Byla e2A-1341-661/2018
Dėl administravimo išlaidų priteisimo. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto ieškovo UAB „Konsultacijų srautas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovo UAB „Konsultacijų srautas“ ieškinį atsakovei I. D. dėl administravimo išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 1 061,72 EUR neapmokėtas administravimo išlaidas, 5 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, jog UAB „Skalbiu visiems“ Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Konsultacijų srautas“. 2016 m. kovo 16 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo nuspręsta UAB „Skalbiu visiems“ veiklą pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro. Atsakovė nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. būdama direktore, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas prisiima rizika dėl pareigos padengti žalą. Atsakovė nepagrįstai vengė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, skolos augo, nebuvo atsiskaityta su kreditoriais, nėra turto. Tokiu būdu atsakovė pažeidė pareigą elgtis rūpestingai, atidžiai, sąžiningai bei padarė įmonei ir jos kreditoriams žalą. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta viso 3 500,00 EUR administravimo išlaidų sąmata. Atsakovė perdavė 1 450,00 EUR grynųjų pinigų likutį, iš įmonė skolininkų buvo gauta 988,28 EUR. Kiti debitoriniai reikalavimai buvo nurašyti. Tokiu būdu liko neapmokta 1 061,72 EUR administravimo išlaidų suma, kurią administratorius padengė savo lėšomis. Atsakovė yra atsakinga, jog nesikreipdama į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, sukėlė, tai, jog įmonė negali sumokėti administravimo išlaidų. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis numato galimybę išieškoti administravimo išlaidas iš įmonės vadovo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-11-22 sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad bendra administravimo išlaidų suma, kurią turėjo teisę gauti UAB „Konsultacijų srautas“ vykdydamas UAB „Skalbiu visiems“ bankroto administratoriaus paslaugas, buvo patvirtinta 2015 m. gegužės 12 ir 2015 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimis ir sudarė 3 500,00 EUR. Ieškovas iš atsakovo gavo 1 450,00 EUR grynuosius pinigus ir ieškovas pripažino, jog iš debitorių pavyko išieškoti 988,28 EUR. Kitas administratoriui perduotas UAB „Skalbiu visiems“ turtas buvo bevertis, skolų nepavyko išieškoti, nes juridiniai asmenys buvo išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, todėl ieškovas viso gavo 2 438,28 EUR piniginės lėšas ir negavo 1 061,72 EUR, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės.

83.

9Teismas nustatė, jog atsakovė būdama UAB „Skalbiu visiems“ direktore, UAB „Skalbiu visiems“ tapus nemokia, neįvykdė savo pareigos, numatytos ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

104.

11Teismas taip pat nurodė, kad įrodytomis ir pagrįstomis išlaidomos laikytinos 42,28 EUR išlaidos apmokant VĮ „Registrų centras“ už įmonės teisinio statuso pakeitimą, kadangi administruojant bankrutuojančią įmonę yra būtinas jos statuso Juridinių asmenų registre keitimas, išregistravimas. Ieškovo pateikti įrodymai pagrindžia, jog buhalterines paslaugas, archyvo sutvarkymo paslaugas teikė pats bankroto administratorius, todėl darytina išvada, jog ieškovas nepatyrė išlaidų, kuriuos galėtų būti priteistos iš atsakovės. Ieškovo pateikti įrodymai pagrindžiantys ieškovo patirtas išlaidas už automobilio remontą, mokymus, patalpų nuomą ir komunalines paslaugas teismo vertinimu nėra tiesiogiai susijusios su UAB „Skalbiu visiems“ bankroto bylos administravimu, o tai yra bendros ieškovo vykdomos verslo veiklos išlaidos. Byloje pateikti įrodymai pagrindžia, jog ieškovas vykdo bankroto administratoriaus veiklą ir administruoja ir kitas bankrutuojančias įmones, todėl UAB „Skalbiu visiems“ bankroto bylos administravimas neturėjo įtakos šių išlaidų padidėjimui (už nuomą, komunalinius mokesčius, mokymus, automobilio remontą ieškovas taip pat turėtų mokėti). Nepagrįstu ir laikomas reikalavimas dėl 2 000 EUR atlyginimo už administravimą, nes tai nelaikytina ieškovo patirtomis išlaidomos.

