Byla 2S-143-258/2017
Dėl skolos priteisimo, pareikšto atsakovui ASIO spol.sr.o

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo RUAB „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ ieškinio dėl skolos priteisimo, pareikšto atsakovui ASIO spol.sr.o.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovai RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo 6 514,69 Eur skolos, 1 172,64 Eur delspinigių, 563,30 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartimi nustatė ieškovams RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ terminą ieškinio trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti.

6Teismas nurodė, kad ieškovų pateiktame statybos užbaigimo akte ranka įrašytas akto numeris bei data yra neįskaitomi. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovai nenurodė nuo kada yra skaičiuojama delspinigių ir palūkanų suma, kokiu pagrindu skaičiuojami delspinigiai ir palūkanos. Pažymėjo, kad sutartyje nurodytas 3-65 dienų atsiskaitymo terminas nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo, o ieškovai PVM sąskaitų – faktūrų prie ieškinio nepateikė.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas (apeliantas) RUAB „Molesta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovų ieškinį.

8Nurodo, kad teismo nutartyje nustatytos prielaidos nesudaro kliūčių teismui priimti ieškinį ir negali būti laikomos ieškinio trūkumais. Apeliantas pateikė teismui CPK 135 str. įtvirtintus reikalavimus atitinkantį ieškinį dėl skolos iš atsakovo išieškojimo, taip pat kartus su ieškiniu teismui pateikti įrodymai, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai. Pagal CPK 179 str. 1 d., jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus. Teismas, nagrinėdamas ieškinio priėmimo klausimą, iš esmės pradėjo vertinti ne ieškinio turinio ir formos atitikimo įstatymų reikalavimams klausimą, bet sprendė ieškinio pagrįstumo klausimą. Be to, teismo nurodyti trūkumai nėra esminiai ir jie negali būti išaiškinti CPK 225 str. -226 str. nustatyta tvarka, todėl teismo nutartyje nurodyti trūkumai laikytini neesminiais, netrukdančiais teismui priimti ieškinį. Teismas, vertindamas ieškinio priėmimo klausimą, iš esmės pradėjo svarstyti ieškinio pagrįstumo klausimą, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą nutartį. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) (338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria nustatyti ieškinio trūkumai, pagrįstumo ir teisėtumo.

12Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnyje. Jos tinkamą įgyvendinimą užtikrina civilinio proceso teisės principai: teisminės gynybos prieinamumo, teisės į tinkamą teismo procesą, proceso koncentracijos, bendradarbiavimo, draudimo piktnaudžiauti procesu ir kiti. Tačiau kiekvienas asmuo, įgyvendinantis savo teises, turi laikytis įstatymų ir nevaržyti kitų asmenų teisių bei laisvių (Konstitucijos 28 straipsnis). Teisė kreiptis į teismą įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Tokia tvarka nustatyta CPK, kurio 135 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai ieškinio formai ir turiniui. Asmuo, pareiškiantis ieškinį, privalo aiškiai suformuluoti jo dalyką ir pagrindą, t. y. išdėstyti aplinkybes, pagrindžiančias jo reikalavimą, bei nurodyti jas patvirtinančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009; kt.). Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų teismas nutartimi nustato terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Dalyvaujančiam byloje asmeniui nustatytu terminu pagal teismo nurodymus pašalinus trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis). Kartu akcentuotina, kad trūkumų šalinimo institutas neturi būti taikomas formaliai ir tuo atveju, jeigu procesinio dokumento netikslumai nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, trūkumų šalinimo institutas neturėtų būti taikomas (CPK 115 straipsnio 4 dalis), šiuos netikslumus eliminuojant pasirengimo bylos nagrinėjimui metu.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs ieškinio trūkumus, konstatavo, kad apeliantas su pateiktu ieškiniu pateiktos statybos užbaigimo kopijos akto data bei numeris yra neįskaitomi. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovai nenurodė nuo kada yra skaičiuojama delspinigių ir palūkanų suma, kokiu pagrindu skaičiuojami delspinigiai ir palūkanos, nes sutartyje nurodytas 3-65 dienų atsiskaitymo terminas nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo, o ieškovai PVM sąskaitų – faktūrų prie ieškinio nepateikė.

14Apeliacinės instancijos teismas su šia pirmos instancijos teismo pozicija nesutinka. Susipažinus su apelianto ieškinio reikalavimu, nurodytomis aplinkybėmis, pateiktais dokumentais, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog, esant pirmosios instancijos teismo nustatytiems trūkumams, ieškinys negalėjo būti priimtas nagrinėti teisme. Kaip iš ieškinio turinio matyti, ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 6 514,69 Eur skolos, 1 172,64 Eur delspinigių, 563,30 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų, taigi aiškiai suformulavo ieškinio dalyką. Ieškinyje ieškovai nurodė, kad ieškovus ir atsakovą siejo subrangos teisiniai santykiai, ką patvirtina į bylą pateikta 2013-04-16 Subrangos sutartis Nr. 1. Ieškovų teigimu, jie savo sutartinius santykius įvykdė – nustatytu laiku atliko statybos darbus, tarp ieškovo RUAB „Molesta“ ir atsakovo buvo pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuriuo atsakovas patvirtino, jog darbai pagal sutartį atlikti tinkamai ir jokių trūkumų neturi, tačiau atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, iki šiol nėra sumokėjęs ieškovui UAB „BMT Baltic“ 6 514,69 Eur. Taip pat remdamiesi sutartimi, prašo priteisti delspinigius bei palūkanas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovai suformulavo ir faktinį ieškinio pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Ieškovams patikslintame ieškinyje pakankamai aiškiai suformulavus būtinus ieškinio elementus, t. y. dalyką ir pagrindą bei jiems pateikus, jų manymu, ieškinį pagrindžiančius įrodymus, nebuvo kliūčių priimti šį ieškinį nagrinėjimui.

15Pažymėtina, jog CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 2 dalis neįpareigoja ieškovo ieškinyje nurodyti ir pateikti visus turimus įrodymus, o kokioje proceso stadijoje ir kokius įrodymus pateikti yra būtent ieškovės apsisprendimo dalykas. Be to, kasacinio teismo praktikoje ieškinį pagrindžiančių įrodymų aspektu ne kartą pažymėta, kad teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą, kadangi įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikimas ar įrodymų (ne) pakankamumas įvertintinas tik nagrinėjant bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2011). Taigi apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiais, kad tam tikri ieškinio aplinkybių detalių neaiškumai ar netikslumai galės būti pašalinti pasirengimo bylos nagrinėjimui iš esmės stadijoje.

16Atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiama nutartis naikinama, o klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 3 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir ieškovų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai