Byla 2-1517/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Specialus autotransportas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2242-460/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Švaros diena“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Veolia Environmental Services Klaipėda“, uždarajai akcinei bendrovei „Specialus autotransportas“ dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, tretiesiems asmenims UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Specialus autotransportas“, prašydami pripažinti atsakovo paskelbto atviro konkurso Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkti rezultatus, įformintus atsakovo 2009 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. (7.19)-LR-371/4, negaliojančiais, įpareigoti ieškovą iš naujo sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę. Ieškovai ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą. Ieškovų teigimu, nesustabdžius atviro konkurso pirkimų procedūrų, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras turėtų galimybę sudaryti paslaugos pirkimo sutartį pagal šiuo metu esančią preliminariąją pasiūlymų eilę.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nutarė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti; sustabdyti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atviro konkurso Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti procedūras bei uždrausti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui pasirašyti Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų pirkimo sutartį.

5Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Teismas pažymėjo, kad ši norma nustato, jog gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Teismas nurodė, kad tokiu atveju teismas sprendžia, ar yra pagrindas pirkimo procedūrų sustabdymą taikyti kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant šį klausimą itin didelė reikšmė skirtina ekonomiškumo principui (VPĮ 95 str. 3 d.). Teismo teigimu, tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas.

6Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus argumentus ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus bei įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių reikšmę sprendžiant viešojo pirkimo konkurso bei priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimus, konstatavo, kad tolesnė viešojo pirkimo konkurso eiga gali sudaryti sąlygas, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai neįmanomas, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti konkurso procedūras – yra pagrįstas ir tenkintinas. Teismas pažymėjo, kad dėl nurodytų priežasčių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas nepranešus atsakovui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti. Apelianto teigimu, teismo nutartis pažeidžia atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, taip pat ir Neringos savivaldybės interesų pusiausvyrą bei lygiateisiškumą. Apeliantas pažymi, kad teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, neatsižvelgė į atsakovo valstybinės svarbos ir viešo pirkimo objekto specifiškumą bei galimas neigiamas tokios laikinosios apsaugos priemonės pasekmes atsakovui ir viešajam interesui. Apelianto nuomone, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia teisingumo principą bei prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą. Apeliantas nurodo, kad teismui sustabdžius Klaipėdos regiono atliekų sistemos sukūrimo darbus, t.y. uždraudus surinkti ir išvežti į Klaipėdos sąvartyną komunalines atliekas, gali nukentėti ne tik atsakovo, bet ir gyventojų, taip pat Neringos ir Klaipėdos regiono bei Lietuvos Respublikos interesai. Apeliantas pažymi, kad iki 2009 m. neįgyvendinus priemonių dėl Klaipėdos regiono atliekų sistemos sukūrimo iškyla reali grėsmė netekti ES fondo lėšų, skirtų Klaipėdos regioninio sąvartyno plėtros projektui.

8Atsiliepime į atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį procesą nutraukti, kadangi atskirasis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, o tuo atveju, jeigu apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovų nuomone, atskirasis skundas yra nepagrįstas ir jame nurodyti argumentai nėra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Specialus autotransportas“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti. Apelianto teigimu, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, kokias neigiamas pasekmes sukels taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir jų tinkamai neįvertino. Apeliantas pažymi, kad taikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešasis interesas. Apelianto nuomone, taikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovas UAB „Neringos komunalininkas“, kuris šiuo metu be konkurso ir nekonkurencingomis kainomis teikia paslaugas Neringos savivaldybės teritorijoje, nebus suinteresuotas greitu ir operatyviu bylos išnagrinėjimu ir tokiu būdu ieškovas bus skatinamas ieškoti galimybių piktnaudžiauti procesu, siekiant išsaugoti esamą padėtį viešojo intereso sąskaita.

10Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atskirąjį skundą ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atmesti atskirąjį skundą.

11Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atskirąjį skundą atsakovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras nurodo, kad su trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atskiruoju skundu sutinka ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą tenkinti.

12Atskirieji skundai tenkintini, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

13Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atskirasis skundas paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga yra nutarčių nuorašų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims (CPK 292 str.) ir nuo tokio nutarties nuorašo įteikimo momento skaičiuotinas terminas atskirajam skundui paduoti.

14Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti.

15Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje. Minėto straipsnio pirmosios dalies 13 punkte numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti kituose įstatymuose numatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. VPĮ 95 straipsnio trečioji dalis numato, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu.

16Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentus dėl viešojo intereso, taikius laikinąsias apsaugos priemones, pažeidimo. Teisėjų kolegijos nuomone, sustabdžius UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atviro konkurso Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti procedūras, gali būti padaryta žala visuomenės daliai ar padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei bei aplinkos apsaugos gerinimui ir tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ atsiliepime į atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą nepagrįstai nurodo, kad viešasis interesas nebus pažeistas, kadangi Neringos savivaldybės administracijos ir UAB „Neringos komunalininkas“ 2009 m. birželio 11 d. sutartyje dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną paslaugos teikimo numatyta, kad UAB „Neringos komunalininkas“ užtikrina komunalinių atliekų surinkimą Neringos savivaldybės teritorijoje bei jų išvežimą, ir šios sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas iki to laiko, kol bus parinktas atliekų vežėjas viešojo konkurso būdu. Minėtos Neringos savivaldybės administracijos ir UAB „Neringos komunalininkas“ sutarties 2.3 punktas numato, kad sutarties vykdymo laikotarpis yra 4 mėnesiai nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo datos, t.y. 2009 m. birželio 11 d., paslaugų teikimo terminas dėl nenumatytų objektyvių aplinkybių gali būtų pratęstas po vieną mėnesį du kartus, bet ne ilgiau kaip iki bus parinktas atliekų vežėjas viešojo konkurso būdu. Pagal šią sutarties nuostatą galimas aiškinimas, kad maksimalus sutarties galiojimo terminas yra iki 2009 m. gruodžio 11 d. Be to, į bylą pateiktas 2009 m. spalio 9 d. susitarimas dėl 2009 m. birželio 11 d. sutartyje dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną paslaugos teikimo vykdymo laikotarpio pratęsimo patvirtina, kad sutartis buvo pratęsta iki 2009 m. lapkričio 11 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodymų, patvirtinančių, jog sutartis buvo pratęsta ilgesniam laikotarpiui, į bylą nepateikta. Reikiamo bei tinkamo komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų teikimo neužtikrinimas pažeidžia viešąjį interesą. Dėl nurodytų argumentų, atsižvelgdama į tai, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai jų taikymu gali būti pažeistas viešasis interesas, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškovų prašomą laikinąją apsaugos priemonę pirkimo procedūrų sustabdymą.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nustato įvairius teisių gynimo būdus. Jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti VPĮ, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (VPĮ 96 str.).

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundų argumentai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirieji skundai tenkintini, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nutarė ieškovų... 5. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste – VPĮ) yra... 6. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus argumentus ir laikinųjų apsaugos... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras... 8. Atsiliepime į atsakovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro... 9. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Specialus autotransportas“ prašo... 10. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atskirąjį... 11. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atskirąjį... 12. Atskirieji skundai tenkintini, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14... 13. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo UAB Klaipėdos... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio... 16. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentus dėl... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nustato įvairius teisių gynimo... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirųjų skundų... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir...