Byla 2-2102-864/2019
Dėl preliminariosios statomo buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi bei nuosavybės teisės pripažinimo ir priverstinės hipotekos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys UAB „2A Invest“, UAB „Conresta“. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Martai Ribinskienei, dalyvaujant ieškovei N. B., jos atstovei advokatei A. A., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „NEGRESKO Investicijos“ atstovo bankroto administratoriaus MB „Nemokumo valdymas“ direktorei G. S., trečiojo asmens UAB „2A Invest“ atstovui advokatui E. B., trečiojo asmens UAB „Conresta“ atstovui advokatui T. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. B. ieškinį atsakovėms BUAB „NEGRESKO Investicijos“ bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl preliminariosios statomo buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi bei nuosavybės teisės pripažinimo ir priverstinės hipotekos pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys UAB „2A Invest“, UAB „Conresta“. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė N. B. (toliau ir ieškovė) patikslintu ieškiniu (teisme priimtas 2019 m . birželio 5 d.) prašė: 1) pripažinti negaliojančiu dėl suklydimo 2014 m. rugsėjo 29 d. preliminariosios statomo buto pirkimo-pardavimo sutarties (toliau ir preliminarioji sutartis) 1.1.1.3. punktą, kuriame nurodoma „butą, kuris bus 3 (trečiame) Namo aukšte“. Pripažinus negaliojančiu minėtą preliminariosios sutarties punktą, vadovautis preliminariosios sutarties 1.1.1.5. punktu, pagal kurį preliminariosios sutarties objektas yra 4 aukšto butas, pažymėtas Priede Nr. 2; 2) laikyti ieškovę buto, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), (toliau ir ginčo butas) statybų finansuotoja; pripažinti preliminariąją sutartį pagrindine buto pirkimo-pardavimo sutartimi; pripažinti ieškovei nuosavybės teisę nuo 2015 m. gruodžio 23 d. į butą ir 56/13264 dalį žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau ir 56/13264 dalys žemės sklypo); 3) pripažinti negaliojančia 2016 m. spalio 10 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priverstinę hipoteką. 2.

5Ieškovė paaiškino, kad 2014 m. rugsėjo 29 d. su atsakove BUAB „NEGRESKO Investicijos“ (toliau ir atsakovė) pasirašė Preliminariąją statomo buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pastatyti dviejų kambarių butą, kurio preliminarus bendras plotas – 46,33 kv. m, kuris bus trečiame namo (žemės sklypo adresas (duomenys neskelbtini) aukšte, kurio planas pridedamas kaip priedas Nr. 1 ir Nr. 2 prie preliminariosios sutarties, butas pažymėtas indeksu 3.4. Nurodė, kad šalys sutarė pagal preliminariąją sutartį, jog atsakovei įvykdžius preliminariosios sutarties 3.1. punkto sąlygas, šalys preliminariojoje sutartyje nustatytais terminais įsipareigoja sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. 3.

6Teigė, jog pagal preliminariosios sutarties 3.1. punktą atsakovė įsipareigojo atlikti iki 2015 m. sausio 31 d. buto statybos darbus, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti butą kaip atskirą ir nebaigtą statyti (numatytas užbaigtumas ne mažesnis nei 85 proc.) turtinį vienetą, pranešti raštu ieškovei apie numatytų įsipareigojimų įvykdymą. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas įregistruotas 2015 m. gruodžio 23 d., tačiau iki šiol savininkas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra atsakovė. Atkreipė dėmesį, jog apie tai, kad ieškovė nėra buto savininkė, pastaroji sužinojo 2018 m. rugpjūčio 29 d., gavusi pranešimą iš bankroto administratoriaus MB „Nemokumo valdymas“ (toliau ir bankroto administratorius). 4.

7Ieškovė paaiškino, kad direktorius Z. Z. po preliminariosios sutarties pasirašymo pasiūlė daryti pavedimus už butą, t. y. finansuoti ir kartu statyti butą. Nurodė, kad ieškovė, pasitikėdama šiuo asmeniu, prisidėdama prie savo reikmėms (gyvenimui) buto statybų, sutikdama su statomo buto finansavimu, bankiniu pavedimu pervedė į atsakovės banko sąskaitą 2014 m. rugsėjo 29 d. – 6 082,02 Eur sumą, 2014 m. spalio 20 d. – 14 191,38 Eur sumą, 2014 m. lapkričio 21 d. – 21 721,50 Eur sumą, 2014 m. lapkričio 21 d. – 4 344,30 Eur sumą, 2015 m. vasario 6 d. – 10 000 Eur sumą, 2015 m. vasario 6 d. – 2 500 Eur sumą. Taigi, anot ieškovės, pastaroji pagal Z. Z. prašymą pervedė bankiniu pavedimu atsakovei 58 839,20 Eur sumą. Nurodė, kad Z. Z. pasakė ieškovei, kad šios sumos užteks, likusios mokėti nereikia ir artimiausiu metu nuveš ieškovę pas notarą, tačiau vykimą pas notarą atsakovė vis atidėdavo. 5.

8Paaiškino, kad 2015 m. vasario 6 d. Z. Z. perdavė ieškovei buto Nr. ( - ) raktus, vėliau Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, pasakydamas, jog ieškovė turi butą ir yra jo savininkė. Ieškovė pažymėjo, kad ji yra pensinio amžiaus, tremtinė, neišmano teisinio reglamentavimo, todėl iš aukščiau nurodytų aplinkybių objektyviai negalėjo suprasti, kad nėra buto savininkė. Atkreipė dėmesį, jog šiuo metu ieškovė yra atlikusi ir buto remontą, į kurį investavo apie 20 000 Eur, mokėjo ir moka komunalinius mokesčius. 6.

9Anot ieškovės, šalių tikrieji ketinimai buvo pastatyti butą, kuris dabar yra adresu ( - ), penktame aukšte, ( - ). Nurodė, kad ieškovė atvykusi pas atsakovės atstovą Z. Z. tarėsi dėl buto, adresu ( - ), kuris bus ketvirtame aukšte. Teigė, jog buto statybų eigoje kartu su Z. Z. ne kartą lankėsi statomame bute, statybos darbai buvo atliekami vartotojo, t. y. ieškovės asmeniniams poreikiams tenkinti. 7.

10Ieškovės teigimu, preliminariojoje sutartyje nurodyta, kad susitarta dėl trečiame namo aukšte statomo buto, tačiau, anot ieškovės, atsakovė šios sutarties pasirašymo metu patikino ieškovę, kad jie susitaria dėl buto, kuris bus ketvirtame aukšte, rodė ketvirto aukšto planą. Nurodė, kad preliminariąją sutartį ieškovė pasirašė nepastebėjusi, kad joje nurodyta, jog statomas butas bus trečiame namo aukšte. Anot ieškovės, jeigu ieškovė preliminariosios sutarties pasirašymo metu tai būtų pastebėjusi, ji šios sutarties nepasirašytų, nes tai neatitiktų jos ketinimų. Pažymėjo, kad ieškovės suklydimas laikytinas esminiu ir šis suklydimas pateisinamas protingumo kriterijumi. Teigė, kad ketvirto aukšto planas pridėtas prie preliminariosios sutarties patvirtina, jog iš tikrųjų šalių valia nebuvo pastatyti butą trečiame aukšte. 8.

11Paaiškino, kad preliminariosios sutarties pasirašymo momentu namas nebuvo pastatytas, ir klaidingai buvo nurodoma, kad namas turi penkis aukštus, kadangi užbaigus namo statybas namas turi šešis aukštus. Nurodė, kad pagal preliminariosios sutarties 1.1. punktą matyti, kad namas neva turėjo būti penkių aukštų, tai patvirtina ieškovės dėstomos aplinkybės, kad pirmu aukštu tapo automobilių stovėjimo aikštelė, ir jeigu nebūtų įskaičiuota minėta aikštelė, tai ieškovės butas ir būtų įregistruotas kaip butas, esantis ketvirtame aukšte iš turimų penkių aukštų name, adresu ( - ). 9.

12Anot ieškovės, nagrinėjamoje situacijoje atsakovė pasinaudojo ieškovės teisiniu neišprusimu, padavė pasirašyti preliminariąją sutartį, kurioje buvo padarytos klaidos, tas klaidas neištaisė bei tinkamai neįformino sandorį. 10.

13Paaiškino, kad butas, kuris yra namo ketvirtame aukšte, šiuo metu užregistruotas kaip K. K. nuosavybė. Atkreipė dėmesį, jog K. K. 2014 m. rugsėjo 22 d. sudarydama preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį tarėsi dėl dviejų kambarių buto, kuris bus trečiame aukšte, bei kuris po namo statybų užbaigimo įregistruotas kaip butas ketvirtame aukšte. Nurodė, kad Z. Z. su ieškove sudarytoje preliminariojoje sutartyje taip pat įsipareigojo pastatyti butą trečiame aukšte, pridėjo ketvirto aukšto planą, dėl ko, anot ieškovės, atsakovė nepasigilino bei nepakoregavo preliminariosios sutarties ir padavė pasirašyti ieškovei sutartį analogišką kaip K. K., tačiau užbaigus namo statybas K. K. butas buvo įregistruotas kaip butas ketvirtame aukšte, o ieškovės kaip penktame aukšte, tačiau šis faktas dėl atsakovės nesąžiningumo nebuvo įregistruotas pas notarą. 11.

14Nurodė, kad Z. Z. žodžiu yra padaręs ieškovei dalinę nuolaidą buto kainai, t. y. 3 429,10 Eur. 12.

15Pažymėjo, kad aplinkybę, jog ieškovės ir atsakovės tikroji valia ir buvo pastatyti butą, esantį penktame aukšte, patvirtina, kad atsakovė nebuvo sudariusi jokios preliminariosios statomo buto, adresu ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties su kitais asmenimis. 13.

16Paaiškino, kad ieškovė sutiktų taikiai atlyginti buto kainos skirtumą (3 429,10 Eur), sumokėti už 56/13264 dalį žemės sklypo. 14.

17Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad preliminariosios sutarties sudarymo metu Z. Z. rodė jai ketvirto aukšto planą. Ji preliminariąją sutartį permetė akimis, tačiau atidžiai neskaitė. Teigė, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu perkamo buto dar nebuvo, statomo namo buvo pamatai. Atsakovės atstovas, ieškovės teigimu, žadėjo viską sutvarkyti. Pažymėjo, kad ieškovė suvokė, jog nuosavybė perėjo ieškovei, kai sumokėjo paskutinius pinigus. Teigė, kad bute gyvena pati ieškovė. Paaiškino, kad visada norėjo įsigyti butą ketvirtame aukšte. 15.

18Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Teigė, kad Z. Z. žodžiu pasiūlė finansuoti buto statybas. Anot atstovės, ieškovė anksčiau nesikreipė į teismą, nes objektyviai negalėjo suvokti, jog nėra ginčo buto savininkė. Pažymėjo, kad tikrieji šalių ketinimai buvo įsigyti butą, kuris įregistruotas kaip butas penktame aukšte. Atkreipė dėmesį, jog tarėsi su Z. Z. dėl buto ketvirtame aukšte, svarbus buvo vaizdas. Ieškovės suklydimas, anot atstovės, esminis ir pateisinamas protingumo kriterijumi. Paaiškino, kad preliminariosios sutarties sudarymo metu namas net nebuvo pradėtas statyti. Nurodė, kad K. K. buto planas analogiškas ieškovės buto planui. 16.

19Liudytoja K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad butas, adresu ( - ), anksčiau priklausė liudytojai (šiuo metu jis parduotas); butas buvo registruotas kaip butas ketvirtame aukšte. Pažymėjo, kad tartasi buvo dėl trečio aukšto buto, o registruotas kaip butas ketvirtame aukšte. Paaiškino, kad name butai prasideda nuo antro aukšto. Teigė, kad prieš pasirašant pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį buvo laukiama kreditoriaus sutikimo. Preliminariosios sutarties sudarymo metu, liudytojos teigimu, statybos vyko. Nurodė, kad buto raktai buvo duoti iki notarinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (prieš mėnesį). 17.

20Liudytoja D. B. teismo posėdžiu metu paaiškino, kad yra ieškovės sesuo. Nurodė, kad susitarė dėl buto ketvirtame aukšte; norėjo buto ketvirtame aukšte. Paaiškino, kad buvo apžiūrėti buto. Teigė, kad prieš sutarties pasirašymą parodytas buvo ketvirtas aukštas (ant plano patvirtinta). Paaiškino, kad nematė, jog sutartyje nurodyta, kad butas trečiame aukšte. Nurodė, kad atsakovės atstovas prašė padaryti pavedimus bei padarė nuolaidą. Teigė, kad kadastrinių matavimų bylą davė atsakovės atstovas, kuris žadėjo pats viską sutvarkyti; minėjo, kad dabar niekas neatims buto. Anot liudytojos, ji suprato, kad butas priklauso ieškovei, nes buvo duoti raktai, dokumentai. Teigė, kad gyvena priešpaskutiniame aukšte. 18.

21Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime bei rašytiniuose paaiškinimuose prašė teismo ieškinį atmesti visa apimtimi ir priteisti iš ieškovės atsakovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. 19.

22Nurodė, kad atsakovei patikrinus turimą gyvenamojo namo, esančio ( - ), projektą, tapo aišku, kad butas, pažymėtas indeksu Nr. 3.4., yra ketvirtame aukšte, ką patvirtina ir ieškovės prie preliminariosios sutarties pridedamas priedas, ir tai, kad butas Nekilnojamojo turto registre yra registruotas adresu ( - ). 20.

23Paaiškino, kad trečiasis asmuo UAB „Conresta“ kartu su savo 2019 m. balandžio 30 d. atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius, kad atsakovė ir K. K. (V.) 2014 m. rugsėjo 22 d. preliminariąja buto pirkimo-pardavimo sutartimi susitarė dėl analogiško buto (butas, pažymėtas indeksu Nr. 3.4., ketvirtame aukšte), kaip ir ieškovė, pirkimo-pardavimo ateityje, t. y. to paties buto, kuris Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas kaip butas, esantis ( - ). Anot atsakovės, tokias faktines aplinkybes patvirtina tiek su K. K., tiek su ieškove sudarytų preliminariųjų buto pirkimo-pardavimo sutarčių turinys (sutarties dalyko prasme), tiek tokias sutartis lydintys priedai - aukšto planai. Pažymėjo, kad ieškovė savo ketinimus įgyti butą, esantį ( - ), o ne butą, esantį ( - ), pagrindžia ir savo procesiniuose dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, atsakovės nuomone, tokios faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti, kad net ir teismui pripažinus, kad egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas pripažinti preliminariąją sutartį pagrindine, vis tik nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), jokie įrodymai, esantys šioje civilinėje byloje, nesukuria. 21.

24Pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą apie butą, esantį ( - ), 2014 m. gruodžio 22 d. jau buvo išduota pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ( - ), kas leidžia manyti, jog 2014 m. gruodžio 22 d. butas, dėl kurio kilo ginčas šioje civilinėje byloje, jau buvo pastatytas ir siekė 85 procentų baigtumą, t. y. atitiko preliminariosios sutarties sąlygas ir sudarė pagrindą šalims įforminti notarinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau šalys notarinės sutarties nesudarė, kas leidžia ją kvalifikuoti Civilinio kodekso 6.165 straipsnio normų prasme. Nurodė, kad šiuo atveju ir aplinkybė, jog ieškovė yra sumokėjusi 3 469,10 Eur mažesnę sumą nei buvo sutarta preliminariojoje sutartyje, leidžia pagrįstai teigti, kad ieškovė nefinansavo ginčo buto statybos ir nėra sumokėjusi visos kainos, dėl ko Civilinio kodekso 6.401 straipsnio nuostatos negali būti taikomos šiuo atveju. Anot atsakovės, preliminariosios sutarties turinys liudija, kad šalių valia šios sutarties sudarymo metu nebuvo nukreipta į tai, kad ieškovė finansuos buto pastatymą. Pažymėjo, kad mokėjimus ieškovė atlikinėjo ne pagal preliminariosios sutarties sąlygas, dėl ko, anot atsakovės, pati ieškovė turi prisiimti dėl to neigiamas pasekmes. 22.

25Nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje esančios aplinkybės patvirtina, jog ieškovė akivaizdžiai nesiekė ir patenkinti savo gyvenamojo būsto poreikio, kadangi ieškovei nuosavybės teise priklauso ir daugiau nekilnojamojo turto ( - ), pvz.: 1) butas, esantis adresu ( - ); 2) žemės sklypas ir gyvenamasis namas adresu ( - ). 23.

26Pažymėjo, kad įvertinus teisinį reglamentavimą ir teismų praktikos išaiškinimus ir tai vertinant faktinių aplinkybių kontekste, akivaizdu, kad ieškovė nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga preliminariosios sutarties sudarymo momentu bei nebejotinai turėjo suprasti, kad preliminariojoje sutartyje nurodytas butas nėra butas, kurio raktus ieškovei perdavė buvęs atsakovės atstovas. Atsižvelgiant į tai, atsakovės teigimu, dėl šios priežasties, nėra teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti, kad sudarant preliminariąją sutartį ieškovė suklydo dėl sutarties dalyko. 24.

27Anot atsakovės, ieškovę ir atsakovę siejo ikisutartiniai santykiai, tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis, kadangi: 1) preliminariojoje sutartyje šalys aiškiai susitarė ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; 2) tarp ieškovės ir atsakovės sudarytoje preliminariojoje sutartyje buvo aptartas būsimos pagrindinės sutarties dalykas - butas bei kitos esminės pagrindinės sutarties sąlygos; 3) preliminariojoje sutartyje buvo susitarta dėl pagrindinės sutarties sudarymo sąlygos ir termino; 4) preliminarioji sutartis buvo įforminta raštu; 5) pinigų dalies sumokėjimas pagal preliminariąją sutartį taip pat nepaneigia jos kvalifikavimo kaip preliminariosios. 25.

28Nurodė, jog netgi pripažinus, kad ieškovei butas buvo perduotas, ieškovės buto perėmimas savo žinion nereiškia buto perdavimo nuosavybės teise. Teigė, jog rašytinio įrodymo, pagrindžiančio, kad butas buvo perduotas abiejų šalių pasirašytu aktu, šioje civilinėje byloje nėra, dėl ko šiuo atveju nėra taikytinos ir Civilinio kodekso 6.309 straipsnio normos. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju buto nuosavybės teisė negalėjo pereiti ieškovei nuo jo perdavimo jai momento. 26.

29Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Atkreipė dėmesį, kad preliminariojoje sutartyje buvo aiškiai numatytas sutarties objektas, kurį apibrėžia pridėtas prie šios sutarties planas. Pažymėjo, kad iš preliminariosios sutarties nuostatų dėl kainos sumokėjimo, darytina išvada, jog šalys nesusitarė dėl finansavimo. Nurodė, jog byloje yra pateikta analogiška preliminarioji sutartis, kuri buvo sudaryta su K. K.. Anot atstovės, byloje esančios dvi preliminariosios sutartys neleidžia spręsti, jog buvo susitarta dėl skirtingų objektų. Atkreipė dėmesį, jog ieškovei priklauso ir kitas nekilnojamasis turtas, dėl ko nesiekė įgyvendinti teisės į gyvenamąjį būstą. Anot atstovės, šiuo atveju Civilinio kodekso 6.401 straipsnio nuostatos negalėtų būti taikytinos. 27.

30Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame paaiškino, kad 2016 m. spalio 10 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimas Nr. (23.31-08)-319-2100 nustatyti turto priverstinę hipoteką (paskui pakeistas 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimu, kuris pakeistas 2018 m. spalio 19 d. sprendimu), kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, adresu ( - ) priklausė atsakovei. 28.

31Nurodė, kad atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos negalėjo žinoti apie tarp ieškovės ir atsakovės susiklosčiusius tarpusavio ryšius dėl buto, esančio ( - ) pirkimo, kadangi šiuose teisiniuose santykiuose nedalyvavo. Savo ruožtu, atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime pateikė poziciją, kad teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškovės ieškinį, atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos panaikins nustatytą turto priverstinę hipoteką. 29.

32Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė teismo atmesti ieškovės ieškinį ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. 30.

33Trečiojo asmens UAB „Conresta“ teigimu, atsižvelgiant į tai, kad Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo bei į tai, kad preliminariojoje sutartyje buto kaina buvo numatyta 62 268,30 Eur, o ieškovė sumokėjo tik 58 839,20 Eur sumą, nėra visiškai jokio pagrindo taikyti ieškovės prašomo Civilinio kodekso 6.401 straipsnio nuostatas ir pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į butą pilna apimtimi. 31.

34Pažymėjo, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo nurodyti teisės į gyvenamąjį namą ar butą suvaržymai (tiek esantys, tiek būsimi), taip pat nebuvo nurodyti architektai, inžinieriai ir kiti statybą ir jos priežiūrą atliksiantys asmenys bei galiausiai nebuvo nurodytas ir žemės sklypo, kuriame bus statomas namas ar butas, teisinis statusas, o tai, anot trečiojo asmens UAB „Conresta“, reiškia, jog preliminarioji sutartis neatitinka Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad prie preliminariosios sutarties nėra pridėti iš šie numatyti privalomi dokumentai - buto techninis projektas, darbų sąmata. 32.

35Nurodė, kad įvertinus 2014 m. rugsėjo 22 d. preliminariosios sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir K. K. turinį, darytina išvada, kad šiuo atveju ieškovė sudarė preliminariąją sutartį dėl buto, kuris šiuo metu nuosavybės teise priklauso K. K.. Atsižvelgiant į tai, bei vertinant faktą, kad K. K. preliminariąją sutartį su atsakove sudarė 2014 m. rugsėjo 22 d., o tuo tarpu ieškovė – 2014 m. rugsėjo 29 d., trečiojo asmens UAB „Conresta“ nuomone, tokiu atveju turėtų būti taikomas bendrasis teisės principas „kas pirmesnis laike, tas viršesnis teisėje“ (lot. – prior tempore, potior uire), t. y. šiuo atveju turėtų būti ginamos K. K. teisės į įsigytą butą. Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ pažymėjo, kad įvertinus tai, jog K. K. yra sudariusi notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, tam, kad ieškovei būtų pripažinta nuosavybės teisė į preliminariojoje sutartyje numatytą butą, ieškovė turėtų nuginčyti K. K. sudarytą notarinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau ieškovė tokių veiksmų nesiėmė. 33.

36Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu palaikė procesiniame dokumente išdėstytus argumentus. Pažymėjo, kad, priešingai nei nurodo ieškovės atstovė, ieškovė suvokė kokią sutartį sudaro, kadangi turi turto pardavimo patirtį. Anot atstovo, toks byloje aptariamas nerūpestingumas negali būti vertinamas kaip suklydimas. Atkreipė dėmesį, jog net ir nuginčijus preliminariosios sutarties 1.1.1.3. punktą, tai lieka kiti ginčo butą identifikuojantys duomenys, kurie liudija apie ketvirto aukšto butą. 34.

37Trečiasis asmuo UAB „2A Invest“ atsiliepimo byloje nepateikė. 35.

38Trečiojo asmens UAB „2A Invest“ atstovas teismo posėdžio metu pažymėjo, kad su ieškiniu nesutinka ir yra atsakovės pusėje. Atkreipė dėmesį, jog preliminarioji sutartis iš esmės nėra įvykdyta. Pažymėjo, kad preliminarioji sutartis nebuvo išviešinta. Ieškinys atmestinas. 36.

39Iš byloje pateiktos 2014 m. rugsėjo 29 d. Preliminariosios statomo buto pirkimo-pardavimo sutarties bei jos priedų nustatyta, jog šios preliminariąja sutartimi atsakovė įsipareigojo pastatyti gyvenamosios paskirties dviejų kambarių butą, kuris bus trečiame namo aukšte, preliminarus plotas 46,33 kv. m, kurio planas pridedamas prie šios sutarties kaip priedas Nr. 1 bei kuris aukšto plane, pridedamame prie šios sutarties kaip priedas Nr. 2, pažymėtas indeksu 3.4, o ieškovė, savo ruožtu, įsipareigojo sumokėti atsakovei viso 62 268,30 Eur (215 000 Lt) kainą. 37.

40Bylos duomenimis, ieškovė yra atlikusi atsakovei mokėjimus: 2014 m. rugsėjo 29 d. – 6 082,02 Eur sumą, 2014 m. spalio 20 d. – 14 191,38 Eur sumą, 2014 m. lapkričio 21 d. – 21 721,50 Eur sumą, 2014 m. lapkričio 21 d. – 4 344,30 Eur sumą, 2015 m. vasario 6 d. – 10 000 Eur sumą, 2015 m. vasario 6 d. – 2 500 Eur sumą, t. y. ieškovė iš viso yra sumokėjusi atsakovei 58 839,20 Eur sumą ir ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ieškovei atlikus paskutinį mokėjimą atsakovei, ieškovei buvo perduoti buto ( - ) raktai, šio buto kadastrinių matavimų byla. 38.

41Remiantis ieškovės procesiniais dokumentais, pastaroji šioje byloje aukščiau nurodytos preliminariosios sutarties pagrindu siekia pripažinti jos nuosavybės teisę į butą, adresu ( - ) unikalus Nr. ( - ), bei 56/13264 dalis žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ). Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šio buto nuosavybės teisė šiuo metu registruota yra atsakovės vardu; be to, šio buto atžvilgiu yra registruoti areštai bei hipoteka. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė atsisakė nuo ieškinio reikalavimų UAB „2A Invest“ ir UAB „Conresta“ panaikinti buto ir 56/13264 dalies žemės sklypo hipoteką (įkeitimą) ir areštus, dėl ko Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi priėmė šį ieškovės atsisakymą, šioje dalyje civilinę bylą nutraukė ir UAB „2A Invest“ ir UAB „Conresta“ procesines padėtis iš atsakovių pakeitė į trečiuosius asmenis. 39.

42Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ginčo butas yra penktame namo aukšte, adresu ( - ). Byloje yra pateiktos statybos projekto Nr. VED-TP-13-02-A bei namo, adresu ( - ), aukštų planų kopijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos dokumentų skyriaus raštas dėl informacijos bei 2013 m. vasario 1 d. leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/ rekonstruoti statinį (-ius)/ atnaujinti (modernizuoti) pastatą (- us) Nr( - ) bei 2014 m. balandžio 29 d. leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)/ rekonstruoti statinį (-ius)/ atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. ( - ), 1 bei 4 aukšto planas, kuriais ieškovė šioje byloje įrodinėja aplinkybę, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu šalių ketinimai buvo susitarti būtent dėl ginčo buto, kuris šiuo metu yra penktame namo aukšte bei kuriame šiuo metu gyvena pati ieškovė. 40.

43Taigi, įvertinus aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, byloje esančią medžiagą bei procesiniuose šalių dokumentuose išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju ieškovė reiškia reikalavimus dėl suklydimo konstatavimo Civilinio kodekso 1.90 straipsnio nuostatų pagrindu tuo aspektu, kiek preliminariojoje sutartyje (1.1.1.3. punktas) yra nurodyta „butą, kuris bus 3 (trečiame) Namo aukšte“, pripažįstant tikruosius šalių ketinimus preliminariosios sutarties sudarymo metu susitarti dėl ketvirto aukšto buto, pažymėto priede Nr. 2 bei nuosavybės teisės į butą, adresu ( - ) pripažinimo Civilinio kodekso 6.401 straipsnio pagrindu, savo reikalavimus iš esmės grįsdama aplinkybėmis dėl esminio suklydimo nurodant preliminariojoje sutartyje susitarimo objektą, buvimo bei sąlygų nuosavybei Civilinio kodekso 6.401 straipsnio pagrindu į butą ( - ) bei 56/13264 dalį žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), preliminariosios sutarties pagrindu pripažinti egzistavimu. 41.

44Taigi, sprendžiant pateikto ieškinio pagrįstumo klausimą, būtina nustatyti tikruosius šalių ketinimus preliminariosios sutarties sudarymo metu bei atitinkamai įvertinti tarp ginčo šalių atsiradusių teisinių santykių pobūdį bei nustatyti, ar egzistuoja teisinis pagrindas Civilinio kodekso 6.401 straipsnio taikymui buto, adresu ( - ) bei 56/13264 dalies žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), atžvilgiu.

45Dėl suklydimo Civilinio kodekso 1.90 straipsnio nuostatų pagrindu (ne)buvimo 42.

46Iš ieškovės ieškinio turinio nustatyta, kad ieškovė Civilinio kodekso 1.90 straipsnio pagrindu siekia pripažinti vieną iš preliminariosios sutarties punktų, t. y. 1.1.1.3. punktą, kuriame įtvirtinta, jog butas bus trečiame namo aukšte, negaliojančiu dėl ieškovės suklydimo bei atitinkamai sprendžiant dėl preliminariosios sutarties objekto vadovautis preliminariosios sutarties priedu Nr. 2 (4 aukšto planas). Ieškovė bylos nagrinėjimo metu šio reikalavimo pagrįstumą įrodinėjo aplinkybe, jog šalių ketinimai preliminariosios sutarties sudarymo metu buvo susitarti dėl buto, esančio ketvirtame, o ne trečiame namo aukšte, statybos. 43.

47Pagal Civilinio kodekso 1.90 straipsnį dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus jo sudarymo metu (Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 4 dalis). Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2014 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3- 68/2014; 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015). 44.

48Taigi, analizuojant vieną iš kilusio tarp šalių ginčo aspektą dėl ieškovės suklydimo (ne)buvimo, svarbu išanalizuoti preliminariosios sutarties turinį bei atitinkamai nustatyti šalių ketinimus dėl šios sutarties objekto. 45.

49Pagal preliminariosios sutarties 1.1.1.2. bei 1.1.1.3. punktus atsakovė buvo įsipareigojusi pastatyti dviejų kambarių butą, kurio preliminarus bendras plotas – 46,33 kv. m, bei kuris bus trečiame namo aukšte. Tuo tarpu preliminariosios sutarties 1.1.1.4. bei 1.1.1.5. punktuose iš esmės yra detalizuota, dėl kokio konkrečiai objekto (buto) statybos šalys susitaria, t. y. kurio planas pridedamas prie sutarties kaip priedas Nr. 1 (1.1.1.4. punktas) bei kuris aukšto plane, pridedamame prie šios sutarties kaip priedas Nr. 2, yra pažymėtas indeksu 3.4 (1.1.1.5. punktas). Įvertinus preliminariosios sutarties priedus, nustatyta, kad prie ieškovės pasirašytos preliminariosios sutarties buvo pridėtas ketvirto aukšto planas, kuriame ir yra nurodytas butas, pažymėtas indeksu 3.4. 46.

50Bylos nagrinėjimo metu ieškovė bei liudytoja D. B. patvirtino, kad preliminariosios sutarties sudarymo metu namas, adresu ( - ) dar nebuvo pastatytas, vyko statybos darbai. Ieškovė teismo posėdžiu metu paaiškino, kad visada norėjo buto ketvirtame aukšte, o pasirašydama preliminariąją sutartį buvo supažindinta būtent su pridėtu prie preliminariosios sutarties ketvirto aukšto planu. Teismas, įvertindamas šias aplinkybes, sprendžia, jog iš esmės preliminariosios sutarties sudarymo metu namui esant dar nepastatytam, pagrindinis dokumentas, kuris galėjo sąlygoti (bei sąlygojo) ieškovės apsisprendimą dėl konkretaus buto pirkimo, iš esmės buvo būtent prie preliminariosios sutarties pridėtas priedas Nr. 2 - 4 aukšto planas. Be to, ir pati ieškovė procesiniuose dokumentuose patvirtina, jog preliminariosios sutarties objektas buvo preliminariosios sutarties priede Nr. 2 – 4 aukšto planas – pažymėtas butas 3.4. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovės ketinimai buvo įsigyti būtent tokį butą, kuris buvo aiškiai identifikuotas preliminariojoje sutartyje bei jos priede Nr. 2, t. y. butą, kurio indeksas 3.4 bei kuris yra ketvirtame aukšte. Teismas atkreipia dėmesį, jog ir pati ieškovė bylos nagrinėjimo metu ne kartą tvirtino, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu siekė įsigyti būtent tokį butą, kuris nurodytas preliminariosios sutarties priede Nr. 2. 47.

51Atkreiptinas dėmesys, jog iš priedo Nr. 2, kuris buvo pridėtas prie preliminariosios sutarties, matyti, jog šis brėžinys - 4 aukšto planas - yra parengtas pagal daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ), statybos projektą Nr. ( - ). Taigi, akivaizdu, jog ginčo situacijoje yra aktualu įvertinti būtent šio daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ), statybos projekto Nr. ( - ) brėžinius, siekiant nustatyti, kokioje namo vietoje yra butas, dėl kurio buvo susitarta preliminariąja sutartimi. Teismas pažymi, jog, įvertinus aplinkybę, kad prie preliminariosios sutarties pridėtas brėžinys - 4 aukšto planas - yra parengtas pagal daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ), statybos projektą Nr. ( - ), šioje byloje nėra aktualūs ieškovės pateikti įrodymai - 1 bei 4 aukšto planai, kurie yra brėžiniai daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), statybos projekto Nr. ( - ). 48.

52Savo ruožtu, įvertinus ieškovės bylos nagrinėjimo metu pateiktus statybos projekto Nr. ( - ), namo, adresu ( - ), aukštų planų kopijas, bei Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog namo, adresu ( - ), pirmame aukšte yra automobilių saugykla, o antrame, trečiame, ketvirtame, penktame bei šeštame – butai. Teismas pažymi, jog įvertinus visų aukštų, kuriuose yra butai, planus, matyti, kad butai yra žymimi 1.1., .1.2., <....> 5.6., atitinkamai šiuos butus identifikuojantį pirmąjį skaičių nurodant priklausomai nuo to, kokiame namo aukšte, kuriame yra butai, yra konkretus butas, t. y. pvz. butas 1.1 yra pirmame namo aukšte, kuriame yra butai, tačiau atitinkamai antrame aukšte, vertinant visų namo aukštų skaičių; butas 2.1 yra antrame namo aukšte, kuriame yra butai, tačiau atitinkamai trečiame aukšte, vertinant visų namo aukštų skaičių. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, labiau tikėtina šiuo atveju, kad preliminariosios sutarties 1.1.1.3. punkte įtvirtinta nuostata „butą, kuris bus 3 (trečiame) Namo aukšte“ yra būtent tokia, kadangi šioje nuostatoje yra nurodyta buto vieta, atsižvelgiant į namo aukštus, kuriose yra butai. Taigi, darytina išvada, jog byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog preliminariosios sutarties 1.1.1.3. punktas yra klaidingas ir neatitinka šalių valios preliminariosios sutarties sudarymo metu. Priešingai, byloje pateiktas preliminariosios sutarties priedas Nr. 2 – 4 aukšto planas - patvirtina aukščiau nurodytų išvadų teisingumą, kadangi jame nurodytas būtent indeksas buto 3.4, kuris ir yra nurodytas preliminariosios sutarties 1.1.1.5. punkte bei atitinkamai kurio pirmasis indekso skaičius yra „3“, kas liudija, jog šis butas yra trečiame namo aukšte, vertinant tik tuos namo aukštus, kuriuose yra butai bei ketvirtame namo aukšte, vertinant visų namo aukštų skaičių. 49.

53Taigi, teismas sprendžia, jog visos aukščiau nurodytos aplinkybės liudija, kad preliminariosios sutarties nuostatos aiškiai identifikavo preliminariosios sutarties objektą, jokių prieštaravimų ar neatitikimų tarp šių nuostatų nenustatyta, o preliminariosios sutarties 1.1.1.3. punktas kartu su kitais šios sutarties punktais yra skirtas objekto identifikavimui ir jokia klaida šiame punkte dėl buto aukšto nėra padaryta. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, jog ieškovė neįrodė savo suklydimo Civilinio kodekso 1.90 straipsnio nuostatų prasme, pasirašiusi preliminariąją sutartį, kurios 1.1.1.3. punkte įtvirtinta nuostata „butą, kuris bus 3 (trečiame) Namo aukšte“. Taigi, darytina išvada, jog ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl preliminariosios sutarties 1.1.1.3. punktą, kuriame nurodoma „butą, kuris bus 3 (trečiame) Namo aukšte“ yra nepagrįstas, dėl ko netenkintinas. Dėl Civilinio kodekso 6.401 straipsnio ginčo teisiniams santykiams taikymo (ne)galimumo 50.

54Nagrinėjamu atveju įvertinus ieškinio reikalavimo - laikyti ieškovę buto statybų finansuotoja, pripažinti preliminariąją sutartį pagrindine buto pirkimo-pardavimo sutartimi, pripažinti ieškovei nuosavybės teisę nuo 2015 m. gruodžio 23 d. į butą ir 56/13264 dalį žemės sklypo – pobūdį, akivaizdu, jog ieškovė šioje civilinėje byloje šio reikalavimo pagrįstumą grindžia Civilinio kodekso 6.401 straipsnio ginčo teisiniams santykiams taikymo būtinumu. 51.

55Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto (gyvenamojo namo ar buto) pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal Civilinio kodekso 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas – įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą. Preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (Civilinio kodekso 1.138 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį Nr. 3K-3-460/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). 52.

56Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nurodytas teisinis reglamentavimas skirtas užtikrinti būtent pirkėjo – fizinio asmens, siekiančio įsigyti butą ar namą, t. y. patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą, interesus, kai jis sudaro preliminariąją sutartį dėl dar statomo (būsimo) gyvenamojo būsto pirkimo ir savo lėšomis finansuoja statybą. Tais atvejais, kai jis finansuoja gyvenamojo namo ar būsto statybą (Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalis), jis aktyviai savo lėšomis prisideda prie naujo nuosavybės objekto sukūrimo (Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktas). Tik dėl šios priežasties, siekiant ginti tokio pirkėjo interesus, užtikrinant, kad jis patenkintų savo poreikį į gyvenamąjį būstą, Civilinio kodekso 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta speciali pirkėjo nuosavybės įgijimo tvarka, besiskirianti nuo bendrosios Civilinio kodekso 6.393 straipsnio 4 dalyje ir 6.398 straipsnyje reglamentuotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perdavimo ir įgijimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2012). 53.

57Taigi, byloje nustatyta, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovė siekė įsigyti butą, kurio indeksas pagal preliminariosios sutarties 1.1.1.5. punktą yra 3.4 bei kuris yra ketvirtame namo aukšte pagal pridėtą prie preliminariosios sutarties priedą Nr. 2 – 4 aukšto planas. Remiantis statybos projekto Nr. ( - ) bei namo, adresu ( - ) aukštų planų kopijomis, akivaizdu, jog butas dėl kurio buvo susitarta preliminariąja sutartimi yra ketvirtame namo aukšte, vertinant pagal visų name esančių aukštų skaičių bei trečiame namo aukšte, vertinant pagal namo aukštų skaičių, kuriame yra butai. 54.

58Be to konstatuotina, jog ieškovė šioje byloje neįrodinėjo Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimo būtent šio buto atžvilgiu bei nereiškė reikalavimo pripažinti ieškovės nuosavybę šio buto atžvilgiu, kuris, pažymėtina, pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis turi adresą ( - ). Be to, teismui buvo pateikti įrodymai, kad dėl šio buto 2016 m. rugsėjo 14 d. buvo sudaryta notarinė pirkimo-pardavimo sutartis su K. V. (butas, adresu ( - )), su kuria, pažymėtina, 2014 m. rugsėjo 22 d. buvo sudaryta analogiška preliminarioji statomo buto pirkimo-pardavimo sutartis kaip ir su ieškove. Šią aplinkybę patvirtino ir pati ieškovės atstovė teismo posėdžio metu. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog dėl buto, kurio indeksas preliminariosiose sutartyse buvo 3.4 (šiuo metu adresas ( - )), buvo sudarytos dvi analogiškos preliminariosios sutartys. Savo ruožtu, atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje ieškovė neįrodinėjo Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimą šio buto atžvilgiu, nesiekė pripažinti nuosavybės šio buto atžvilgiu, nereiškė reikalavimo dėl notarinės pirkimo-pardavimo sutarties nuginčijimo, teismas plačiau šiuo kontekstu nepasisako. 55.

59Ieškovė procesiniuose dokumentuose Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimą įrodinėja buto, adresu (duomenys neskelbtini atžvilgiu. Pažymėtina, jog pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą, šis butas yra penktame namo aukšte, vertinant pagal visų namo aukšto skaičių. Remiantis statybos projekto Nr. ( - ) bei namo, adresu ( - ) aukštų planų kopijomis, akivaizdu, jog šis butas preliminariosios sutarties sudarymo metu turėjo turėti visai kitokį indeksą bei atitinkamai kitoks turėtų būti pridėtas prie preliminariosios sutarties priedas Nr. 2, t. y. 5 aukšto planas. Taigi, šios aplinkybės liudija, jog preliminariąja sutartimi, kurios pagrindu ieškovė įrodinėja Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimą, nebuvo susitarta dėl buto, adresu ( - ) statybos. 56.

60Aplinkybės, jog ieškovei buvo suteikti buto, adresu ( - ) raktai bei kadastrinių matavimų byla, nesudaro pagrindo spręsti, jog tokiu būdu ieškovei buvo sudarytos sąlygos preliminariosios sutarties pagrindu, įrodžius Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimą, nuosavybei į šį butą atsirasti, kadangi šalių ketinimai preliminariosios sutarties sudarymo metu buvo susitarti dėl visai kito buto. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog dėl šio buto, adresu ( - ) nebuvo sudaryta jokia kita preliminarioji statomo buto pirkimo- pardavimo sutartis, savaime neleidžia spręsti, jog šalių ketinimai preliminariosios sutarties sudarymo metu buvo visai kitokie, t. y. įsigyti butą, adresu ( - ). 57.

61Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovės argumentai dėl Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje nurodytų sąlygų egzistavimo būtent buto, adresu ( - ) atžvilgiu yra byloje neaktualūs, kadangi ieškovė šiais argumentais įrodinėja pagrindą nuosavybei pripažinti į butą, dėl kurio nebuvo šalių susitarimo dėl jo statybos. 58.

62Be to, byloje yra pateikti įrodymai, jog ieškovei nuosavybės teise preliminariosios sutarties sudarymo metu priklausė ir kita gyvenamosios paskirties patalpa bei pastatas, t. y. butas, adresu ( - ) (1 kambario butas), kurio atžvilgiu yra Nekilnojamojo turto registre registruota nuo 2016 m. kovo 22 d. nuomos sutartis; taip pat ½ dalis gyvenamojo namo, adresu ( - ). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog sudarydama preliminariąją sutartį ieškovė nesiekė įgyvendinti ir savo poreikį į vienintelį gyvenamąjį būstą. 59.

63Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju preliminariojoje sutartyje nebuvo padaryta jokia klaida, apibūdinant susitarimo objektą ir neegzistavo joks ieškovės suklydimas, sudarant ginčo sutartį, t. y. ieškovė preliminariosios sutarties sudarymo metu aiškiai suvokė, jog susitaria dėl priede Nr. 2 nurodyto buto statybos. Savo ruožtu, išanalizavus bylos medžiagą bei nustačius, kad dėl buto, dėl kurio statybos buvo susitarta preliminariosios sutarties sudarymo metu, buvo sudaryta notarinė pirkimo-pardavimo sutartis, bei atitinkamai ieškovei šioje byloje nereiškiant jokių reikalavimų šio buto atžvilgiu, akivaizdu, jog ieškovė antru savo ieškinio reikalavimu siekia pripažinti nuosavybę į visai kitą butą, negu preliminariąja sutartimi buvo susitarta. Atsižvelgiant į tai, esant nustatytai byloje aplinkybei, jog dėl buto, adresu ( - ) kuriame šiuo metu ieškovė gyvena, nebuvo sudaryta jokia preliminarioji sutartis, o tik duoti buto raktai bei kadastrinių matavimų byla, darytina išvada, jog Civilinio kodekso 6.401 straipsnio pagrindu ieškovės nuosavybė šio objekto atžvilgiu negali būti pripažinta. 60.

64Taigi, ieškovės reikalavimas - laikyti ieškovę buto statybų finansuotoja, pripažinti preliminariąją sutartį pagrindine buto pirkimo-pardavimo sutartimi, pripažinti ieškovei nuosavybės teisę nuo 2015 m. gruodžio 23 d. į butą ir 56/13264 dalį žemės sklypo laikytinas nepagrįstu, dėl ko netenkintinas. Netenkinus šio ieškovės reikalavimo, atitinkamai nėra pagrindo ir tenkinti išvestinio ieškovės ieškinio reikalavimo - pripažinti negaliojančia 2016 m. spalio 10 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priverstinę hipoteką. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo 61.

65Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). 62.

66Kadangi nagrinėjamu atveju ieškinys yra atmestas visa apimtimi, atsakovams bei tretiesiems asmenims atlygintinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog turėjo iš viso 1 936 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiasis asmuo UAB „Conresta“ pateikė teismui įrodymus, jog turėjo 2 178 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (įsakymo redakcijos iki 2015 m. kovo 20 d. ir nuo 2015 m. kovo 20 d., atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų datą) nurodytų maksimalių dydžių, dėl ko iš ieškovės atsakovei priteistinos 1 936 Eur bylinėjimosi išlaidos, o trečiajam asmeniui UAB „Conresta“ - 2 178 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis).

67Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

68ieškinį atmesti.

69Priteisti iš ieškovės N. B., a. k. ( - ) atsakovės BUAB „NEGRESKO Investicijos“, j. a. k. 302676126, naudai 1 936 Eur bylinėjimosi išlaidas.

70Priteisti iš ieškovės N. B., a. k. ( - ) atsakovės UAB „Conresta“, j. a. k. 145751974, naudai 2 178 Eur bylinėjimosi išlaidas.

71Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. 1.... 4. Ieškovė N. B. (toliau ir ieškovė) patikslintu ieškiniu... 5. Ieškovė paaiškino, kad 2014 m. rugsėjo 29 d. su atsakove BUAB „NEGRESKO... 6. Teigė, jog pagal preliminariosios sutarties 3.1. punktą atsakovė... 7. Ieškovė paaiškino, kad direktorius Z. Z. po... 8. Paaiškino, kad 2015 m. vasario 6 d. Z. Z. perdavė... 9. Anot ieškovės, šalių tikrieji ketinimai buvo pastatyti butą, kuris dabar... 10. Ieškovės teigimu, preliminariojoje sutartyje nurodyta, kad susitarta dėl... 11. Paaiškino, kad preliminariosios sutarties pasirašymo momentu namas nebuvo... 12. Anot ieškovės, nagrinėjamoje situacijoje atsakovė pasinaudojo ieškovės... 13. Paaiškino, kad butas, kuris yra namo ketvirtame aukšte, šiuo metu... 14. Nurodė, kad Z. Z. žodžiu yra padaręs ieškovei dalinę... 15. Pažymėjo, kad aplinkybę, jog ieškovės ir atsakovės tikroji valia ir buvo... 16. Paaiškino, kad ieškovė sutiktų taikiai atlyginti buto kainos skirtumą (3... 17. Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad preliminariosios sutarties... 18. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytus... 19. Liudytoja K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 20. Liudytoja D. B. teismo posėdžiu metu paaiškino, kad yra... 21. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime bei rašytiniuose paaiškinimuose... 22. Nurodė, kad atsakovei patikrinus turimą gyvenamojo namo, esančio ( - ),... 23. Paaiškino, kad trečiasis asmuo UAB „Conresta“ kartu su savo 2019 m.... 24. Pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą apie butą,... 25. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju byloje esančios aplinkybės patvirtina, jog... 26. Pažymėjo, kad įvertinus teisinį reglamentavimą ir teismų praktikos... 27. Anot atsakovės, ieškovę ir atsakovę siejo ikisutartiniai santykiai, tarp... 28. Nurodė, jog netgi pripažinus, kad ieškovei butas buvo perduotas, ieškovės... 29. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose... 30. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 31. Nurodė, kad atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 32. Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė... 33. Trečiojo asmens UAB „Conresta“ teigimu, atsižvelgiant į tai, kad... 34. Pažymėjo, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo nurodyti teisės į... 35. Nurodė, kad įvertinus 2014 m. rugsėjo 22 d. preliminariosios sutarties,... 36. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu palaikė procesiniame... 37. Trečiasis asmuo UAB „2A Invest“ atsiliepimo byloje nepateikė. 35.... 38. Trečiojo asmens UAB „2A Invest“ atstovas teismo posėdžio metu... 39. Iš byloje pateiktos 2014 m. rugsėjo 29 d. Preliminariosios statomo buto... 40. Bylos duomenimis, ieškovė yra atlikusi atsakovei mokėjimus: 2014 m. rugsėjo... 41. Remiantis ieškovės procesiniais dokumentais, pastaroji šioje byloje... 42. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, ginčo butas yra penktame... 43. Taigi, įvertinus aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, byloje... 44. Taigi, sprendžiant pateikto ieškinio pagrįstumo klausimą, būtina nustatyti... 45. Dėl suklydimo Civilinio kodekso 1.90 straipsnio nuostatų pagrindu... 46. Iš ieškovės ieškinio turinio nustatyta, kad ieškovė Civilinio kodekso... 47. Pagal 48. Taigi, analizuojant vieną iš kilusio tarp šalių ginčo aspektą dėl... 49. Pagal preliminariosios sutarties 1.1.1.2. bei 1.1.1.3. punktus atsakovė buvo... 50. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė bei liudytoja D. B.... 51. Atkreiptinas dėmesys, jog iš priedo Nr. 2, kuris buvo pridėtas prie... 52. Savo ruožtu, įvertinus ieškovės bylos nagrinėjimo metu pateiktus statybos... 53. Taigi, teismas sprendžia, jog visos aukščiau nurodytos aplinkybės liudija,... 54. Nagrinėjamu atveju įvertinus ieškinio reikalavimo - laikyti ieškovę buto... 55. Civilinio kodekso 56. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nurodytas teisinis reglamentavimas... 57. Taigi, byloje nustatyta, jog preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovė... 58. Be to konstatuotina, jog ieškovė šioje byloje neįrodinėjo Civilinio... 59. Ieškovė procesiniuose dokumentuose Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje... 60. Aplinkybės, jog ieškovei buvo suteikti buto, adresu ( - )... 61. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovės argumentai... 62. Be to, byloje yra pateikti įrodymai, jog ieškovei nuosavybės teise... 63. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog... 64. Taigi, ieškovės reikalavimas - laikyti ieškovę buto statybų finansuotoja,... 65. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 66. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškinys yra atmestas visa apimtimi, atsakovams... 67. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,... 68. ieškinį atmesti.... 69. Priteisti iš ieškovės N. B., a. k. ( - )... 70. Priteisti iš ieškovės N. B., a. k. ( - )... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...