Byla e2A-1156-236/2018
Dėl pirkimo sąlygų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sotėja“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti neteisėtu sudėtinio pirkimo objekto apjungimą ir įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją skaidyti vištų ir putpelių kiaušinių pirkimą į atskiras dalis ar įsigyti šias prekes atskirais pirkimais; 2) pripažinti pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatą, kad preliminarioji sutartis bus sudaroma tik su 3 tiekėjais, neteisėta ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pirkimo sąlygose numatyti, jog laimėjusiais pasiūlymais bus laikomi arba visi, arba bent didžioji dalis tinkamus pasiūlymus pateikusių tiekėjų; 3) pripažinti preliminariosios sutarties 29 punkto nuostatą, leidžiančią neatnaujinti tiekėjų varžymosi, kai perkamos pirkimo dokumentų 3 priede nurodytos prekės, neteisėta ir pažeidžiančia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, neužtikrinančia pakankamos tiekėjų konkurencijos ir neleidžiančia racionaliai panaudoti lėšų bei įpareigoti perkančiąją organizaciją neatnaujintą tiekėjų varžymąsi numatyti tik kaip išimtinį pagrindinės sutarties sudarymo būdą, kai dėl objektyvių aplinkybių būtina nedelsiant įsigyti reikalingų produktų; 4) pripažinti, kad pirkimo sąlygos, nenumatančios minimalios pirkimo objekto apimties, yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, netikslios ir nepagrįstai visą sutarties vykdymo riziką perkeliančios tiekėjui, įpareigoti perkančiąją organizaciją tinkamai apibrėžti pirkimo objekto apimtį, nurodant konkrečią apatinę ribą (pavyzdžiui, ne mažiau kaip 70 proc. maksimalios kainos vertės); 5) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą Nr. 381513 „Maisto produktų (kiaušinių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (toliau – ir pirkimas). Atsakovė nepagrįstai sujungė pirkimo objektą – vištų bei putpelių kiaušinius į vieną pirkimo objekto dalį, kadangi tokiu būdu apsunkinamos galimybės smulkioms ir vidutinėms įmonėms pateikti pasiūlymus. Nurodo, kad įvertinus, jog putpelių kiaušiniai sudaro tik 0,6 proc. bendro kiaušinių skaičiaus, nėra pagrindo teigti, kad toks nereikšmingas kiekis gali lemti didesnę naudą perkančiajai organizacijai, kuri viršytų tiekėjų konkurencijos suvaržymo daromą žalą. Taip pat teigia, kad perkančioji organizacija objektyviais duomenimis nepagrindė deklaratyvaus teiginio dėl tariamai palankesnių kainų tuo atveju, jei pirkimas vykdomas neskaidant jo į dalis. Kadangi putpelių kiaušinius platinančių įmonių yra žymiai mažiau nei platinančių vištų kiaušinius, todėl pirkimo sąlygose numatyta pareiga pasiūlyti putpelių kiaušinius, lemia atitinkamą pareigą pasiūlyme nurodyti ir papildomą subtiekėją (gamintoją), o tai gali būti panaudojama nesąžiningam tiekėjų konkurencijos apribojimui.

103.

11Ieškovė pažymėjo, kad pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostata, apibrėžianti, kad preliminarioji sutartis bus sudaroma tik su 3 tiekėjais, faktiškai sudaro palankesnes sąlygas stambiesiems tiekėjams, kurie, teikdami pradinius pasiūlymus itin dideliam kiekiui, potencialiai gali pasiūlyti didžiausias nuolaidas. Pirkimo dokumentuose nurodyti dideli preliminarūs kiekiai yra mažai susiję su realiu sutarties vykdymu, kadangi preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų pagrindinių sutarčių atveju kiekiai bus žymiai mažesni. Nurodė, kad siekiant užtikrinti kuo racionalesnę maisto produktų kainą, mano, kad būtų tikslinga žymiai padidinti tiekėjų skaičių, kurie bus kviečiami sudaryti preliminariąsias sutartis, nes tai leistų užtikrinti didesnę konkurenciją ir atitinkamai racionalesnes kainas.

124.

13Ieškovė taip pat nurodė, kad pirkimo sąlygos numato tik viršutinę prekių apimties vertę, kuri yra ribojama maksimalia atitinkamai įstaigai nustatyta lėšų suma, tačiau apatinė riba nenustatyta, t. y. įstaiga teoriškai prekių gali apskritai neįsigyti ar įsigyti žymiai mažiau nei planuota. Įvertinus, kad kiaušiniai yra greitai gendantis produktas, darželiui nusprendus įsigyti žymiai mažesnį nei suplanuotas produktų kiekis, tiekėjas gali nespėti laiku jo realizuoti ir dėl to patirti žymią žalą. Kiekvienas atidus tiekėjas turėtų įvertinti tokią sutarties vykdymo riziką ir, siekdamas išvengti nuostolių, atitinkamai padidinti maisto produktų įkainius. Taigi, šiuo atveju mano, kad pirkimo sąlygos leidžia nepasiekti viršutinės prekių apimties ribos bei nenumato jokios minimalios ribos, todėl pirkimo objektas laikytinas neapibrėžtu ir neatitinkančiu VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kurie įpareigoja parengti aiškias, tikslias ir nedviprasmiškas pirkimo sąlygas.

145.

15Atsakovė prašė bylą nutraukti. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT) 2018 m. birželio 21 d. rekomendacijoje buvo siūloma nutraukti pirkimą dėl maisto produktų (kiaušinių) neišskaidymo į dalis, tačiau dėl kitų pirkimo sąlygų pastabų perkančiajai organizacijai neturėjo. Įvertinusi, kad siekiant įgyvendinti Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendaciją, perkančioji organizacija turėtų keisti / tikslinti pirkimo dokumentus, o šie pakeitimai laikytini esminiu pirkimo dokumentų keitimu, todėl nutarė pirkimą nutraukti ir kreipėsi su prašymu į Kauno apygardos teismą nutraukti civilinę bylą.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.

207.

21Teismas nustatė, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Maisto produktų (kiaušinių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas “, pirkimo Nr. 381513. Pirkimas buvo vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – ir CVP IS) priemonėmis. Pirkimo objektas – maisto produktai (kiaušiniai) Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pirkimas buvo vykdomas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-693 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai“ atsakovei suteiktas teises atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Vykdant viešąjį pirkimą, buvo numatyta sudaryti preliminariąsias maisto produktų (kiaušinių) pirkimo sutartis, kurios pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys dėl maisto produktų (kiaušinių) pirkimo. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas (pasiūlymai teikiami visai nurodytai paslaugų apimčiai).

228.

23Ieškovė UAB „Sotėja“, susipažinusi su pirkimo dokumentais, 2018 m. gegužės 29 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl pirkimo objekto nepagrįsto apjungimo ir dėl pirkimo sąlygų, nustatančių tiekėjų skaičių, su kuriais bus sudaromos preliminariosios sutartys, taip pat būtinybės vykdyti atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, minimalios pagrindinės sutarties vertės.

249.

25Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. 32-14-699 pranešė, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2018 m. gegužės 29 d. pretenziją patenkino iš dalies ir patikslino pirkimo dokumentus. Atsakovė 2018 m. liepos 9 d. informavo, kad viešųjų pirkimų komisija 2018 m. liepos 5 d. posėdyje nusprendė pirkimą nutraukti.

2610.

27Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija, kurioje nurodyta, kad pirkimo objektas nepagrįstai neskaidytas į dalis, atsakovės viešųjų pirkimo komisija nutarė nutraukti pirkimo procedūras. Tokiu būdu, byloje neliko ginčo objekto neskaidymo į dalis, todėl teismas sprendė plačiau šio klausimo neanalizuoti.

2811.

29Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, nustatydama galimų tiekėjų skaičių, VPĮ reikalavimų nepažeidė, nes šio įstatymo 78 straipsnyje nėra reglamentuotas perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinų pasiūlymus pateikusių tiekėjų, su kuriais gali būti sudaroma preliminarioji sutartis, minimalus ar maksimalus skaičius. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo argumentus dėl tiekėjų skaičiaus nustatymo aiškina hipotetiniais samprotavimais apie galimą konkurencijos ribojimą, tačiau kokiu būdu bus ribojama konkurencija įrodymų byloje nepateikė.

3012.

31VPĮ nedraudžia perkančiajai organizacijai įsigyti prekių neatnaujinant tiekėjų varžymosi, tačiau perkančioji organizacija preliminarioje sutartyje turi aiškiai nustatyti preliminarios sutarties vykdymo sąlygas, t.y. turi būti nurodyta, kada ir kokiomis sąlygomis ji vykdys atnaujintą tiekėjų varžymąsi, o kada atnaujintas varžymasis nebus daromas. Neatnaujinto varžymosi su keliais tiekėjais sutartis tinkamiausia tuomet, jei reikia įsigyti preliminarioje sutartyje aiškiai ir tiksliai nurodytas prekes, todėl teismo nuomone, atsakovė, tvirtindama pirkimo sąlygas, turėtų spręsti ar nėra pagrindo aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti, kokias prekes, nenurodytas preliminariosios sutarties 3 priede, ketinama įsigyti neatnaujinto varžymosi būdu (preliminariosios sutarties 29.2 punktas.).

3213.

33Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-p4 patvirtintos Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 22 punkte nustatyta, kad preliminariosios sutarties atveju pirkimo vertė nustatoma, atsižvelgiant į didžiausią numatomą visų per visą preliminariosios sutarties trukmę numatytų sudaryti pirkimo sutarčių vertę, todėl ieškovės argumentai dėl minimalios pagrindinės sutarties vertės nustatymo yra nepagrįsti.

3414.

35Teismas konstatavo, kad ginčo viešojo pirkimo procedūros yra pasibaigusios VPĮ įtvirtintu pagrindu – nutraukus pirkimo procedūras perkančiosios organizacijos iniciatyva (VPĮ – 29 straipsnio 3 dalis), todėl esant aukščiau nurodytiems argumentams, ieškinys atmestinas.

36III.

37Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3815.

39Ieškovė UAB „ Sotėja“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovės pateiktą ieškinį arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, arba nutraukti bylą dėl atsakovės kaltės, priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas - žyminį mokestį ir kitas išlaidas, jeigu jos bus patirtos. Ieškovė nurodo šiuos esminius argumentus:

4015.1

41Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjęs šalių prašymų, neišsprendęs bylos nutraukimo ir sprendimo už akių klausimų, taip pat nesudaręs galimybių šalims pateikti visus pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytus paruošiamuosius dokumentus, pažeidė CPK normas.

4215.2

43Atsakovė nutraukdama pirkimo procedūras tenkino vieną iš ieškinio reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas, nusprendęs bylos nenutraukti, visiškai nepagrįstai pirkimo objekto skaidymo klausimo neanalizavo ir ieškinį atmetė pilna apimtimi. Nutraukiant pirkimo procedūras dėl nustatyto nepagrįsto sudėtinio pirkimo objekto apjungimo, atsakovė de facto (faktiškai) patenkino vieną iš reikalavimų, todėl šiuo aspektu ieškinys privalėjo būti tenkinamas.

4415.3

45Net jei teismas būtų priėmęs sprendimą nutraukti bylą, įvertinus tai, kad faktiškai buvo tenkintas vienas iš ieškovės reikalavimų, turėjo konstatuoti akivaizdžią atsakovės kaltę ir priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

4615.4

47Viešųjų pirkimų tarnybos atliktas maisto produktų pirkimų tyrimas parodė, jog rinkoje dominuoja vos 3 stambūs tiekėjai, o tai leidžia pagrįstai įžvelgti stambiųjų teikėjų protegavimą ir ginčijamų pirkimo sąlygų neteisėtumą.

4815.5

49Pagrindinės sutarties, o ne preliminariosios sutarties, minimali apimtis yra neapibrėžta, pažeidžianti VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo ir proporcingumo principus, neužtikrinanti racionalaus lėšų panaudojimo ir nepagrįstai pagrindinės sutarties vykdymo riziką perkelianti tiekėjui.

5016.

51Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus.

5216.1

53Nesant atsakovės pateikto atsiliepimo, pirmosios instancijos teismas neturėjo visiškai jokio pagrindo sudaryti galimybės ieškovei pateikti dubliko. CPK suteikia teisę būtent teisėjui nuspręsti, kada byla parengta nagrinėjimui teismo posėdyje ir parengiamųjų dokumentų pateikimas / nepateikimas tam neturi ir negali turėti jokios įtakos. Teismas turi teisę, o ne pareigą esant CPK nustatytoms aplinkybėms priimti sprendimą už akių. Ieškovė ieškinyje tik nurodė, kad sutinka dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu atsakovė nepateiks procesinių dokumentų, bet prašymo priimti sprendimą už akių, kaip to reikalauja CPK 285 straipsnio 1 dalis, net nebuvo išreiškusi. Prašymą nutraukti bylą buvo pateikusi atsakovė, o ne ieškovė. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada buvo pateikta, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovės teisių taip pat nepažeidė.

5416.2

55Atsakovės sprendimą nutraukti pirkimą įtakojo ne pateiktas ieškovės ieškinys, o Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacija, kurioje pasisakyta dėl pirkimo objekto skaidymo tikslingumo. Perkančiajai organizacijai nutraukus pirkimo procedūras, neliko ginčo objekto, todėl pirmosios instancijos teismas neanalizavo pirkimo skaidymo į dalis tikslingumo. Nesant pažeistos suinteresuoto asmens teisės, teismas privalo ieškinį atmesti, o ne kaip teigia ieškovė – tenkinti.

5616.3

57Atsakovė dėl ieškovės nurodomos perkančiosios organizacijos neteisėtos pirkimo sąlygos, kurioje numatyta, kad preliminarioji sutartis bus sudaroma su 3 tiekėjais, pažymi, kad tokia nuostata VPĮ reikalavimų nepažeidžia, nes VPĮ 78 straipsnyje nėra reglamentuotas perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinų pasiūlymų pateikusių tiekėjų, su kuriais gali būti sudaroma preliminarioji sutartis, minimalus ar maksimalus skaičius. Ieškovė argumentus dėl tiekėjų skaičiaus nustatymo aiškina hipotetiniais samprotavimais apie galimą konkurencijos ribojimą, tačiau kokiu būdu bus ribojama konkurencija įrodymų nepateikė.

5816.4

59Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinta sąlyga, kad preliminarioji sutartis bus sudaroma neatnaujinant tiekėjų varžymosi, nepažeidžia VPĮ nuostatų, nes įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai įsigyti prekių neatnaujinant tiekėjų varžymosi, tačiau perkančioji organizacija preliminariojoje sutartyje turi aiškiai nustatyti preliminariosios sutarties sąlygas, t. y. turi būti nurodyta, kada ir kokiomis sąlygomis ji vykdys atnaujintą tiekėjų varžymąsi, o kada atnaujintas tiekėjų varžymasis nebus vykdomas.

6016.5

61Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-p4 patvirtintos Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 22 punktu, preliminariosios sutarties vertė nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą visų per visą preliminariosios sutarties trukmę numatytų sudaryti pirkimo sutarčių vertę, todėl ieškovės argumentai dėl minimalios pagrindinės sutarties vertės nustatymo atmestini kaip nepagrįsti.

6216.6

63Taip pat nurodo, kad ieškovės siūloma pirkimo sąlyga, kurioje būtų įtvirtinta, kad perkančioji organizacija preliminarios sutarties pagrindu įsigys prekių, kurios sudarys ne mažesnį kaip 70 procentų preliminarios sutarties vertės, yra neteisėta ir pažeidžianti skaidrumo, proporcingumo principus, neužtikrinanti racionalaus lėšų panaudojimo, nes darželiai būtų priversti pirkti ne pagal poreikį, bet siekiant nepažeisti sudarytos sutarties sąlygų. Minimalios pagrindinės sutarties vertės ir minimalių prekių kiekių nenustatymas, atsižvelgiant į VPĮ ir Viešųjų pirkimų tarnybos metodikų nuostatas bei pirkimų objektų ir perkančiosios organizacijos poreikių specifiką, yra galimas ir nepagrįstai neperkelia sutarties vykdymo rizikos tiekėjui.

64Teisėjų kolegija

konstatuoja:

65IV.

66Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6717.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

6918.

70Apeliacijos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl ieškinio atmetimo teisėtumas ir pagrįstumas.

7119.

72Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu būtina atsižvelgti ir į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

7320.

74Ieškovė UAB „Sotėja“ su apeliacinu skundu pateikė dokumentus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad su apeliaciniu skundu pateikti dokumentai nepatvirtina ir nepaneigia turinčių bylai reikšmės aplinkybių, todėl šiuos rašytinius įrodymus atsisakytina priimti CPK 180, 314 str.).

7521.

76Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atviro konkurso būdu vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą ,,Maisto produktų (kiaušinių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės šveitimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“, Nr. 381513 (skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2018 m. gegužės 19 d.). Ieškovė UAB „Sotėja“ 2018 m. gegužės 29 d. pateikė perkančiajai organizacija pretenziją, kurioje nurodė, kad netikslinga įsigyti vištų bei putpelių kiaušinius tuo pačiu pirkimu, nes toks apjungimas apsunkina galimybes pirkime dalyvauti tik vištų kiaušinius platinančioms įmonėms, ir prašė: panaikinti reikalavimą nurodyti putpelių kiaušinių kainą ir pasiūlymus vertinti tik pagal vištų kiaušinių kainas; pakoreguoti fiksuoto įkainio perskaičiavimo galimybę, numatant perskaičiavimą, kai kainų pokytis viršija 5 procentų dydį; pakoreguoti pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatą, kurioje būtų nurodyta, kad laimėjusiais pasiūlymais bus laikomi arba visi, arba didžioji dalis tinkamus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, kadangi tik taip įmanoma užtikrinti iš tiesų racionalų lėšų panaudojimą; neatnaujintą tiekėjų varžymąsi numatyti tik kaip išimtinį pagrindinės sutarties sudarymo būdą, kai iš tiesų būtina nedelsiant įsigyti reikalingų produktų; tinkamai apibrėžti pirkimo objekto apimtį ir nurodyti konkrečią apatinę ribą (ne mažiau kaip 70 proc. maksimalios kainos vertės), kad tiekėjas, sudarydamas sutartį, būtų užtikrintas bent dėl minimalaus tiekiamų prekių kiekio; patikslinti pirkimo sąlygų 7.5 punktą, apibrėžiant kas yra laikoma susijusiomis prekėmis arba iš viso atsisakyti šio punkto. Atsakovė 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. 32-14-699 informavo, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija tiekėjo 2018 m. gegužės 29 d. pretenziją patenkino iš dalies ir atitinkamai patikslino pirkimo dokumentus. Ieškovė 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į teismą dėl pirkimo sąlygų ir laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų iki bus priimtas teismo sprendimas sustabdymo taikymo. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 22 d. raštu Nr. 32-14-793 informavo tiekėjus, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimo komisija 2018 m. birželio 22 d. posėdyje nutarė nutraukti pirkimo procedūras, kai bus priimta nutartis panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 22 d. prašė Kauno apygardos teismo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos 2018 m. birželio 21 d. išvadą dėl pirkimo sąlygų, nori nutraukti ginčo pirkimo procedūras. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones, o 2018 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7722.

78Atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis VPĮ, galiojusia nuo 2017 m. liepos 1 d. (skelbimas apie pirkimas paskelbtas 2018 m. gegužės 19 d.), tai ir nagrinėjamam ginčui taikytina VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas).

7923.

80VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje reglamentuotos aplinkybės, kai perkančioji organizacija savo iniciatyva gali nutraukti pirkimo procedūras ir sąlygos, kai perkančioji organizacija privalo nutraukti pirkimo procedūras. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūros privalėjo būti nutrauktos, nes Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi pirkimo dokumentus, konstatavo, kad perkančiosios organizacijos dirbtinis atskirų pirkimo objekto dalių sujungimas į vieną, pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus ir 17 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl draudimo dirbtinai sumažinti konkurenciją. Perkančioji organizacija apie pirkimo procedūrų nutraukimą informavo tiekėjus 2018 m. birželio 22 d. raštu Nr. 32-14-793. Todėl svarbu atsakyti į klausimą ar, nutraukus pirkimo procedūras, ieškovė neprarado teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimo sąlygas.

8124.

82Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009 ir joje nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kasacinio teismo praktika). Taigi teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

8325.

84Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

8526.

86Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos galiojo ginčo pirkimo sąlygos, todėl pagal kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamą plačios teisės ginti interesus teisme doktriną, ieškovė turėjo aiškų teisinį suinteresuotumą ginčyti konkurso sąlygų teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015). Tai, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pirkimas pasibaigė, perkančiajai organizacijai nutraukus pirkimo procedūras (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis), įprastai negalėtų būti pakankama priežastis pripažinti, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko nepriklausomai nuo to, ar konkurso sąlygos buvo (ne)teisėtos.

8727.

88Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad jos teisinis suinteresuotumas pirkimo objektu ir potencialia galimybe sudaryti maisto prekių tiekimo sutartį neapsiriboja tik šio pirkimo procedūromis, tačiau apima ir būsimą naują pirkimą. Pažymėtina, kad dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių išskirtinumo, teismai šalių nesutarimus turi spręsti kaip peržengiančius privačių ginčų ribas, inter alia, siekdami užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir kt.).

8928.

90Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų būti pripažinta kaip pagrindas konstatuoti tiekėjo teisinio suinteresuotumo pabaigą tik tuo atveju, kai būtų visiškai aišku, kad naujas analogiškas pirkimas nebus skelbiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015).

9129.

92Atsižvelgiant į ginčo pirkimo objektą, t. y. maisto produktai (kiaušiniai) Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darytina išvada, kad naujo pirkimo dėl analogiško pirkimo objekto skelbimas yra neišvengiamas, todėl ieškovės teisinis suinteresuotumas įprastai egzistuotų vien dėl šio teismo sprendimo galimos res judicata reikšmės ateityje rengiant naujas pirkimo sąlygas. Tačiau atkreiptinas dėmesys į nagrinėjamu atveju susiklosčiusią situaciją. Centrinio viešųjų pirkimų portalo (CVPP) duomenimis, nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 23 d. atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija yra paskelbusi tarptautinės vertės viešąjį pirkimą „Maisto produktų (kiaušinių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“, pirkimo Nr. 400104, kurio pirkimo objektas – vištų kiaušiniai, kuris vykdomas pagal naujas pirkimo sąlygas.

9330.

94Esant nurodytoms aplinkybėms, kai ginčo pirkimo procedūros yra pasibaigusios ir yra paskelbtas naujas pirkimas dėl to paties objekto, teisėjų kolegijos nuomone, nebetenka teisinės reikšmės ankstesnio pirkimo sąlygų šioje byloje ginčijimas, todėl ir jų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas praranda prasmę. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.).

9531.

96Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė galimai savo pažeistas teises gali ginti įstatyme nustatyta tvarka ginčydama naujo viešojo pirkimo sąlygas ar perkančiosios organizacijos paskelbtame pirkime priimtus sprendimus.

9732.

98Kiti apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės sprendžiant dėl skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina.

9933.

100Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei argumentams, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl susiklosčiusios situacijos šiuo konkrečiu atveju egzistuoja bylos nutraukimo pagrindas, todėl ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis, CPK 293 straipsnio 1 punktas).

10134.

102Paminėtina, kad savo pobūdžiu labai panašioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas civilinę bylą nutraukė, perkančiajai organizacijai nutraukus pirkimo procedūras ( Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-731-302/2018).

10335.

104Priimant byloje galutinį sprendimą šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos būtų paskirstomos pagal CPK 93 straipsnyje numatytas taisykles, tuo tarpu dėl pačios atsakovės veiksmų (pirkimo procedūrų nutraukimo) bylinėjimosi išlaidos negali būti paskirstytos pagal minėtame straipsnyje nurodytas taisykles, o turi būti skirstomos pagal CPK 94 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, pagal kurį, kai byla baigiama nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

10536.

106Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

10737.

108Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atsiradimą lėmė atsakovės veiksmai jos organizuotame pirkime, kuris tik po ieškinio dėl pirkimo sąlygų pateikimo buvo atsakovės nutrauktas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų pažeidimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos visos pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos.

10938.

110Ieškovė UAB „Sotėja“ bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme iš viso patyrė 4 488 Eur bylinėjimosi išlaidų (ieškinio rengimas – 1 900 Eur, paaiškinimų dėl atsakovo prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones rengimas – 300 Eur, žyminis mokestis už ieškinį – 2 288 Eur). Kadangi jos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), nuostatų, yra tinkamai pagrįstos bei atitinkančios suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį, jos visa apimtimi priteistinos iš atsakovės.

111Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

11239.

113Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

11440.

115Ieškovė UAB „Sotėja“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir jas patvirtinantį dokumentą, todėl ieškovei priteisiamos iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos – 2 250 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą.

116Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 293 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

117Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą panaikinti ir bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Sotėja“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų nutraukti.

118Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188764867) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sotėja“ (juridinio asmens kodas 302536843) 6 738 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sotėja“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą Nr. 381513... 10. 3.... 11. Ieškovė pažymėjo, kad pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostata,... 12. 4.... 13. Ieškovė taip pat nurodė, kad pirkimo sąlygos numato tik viršutinę prekių... 14. 5.... 15. Atsakovė prašė bylą nutraukti. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija... 22. 8.... 23. Ieškovė UAB „Sotėja“, susipažinusi su pirkimo dokumentais, 2018 m.... 24. 9.... 25. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 4 d.... 26. 10.... 27. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad remdamasi Viešųjų pirkimų... 28. 11.... 29. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija,... 30. 12.... 31. VPĮ nedraudžia perkančiajai organizacijai įsigyti prekių neatnaujinant... 32. 13.... 33. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos... 34. 14.... 35. Teismas konstatavo, kad ginčo viešojo pirkimo procedūros yra pasibaigusios... 36. III.... 37. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 38. 15.... 39. Ieškovė UAB „ Sotėja“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 40. 15.1... 41. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjęs šalių prašymų,... 42. 15.2... 43. Atsakovė nutraukdama pirkimo procedūras tenkino vieną iš ieškinio... 44. 15.3... 45. Net jei teismas būtų priėmęs sprendimą nutraukti bylą, įvertinus tai,... 46. 15.4... 47. Viešųjų pirkimų tarnybos atliktas maisto produktų pirkimų tyrimas... 48. 15.5... 49. Pagrindinės sutarties, o ne preliminariosios sutarties, minimali apimtis yra... 50. 16.... 51. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį... 52. 16.1... 53. Nesant atsakovės pateikto atsiliepimo, pirmosios instancijos teismas neturėjo... 54. 16.2... 55. Atsakovės sprendimą nutraukti pirkimą įtakojo ne pateiktas ieškovės... 56. 16.3... 57. Atsakovė dėl ieškovės nurodomos perkančiosios organizacijos neteisėtos... 58. 16.4... 59. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinta sąlyga, kad... 60. 16.5... 61. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d.... 62. 16.6... 63. Taip pat nurodo, kad ieškovės siūloma pirkimo sąlyga, kurioje būtų... 64. Teisėjų kolegija... 65. IV.... 66. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 17.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 18.... 70. Apeliacijos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo... 71. 19.... 72. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 73. 20.... 74. Ieškovė UAB „Sotėja“ su apeliacinu skundu pateikė dokumentus. Teisėjų... 75. 21.... 76. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės... 77. 22.... 78. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis VPĮ,... 79. 23.... 80. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje reglamentuotos aplinkybės, kai perkančioji... 81. 24.... 82. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų... 83. 25.... 84. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo... 85. 26.... 86. Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos galiojo ginčo pirkimo sąlygos,... 87. 27.... 88. Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad jos teisinis suinteresuotumas... 89. 28.... 90. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų... 91. 29.... 92. Atsižvelgiant į ginčo pirkimo objektą, t. y. maisto produktai (kiaušiniai)... 93. 30.... 94. Esant nurodytoms aplinkybėms, kai ginčo pirkimo procedūros yra pasibaigusios... 95. 31.... 96. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė galimai savo pažeistas teises gali... 97. 32.... 98. Kiti apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip neturintys esminės... 99. 33.... 100. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei argumentams, apeliacinės... 101. 34.... 102. Paminėtina, kad savo pobūdžiu labai panašioje byloje Lietuvos apeliacinis... 103. 35.... 104. Priimant byloje galutinį sprendimą šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 105. 36.... 106. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis... 107. 37.... 108. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės pirmosios... 109. 38.... 110. Ieškovė UAB „Sotėja“ bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme iš... 111. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 112. 39.... 113. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 114. 40.... 115. Ieškovė UAB „Sotėja“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 116. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 117. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą panaikinti ir bylą... 118. Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio...