Byla e2-5248-904/2019
Dėl neatlygintino servituto nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2sekretoriaujant Neringai Dužinienei,

3dalyvaujant ieškovų V. L., A. S., R. L. atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui, atsakovės G. G. atstovui advokatui Karoliui Gerbauskui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. L., A. S., R. L., B. K., I. K. ieškinį atsakovei G. G., dėl neatlygintino servituto nustatymo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovai teismui 2019-08-22 pateiktu patikslintu ieškiniu prašo:

71.

8Nustatyti pagal UAB „Geodonas“ 2019-07-02 parengtą servituto nustatymo schemą M 1:1000 neatlygintiną kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis ir neatlygintiną servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis:

91.1.

10per atsakovei G. G. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (tarnaujantis daiktas), Nr. ( - ), adresu ( - )., 697 m2 ploto servitutą; daiktai, dėl kurių nustatomas servitutas (viešpataujantys daiktai) - ieškovams B. K. ir I. K. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovui A. S. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir ieškovams V. L. ir R. L. priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

111.2.

12per ieškovams B. K. ir I. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (tarnaujantis daiktas), Nr. ( - ), adresu ( - ), 495 m2 ploto servitutą; daiktai, dėl kurių nustatomas servitutas (viešpataujantys daiktai) - atsakovei G. G. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovui A. S. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir ieškovams V. L. ir R. L. priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

131.3.

14per ieškovui A. S. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (tarnaujantis daiktas), Nr. ( - ), ( - ), 495 m2 ploto servitutą; daiktai, dėl kurių nustatomas servitutas (viešpataujantys daiktai) - atsakovei G. G. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovams B. K. ir I. K. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir ieškovams V. L. ir R. L. priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

151.4.

16per ieškovams V. L. bei R. L. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (tarnaujantis daiktas), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) 450 m2 ploto servitutą; daiktai, dėl kurių nustatomas servitutas (viešpataujantys daiktai) - atsakovei G. G. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovams B. K. ir I. K. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) ir ieškovui A. S. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

172. Iš atsakovės ieškovams priteisti patirtas teisinės pagalbos išlaidas.

18Ieškinio pagrindu nurodė, kad ieškovams ir atsakovei priklausantys ginčo žemės sklypai buvo suformuoti padalijus vieną žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kuris tuo metu priklausė A. S.. Pastarojo žemės sklypo padalijimas buvo atliktas pagal ieškovo A. S. užsakymu 2014 m. P. G. IĮ parengtą Žemės sklypo(ų) formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad visiems sklypams nustatomi kelio ir inžinerinių tinklų klojimui skirti servitutai (S2, S3, S4, S5), jie yra pažymėti sprendinių brėžinyje, susisiekimo sistemos schemoje. Tie patys servitutai grafiškai atvaizduoti ir žemės sklypų 2015 metais UAB „Geodonas“ atliktų kadastrinių matavimų bylose, kurios buvo patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-07-13 sprendimu. Papildomai UAB „Geodonas“ 2019-07-02 parengė servituto nustatymo schemą M 1:1000 su koordinatėmis, nurodant prašomų nustatyti servitutų plotą kiekviename sklype. Žemės sklypo(ų) formavimo ir pertvarkymo projektas buvo patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2015-01-14 įsakymu, kurio 2 punkte nustatyta, kad formavimo ir pertvarkymo projekte numatytus naujai projektuojamus žemės servitutus siūloma nustatyti vadovaujantis CK 4.124 straipsnio nuostatomis. CK 4.124 str. 1 dalyje nustatyta, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymai. Ieškovas A. S. per atstovą 2018-11-30 raštu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrių dėl paaiškinimo, kodėl žemės sklypams nebuvo įregistruoti jam aktualūs servitutai SI, S2, S3, S4, gavo atsakymą, kad Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrius neturi teisės nustatyti kelio servitutų, numatytų projekte, administraciniu aktu. Po ko, A. S. per atstovą 2019-01-29 kreipėsi į atsakovę G. G. dėl galimybės nustatyti servitutus sutartimi. Iš atsakovės gavo atsakymą, kuriame atsakovė apkaltino ieškovus neveikimu, ir iš esmės nurodė, jog galimybė nustatyti kelio servitutą per jai nuosavybės teise priklausantį sklypą nesvarstytina, laikas, kurį ji galėtų skirti šio klausimo sprendimo paieškoms būtų ne anksčiau kaip 2019 m. rugpjūčio- rugsėjo mėnesiais. Todėl ieškovai dėl savo teisių ir teisėtų interesų gynimo buvo priversti kreiptis į teismą šiuo ieškiniu (e. b. t. 3, b. l. 8-13).

19Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovė niekada neprieštaravo kelio servituto per jos žemės sklypą nustatymui. Netgi priešingai, tik įsigijusi žemės sklypą, atsakovė iš karto ir ne kartą kėlė klausimą dėl šio klausimo išsprendimo. Šias aplinkybes atsakovė nurodė 2019-02-18 ieškovės pateiktame atsakyme. Atsakovės žemės sklypas yra arčiausiai vietinės reikšmės kelio, nuo kurio suformuota nuovaža. Todėl nustačius kelio servitutą ir prašomą servitutą požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms tiesti, aptarnauti jas bei jomis naudotis, atsakovės žemės sklypas patirtų didžiausią suvaržymą, nes per kelio servitutą į ieškovų žemės sklypus patektų ne tik patys ieškovai, tačiau ir kiti asmenys (svečiai, spec. transportas, spec. tarnybos, paštas ir pan.). Per atsakovės žemės sklypą būtų didžiausias judėjimas ir atsakovės žemės sklype būtų labiausiai pažeidžiamas jos privatumas ir saugumas, todėl atsakovė siekė išspręsti šiuos klausimus. Pažymėjo, jog ieškovai elgiasi nesąžiningai, prašydami nustatyti neatlygintiną kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis, bei neatlygintiną servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis. Ieškovai net neketina kelti servitutų atlygintinumo klausimo. Ieškovai prašo nustatyti kelio servitutą pagal jų pateiktą UAB ,,Geodonas“ planą, kuriame formuojamas 9 metrų pločio kelio ir inžinerinių tinklų koridoriaus servitutai per atsakovės žemės sklypą. Atsakovė mano, kad 9 metrų pločio servitutas tiek keliui, tiek ir inžineriniams tinklams yra nepagrįstai per didelis. Ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 reikalavimai nesusiję su atsakove, ieškovai neturi teisės veikti atsakovės vardu ir prašyti jos naudai nustatyti kokius nors jai nereikalingus servitutus. Tarp pačių ieškovų dėl kelio ir inžinerinių tinklų servitutų vienas kitų atžvilgiu jokio ginčo nėra, todėl ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 reikalavimai atmestini (e. b. t. 3, b. l. 27-36).

20Teismo posėdžio metu V. L., A. S., R. L. atstovas advokatas Dovydas Cvetkovas prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškiniuose nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus.

21Teismo posėdžio metu atsakovės G. G. atstovas advokatas Karolis Gerbauskas prašė ieškinį atmesti, patvirtino atsiliepimuose į ieškinį nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus.

22Teismo posėdžio metu liudytoja P. G. paaiškino, jog turi licenciją atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Žemės sklypo savininkas A. S. kreipėsi į ją dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo. Parengtu projektu žemės sklypas buvo padalintas į keturis atskirus sklypus. Privažiavimui prie sklypų buvo numatyta įrengti 9 m. pločio servitutinį kelią, kuriame 1,5 m. pločio užimtų vandentiekio inžineriniai tinklai, 1,5 m. pločio nuotekų inžineriniai tinklai, 1 m. pločio elektros inžineriniai tinklai, šaligatvis 0,5 metro pločio, želdiniams 0,5 metro pločio, keliui 5 m pločio. Pažymėjo, jog servitutiniam keliui užtenka 5-6 metrų pločio kelio. Tokio pločio kelyje automobiliai gali patogiai prasilenkti. Inžineriniai tinklai nepažymėti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte. Patikino, jog nedraudžiama inžinerinius tinklus įrenginėti kelio dalyje. Liudytoja P. G. patvirtino teismui, jog ginčo teritorijoje nėra centralizuotų inžinerinių tinklų (vandentiekio bei nuotekų). Nėra jokių duomenų, kada tokie inžineriniai tinklai ateityje būtų įdiegti šalia ginčo teritorijos. Ginčo teritorijoje numatyta vietiniai tinklai (kanalizacija ir vandentiekis).

23Teismo posėdžio metu liudytojas V. S. paaiškino, jog yra ieškovų L giminaitis, padedantis pastariesiems kontroliuoti atliekamų gyvenamojo namo statybos darbų kokybę. Patvirtino, jog ginčo teritorijoje, statybos darbus atlieka tik L, kurių žemės sklypas yra toliausiai nutolęs nuo pagrindinio kelio. Gyvenamojo namo baigtumas yra apie 60 procentų. Namas yra aprūpinamas vandeniu iš vietinio gręžinio, sumontuota vietinė nuotekų sistema ,,Traidenis“, įdiegtas elektros tinklas, namas šildomas kietuoju kuru. Namu galima bus naudotis be papildomų inžinerinių tinklų. Kituose trejuose žemės sklypuose, kurie priklauso kitiems ieškovams ir atsakovei statybos darbai nėra pradėti. Atliekant L gyvenamojo namo statybos darbus, statybinės medžiagas atveždavo bei statybinė technika privažiuodavo 4-5 metrų pločio keliuku esančiu prie žemės sklypo ribos, kurioje yra numatytas servitutinis kelias. Keliukas yra iki šiol. Patvirtino, jog su atsakovės sūnumi iki bylos iškėlimo, kildavo nesutarimai dėl pravažiavimo per atsakovės žemės sklypą. Pastarasis automobiliu blokuodavo pravažiavimą, nepagrįstai kviesdavo policiją, po to pradėjo vartų statybos darbus. Atsakovė atsisakė vykti pas notarą dėl servituto sutarties pasirašymo. Patvirtino, jog atsakovės santykiai su ieškovais nėra draugiški, atsakovė neturi jokio intereso važiuoti per ieškovų žemės sklypus bei per ieškovų žemės sklypus tiesti inžinerinius tinklus.

24Ieškovai B. K. ir I. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį informuoti tinkamai.

25Teismas

konstatuoja:

26ieškinys atmestinas.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

282014 m. vasario 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas priėmė įsakymą Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-256 pradėti rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į keturis atskirus žemės sklypus naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (e. b. t. 1., b. l. 81).

292014 m. kovo 24 d. ieškovas A. S. kreipėsi į P. G. individualiąją įmonę dėl žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto parengimo. Parengtame žemės sklypo (ų) formavimo ir pertvarkymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog pertvarkomoje teritorijoje susisiekimui ir inžinerinių tinklų paklojimui suprojektuotas 9 m pločio servitutas, kuriuo naudosis visi 4 sklypai. Greta planuojamos teritorijos nėra nutiestų centralizuotų vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų, todėl techninio projekto metu bus suprojektuoti vietiniai tinklai (e. b. t. 1., b. l. 45-79).

302015 m. sausio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas priėmė įsakymą Nr.12FPĮ-6-(14.12.124.) patvirtinti P. G. individualios įmonės parengtą A. S. nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), plotas - 1,7011 ha), esančio ( - ) savivaldybėje, formavimo pertvarkymo projektą, pagal kurį žemės sklypas padalinamas į keturis sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeičiama paskirtis ir naudojimo būdas. Šio įsakymo antrame punkte siūloma naujai projektuojamus žemės servitutus, numatytus formavimo ir pertvarkymo projekte, nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos VII skyriaus 4.124 straipsnio nuostatomis (e. b. t. 1., b. l. 9-10).

312015 m. gegužės 11 d. UAB „Geodonas“ parengė A. S. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) kadastro bylą (e. b. t. 2., b. l. 103-125).

322015 m. liepos 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas priėmė sprendimą Nr. 12SK-1379-(14.12.110.) žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ) padalinimo būdu į keturis sklypus, kurių projektiniai Nr. 143-1 Nr. 143-4 ir patvirtino šių žemės sklypų nustatytus kadastro duomenis pagal UAB „Geodonas“, matininko M. V. 2015 m. gegužės 11 d. parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kurios yra neatskiriamosios šio sprendimo dalys (e. b. t. 1., b. l. 40-41).

332016 m. lapkričio 30 d. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu ieškovai V. L. ir R. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš ieškovo A. S. įgijo nuosavybės teises į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), skirtas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (e. b. t. 1, b. l. 87-88).

342017 m. balandžio 10 d. ieškovai R. L. ir V. L. su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ sudarė notarinę servituto sutartį, kurios pagrindu R. L. ir V. L. sutarė, jog jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype unikalus Nr. ( - ), servituto turėtojui AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ suteikiama teisė žemės sklypo dalyje (4 m2) nekliudomai įrengti nurodytus elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš oro linijų į kabelių linijas darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant šia sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Šalys susitarė, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik pats servituto turėtojas, bet ir tretieji asmenys, kuriuos servituto turėtojas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti servituto suteikiamas teises (e. b. t. 1, b. l. 81-91).

352017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ sudarė notarinę servituto sutartį, kurios pagrindu A. S. sutarė, jog jam tuo metu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype unikalus Nr. ( - ) (šiuo metu žemės sklypas priklauso atsakovei G. G.), servituto turėtojui AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ suteikiama teisė žemės sklypo dalyje (156 m2) nekliudomai įrengti nurodytus elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš oro linijų į kabelių linijas darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant šia sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Šalys susitarė, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik pats servituto turėtojas, bet ir tretieji asmenys, kuriuos servituto turėtojas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti servituto suteikiamas teises (e. b. t. 1, b. l. 106-113).

362017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ sudarė notarinę servituto sutartį, kurios pagrindu A. S. sutarė, jog jam tuo metu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype unikalus Nr. ( - ) (šiuo metu žemės sklypas priklauso ieškovams B. K. ir I. K.), servituto turėtojui AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ suteikiama teisė žemės sklypo dalyje (111 m2) nekliudomai įrengti nurodytus elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš oro linijų į kabelių linijas darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant šia sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Šalys susitarė, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik pats servituto turėtojas, bet ir tretieji asmenys, kuriuos servituto turėtojas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti servituto suteikiamas teises (e. b. t. 1, b. l. 106-113).

372017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ sudarė notarinę servituto sutartį, kurios pagrindu A. S. sutarė, jog jam tuo metu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype unikalus Nr. ( - ), servituto turėtojui AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ suteikiama teisė žemės sklypo dalyje (111 m2) nekliudomai įrengti nurodytus elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš oro linijų į kabelių linijas darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant šia sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Šalys susitarė, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik pats servituto turėtojas, bet ir tretieji asmenys, kuriuos servituto turėtojas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti servituto suteikiamas teises (e. b. t. 1, b. l. 92-98).

382017 m. birželio 28 d. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu atsakovė G. G. iš ieškovo A. S. įgijo nuosavybės teises į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), skirtas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (e. b. t. 1, b. l. 5-6).

392019 m. liepos 19 d. ieškovas A. S. pagal pirkimo - pardavimo sutartį perleido nuosavybės teises į žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ieškovams B. K. ir I. K. (e. b. t. 3, b. l. 14-21).

40Ieškovui A. S. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), skirtas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (e. b. t. 1, b. l. 38-39).

41Dėl servituto.

42Lietuvos Respublikos CK 4.126 str. 1 d. nustatyta sąlyga, kad servitutas nustatomas teismo sprendimu tik tuo atveju, jeigu savininkai nesusitaria.

43Byloje pateikti rašytiniai įrodymai bei atsakovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu patvirtina, jog atsakovė neprieštaravo servituto nustatymui, tačiau kartu atsakovė pažymėjo, kad kelio servitutui turi būti skiriama minimalus jai nuosavybės teise priklausantis žemės sklypo plotas, reikalingo transporto priemonių patekimui į gretimus žemės sklypus, tai yra apie 4-5 metrus pločio. Akcentavo, kad jai yra aktualu, jog būtų išspręsti šio kelio per jos žemės sklypą naudojimo, priežiūros ir atlygintinumo klausimai.

44Byloje pateikti šalių susirašinėjimai dėl kelio servituto nustatymo (e. b. t. 1, b. l. 14-19); liudytojo V. S. paaiškinimai teismo posėdžio metu apie atsakovės šeimos nario veiksmus – automobiliu blokuojant esamo keliuko pravažiavimą transporto priemonėmis patekti į tolimesnius žemės sklypus; policijos pareigūnų pranešimai; pateiktos fotonuotraukos, kuriuose užfiksuoti galimai būsimų vartų įrengimo darbai (e. b. t. 1, b. l. 33-35) patvirtina, jog tarp šalių kyla ginčas dėl prašomo nustatyti kelio ir inžinerinių tinklų servituto dydžio tai yra jo pločio (ieškiniu prašoma 9 metrų pločio servituto) bei jo atlygintinumo klausimų.

45Dėl servitutų dydžio.

46Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad servitutas suvaržo tarnaujančiojo daikto savininko teises naudotis jam priklausančiu daiktu, tai, nustatant servitutą, turi būti laikomasi minimalaus tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimo principo ir viešpataujančiojo daikto savininkui gali būti suteikiamos teisės naudotis tarnaujančiuoju daiktu tiek, kiek būtina objektyviai viešpataujančiajam daiktui naudoti pagal paskirtį (2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-472/2010).

47Ieškovai prašo nustatyti servitutą pagal ieškovų pateiktą UAB ,,Geodonas“ planą, kuriame formuojamas 9 metrų pločio kelio ir inžinerinių tinklų servitutas per atsakovės žemės sklypą.

48Atsakovė mano, kad 9 metrų pločio servitutas tiek keliui, tiek ir inžineriniams tinklams yra nepagrįstai per didelis.

49Byloje apklaustas liudytojas V. S. bei pateiktos fotonuotraukos (e. b. t. 1, b. l. 92-101) byloje patvirtina, jog šiuo metu ieškovai R. L. ir V. L. gyvenamąjį namą (60 procentų baigtumas) pastatė (transportavo statybines medžiagas bei statyboje naudojo sunkiąją statybinę techniką) naudodamiesi privažiavimui tik 4 metrų pločio keliuku.

50Ieškinio reikalavimas nustatyti 9 metrų pločio kelio servitutą akivaizdžiai prieštarauja numatytam minimalaus tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimo principui. Nėra jokių objektyvių priežasčių, kodėl nagrinėjamu atveju būtų reikalingas net 9 metrų pločio kelio servitutas.

51LR Aplinkos ministro 2014-06-17 įsakymu Nr.D1-533 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ numato, kad gatvės, kurios yra lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, skirtos srautų paskirstymui į smulkias teritorijas, privažiavimams prie atskirų statinių ir kitų objektų, priskiriamos pagalbinėms gatvėms (D kategorija). Kaip nurodoma minėtame reglamente, D2 kategorijos gatvių minimalus plotis tarp raudonųjų linijų - 12 metrų, tačiau kartu nurodoma, kad gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus), inžinerinius tinklus, transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas, taršos slopinimo įrangą, želdinius, todėl nurodytas gatvės juostos plotis gali būti sumažintas, kai netiesiami takai, tinklai ir nereikalinga taršos slopinimo įranga (tarša neviršija leistinų normų) arba kai naudojami racionalesni inžinerinių tinklų įrengimo būdai, efektyvesnė taršos slopinimo įranga ir būdai. Tokiu atveju atstumas mažinamas iki eismo juostų pločių. Tokiu atveju minimalus eismo juostų skaičius - 2, o vienos eismo juostos minimalus plotis - 2,75 m.

52Atsižvelgiant į aukščiau nurodyto statybos reglamento nuostatas ieškovams visiškai užtektų 5,5 m pločio servitutinio koridoriaus. Tuo tarpu inžineriniai tinklai galėtų būti įrengiami po važiuojamąją kelio dalimi, taip nenaudojant daugiau žemės, nei reikalinga kelio ir inžinerinių tinklų įrengimui, kaip tai leidžia LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009-10-27 įsakymu Nr.V-329 patvirtintos Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09 (13 p.).

53Minėtos nuostatos taikomos įrengiant kelius, todėl servitutiniam keliui jos gali būti taikomos tik kaip vienas iš kriterijų, sprendžiant dėl servitutinio kelio galimo pločio. Tačiau netgi taikant šiuos didesnius parametrus, matyti, kad ieškovai, nepateikdami jokių motyvų, prašo nustatyti daug didesnius servitutus, nei objektyviai reikalinga. Tačiau kartu ieškovai nepateikia jokių argumentų ar įrodymų, kad jiems objektyviai yra būtina būtent tokio pločio servitutai ir kad nėra galimybės patenkinti ieškovų poreikių siauresniais servitutais.

54Ieškovai teigia, kad dar 2014 m. rengtame Žemės sklypo(ų) formavimo ir pertvarkymo projekte buvo numatytas 9 m pločio servitutas per visus 4 sklypus, kuriuo naudosis visi 4 sklypai. Teigiama, kad būtent remiantis šiuo jau 2014 m. parengtu ir 2015 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM patvirtintu projektu bei jame numatytais sprendiniais yra reiškiami reikalavimai šiame ieškinyje. Pažymima, kad žemės sklypo pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. LR Žemės įstatymo 2 str. 27 dalyje nustatyta, kad žemės valdos projektas - žemėtvarkos planavimo dokumentas, nustatantis žemės sklypo (sklypų) formavimą, pertvarkymą, paėmimą visuomenės poreikiams, konsolidaciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, apribojimus, servitutus ir panašiai).

55Aplinkybė, kad numatytas 9 metrų servitutas, visiškai nereiškia, jog būtent tokio pločio ir bus kelias, maksimalaus numatyto pločio gali prireikti požeminių ir antžeminių komunikacijų įrengimui, priežiūrai ir aptarnavimui.

56Pažymėtina, kad ieškovų minimas 2014 m. Žemės sklypo(ų) formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriame neva numatytas prašomas nustatyti 9 metrų pločio kelio servitutas, buvo rengiamas vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (redakcija galiojusi nuo 2014-01-15 iki 2015-04-03) (toliau - Taisyklės). Taisyklių 4.5 p. numatė, kad vienas iš atliekamų rengiant Projektą veiksmų - siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai. Taisyklių 42 p. nurodė, kad formuojant ar pertvarkant žemės sklypus, turi būti numatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą, arba siūlomi servitutai. Atitinkamai pagal Taisyklių 53 p. Sprendinių brėžinyje ar jo prieduose nurodomi pertvarkomos teritorijos žemės sklypų ir gretimų žemės sklypų kadastro numeriai, žemės sklypų plotai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) iki žemės sklypo pertvarkymo ir po jo, žemės naudmenų eksplikacija iki žemės sklypo pertvarkymo ir po jo, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, esami ir (ar) siūlomi servitutai, jų plotai ir pagal Projektą naujai formuojamos teritorijos žemės sklypų ir gretimų žemės sklypų kadastro numeriai, žemės sklypų plotai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), formuojamo žemės sklypo žemės naudmenų eksplikacija, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, esami ir (ar) siūlomi servitutai.

57Pažymėtina, jog Taisyklės numatė, kad pačiu Žemės sklypo(-ų) formavimo ir pertvarkymo projektu servitutai nėra nustatomi, tačiau projekte gali būti numatomi siūlomi nustatyti ar panaikinti servitutai. Atsižvelgiant į tai, atmestini ieškovų teiginiai, kad projektu buvo nustatyti kokie nors servitutai ar kad šio projekto sprendiniai dėl servitutų kaip nors įpareigojo ar susaistė atsakovę ar kitus asmenis.

58Taisyklių 72 p. numatė, jog Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime dėl Projekto patvirtinimo nurodomi naujai siūlomi nustatyti arba panaikinti, arba paliekami esami servitutai (72.8 p.). Susipažinus su 2015-01-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymu, kuriuo patvirtintas Projektas, akivaizdžiai matyti, kad Projekte siūlyti sprendiniai dėl servitutų nebuvo perkelti į sprendimą. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad įsakymo 1.1 p. atsakovės žemės sklypui buvo paliktas galioti anksčiau nustatytas kitas kelio servitutas, dėl kurio nėra ginčo ir kuris yra registruotas iki šiol. Tai, kad šiame įsakyme nebuvo perkelti siūlomi sprendiniai dėl kitų servitutų, akivaizdžiai leidžia teigti, kad projekto sprendiniai dėl 9 metrų kelio servituto netapo administracinio akto sudėtine dalimi ir nebuvo nustatyti, todėl šie sprendiniai liko tik rekomendaciniai, siūlomi, galimi, tačiau neįpareigojantys trečiuosius asmenis.

59Teisės aktai numato aiškiai servituto nustatymo pagrindus. Teritorijų planavimo dokumentais servitutai nėra nustatomi, tokios galimybės teisės aktai nenumato, teritorijų planavimo dokumentuose nurodomi tik servitutų projektiniai pasiūlymai, tačiau servitutai nėra nustatomi. Todėl norint tokius projektinius pasiūlymus paversti teisines pasekmes sukeliančiomis daiktinėmis teisėmis, reikalinga atlikti atitinkamas procedūras (nustatyti servitutus administraciniu aktu, sandoriu, teismo sprendimu ir pan.) (pvz., administracinėje byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad asmens teisių pažeidimą galėtų sukelti administracinis aktas, kuriuo bus nustatyti ir jo pagrindu įregistruoti servitutai, o ne įsakymu patvirtintas detalusis planas, kuriame servitutai suprojektuoti (2014-02-19 nutartis administracinėje byloje Nr.A525-603/2014)). Taigi, patys teritorijų planavimo dokumentai, kuriuos tik numatoma servituto galimybė, savaime nesukuria jokių teisinių padarinių dėl servituto nustatymo, jeigu nėra atliekamos servituto nustatymo procedūros teisės aktų nustatyta tvarka.

60Atsižvelgiant į tai, vien tai, kad Projektu buvo siūloma nustatyti 9 metrų pločio kelią, savaime nereiškia, kad toks sprendinys ir turi būti įgyvendinamas. Projekto iniciatorius buvo tuometinis žemės sklypų savininkas ieškovas A. S., todėl akivaizdu, kad servituto plotis buvo ne būsimų žemės sklypų savininkų interesų derinimo rezultatas, o tiesiog tuometinio žemės savininko valios ir vaizduotės rezultatas.

61Kaip jau minėta, kelio servitutui teisės aktai numato 4-5,5 metrų pločio servitutą, o inžineriniams tinklams tiesti numatoma galimybė naudoti tą patį kelio koridorių, tiesiant tinklus po keliu. Todėl tokie niekuo nepagrįsti neracionalūs Projekto pasiūlymai dėl 9 metrų pločio kelio servituto nesudaro pagrindo nustatyti būtent tokio pločio servitutą ir teismo sprendimu. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, jog ieškovams nagrinėjamu atveju turėtų būti nustatyti ne platesnis nei 5,5 metrų pločio kelio ir inžinerinių tinklų servitutai. Nustatant ieškovų prašomus kelio ir inžinerinių tinklų servitutus atsakovės žemės sklype, jų plotis turi būti mažinamas iki minimaliai būtino pločio. Atitinkamai nustačius kelio ir inžinerinių tinklų servitutus iš ieškovų atsakovei turi būti priteisiama vienkartinė kompensacija.

62Dėl servituto būtinumo.

63Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad servitutas priverstinai (teismo sprendimu) gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas; teismas turi įvertinti, ar daikto savininkas išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų (2002-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1524/2002; 2005-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-315/2005; 2005-10-19 nutartis civilinėje Nr.3K-3-496/2005; kt.).

64Pažymėtina, jog atsakovės ir ieškovų žemės sklypuose jau yra įvesti elektros inžineriniai tinklai, jų įrengimui ieškovai A. S., R. L. ir V. L. su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ sudarė servituto sutartis, pagal kurias į visus ginčo žemės sklypus suteikė teisę nekliudomai įrengti nurodytus elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš oro linijų į kabelių linijas darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, taip pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant šia sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Pažymėtina, jog pagal aukščiau nurodytas servituto sutartis suprojektuoti apie 2 metrų pločio servitutiniai privažiavimai per atsakovės G. G. bei ieškovų I. K., B. K., A. S. priklausančius žemės sklypus (e. b. t. 3, b. l. 81-113).

65Byloje pateiktas P. G. individualiosios įmonės parengtas žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas patvirtina, jog greta ginčo teritorijos nėra nutiestų centralizuotų vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų, todėl techninio projekto metu yra suprojektuoti vietiniai tinklai. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja P. G. patvirtino šias aplinkybes, pažymėjo, jog iki šiol nenumatyta ginčo teritorijoje įrengti centralizuotus vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklus. Teismo posėdžio metu liudytojas V. S. patvirtino, jog R. L. ir V. L. gyvenamajam namui vanduo yra tiekiamas iš žemės sklype įrengto gręžinio, nuotekos kaupiamos vietinėje kanalizacijos sistemoje ,,Traidenis“. Namas šildomas kietu kuru, dujų trasos įrengimas nereikalingas. Patvirtino, jog yra įrengtas elektros tinklas. Patvirtino ieškovų atstovas, kad kituose žemės sklypuose kurie priklauso ieškovams ir atsakovei statybos darbai nėra pradėti.

66Vertinant visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes konstatuotina, jog ieškovai neįrodė aplinkybių, kad šiuo metu yra reikalingas servituto nustatymas - inžinerinių tinklų įrengimui (centralizuoto vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklams). Ieškovų paaiškinimai, jog galimai ateityje tokie centralizuoti tinklai bus ginčo teritorijoje įrengti, šiuo metu neturint techninių sprendinių, nežinant kurioje vietoje jie gali būti įrenginėjami ar bus iš viso įrengti, teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti šį ieškinio reikalavimą.

67Be to, ieškovai ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 p. prašo nustatyti kelio ir inžinerinių tinklų servitutus jiems priklausančiuose žemės sklypuose (tarnaujantys daiktai), atsakovės ir kitų ieškovų žemės sklypų (viešpataujančių daiktų) naudojimui pagal paskirtį.

68Pažymėtina, jog ieškovai nepateikia visiškai jokių argumentų, kad atsakovė objektyviai negali naudotis savo žemės sklypu be ieškovų prašomų atsakovės naudai nustatyti kelio ir inžinerinių tinklų servitutų. Priešingai atsakovė išreiškė pozicija, jog jos žemės sklypas yra šalia pagrindinio kelio, iš kurio įrengta nuovaža patenka į savo žemės sklypą. Tikslo patekti į ieškovų žemės sklypus neturi. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. S. patvirtino, jog atsakovės ir ieškovų tarpusavio santykiai yra įtemti, atsakovė neturi jokio tikslo važinėti per ieškovų žemės sklypus ar ieškovų žemėje tiesti kokius tai papildomus inžinerinius tinklus.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad civilinė byla iškeliama ir nagrinėjama siekiant tam tikrų LR CPK 2 straipsnyje apibrėžtų tikslų, kurių pagrindinis - ginti pažeistas teises. Teismo procese priimti sprendimai dėl pažeistų teisių atkūrimo ir gynimo prireikus gali būti užtikrinami valstybės prievartos priemonėmis, todėl svarbu, jog tokių sprendimų reikalautų ne bet kas, o tik tas, kam tokia teisė suteikta įstatymo. Kitaip tariant, kreiptis į teismą ir reikalauti pažeistų teisių gynimo turi teisę ne visi. Tai gali daryti tik asmuo, kurio subjektinės teisės pažeistos, arba asmuo, kuriam tokia teisė specialiai suteikta įstatymo (LR CPK 49 str.) (2009-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-306/2009).

70Pažymėtina, jog atsakovė nesuteikė teisės ieškovams ją atstovauti šiame procese ir jos vardu reikšti materialinius ar procesinius reikalavimus. Atsakovė nurodo, kad jai nėra reikalingas nei vienas iš ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 reikalavimuose nurodomų kelio ir inžinerinių tinklų servitutų, nes ji savo žemės sklypu ir juose ketinamais statyti statiniais puikiai gali ir galės naudotis nesinaudojant jokiomis ieškovų žemės sklypų dalimis nei patekimui į savo žemės sklypą, nei inžinerinių tinklų tiesimui, naudojimui ar aptarnavimui. Kaip matyti iš pačių ieškovų pateikiamo UAB ,,Geodonas“ plano bei kitų į bylą pateiktų brėžinių, atsakovės žemės sklypas yra prie pat vietinės reikšmės kelio ir į savo žemės sklypą patenka tiesiogiai nuo šio kelio per nuovažą, jungiančią šį kelią su jos žemės sklypu. Tokiu būdu kelio servituto per ieškovų žemės sklypus jai nereikia. Atsakovė per ieškovų žemės sklypus neturi poreikio važiuoti.

71Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad servitutas gali būti nustatytas tik tada, kai jo nenustačius kitas asmuo objektyviai negali naudotis daiktu arba kliūčių naudotis daiktu pašalinimas būtų susijęs su neprotingomis ir nepateisinamomis išlaidomis ir servituto nustatymas yra vienintelis būdas pašalinti objektyvias kliūtis naudotis daiktu (2002-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1524/2002; 2005-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-196/2005; 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-246/2005; 2006-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-691/2006; 2007-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-234/2007; 2009-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-2/2009).

72Konstatuotina, jog tarp pačių ieškovų dėl kelio ir inžinerinių tinklų servitutų nustatymo vienas kitų atžvilgiu jokio ginčo nėra, todėl ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 p. reikalavimai taip pat atmestini konstatavus, jog tam nėra Lietuvos Respublikos CK 4.126 str. 1 d. nustatytos servituto nustatymo sąlygos. Pažymėtina, jog netenkinus ieškinio reikalavimo - nustatyti atsakovės žemės sklype 9 metrų pločio kelio servitutą, teismui konstatavus, jog tai prieštarautų numatytam minimalaus tarnaujančiojo daikto savininko teisių ribojimo principui, galimai būtų pažeistos ir kitų ieškovų teisės.

73Dėl bylinėjimosi išlaidų.

74Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

75Atsakovė rašytiniai dokumentai pagrindė turėtas 1500 Eur teisinių atstovavimo išlaidų (e. b. t. 2, b. l., b. l. 15; t. 3, b. l. 11-15; 19-20). Pažymėtina, jog atsakovės pateiktos teisinės atstovavimo išlaidos neviršija maksimalių rekomenduojamų priteisti išlaidų dydžio. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, paruoštų procesinių dokumentų turinį, apimtį, skaičių bei kokybę, teismo posėdžių skaičių, jos nėra per didelės. Todėl atmetus ieškinį, šios išlaidos atsakovei priteistinos iš ieškovų.

76Paskirstant bylinėjimosi išlaidas iš ieškovų atsižvelgtina į tai, jog ieškovai B. K. ir I. K. į procesą įstojo tik 2019-09-04, civilinė byla buvo iškelta 2019-04-17. Ieškovai B. K. ir I. K. į procesą įstojo, įsigiję 2019-07-19 iš ieškovo A. S. žemės sklypą. Civilinę bylą iškėlė, ieškinio reikalavimus suformavo ieškovai V. L., R. L. ir A. S.. Pastarieji iki ieškovų B. K. ir I. K. įstojimo į bylą du kartus tikslino ieškinio reikalavimus, dėl ko atsakovė du kartus teikė atsiliepimus į ieškinius, dėl ko patyrė didesnes bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovų V. L., R. L., A. S., priteistina po 400 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei G. G.. Iš ieškovų B. K. ir I. K. priteistina po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei G. G..

77Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 95, 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

78ieškinį atmesti.

79Priteisti iš ieškovų V. L., gim. ( - ), R. L., gim. ( - ), A. S., gim. ( - ) po 400 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei G. G., gim. ( - ).

80Priteisti iš ieškovų B. K., gim. ( - ) ir I. K., gim. ( - ) po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei G. G., gim. ( - ).

81Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2019 m. balandžio 17 d. civilinėje byloje paskirtas laikinąsias apsaugos priemones.

82Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. sekretoriaujant Neringai Dužinienei,... 3. dalyvaujant ieškovų V. L., A. S., R. L. atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovai teismui 2019-08-22 pateiktu patikslintu ieškiniu prašo:... 7. 1.... 8. Nustatyti pagal UAB „Geodonas“ 2019-07-02 parengtą servituto nustatymo... 9. 1.1.... 10. per atsakovei G. G. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą... 11. 1.2.... 12. per ieškovams B. K. ir I. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą... 13. 1.3.... 14. per ieškovui A. S. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą... 15. 1.4.... 16. per ieškovams V. L. bei R. L. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą... 17. 2. Iš atsakovės ieškovams priteisti patirtas teisinės pagalbos išlaidas.... 18. Ieškinio pagrindu nurodė, kad ieškovams ir atsakovei priklausantys ginčo... 19. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.... 20. Teismo posėdžio metu V. L., A. S., R. L. atstovas advokatas Dovydas Cvetkovas... 21. Teismo posėdžio metu atsakovės G. G. atstovas advokatas Karolis Gerbauskas... 22. Teismo posėdžio metu liudytoja P. G. paaiškino, jog turi licenciją atlikti... 23. Teismo posėdžio metu liudytojas V. S. paaiškino, jog yra ieškovų L... 24. Ieškovai B. K. ir I. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį... 25. Teismas... 26. ieškinys atmestinas.... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų byloje nustatytos faktinės... 28. 2014 m. vasario 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 29. 2014 m. kovo 24 d. ieškovas A. S. kreipėsi į P. G. individualiąją įmonę... 30. 2015 m. sausio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 31. 2015 m. gegužės 11 d. UAB „Geodonas“ parengė A. S. žemės sklypo,... 32. 2015 m. liepos 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 33. 2016 m. lapkričio 30 d. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu ieškovai V. L.... 34. 2017 m. balandžio 10 d. ieškovai R. L. ir V. L. su AB ,,Energijos skirstymo... 35. 2017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo... 36. 2017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo... 37. 2017 m. balandžio 10 d. ieškovas A. S. su AB ,,Energijos skirstymo... 38. 2017 m. birželio 28 d. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu atsakovė G. G.... 39. 2019 m. liepos 19 d. ieškovas A. S. pagal pirkimo - pardavimo sutartį... 40. Ieškovui A. S. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( -... 41. Dėl servituto. ... 42. Lietuvos Respublikos CK 4.126 str. 1 d. nustatyta sąlyga, kad servitutas... 43. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai bei atsakovės atstovo paaiškinimai... 44. Byloje pateikti šalių susirašinėjimai dėl kelio servituto nustatymo (e. b.... 45. Dėl servitutų dydžio.... 46. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad servitutas suvaržo... 47. Ieškovai prašo nustatyti servitutą pagal ieškovų pateiktą UAB... 48. Atsakovė mano, kad 9 metrų pločio servitutas tiek keliui, tiek ir... 49. Byloje apklaustas liudytojas V. S. bei pateiktos fotonuotraukos (e. b. t. 1, b.... 50. Ieškinio reikalavimas nustatyti 9 metrų pločio kelio servitutą... 51. LR Aplinkos ministro 2014-06-17 įsakymu Nr.D1-533 patvirtintas Statybos... 52. Atsižvelgiant į aukščiau nurodyto statybos reglamento nuostatas ieškovams... 53. Minėtos nuostatos taikomos įrengiant kelius, todėl servitutiniam keliui jos... 54. Ieškovai teigia, kad dar 2014 m. rengtame Žemės sklypo(ų) formavimo ir... 55. Aplinkybė, kad numatytas 9 metrų servitutas, visiškai nereiškia, jog... 56. Pažymėtina, kad ieškovų minimas 2014 m. Žemės sklypo(ų) formavimo ir... 57. Pažymėtina, jog Taisyklės numatė, kad pačiu Žemės sklypo(-ų) formavimo... 58. Taisyklių 72 p. numatė, jog Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo... 59. Teisės aktai numato aiškiai servituto nustatymo pagrindus. Teritorijų... 60. Atsižvelgiant į tai, vien tai, kad Projektu buvo siūloma nustatyti 9 metrų... 61. Kaip jau minėta, kelio servitutui teisės aktai numato 4-5,5 metrų pločio... 62. Dėl servituto būtinumo.... 63. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad servitutas priverstinai (teismo... 64. Pažymėtina, jog atsakovės ir ieškovų žemės sklypuose jau yra įvesti... 65. Byloje pateiktas P. G. individualiosios įmonės parengtas žemės sklypo... 66. Vertinant visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes konstatuotina, jog... 67. Be to, ieškovai ieškinio 1.2, 1.3 ir 1.4 p. prašo nustatyti kelio ir... 68. Pažymėtina, jog ieškovai nepateikia visiškai jokių argumentų, kad... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad civilinė byla iškeliama... 70. Pažymėtina, jog atsakovė nesuteikė teisės ieškovams ją atstovauti šiame... 71. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad servitutas gali būti... 72. Konstatuotina, jog tarp pačių ieškovų dėl kelio ir inžinerinių tinklų... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 74. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 75. Atsakovė rašytiniai dokumentai pagrindė turėtas 1500 Eur teisinių... 76. Paskirstant bylinėjimosi išlaidas iš ieškovų atsižvelgtina į tai, jog... 77. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 95, 259,... 78. ieškinį atmesti.... 79. Priteisti iš ieškovų V. L., gim. ( - ), R. L., gim. ( - ), A. S., gim. ( - )... 80. Priteisti iš ieškovų B. K., gim. ( - ) ir I. K., gim. ( - ) po 150 Eur... 81. Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2019 m. balandžio 17 d. civilinėje... 82. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...