Byla eB2-1078-577/2016
Dėl UAB „Panorama LT“ finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, pareiškėjo UAB „Panorama LT“ atstovui E. K., BUAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto administratoriaus atstovei V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl UAB „Panorama LT“ finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje,

Nustatė

2UAB „Panorama LT“, patikslinusi reikalavimą, prašo patvirtinti 16 416,08 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje. Nurodė, kad BUAB „Centrofashion retail shoes“ skolinga pareiškėjui 65,23 Eur pagal 2015-06-17 sąskaitą-faktūrą Nr. PANK0000981; be to, vadovaujantis Komercinių patalpų nuomos sutarties Nr. S/LV/20131125/271 12.19 p., ir 2015-05-20 Papildomo susitarimo Nr. 1 prie minėtos sutarties 5 p. nuostatomis, UAB „Centrofashion retail shoes“ įsipareigojo iki 2015-06-15 panaikinti nuomotų patalpų pakeitimus ir pagerinimus, tačiau įsipareigojimo neatliko. UAB „Panorama LT“ paskaičiavo, kad nuomotų patalpų apdailos demontavimo darbų kaina yra 17 205,11 Eur įskaitant PVM, tačiau atsižvelgusi gautus rangovų pasiūlymus dėl skolininko nuomotų patalpų apdailos demontavimo mažiausią pasiūlytą kainą, sumažino kreditorinį reikalavimą iki 16 416,08 Eur.

3BUAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto administratorius sutiko su 65,23 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimu, kuris teismo jau patvirtintas; reikalavimo dalies dėl nuomotų patalpų demontavimo darbų kainos prašė netvirtinti. Nurodė, kad vadovaujantis CK 6.499 str. 1 d., sutarties 12.19 p., Papildomo susitarimo 5 p., UAB „Centrofashion retail shoes“ neturi pareigos atlyginti nuomotų patalpų apdailos demontavimo darbų kainos, nes buvo sutarta, kad pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus, nuomininkas privalėjo panaikinti tik tuos atliktus patalpų pakeitimus, kuriuos galima pašalinti nepadarant žalos patalpoms. Nesutinka, kad kreditoriaus nurodytus demontavimo darbus galima pašalinti nepadarant žalos patalpoms. Taip pat teigia, kad UAB „Panorama LT“ pateikti preliminarūs paskaičiavimai nepagrindžia ir neįrodo kreditorinio reikalavimo. Teismo posėdžio metu administratoriaus atstovė pripažino įmonės įsipareigojimą pašalinti atliktus patalpų pakeitimus ir pagerinimus, tačiau nesutiko su visa patikslinta prašoma patvirtinti reikalavimo suma (16 416,08 Eur). Teigė, jog darbai šiuo metu neatlikti, išlaidos realiai nepatirtos, todėl mano, jog reikalavimas yra neteisėtas bei pažeidžiantis kreditorių interesus.

4Finansinis reikalavimas tvirtintinas.

5Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nenustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

6Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Panorama LT“ ir UAB „Centrofashion retail shoes“ 2013-11-25 sudarė Komercinių patalpų nuomos sutartį Nr. S/LV/20131125/271, pagal kurią UAB „Panorama LT“ išnuomojo BUAB „Centrofashion retail shoes“ prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ patalpas. Šios sutarties 12.19 punkte numatyta, kad pasibaigus šiai sutarčiai ar ją nutraukus, nuomininkas turi grąžinti patalpas nuomotojui su visais/dalimi patalpų pakeitimų, kurių negalima skirti ar panaikinti nepadarant žalos patalpoms (...) arba tokias, kokios buvo perduotos nuomotojo, nuomotojo pasirinkimu (b.l. 8-39). 2015-05-20 Papildomu susitarimu Nr. 1 prie Komercinių patalpų nuomos sutarties Nr. S/LV/20131125/271, šalys susitarė nutraukti sutartį nuo 2015-06-15 (1 p.). Penktame šio susitarimo punkte numatyta, jog vadovaujantis 12.19 p., nuomininkas privalo iki 2015-06-15 panaikinti visus jo atliktus pakeitimus ir pagerinimus, kuriuos galima pašalinti nepadarant žalos patalpoms, t.y. demontuoti dekoratyvinę grindų dangą ir/ar dekoratyvines pertvaras ir/ar sienų dekoratyvinį apkalimą ir/ar pakabinamas lubas (b.l. 5-6).

7Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, jog nuomininkas įsipareigojimų panaikinti visus jo atliktus pakeitimus ir pagerinimus iki 2015-06-15 ir vėliau neįvykdė. Šią aplinkybę patvirtina ir 2015-06-15 Patalpų grąžinimo aktas, kuriame šalys patvirtino, kad nuomininkas nepanaikino visų jo atliktų patalpų pakeitimų ar pagerinimų, t.y. nedemontavo dekoratyvinės grindų dangos ir/ar dekoratyvinių pertvarų, sienų dekoratyvinio apkalimo, pakabinamų lubų (b.l. 51-52). Kadangi UAB „Centrofashion retail shoes“ 2015-06-29 buvo iškelta bankroto byla, kreditorius paskaičiavo, kokia suma reikalinga patalpų atstatymui į pradinę būklę ir pateikė skolininkui finansinį reikalavimą. Bankroto administratoriaus atstovė teismo posėdžio metu iš esmės neginčijo įmonės pareigos atlyginti apdailos demontavimo darbų kainą, tačiau teigia, kad kreditoriaus reikalaujama suma yra nepagrįsta, reikalavimas pažeidžia kitų kreditorių interesus.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia tai, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Šio proceso teisėtumo kontrolė yra pavesta teismui. Viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir, sprendžiant konkrečius bankroto proceso metu kilusius klausimus, įvertinti reikšmingas jiems išspręsti aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta bankroto byloje Nr. 3K-3-369/2009, 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

9Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas pradinį reikalavimą grindė nuomojamų patalpų apdailos demontavimo sąmata, sudaryta UAB „Panorama LT“ darbuotojo (technikos vadovo) M. R., pagal kurią darbų vertė be PVM – 14 219,09 Eur. Bylos nagrinėjimo metu, siekdama įrodyti reikalavimo pagrįstumą, UAB „Panorama LT“ pateikė konkrečius rangovų pasiūlymus dėl skolininko nuomotų patalpų apdailos demontavimo darbų atlikimo (b.l. 71, 73). Patikslintą reikalavimą grindžia UAB „Domasta“ sąmata, pagal kurią bendra darbų vertė su PVM – 16 350,85 Eur (b.l. 71). Bankroto administratorius, nesutikdamas su šioje sąmatoje nurodytomis darbų atlikimo kainomis, ir teigdamas, kad kiti rangovai galėtų pateiktų pasiūlymus mažesnėmis kainomis, konkrečių sąmatų, paskaičiavimų, kitų rangovų, kurie sutiktų susitarime nurodytus darbus atlikti už mažesnę kainą, nei nurodė pareiškėjas, nepateikė. Administratoriaus pateikti internetinėse svetainėse patalpinti šiukšlių išvežimo paslaugų teikėjų skelbimai, kuriuose nurodyta 1 m3 mišrių statybinių atliekų kaina – 30-35 Eur, 1 t statybinių šiukšlių išvežimas į sąvartyną – nuo 80 Eur (b.l. 74-76), neįrodo, jog tokia paslaugų kaina būtų taikoma ir nagrinėjamo susitarimo įvykdymui. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog šiuo atveju turės būti išvežtos didžiosios statybinės atliekos, be to, prekybos ir laisvalaikio centre darbai gali būti vykdomi tik naktimis, dėl ko paslaugų kainos yra didesnės.

10CK 6. 38 str. 1 d. numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

11Taigi, nustačius, kad UAB „Centrofashion retail shoes“ sutartinių įsipareigojimų panaikinti atliktus nuomojamų patalpų pakeitimus ir pagerinimus neįvykdė, darytina išvada, kad pareiškėjas turi teisę reikalauti atlyginti tokių darbų atlikimo išlaidas. Atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus bei nustatytas aplinkybes, rašytinius įrodymus ir proceso dalyvių paaiškinimus, spręstina, kad pareiškėjas UAB „Panorama LT“ tinkamai pagrindė savo prašomą patvirtinti kreditorinio reikalavimo sumą, todėl prašymas tenkintinas, tvirtintinas UAB „Panorama LT“ 16 416,08 Eur finansinis reikalavimas UAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

13tenkinti pareiškėjo UAB „Panorama LT“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje.

14Patvirtinti UAB „Panorama LT“ (j.a.k. 125765062) 16 416,08 Eur (šešiolikos tūkstančių keturių šimtų šešiolikos eurų 8 ct) finansinį reikalavimą UAB „Centrofashion retail shoes“ bankroto byloje Nr. eB2-1078-577/2016.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai