Byla 2-79-780/2012
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, nedalyvaujant dalyvaujantiems byloje asmenims, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo G. G. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

2Atsakovas prašo atidėti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-07-20 priimto sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-22-393/2011, kuriuo jis buvo įpareigotas per tris mėnesius nugriauti savavališkai pastatytą pavėsinę, vykdymą 8 mėnesiams. Atsakovas nurodo, kad vykdant teismo sprendimą nugriovė malkinę, tačiau pavėsinės nespėjo nugriauti, nes jo sveikata pablogėjo, jam nustatytas žymus širdies nepakankamumas, pasikartojantys ritmo sutrikimai, nesikoreguojantys medikamentais, dėl ko reikalinga nuolat lankytis pas gydytojus. Be to, 2011-11-14 jam buvo pašalintas piktybinis apgamas krūtinės srityje. Dėl šių priežasčių jis negalėjo tęsti griovimo darbų Taip pat atsakovas nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, invalidumo pašalpos vos pakanka vaistams, todėl neturi lėšų, reikalingų griovimo darbams, kuriems reikalingos didelės piniginės lėšos (b.l. 7-9).

3Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nesutinka su atsakovo prašymu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nes griautinas statinys yra nesudėtingas, medinių konstrukcijų, todėl jo išardymui nereikalingos didelės laiko ir finansinės sąnaudos, o atsakovas neįrodė savo sunkios turtinės padėties. Be to, sprendimo vykdymo atidėjimas gali pažeisti žemės sklypo savininko J. T. teises (b.l. 21-23).

4Tretysis asmuo J. T. nesutinka su atsakovo prašymu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nes griautina pavėsinė neteisėtai pastatyta ant jo žemės, be jo sutikimo ir sprendimo vykdymo atidėjimas pažeistų jo teises ir interesus. Tokio statinio nugriovimas nereikalauja daug laiko ir didelių investicijų, turinčių reikšmingos įtakos atsakovo turtinei padėčiai, todėl trijų mėnesių terminas pavėsinei nugriauti buvo pakankamas, o prašydamas šį terminą atidėti trigubai ilgesniam laikui atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdamas pavėsine naudotis visą šiltąjį metų laiką (b.l. 31-32).

5Apie teismo posėdį visiems dalyvaujantiems asmenims pranešta (b.l. 14-19), tretysis asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (b.l. 20), tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir J. T. savo poziciją išdėstė atsiliepimuose ir prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 21-23, 31-32), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl visų dalyvaujančių asmenų neatvykimas nekliudo išspręsti atsakovo prašymą (CPK 284 str. 2 d.).

6Atsakovo prašymas atmestinas.

7CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes,teismo sprendimo įvykdymą atidėti.

8Aiškindamas ir taikydamas šią proceso Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti, o sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą privalu atsižvelgti į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-61/2011).

9Visų pirma, pabrėžtina, kad iš išnagrinėtoje civilinėje byloje esančių pavėsinės nuotraukų (civilinės bylos Nr. 2-22-393/2011 b.l. 10, 15, 20) akivaizdžiai matyti, kad atsakovui privaloma nugriauti pavėsinė yra nesudėtingas, labai paprastų medinių konstrukcijų statinys, todėl jo išardymui nereikalingos nei didelės laiko, nei finansinės sąnaudos, kaip nurodo atsakovas. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginį, kad pavėsinės griovimo darbams reikalingos didelės piniginės lėšos. Teismas sprendžia, kad pavėsinės išardymas yra įmanomas ir be jokių papildomų finansinių išlaidų, o panaudojant vien tik žmogaus darbą ir elementarius įrankius. Net ir tokios pavėsinės perkėlimas į kitą vietą, jos negriaunant, yra įmanomas vien tik keleto žmonių fizinės jėgos pagalba, nenaudojant tam ypatingos technikos. Todėl atsakovo turtinė padėtis šiuo konkrečiu atveju nėra esminis teismo sprendimo vykdymą sąlygojantis aspektas, kuriuo atsakovas gali remtis teikdamas tokį prašymą, nes jis neįrodė, kad teismo sprendimo įvykdymui būtinos tokios lėšos, kurių jis neturi ir negali gauti.

10Nors atsakovo pateikti dokumentai (b.l. 10, 12) ir patvirtina jo dalinį darbingumą ir sveikatos sutrikimus, susijusius su širdies veikla, tačiau šiuo atveju ši aplinkybė taip pat nėra tokia svarbi, kad dėl jos teismo sprendimo įvykdymas nebūtų įmanomas jo vykdymo neatidėjus. Pareigia vykdyti teismo sprendimą tenka atsakovui, tačiau tai nereiškia, kad tik jis asmeniškai privalo vykdyti statinio griovimo darbus. Kaip minėta, tokios pavėsinės išardymas ar perkėlimas yra visiškai nesudėtingas darbas, kurį gali atlikti jokių specialių įgūdžių neturintis asmuo ar keli asmenys, todėl atsakovas teismo sprendimo vykdymui gali pasitelkti bet kurį savo šeimos narį, giminaitį, draugą ar pažįstamą. Todėl atsakovo sveikata nėra lemiamas argumentas, kuriuo jis gali pateisinti negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą, jo vykdymo neatidedant.

11Dėl nurodytų argumentų teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė, kad egzistuoja išimtinės ir labai nepalankios aplinkybės, dėl kurių teismo sprendimo vykdymą būtina atidėti, o atsakovo prašymo patenkinimas dėl jo nurodytų aplinkybių akivaizdžiai pažeistų trečiojo asmens J. T., ant kurio žemės neteisėtai stovi pavėsinė, teises, interesus ir teisėtus lūkesčius.

12Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 18,60 Lt (CPK 92 str., 96 str.),

13Teisėjas, vadovaudamasis CPK 284 str., 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

14Atsakovo G. G. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmesti.

15Priteisti iš atsakovo G. G. 18,60 Lt (aštuoniolika litų 60 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai