Byla 2A-128-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ atstovui advokatui Povilui Kazakevičiui, atsakovo UAB „Žiburys“ atstovams direktorei D. S., advokatui Edvinui Sergaičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Respublikinis knygų centras“ apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Respublikinis knygų centras“ ieškinį atsakovui UAB „Žiburys“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Respublikinis knygų centras“ (nuo 2009 m. lapkričio 19 d.- bankrutuojanti UAB „Respublikinis knygų centras“, t.3, b.l. 124-126) pateikė Raseinių rajono apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ 29714,59 Lt skolos, 6 proc. procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Ieškovas nurodė, kad 2006-11-20 tarp šalių buvo sudaryta konsignacijos sutartis Nr. KK-2006-49. Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo perduoti parduoti savo knygas pagal atsakovo užsakymus. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu kas mėnesį už pateiktas knygas pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per 5 dienas nuo jų išrašymo. Savo įsipareigojimų atsakovas neįvykdė.

7Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 18 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, tačiau atsakovas UAB „Žiburys“ pateikė prieštaravimus ir prašė priimtą preliminarų teismo sprendimą panaikinti, ieškovo ieškinį atmesti.

8Atsakovas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo skola yra būtent 29714,59 Lt, kad 2006-11-20 konsignacijos sutarties su ieškovu nesudarė, kad prašoma priteisti suma klaidinga. Vadovaujantis 2006-01-20 leidinių konsignacijos sutartimi atsakovui buvo suteikta teisė grąžinti neparduotas knygas bei knygas su paslėptu gamybiniu/poligrafiniu broku.

9Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 27 d. galutiniu sprendimu Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 18 d. preliminarų sprendimą panaikino, UAB „Respublikinis knygų centras“ ieškinį atmetė. Priteisė iš UAB „Respublikinis knygų centras“ atsakovo UAB „Žiburys“ naudai 2325,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 15 d. nutartimi. Priteisė iš UAB „Respublikinis knygų centras “ į valstybės pajamas 21,15 Lt teismo išlaidų.

10Teismas nurodė, kad iš leidinių konsignacijos sutarties matosi, jog 2006-01-20 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas – konsignantas - įsipareigojo perduoti atsakovui prekes komisiniam pardavimui, o atsakovas- konsignatorius - įsipareigojo priimti prekes eksponavimui, platinimui ir saugojimui ir sumokėti už parduotas prekes per 5 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, ieškovas įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atsakovo pranešimo apie knygų grąžinimą gavimo dienos arba su sekančiu knygų pristatymu savo transportu atsiimti grąžinamas knygas. Konstatavo, jog atsakovas pateikė įrodymus, kad informavo ieškovą apie neteisėtai išrašytas sąskaitas ir grąžinimui paruoštas knygas, tačiau ieškovas iki šio laiko šių knygų nepasiėmė (t.3, b.l. 30-33), o ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, jog sąskaitas faktūras Nr. VKC1010398, VKC 1011667, VKCG000045, VKCG000216, VKCG000233 išrašė pagrįstai, nepateikė rašytinių įrodymų dėl 2008-01-01 likučio pagrįstumo.

11Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ prašo Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.Nurodo, kad teismas neišsamiai ir paviršutiniškai įvertino byloje šalių išdėstytas aplinkybes, kai kurių bylai itin reikšmingų aplinkybių apskritai nevertino ir dėl jų nepasisakė, savo abejotinų išvadų byloje nemotyvavo (LR CPK 329 str. 2 d. 4 p.), o svarbiausia - sprendimo motyvuojamojoje dalyje rėmėsi šalių tarpusavio įsipareigojimais, kurie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad dalį skolos - 5691,53 Lt, atsakovas pripažįsta besąlygiškai, o likusį, paties atsakovo skaičiavimais pagrįstą įsipareigojimą -22445,73 Lt, atsakovas ginčija ne dėl jo dydžio, tačiau dėl įsipareigojimų vykdymo tvarkos, teigdamas, jog: 1) 13655,12 Lt vertės leidinių ieškovas turi atsiimti natūra; 2) atsakovas turi tariamą 8790,61 Lt vienarūšį reikalavimą ieškovui, kuris turėtų būti įskaitomas į dalį atsakovo prievolės. Teismas privalėjo įvertinti, ar pagrįstas yra ieškovo atsisakymas suruoštas grąžinimui knygas priimti, ar atvirkščiai - ieškovas turėjo teisę negrąžintiems leidiniams išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kas ir buvo padaryta, o taip pat ar šioje byloje yra galimas atsakovo nurodomos ieškovo prievolės įskaitymas, turint omenyje, jog šią prievolę ieškovas ginčija.

142. Nurodo, kad teismas nevertino ir niekaip nepasisakė dėl ieškovo byloje įrodinėjamos aplinkybės, jog ieškovas pagal konsignacijos sutarties 6.6. p. ir 6.7. p. turėjo besąlygišką teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu, informavęs atsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pareikalauti grąžinti visas atsakovui perduotas knygas, ką ieškovas ir padarė 2009 m. sausio 23 d. pranešimu Nr. 05. Nors, vykdydamas minėtame rašte išsakytą reikalavimą, atsakovas knygas grąžinimui paruošė tik 2009 m. balandžio 30 d., t.y. praėjus mažiausiai 3 (trims) mėnesiams po ieškovo reikalavimo gavimo, pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nepagrįstai nepripažino kaip objektyvaus pagrindo atsakovo 29714,59 Lt piniginei prievolei (nerealizuotų ir ankščiau parduotų knygų vertei) atsirasti.

153. Nurodo, kad byloje liko neįvertinta ta aplinkybė, kad 2009 m. kovo 16 d., 2009 m. kovo 17 d., 2009 m. kovo 25 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. raštuose, kuriuos atsakovas siuntė ieškovui, atsakovas niekada neginčijo savo įsipareigojimo ieškovui dydžio (29714,59 Lt) ir apmokėti ieškovo siunčiamas PVM sąskaitas faktūras atsisakė vien tuo pagrindu, jog nespėjo laiku paruošti knygų grąžinimui (2009 m. kovo 16 d., 2009 m. kovo 17 d., 2009 m. kovo 25 d. argumentai) bei nurodydamas, jog mokėjimą sulaiko dėl priešpriešinių ieškovo prievolių nevykdymo (2009 m. kovo 17 d. rašto argumentas). Taigi, faktiškai tarp šalių susiklostę santykiai bei tarpusavio susirašinėjimas leidžia daryti priešingą išvadą nei nustatė pirmosios instancijos teismas, t.y. kad atsakovas liko skolingas ieškovui už visas po pareikalavimo negrąžintas knygas, kurių vertė sudaro 28221,81 Lt (2009 m. kovo 9 d. PVM sąskaita faktūra VKC G000233) bei padengti ankščiau neapmokėtas sąskaitas.

164.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir tik deklaratyviai konstatavo, jog PVM sąskaitas faktūras, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, ieškovas išrašė nepagrįstai. Tokiam argumentui 2009 m. spalio 27 d. sprendime teismas nepateikė jokio motyvuoto paaiškinimo. Ieškovo reikalavimo grąžinti visas konsignatoriui perduotas knygas per 10 (dešimties) dienų terminą pažeidimas yra esminis ir pakankamas pagrindas ieškovui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą (-as) už visas atsakovui perduotas ir šio negrąžintas knygas. Tokią teisę ieškovui suteikia konsignacijos sutarties 6.6. punktas.

175. Nurodo, kad atsakovui perduotų ir iki šiol negrąžintų knygų bendra suma sudaro 29714,59 Lt, šios sumos atsakovas ne tik neneigė dar prieš ieškinio pateikimą ieškovui siųstuose raštuose, tačiau tokia aplinkybė atsakovo nebuvo paneigta ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Taigi, atsakovas byloje niekaip nepagrindė, kad atsakovo ieškovui mokėtina suma turėtų būti mažesnė nei ieškiniu reikalauja priteisti ieškovas. Apskritai, vieninteliai atsakovo argumentai, kuriais buvo ginčijamas ieškinys, buvo atsakovo argumentai dėl šalių priešpriešinių prievolių įskaitymo ir suruoštų gražinimui knygų neatsiėmimo. 2009 m. spalio 14 d. teismo posėdyje atsakovo atstovė D. S. teismui patvirtino, kad atsakovas nėra apmokėjęs nei vienos atsakovui išrašytos ir ieškovo teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros.

186. Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai 2009 m. spalio 27 d. sprendime konstatavo neva esantį 8513,28 Lt dydžio ieškovo įsiskolinimą atsakovui. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra pateikta nei vieno dokumento, kuriuo ieškovas kada nors būtų pripažinęs savo 8513,28 Lt dydžio prievolę atsakovui. Dar daugiau, 2009 m. sausio 23 d. ieškovo raštas Nr. 05 patvirtina priešingai, t.y., kad ieškovas ginčija atsakovo vienašališkai suderintą likutį. Atsakovo įrodinėjama tariama 8513,28 Lt dydžio piniginė prievolė yra kildinama ne iš 2006 m. sausio 20 d. Leidinių konsignacijos sutarties Nr. KK-2006-49, kurios pagrindu pareikštas ieškinys, tačiau iš kitos šalių pasirašytos sutarties, pagal kurią šalys turėjo priešingas teises ir įsipareigojimus nei juos turi pagal ieškovo pateiktą konsignacijos sutartį.

197. Nurodo, kad konstatuodamas, jog ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų dėl 2008 m. sausio 1 d. likučio pagrįstumo, teismas neatsižvelgė į tai, jog 658,58 Lt atsakovo įsiskolinimo ieškovui likutis, susidaręs iki 2008 m. sausio 1 d., yra atsakovo neapmokėtos 2006 m. gegužės 18 d. PVM sąskaitos - faktūros Nr. VKC 1004807 dalis. Atsakovas byloje nepagrindė ir neįrodė, jog ši PVM sąskaita - faktūra, ar bet kuri jos dalis, buvo apmokėta.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Žiburys“ prašo Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221.Nurodo, kad tik teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius gali atstovauti arba įgalioti kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. Pateiktas apeliacinis skundas nėra pasirašytas BUAB „Respublikinis knygų centras“ administratoriaus, ar jo įgalioto asmens, todėl privalo būti grąžintas jį padavusiam asmeniui.

232.Nurodo, kad, vadovaujantis 2006 m. sausio 20 d. leidinių konsignacijos sutarties Nr. KK-2006-49 3.3.1. punktu, konsignatorius (atsakovas) turi teisę atsisakyti priimti knygas ir pasirašyti konsignanto (ieškovo) pateiktuose važtaraščiuose. Važtaraščių, patvirtinančių, jog atsakovas tikrai priėmė visas knygas, už kurias iš jo reikalaujama atsiskaitymo, ieškovas prie ieškinio nepateikė. Atvirkščiai, ieškinį grindžia 2005 m. spalio 17 d. krovinio važtaraščiu VGS Nr.0012791, pagal kurį UAB „Žiburys“ jokių knygų negavo. Šis krovinio važtaraštis UAB „Žiburys“ nėra gautas ir nėra įtrauktas į apskaitą, jame nėra UAB „Žiburys“ darbuotojo parašo.

243. Nurodo, kad viso proceso pirmosios instancijos teisme metu atsakovas įrodinėjo, jog ieškovas nesuteikė jam 10 dienų termino knygų grąžinimui, kaip tai numatyta sutartyje. Tai akivaizdžiai matyti iš 2009 m. sausio 23 d. pranešimo Nr.05. Reikalavimas grąžinti knygas per trumpesnį terminą yra neteisėtas ir neprivalėjo būti įvykdytas.

254. Nurodo, kad pats ieškovas teismui pateikė savo 2009 m. sausio 23 d. raštą Nr. 05, kuriame rašoma, jog UAB „Respublikinis knygų centras“, gavęs atsakovo siųstą 2009-01-20 Tarpusavio užskaitos aktą, konstatuoja, kad aktas neatitinka tikrovės, nedetalizuota skolos suma. Tuo pačiu ieškovas pats pripažino, jog 2009 m. sausio 20 d. atsakovas atliko vienarūšių reikalavimų įskaitymą ir informavo apie tai ieškovą. LR CK 6.131 str. 1 d. nurodoma, kad įskaitymui pakanka tik vienos prievolės šalies pareiškimo, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad įskaitoma tiesiog pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Atlikto įskaitymo ieškovas iki pat šios dienos įstatymų nustatyta tvarka nenuginčijo. LR CK 6.134 str. 1 d. 1 p. įvardinta, kad draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme.

26Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka byloje dalyvavęs apelianto bankrutuojančios UAB „Respublikinis knygų centras“ atstovas advokatas Povilas Kazakevičius palaikė apeliacinio skundo argumentus ir reikalavimus, o atsakovo UAB „Žiburys“ atstovė direktorė D. S. ir atsakovo atstovas advokatas Edvinas Sergaitis prašė apeliacinį skundą atmesti.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

30Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

31Teisėjų kolegija neturi pagrindo tenkinti atsakovo prašymo grąžinti apeliacinį skundą ieškovui kaip pasirašytą neįgalioto asmens (VETO LT advokatų profesinės bendrijos advokato G. Š.) 2009-11-19 ieškovui iškėlus bankroto bylą, nes byloje yra pateiktas 2009-11-30 Papildomas susitarimas prie 2009-06-09 Teisnių paslaugų teikimo sutarties Nr. VETO/09-84-1, kuriuo UAB „Respublikinis knygų centras“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ patvirtina, jog visi nuo bankroto bylos iškėlimo iki minėtos susitarimo pasirašymo VETO LT advokatų profesinės bendrijos atlikti veiksmai, atstovaujant klientą Raseinių rajono apylinkės teismo 2009-10-27 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-690-551/2009, atitinka kliento-bankrutuojančios įmonės interesus. Šiuo susitarimu pavedama VETO LT advokatų profesinei bendrijai toliau atstovauti ieškovą šioje byloje apeliacinėje ir kasacinėje instancijose (t.3, b.l. 156-157).

32Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, neteisingai ir neišsamiai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, apsiribojo vien įrodymų išvardijimu, tačiau neišdėstė jų turinio, neanalizavo ir nenurodė jų įrodomosios reikšmės, nevertino jų pakankamumo aspektu (LR CPK 185 str.), neatsižvelgė į tai, kad dalį skolos atsakovas pripažino, todėl priėmė neteisingą sprendimą, kuris panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (LR CPK 326 str.1d.2p.).

33Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Respublikinis knygų centras“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ 29714,59 Lt skolos, 6 proc. procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas (I tomas b.l. 5-6).

34Kaip matyti iš prie ieškinio pridėtų ieškovo UAB „Respublikinis knygų centras“ atsakovui UAB „Žiburys“ išrašytų, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovo neapmokėtų PVM sąskaitų – faktūrų VKC Nr. 1004807, VKC Nr. 1010398, VKC Nr. 1011667, VKC Nr. G00045, VKC Nr. G000216, VKC Nr. G000233 ( I tomas b.l. 12-24), atsakovo skola ieškovui sudaro 29764,04 Lt.

35Bylą nagrinėjant teismo posėdyje, vykusiame 2009 m. spalio 14 d., ieškovo atstovas paaiškino, kad dalį skolos, t.y. 49,45 Lt, pagal PVM sąskaitą – faktūrą VKC Nr. 1004807 (I tomas b.l. 12) atsakovas yra apmokėjęs (t.3, b.l. 77-78), todėl galutinė atsakovo skola ieškovui turėtų būti 29714,59 Lt.

36Iš atsakovo UAB „Žiburys“ teismui pateikto detalizuoto skolos išrašo (t.3, b.l. 14) matyti, kad atsakovas dalį skolos, t.y. 5691,53 Lt pripažįsta, ir tai patvirtino atsakovo atstovė UAB „Žiburys“ direktorė D. S. bylą nagrinėjant teismo posėdyje ne tik pirmosios instancijos teisme (t.3, b.l. 22), bet ir apeliacinės instancijos teisme. Iš to seka, kad atsakovas nesutinka su likusia 24023,06 Lt skolos dalimi. Atsakovas nurodo, kad už 13655,12 Lt sumą yra paruošta leidinių grąžinimui, kuriuos ieškovas turėjo pats atsiimti iš atsakovo (t.3, b.l. 13, 22), o 8790,61 Lt sumai atsakovas turi ieškovui vienarūšį reikalavimą, kuris turėtų būti laikomas įskaitymu (t.3, b.l. 14, 22). Tokiu būdu lieka neaiški 24023,06 Lt suma, todėl teisėjų kolegija atskirai analizuoja kiekvieną ginčijamos skolos sudedamąją dalį.

37Dėl prievolės dalies pasibaigimo įskaitymu.

38Kaip matyti iš 2009 m. rugsėjo 22 d. vykusio teismo posėdžio protokolo, ieškovo atstovas patvirtino, jog nors atsakovas pagal 2006 m. sausio 20 d. leidinių konsignacijos sutartį reikalavimų ieškovui neturi, tačiau turi pagal kitą sutartį (t.3, b.l. 37). Ieškovas neprieštaravo, kad įsipareigojimai yra vienarūšiai, tik kad jie yra pagal kitą sutartį.

39Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą (LR CK 6.130 str. 1 d.). Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (LR CK 6.131 str. 1 d.). Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (LR CK 6.131 str. 2 d.).

40Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įskaitymas yra galimas egzistuojant šioms sąlygoms: prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); abu reikalavimai turi galioti; abu reikalavimai turi būti vykdytini; abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006).

41Iš byloje esančio 2009-01-20 tarpusavio užskaitos akto matyti, kad atsakovas UAB „Žiburys“ atliko 8513,28 Lt vienarūšių (piniginių) reikalavimų įskaitymą (t.3, b.l. 43), ir ieškovas UAB „Respublikinis knygų centras“ buvo informuotas apie tokį įskaitymą (t.3, b.l. 27). Taigi, egzistuojant visoms įskaitymo sąlygoms atsakovas, vadovaudamasis LR CK 6.131 straipsniu, 2009 m. sausio 20 d. pranešė ieškovui apie 8513,28 Lt, o ne 8790,61 Lt, kaip nurodo atsakovas (t.3, b.l. 14), įskaitymą. Sprendimą dėl įskaitymo atlikimo priėmė atitinkamus įgaliojimus turintis įmonės valdymo organas - direktorius. Tarpusavio užskaitos akte buvo aiškiai nurodyta įskaitoma suma. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (LR CK 6.131 str. 1 d.). Taigi tam, kad dalis prievolės pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė ar jos dalis pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006, 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

42Dėl išdėstyto, 2009 m. sausio 20 d. tarpusavio užskaitos akte nurodyta 8513,28 Lt suma laikytina priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymu, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas.

43Dėl reikalaujamos priteisti 13655,12 Lt sumos.

44Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (t.3, b.l. 7, 10-13, 27, 28, 31, 32, 33) matyti, kad ieškovas UAB „Respublikinis knygų centras“ pareikalavo atsakovo UAB „Žiburys“ iki 2009-02-02 grąžinti visas neparduotas knygas. Atsakovas 2009-03-17 informavo ieškovą, kad knygų grąžinimo terminas nebuvo suderintas ir jis neatitiko atsakovo fizinių galimybių per nurodytą laiką visas neparduotas knygas surinkti (t.3, b.l. 31), 2009-03-25 atsakovas informavo ieškovą, kad visos knygos grąžinimui bus paruoštos 2009-05-01 (t.3, b.l. 32), 2009-04-30 atsakovas pranešė ieškovui, kad galutinis grąžinimas paruoštas, ieškovas prašomas pasiimti leidinius (t.3, b.l. 33). Šalys neginčija, kad grąžinimui buvo suruošta leidinių už 13655,12 Lt (t.3, b.l. 10-13), tačiau ginčas kilo dėl 2006 m. sausio 20 d. leidinių konsignacijos sutarties (toliau „Sutartis“) nuostatų, reglamentuojančių knygų grąžinimą, aiškinimo ir taikymo. Ieškovas teigia, kad vadovaujantis Sutarties 6.4 ir 6.7 punktais, atsakovas, gavęs ieškovo reikalavimą grąžinti neparduotas knygas, privalėjo ne vėliau kaip per 10 dienų paruošti knygas grąžinimui ir apie tai pranešti ieškovui, o to nepadarius, atsakovas, kaip numatyta Sutarties 5.3 punkte, privalo apmokėti ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Apeliaciniame skunde ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovas nurodė, kad Sutarties 6.7 punkte nustatyto 10 (dešimties) kalendorinių dienų termino pažeidimas yra esminis ir pakankamas pagrindas reikalauti, kad atsakovas apmokėtų ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras už visas neparduotas ir negrąžintas knygas. Atsakovas remiasi Sutarties 6.7 punktu ir nurodo, kad ieškovo reikalavimas grąžinti visus leidinius per 2009-01-23 rašte (t.3, b.l. 27) nurodytą terminą yra neteisėtas, be to, ieškovas galėjo ir gali pats pasiimti grąžinimui suruoštas knygas.

45Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinat sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (LR CK 6.193 str. 1 d.). Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (LR CK 6.193 str. 5 d.).

46Šalys 2006 m. sausio 20 d. sudarytos Leidinių konsignacijos sutarties (toliau „Sutartis“) 6 dalyje susitarė dėl knygų grąžinimo sąlygų. Sutarties 6.4 punkte numatyta, jog konsignantas (ieškovas) turi teisę pareikalauti grąžinti pirkėjo (atsakovo) tretiesiems asmenims neparduotas knygas ar jų dalį. Pirkėjas (atsakovas), gavęs Pardavėjo (ieškovo) reikalavimą grąžinti knygas, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas paruošti reikalavime nurodytas knygas grąžinimui ir užtikrinti, kad grąžinamos knygos neturėtų kokybės trūkumų. Jeigu Pirkėjas (atsakovas) atsisako grąžinti knygas, jis įsipareigoja apmokėti už reikalavime grąžinti knygas nurodytas prekes kaip numatyta Sutarties 5.2 punkte. Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad Konsignantas (ieškovas), gavęs ataskaitą iš Konsignatoriaus (atsakovo), per 5 darbo dienas išrašo PVM sąskaitą – faktūrą, kurią pateikia paštu, faksu ar elektroniniu paštu Konsignatoriui (atsakovui). Tuo tarpu Sutarties 6.7 punkte yra numatyta Konsignanto (ieškovo) teisė bet kuriuo metu inicijuoti „pilną“ (taip nurodyta sutartyje) knygų grąžinimą dar sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, informuojant Konsignatorių (atsakovą) prieš 10 kalendorinių dienų bei pasiimant knygas savo transportu.

47Kaip matyti iš ieškovo UAB „Respublikinis knygų centras“ 2009-01-23 rašto Nr. 05, ieškovas pareikalavo atsakovą UAB „Žiburys“ iki 2009-02-02 grąžinti visas neparduotas knygas (t.3, b.l. 27). Minėtame rašte (reikalavime), kaip numatyta Sutarties 6.4 punkte, nebuvo išvardintos konkrečios grąžintinos knygos, o buvo pareikalauta grąžinti visas neparduotas knygas, todėl šiuo atveju šalys turėjo vadovautis Sutarties 6.7 punktu, ką patvirtina ir reikalavime grąžinti knygas nurodytas 10 kalendorinių dienų terminas (nuo 2009-01-23 iki 2009-02-02). Todėl aiškinat Sutarties 6.7 punktą, darytina išvada, jog, gavus ieškovo reikalavimą grąžinti visas neparduotas knygas, atsakovui atsirado pareiga neparduotas knygas be išlygų grąžinti, o ieškovui atsirado pareiga pasiimti knygas savo transportu, tačiau tai galint padaryti ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų. Kitaip tariant, ieškovas jau 2009-02-03 galėjo važiuoti pas atsakovą ir pasiimti visas neparduotas knygas, tačiau to iki šiol nepadarė, nors atsakovas 2009-04-30 raštu informavo, kad galutinis grąžinimas paruoštas, o ieškovas prašomas pasiimti leidinius (t.3, b.l. 33). Be to, iš Sutarties 6.7 punkto turinio matyti, kad esant reikalavimui grąžinti visas neparduotas knygas, Konsignatorius (atsakovas) neprivalo, kaip tai numatyta Sutarties 6.4 punkte, informuoti Konsignantą (ieškovą) apie paruoštas knygas.

48Atkreiptinas dėmesys, kad paties ieškovo 2009-01-23 rašte (reikalavime) Nr. 05 (t.3, b.l. 27) nurodyta, kad ieškovas yra paruošęs atsakovo neparduotų leidinių grąžinimą, kuriuos atsakovas raginamas atsiimti. Tai tik patvirtina, jog tarp šalių buvo susiklostę tokie faktiniai santykiai, kad neparduotų leidinių grąžinimus pasiima šalis, kurios leidiniai buvo pardavinėjami kitos šalies.

49 Dėl išdėstyto ieškinys dalyje dėl 13655,12 Lt skolos priteisimo atmestinas.

50Dėl likusios ieškinio reikalavimo dalies.

51Kaip jau anksčiau nustatyta, ieškovas savo reikalavimus grindžia išrašytomis PVM sąskaitomis- faktūromis, pagal kurias, atsakovui apmokėjus dalį skolos, t.y. 49,45 Lt pagal PVM sąskaitą – faktūrą VKC Nr. 1004807, atsakovo skola ieškovui sudaro 29714,59 Lt (t.1, b.l. 12-24). Tiek ieškovas, tiek atsakovas yra pelno siekiantys juridiniai asmenys, todėl reikalavimai PVM sąskaitoms – faktūroms, kaip buhalterinės apskaitos dokumentams, numatyti LR Buhalterinės apskaitos įstatyme, jiems privalo būti žinomi. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. reglamentuota, kad privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai; 6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos. Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros yra išrašytos, siekiant ūkines operacijas ir ūkinius įvykius įforminti ir registruoti įstatymo nustatyta tvarka (LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str..). Todėl atsakovui atsiranda pareiga įrodyti, kad ieškovas PVM sąskaitas – faktūras išrašė neteisėtai, arba skolą ar jos dalį pagal minėtus buhalterinės apskaitos dokumentus atsakovas yra sumokėjęs.

52Atsakovas dalį skolos, t.y. 5691,53 Lt pripažįsta (t.3, b.l. 14, 22), ieškinys dalyje dėl 8513,28 Lt ir 13655,12 Lt (viso: 22168,40 Lt) skolos priteisimo teisėjų kolegijos dėl anksčiau nustatytų aplinkybių atmetamas, o dėl likusios dalies, t.y. 1854,66 Lt skolos, atsakovas nepateikė įrodymų, jog būtų atsiskaitęs su ieškovu ar kad ieškovas nepagrįstai reikalautų minėtą sumą priteisti, todėl šioje dalyje ieškinys taip pat tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 7546,19 Lt skola.

53Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos 7546,19 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų.

55Paduodamas ieškinį, ieškovas yra sumokėjęs 446 Lt žyminio mokesčio (t.3, b.l. 7), todėl ieškinį patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 25 proc. ieškinio reikalavimų, iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina ieškovui BUAB „Respublikinis knygų centras“ 111,50 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį (LR CPK 93 str. 2 d.).

56Ieškovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ yra sumokėjęs 7308,40 Lt advokato pagalbos išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (t.3, b.l. 158-160), kurios atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, teismo posėdžių skaičių, pripažintinos pagrįstomis ir protingomis, todėl ieškinį ir apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 25 proc. reikalavimų, iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina ieškovui BUAB „Respublikinis knygų centras“ 1827,10 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p, 93 str. 2 d.).

57Atsakovas UAB „Žiburys“ yra sumokėjęs 3225 Lt advokato pagalbos išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (t.2, b.l. 100-101, t.3, b.l. 71-73, 161-162), kurios atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, teismo posėdžių skaičių, pripažintinos pagrįstomis ir protingomis, todėl ieškinį ir apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 25 proc. ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų, iš ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ turėtų būti priteista atsakovui UAB „Žiburys“ 2418,75 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p, 93 str. 2 d.).

58Įskaičius šalims vienai iš kitos priteistinas bylinėjimosi išlaidas, iš ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ priteistina atsakovui UAB „Žiburys“ 480,15 Lt bylinėjimosi išlaidų.

59Už apeliacinį skundą ieškovas turėjo sumokėti 446 Lt žyminį mokestį, tačiau ieškovui 2009 m. spalio 13 d. nutartimi iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 19 d. (t.3, b.l. 124-127), todėl vadovaujantis LR CPK 83 str. 8 p., ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei priteisimo.

60 Ieškinį ir apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 25 proc. reikalavimų, iš ieškovo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, o iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina valstybei 119,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 111,50 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą bei 8,40 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (t.1, b.l. 2, t.3, b.l. 132) pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

61Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinis sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - ieškinys tenkintinas iš dalies.

62Iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina ieškovui BUAB „Respublikinis knygų centras“ 7546,19 Lt skola, 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos 7546,19 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

63Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

64Iš ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ priteistina atsakovui UAB „Žiburys“ 480,15 Lt bylinėjimosi išlaidų.

65Iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina valstybei 119,90 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

68Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti iš dalies.

69Priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ (įmonės kodas 172225430, buveinė – Vilniaus g. 106, LT – 60171 Raseiniai) ieškovui bankrutuojančiai UAB „Respublikinis knygų centras“ (įmonės kodas 124822941, buveinė – Pylimo g. 42, Vilnius) 7546,19 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt šešis litus 19 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos 7546,19 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-05-15, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

70Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

71Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB „Respublikinis knygų centras“ atsakovui UAB „Žiburys“ 480,15 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų 15 ct) bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ valstybei 119,90 Lt (vieną šimtą devyniolika litų 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas 6. Ieškovas nurodė, kad 2006-11-20 tarp šalių buvo sudaryta konsignacijos... 7. Raseinių rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 18 d. preliminariu... 8. Atsakovas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo skola yra būtent... 9. Raseinių rajono apylinkės teismas 2009... 10. Teismas nurodė, kad iš leidinių konsignacijos sutarties matosi, jog... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas B 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais... 13. 1.Nurodo, kad teismas neišsamiai ir paviršutiniškai įvertino byloje šalių... 14. 2. Nurodo, kad teismas nevertino ir niekaip nepasisakė dėl ieškovo byloje... 15. 3. Nurodo, kad byloje liko neįvertinta ta aplinkybė, kad 2009 m. kovo... 16. 4.Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir tik... 17. 5. Nurodo, kad atsakovui perduotų ir iki šiol negrąžintų knygų bendra... 18. 6. Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai 2009 m. spalio 27 d.... 19. 7. Nurodo, kad konstatuodamas, jog ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais... 22. 1.Nurodo, kad tik teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius... 23. 2.Nurodo, kad, vadovaujantis 2006 m. sausio 20 d. leidinių konsignacijos... 24. 3. Nurodo, kad viso proceso pirmosios instancijos teisme metu atsakovas... 25. 4. Nurodo, kad pats ieškovas teismui pateikė savo 2009 m. sausio 23 d.... 26. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka byloje dalyvavęs apelianto... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš... 28. ... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 31. Teisėjų kolegija neturi pagrindo tenkinti atsakovo prašymo grąžinti... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Respublikinis knygų... 34. Kaip matyti iš prie ieškinio pridėtų ieškovo UAB „Respublikinis knygų... 35. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje, vykusiame 2009 m. spalio 14 d., ieškovo... 36. Iš atsakovo UAB „Žiburys“ teismui pateikto detalizuoto skolos išrašo... 37. Dėl prievolės dalies pasibaigimo... 38. Kaip matyti iš 2009 m. rugsėjo 22 d. vykusio teismo posėdžio protokolo,... 39. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas,... 40. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įskaitymas yra galimas... 41. Iš byloje esančio 2009-01-20 tarpusavio užskaitos akto matyti, kad atsakovas... 42. Dėl išdėstyto, 2009 m. sausio 20 d. tarpusavio užskaitos akte nurodyta... 43. Dėl reikalaujamos priteisti 13655,12 Lt... 44. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (t.3, b.l. 7, 10-13, 27, 28, 31, 32,... 45. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinat sutartį, pirmiausia... 46. Šalys 2006 m. sausio 20 d. sudarytos Leidinių konsignacijos sutarties (toliau... 47. Kaip matyti iš ieškovo UAB „Respublikinis knygų centras“ 2009-01-23... 48. Atkreiptinas dėmesys, kad paties ieškovo 2009-01-23 rašte (reikalavime) Nr.... 49. Dėl išdėstyto ieškinys dalyje dėl 13655,12 Lt skolos priteisimo... 50. Dėl likusios ieškinio reikalavimo... 51. Kaip jau anksčiau nustatyta, ieškovas savo reikalavimus grindžia... 52. Atsakovas dalį skolos, t.y. 5691,53 Lt pripažįsta (t.3, b.l. 14, 22),... 53. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 55. Paduodamas ieškinį, ieškovas yra sumokėjęs 446 Lt žyminio mokesčio (t.3,... 56. Ieškovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ yra sumokėjęs 7308,40 Lt... 57. Atsakovas UAB „Žiburys“ yra sumokėjęs 3225 Lt advokato pagalbos... 58. Įskaičius šalims vienai iš kitos priteistinas bylinėjimosi išlaidas, iš... 59. Už apeliacinį skundą ieškovas turėjo sumokėti 446 Lt žyminį mokestį,... 60. Ieškinį ir apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, t.y. patenkinus 25... 61. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis... 62. Iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina ieškovui BUAB „Respublikinis... 63. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.... 64. Iš ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ priteistina atsakovui UAB... 65. Iš atsakovo UAB „Žiburys“ priteistina valstybei 119,90 Lt bylinėjimosi... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 68. Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. galutinį sprendimą... 69. Priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ (įmonės kodas 172225430, buveinė... 70. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 71. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB „Respublikinis knygų centras“... 72. Priteisti iš atsakovo UAB „Žiburys“ valstybei 119,90 Lt (vieną šimtą...