Byla e2-878-798/2019
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kurklių bravoras“ direktoriaus D. V. ir vienintelio akcininko J. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Kurklių bravoras“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Teismas

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir BUAB arba bendrovė) „Kurklių bravoras“; bankroto administratore paskirta mažoji bendrija (toliau – ir MB) „Nemokumo valdymas“ (ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 22 d.). Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Kurklių bravoras“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patikslintas. Kadangi atsakovės BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto administratorė per įstatymo nustatytą terminą nepateikė prašymo pripažinti bendrovę bankrutavusia ir atsakovės bankroto administratorė nepateikė jokių duomenų apie taikos sutarties sudarymą, teismas sprendė savo iniciatyva pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi pripažino atsakovę BUAB „Kurklių bravoras“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; patvirtino BUAB „Kurklių bravoras“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą; informavo visus (tris) kreditorius ir Audito apskaitos turo vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą apie bankroto administratorės aplaidumą vykdant bankroto procedūras šioje bankroto byloje.

103.

11Teismas nustatė, kad nuo kreditorių sąrašo patvirtinimo nutarties įsiteisėjimo iki šios dienos praėjo daugiau nei pusė metų, tačiau BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto byloje jokie bankroto vykdymo veiksmai neatliekami. Administratorė nesušaukė kreditorių susirinkimo, nėra spręstas klausimas dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia, nėra duomenų, ar nėra pagrindo reikšti ieškinį bendrovės vadovui dėl žalos atlyginimo, nėra kreditorių susirinkimo nutarimo apie atsakovės nekilnojamojo turto realizavimą, kurio vertė pagal masinį vertinimą yra daugiau kaip 20 000,00 Eur, nėra sprendimo dėl bendrovės transporto priemonės realizavimo. Teismo vertinimu, bankroto administratorė dirba aplaidžiai, nevykdo bankroto procedūrų, neužtikrina finansinių reikalavimų patenkinimo, kai bendrovė turi turto. Todėl teismas padarė išvadą esant tikslinga apie bankroto administratoriaus neveiklumą ir aplaidumą darbe vykdant bankroto procedūras BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto byloje informuoti visus kreditorius bei Audito apskaitos turo vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

134.

14Atskirajame skunde suinteresuoti asmenys BUAB „Kurklių bravoras“ buvęs direktorius D. V. bei akcininkas J. V. prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto byloje atnaujinti terminą taikos sutarčiai sudaryti.

155.

16Nurodo, kad apeliantai nuo bankroto bylos iškėlimo BUAB „Kurklių bravoras“ siekia šią bylą užbaigti taikos sutartimi, bendradarbiauja su bankroto administratore, buvo parengę taikos sutarties projektą, kuris dėl elektroninio pašto techninių kliūčių (komunikacijos keblumų) administratorės nepasiekė iki 2019 m. balandžio 15 d. Šiuo metu apeliantai siūlo koreguoti taikos sutarties sąlygas, numatant atskaityti su visais kreditoriais per dvi savaites.

176.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – ir VSDFV Utenos skyrius) prašo suinteresuotų asmenų skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

197.

20Paaiškino, jog atskirasis skundas grindžiamas hipotetiniu siekiu sudaryti taikos sutartį ir bankroto bylą nutraukti. Nors apeliantai teigia, kad taikos sutarties projektą pateikė teismui, tačiau EPP sistema yra pateiktas tik pirmas taikos sutarties projekto puslapis. BUAB „Kurklių bravoras“ nemokėjo ir nemoka Valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų valstybinio socialinio draudimo privalomųjų įmokų.

218.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

239.

24Nurodo, kad atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė pripažinti BUAB „Kurklių bravoras“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto yra nepagrįstas, nes: a) BUAB „Kurklių bravoras“ 2018 m. liepos 25 d. pirmasis bei 2018 m. liepos 26 d. pakartotinis kreditorių susirinkimas nesprendė klausimo dėl taikos sutarties sudarymo; b) taikos sutarties projektas nei kreditorių susirinkimui, nei kreditorei VMI nepateiktas; c) BUAB „Kurklių bravoras“ akcininkas ir buvęs vadovas turėjo pakankamai daug laiko pateikti projektą dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau šia galimybe nepasinaudojo; d) BUAB „Kurklių bravoras“ mokestinė nepriemoka nepadengta.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl bylos nagrinėjimo ribų

2810.

29Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

3011.

31Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2018 m. spalio 1 d. taikos sutarties projektą ir elektroninio susirašinėjimo su bankroto administratore duomenis. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos apeliantų kartu su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, kuriuos vertins byloje nustatytų aplinkybių bei atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodytų argumentų kontekste.

3212.

33Dėl BUAB „Kurklių bravoras“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pagrįstumo. Bankrutuojančios įmonės bankroto procesas vyksta ĮBĮ nustatytu eiliškumu; pasibaigus vienai bankroto bylos proceso stadijai (procedūrai), užbaigiami ir ĮBĮ numatyti veiksmai, kurie turėjo būti atliekami toje bankroto bylos proceso stadijoje, bei pradedama kita bankroto proceso stadija. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas.

3413.

35Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygas, yra konstatavęs, jog pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Jeigu trys mėnesiai praėjo ir terminas nepratęstas, tai teismas vykdo ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos. Esant šioms ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms aišku, kad įmonės veikla neatnaujinama ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, todėl teismas turi veikti pagal įstatymo nurodymus ex officio (savo iniciatyva) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008; 2009 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

3614.

37Taip pat kasacinio teismo akcentuota, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007). Taigi, kreditorių reikalavimai bankroto procese gali būti užtikrinami dviem būdais: 1) likviduojant įmonės turtą ir jį realizavus iš gautų pajamų tenkinant kreditorių reikalavimus; 2) užtikrinant įmonės (jos dalies ar gyvybingo verslo) veiklos tęstinumą ir tenkinant kreditorių reikalavimus iš tokios veiklos pajamų. Procedūriškai antrasis būdas įgyvendinamas sudarant įmonės ir kreditorių taikos sutartį bankroto byloje (ĮBĮ 28 straipsnis). Šis kreditorių reikalavimų tenkinimo būdas yra prioritetinis, nes leidžia suderinti įmonės kreditorių ir jos savininkų (akcininkų) bei visuomenės interesus: išsaugoma verslo sukurta pridėtinė vertė, darbo vietos, įmonė išlieka mokesčių mokėtoju. Į likvidavimo stadiją įmonė įžengia tik tada, kai per ĮBĮ nustatytus terminus kreditoriams ir įmonei nepavyko susitarti dėl verslo išsaugojimo ir taikos sutarties sudarymo.

3815.

39Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) taikos sutarties projektas buvo parengtas, tačiau dėl elektroninio pašto trukdžių ar kitų techninių kliūčių apeliantai iki 2019 m. balandžio 15 d. nepateikė bankroto administratorei atsakymo į raginimus pateikti sutarties projektą; 2) buvęs vadovas bei vienintelis akcininkas siekia atkurti bendrovės mokumą, nori tęsti veiklą; 3) bendrovė turi galimybes įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

4016.

41Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-135-252/2019 patvirtino BUAB „Kurklių bravoras“ kreditorių ir jų reiklavimų sąrašą; ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 15 d. Panevėžio apygardos teismui 2018 m. liepos 30 d. pateiktas BUAB „Kurklių bravoras“ 2018 m. liepos 25 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolas ir 2018 m. liepos 26 d. pakartotinis kreditorių susirinkimo protokolas. Į minėtų kreditorių susirinkimų darbotvarkes neįtrauktas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo. Atskirajame skunde kreditorė VMI patvirtina, jog BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 1 d. informavo VMI, jog bendrovės akcininkas ketina sudaryti taikos sutartį BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto byloje, tačiau taikos sutarties projektas nei kreditorių susirinkimui, nei atskirai kreditoriams nepateiktas. Taigi per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos (iki 2018 m. rugsėjo 15 d.) nebuvo priimta teismo nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir teismas nepratęsė termino taikos sutarčiai sudaryti.

4217.

43Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliantų teiginį, jog dėl elektroninio pašto trukdžių ar kitų techninių kliūčių apeliantai iki 2019 m. balandžio 15 d. nepateikė bankroto administratorei taikos sutarties projekto. Iš kartu su atskiruoju skundu pateikto BUAB „Kurklių bravoras“ ir bankroto administratorės elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 11 d. bankroto administratorės atstovė G. O. teiravosi BUAB „Kurklių bravoras“, ar domina taiki bankroto bylos baigtis ir informavo, kad sutartis parengta, reikia šaukti kreditorių susirinkimą. Kodėl parengtas taikos sutarties projektas nebuvo pateiktas kreditoriams pasirašyti, kodėl nebuvo sušauktas kreditorių susirinkimas apeliantai nepaaiškino ir įrodymų nepateikė. BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto administratorė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė. Tačiau pažymėtina, kad apeliantams buvo pakankamai daug laiko inicijuoti kreditorių susirinkimą dėl taikos sutarties sudarymo ir ją sudaryti (ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalis). Iki šio atskirojo skundo nagrinėjimo dienos teismui nėra pateikti rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys BUAB „Kurklių bravoras“ realias galimybes sudaryti taikos sutartį, atstatyti bendrovės mokumą bei įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus kreditoriams. Kartu su atskiruoju skundu teismui yra pateiktas 2018 m. spalio 1 d. taikos sutarties projekto pirmas lapas iš trijų, todėl nėra galimybės nustatyti kokios yra taikos sutarties sąlygos, susijusios su atsiskaitymais su kreditoriais, juolab kad atskirajame skunde teigiama, jog apeliantai siūlo koreguoti taikos sutartį, numatant atsiskaitymą su kreditoriais per dvi savaites. Iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta, kad BUAB „Kurklių bravoras“ 1 110,81 Eur socialinio draudimo skola kreditoriui VSDFV Utenos skyriui susidarė nuo 2017 m. sausio 23 d. ir iki šiol nepadengta. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Utenos skyrius patvirtina, kad BUAB „Kurklių bravoras“ nemokėjo ir nemoka valstybinio socialinio draudimo privalomųjų įmokų. Taip pat kreditorė VMI atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog BUAB „Kurklių bravoras“ 1 295,42 Eur dydžio mokestinė nepriemoka nepadengta. Bendrovė turi turto, iš kurio gali patenkinti kreditorių reikalavimus, tačiau iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos (t. y. beveik per penkis mėnesius nuo atskirojo skundo pateikimo iki jo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme) nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad BUAB „Kurklių bravoras“ atsiskaitė (visiškai ar iš dalies) su kreditoriais (CPK 178 straipsnis). Bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

4418.

45Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai prioritetą suteikė pagrindinei BUAB „Kurklių bravoras“ likvidavimo stadijos paskirčiai – būtinumui realizuoti bankrutavusios bendrovės turtą, jog tenkinti BUAB „Kurklių bravoras“ bankroto byloje patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat atlikti visus veiksmus, reikalingus užbaigti bankroto bylą ir išregistruoti likviduojamą juridinį asmenį, kadangi per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir kreditorių susirinkimo prašymu teismas nepratęsė termino taikos sutarčiai sudaryti. BUAB „Kurklių bravoras“ likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams. Todėl atskirasis skundas atmetamas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartimi iškelta bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi pripažino... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad nuo kreditorių sąrašo patvirtinimo nutarties... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. 4.... 14. Atskirajame skunde suinteresuoti asmenys BUAB „Kurklių bravoras“ buvęs... 15. 5.... 16. Nurodo, kad apeliantai nuo bankroto bylos iškėlimo BUAB „Kurklių... 17. 6.... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo... 19. 7.... 20. Paaiškino, jog atskirasis skundas grindžiamas hipotetiniu siekiu sudaryti... 21. 8.... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija... 23. 9.... 24. Nurodo, kad atskirojo skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 28. 10.... 29. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 30. 11.... 31. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė... 32. 12.... 33. Dėl BUAB „Kurklių bravoras“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama... 34. 13.... 35. Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės pripažinimo bankrutavusia ir... 36. 14.... 37. Taip pat kasacinio teismo akcentuota, kad vienas iš teisminio bankroto proceso... 38. 15.... 39. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) taikos... 40. 16.... 41. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Panevėžio apygardos... 42. 17.... 43. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliantų teiginį,... 44. 18.... 45. Apibendrinus nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą konstatuotina, jog... 46. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 47. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti...