Byla e2A-2068-153/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (pranešėja), Albinos Rimdeikaitės ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų E. L. ir V. J. N. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-456-192/2015 pagal ieškovės BUAB „BG Baltija“ ieškinį atsakovams V. J. N., S. N., J. N. ir E. L. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė BUAB „BG Baltija“ prašė priteisti solidariai 84480,80 Lt / 24467,33 Eur žalos atlyginimą ieškovei BUAB „BG Baltija“, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovų V. J. N., S. N., J. N. ir E. L..

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015-06-05 sprendimu ieškovės ieškinio reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovei BUAB „BG Baltija“ 24467,33 Eur žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, solidariai iš atsakovų V. J. N. ir E. L..

7Kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

8Teismas sutiko su atsakovų argumentu, kad pagal byloje esančius įrodymus nėra galimybės nustatyti, ar bendrovė 2006, 2007 metais buvo nemoki, nes teismui nepateikti įrodymai apie bendrovės pradelstas skolas. Teismas, nustatęs, kad bendrovė 2007 ir 2008 metais teikė statybos darbų paslaugas, turėjo užsakymų, gavo pajamų, atmetė kaip neįrodytus ieškovės argumentus, kad bendrovė jau nuo 2006 metų ir per likusį laikotarpį buvo nemoki. Teismas sprendė, kad bendrovė su kreditoriais pradėjo neatsiskaitinėti tik 2008 metų gale ir 2009 metų pradžioje. Bendrovės direktoriumi 2009-12-17 paskirtas akcininkas E. L., bendrovė veiklos nebevykdė, finansinė atskaitomybė už 2008 metus, o vėliau ir už kitus laikotarpius VĮ Registrų centrui nebuvo pateikta. Teismas sprendė, kad atsakovams J. N. ir S. N. pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „BG Baltija“ pagal ĮBĮ 8 str. 1 d. nekilo, kadangi bendrovės vadovais (ir akcininkais) laikotarpiu nuo 2009 m. vasario iki bankroto bylos iškėlimo (2013-02-14) buvo atsakovai V. J. N. ir E. L.. Todėl teismas atmetė atsakovams J. N. ir S. N. pareikštą ieškinį. Teismas laikė įrodyta, kad byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsirado iki 2009 m. kovo mėn., todėl sprendė, kad bendrovės vadovams laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą, bendrovės skolos neišaugo, tad žalos faktas dėl atsakovų neveikimo (pareigos kreiptis į teismą pažeidimo) nėra įrodytas, todėl atsakomybė atsakovams pagal ĮBĮ 8 str. 4d. neatsirado. Teismas pažymėjo, kad UAB „BG Baltija“ balansas ir pelno nuostolio ataskaita už 2008 metus, priėmimo–perdavimo aktai, kuriuos tariamai atsakovas parengė ir perdavė E. L., nagrinėjamojoje byloje teismui nėra pateikti. Teismas kritiškai vertino atsakovo į bylą pateiktus įrodymus apie grynųjų pinigų perdavimą E. L., pastarasis tai neigė ir paaiškino, kad viskas liko pas atsakovą V. J. N., o atsakovo E. L. parašas 2009-02-25 kasos priėmimo–perdavimo akte padirbtas. Teismo vertinimu, byloje įrodymų apie tai, kad realius pinigus (239412,80 Lt) E. L. gavo, o V. J. N. juos perdavė, nėra, byloje esantys įrodymai, teismo nuomone, susiję su formaliu bendrovės kasos likučio perdavimu. Teismas nustatė, kad atsakovai V. J. N. ir E. L. ginčui aktualiu laikotarpiu buvo bendrovės akcininkai, abu aktyviai dalyvavo įmonės veikloje, abu vadovavo bendrovei kreditorinių reikalavimų atsiradimo laikotarpiu, pasikeitus vadovui E. L., o V. J. N. išėjus iš darbo, netrukus įmonė veiklą nutraukė, bendrovei 2013 metais buvo iškelta bankroto byla, joks įmonės turtas ir / ar dokumentai bankroto administratoriui neperduoti, o nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma viršija 80 000 Lt. Teismo vertinimu, šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad abiejų bendrovės vadovų V. J. N. ir E. L. bendri veiksmai lėmė žalos bendrovei atsiradimą, t. y. dėl abiejų atsakovų veiksmų bendrovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 84480,90 Lt dydžio žala, kurią, nesant galimybės nustatyti kiekvieno atsakovo veiksmų įtakos žalos atsiradimui, atsakovai privalo atlyginti solidariai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015-06-05 sprendimą skundžia atsakovas E. L.. Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir atsakovui E. L. pareikštą ieškinį dėl 24 467,33 Eur atmesti.

11Teismas ieškinį patenkino tik vienu pagrindu, kad apeliantas ir kitas atsakovas V. J. N. nevykdė pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turto pagal balansą.

12Ieškovė BUAB „BG Baltija“ privalėjo įrodyti priežastinį ryšį tarp neteisėto neveikimo, kas šios bylos atveju yra nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, esant įmonei nemokiai, ir tarp žalos, kuri šiuo atveju pasireiškia kaip naujai po nemokumo momento prisiimtų ir pradelstų kreditorinių reikalavimų didinimas. Nesant byloje įrodytam nemokumo momentui, negali būti įrodyta žala kreditorinių reikalavimų formoje, nes tokie kreditoriniai reikalavimai turi atsirasti esant įmonei nemokiai. Todėl ieškinys turėtų būti atmestas vien nesant žalos fakto.

13Teismas ieškinį apelianto ir atsakovo V. J. N. atžvilgiu patenkino dėl pareigos perduoti turtą bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.) pažeidimo, t. y. nevykdymo. Teismas, patenkindamas ieškinį, rėmėsi bendrais žalos atlyginimo pagrindais – CK 2.87 str., CK 2.87 str. 7 d.

14Apelianto manymu, pareigos perduoti turto bankroto administratoriui pažeidimas savaime žalos nepadaro. Įmonės administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą(nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę(CK 6.246- 6.249 str.).

15Apeliantas UAB „BG Baltija“ direktoriumi tapo tik 2009-02-17. Jokio įmonės turto apeliantas negavęs ir niekas apeliantui jo neperdavė. Todėl apeliantas negalėjo jo pateikti ir įmonės bankroto administratoriui.

16Teismas, nustatęs, kad apeliantas jokio turto neturėjo, nebuvo gavęs iš buvusio įmonės vadovo, vis tiek priteisė iš apelianto ir atsakovo V. J. N. atlyginti visą ieškinyje nurodytą piniginę sumą.

17Teismas, patenkindamas ieškinį ir priteisdamas žalą iš apelianto ir atsakovo V. J. N. solidariai, pasisakė bendromis ir abstrakčiomis formuluotėmis, kurios neįrodo apelianto kaltės, neteisėtų veiksmų, žalos fakto, priežastinio ryšio tarp veiksmų (neveikimo) ir žalos.

18Priteisdamas žalą iš apelianto, teismas nurodė, kad V. J. N. ir E. L. ginčui aktualiu laikotarpiu buvo bendrovės akcininkai, abu aktyviai dalyvavo įmonės veikloje, abu vadovavo bendrovei kreditorinių reikalavimų atsiradimo laikotarpiu (nors sprendimo 7 psl. teigiama priešingai: kad visi bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsirado iki 2009 m. kovo mėnesio). Todėl apeliantui neaišku, kokiais veiksmais ar neveikimu jis padarė minėtą žalą, jei bendrovei vadovauti pradėjo tik 2009-02-17, o kreditoriniai reikalavimai atsirado iki 2009 m. kovo mėnesio (sprendimo7 psl.), o joks turtas apeliantui perduotas nebuvo, ir jam pradėjus formaliai įmonei vadovauti, jokia įmonės veikla nebuvo vykdoma.

19Todėl apeliantas sprendžia, kad teismo sprendimas dėl 24467,33 Eur (84480,90 Lt) iš apelianto priteisimo yra neteisėtas ir turėtų būti panaikintas.

20Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015-06-05 sprendimą skundžia atsakovas V. J. N., kuris prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį apelianto atžvilgiu atmesti.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra prieštaringas, vienoje sprendimo dalyje teigiant, kad ieškovo nurodytos aplinkybės yra neįrodytos, todėl atmestinos, kitoje sprendimo dalyje vertinami atskiri įrodymai, nesiejant jų su kitų byloje esančių įrodymų visuma.

22Nesuprantama, kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas įvertino kasos pinigų priėmimo perdavimo 2009-02-25 aktą „kaip susijusį su formaliu bendrovės likučio perdavimu.“ Byloje nėra nei vieno įrodymo, kuris leistų teismui daryti tokia išvada.

23Teismo klaidingą poziciją dėl E. L. atliekamų funkcijų bendrovėje patvirtina tai, kad E. L. buvo faktinis įmonės vadovas, kuris priėmė valdingus sprendimus, turėjo įmonės antspaudą, kaip direktorius priėmė sprendimus, kuriuos patvirtino įmonės antspaudu. Iki bankroto bylos iškėlimo E. L. kaip įmonės vadovas prisiėmė įsipareigojimus padengti susidariusius įsiskolinimus įmonės vardu, tokie įsipareigojimai turėjo būti dengiami iš įmonės kasoje buvusių piniginių lėšų.

24Pirmosios instancijos teismas išsamiai nesiaiškino, kad nei įmonės direktorius, nei akcininkai neturėjo jokio teisinio pagrindo inicijuoti bankroto procedūros, kad E. L., būdamas „BG Baltija“ direktoriumi, galvojo vykdyti veiklą, vėliau išvyko uždarbiauti į Norvegiją, kad turi ilgametę patirtį statybų srityje, jog yra vykdęs statybos projektus, turi vadovaujamo darbo patirties. Šios aplinkybės, apelianto manymu, tik dar labiau sustiprina poziciją, kur dingo įmonės kasoje esančios piniginės lėšos.

25Pirmosios instancijos teismas sprendime nieko nepasisakė dėl kasos priėmimo–perdavimo 2008-10-06 akto, kuris, apelianto nuomone, patvirtina, kad J. N. perdavė 281 627,44 Lt įmonės piniginių lėšų įmonės kasininkei I. G., išeidamas iš darbo UAB „BG Baltija“, ir kad įmonės kasoje piniginės lėšos egzistavo ir buvo perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka.

26Teismas nesiėmė priemonių apklausti liudytoją I. G., kurios parodymai yra svarbūs bylos kontekste. Šios liudytojos parodymai turėjo esminę reikšmę teisingam bylos išsprendimui, o teismui priėmus nutartį ją apklausti, ši privalėjo būti apklausta teisme.

27Pirmosios instancijos teismas, esant duomenų apie tai, kad naujajam direktoriui E. L. buvo perduota įmonės kasa su grynaisiais pinigais, kuriuos, kaip tikėtina, E. L. pasisavino ar iššvaistė, turėjo įvertinti, ar kreiptis į ikiteisminio tyrimo subjektus dėl tam tikrų aplinkybių ištyrimo, kaip tai numato LR CPK 300 str., tačiau nei šių veiksmų neatliko, todėl bylos esmė iš esmės nebuvo atskleista. Teismas privalėjo šią aplinkybę išnagrinėti išsamiai ir motyvuotai.

28Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir solidariosios atsakomybės sąlygas, nes byloje esantys aukščiau minėti įrodymai patvirtina, kad atsakovas V. J. N. įmonės vardu neprisiėmė įsipareigojimų kreditoriams (kurie nurodyti bankroto byloje).

29Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė solidarią atsakovų atsakomybę, kadangi ieškovė neįrodė, kas atliko neteisėtus veiksmus, ar apskritai jie buvo atlikti, kada atsirado nemokumo momentas, negalima nustatyti, ar tai akcininko ir / ar kažkurio iš vadovų neteisėti veiksmai sąlygojo žalą, ir / ar vadovas, ir / ar akcininkas žinojo ir / ar galėjo žinoti. Dėl šios priežasties net padalinti žalą proporcingai vadovautam laikotarpiui neįmanoma ir negalima. Šiuo savarankišku pagrindu ieškinys turėjo būti atmestas.

30Apeliantas V. J. N. 2015-11-03 pateikė Kauno apygardos teismui (3 t., 182–186) rašytinius paaiškinimus, nurodęs, jog teikia rašytinius įrodymus dėl sveikatos būklės norėdamas įrodyti, kad persirgo sunkiomis ligomis, todėl apeliantas, negalėdamas vadovauti bendrovei, perdavė bendrovės dokumentus ir lėšas atsakovui E. L., tai, apelianto nuomone, yra įrodyta byloje. Kartu su rašytiniu paaiškinimu apeliantas pateikė 2013-09-13 ir 2015-10-09 išrašus iš medicininių dokumentų apie apelianto susirgimus 2008-04-23–2009-10-21 laikotarpį.

31Ieškovės BUAB,,BG Baltija“ atstovas advokatas G. K. (1 t., b. l. 27) pateikė atsiliepimus į atsakovų apeliacinius skundus.

32Ieškovės atstovas nurodė, kad prašo atsakovų E. L., V. J. N. apeliacinius skundus atmesti, skundžiamo teismo sprendimo nekeisti.

33Atsakovams atsakomybė pagal LR ĮBĮ 8 str. 4 d. taikyta nebuvo, nes šioje dalyje pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kadangi visi bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsiado iki 2009 metų kovo mėn. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad ieškinys turėjo būti atmestas vien nesant žalos fakto, yra nepagrįsti, kadangi nors teismas nustatė, kad žalos faktas dėl atsakovų neveikimo (t. y. pareigos kreiptis į teismą pažeidimo) pagal LR ĮBĮ 8 str. 4 d., nėra įrodytas, tačiau teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovai žalos bendrovei ir jos kreditoriams padarė pažeisdami LR CK 2.87 str. bei LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, ieškovės vertinimu, nėra pagrindo nesutikti.

34Kauno apygardos teismo 2013-02-14 nutartis iškelti UAB „BG Baltija“ bankroto bylą įsiteisėjo 2013-02-26. Paskirta įmonės bankroto administratorė įpareigojo bendrovės direktorių E. L. iki 2013-03-16 sudaryti finansinę atskaitomybę 2013-02-16 dienos duomenimis, pagal finansinės atskaitomybės duomenis perduoti visą bendrovės turtą ir kt. Tačiau atsakovas E. L., kaip įmonės direktorius, šios savo pareigos neįvykdė.

35Atsakovas E. L. nuo 2009-02-17 buvo įmonės direktorius, nuo 2008-09-29 taip pat buvo ir įmonės akcininkas. Atsakovas V. J. N., įmonei vadovavęs nuo 2007-07-26 iki 2009-02-17, taip pat kartu buvo ir įmonės akcininkas. ginčo situacijai aktualiu laikotarpiu bendrovė 2009 metų pradžioje susidūrė su finansiniais sunkumais, buvo nutraukta statybų subrangos sutartis, įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais, valdymo organai nesiėmė, bendrovės valdymas buvo perduotas kitam akcininkui, t. y. atsakovui E. L., net nepasidomint, kaip bus toliau valdoma įmonė, kaip bus sprendžiamas atsiskaitymo su kreditoriais klausimas, ką turėtų padaryti bet kuris protingas, atidus ir rūpestingas verslininkas.

36Teismas sprendė, jog nustatyti, ar turtas realiai buvo perduotas (jei iš viso buvo perdavinėjamas) naujajam vadovui E. L., nėra galimybės. Atsakovas V. J. N. nepateikė teismui jokių įrodymų, nei koks konkrečiai turtas buvo įmonėje jo vadovavimo pabaigoje apskritai, nei koks ir kokiu būdu bei aplinkybėmis buvo perduotas naujam vadovui. Teismas pagrįstai ir teisėtai sprendė, jog dėl abiejų atsakovų veiksmų bendrovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 84 480,90 Lt žala, kurią, nesant galimybės nustatyti kiekvieno atsakovo veiksmų įtaką žalos atsiradimui, atsakovai šiuo atveju privalo atlyginti solidariai.

37Ieškovės vertinimu, apelianto V. J. N. argumentai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog apeliantas yra perdavęs visą įmonės dokumentaciją ir turtą. Apelianto nurodomos aplinkybės nepatvirtina fakto, kad E. L., turėdamas bendrovės antspaudą, įsakymus dėl darbuotojų atleidimo, sudaręs taikos sutartį, disponavo visa įmonės veiklos dokumentacija ir turtu.

38Atsakovo V. J. N. argumentus dėl dokumentų ir grynųjų pinigų perdavimo nepatvirtina pateiktas 2008-10-06 kasos priėmimo–perdavimo aktas, kadangi jis yra susijęs ne su apelianto atliekamais veiksmais, o su J. N. veikimu, kuris šiuo atveju nėra vertintinas.

39Apelianto dėstomų teiginių, kad visa įmonės dokumentacija ir turtas buvo perduotas atsakovui E. L., melagingumą patvirtina ir tai, jog pats apeliantas savo skunde aiškiai nurodo, jog šioje civilinėje byloje yra pateikęs įmonės veiklos dokumentus, kas savaime suponuoja pagrįstą išvadą, jog šie dokumentai nebuvo perduoti E. L.. Apeliantas į bylą nėra pateikęs jokių įrodymų, kurie objektyviai pagrįstų, kad įmonės dokumentai ir kasa buvo realiai perduoti E. L., t. y. byloje nėra pateikti jokie priėmimo–perdavimo aktai, patvirtinantys perdavimo faktą.

40Pirmosios instancijos teismas nustatė, visiškai pagrįstai konstatavo, kad bendrovės vadovų V. J. N. ir E. L. bendri veiksmai lėmė žalos bendrovei atsiradimą, t. y. dėl abiejų atsakovų veiksmų bendrovei ir jos kreditoriams buvo padaryta 84 480,90 Lt dydžio žala, kurią, nesant galimybės nustatyti kiekvieno atsakovo veiksmų įtakos žalos atsiradimui, atsakovai privalo atlyginti solidariai. Teismas teisingai nustatė, kad žalos dydį sudaro kreditorių reikalavimų suma, kurios negali padengti bankrutuojanti įmonė.

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

43Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribose, konstatuoja, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

44CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę, teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas neabsoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. CPK 323 straipsnyje, reglamentuojančiame apribojimus keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą, įtvirtinta, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama.

45Šiuo atveju atsakovas V. J. N. 2015-11-03 pateikė Kauno apygardos teismui (3 t., 182–186) rašytinį paaiškinimą ir 2013-09-13 ir 2015-10-09 išrašus iš medicininių dokumentų apie apelianto susirgimus 2008-04-23–2009-10-21 laikotarpį. Apeliantas teigė, jog rašytinius įrodymus dėl sveikatos būklės teikia norėdamas įrodyti, kad persirgo sunkiomis ligomis, todėl jis, negalėdamas vadovauti bendrovei, perdavė bendrovės dokumentus ir lėšas atsakovui E. L., tai, apelianto nuomone, byloje yra įrodyta.

46Teisėjų kolegija nesivadovauja byloje apelianto V. J. N. rašytiniu įrodymu ir nepriima į bylą atsakovo ligos pažymų, kadangi duomenys apie atsakovo sveikatos būklę (2008-04-23–2009-10-21) surašyti medicinos dokumentuose (3 t., b. l. 185–186), atsižvelgiant į ligos laikotarpį, galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Be to, apelianto argumentas, kad atsakovas V. J. N. bendrovei negalėjo vadovauti dėl sveikatos būklės, nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme ir nebuvo akcentuojamas atsakovo procesiniuose dokumentuose kaip pagrindas atleisti atsakovą nuo materialinės atsakomybės, todėl laikomas nauju argumentu, nenurodytu anksčiau.

47Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nepriešpriešinti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Įmonė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, taip pat kreditorių interesus. Dėl šios priežasties pripažįstama įmonės vadovo fiduciarinė pareiga ir įmonės kreditoriams.

48Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis iškelti UAB ,,BG Baltija“ bankroto bylą įsiteisėjo 2013-02-26. VĮ Registrų centro duomenimis, nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo momentu (2013-02-26) UAB „BG Baltija“ vadovu direktoriumi buvo atsakovas V. J. N.. UAB „BG Baltija“ akcininkų susirinkimo 2009-02-17 protokolo duomenimis, nuo 2009-02-17 bendrovės direktoriumi buvo paskirtas atsakovas E. L. (1 t., b. l. 25).

49Teisėjų kolegijos vertinimu, daugiau surinktų byloje įrodymų patvirtina, kad UAB „BG Baltija“ vadovu po 2009-02-17 buvo visgi atsakovas E. L.. Atsakovo E. L. vardu priimtas 2009-03-02 įsakymas Nr. 80 dėl atleidimo iš direktoriaus pavaduotojo pareigų atsakovo V. J. N.. Darbo sutarčių kopijos, kuriose nurodyta, kad atsakovas V. J. N. dirba UAB „BG Baltija“ direktoriaus pavaduotoju nuo 2009-02-17, o atsakovas E. L. paskirtas 2009-02-17 direktoriumi (1 t., b. l. 17–18, 26, 123 ). Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas E. L. buvo faktinis UAB „BG Baltija“ direktorius nuo 2009-02-17, yra teisinga (CPK 185 str.).

50Bylos duomenimis, atsakovas V. J. N., perdavęs UAB „BG Baltija“ vadovo funkcijas atsakovui E. L., liko dirbti direktoriaus pavaduotoju UAB „BG Baltija“ nuo 2009-02-17 (b. l. 21, 1 t.) ir akcininku (50 procentų akcijų) kartu su atsakovu E. L., turinčiu taip pat 50 procentų bendrovės akcijų,– tai patvirtina 2008-09-29 UAB „BG Baltija“ akcininkų registracijos sąrašas (1 t., b. l. 24).

51Apeliantas E. L. teigia, jog neprivalo atlyginti žalą, nes jokio turto iš buvusio vadovo V. J. N. nėra gavęs, be to, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantas taip pat negavo iš atsakovo V. J. N. realių pinigų, o tik formaliai įformino kasos likutį.

52Atsakovas V. J. N. teigia, kad neprivalo atlyginti įmonei padaryta žalą, nes nusišalino nuo bendrovės vadovavimo, visą bendrovės turtą perdavė atsakovui E. L., tad atsakovas V. J. N. bendrovei atlyginti žalą neprivalo.

53Tačiau šiuo pagrindu atleisti nuo turtinės atsakomybės atsakovus E. L. ir V. J. N. būtų nesąžininga, neprotinga ir neteisinga, kadangi atsakovai V. J. N. ir E. L. turėjo po 50 proc. akcijų, tad visiškai kontroliavo įmonės veiklą ir jos valdymas išimtinai priklausė nuo atsakovų atliekamų veiksmų. Bylos duomenimis, atsakovai nuo 2008-09-29 (1 t., b. l. 22) nepriėmė jokių sprendimų, kurie darytų įtaką bendrovės mokumui ir užkirstų kelią dar didesnių nuostolių susidarymui, kad įmonė vykdytų ūkinę–komercinę veiklą, nepriėmė jokių sprendimų situacijai bendrovėje sureguliuoti. Atsakovas E. L., teigdamas, jog negavo iš buvusio bendrovės vadovo turto ir dokumentų, o atsakovas V. J. N., teigdamas, jog tariamai viską perdavė naujam vadovui E. L., elgėsi pasyviai, todėl nesąžiningai, taip, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas. Atsakovų, kaip bendrovės akcininkų, elgesys neatitiko sąžiningumo kriterijų, nes jie, būdami lygiaverčiai bendrovės savininkai (turėjo po 50 procentų akcijų), būdami bendrovės valios reiškėjai, turėjo lemiamą įtaką juridiniame asmenyje bei tuos pačius įgaliojimus ir realias galimybes elgtis taip, kad nesukeltų žalos bendrovei, buvo informuoti apie susiklosčiusią finansinę padėtį, tad galėjo spręsti klausimą dėl juridinio asmens pertvarkymo ir pan.), tačiau jokių veiksmų neatliko iki pat bankroto bylos iškėlimo 2013 metais. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens dalyvio atsakomybę pagal prievoles, apeliacinių skundų argumentai pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigia.

54Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovė neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-130/2011).

55Byloje nenuginčyta aplinkybė, kad UAB ,,BG Baltija“ 2009 metų pradžioje susidūrė su finansiniais sunkumais ir ĮBĮ prasme tapo nemokia, todėl pirmosios instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės akivaizdžiai suponavo UAB „BG Baltija“ valdymo organų, disponavusių įmonės turtu, pareigą imtis priemonių, kad tokioje finansinėje situacijoje būtų apsaugotos kreditorių teisės gauti maksimalų patenkinimą. Tačiau jokių priemonių kreditorių interesų užtikrinimui, įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais, atsakovai E. L. ir V. J. N. nesiėmė. Atsakovas V. J. N. bendrovės valdymą perdavė atsakovui E. L., nepasidomėjęs, kaip bus toliau valdoma įmonė, kaip bus sprendžiamas atsiskaitymo su kreditoriais klausimas, ką turėtų padaryti bet kuris protingas, atidus ir rūpestingas verslininkas, o tuo labiau įmonės vadovas ir jos akcininkas, kadangi įmonės reikalai betarpiškai liečia ir patį atsakovą V. J. N..

56Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neįrodyta aplinkybę, kad atsakovas V. J. N. parengė UAB „BG Baltija balansą“ ir pelno nuostolio ataskaitą už 2008 metus ir šiuos dokumentus perdavė atsakovui E. L., kadangi teismui nebuvo pateikti įrodymai dėl šių dokumentų surašymo ir perdavimo atsakovui E. L.. Dėl to teismas kritiškai įvertino į bylą pateiktus įrodymus apie grynųjų pinigų perdavimą E. L. ir vadovavosi atsakovo E. L. paaiškinimu, kad bendrovės dokumentai ir grynieji pinigai atsakovui E. L. perduoti nebuvo, kad viskas liko atsakovo V. J. N. žinioje, kad atsakovo E. L. parašas 2009-02-25 kasos priėmimo–perdavimo akte yra padirbtas.

57Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „BG Baltija“ finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centrui buvo pateikti tik už 2007 m., pagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, kad buvęs įmonės administracijos vadovas (atsakovas V. J. N.) naujai paskirtam įmonės direktoriui (E. L.) perdavė įmonei priklausantį turtą, sudarė įmonės balansą ir kitus finansinės apskaitos dokumentus, kurie leistų nustatyti atliktas ūkines operacijas dėl įmonės turto, jį apskaityti ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo E. L. argumentas, kad būdamas UAB „BG Baltija“ direktoriumi nuo 2009-02-17 iki 2013 m. vasario 14 d. bankroto proceso pradžios nesiėmė jokių protingų veiksmų bendrovės turtą išaiškinti ir apskaityti, patvirtina, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai, neteisingai ir neprotingai, veikė prieš įmonės ir jos kreditorių interesus, aplaidžiai vykdė jam pavestas vadovo pareigas.

58Atsakovo V. J. N. argumentas, jog tariamai surašė visus turto perdavimo dokumentus ir turtą bei dokumentus perdavė atsakovui E. L., byloje neįrodytas jokiais objektyviais įrodymais (CPK 178, 185 str.). Atsakovo V. J. N. argumentas, kad turto (lėšų – 239 412,80 Lt) 2009-02-25 perdavimo faktą galėtų patvirtinti bendrovės buhalterė liudytoja I. G., kurios pirmosios instancijos teismas neapklausė, nėra teisiškai reikšmingas, kadangi, kaip nustatyta byloje, nėra įrodymų, kokį turtą (lėšas) valdė bendrovė nuo 2008 m. pradžios iki bankroto bylos iškėlimo.

59Kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (CPK 185 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013).

60Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovas V. J. N. nepateikė teismui įrodymų, koks konkrečiai turtas buvo įmonėje jo vadovavimo pabaigoje, ar turtas, taip pat ir 239 412,80 Lt, bendrovėje apskritai buvo ir ją iš atsakovo V. J. N. perėmė atsakovas E. L. (CPK 12, 178, 185 str.).

61Nagrinėjamojoje byloje nepateikta jokių duomenų apie UAB „BG Baltija“ vardu apskaitytą turtą, pajamas, turto (lėšų) judėjimą ir kt. duomenų, kurie būtų susiję su bendrovės ūkine veikla. Atsakovai nenuginčijo pirmosios instancijos nustatytos aplinkybės, kad bendrovė pradėjo neatsiskaitinėti su kreditoriais nuo 2008 m. pabaigos, o 2009 m. pradžioje nevykdė jokios veiklos, 2009-03-02 įsakymu faktiškai atleido visus darbuotojus (1 t., b. l. 26), nemokėjo valstybės biudžetui mokesčių.

62Teisėjų kolegijos vertinimu, mažai tikėtina, kad atsakovas V. J. N., perdavęs atsakovui E. L. 239 412,80 Lt vertės turtą (lėšas), sutiko su bendrovės veiklos nutraukimu, skolų kreditoriams didinimu, nes toks akcininko neveikimas turtine prasme buvo nenaudingas pačiam atsakovui V. J. N. ir nesąžiningas bendrovės atžvilgiu. Kaip pagrįstai nustatyta byloje, bendrovės bendraturčiai atsakovai V. J. N. ir E. L. turėjo tinkamai pasirūpinti ir apskaityti UAB „BG Baltija“ turtą, taip pat kontroliuoti turto panaudojimą, tačiau nei vienas iš atsakovų to nepadarė. Todėl atsakovo V. J. N. pozicija, jog vien tai, kad atsakovas E. L. tariamai 2009-02-25 pasirašė kasos priėmimo–perdavimo akte, ir atsakovo E. L. motyvas, kad bendrovės turtas ir dokumentacija jam nebuvo perduoti, nesudaro pagrindo atleisti atsakovus nuo materialinės atsakomybės ieškovės kreditoriams, nes to nenumato įstatymas (LR CK 2.50 str., 2.87, LR buhalterinės apskaitos įstatymas 21 str., LR finansinės atskaitomybės įstatymas 27 str.).

63Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai nustatė, kad dėl atsakovų netinkamai atliktų vadovų (akcininkų) pareigų bankroto administratoriui jokie įmonės dokumentai ir / ar turtas nebuvo perduoti, tad bendrovė neturi galimybės iki šiol nustatyti bendrovės turėto turto ir atsiskaityti su kreditoriais.

64Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą; įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų; ir kt. (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Pagal ĮBĮ nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Balansą administratorius sudaro iš bankrutuojančios įmonės dokumentų, kurie jam būna pateikti įmonės valdymo organų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Jei administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose užfiksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organai. Atitinkamai nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, juridinio asmens valdymo organas turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose.

65Todėl pirmosios instancijos teismo teisingai konstatavo, kad esant tokiai situacijai, kai nei vienas iš atsakovų bendrovės vadovų, akcininkų nepasirūpino bendrovės turto, ūkinių, buhalterinių operacijų apskaita (nesudarė ataskaitų, aplaidžiai tvarkė bendrovės turtą), nesilaikė įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, veikė priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, atsakovai privalo atlyginti padarytą bendrovei žalą.

66Teisėjų kolegija nekartoja pirmosios instancijos teismo nustatytų ginčo aplinkybių ir visiškai pritaria skundžiamo teismo sprendimo išvadoms, laiko pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad iš atsakovų solidariai priteistina materialinė žala ieškovei (CK 6.6 str. 1 d.).Teisėjų kolegija pritaria ieškovės atstovo atsiliepimo į atsakovų apeliacinius skundus motyvams, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė atsakovams materialinės teisės normų nuostatas, kasacinės instancijos teismo išaiškinimus, tad priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (CPK 263 str.), kurio nėra pagrindo naikinti atsakovų apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais.

67Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi arba pakartoja jau anksčiau apeliantų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, į kuriuos teisingai atsakė pirmosios instancijos teismas, o teisėjų kolegija šiems argumentams pritarė laikydama juos pagrįstais, todėl dėl jų plačiau nutartyje nepasisako.

68Esant tokioms aplinkybėms skundžiamas teismo sprendimas nekeistinas, apeliaciniai skundai netenkintini (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

69Kauno apylinkės teismo 2015-07-13 nutartimi (3 t., b. l. 150) apeliantui V. J. N. buvo atidėtas žyminio mokesčio (734 Eur) sumokėjimas už apeliacinį skundą iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Atmetus atsakovo V. J. N. apeliacinį skundą žyminio mokesčio išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 str.)

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, kolegija

Nutarė

71Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimas nekeistinas.

72Priteisti iš atsakovo Vy. J. N. (a. k. ( - ) Kaunas, ( - )) žyminį mokestį už apeliacinį skundą – 734 (septynis šimtus trisdešimt keturis ) Eur valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė BUAB „BG Baltija“ prašė priteisti solidariai 84480,80 Lt /... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015-06-05 sprendimu ieškovės ieškinio reikalavimus... 7. Kitus ieškinio reikalavimus atmetė.... 8. Teismas sutiko su atsakovų argumentu, kad pagal byloje esančius įrodymus... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015-06-05 sprendimą skundžia... 11. Teismas ieškinį patenkino tik vienu pagrindu, kad apeliantas ir kitas... 12. Ieškovė BUAB „BG Baltija“ privalėjo įrodyti priežastinį ryšį tarp... 13. Teismas ieškinį apelianto ir atsakovo V. J. N. atžvilgiu patenkino dėl... 14. Apelianto manymu, pareigos perduoti turto bankroto administratoriui pažeidimas... 15. Apeliantas UAB „BG Baltija“ direktoriumi tapo tik 2009-02-17. Jokio... 16. Teismas, nustatęs, kad apeliantas jokio turto neturėjo, nebuvo gavęs iš... 17. Teismas, patenkindamas ieškinį ir priteisdamas žalą iš apelianto ir... 18. Priteisdamas žalą iš apelianto, teismas nurodė, kad V. J. N. ir E. L.... 19. Todėl apeliantas sprendžia, kad teismo sprendimas dėl 24467,33 Eur (84480,90... 20. Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015-06-05 sprendimą skundžia... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra prieštaringas, vienoje sprendimo... 22. Nesuprantama, kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas įvertino kasos... 23. Teismo klaidingą poziciją dėl E. L. atliekamų funkcijų bendrovėje... 24. Pirmosios instancijos teismas išsamiai nesiaiškino, kad nei įmonės... 25. Pirmosios instancijos teismas sprendime nieko nepasisakė dėl kasos... 26. Teismas nesiėmė priemonių apklausti liudytoją I. G., kurios parodymai yra... 27. Pirmosios instancijos teismas, esant duomenų apie tai, kad naujajam... 28. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir solidariosios atsakomybės... 29. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė solidarią atsakovų... 30. Apeliantas V. J. N. 2015-11-03 pateikė Kauno apygardos teismui (3 t.,... 31. Ieškovės BUAB,,BG Baltija“ atstovas advokatas G. K. (1 t., b. l. 27)... 32. Ieškovės atstovas nurodė, kad prašo atsakovų E. L., V. J. N. apeliacinius... 33. Atsakovams atsakomybė pagal LR ĮBĮ 8 str. 4 d. taikyta nebuvo, nes šioje... 34. Kauno apygardos teismo 2013-02-14 nutartis iškelti UAB „BG Baltija“... 35. Atsakovas E. L. nuo 2009-02-17 buvo įmonės direktorius, nuo 2008-09-29 taip... 36. Teismas sprendė, jog nustatyti, ar turtas realiai buvo perduotas (jei iš viso... 37. Ieškovės vertinimu, apelianto V. J. N. argumentai nesudaro pagrindo daryti... 38. Atsakovo V. J. N. argumentus dėl dokumentų ir grynųjų pinigų perdavimo... 39. Apelianto dėstomų teiginių, kad visa įmonės dokumentacija ir turtas buvo... 40. Pirmosios instancijos teismas nustatė, visiškai pagrįstai konstatavo, kad... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 43. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 44. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 45. Šiuo atveju atsakovas V. J. N. 2015-11-03 pateikė Kauno apygardos teismui (3... 46. Teisėjų kolegija nesivadovauja byloje apelianto V. J. N. rašytiniu įrodymu... 47. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą... 48. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 14... 49. Teisėjų kolegijos vertinimu, daugiau surinktų byloje įrodymų patvirtina,... 50. Bylos duomenimis, atsakovas V. J. N., perdavęs UAB „BG Baltija“ vadovo... 51. Apeliantas E. L. teigia, jog neprivalo atlyginti žalą, nes jokio turto iš... 52. Atsakovas V. J. N. teigia, kad neprivalo atlyginti įmonei padaryta žalą, nes... 53. Tačiau šiuo pagrindu atleisti nuo turtinės atsakomybės atsakovus E. L. ir... 54. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 55. Byloje nenuginčyta aplinkybė, kad UAB ,,BG Baltija“ 2009 metų pradžioje... 56. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neįrodyta aplinkybę, kad... 57. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „BG Baltija“ finansinės... 58. Atsakovo V. J. N. argumentas, jog tariamai surašė visus turto perdavimo... 59. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra... 60. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovas V. J.... 61. Nagrinėjamojoje byloje nepateikta jokių duomenų apie UAB „BG Baltija“... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, mažai tikėtina, kad atsakovas V. J. N.,... 63. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir... 64. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ... 65. Todėl pirmosios instancijos teismo teisingai konstatavo, kad esant tokiai... 66. Teisėjų kolegija nekartoja pirmosios instancijos teismo nustatytų ginčo... 67. Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi arba... 68. Esant tokioms aplinkybėms skundžiamas teismo sprendimas nekeistinas,... 69. Kauno apylinkės teismo 2015-07-13 nutartimi (3 t., b. l. 150) apeliantui V. J.... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 71. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimas nekeistinas.... 72. Priteisti iš atsakovo Vy. J. N. (a. k. ( - ) Kaunas, ( - )) žyminį mokestį...