Byla 2-308/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rivona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7908-178/2009 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Tilžė LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rivona“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas BUAB ,,Tilžė LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Rivona“ ir prašė pripažinti negaliojančiais 2008 m. liepos 24 d. ketinimų protokolą ir 2009 m. vasario 23 d. susitarimą dėl 18 255 000 Lt kompensacijos UAB „Rivona‘ sumokėjimo, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovo; priteisti iš atsakovo 10 500 200 Lt, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti 10 500 200 Lt vertės atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o šio turto esant nepakankamai atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad prašoma suma yra labai didelė ir tai suponuoja pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nagrinėtinas nepranešus atsakovui, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, nes atsakovas, sužinojęs apie galimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, gali nedelsdamas perleisti tretiesiems asmenims jam priklausantį turtą (ypač kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas), dėl ko ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų nebeįmanomas (CPK 148 str. 1 d.).

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, areštavo atsakovo nekilnojamąjį turtą neviršijant 10 500 000 Lt sumos, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai, teismas areštavo atsakovo kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius, asmenis neviršijant 10 500 000 Lt sumos, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei bei atsiskaitant su ieškovu. Teismas nurodė, kad iš ieškinio ir jo priedų matyti, kad atsakovas iš ieškovo įsigijo turto už 91 275 000 Lt (107 704 500 Lt su PVM) ir pažymėjo, kad jau vien minėto turto vertė daug kartų viršija prašomą priteisti sumą. Tačiau kartu teismas konstatavo, kad iš pridėtos pirkimo pardavimo sutarties duomenų galima spręsti, kad šis turtas yra suvaržytas hipoteka. Todėl sprendė, jog ieškinį patenkinus, tikimybė, kad ieškovo reikalavimas bus patenkintas iš šio turto yra abejotina. Be to, esant hipotekos kreditoriaus sutikimui, atsakovas gali apskritai perleisti ir šį turtą tretiesiems asmenims. Atsižvelgdamas į tokias aplinkybes, taip patį į itin didelę ieškinio sumą, teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Rivona“ prašo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones - nekilnojamojo ar kito ilgalaikio turto areštą 10 500 000 Lt sumai. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas netinkamai įvertino UAB ,,Rivona“ turtinę padėtį, nes ieškinio suma, palyginant ją su atsakovo finansiniu pajėgumu nėra didelė (atsakovo įstatinis kapitalas yra 18 mln. Lt, pagal 2008 m. balansą, atsakovo ilgalaikis turtas sudarė 404 612 433, 2009 m. pirmą pusmetį – 474 031 624 Lt, apyvarta 2008 m. buvo 938 805 628 Lt, 2009 m. pirmą pusmetį – 511 372 338 Lt).
  2. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog atsakovas ketina slėpti turtą ar mėgina jį realizuoti, sąmoningai sumažinti mokumo galimybes.
  3. Ieškovas, neturėdamas pakankamo pagrindo prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.
  4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina šalių teisėtų interesų pusiausvyros ir neatitinka proporcingumo principo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB ,,Tilžė LT“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad nors atsakovo ilgalaikis turtas ir didelės vertės, tačiau finansinės skolos 2008 m. sudarė 228 981 111 Lt, o 2009 m. pirmąjį pusmetį išaugo iki 299 755 086 Lt, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovui trūksta apyvartinių lėšų ir jis priverstas skolintis. Be to, pagrindinis atsakovui priklausantis turtas yra suvaržytas hipoteka. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad byloje nėra įrodymų patvirtinančių atsakovo nesąžiningumą, nes ieškinys atsakovui pareikštas 6.66 straipsnio pagrindu – atsakovas, turėdamas 75 proc. UAB ,,Tilžė LT“ akcijų ir žinodamas apie jos neįvykdytas prievoles kreditoriams, priėmė sprendimus, kuriuos vykdant visas ieškovo turtas perėjo atsakovo nuosavybėn ir privedė ieškovą prie bankroto.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymo galimybė pasunkėtų arba įvykdymas pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, vykdytinų įsipareigojimų mastą ir pan. nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

9Nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio suma atsakovui UAB ,,Rivona“ yra 10 500 000 Lt, tokia pinigų suma laikytina didele, o tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką.

10Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Nagrinėjamoje byloje atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis apie savo finansinę padėtį. Pagal atsakovo 2008 m. balanso duomenis ilgalaikis turtas sudarė 404 612 433 Lt, trumpalaikis turtas – 180 478 316 Lt, turtas iš viso – 585 090 749 Lt, įsipareigojimai sudarė 388 306 428 Lt. Pagal įmonės 2009 m. pirmo pusmečio balanso duomenis ilgalaikis turtas sudarė 474 031 624 Lt, trumpalaikis turtas – 220 490 509 Lt, turtas iš viso – 694 522 133 Lt, įsipareigojimai sudarė 476 971 900 Lt. Nors įmonė 2008 metais gavo 19 586 793 Lt grynojo pelno, jis, lyginant su 2007 m. grynuoju pelnu, sumažėjo daugiau negu penkis kartus (2007 m. grynasis pelnas sudarė 103 689 198 Lt). Be to, tiek iš 2008 m. balanso, tiek iš 2009 m. pirmo pusmečio balanso matyti, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro praktiškai 2/3 viso turto vertės. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad drauge su atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas pateikė duomenis apie tai, kad atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra suvaržytas hipoteka (b. l. 46-81), tuo tarpu atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog turi neįkeisto ar neapsunkinto hipoteka nekilnojamojo turto.

11Įvertinusi šiuos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nepaneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimo dėl didelės reikalavimo sumos. Skundo argumentais nepaneigtas teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumas, o šiuo atveju ieškovo pareikšta didelė reikalavimo suma sudarė pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad nėra pagrindo manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kad teismo nutartis priimta pažeidžiant CPK 144 straipsnio 1 dalį, nustatančią laikinųjų apsaugos priemonių pagrindus.

12Apelianto skundo motyvais pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai