Byla 2-1457-949/2015
Dėl baudos, avanso, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovui Ž. K., jo atstovui advokato padėjėjui M. R., atsakovui G. A., jo atstovui advokatui Z. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ž. K. ieškinį atsakovui G. A. dėl baudos, avanso, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Ž. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo G. A. 600,00 Lt avansą, 4000,00 Lt baudą, 80,00 Lt palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2014-06-01 iki 2014-10-06, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 69,00 Lt žyminį mokestį ir 600,00 Lt išlaidas teisininko pagalbai apmokėti (1-4 b. l.).

32014 m. lapkričio 3 d. preliminariu sprendimu teismas ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui Ž. K. iš atsakovo G. A. 600,00 Lt avansą, 4000,00 Lt baudą, 80,00 Lt palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2014-06-01 iki 2014-10-06, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 4600,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 69,00 Lt (šešiasdešimt devynių litų) žyminį mokestį ir 600,00 Lt (šešių šimtų litų) išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

4Atsakovas G. A. 2014-12-02 pateikė teismui prieštaravimus dėl 2014-11-03 preliminaraus sprendimo ir rašytinius paaiškinimus, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad pripažįsta, jog tarp šalių 2014-02-27 buvo sudaryta preliminarioji žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas gavo iš ieškovo 600,00 Lt avansą. Pradėjęs ruošti dokumentus žemės klypo pardavimui ir atlikęs kadastrinius matavimus, atsakovas sužinojo, kad neteisėtai buvo sumažintas jam priklausančio žemės sklypo, kurį planavo parduoti, plotas. Dėl to yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apie šias aplinkybes atsakovas informavo ieškovą ir pranešė, kad nutraukia preliminarią sutartį, nes negali jos įvykdyti ne dėl savo kaltės. Ieškovo sumokėtą 600,00 Lt avansą atsakovas grąžino ieškovui atlikdamas pašto perlaidą 2014-04-14, tačiau ieškovas pinigų pašto skyriuje neatsiėmė. Preliminarioje sutartyje nebuvo nurodyta ieškovo banko sąskaita, todėl neturėjo galimybės grąžinti avansą pervesdamas jį į banko sąskaitą. Ieškovas pridėjo prie ieškinio pretenziją, adresuotą ne G. A., o G. A.. Nurodė, kad preliminarioji sutartis yra užpildyta Ž. K. ranka, sudarydami sutartį, dėl baudos mokėjimo jie nesitarė, nebūtų sutikęs pasirašyti sutartį tokiomis sąlygomis. Atsakovas yra senyvas žmogus, blogai mato, todėl baudą ieškovas galėjo įrašyti tada, kai ant sutarties jau buvo atsakovo parašas. Teigia, kad atsakovo atžvilgiu pasirašyta sutartis yra nesąžininga ir diskriminacinio pobūdžio, nes numatyta tik bauda pardavėjui, tačiau nenumatyta jokia bauda pirkėjui, taip pažeidžiamas šalių lygiateisiškumas. Atsakovas yra senyvo amžiaus žmogus, gaunantis tik senatvės pensiją, tuo tarpu ieškovas yra verslininkas, prekiaujantis nekilnojamuoju turtu. Ieškovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovo baudą ir palūkanas, t.y. dvigubas netesybas (20 - 22 b. l.).

5Ieškovas Ž. K. atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutiko ir nurodė, kad prieštaravimuose nurodyti argumentai yra nepagrįsti. Atsakovas pripažįsta ieškovo nurodytas aplinkybes ir jas patvirtina. Atsakovo nurodytas aplinkybes, kad ketino grąžinti ieškovui avansą pašto perlaida vertina kaip bandymą išvengti prievolės parduoti žemės sklypą. Nurodo, kad bandydamas paštu siųsti pinigus, atsakovas žinojo, kad nutraukdamas preliminarią sutartį, jis turi grąžinti ne tik gautą avansą, bet ir sumokėti sutartyje nustatytą baudą. Atsakovas nurodė, kad buvo pradėtas ikiteisminis turimas, tačiau nenurodė kaip tai yra susiję su nagrinėjama byla, atsakovas niekada nereiškė ieškovui pretenzijų dėl galimai sumažėjusio žemės sklypo dydžio, neatsisakė mokėti preliminarioje sutartyje nurodytą pinigų sumą. Nesutinka su atsakovo motyvais, kad sutartis yra diskriminacinio pobūdžio, nes Civilinis kodeksas nenumato jokių išlygų civilinių santykių dalyviams dėl jų amžiaus. Nei įstatymas, nei sutartis nagrinėjamu atveju nenumato šalims ribotos civilinės atsakomybės, o šalių numatytos netesybos vertintinos kaip iš anksto numatyti būsimi minimalūs nuostoliai, kurių įrodinėti nereikia. Dėl to ieškovas prašė palikti galioti preliminarų sprendimą (34 - 37 b. l.).

6Posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ieškinyje ir atsiliepime į prieštaravimus nurodytais motyvais. Nurodė, kad preliminari sutartis buvo sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai, rašytinį tekstą į sutartį įrašė ieškovas, turėjo išrašą iš nekilnojamojo turto registro, iš kurio įrašė žemės sklypo duomenis. Sutartį pasirašė automobilyje, atsakovas tuo metu buvo susirūpinęs, prieš tai buvo nuvažiavę su atsakovu apžiūrėti parduodamo sklypo. Bauda sklypo pirkėjui nenumatyta, nes jis planavo įsigyti sklypą ir tikėjosi, kad sutartis bus įvykdyta. Už sklypą sumokėto avanso suma buvo maža, todėl sklypo nepardavimo atveju buvo numatyta didelė bauda. Dėl baudos dydžio atsakovas sutiko. Su atsakovu taip pat susitarė, kad žemės sklypo geodezinių matavimų atlikimo išlaidas apmokės ieškovas, atsakovas įsipareigojo išduoti ieškovui įgaliojimą dokumentų tvarkymui. Preliminarioje sutartyje per klaidą pirkėjo vietoje įrašė pardavėjo duomenis ir atvirkščiai, šalių įsipareigojimų esmės tai nekeičia. Ieškovas dėl pagrindinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo patyrė nuostolių dėl preliminarios sutarties įregistravimo Registrų centre, vežėsi į vietą asmenį, kuris turėjo atlikti geodezinius matavimus, sugaišo laiką. Ieškovas taip pat nurodė, kad verčiasi nekilnojamojo turto įsigijimu ir pardavimu, tačiau minėtą žemės sklypą ketino pirkti kaip fizinis asmuo savo poreikiams. Prašė priteisti iš atsakovo papildomai po preliminaraus sprendimo priėmimo patirtas išlaidas.

7Posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti iš dalies. Nurodė, kad sutinka grąžinti ieškovui jo sumokėtą 600,00 Lt avansą ir sumokėti avanso dydžio baudą ieškovui, likusioje dalyje ieškinį prašo atmesti. Preliminarios sutarties sąlygos dėl baudos dydžio pagrindinės sutarties nesudarymo atveju ieškovas su atsakovu nederino, nesitarė ir dėl sąlygos, susijusios su geodezinių matavimų atlikimu, ieškovas baudos dydį galėjo įrašyti tuo metu, kai atsakovas skaitė kitą preliminarios sutarties egzempliorių. Nebūtų sutikęs įsipareigoti sumokėti tokio dydžio baudą. Sutarties sudarymo metu atsakovas buvo labai pavargęs, nes tą dieną kraustėsi iš buto, ieškovas įkalbinėjo atsakovą pasirašyti preliminarią sutartį, derėjosi dėl kainos, atsakovas sutiko parduoti sklypą už 9000,00 Lt, nors norėjo už jį gauti 13000,00 Lt. Atsakovas blogai mato, yra senyvo amžiaus žmogus, ieškovas galėjo tuo pasinaudoti. Sutartį užpildė ieškovas, ją pasirašė ieškovo biure, kuris yra ( - ).

8Preliminarus sprendimas pakeistinas.

9Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą bei įsitikinęs, jog yra pagrindas ieškovo pateiktų įrodymų pagrindu tenkinti ieškovo reikalavimus, priėmė preliminarų sprendimą (CPK 262 str.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Ž. K. su atsakovu G. A. 2014-02-27 sudarė preliminarią nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) - sutartį, pagal kurią ieškovas ir atsakovas įsipareigojo iki 2014-05-30 pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir susitarė dėl pagrindinių būsimos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų. Pagal preliminarią sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui 600,00 Lt avansą. Sutarties 5 punkte numatyta, kad jei pagrindinė sutartis nebus pasirašyta iki 2014-05-30 dėl atsakovo kaltės, tai šis privalės grąžinti ieškovui avansą bei sumokėti 4000,00 Lt baudą Atsakovas su ieškovu pagrindinės nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė iki 2014-05-30, ieškovui avanso negrąžino ir baudos nesumokėjo. Ieškovas pateikė į bylą 2014-08-28 pretenziją grąžinti Ž. K. 600,00 Lt avansą bei 4000,00 Lt dydžio baudą, adresuotą G. A. (7 b. l.).

11Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl nuostolių pagal preliminariąją sutartį atlyginimo.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 str. 4 d.).

13Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti sumokėtą 600,00 Lt avansą ir 4000,00 Lt dydžio baudą, nurodydamas, kad pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės. Kaip minėta, preliminarioje sutartyje numatyta, kad jei pagrindinė sutartis nebus pasirašyta iki 2014-05-30 dėl atsakovo kaltės, tai šis privalės grąžinti ieškovui avansą bei sumokėti 4000,00 Lt baudą (sutarties 5 p.). Atsakovas ginčija šią sutarties nuostatą, nurodydamas, kad ji yra nesąžininga atsakovo atžvilgiu ir šalys dėl jos nesitarė. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia asmenims galimybę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susitarti dėl sutarties sąlygų, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi šalims įstatymo galią ir turi būti sąžiningai bei tinkamai vykdoma, laikantis įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis (CK6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Vykdant sutartį gali paaiškėti, kad šalys skirtingai suvokia ir aiškina sudarytos sutarties sąlygas, kartu ir iš sutarties kiekvienai jų kylančias teises bei pareigas. Tokiu atveju šalims (vienai jų) kreipusis į teismą ir ginčijant sutarties turinį, teismui kyla pareiga nustatyti, dėl kokių sutarties sąlygų kilo ginčas ir, jeigu jos neaiškios, jas išaiškinti, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Šios taisyklės įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienai iš šalių. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ZSTATYBA“ v. V. V., bylos Nr. 3K-3-357/2012).

14Nagrinėjamoje byloje preliminariąja sutartimi įtvirtinto šalių susitarimo esmė – iki 2014-05-30 sudaryti žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį. Šią sutarties sąlygą pripažįsta abi sutarties šalys, ginčo dėl to nėra. Iš preliminariosios sutarties sąlygų taip pat nustatyta, kad šalys tarėsi dėl žemės sklypo geodezinių matavimų atlikimo bei apmokėjimo už šiuos darbus (sutarties 7 punktas). Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad preliminari sutartis buvo sudaryta dviem egzemplioriais, kurių 7 punktas yra užpildytas ieškovo ranka ir šalių turimuose egzemplioriuose nėra identiškas (ieškovo pateiktame egzemplioriuje įrašyta, kad „pardavėjas pažada, padaryti geodezinius matavimus, tvarkyti dokumentus pagal notarinį įgaliojimą pirkėjui. Geodezinius matavimus apmoka pirkėjas“, tuo tarpu atsakovo pateiktame egzemplioriuje įrašyta, kad „už geodezinius matavimus apmoka, pirkėjas, padarius notarini įgaliojima, pirkėjui dokumentu tvarkymui“). Iš šių sutarties sąlygų akivaizdu, kad sudarant preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį nebuvo atlikti žemės sklypo geodeziniai matavimai, kurie sudarant žemės sklypo perleidimo sutartį yra būtini ir jų neatlikus pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta. Sąlygų dėl žemės sklypo geodezinių matavimų atlikimo įrašymas preliminarioje sutartyje patvirtina, kad šalims buvo žinoma, jog geodezinių matavimų neatlikimas ar netinkamas atlikimas gali būti kliūtis sudaryti pagrindinę sutartį ir tuo pačiu tinkamai įvykdyti preliminariąją sutartį. Atsakovas teigia, kad po preliminarios sutarties pasirašymo paaiškėjo tam tikri neatitikimai tarp atsakovo turimuose dokumentuose nurodytų ir VĮ Registrų centre įregistruotų žemės sklypo plotų. Šią aplinkybę, kurią atsakovas grindžia rašytiniais duomenimis apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, atsakovas vertina kaip objektyvią priežastį, dėl kurios nebuvo sudaryta pagrindinė žemės sklypo pardavimo sutartis, paneigiančią ieškovo nurodytą aplinkybę, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta būtent dėl atsakovo kaltės. Teismas sprendžia, kad su tokiu atsakovo vertinimu nėra pagrindo sutikti, nes atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aukščiau aptartas aplinkybes. Be to, net ir nustačius tokias aplinkybes, atsakovas, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas žemės sklypo savininkas, turėjo pareigą dar prieš sudarydamas preliminarią sutartį, pasidomėti, ar nėra kliūčių perleisti jo nuosavybės teisę į žemės sklypą kitam asmeniui. Jeigu atsakovas G. A. būtų tinkamai šią pareigą įvykdęs, dar iki ginčo preliminarios sutarties sudarymo būtų sužinojęs apie jo nurodytas kliūtis žemės sklypo perleidimo sandoriui sudaryti. Taigi, atsakovo nurodytos aplinkybės nepaneigia jo kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Byloje nenustatyta jokių faktinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad pirkimo – pardavimo sutartis galėjo būti nesudaryta dėl ieškovo kaltės. Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas dar iki bylos iškėlimo teisme bandė grąžinti ieškovui Ž. K. jo sumokėtą 600,00 Lt avansą (45, 47, 49 b. l.), atlikdamas piniginę perlaidą paštu. Šie atsakovo veiksmai rodo, kad atsakovas iki ieškovo kreipimosi į teismą buvo aiškiai išreiškęs savo valią nesudaryti pagrindinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, nesiūlė ieškovui pratęsti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti ir kreipėsi į teisėsaugos institucijas. Teismo posėdžio metu atsakovas ieškovo reikalavimą grąžinti sumokėtą 600,00 Lt avansą pripažino ir sutiko pinigus ieškovui grąžinti, tokiu būdu iš esmės pripažindamas savo kaltę dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad būtent dėl atsakovo G. A. kaltės iki 2014-05-30 nebuvo sudaryta pagrindinė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis, avanso ieškovui atsakovas nėra grąžinęs. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, numatytus CK 6.200 str., 6.205 str., pagal kuriuos sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 600,00 Lt negrąžinto avanso yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Kaip minėta, preliminarioje sutartyje numatyta, kad jei pagrindinė sutartis nebus pasirašyta iki 2014-05-30 dėl atsakovo kaltės, tai šis privalės grąžinti ieškovui avansą bei sumokėti 4000,00 Lt baudą (sutarties 5 p.). Atsakovas nesutinka sumokėti visą ieškovo reikalaujamą baudą, nurodydamas, kad dėl baudos dydžio jie su ieškovu nesitarė, ieškovas šį punktą galėjo įrašyti tuo metu, kai atsakovas skaitė kitą sutarties egzempliorių, numatyta bauda yra nesąžininga atsakovo atžvilgiu, nes ieškovo atžvilgiu sutartyje nenumatyta jokių baudų, be to, bauda yra per didelė.

17Teismų praktikoje pripažįstama, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

18Įvertinęs aplinkybes, kad sutarties sąlyga dėl baudos nustatymo buvo įrašyta abiejuose preliminarios sutarties egzemplioriuose, pati sutarties sąlyga dėl baudos sumokėjimo, nenurodant jos dydžio, yra atspausdinta, atsakovui iškart po preliminarios sutarties pasirašymo buvo įteiktas vienas sutarties egzempliorius, teismas sprendžia, kad aplinkybės, jog pasirašant sutartį bauda nebuvo numatyta, atsakovas neįrodė (CPK 178 str.). Taigi už preliminariosios sutarties nevykdymą atsakovui, kaip pažeidusiai sutartį šaliai, turi būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai).

19Tačiau teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, kad sutartis buvo sudaryta skubotai, nepilnai suderinus šalių valią, nes nustatyti tam tikri aukščiau aptarti sutarties tekstų neatitikimai, įrašyti ieškovo, sudarantys pagrindą spręsti klausimą dėl nustatytų netesybų mažinimo.

20Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Tuo atveju, kai ginčas vyksta dėl netesybų mažinimo, kreditoriui neprašant atlyginti nuostolių, siekdamas pagrįsti, kad netesybos yra protingo dydžio, kreditorius gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, tačiau nereikalaujama, kad jis tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vilo“ v. E. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-557/2013).

21Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad šalių nustatytos netesybos – 4000,00 Lt bauda, yra neprotingai didelės. Teismas tokią išvadą daro atsižvelgdamas į tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, jų pobūdžio (skiriasi sutarties šalių patirtis sutarčių sudarymo srityje, nes atsakovas yra senyvo amžiaus fizinis asmuo, sudarantis tik tokius sandorius, kurie yra būtini jo asmeninių būtiniausių poreikių patenkinimui, tuo tarpu ieškovas yra verslininkas, turintis patirties nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo verslo bei derybų srityje, galintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantis sutarties sąlygas), ir sutarties sąlygos buvo parengtos ieškovo iniciatyva. Kaip minėta, teismas nustatė, kad atsakovas gera valia nevykdė savo prievolių ir pagrindinės sutarties nesudarė, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad sandorio vertė buvo 9000,00 Lt, o atsakovui sutartyje numatyta 4000,00 Lt bauda, taigi netesybos sudaro beveik pusę pagal sutartį mokėtinos sumos, teismas sprendžia, kad nustatyta pirkėjo teisė reikalauti iš pardavėjo tokio dydžio baudą, įtvirtina galimybę ieškovui piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, nes tokio dydžio netesybos yra aiškiai neprotingai didelės, jau vien dėl to, kad tai sudaro beveik pusę žemės sklypo kainos. Be to, sutartyje nenustatyta ieškovo, kaip pirkėjo, atsakomybės sutarties neįvykdymo atveju. Remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei šalių interesų pusiausvyros principu, teismas mažina ieškovo reikalaujamos baudos dydį iki ieškovo sumokėto avanso dydžio, t.y. iki 600,00 Lt (173,77 Eur). Toks dydis nustatomas atsižvelgiant tiek į ieškovo, tiek į atsakovo nurodytus argumentus. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo daugiau mažinti netesybų, o nustatyto dydžio netesybos yra tinkama kompensavimo priemonė, siekiant užtikrinti ieškovo teisėtus interesus. Pažymėtina, kad ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog sumokėjo atsakovui tokią sumą pinigų, kokią turėjo su savimi preliminarios sutarties sudarymo metu, nurodyti konkrečių kriterijų, pagal kuriuos nustatė būtent tokį baudos dydį, negalėjo, teigė, kad sumokėjo atsakovui pakankamai mažą avansą, todėl nustatė didelę baudą. Toks baudos nustatymo būdas aiškiai prieštarauja protingumo ir teisingumo kriterijams. Ieškovas taip pat paaiškino, kad turėjo nuostolių dėl sutarties nesudarymo, tačiau jų konkrečiai neįvardijo, pagal byloje pateiktą medžiagą nėra pagrindo manyti, kad ieškovo realiai patirti nuostoliai dėl sandorio nesudarymo (preliminarios sutarties įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo su apžiūrėjimas planuojant atlikti kadastrinius matavimus ir pan.) galėtų viršyti ieškovo sumokėto avanso dydį. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo nurodytu argumentu, kad atsakovas atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį siekdamas gauti didesnę kainą už žemės sklypą, nes jo nepatvirtina byloje pateikti duomenys, bylos duomenimis, žemės sklypas nėra parduotas, atsakovas teigia, kad yra objektyvių kliūčių sudaryti žemės sklypo perleidimo sandorį, kurias atsakovas siekia panaikinti. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas siekė grąžinti ieškovui sumokėtą avansą, atlikdamas pašto perlaidą iki bylos iškėlimo. Ši aplinkybė leidžia teigti, kad atsakovas nesiekė išvengti prievolės grąžinti ieškovui avansą pagal preliminarią sutartį. Įvertinus visas aukščiau aptartas aplinkybes iš atsakovo priteistina baudos suma mažinama, keistinas preliminarus teismo sprendimas.

22Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 80,00 Lt palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2014-06-01 iki 2014-10-06, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1200,00 Lt (347,54 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad ieškovo reikalavimas priteisti 80,00 Lt palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2014-06-01 iki 2014-10-06, yra nepagrįstas, nes dėl palūkanų mokėjimo šalys sutartyje nebuvo susitarusios ir šių palūkanų priteisimas reikštų dvigubų netesybų taikymą atsakovui.

23Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (26 procentai): 17,94 Eur žyminis mokestis ir 115,38 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, 1,58 Eur kitų pagrįstų išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

24Atmetus 74 procentus ieškovo reikalavimų iš atsakovo valstybei priteistina 77,12 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 96 str. 3 d.).

25Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos, nes atsakovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o ieškovui tenkanti išlaidų dalis neviršija nustatytos minimalios priteistinos sumos (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

262014 m. spalio 28 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios paliekamos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

28Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. preliminarų sprendimą.

29Ieškinį patenkinti iš dalies.

30Priteisti ieškovui Ž. K., a. k. ( - ) iš atsakovo G. A., a. k. ( - ) 173,77 Eur (600,00 Lt) (šimto septyniasdešimt trijų Eur 77 ct) avansą, 173,77 Eur (600,00 Lt) (šimto septyniasdešimt trijų Eur 77 ct) baudą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 347,54 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt septynių Eur 54 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 17,94 Eur (septyniolikos Eur 94 ct) žyminį mokestį ir 116,96 Eur (vieno šimto šešiolikos Eur 96 ct) kitų bylinėjimosi išlaidų.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo Ž. K., a. k. ( - ) 77,12 Eur (septyniasdešimt septynis Eur 12 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei (įmokos kodas 5630).

332014 m. spalio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

34Galutinį sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai... 2. ieškovas Ž. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo G. A. 600,00 Lt... 3. 2014 m. lapkričio 3 d. preliminariu sprendimu teismas ieškinį tenkino ir... 4. Atsakovas G. A. 2014-12-02 pateikė teismui prieštaravimus dėl 2014-11-03... 5. Ieškovas Ž. K. atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutiko ir nurodė,... 6. Posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 7. Posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą... 8. Preliminarus sprendimas pakeistinas.... 9. Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, atliko formalų... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Ž. K. su atsakovu G. A. 2014-02-27... 11. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl nuostolių pagal preliminariąją... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1... 13. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti sumokėtą 600,00 Lt avansą ir 4000,00... 14. Nagrinėjamoje byloje preliminariąja sutartimi įtvirtinto šalių susitarimo... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad būtent dėl... 16. Kaip minėta, preliminarioje sutartyje numatyta, kad jei pagrindinė sutartis... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų,... 18. Įvertinęs aplinkybes, kad sutarties sąlyga dėl baudos nustatymo buvo... 19. Tačiau teismas sutinka su atsakovo nurodytais argumentais, kad sutartis buvo... 20. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 21. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad šalių nustatytos netesybos –... 22. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 80,00 Lt palūkanas,... 23. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 24. Atmetus 74 procentus ieškovo reikalavimų iš atsakovo valstybei priteistina... 25. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos, nes... 26. 2014 m. spalio 28 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 430... 28. Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. preliminarų... 29. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 30. Priteisti ieškovui Ž. K., a. k. ( - ) iš atsakovo G. A., a. k. ( - ) 173,77... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo Ž. K., a. k. ( - ) 77,12 Eur (septyniasdešimt septynis... 33. 2014 m. spalio 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 34. Galutinį sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti...