Byla 2-673-674/2016
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. pareikštą ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1435,94 Eur skolos už prekes, 24,89 Eur palūkanų nuo neatsiskaitytos sumos nuo 2015-12-01 iki 2016-04-05, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,00 Eur žyminį mokestį, 200,00 Eur išlaidų už advokato paslaugas.

3Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. atsakovui A. N. pardavė 2354 vienetus maišelių su ugnies uždegimo pagaliukais. Vieno maišelio kaina buvo 0,68 EUR. Visų 2354 vnt. maišelių kaina 1600,72 EUR. Tuščius maišelius pagaliukų supilstymui pateikė atsakovas ieškovui, kurių vieneto vertė yra 0,07 EUR. 2364 vienetų šių maišelių vertė yra 164,78 EUR. Todėl iš pagaliukų maišelių bendros vertės 1600,72 EUR, atėmus atsakovo pateiktų tuščių maišelių vertę 164,78 EUR, atsakovas už parduotus 2354 vnt. maišelių su pagaliukais ugnies uždegimui yra skolingas 1435,94 EUR.

4Atsakovas A. N. 2015 m. rugsėjo 17 d. pirkdamas iš ieškovo ir išsiveždamas pagaliukus, parašė savo ranka raštelį, patvirtindamas pagaliukų pirkimo faktą, kiekį ir kainą. Nors šiame raštelyje, patvirtinančiame pagaliukų pirkimo-pardavimo faktą yra minima UAB „R.", tačiau realiai pagaliukus pirko atsakovas kaip fizinis asmuo, o ne jo vadovaujama UAB „R.", kaip juridinis asmuo. Su UAB „R." nebuvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, nebuvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra ir pan. Taip pat atsakovo ranka parašytame raštelyje, patvirtinančiame pagaliukų pirkimo - pardavimo faktą, jų kiekį ir kainą, yra nurodyta, kad jis įsipareigoja su ieškovu atsiskaityti iki 2015 m. gruodžio 1 d. po pateiktos sąskaitos. Kokią sąskaitą atsakovas turi mintyse, ieškovui nėra žinoma. Kadangi atsakovo rašte palūkanų nenustatyta, tai ieškovas prašo priteisti įstatymo numatytas 5 proc. palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo to laiko, kai buvo sutarta sumokėti visą kainą už parduotas prekes (2015-12-01) iki kreipimosi į teismą dienos, taip pat - nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanos skaičiuotos nuo 1435,94 EUR sumos už pradelstas atsiskaityti 127 dienas (nuo 2015-12-01 iki 2016-04-05), kas sudaro (1435,95 EUR x 5% = 71,80 EUR : 366 d. = 0,196 EUR x 127 d. = 24,89 EUR).Ieškovas nurodo, kad į daugkartinius jo prašymus, atsakovas paaiškina, kad neturi pinigų ir prašo palaukti skolos grąžinimo.

52016-04-12 Raseinių rajono apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą civilinėje byloje 2-673-674/2016, kuriuo ieškovo ieškinys tenkintas visiškai (b. l. 15-16).

6Atsakovas A. N. nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2016-05-04 pateikė teismui prieštaravimus (b. l. 19-21). Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo pateiktu ieškiniu ir priimtu preliminariu sprendimu, todėl prašo panaikinti preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti bei priteisti atsakovo turėtas išlaidas advokato pagalbai ir į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti UAB ,,R.“. Jis nurodė, kad pirkimo – pardavimo santykiai susiklostė ne su atsakovu, o su UAB ,,R.“, kurios vadovu yra atsakovas. Atsakovui produkcijos perdavimo metu nebuvo išrašyta sąskaita faktūra už įsigytą produkciją UAB ,,R.“ vardu, kadangi produkcijos perdavimo metu pats ieškovas nedalyvavo. Atsakovas rašteliu patvirtino, kad produkcija jam perduota, o taip pat raštu patvirtino produkcijos kainą, atsiskaitymo tvarką ir terminus. UAB ,,R.“ įsigytą produkciją pardavė trečiam asmeniui UAB ,,E.“, t.y. įsigyta produkcija disponavo ne atsakovas asmeniškai, o UAB ,,R.“. Atsakovui nėra žinoma kokia forma ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą: ar kaip fizinis asmuo, vykdantis ūkinę – komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar kaip UAB ,,G.“ dalyvis bei vadovas. Atsakovas savo vardu nesudaro jokių komercinių sandorių su ūkio subjektais savo vardu ir interesais. Atsakovui toks įsigyjamos produkcijos kiekis – 2354 vnt. maišelių su ugnies uždegimo pagaliukais nereikalingas jo namų ūkio poreikiams tenkinti, todėl ieškovas turėjo suprasti, kad produkcijos pirkimo – pardavimo sandoris yra sudaromas ne atsakovo asmeninių poreikių tenkinimui, o verslo tikslais. Atsiskaityti už produkciją buvo susitarta po pateiktos sąskaitos iki 2015-12-01. Nurodo, kad ieškovas neišrašė jokios prekių įsigijimo sąskaitos – faktūros, todėl atsakovas, nesuėjus prievolės įvykdymo terminui – neįvykus aplinkybei (negavus sąskaitos), neturi pagrindo sumokėti ieškovui už įsigytą produkciją.

7Ieškovas G. M. atsiliepime į pateiktus prieštaravimus nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė palikti preliminarų sprendimą nepakeistą, priteisti papildomai 150,00 Eur išlaidų turėtų advokato pagalbai. Nurodė, kad A. N. gavęs teismo dokumentus paskambino ieškovui ir pažadėjo sumokėti visą ieškinyje reikalaujamą sumą, prašydamas nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą į kurią galėtų pervesti pinigus. Ieškovas sutiko su atsakovo pasiūlymu ir pateikė jam savo asmeninės sąskaitos numerį po ko A. N. pateikė teismui prieštaravimus. Ieškovas nurodo, kad pateikti prieštaravimai yra nepagrįsti ir neteisingi. 2354 vnt. maišelių su uždegimo pagaliukais asmeniškai paruošė ieškovas su sutuoktine L. M.. 2015-09-17 šiuos pagaliukus pardavė jis pats asmeniškai kaip fizinis asmuo, o ne kaip juridinis. Pagaliukų pardavimo metu ieškovas su sutuoktine nevykdė jokios individualios ūkinės – komercinės veiklos, o UAB ,,G.“ veikla, kurios direktoriumi buvo ieškovas yra iš esmės sustabdyta ir nevykdoma iki šiol. Atsakovui ši aplinkybė buvo gerai žinoma. Atsakovas 2015-09-17 pirkdamas pagaliukus gerai žinojo, kad juos perka iš ieškovo, kaip fizinio asmens. Todėl 2354 vnt. pagaliukų ieškovas kaip fizinis asmuo, pardavė atsakovui kaip fiziniam asmeniui. Raštelis parašytas taip pat kaip fizinio asmens. Tai nėra jokia pirkimo – pardavimo sutartis, nes šis raštelis nepasirašytas UAB ,,R.“ A. N. kaip direktoriaus, nepatvirtintas bendrovės antspaudu. Tuo labiau šis dokumentas neišrašytas UAB ,,G.“ vardu. Iš raštelio matyti, kad A. N. uždegimo pagaliukus pirko kaip fizinis asmuo, o ne kaip juridinis. Atsakovas prieštaravimuose neginčija nei uždegimo pagaliukų kiekio, nei pirkimo fakto, nei kainos. Vadinasi atsakovas pripažįsta pirkimo – pardavimo faktą, kainą ir kiekį bei tą aplinkybę, kad neatsiskaitė iki 2015-12-01. Ieškovas nurodo, kad atsakovas A. N. yra tinkamas atsakovas, nes jis uždegimo pagaliukus pardavė jam kaip fiziniam asmeniui, o ne jo vadovaujamai bendrovei. Pagaliukus atsakovas priėmė asmeniškai. Tai kaip atsakovas užpajamavo tuos pagaliukus neturi nieko bendra su jo kaip ieškovo ir atsakovo A. N. kaip dviejų fizinių asmenų įvykdytu sandoriu ir jo esmės nekeičia.

8Preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

9Iš ranka rašytos sutarties matyti, kad A. N. UAB ,,R.“ direktorius įgijo iš G. M. 2354 maišelius uždegimo pagaliukų, vieneto kaina 0,68 Eur, maišelio kaina 0,07 Eur. Už prekes atsiskaityti po pateiktos sąskaitos iki 2015-12-01. Sutartis surašyta 2015-09-17, pasirašyta A. N. (b. l. 7). Ieškovas sumokėjęs 200,00 Eur už advokato paslaugas (b. l. 12) ir 22,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 5). Atsakovas yra pateikęs 2015-09-30 PVM sąskaitą – faktūrą RAS Nr. 0534, kad UAB ,,R.“ kaip pardavėjas pardavė UAB ,,E.“ kaip pirkėjui 2354 vnt. prakurų pagaliukų (b. l. 23) Iš Kauno apskrities VMI 2013-12-09 Nr. (11.3-03.3.5)-RA-252 pranešimo dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų registro matyti, kad nuo 2013 m. balandžio mėn. teikiamose PVM deklaracijose UAB ,,G.“ nedeklaruoja prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigyjimų iš ES valstybių narių (b. l. 28). Iš pinigų priėmimo kvito matyti, kad G. M. yra sumokėjęs 150,00 Eur už advokato paslaugas (b. l. 30).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Šiuo atveju buvo sudaryta rašytinė sutartis, atsakovas A. N. raštu nurodė prekių (uždegimo pagaliukų) kiekį – 2354 vnt., vieneto kainą – 0,68 Eur, ir išskaičiuotina suma už tuščius maišelius po 0,07 Eur. Taip pat nurodė, kad už prekes atsiskaitys iki 2015-12-01, pasirašė (b. l. 7) Ant sutarties nėra jokio UAB ,,R.“ antspaudo nors atsakovas ir nurodo sutartyje, kad A. N. UAB ,,R.“ direktorius. Taip pat ir nėra nurodyta, kad sąskaita faktūra turėtų būti išrašyta UAB ,,R.“ vardu. Konkrečiai nurodytas atsiskaitymo terminas – iki 2015-12-01. Be to nurodyta, kad pasikrauta produkcija iš G. M., taigi – iš fizinio asmens.

11Lietuvos Respublikos CK 6.305 str. 1 d. numatyta, kad pirkimo - pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Kaip matyti, atsakovas kaip fizinis asmuo surašydamas sutartį įsipareigojo apmokėti už prekes. Nurodė perkamų prekių kiekį ir vieneto kainą. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.) Raštelyje nurodyta terminas, kad bus apmokėta iki 2015-12-01. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas neginčija pirkimo fakto, prekių kiekio ir kainos.

12Teismas vadovaujasi CPK 12 str. ir 178 str. str. įtvirtinta įrodinėjimo paskirstymo taisykle, numatančia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2014.).

13Iš pateikto prieštaravimo ir atsiliepimo į pateiktą prieštaravimą matyti, kad atsakovo manymu, jis pirko prekes kaip juridinis asmuo, o ieškovas nurodo, kad prekės parduotos atsakovui kaip fiziniam asmeniui. Be to jis veikė taip pat kaip fizinis asmuo neužsiimantis jokia ūkine komercine veikla. Atsakovas pateikia duomenis, kad uždegimo pagaliukus pardavė UAB ,,R.“ 2015-09-30 UAB ,,E.“ (b. l. 23). Tačiau nepateikia duomenų, kaip šie uždegimo pagaliukai, kuriuos pirko A. N., buvo apskaityti UAB ,,R.“.

14LR CK 6.33 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prievolė su atidedamuoju terminu yra egzistuojanti prievolė, kuri nevykdytina tol, kol nesuėjo tam tikras terminas ar nebuvo tam tikros aplinkybės. Taigi, turi būti įvykdyta viena iš straipsnyje nurodomų sąlygų. Sutartyje buvo nurodytas terminas iki 2015-12-01 . Atsakovas žinodamas prievolės įvykdymo terminą (iki 2015-12-01) būdamas sąžiningas, atsakingas ir apdairus, galėjo kreiptis į ieškovą, jog jam būtų išrašyta sąskaita, kad atsiskaitytų už prekes. Atsakovas tokių veiksmų neatliko. Be to kaip nurodoma LR CK 6.33 straipsnio 2 dalyje, viena iš sąlygų jau suėjusi – iki 2015-12-01 už prekes atsiskaityta nebuvo. Byloje nepateikiama duomenų, kad už prekes jau atsiskaityta. Darytina išvada, kad atsakovo įsiskolinimas už prekes 1435,94 Eur ir 24,89 Eur palūkanų nuo neatsiskaitytos sumos nuo 2015-12-01 iki 2016-04-05 nėra sumokėtas.

15Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t. y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatymo numatytą tarifą (CK 6.210 straipsnis). Kreditorius turi teisę į visišką nuostolių atlyginimą, padarytą dėl termino praleidimo.

16Įvertinus byloje surinktus įrodymus – šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, darytina išvada, kad už prekes nėra sumokėta ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1435,94 Eur skolos už prekes ir 24,89 Eur palūkanų nuo neatsiskaitytos sumos nuo 2015-12-01 iki 2016-04-05.

17Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 3 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleidęs terminą, jei sutartis ar įstatymai nenumato kitokio jų dydžio.

18Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 350,00 Eur išlaidų už advokato paslaugas (b. l. 12, 30) ir 22,00 Eur žyminio mokesčio. Iš atsakovo taip pat priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos į valstybės biudžetą (CPK 88, 96 str.).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424 – 428 str., teismas,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Raseinių rajono apylinkės teismo 2015-09-15 preliminarų sprendimą.

21Ieškinį patenkinti visiškai.

22Iš atsakovo A. N., a. k. ( - ) gyv. BPK 420, priteisti ieškovo G. M., a. k. ( - ) gyv. BPK 420, naudai 1435,94 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt penkis eurus 94 ct) skolos, 24,89 Eur (dvidešimt keturis eurus 89 ct) palūkanų nuo neatsiskaitytos sumos nuo 2015-12-01 iki 2016-04-05, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 372,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt du eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų (22,00 Eur žyminio mokesčio ir 350,00 Eur išlaidų už advokato paslaugas).

23Priteisti iš atsakovo A. N. 5,22 Eur (penkis eurus 22 cnt) teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės pajamas, įmokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė rašytinio... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1435,94 Eur skolos už prekes, 24,89... 3. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. atsakovui A. N.... 4. Atsakovas A. N. 2015 m. rugsėjo 17 d. pirkdamas iš ieškovo ir išsiveždamas... 5. 2016-04-12 Raseinių rajono apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą... 6. Atsakovas A. N. nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2016-05-04 pateikė... 7. Ieškovas G. M. atsiliepime į pateiktus prieštaravimus nurodė, kad ieškinį... 8. Preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.... 9. Iš ranka rašytos sutarties matyti, kad A. N. UAB ,,R.“ direktorius įgijo... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsnio 1 dalyje... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.305 str. 1 d. numatyta, kad pirkimo - pardavimo... 12. Teismas vadovaujasi CPK 12 str. ir 178 str. str. įtvirtinta įrodinėjimo... 13. Iš pateikto prieštaravimo ir atsiliepimo į pateiktą prieštaravimą matyti,... 14. LR CK 6.33 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prievolė su atidedamuoju terminu... 15. Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis... 16. Įvertinus byloje surinktus įrodymus – šalių procesiniuose dokumentuose... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 3 d., 6.210 str. 1 d. nustato, kad... 18. Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 350,00 Eur... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424 – 428 str., teismas,... 20. Palikti nepakeistą Raseinių rajono apylinkės teismo 2015-09-15 preliminarų... 21. Ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Iš atsakovo A. N., a. k. ( - ) gyv. BPK 420, priteisti ieškovo G. M., a. k. (... 23. Priteisti iš atsakovo A. N. 5,22 Eur (penkis eurus 22 cnt) teismo turėtų... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...