendimą ieškovei turėjo būti žinoma, be to bylą iškėlus teisme ieškovė pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdu metu ieškinį palaikė, nors naujai paskelbtame konkurse pasiūlymo nepateikė, šio konkurso sąlygų neginčijo, dėl ko didėjo abiejų šalių patiriamos išlaidos, sprendžia, kad ieškovė neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

5623.

57Atsakovė šioje byloje patyrė 3681,63 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl įvertinus priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (nutarties 22 pastraipa), šios atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

5824.

59Nutraukus bylą, ieškovei grąžintinas už ieškinį jos sumokėtas 225 Eur žyminis mokestis, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalis).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsniu, 290–291 straipsniais,

Nutarė

61Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Kauno sporto mokyklai „Startas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo nutraukti.

62Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei Kauno sporto mokyklai „Startas“ 3681,63 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 63 ct) bylinėjimosi išlaidų.

63Netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ prašymo iš atsakovės Kauno sporto mokyklai „Startas“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.

64Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ už ieškinį sumokėtą 225 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. birželio 6 d. mokėjimo nurodymu.

65Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „VERSLO“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovės paskelbto viešo Pirkimo sąlygos neatitinka... 9. 3.... 10. Pirkimo sąlygose nurodyti įsigyjamų darbų aprašymai yra visiškai... 11. 4.... 12. Ieškovė taip pat nurodo, kad tiekėjas UAB „Verslo“ CVPIS priemonėmis... 13. 5.... 14. Atsakovė dėl savo veiksmų, neatitinkančių VPĮ reikalavimų, savo... 15. II.... 16. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 17. 6.... 18. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo bylą nutrauki arba ieškinį... 19. 7.... 20. Atsakovė teigia, kad ginčo objektas nebeegzistuoja, kadangi Pirkimas yra... 21. 8.... 22. Ieškovės 2019-05-13 kreipimasis į atsakovę yra kvalifikuotinas ne kaip... 23. 9.... 24. Kadangi 2019-05-13 ieškovės kreipimasis į atsakovę turėtų būti... 25. 10.... 26. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad jai sudarinėjant Pirkimo sąlygas... 27. Teismas... 28. III.... 29. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 30. 11.... 31. Atsakovė Kauno sporto mokykla „Startas“ Centrinėje viešųjų pirkimų... 32. 12.... 33. Ieškovė UAB „VERSLO“ 2019 m. gegužės 13 d. pateikė pretenziją... 34. 13.... 35. Atsakovė, atsižvelgus į tiekėjų užklausas, paklausimus Pirkimo metu,... 36. 14.... 37. Ieškovė 2019-06-07 per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris 2019-06-11 buvo... 38. 15.... 39. Iš ieškovės procesinių dokumentų matyti, jog esminis byloje keliamas dėl... 40. Dėl bylos nutraukimo paaiškėjus, kad Pirkimo procedūros pasibaigė... 41. 16.... 42. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Pirkimo procedūros atsakovės... 43. 17.... 44. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tai, jog bylos nagrinėjimo teisme metu... 45. 18.... 46. Nors remiantis paminėta kasacinio teismo praktika šiuo atveju vien tik... 47. 19.... 48. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pasibaigusio Pirkimo sąlygų... 49. 20.... 50. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo pasisakyta, kad kai teismas dėl... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 52. 21.... 53. CPK 94 straipsnis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 54. 22.... 55. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad Pirkimo procedūros jau buvo pasibaigę iki... 56. 23.... 57. Atsakovė šioje byloje patyrė 3681,63 Eur išlaidų advokato pagalbai... 58. 24.... 59. Nutraukus bylą, ieškovei grąžintinas už ieškinį jos sumokėtas 225 Eur... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293... 61. Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“... 62. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ atsakovei... 63. Netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ prašymo iš... 64. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ už ieškinį... 65. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...