Byla 2S-1793-123/2013
Dėl vykdymo veiksmų pagal 2013-06-13 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1060-666/2012 sustabdymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos J. M. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. skundą antstolės R. V. kontorai, suinteresuotas asmuo A. R., išvadą teikianti institucija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl vykdymo veiksmų pagal 2013-06-13 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1060-666/2012 sustabdymo,

Nustatė

2pareiškėja 2013-08-05 skundu kreipėsi į antstolę, prašydama sustabdyti vykdymo veiksmus pagal 2013-06-13 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1060-666/2012. Antstolė 2013-08-13 priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą, nurodė, kad vykdymas bus atliekamas 2013-08-14 ir vykdomąją bylą su skundu persiuntė teismui. Atskirai gautas J. M. kreipimasis su prašymu, kuriuo ji nurodė, kad vykdymo veiksmai buvo atlikti.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-08-19 nutartimi pareiškėjos J. M. skundą dėl antstolės veiksmų sustabdymo atmetė. Teismas nustatė, kad vykdomoji byla buvo užvesta pagal Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-12-10 sprendimą iškeldinti J. M. su visu turtu ir sūnumi P. K. iš A. R. priklausančių gyvenamųjų patalpų, teismo sprendimo vykdymo terminą atidedant šešių mėnesių laikotarpiui. Klaipėdos apygardos teismas 2013-04-18 nutartimi šį sprendimą paliko galioti. Nurodė, kad duomenys, jog praėjus kasacinio skundo padavimo terminui J. M. apskundė Klaipėdos apygardos teismo sprendimą kasacine tvarka, nekeičia esmės, nes nėra duomenų, kad praleistas apskundimo terminas būtų atnaujintas ir skundas priimtas, be to, kasacinio skundo padavimas nėra įstatyme numatytas pagrindas vykdomąją bylą sustabdyti.

4Atskiruoju skundu pareiškėja J. M. prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-19 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti J. M. ir jos nepilnamečio sūnaus iškeldinimą, kol teismuose bus išspręstas klausimas dėl J. M. tėvų dalies nekilnojamojo turto paveldėjimo ir leisti pareiškėjai ir jos sūnui grįžti į būstą, esantį ( - ). Paaiškino, kad tęsia teisių gynimą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo, todėl 2013-05-28 kreipėsi į Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Paaiškino, kad antstolė iškeldinimą įvykdė iš dalies – ji su sūnumi gyvena Socialinių paslaugų centre, o jos manta liko deklaruotoje gyvenamojoje vietoje.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl antstolio atsisakymo skolininkės prašymu sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/22863 iki teismuose bus išspręstas klausimas dėl pareiškėjos J. M. tėvų dalies nekilnojamojo turto paveldėjimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skolininkės skundas yra nepagrįstas ir jį atmetė.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-12-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1060-666/2012 nusprendė iškeldinti J. M. su visu turtu ir sūnumi P. K. iš A. R. priklausančių gyvenamųjų patalpų, teismo sprendimo vykdymo terminą atidedant šešių mėnesių laikotarpiui. Klaipėdos apygardos teismas 2013-04-18 nutartimi byloje Nr. 2S-899-479/2013 atsisakė atnaujinti atsakovei J. M. apeliacinio skundo padavimo terminą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-07-31 nutartimi atsakovės J. M. prašymo atnaujinti kasacinio skundo padavimo terminą netenkino ir atsisakė priimti paduotą kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-04-18 nutarties.

9Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog tiek antstolis, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomoji byla gali būti laikinai sustabdyta CPK nustatyta tvarka antstolio iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.). Konstatavus CPK 626 straipsnyje įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 straipsnyje nurodyti pagrindai ne įpareigoja, bet suteikia teisę antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą. Visi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai yra aiškiai ir vienareikšmiškai įtvirtinti įstatyme. Tai reiškia, kad vykdomoji byla gali būti sustabdyta tik esant įstatyme nustatytam pagrindui. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog priešingai nei teigia apeliantė, nagrinėjamu atveju nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdyta vykdomoji byla. Apeliantės nurodyta aplinkybė, jog J. M. kreipėsi dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, ir J. M. bei jos nepilnamečio sūnaus iškeldinimas, kol teismuose bus išspręstas klausimas dėl J. M. tėvų dalies nekilnojamojo turto paveldėjimo, turi būti atidėtas, nelaikytina pagrindu antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0074/13/22863 nei vienu iš CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytu pagrindu. Be to, kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų pareiškėja J. M. jau yra iškeldinta iš ginčo patalpų ir su sūnumi gyvena Socialinių paslaugų centre, todėl nėra pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, kai vykdomojo dokumento dalis dėl iškeldinimo yra visiškai įvykdyta.

10Pareiškėja taip pat prašo leisti pareiškėjai ir jos sūnui grįžti į būstą, esantį ( - ), tačiau toks reikalavimas negali būti patenkintas, nes paneigtų vykdomo teismo sprendimo privalomumo principą (CPK 18 str.), be to, šis klausimas nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme ir antstoliui sprendžiant dėl pareiškėjos 2013-08-12 skundo pagrįstumo.

11Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista

12(CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai