Byla 2-807/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Skuodo rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo komunalinis ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Valda“ ir UAB „Ecoservice“ ieškinius atsakovams Skuodo rajono savivaldybės administracijai ir UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių komunalinis ūkis“, akcinei bendrovei „Axis Industries“, uždarajai akcinei bendrovei „TELŠIŲ KELIAI“, UAB „INTRUM JUSTITIA“ bei išvadą teikiančiai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų ir sutarties panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo komunalinis ūkis“ (toliau – UAB „Skuodo komunalinis ūkis“), uždaroji akcinė bendrovė „Valda“ (toliau – UAB „Valda“) ir UAB „Ecoservice“ kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimų komisijos atviro konkurso būdu vykdant Skuodo rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Klaipėdos regiono sąvartyną bei šios paslaugos mokesčio administravimo paslaugų viešąjį pirkimą priimtus sprendimus, kuriais buvo atmesti tiekėjų pasiūlymai, jų pretenzijos bei nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, taip pat panaikinti šio pirkimo pagrindu atsakovų Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ sudarytą sutartį.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo procedūras, tai yra sustabdė konkurso laimėtojo paskelbimą ir sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą, o sudarius tokią sutartį – uždraudė ją vykdyti.

7Atsakovas Skuodo rajono savivaldybės administracija prašė laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Nurodė, kad jų taikymas pažeidžia viešąjį interesą, be to, viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra beprasmis, nes pirkimas buvo užbaigtas iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad nepaisant taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas su konkurso laimėtoju UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė laikinąją paslaugų teikimo sutartį, todėl jokios grėsmės Skuodo rajono gyventojams nėra ir viešasis interesas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebus pažeistas. Teismas nesutiko su atsakovo argumentu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas, ir nurodė, jog ginčas byloje kilo dėl teisės teikti paslaugas ir šis ginčas nėra baigtas. Leidimas vykdyti paslaugų sutartį iki ginčo išsprendimo teisme sumenkintų teismo sprendimo reikšmę, bylos nagrinėjimas nebetektų prasmės. Kadangi teismo sprendimas turi būti ne formalus, bet nustatyti realius teisių gynimo būdus, laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos.

9Atskiruoju skundu atsakovas Skuodo rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikomas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, todėl jas pirmosios instancijos teismas turėjo panaikinti savo iniciatyva. Savivaldybė turi užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos nepertraukiamą pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims, taip pat turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis, 54 straipsnis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Sustabdžius komunalinių atliekų tvarkymo sutarties vykdymą, sustabdomas komunalinių atliekų tvarkymas, dėl ko nukenčia asmenų interesai, tai yra pažeidžiamas viešasis interesas. Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Švaros diena“ ir kt. v. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, bylos Nr. 2-1517/2009; 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla, bylos Nr. 2-1526/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje AB „Požeminiai darbai“ v. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-1394/2009).

112. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra tikslingas, nes viešasis pirkimas buvo užbaigtas iki jų taikymo. Pirkimo procedūros gali būti stabdomos tik iki tol, kol jos nesibaigia, tai yra iki sutarties su konkurso laimėtoju sudarymo momento (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 94 straipsnio 3 dalis). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lintel“ v. VSDFV, bylos Nr. 2-1670/2009; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje RUAB „Alfva“ v. Trakų rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-1620/2009).

123. Pirmosios instancijos teismo nutartis nėra aiški ir apibrėžta, ji prieštarauja teisinio tikrumo principui (CPK 148 straipsnio 4 dalies 8 punktas, 291 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Nutarties frazė „<...> o sudarius tokią sutartį – uždraudžiama ją vykdyti“ gali būti suprantama dvejopai: pirma, jeigu sutartis sudaryta su konkurso laimėtoju iki nutarties priėmimo, tai tokia sutartis gali būti vykdoma, nes viešojo pirkimo procedūros jau buvo pasibaigusios iki jų stabdymo teismo nutartimi ir, antra, teismas uždraudė vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu teismui nebuvo žinoma, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs ir su konkurso laimėtoju sudaryta sutartis, o nutartis priimtina nepranešus atsakovui, darytina išvada, jog aptariama frazė reiškia tai, kad jeigu po teismo nutarties priėmimo būtų sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju, tai nutartimi yra uždraudžiama sutartį vykdyti. Priešinga išvada reikštų teismo procesinio sprendimo galiojimą atgal. Nepaisant tokios dviprasmybės, atsakovas sustabdė gyventojams itin svarbios sutarties vykdymą, tačiau teismas administracijos direktoriui skyrė baudą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Ecoservice“ prašo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

141. Apeliantas nepateikė jokių patikimų įrodymų, pagrindžiančių viešojo intereso pažeidimą, o byloje nėra pakankamai duomenų, kuriais remdamasis teismas galėtų viešojo intereso pažeidimą konstatuoti ex officio. Be to, iš apelianto nurodytų aplinkybių matyti, kad viešoji atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga gyventojams ir juridiniams asmenims savivaldybėje yra teikiama 2009 m. gruodžio 24 d. sutarties pagrindu.

152. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nusprendė, kad konkurso laimėtojo UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. Nors sprendimas dar gali būti peržiūrėtas apeliacine tvarka, yra tikėtina, kad sutartis su šia bendrove negalės iš viso būti sudaroma, o jeigu ir būtų sudaroma – sutartis turėtų būti naikinama, todėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas šiame bylos etape yra netikslingas ir neatitiktų protingumo bei ekonomiškumo principų.

163. Apelianto argumentas, kad buvo sustabdytos tik pirkimo procedūros, yra neteisingas. Teismo nutartimi buvo pritaikytos kelios laikinosios apsaugos priemonės, kurių viena – draudimas apeliantui dalyvauti tam tikruose sandoriuose (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas) – nėra siejama su viešojo pirkimo procedūrų pasibaigimu. Taigi viešojo pirkimo procedūrų pasibaigimas neįtakoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

174. Apelianto argumentas dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, neapibrėžtumo negali būti nagrinėjimo dalyku sprendžiant dėl teismo nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nes skundžiama tik pastaroji nutartis. Apeliantas nebeturi teisės skųsti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes šia teise nepasinaudojo per įstatymo nustatytą terminą (CPK 335 straipsnis).

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Skuodo komunalinis ūkis“ prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės viešojo intereso nepažeidžia, nes teismas uždraudė neteisėtai sudarytos komunalinių atliekų tvarkymo sutarties vykdymą, o ne komunalinių atliekų tvarkymą apskritai. Be to, pažeidžiant laikinąsias apsaugos priemones buvo sudaryta sutartis dėl aptariamų paslaugų teikimo. Byloje ginčijama sutartis buvo sudaryta nepasibaigus pretenzijų nagrinėjimui skirtam laikui, tokia būdu pažeidžiant įstatymo nuostatas (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalis). Kadangi UAB „Skuodo komunalinis ūkis“ dėl apelianto sprendimo netenkinti pretenzijos kreipėsi į teismą, o teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, laikytina, kad pirkimo procedūros dar nėra baigtos.

19Atsiliepimų į atskirąjį skundą kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos priimtų sprendimų viešajame pirkime dėl komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į sąvartyną bei šios paslaugos mokesčio administravimo paslaugų įsigijimo. Ieškovai, be kitų reikalavimų, taip pat prašė panaikinti viešojo pirkimo pagrindu atsakovų sudarytą sutartį dėl nurodytų paslaugų įsigijimo. Teismas 2009 m. spalio 21 d. nutartimi sustabdė šio pirkimo procedūras: sustabdė konkurso laimėtojo paskelbimą ir sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą, o sudarius tokią sutartį – uždraudė ją vykdyti.

22Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp vieno iš ieškovų ir atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos iki 2009 m. gruodžio 31 d. galiojo sutartis, pagal kurią buvo teikiamos iš esmės analogiškos atliekų surinkimo ir išvežimo į sąvartyną paslaugos (b. l. 19). Aptariamas viešasis pirkimas buvo skirtas būtent naujai šių paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti. Teismo nutartimi sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, 2009 m. gruodžio 24 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, UAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP“ ir UAB „Telšių keliai“ sudarė trišalę laikinąją atliekų tvarkymo bei mokesčio administravimo sutartį. Atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos teigimu, ši sutartis buvo būtina siekiant užtikrinti nepertraukiamą atliekų tvarkymo procesą rajone; to nepadarius būtų pažeistas viešasis interesas. Atsakovas taip pat nurodė, kad iki 2009 m. gruodžio 31 d. galiojusi sutartis negalėjo būti pratęsta, nes paslaugos teikėjas nebeturėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 3 d. nutartimi atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui skyrė baudą, nes, teismo nuomone, sudarant laikinąją paslaugų teikimo sutartį, buvo pažeistos nustatytos laikinosios apsaugos priemonės.

23Iš atskirojo skundo, taip pat prašymo pirmosios instancijos teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turinio matyti, kad apeliantas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones siekia dėl skirtos baudos, t. y., kaip galima suprasti iš apelianto argumentų, sustabdyti atliekų tvarkymo negalima, nes būtų pažeistas viešasis interesas, tačiau to nepadarius, apeliantui skiriamos baudos.

24Pateikus Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas civilinę bylą išnagrinėjo iš esmės ir priėmė sprendimą, kuriuo pripažino viešojo pirkimo pagrindu tarp atsakovų sudarytą sutartį niekine bei įpareigojo Skuodo rajono savivaldybės administraciją atnaujinti viešojo pirkimo procedūras ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Šiuo metu pirmosios instancijos teismo sprendimas yra apskųstas, bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme dar nėra paskirtas. Taigi susiklostė tokia situacija, kai pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, uždraudė vykdyti viešojo pirkimo pagrindu sudarytą paslaugų teikimo sutartį, o vėliau sprendimu pripažino šią sutartį niekine. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, apelianto prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones tenkinimas iki įsiteisės pirmosios instancijos teismo sprendimas nebūtų tikslingas ir ekonomiškas. Minėta, šiuo metu atliekų tvarkymo paslaugos yra teikiamos, todėl negalima sutikti su apelianto argumentais, jog yra pažeidžiamas viešasis interesas. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikino Skuodo rajono savivaldybės administratoriui už laikinųjų apsaugos priemonių nesilaikymą skirtą baudą, todėl apelianto interesai nėra pažeidžiami. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija nesprendžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo bei palieka ja nepakeistą.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Skuodo... 4. Teisėjų kolegija... 5. Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo komunalinis ūkis“ (toliau... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. Atsakovas Skuodo rajono savivaldybės administracija prašė laikinąsias... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovo prašymą... 9. Atskiruoju skundu atsakovas Skuodo rajono savivaldybės administracija prašo... 10. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą,... 11. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra tikslingas, nes... 12. 3. Pirmosios instancijos teismo nutartis nėra aiški ir apibrėžta, ji... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Ecoservice“ prašo skundo... 14. 1. Apeliantas nepateikė jokių patikimų įrodymų, pagrindžiančių viešojo... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nusprendė, kad... 16. 3. Apelianto argumentas, kad buvo sustabdytos tik pirkimo procedūros, yra... 17. 4. Apelianto argumentas dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Skuodo komunalinis ūkis“... 19. Atsiliepimų į atskirąjį skundą kiti byloje dalyvaujantys asmenys... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos... 22. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp vieno iš ieškovų ir atsakovo... 23. Iš atskirojo skundo, taip pat prašymo pirmosios instancijos teismui dėl... 24. Pateikus Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą, pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....