Byla 2-1060-666/2012
Dėl žodinės panaudos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, registracijos panaikinimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui pagal pavedimą Vincui V. V.,

4ieškovo atstovui advokatui Jonui Petrikui,

5atsakovei J. M.,

6atsakovės atstovui Rolandui Stirbinskui,

7institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Daivai Vaikėnienei,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovei J. M., trečiajam asmeniui T. M., institucija teikianti išvadą byloje, Kretingos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl žodinės panaudos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, registracijos panaikinimo,

Nustatė

9Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 2-3) ir prašo nutraukti 2004 m. ankstesniųjų savininkų sudarytą žodinę sutartį dėl gyvenamojo namo ir jo priklausinių, esančių D mstl., Kretingos r., panaudos. Prašo iškeldinti iš jų atsakovę su sūnumi, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos bei panaikinti atsakovės ir jos sūnaus registraciją minėtu adresu ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2011 pirkimo-pardavimo sutartimi jis iš pardavėjo V.V. V. įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius adresu., Kretingos rajone Įgytą turtą įregistravo nekilnojamojo turto registre. Turto įgijimo metu ieškovas žinojo, kad ankstesniųjų savininkų leidimu statiniais naudojasi ir name gyvena atsakovė J. M. su nepilnamečiu sūnumi. Ieškovas, įgijęs nurodytą nekilnojamąjį turtą, pareikalavo, kad atsakovė išsikeltų iš ieškovui priklausančių gyvenamųjų patalpų, tačiau atsakovė atsisakė tai padaryti, nors naudojamo turto tinkamai nesaugojo, patalpų nevalė. Be to, atsakovės sugyventinis buvo išdaužęs namo langą.

10Ieškovo atstovas V.V. V. teismo posėdžio metu ieškovo ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad po santuokos su atsakovės motina sudarymo, pardavė savo turėtą butą Kretingoje ir, už parduotą butą gautus pinigus, investavo į atsakovės motinai priklausiusį gyvenamąjį namą Darbėnuose. T.y., suremontavo namą ir komunikacijas, prižiūrėjo ir mokėjo mokesčius. Apie 2004 metus atsakovei susipykus su savo sugyventiniu, jai su sūnumi buvo suteiktas atskiras kambarys ir leista 1 mėnesio laikotarpiui pagyventi, t.y. iki kol susiras kitą gyvenamąjį plotą. Tačiau atsakovė kito gyvenamojo ploto nesusirado ir į motinos raginimus išsikelti nereagavo. Atsakovė vedė palaidą gyvenimo būdą, todėl motina testamentu atsakovei nieko nepaliko. Atsakovė, visada buvusi konfliktiško būdo, po motinos mirties pradėjo nesutarti su juo, provokuodavo muštynes, vogdavo įvairius daiktus. J. M. namo išlaikyti nepadėjo ir savo vaiko neprižiūrėjo, todėl ne kartą dėl atsakovės veiksmų kreipėsi į prokuratūrą ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

11Ieškovo atstovas advokatas J.Petrikas teismo posėdžio metu ieškovo ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Prašė priteisti ieškovo turėtas teismo išlaidas.

12Atsakovė J. M. teismo posėdžio metu su ieškovo ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad nuo vaikystės gyveno tėvų name ir tik ištekėjusi keletą metų gyveno kitur, nes jos vyras nesutarė su jos tėvu. Jos motina ir jos antras vyras buvo sudarę testamentą, kuriuo vieno iš jų mirties atveju pergyvenęs sutuoktinis paveldi turtą, o po antrojo sutuoktinio mirties, turtas atitenka ieškovės seseriai R. M.. Tačiau V.V. V. pažeidė testamento sąlygas, nes pardavė turtą, kuris turi priklausyti jos seseriai. Apie testamentą sužinojo mirus mamai, tačiau jo neginčijo. Apie nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sužinojo iš karto po jos sudarymo, tačiau jos taip pat neginčijo. Šioje byloje priešieškinio nepareiškė. Mokėjo dalį komunalinių mokesčių, prisidėjo prie malkų įsigijimo. Be to, būdama gyva motina niekada nebuvo minėjusi, kad jai su vaiku kada nors teks kur nors išsikraustyti. Ateityje planuoja ginčyti testamentą.

13Atsakovės atstovas advokatas R. Stirbinskas teismo posėdžio metu su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Mano, kad ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų, nepateikė įrodymų apie tai, kad atsakovė niokoja ieškovui priklausantį turtą, be to, atsakovė ieškovui netrukdo gyventi, bet nesugyvena su ten gyvenančiu V.V. V., o tai nesuteikia teisinio pagrindo iškeldinti atsakovę.

14Tretysis asmuo T. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau 2012-01-06 teismo posėdžio metu (civilinė byla Nr. 2-39-206/2012) su ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 102-105). Papildomai paaiškino, kad jo motina gyvena savo tėvų name, jis taip pat ten yra registruotas. Dabartiniu metu pats gyvena ir dirba Norvegijoje.

15Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog su ieškiniu iš dalies nesutinka, nes ieškovo ieškinyje keliami reikalavimai neatitinka nepilnamečio vaiko interesų. Pažymėjo, jog atsakovės šeima yra įtraukta į įskaitą dėl vaiko nepriežiūros. Jeigu teismas tenkins ieškinio reikalavimus, prašo sprendimo vykdymą atidėti iki vasaros.

16Ieškinys tenkintinas.

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vincas V. V. ir D. E. V. susituokė 2005-Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. (1 t., b.l. 78). 2006-04-20 Kretingos rajono 2-ojo notaro biuro notarė J. N. pavirtino V.V. V. ir D.E. V. sudarytą testamentą (notarinio reg. Nr. ), kuriuo sutuoktiniai susitarė, kad vieno iš jų mirties atveju pergyvenęs sutuoktinis paveldi turtą, o po antrojo sutuoktinio mirties turtas atitenka R. M. (1 t., b.l. 75). Iš 2011-mirties liudijimo nustatyta, kad D. E. V. mirė 2010- (1 t., b.l. 76). 2011 pirkimo-pardavimo sutartimi V.V. V. žemės sklypą, unikalus Nr. gyvenamąjį namą, unikalus Nr., ūkinį pastatą, unikalus Nr., garažą, unikalus Nr., daržinę, unikalus Nr., kiemo statinius (inžinerinius), unikalus Nr., esančius adresu Kretingos r., pardavė A. R. už 60000 Lt (1 t., b.l. 7-17). VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis ieškovas A. R. yra ginčo gyvenamųjų patalpų, esančių adresu., Kretingos r., savininkas (1 t., 19-22). 2011-06-03 Žemės sklypo ir statinių panaudos sutartimi A. R. suteikė V.V. V. teisę naudotis nurodytu turtu, jį saugoti, išlaikyti bei mokėti mokesčius (1 t., b.l. 23-24). Prie panaudos sutarties yra nurodyto turto perdavimo priėmimo-aktas (1 t., b.l. 25). 2011-06-07 A. R. išsiuntė J. M. reikalavimą dėl panaudos sutarties nutraukimo ir išsikėlimo (1 t., b.l. 35), antstolės Redos Vizgaudienės kontoros pranešimu patvirtinta, kad J. M. siunčiamus dokumentus priimti atsisakė (1 t., b.l. 36). Iš 2011-09-27 Klaipėdos apskrities VPK Kretingos rajono PK nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 2011-09-12 Klaipėdos apskrities VPK Kretingos rajono PK registruotas V.V. V. pareiškimas dėl turto sugadinimo (2 t., b.l. 18-27). Iš 2012-07-31 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimo nustatyta, kad J. M. buvo įspėta dėl sūnaus P. K. priežiūros (2 t., b.l. 28). Iš byloje pateiktų įmokų mokėjimų kvitų ir sąskaitų nustatyta, kad A. R. reguliariai moka komunalinius mokesčius (2 t., b.l. 29-40).

18Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose, t.y. Lietuvos Respublikos CPK 185 str.. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė - laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 185 str. suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

19Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo taisykle, ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, atsakovė – atsiliepimo į ieškinį faktinį pagrindą. Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovė nesirūpina turtu, jo nesaugo, nemoka mokesčių, nevalo patalpų ir iš esmės blogina turto būklę, pateikė pranešimus iš Klaipėdos apskrities VPK Kretingos rajono PK, įmokų mokėjimo kvitus ir kt.. Ieškovo nuomone, atsakovė piktnaudžiauja galimybe gyventi ieškovo name, nes ji yra sveika ir darbinga, galinti pasirūpinti savo šeimos, nepilnamečio vaiko gyvenamuoju būstu ir gerove. Atsakovė savo atsikirtimus grindžia tuo, kad jai buvo leista gyventi tėvų namuose neterminuotą laiką. Į bylą pateikė įrodymus apie tai, jog ji moka komunalinius mokesčius ir tam tikra dalimi prisideda prie turto išlaikymo, be to, augina nepilnametį vaiką ir dėl sunkios materialinės padėties neturi galimybių susirasti kitos gyvenamosios vietos.

20Ieškovas ieškinyje pripažino ir ieškovo atstovas V.V. V. teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovė ieškovui priklausančio namo dalyje gyvena nuo 2004 m. ir naudojasi patalpomis. Taigi byloje nėra ginčo, jog atsakovės motina, būdama namo savininke, leido savo dukrai (atsakovei) ir jos šeimai neatlygintinai naudotis gyvenamąja patalpa. Rašytinio susitarimo dėl gyvenamosios patalpos naudojimosi sąlygų šalys nesudarė. Panaudos sutarties sąlygų neaptarė, įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu nenumatė. Pažymėtina, kad ieškovo teiginiai, kad tarp jo ir atsakovės yra susiklostę faktiniai panaudos santykiai, nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškovo kaip namo savininko teisės nėra pažeidžiamos. Didžiąją namo komunalinių mokesčių dalį mokėjo ne atsakovė, o ieškovas. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad apie testamentą sužinojo mirus mamai, tačiau jo neginčijo, apie nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sužinojo iš karto po jos sudarymo, tačiau jos taip pat neginčijo, šioje byloje priešieškinio nepareiškė. Byloje ginčo dėl to, kad V.V. V. po atsakovės motinos D.E. V. mirties pagal testamentą paveldėjo namą, kuriame gyvena atsakovė, bei perleido jį ieškovui, nėra. Patalpas ieškovas įgijo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, pirkimo-pardavimo sutartis atitinka įstatymo reikalavimus, yra rašytinė, patvirtina notaro (1 t., b.l. 7-17). Notaras, patvirtindamas šią sutartį, įsitikino, kad parduodamas daiktas priklauso pardavėjui, apie ką nurodė pirkimo-pardavimo sutarties 5.1. punkte. Ieškovas, pirkdamas nekilnojamąjį turtą, žinojo, kad ankstesniųjų savininkų leidimu statiniais naudojosi ir gyvenamajame name gyvena atsakovė J. M. su nepilnamečiu sūnumi P. K., gim. 2006. Bylos iškėlimo metu su atsakove gyveno ir jos sugyventinis E. B., kuris 2011 m. pabaigoje išsikraustė, todėl ieškinio reikalavimo šioje dalyje ieškovas atsisakė. Ieškovas nesutinka, kad atsakovė gyventų jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, todėl teismo prašo nutraukti žodinę panaudos sutartį ir atsakovę kartu su nepilnamečiu sūnumi iškeldinti iš jam priklausančių gyvenamųjų patalpų bei panaikinti jų registraciją minėtu adresu. Ieškovas nurodo, kad atsakovė naudojamo turto tinkamai nesaugojo, nevalė patalpų, jos sugyventinis buvo išdaužęs langą. Ieškovas 2011-06-07 raštu per antstolį atsakovei pateikė reikalavimą išsikelti, tačiau atsakovė nesiėmė jokių veiksmų susirasti kitą gyvenamąjį būstą, pasirūpinti savo vaiko gyvenimo sąlygomis ir toliau gyventi ieškovui nuosavybės teise priklausančioje ginčo patalpoje. Atsakovės argumentai – nerado tinkamo būsto, nedirba, neturi pajamų išsinuomoti kitą butą, vertintini kritiškai. Atsakovė yra jauno amžiaus, sveika, darbinga, galinti pasirūpinti savo šeimos gerove ir gyvenimo sąlygomis. Šiuo atveju, teismas laiko reikšmingu tai, kad D.E. V. ir V.V. V. leido atsakovei bei jos šeimos nariams naudotis gyvenamosiomis patalpomis tam tikram laikotarpiui, t.y. iki atsakovė susiras kitą gyvenamąją vietą, ne kartą ragino išsikraustyti gera valia (per antstolį bei žodžiu). Atsakovė po motinos mirties, toliau gyveno patėviui, o po to ieškovui priklausančiose gyvenamosiose patalpose be jų leidimo ir sutikimo. Nors institucijos, teikiančios išvadą byloje Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad ieškinio reikalavimai neatitinka nepilnamečio ieškovės sūnaus interesų, tačiau pažymėtina, jog atsakovė, kaip nepilnamečio vaiko motina, privalo užtikrinti nepilnamečio vaiko teisių įgyvendinimą. Pasirūpinti tinkamomis vaiko gyvenimo sąlygomis pirmiausia yra vaikų tėvų pareiga (Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 3 str., 6 str. 1 p.). Ginčo butas nuo 2011 m. priklauso asmeninės nuosavybės teise ieškovui (tom.1, b.l. 19-22). Atsakovei šis faktas buvo žinomas, vadinasi, žinomos ir pasekmės.

21Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos CK 4.37 str. 1 d.). Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (Lietuvos Respublikos CK 4.98 str.). Sprendžiant iš visų byloje esančių aplinkybių tarp šalių susiklostė faktiniai panaudos santykiai, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos CK XXXII skyriaus nuostatos.

22Lietuvos Respublikos CK 6.624 str. 1 d. numato, kad kiekviena daikto neatlygintino naudojimo sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Norėdama vienašališkai nutraukti panaudos sutartį šalis privalo išreikšti savo valią, apie sutarties numatomą nutraukimą pranešimu informuodama kitą sutarties šalį. Toks pranešimas yra būtina vienašališko sutarties nutraukimo sąlyga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad neterminuotos panaudos sutarties vienašališko nutraukimo prieš terminą pagrindinė sąlyga yra panaudos davėjo duotas prieš tam tikrą laiką įspėjimas apie sutarties su panaudos gavėju nutraukimą; įspėjimo apie neterminuotos sutarties nutraukimą pakanka, kad panaudos sutartis būtų nutraukta pagal Lietuvos Respublikos CK 6.642 str. 1 d. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-3-13/2008).

23Pagal byloje esančius įrodymus įspėjimas atsakovei dėl gyvenamojo ploto atlaisvinimo per antstolės Redos Vizgaudienės kontorą išsiųstas 2011-06-08 (1 t. b.l. 36), taigi panaudos sutartis baigėsi 2011-09-10. Konstatuotina, kad suėjus Lietuvos Respublikos CK 6.642 str. 1 d. nustatytam trijų mėnesių apie neterminuotos panaudos sutarties nutraukimą terminui po įspėjimo panaudos gavėjui apie numatomą sutarties nutraukimą, panaudos sutartis pasibaigia. Dėl to nuo nurodytos datos šalys tapo nebesaistomos tarpusavio prievolinių teisinių santykių, t.y. atsakovė neteko ginčo gyvenamosios patalpos naudojimosi teisių ir byloje nenustatyta jokio kito teisinio pagrindo naudotis ginčo patalpomis. Dėl to namo savininkas įgijo teisę reikalauti atsakovės kartu su jos nepilnamečiu vaiku iškeldinimo iš namo Lietuvos Respublikos CK 4.98 str., pagal kurį turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, pagrindu.

24Ieškovas prieš 3 mėnesius įspėjo atsakovę apie reikalavimą išsikelti iš jam priklausančių patalpų (1 t. b.l. 35), o atsakovei to neįvykdžius, nesant šių patalpų savininkei ir nesant sudarius jokių sutarčių su patalpų savininkų dėl šių patalpų naudojimo, remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.642 str. 1 d. nutrauktina faktiškai esanti neterminuota žodinė panaudos sutartis ir laikytina, kad atsakovė gyvena savavališkai užimtoje patalpoje. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.610 str., 6.612 str., atsakovė J. M. su visu jai priklausančiu turtu ir kartu su šeimoje esančiu nepilnamečiu sūnumi P. K. iškeldintina iš ieškovui priklausančių gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

25Kiti šalių išdėstyti argumentai ir byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

26Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato, kad sudaryti ir užtikrinti sąlygas, kad vaikas turėtų gyvenamą būstą yra pirmiausia vaiko tėvų pareiga (Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 3 str., 6 str. 1 p.). Atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir atstovė nuomonę teismo posėdžio metu, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, siekiant užtikrinti nepilnamečio vaiko interesus, remiantis Lietuvos Respublikos CPK 284 str., teismo sprendimo įvykdymas atidėtinas 6 mėnesių laikotarpiui.

27Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

28Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudarė: 278 Lt žyminis mokestis (1 t., b.l. 5, 97), 203 Lt mokestis antstolio kontorai už pranešimo ir teismo dokumentų įteikimą (1 t., b.l. 56, 57), 2500 Lt mokestis už advokato pagalbą (1 t., b.l. 58, 118, 2 t., b.l. 50). Vadovaujantis rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2004-04-02 Nr. 1R-85 8 punkto nuostatomis bei ieškinį patenkinus visiškai, atsakovė privalo sumokėti ieškovo patirtas teismo išlaidas už advokato pagalbą -2500 Lt, nes ši suma nėra didelė ir atitinka protingumo kriterijus.

29Šioje byloje atsakovei 2012-01-25 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. (1.13.)-( - )12 (1 t., b.l. 112) buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba 50 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Jos atstovavimo išlaidos sudarė 400 Lt (1 t., b.l. 95). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88-99 str., iš atsakovės priteistina 200 Lt jos atstovavimo išlaidų į valstybės pajamas ir 2981 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 260 str., 263 str., 268 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Nutraukti žodinę, neterminuotą panaudos sutartį su J. M., a.k. ( - ) dėl žemės sklypo, unikalus Nr., gyvenamojo namo, unikalus Nr., ūkinio pastato, unikalus Nr. , garažo, unikalus Nr. daržinės, unikalus Nr., ir kiemo statinių (inžinerinių), unikalus Nr. esančių adresu., Kretingos r., panaudos.

33I. J. M, a.k. ( - ) su visu turtu ir sūnumi P. K., a.k. ( - ) iš A. R., a.k. ( - ) priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių adresu Kretingos r., nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

34Panaikinti atsakovės J. M., a.k. ( - ) ir P. K., a.k., registraciją A. R., a.k. ( - ) priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių adresu., Kretingos r., adresu.

35Priteisti iš J. M., a.k. ( - ) 2981 Lt (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų (278 Lt žyminis mokestis, 203 Lt mokestis antstolio kontorai už pranešimo ir teismo dokumentų įteikimą, 2500 Lt mokestis už advokato pagalbą) A. R. a.k. ( - ) naudai.

36Priteisti iš J. M., a.k. ( - ) 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų (už suteiktą antrinę teisinę pagalbą) valstybės naudai. Valstybės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, banką – AB Swedbank, įmokos kodą - 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

37Teismo sprendimo vykdymą atidėti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą padavus per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Redai Songailienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui pagal pavedimą Vincui V. V.,... 4. ieškovo atstovui advokatui Jonui Petrikui,... 5. atsakovei J. M.,... 6. atsakovės atstovui Rolandui Stirbinskui,... 7. institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kretingos rajono savivaldybės... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. R.... 9. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 2-3) ir prašo... 10. Ieškovo atstovas V.V. V. teismo posėdžio metu ieškovo ieškinį palaikė... 11. Ieškovo atstovas advokatas J.Petrikas teismo posėdžio metu ieškovo... 12. Atsakovė J. M. teismo posėdžio metu su ieškovo ieškiniu nesutiko.... 13. Atsakovės atstovas advokatas R. Stirbinskas teismo posėdžio metu su ieškovo... 14. Tretysis asmuo T. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau 2012-01-06... 15. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kretingos rajono savivaldybės... 16. Ieškinys tenkintinas.... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vincas V. V. ir D. E.... 18. Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose,... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo... 20. Ieškovas ieškinyje pripažino ir ieškovo atstovas V.V. V. teismo posėdžio... 21. Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra,... 22. Lietuvos Respublikos CK 6.624 str. 1 d. numato, kad kiekviena daikto... 23. Pagal byloje esančius įrodymus įspėjimas atsakovei dėl gyvenamojo ploto... 24. Ieškovas prieš 3 mėnesius įspėjo atsakovę apie reikalavimą išsikelti... 25. Kiti šalių išdėstyti argumentai ir byloje pateikti įrodymai neturi... 26. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato, kad... 27. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai... 28. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudarė: 278 Lt žyminis mokestis (1 t., b.l.... 29. Šioje byloje atsakovei 2012-01-25 Klaipėdos valstybės garantuojamos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 260 str., 263 str., 268 str.,... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Nutraukti žodinę, neterminuotą panaudos sutartį su J. M., a.k. ( - ) dėl... 33. I. J. M, a.k. ( - ) su visu turtu ir sūnumi P. K., a.k. ( - ) iš A. R., a.k.... 34. Panaikinti atsakovės J. M., a.k. ( - ) ir P. K., a.k., registraciją A. R.,... 35. Priteisti iš J. M., a.k. ( - ) 2981 Lt (du tūkstančius devynis šimtus... 36. Priteisti iš J. M., a.k. ( - ) 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi... 37. Teismo sprendimo vykdymą atidėti 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...