Byla 2SA-5-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens I. C. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, civilinėje byloje pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei E. G., tretysis asmuo IĮ ,,Vivaverslas“, dėl skolos grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3 ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės E. G. 5000 eurų skolos bei bylinėjimosi išlaidas.

4Druskininkų miesto apylinkės teismas 2008-10-29 sprendimu ieškovo V. K. ieškinį atmetė.

5Vilniaus apygardos teismas 2009-04-01 sprendimu Druskininkų miesto apylinkės teismo 2008-10-29 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino visiškai – iš atsakovės E. G. ieškovo V. K. naudai priteisė 5000 eurų bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6I. C. kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-370-418/2008, atnaujinus procesą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-04-01 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo V. K. ieškinį atmesti (b.l. 1-4). Pareiškėjas nurodo, kad procesas turi būti atnaujinamas CPK 366 str.1 d. 7 p. pagrindu, kad buvo nuspręsta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens teisių ir pareigų, būtent pareiškėjo teisių ir pareigų, kadangi jis buvo sandorių, kuriuos vertino ir kurių nuostatomis teismai vadovavosi priimdami aukščiau minėtus sprendimus, šalimi. Tačiau į teismo procesą įtrauktas nebuvo, apie vykstantį teismo procesą nebuvo informuotas. Neturėdamas informacijos apie vykstantį teismo procesą jis ir pats savarankiškai negalėjo įstoti į bylos nagrinėjimą. Dėl tokių aplinkybių neturėjo galimybių teismams pateikti savo paaiškinimų dėl faktinių bylos aplinkybių bei atsikirtimų į ieškovo ieškinį, pareikšti priešieškinį, ar naudotis kitomis CPK suteikiamomis procesinėmis teisėmis. Teismams priėmus aukščiau minėtus sprendimus, kurie tiesiogiai palietė pareiškėjo teises, neįtraukus jo į procesą, akivaizdžiai buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, nebuvo ir negalėjo būti objektyviai išsiaiškintos visos faktinės aplinkybės. Pareiškėjas, veikdamas kartu su E. G. buvo sudarę su trečiuoju asmeniu IĮ „Vivaverslas" 2007-05-16 tarpininkavimo paslaugų sutartis. Šiomis sutartimis IĮ „Vivaverslas" įsipareigojo ieškoti potencialių pirkėjų butų pardavimui. Byloje nustatyta ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, jog IĮ „Vivaverslas“ surado pirkėją R. M., kuriam atstovavo V. K. ir I. S.. Iš pradžių R. M. nusprendė pirkti tris rezervuotus butus. Ieškovas V. K. 2007-06-15 perdavė trečiojo asmens IĮ „Vivaverslas“ atstovei 5 000 EUR, kurie 2007-07-16 buvo perduoti atsakovei E. G.. Kiek vėliau, kaip tą konstatavo teismas įsiteisėjusiu sprendimu, R. M. apsisprendė pirkti tik vieną iš rezervuotų butų ir su E. G., apie tai neinformavus pareiškėjo, susitarė, kad V. K. perduoti 5 000 EUR bus įskaičiuoti į šio buto pirkimo-pardavimo kainą. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2007-07-19 R. M. atsisakė pasirašyti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, jos nepasirašė ir V. K.. Taip pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo kaltės, jam atsisakius pasirašyti pagrindinę prikimo-pardavimo sutartį, pardavėjai turi teisę į nuostolių atlyginimą bei, pagal sutarties reikalavimus - negrąžinti avanso sumos, ją vertinant kaip netesybas už sutarties sąlygų pažeidimą.

7Pareiškėjo teigimu, apie priimtus Druskininkų miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo sprendimus sužinojo, gavęs atsakovės E. G. pranešimą, išsiųstą 2010 m. sausio 26 d. Atsakovės laišką gavo 2010 m. vasario 22 ar 23 dienomis. Voko, kuriame buvo atsiųstas laiškas neišsaugojo. Sužinojęs laiške nurodytas aplinkybes, nedelsdamas telefonu susisiekė su E. G., tuomet ji smulkiai išdėstė apie visas bylos aplinkybes.

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Priteisė iš pareiškėjo I. C. 800 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 100 Lt 7 ct kitų būtinųjų išlaidų, viso 900 Lt 7 ct ieškovui V. K.. Priteisė iš pareiškėjo I. C. 14 Lt 10 ct pašto išlaidų valstybei. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas nevertino nė vieno sandorio, kurio šalimi buvo pareiškėjas. Teismas vertino ir nagrinėjo ar pagrįstai atsakovė E. G. disponuoja 5 000 eurų, kuriuos jai perdavė IĮ „Vivaverslas“ atstovė, kuriuos savo ruožtu IĮ „Vivaverslas“ atstovė 2007-06-15 gavo iš ieškovo V. K.. Šiuos pinigus V. K. perdavė, ne E. G., bet IĮ „Vivaverslas" sutinkamai su 2007-06-08 Rezervacijos sutarties 4.1. p. prisiimtu įsipareigojimu. Būtent šios sutarties sudarymo, ar nesudarymo, jos esmės, turinio ir vykdymo aplinkybes nagrinėjo teismai.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateiktas pašto kvitas neįrodo aplinkybės, kad pareiškėjo pateiktas laiškas buvo gautas Maskvoje būtent pagal 2010-01-26 dienos išrašytą Druskininkų pašto skyriaus kvitą, nes nepateiktas laiško vokas su išsiuntimo ir gavimo datų spaudais, be to, kvito pateikimas savaime nepaliudija aplinkybės, kad laiškas faktiškai buvo išsiųstas. Teismas nustatydamas pareiškėjui terminą prašymo trūkumams pašalinti siūlė pateikti laiško voką, tačiau vokas nėra pateiktas.

10Teismas nustatė, jog E. G. ir I. C. sieja šeimyniniai santykiai ir tuo pačiu bendri turto tvarkymo klausimai. Tai patvirtina aplinkybę, kad E. G. yra suinteresuota pareiškimo patenkinimu. Dar daugiau ji pati konsultavosi su advokatais, kokiu būdu ir kokius įrodymus I. C. turi pateikti teismui pagrindžiančius aplinkybę, kad nustatytas trijų mėnesių terminas pateikti prašymą atnaujinti procesą nebuvo pažeistas. Ji pasielgė taip, kaip konsultavo advokatai - pati surašė rašytinį įrodymą (laišką) ir šio įrodymo pagrindu I. C. prašo atnaujinti procesą. Teismas padarė išvadą, kad E. G. dirbtinai sukūrė rašytinius įrodymus (laišką) su tikslu padėti I. C., t.y., kad šis turėtų pagrindo įrodinėti teisme aplinkybę, kad apie civilinės bylos baigtį sužinojo iš E. G. laiško, gauto 2010m. vasario 22 ar 23 dienomis. Kadangi pateikti įrodymai pagrindžiantys laiką, kada I. C. sužinojo apie civilinės bylos baigtį, yra surašyti suinteresuoto bylos baigtimi asmens, todėl teismas juos vertino kritiškai ir atmetė. Teismas bylos duomenų pagrindu sprendė, kad I. C. turėjo galimybę ir sužinojo apie bylos eigą ir baigtį, pačios bylos proceso metu. I. C., būdamas sveikos nuovokos žmogus, verslininkas, rūpinosi savo turtu ir be abejo domėjosi, kaip vykdoma tarpininkavimo sutartis ir tuo pačiu sužinojo tiek iš IĮ „Vivaverslas“ atstovų, tiek iš pačios E. G. apie atsisakymą pirkti butą, o taip pat apie prasidėjusį ir vykstantį teismo procesą. Teismas laikė nustatytu, kad I. C. praleido nustatytą trijų mėnesių terminą prašymo atnaujinti procesą pateikimui, kadangi sužinojo arba turėjo sužinoti apie bylos baigtį tuo pačiu laiku, kaip ir E. G. su IĮ „Vivaverslas“ atstovais – 2009 m. balandžio mėnesį.

11Atskiruoju skundu (b.l. 67-71) pareiškėjas I. C. prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-06-03 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-370-418/2008. Apeliantas nurodo, kad apie Druskininkų miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo sprendimus pareiškėjas sužinojo tik paštu gavęs teismo procese įtrauktos E. G. pranešimą, kuris pareiškėjui buvo išsiųstas 2010-01-26. Šį laišką jis gavo 2010 m. vasario 22 ar 23 dienomis, tačiau voko, kuriame buvo atsiųstas minėtas laiškas, neišsaugojo. Teismui yra pateiktas laiško išsiuntimo pašto kvitas, kuriame yra nurodytas pareiškėjo gyvenamosios vietos adresas, todėl tai laikytina tinkamu ir pakankamu įrodymu, patvirtinančiu pareiškėjo nurodomas aplinkybes. Apelianto nuomone, įstatymu nustatytas trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti nėra praleistas.

12Pažymi, jog įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2008-10-29 sprendimas tiesiogiai pažeidžia pareiškėjo interesus. I. C., veikdamas kartu su E. G. buvo sudarę su trečiuoju asmeniu IĮ ,,Vivaverslas“ 2007-05-16 tarpininkavimo paslaugų sutartis. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, kad IĮ ,,Vivaverslas“ surado pirkėją R. M., kuriam atstovavo V. K. ir I. S.. Iš pradžių pirkėjas nusprendė pirkti 3 rezervuotus butus ir perdavė 5000 eurų IĮ ,,Vivaverslas“ atstovei, kurie 2007-07-16 buvo perduoti atsakovei, o atsakovė dalį piniginės sumos perdavė pareiškėjui. Vėliau pirkėjas R. M. apsisprendė pirkti tik vieną iš rezervuotų butų ir su atsakove, apie tai neinformavus pareiškėjo, susitarė, kad V. K. perduoti 5000 eurų bus įskaičiuoti į šio buto pirkimo – pardavimo kainą. R. M. atsisakė pasirašyti pagrindinę buto pirkimo – pardavimo sutartį. Įvertinus, kad pagrindinė buto pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo kaltės, pardavėjai turi teisę į nuostolių atlyginimą. I. C. buvo sandorių, kuriuos vertino ir kurių nuostatomis teismai vadovavosi priimdami sprendimus, šalimi. Tačiau į procesą nei įtrauktas, nei apie jį informuotas nebuvo, taip buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, nebuvo ir negalėjo būti išaiškintos visos faktinės aplinkybės.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 76-77) atsakovė E. G. prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad tikėdama, jog pavyks surasti kitus pirkėjus ir taip visus rezervuotus butus parduoti ateityje, ji apie tai, kad su pirkėju susitarė tik dėl vieno buto pirkimo – pardavimo ir kad perduotas avansas bus įskaičiuotas į buto pirkimo – pardavimo kainą, pareiškėjo neinformavo.

14Atsakovė būdama įsitikinusi, kad pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo kaltės ir tikėdama, jog dėl to pirkėjas privalės atlyginti patirtus nuostolius, ji neinformavo I. C. ir apie prasidėjusį teismo procesą dėl jiems sumokėto avanso grąžinimo.

15Ieškovas V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 79-83) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant nustatyta, jog pareiškėjas I. C. praleido nustatytą trijų mėnesių terminą prašymo atnaujinti procesą pateikimui, kadangi sužinojo arba turėjo sužinoti apie bylos baigtį tuo pačiu laiku, kaip ir E. G. su IĮ ,,Vivaverslas“ atstovais.

16Teismai nustatė, jog ieškovas pagal preliminariąją sutartį sumokėjo 5000 eurų avansą, kad galutinis sandoris nebuvo sudarytas dėl abiejų šalių kaltės, todėl avansas yra priteistinas ieškovo naudai.

17I. C. nesant teisinių prievolinių santykių su ieškovu, neturėjo reikalavimo į ieškovui grąžintiną avansą ar jo dalį, neturėjo jokių susijusių su civiline byla Nr. 2-370-418/2008 teisių ir pareigų, todėl neturėjo būti ir nebuvo traukiamas civilinės bylos dalyviu.

18Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). Šio civilinio proceso teisės instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo, – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,, Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „ Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.).

21Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t.y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (bylos Nr. 8564/02); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007).

22Apeliantas nurodo, kad procesas turi būti atnaujinamas CPK 366 str.1 d. 7 p. pagrindu - buvo nuspręsta dėl jo teisių ir pareigų, kadangi jis buvo sandorių, kuriuos vertino ir kurių nuostatomis teismai vadovavosi priimdami aukščiau minėtus sprendimus, šalimi, tačiau jis nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą.

23Procesas šiuo pagrindu CPK 366 str.1 d. 7 p atnaujinamas tada, kai nagrinėjant bylą buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ v. R. I. U. IĮ, bylos Nr. 3K-3-187/2006). Vertinant proceso atnaujinimo galimybę nurodytu pagrindu, turi būti nustatyta, kad toks asmuo neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais – naudotis instancine teismų sistema, todėl proceso atnaujinimas yra vienintelė šio asmens galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus.

24Prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialine teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat nurodyti momentą, kada pareiškėjas sužinojo apie jo teisėms ir pareigoms turintį įtakos teismo sprendimą. Taigi pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos.

25Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas I. C. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-370-418/2008, atnaujinus procesą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-04-01 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo V. K. ieškinį atmesti. Pareiškėjas nurodo, kad jis buvo sandorių, kuriuos vertino ir kurių nuostatomis teismai vadovavosi priimdami aukščiau minėtus sprendimus, šalimi. Vilniaus apygardos teismas 2009-04-01 sprendimu pasisakė apie 2007-06-08 Rezervacijos sutartį (prijungtos bylos 2A-192-611/09, b.l. 14-15), sudarytą tarp IĮ ,,Vivaverslas“ ir V. K.. Teismas konstatavo, jog ieškovas V. K. šią sutartį pripažino ir vykdė. Pažymėtina, jog 2007-06-08 Rezervacijos sutarties šalimi pareiškėjas I. C. nebuvo, Vilniaus apygardos teismas 2009-04-01 sprendime nepasisakė dėl pareiškėjų teisių ir pareigų, nesukūrė jam teisių ar pareigų bei tokiu teismo sprendimu nepažeistos pareiškėjo teisės ar įstatymo saugomi interesai. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų.

26Pareiškėjas nurodo, jog jis kaip butų pardavėjas turi teisę į nuostolių atlyginimą, nes pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo kaltės. Vilniaus apygardos teismas 2009-04-01 sprendime nurodė, kad tokių nuostolių buvimą ir dydį, taip pat kitos šalies nesąžiningumą ar nepagrįstą atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį privalo įrodyti nukentėjusioji šalis, pareikšdama savarankišką reikalavimą teisme priteisti tokius nuostolius. Taigi Vilniaus apygardos teismas nenustatė pirkėjo kaltės dėl pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas teisės institutas, taip pat ir proceso atnaujinimo, turi būti naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį. Atnaujinti procesą galima ir reikia, jeigu yra nustatomas proceso atnaujinimo pagrindas. Tas faktas, kad įstatymų leidėjas nustato išsamų proceso atnaujinimo pagrindų sąrašą ir terminus, leidžia teigti, kad šį institutą įstatymų leidėjas vertina kaip ekstraordinarų būdą peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Dėl to procesą galima atnaujinti tik nustačius bent vieną iš CPK 366 straipsnyje numatytų pagrindų. Be to, šis institutas privalo būti naudojamas atsižvelgiant ir į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą ir pan. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Proceso atnaujinimas, nesant tam jokio teisinio pagrindo, prieštarautų teisės principams ir faktiškai įteisintų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

28Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, susijusias su proceso atnaujinimo institutu, dėl ko priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Šią nutartį panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

30Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš apelianto I. C. 13 Lt (trylika litų) 35 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš... 4. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2008-10-29 sprendimu ieškovo V. K.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009-04-01 sprendimu Druskininkų miesto apylinkės... 6. I. C. kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą prašydamas... 7. Pareiškėjo teigimu, apie priimtus Druskininkų miesto apylinkės teismo ir... 8. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateiktas pašto kvitas neįrodo aplinkybės,... 10. Teismas nustatė, jog E. G. ir I. C. sieja šeimyniniai santykiai ir tuo pačiu... 11. Atskiruoju skundu (b.l. 67-71) pareiškėjas I. C. prašo panaikinti... 12. Pažymi, jog įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2008-10-29 sprendimas... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 76-77) atsakovė E. G. prašo... 14. Atsakovė būdama įsitikinusi, kad pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis... 15. Ieškovas V. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 79-83) prašo... 16. Teismai nustatė, jog ieškovas pagal preliminariąją sutartį sumokėjo 5000... 17. I. C. nesant teisinių prievolinių santykių su ieškovu, neturėjo... 18. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso... 21. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 22. Apeliantas nurodo, kad procesas turi būti atnaujinamas CPK 366 str.1 d. 7 p.... 23. Procesas šiuo pagrindu CPK 366 str.1 d. 7 p atnaujinamas tada, kai... 24. Prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu... 25. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas I. C. prašo atnaujinti procesą... 26. Pareiškėjas nurodo, jog jis kaip butų pardavėjas turi teisę į nuostolių... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas teisės institutas, taip pat ir... 28. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 29. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 30. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 3 d. nutartį palikti... 31. Priteisti iš apelianto I. C. 13 Lt (trylika litų) 35 ct išlaidų, susijusių...