125.

13Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas iš bankrutuojančios įmonės gavo 2 438,28 EUR lėšas administravimo išlaidoms, kurios padengė teismo nustatytą 42,28 EUR ieškovo patirtų išlaidų sumą, todėl laikytina, jog ieškovas byloje neįrodė patirtos žalos, kuri jam nebuvo atlyginta ir dėl šių priežasčių ieškinys netenkinamas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

156.

16Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Konsultacijų srautas“ prašo Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-34180-960/2017 ir priimti naują sprendimą - priteisti iš atsakovės I. D. UAB „Konsultacijų srautas“ naudai 1 061,72 Eur neapmokėtų administravimo išlaidų.

177.

18Nurodo, kad Teisę į šias išlaidas nustatė Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 12 d. nutartimi patvirtindamas 1 500 eurų dydžio (įskaitant mokesčius) lėšų sumą, kurią bankrutuojančios UAB „Skalbiu visiems“ administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios UAB „Skalbiu visiems“ administravimo išlaidoms apmokėti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime, bei 2015 m. rugpjūčio 31d. nutartimi patvirtindamas 2 000 eurų dydžio (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sumą visam supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui, iš viso abejomis teismo nutartimis buvo patvirtinta 3 500 eurų dydžio administravimo išlaidų sąmata.

198.

20Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą pagal 2015-10-18 d. bankroto administratoriaus prašymą (pridedamas), kuriame buvo prašoma patvirtinti BUAB „Skalbiu visiems“ bankroto proceso administravimo išlaidų sąmatas, kurios apima ir administratoriaus 2 000 eurų dydžio atlyginimą (į bylą kartu su papildomais dokumentais prie ieškinio 2017-10-12 d. buvo pateikta apmokėtos sąskaitos - faktūros už bankroto administravimo paslaugas KS N r. 60176 1 000 eurų sumai kopija bei neapmokėtos išankstinės sąskaitos - faktūros už bankroto administravimo paslaugas KS Nr. 17001-16 1 000 eurų sumai kopija).

219.

22Taip pat nurodo, kad teismas 2017-11-22 sprendime nepagrįstai konstatavo, kad Ieškovas byloje neįrodė priežastinio ryšio tarp patirtų išlaidų ir atsakovės neteisėtų veiksmų - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei padarė neteisingą išvadą, kad atsakovės nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neturėjo įtakos, jog ieškovas negavo visų teismo patvirtintų administravimo išlaidų, nes įmonės turtas liko faktiškai nepakitęs ir atsakovei laiku besikreipus į teismą dėl bankroto bylos, ieškovui taip pat nebūtų atlygintos visos teismo patvirtintos administravimo išlaidos. Bankroto administratorius 2015 m. lapkričio 16 dienos raštu „Dėl paaiškinimų pateikimo“ Atsakovės prašė iki 2015 m. lapkričio 20 dienos administratoriui pateikti raštiškus paaiškinimus, kodėl per laikotarpį nuo 2015 m. vasario 28 dienos iki 2015 m. balandžio 14 dienos UAB „Skalbiu visiems“ buhalterinėje atskaitomybėje (balanse) daugiau kaip du kartus (nuo 7 276 eurų iki 3 522 eurų) sumažėjo bendrovės Trumpalaikis turtas, ypatingai turtas, apskaitomas Balanso Trumpalaikio turto eilutėje „Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“. Atsakovė bankroto administratoriui jokių paaiškinimų nepateikė.

2310.

24Atsakovė I. D. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti skundžiamą 2017-1122 Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimą.

2511.

26Nurodo, kad ieškovo administruojamai bankrutuojančiai bendrovei buvo pradėtas supaprastintas bankroto procesas, kas reiškia, jog Ieškovas prisiėmė riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų.

2712.

28Nurodo, jog iš Atsakovės, ieškovui įrodžius visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, gali būti priteista tik Ieškovo patirta ir jo lėšomis apmokėta administravimo išlaidų suma. Tokią teisingą išvadą ir padarė bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas.

2913.

30Ieškovo pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškovo patirtas išlaidas už automobilio remontą, mokymus, patalpų nuomą ir komunalines paslaugas teismo vertinimu nėra tiesiogiai susijusios su UAB „Skalbiu visiems“ bankroto bylos administravimu, o tai yra bendros ieškovo vykdomos verslo veiklos išlaidos“.

3114.

32Nurodo, kad Ieškovas turėjo pareigą įrodyti ne tik tai, kad jam buvo išrašytos sąskaitos-faktūros už atitinkamas paslaugas, tačiau ir tai, kad tos sąskaitos yra apmokėtos administratoriaus lėšomis. Susipažinus su byloje pateiktais įrodymais matyti, jog administratorius nėra pateikęs mokėjimų už patalpų nuomą, taip pat už komunalines paslaugas. Kadangi bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme apeliantas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo patirtų išlaidų dydį už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, teismas pagrįstai sprendė, jog Ieškovas neįrodė savo patirtų administravimo išlaidų dydžio.

3315.

34Net jeigu sutiktume su apelianto pozicija, jog atlyginimas jam turi būti priteistas, akivaizdu, jog reikalauti net 2000 Eur dydžio atlyginimo administratorius neturi teisės. 2015-08-31 Vilniaus apygardos teismas nutartimi netenkino administratoriaus prašymo priteisti 4500 Eur administravimo išlaidų ir sumažino jas iki 2 000 Eur, nedetalizuodamas, kokia jų suma skiriama konkretiems administravimo veiksmams. Vis dėlto, vertinant tai, kad kartu su prašymu pateikta sąmata teismo buvo sumažinta 2,25. 6 kartus (nuo 4500 Eur iki 2000 Eur), darytina išvada, jog administratoriaus prašomą patvirtinti atlyginimą teismas taip pat sumažino 2,25 karto iki 888,89 Eur.

3516.

36Kadangi apeliantas neginčija fakto, kad 1000 Eur suma kaip atlyginimas administratoriui BUAB ,,Skalbiu visiems“ bankroto procese buvo sumokėta, darytina pagrįsta išvada, jog didesnio atlyginimo administratoriui iš Atsakovės priteisti nėra jokio teisinio pagrindo.

3717.

38Taip pat nurodo, kad Atsakovė įmonės vadove tapo nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. Tačiau nuo 2015 m. sausio 8 d. iki pat bankroto bylos iškėlimo vadovo funkcijų nevykdė, nes sirgo. Įmonės vadovo pareigas nuo 2015 m. sausio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo dienos ėjo D. V.. Taigi, analizuojant Atsakovei taikytinas civilinės atsakomybės sąlygas, turi būti vertinamas laikotarpis tik nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2015 m. sausio 8 d., kai Atsakovė faktiškai (de facto) ir formaliai (de jure) vadovavo įmonei ir organizavo jos kasdienę veiklą. Taigi, skunde nurodyti teiginiai, jog įmonės turtas per laikotarpį nuo 2015-02-28 iki 2015-04-14 sumažėjo, neleidžia daryti išvados apie Atsakovės neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp jų bei neva negautų administravimo išlaidų.

3918.

40Iš apeliacinio skundo matyti, jog ieškovas nenurodo priežasčių, kodėl naujai teikiamų įrodymų negalėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme. Be to, neįrodo ir kitų naujų įrodymų priėmimo apeliacinėje instancijoje pagrindų, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti įrodymus ar kad įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Akivaizdu, jog pateikdamas naujus įrodymus apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, elgiasi nesąžiningai, pažeidžia proceso koncentracijos principą, nes šiais dokumentais apeliantas disponavo ir bylos nagrinėjimo teisme metu, tačiau jų nesąžiningai nepateikė taip pažeisdamas Atsakovės teisę gintis.

41Apeliacinis skundas netenkintinas.

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4319.

44Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4520.

46Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėtas ir pagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria iš įmonės vadovo, pažeidusio pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo, nepriteistos bankroto administratorės turėtos administravimo išlaidos už patalpų nuomą.

47Dėl papildomų įrodymų prijungimo

4821.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – ir CPK) yra įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis, kuris suprantamas kaip teismo padarytų teisės ir fakto klaidų ištaisymas (lot. revisio prioris instantiae) (CPK 312, 314, 320 str.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius, ir teisinius bylos aspektus, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai aiškino bei taikė jas reglamentuojančias materialiosios teisės normas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2012; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168-611/2017; kt.).

5022.

51Siekiant užtikrinti civilinio proceso principus ir apeliacinio proceso tikslus, nustatytas draudimas apeliacinės instancijos teismui priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme (CPK 314 str.). Tačiau šis draudimas nėra absoliutus: naujus įrodymus pateikti galima, jei pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar jei šių įrodymų pateikimo būtinybė išliko vėliau. Kasacinis teismas, aiškindamas šias normas, yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016). Taigi papildomų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme ribojamas, net jei jų pateikimą inicijuoja bylos šalis (CPK 314 st.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-494-684/2016).

5223.

53Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu teismui pateikė naujus įrodymus. Pažymėtina, kad apeliantas ne tik kad teismo neprašė priimti pridedamus naujus įrodymus, tačiau nepateikė jokių argumentų, kodėl šiuos įrodymus pateikia kartu su apeliaciniu skundu ir kodėl jų negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui iki teismo sprendimo priėmimo. Visi pridėti įrodymai buvo sudaryti ir apeliantui žinomi dar iki teismo sprendimo priėmimo.

5424.

55Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovo kartu su atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą pateikti rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl juos pateikus apeliacinės instancijos teisme atsisakytina priimti. Priešingu atveju, teismo vertinimu, būtų pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str.), taip pat proceso teisės normos, reglamentuojančios naujų įrodymų priėmimą apeliacinės instancijos teisme, jų priėmimas neatitiktų apeliacinio proceso paskirties – ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas.

56Dėl atsakovės I. D. atsakomybės

5725.

58Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį (2015 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. XII-1309 redakcija), jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

5926.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.).

6127.

62Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

6328.

64Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos ar pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).

6529.

66Bendrovės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ir anksčiau, negu atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, ir dėl to kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau vertinant šios teisinės pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta apibrėžtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015; 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016). Nagrinėjamoje byloje įstatymo nustatyta sąlyga teisinei pareigai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsirasti buvo bendrovės nemokumo fakto atsiradimas.

6730.

68Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi iškėlė UAB „Skalbiu visiems“ bankroto bylą, remdamasis pateikto 2015 m. vasario 28 d. balanso duomenimis. Tačiau teismui susipažinus su UAB „Skalbiu visiems“ balansu esančiu VĮ „Registrų centras“ matyti, kad jau 2013 metais įmonės turtas iš viso sudarė 15 245, o įsipareigojimai jau siekė 144 195 eurus. Tai gi, UAB „Skalbiu visiems“ jau 2013 metais turėjo būti keliama bankroto byla. Atsakovė I. D. buvo šios įmonės direktorė nuo įmonės įsteigimo 2010-03-08 iki 2014-07-08, bei nuo 2014-09-23 iki 2015-04-21. Yra akivaizdu, kad įmonė nemoki tapo būtent atsakovės vadovavimo šiai įmonei metu. Todėl atsakovei žinant įmonės finansinę padėti, būtent jai kilo pareiga nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau ji šios pareigos neįvykdė. Pareiškimą iškelti bendrovei bankroto bylą pateikė kreditorius. Tai gi, atsakovė, nevykdydama pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei, atliko neteisėtus veiksmus.

69Dėl administravimo išlaidų pritiesimo

7031.

712015-08-03 BUAB „Skalbiu visiems“ buvo pritaikytas supaprastintas bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami, ĮBĮ kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo klausimus sprendžia, administravimo išlaidų sąmatą ir administravimo išlaidoms skirtų lėšų naudojimo tvarką tvirtina ir keičia teismas (ĮBĮ 131 str. 1, 4, 11 d.). Taikius įmonei supaprastintą bankroto procesą, administravimo išlaidos negali viršyti maksimalios ĮBĮ nustatytos ribos (ĮBĮ 131 str. 2 d. 3 p., 10 str. 10 d.). ĮBĮ 10 str. 10 d., be kita ko, nustato, kad teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

7232.

73ĮBĮ 10 str. 11 d. nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos apeliacinis teismas, aiškindamas minėtą ĮBĮ 10 str. 11 d. įtvirtiną nuostatą, yra pažymėjęs, kad tokia įstatymo redakcija negarantuoja, kad administratoriui visais atvejai bus sumokėtas teismo patvirtintas atlyginimas ir kompensuotos patirtos administravimo išlaidos. Ši norma tik numato teisę riziką prisiėmusiam bankroto administratoriui kreiptis į teismą prašant priteisti administravimo išlaidas iš asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų jos susidarė (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-363-186/2018).

7433.

75ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas, pagal kurį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išlaidos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Šioje teisės normoje nustatytas administravimo išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

7634.

77Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal pavedimo sutartį sąlygoja įgaliotojo prievolės sumokėti įgaliotiniui atlyginimą ir atlyginti išlaidas, kurios buvo būtinos pavedimui tinkamai įvykdyti, atsiradimą (CK 6.761 straipsnio 3 ir 4 dalys), bankroto proceso metu įvykęs administratoriaus ataskaitos patvirtinimas, kuris savo esme prilygsta prievolės įvykdymo priėmimui, sukelia tuos pačius teisinius padarinius. Todėl administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri apima ir administratoriaus išlaidų finansinę dalį, patvirtinimas yra administratoriaus atlyginimo mokėjimo sąlyga, o taip pat reiškia ir vykdant šią veiklą administratoriaus turėtų išlaidų pripažinimą. Kadangi įmonės administratoriui tenka įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais, būtent jis, kai sprendžiamas administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimas, turi įrodyti, jog atitinkamos išlaidos iš tiesų buvo patirtos, kad jos neviršijo teismo nutartimi šiuo tikslu nustatytos lėšų sumos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Taigi administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir (arba) jos vykdymo ataskaitą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės tinkamą administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

7835.

79Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų, vienintelės jo patirtos išlaidos yra 42,28 eurai apmokant VĮ „Registrų centras“ už įmonės teisinio statuso pakeitimą, kadangi toks procesinis veiksmas buvo būtinas. Daugiau įrodymų apie BUAB „Skalbiu visiems“ išlaidas kurios atitiktų, administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį bei būtų būtinos ir pagrįstos, apeliantas teismui nepateikė. Papildomai pažymėtina, kad sąskaitos faktūros nepatvirtina realiai patirtų išlaidų fakto, kadangi nėra įrodymo, kad pagal šios apskaitos dokumentus buvo atlikti mokėjimai.

8036.

81Administratorius teismui taip pat pateikė duomenis apie išlaidas susijusias su transporto priemonės remontu, mokymais bei jo įmonės patalpų nuoma ir jų išlaikymu. Tačiau šios išlaidos objektyviai vertinant negali būti laikomos būtinomis tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Visos šios išvardintos išlaidos administruojant įmone yra patiriamos nepriklausomai nuo bankrutuojančios įmonės vadovo veiksmų, t.y. nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokio pobūdžio išlaidos yra įprastos veikos sąnaudos vykdant bet kokią veiklą, todėl atsakovei nekyla pareiga jas atlyginti. Šioje byloje nebuvo nustatytą aplinkybių, jog administratorius neišvengiamai privalėjo naudoti savo transporto priemonę vykstant į atsakovui priklausantį objektą, tokiu būdu patiriant kelionės išlaidų.

82Dėl administratoriaus atlyginimo

8337.

84Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį (2015 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. XII-1309 redakcija), ĮBĮ Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje.

8538.

86Minėtoje bankroto byloje administratoriui nebuvo nustatytas konkretus atlyginimas, administratorius jokio įmonės turto už didesnę nei rinkos kainą nepardavė, nevedė nei vienos bylos ginčo teisenos tvarka, įmonės kreditorių reikalavimų nepatenkino iš įmonės turto, įmonei pritaikytas supaprastintas bankroto procesas, dėl ko laikytina, kad administratoriui gavus 2438,28 eurus kaip atlygį už administravimą ir administravimo metu patirtas išlaidas, jam yra visiškai atlyginta už teiktas administravimo paslaugas.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų

8839.

89Atsakovas teismo prašė priteisti 220 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Nurodytos išlaidos yra pagrįstos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinė pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 p. įtvirtinto maksimalaus dydžio, todėl priteistinos atsakovui iš ieškovės (CPK 98 str.).

9040.

91Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

9241.

93Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

94Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais,

Nutarė

95apelianto UAB „Konsultacijų srautas“ apeliacinį skundą atmesti.

96Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

97Priteisti atsakovei I. D., a. k. ( - ) iš ieškovo UAB „Konsultacijų srautas“, į. k. 300109472, 220 Eur (du šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-11-22 sprendimu ieškovės ieškinį... 8. 3.... 9. Teismas nustatė, jog atsakovė būdama UAB „Skalbiu visiems“ direktore,... 10. 4.... 11. Teismas taip pat nurodė, kad įrodytomis ir pagrįstomis išlaidomos... 12. 5.... 13. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas iš bankrutuojančios įmonės gavo 2... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 15. 6.... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Konsultacijų srautas“ prašo Panaikinti... 17. 7.... 18. Nurodo, kad Teisę į šias išlaidas nustatė Vilniaus apygardos teismas 2015... 19. 8.... 20. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31d. nutartimi patvirtino... 21. 9.... 22. Taip pat nurodo, kad teismas 2017-11-22 sprendime nepagrįstai konstatavo, kad... 23. 10.... 24. Atsakovė I. D. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti kaip... 25. 11.... 26. Nurodo, kad ieškovo administruojamai bankrutuojančiai bendrovei buvo... 27. 12.... 28. Nurodo, jog iš Atsakovės, ieškovui įrodžius visas civilinės atsakomybės... 29. 13.... 30. Ieškovo pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškovo patirtas išlaidas už... 31. 14.... 32. Nurodo, kad Ieškovas turėjo pareigą įrodyti ne tik tai, kad jam buvo... 33. 15.... 34. Net jeigu sutiktume su apelianto pozicija, jog atlyginimas jam turi būti... 35. 16.... 36. Kadangi apeliantas neginčija fakto, kad 1000 Eur suma kaip atlyginimas... 37. 17.... 38. Taip pat nurodo, kad Atsakovė įmonės vadove tapo nuo 2014 m. rugsėjo 15 d.... 39. 18.... 40. Iš apeliacinio skundo matyti, jog ieškovas nenurodo priežasčių, kodėl... 41. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. 19.... 44. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 45. 20.... 46. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėtas ir... 47. Dėl papildomų įrodymų prijungimo... 48. 21.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – ir CPK) yra... 50. 22.... 51. Siekiant užtikrinti civilinio proceso principus ir apeliacinio proceso... 52. 23.... 53. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu teismui pateikė naujus įrodymus.... 54. 24.... 55. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovo kartu su... 56. Dėl atsakovės I. D. atsakomybės... 57. 25.... 58. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį (2015 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. XII-1309... 59. 26.... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 61. 27.... 62. Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės... 63. 28.... 64. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 65. 29.... 66. Bendrovės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas... 67. 30.... 68. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m.... 69. Dėl administravimo išlaidų pritiesimo... 70. 31.... 71. 2015-08-03 BUAB „Skalbiu visiems“ buvo pritaikytas supaprastintas bankroto... 72. 32.... 73. ĮBĮ 10 str. 11 d. nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio... 74. 33.... 75. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti... 76. 34.... 77. Atsižvelgiant į tai, jog įgaliotinio prievolės įvykdymo priėmimas pagal... 78. 35.... 79. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų, vienintelės... 80. 36.... 81. Administratorius teismui taip pat pateikė duomenis apie išlaidas susijusias... 82. Dėl administratoriaus atlyginimo... 83. 37.... 84. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį (2015 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. XII-1309... 85. 38.... 86. Minėtoje bankroto byloje administratoriui nebuvo nustatytas konkretus... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 88. 39.... 89. Atsakovas teismo prašė priteisti 220 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 90. 40.... 91. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 92. 41.... 93. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 94. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 95. apelianto UAB „Konsultacijų srautas“ apeliacinį skundą atmesti.... 96. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimą palikti... 97. Priteisti atsakovei I. D., a. k. ( - ) iš ieškovo UAB „Konsultacijų...