Byla 2-368-471/2012
Dėl skolos bei delspinigių priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos bei delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. /, prašydamas priteisti iš atsakovo T. K. 1861,60 lt. skolos, 1005,74 lt. delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas T. K., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu / 33-35 l. /, per teismo nustatytą terminą / 33 l. / atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu / 3 l. / priimamas sprendimas už akių / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – išperkamosios nuomos / vartojimo kredito / sutartimis / 5-6, 8, 12, 14-15 l. /, prekės perdavimo-priėmimo aktais / 7, 13 l. /, pretenzijomis ir paraginimais sumokėti skolą / 9-11, 16-18 l. /, delspinigių paskaičiavimo lentelėmis / 20-21 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šalių 2008m. vasario 26d. ir 2008m. birželio 16d. buvo sudarytos išperkamosios nuomos / vartojimo kredito / sutartys, pagal kurias atsakovas už įsigytų iš trečiojo asmens prekių – kompiuterinės technikos / kompiuterio, LG monitoriaus, klaviatūros, pelės, programos operacinės sistemos LINUX, laido ir spausdintuvo / bei mobiliojo telefono NOKIA N70 – finansavimą ieškovui liko skolingas 1861,60 lt. įmokų.

6Duomenų apie tai, jog atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui visas sutartyse numatytas įmokas, o praleidęs jų terminą – ir delspinigius, nėra; prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovas nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimai priteisti skolą ir delspinigius pripažįstami pagrįstais; reikalavimas priteisti skolą yra tenkinamas / Lietuvos CK 6.256str. ir CPK 285str. 2d. /.

7Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todėl pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-2009, kt. /. Aptartais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp bylos šalių išperkamosios nuomos / vartojimo kredito / sutartys buvo sudarytos nederinant sutarties sąlygų, pagal iš anksto ieškovo parengtas sutartis. Atsakovui nustatytu terminu negrąžinus vartojimo kreditų ieškovas itin ilgą laiką nesiėmė jokių priemonių juos ir delspinigius išsiieškoti, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą, o tuo pačiu - ir priskaičiuojamų delspinigių dydį. Pats ieškovas ieškinyje taip pat nemotyvavo, kodėl pagal sutartį paskaičiuotų delspinigių dydį sumažino reikšdamas reikalavimą juos priteisti / 3-4, 20 l. /.

8Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003m. vasario 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo / Lietuvos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. /. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų (delspinigių) dydis – 0,5 procento nuo negrąžinto vartojimo kredito dalies už kiekvieną uždelstą dieną / 5, 10 l. /, kurias priteisti prašo ieškovas, sudaro 182,5 procentus metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelėmis, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį net 0,2 proc. delspinigiai gali būti pripažįstami aiškiai per dideliais / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005m. birželio 06d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsėjo 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todėl jos turi būti mažinamos.

10Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį / ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007m. lapkričio 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti. Todėl atsižvelgiant į sandorio turinį / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių sumos susidarymo aplinkybes / sąlygotas paties ieškovo neveikimo /, negrąžinto kredito dydį / už bendros mokėtinos 3138,20 lt. sumos prekę atsakovas yra sumokėjęs1625,36 lt. – 5, 20 l. /; už bendros mokėtinos 907,96 lt. sumos prekę sumokėjęs 559,20 lt., t.y. daugiau kaip pusę visų mokėtinų sumų – 12, 21 l. /, į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažįstami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos ieškovui sumos už kiekvieną pradelstą dieną / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, tačiau ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. viso priteisiant 335,12 lt. / 1861,60:100x0,1x180 / dydžio delspinigius.

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todėl šis ieškovo reikalavimas tenkintinas.

13Dalinai tenkinant ieškinį iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 66 lt. žyminio mokesčio / 1 l., Lietuvos CPK 93str. 1d. /. Valstybei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro tik 8,50 lt. / 1 l. /, t. y. mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl ši suma iš atsakovo nepriteisiama / Lietuvos CPK 96str. 6d. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti dalinai.

16Priteisti iš T. K., a/k ( - ) UAB „SNORO lizingas”, įmonės kodas ( - ), vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną litą 60ct. / 1861,60 lt. / skolos ir tris šimtus trisdešimt penkis litus 12ct. / 335,12 lt. / delspinigių, viso du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt šešis litus 72ct. / 2196,72 lt. /,

17penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012m. balandžio 23d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šešiasdešimt šešis litus / 66 lt./ bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis... 2. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l.... 3. Atsakovas T. K., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo... 4. Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį... 5. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – išperkamosios nuomos / vartojimo... 6. Duomenų apie tai, jog atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui visas sutartyse... 7. Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp... 8. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti... 9. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 10. Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo,... 11. Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti.... 12. Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis... 13. Dalinai tenkinant ieškinį iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos... 14. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270, 285-287 straipsniais, teismas... 15. Ieškinį tenkinti dalinai.... 16. Priteisti iš T. K., a/k ( - ) UAB „SNORO lizingas”, įmonės kodas ( - ),... 17. penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...