Byla 1-84-482/2011

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant prokurorui Ramučiui Mickui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. Š. , asmens kodas ( - ) gim. Duomenys neskelbtini , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis 9 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, teistas 2010-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str.2d. 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, gyv. duomenys neskelbtini

3N. Š. asmens kodas ( - ) gim.duomenys neskelbtini , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis duomenys neskelbtini” šaltkalviu, gyv. duomenys neskelbtini

4V. S. asmens kodas ( - ) gim.duomenys neskelbtini, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis 7 klasių išsilavinimą, nevedęs, registruotas darbo biržoje, gyv. duomenys neskelbtini teistas 2004-03-09 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal BK 178str.2d. 30 parų arešto, jos vykdymas atidėtas 2 metams; 2004-12-20 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2d.5 mėnesiams laisvės atėmimu; 2005-08-02 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal BK 138str.2d.6p. 2 metams ir 9 mėn. laisvės atėmimu, bausmę atliko 2008-01-18; 2009-04-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 180 str.1d. 1 metams ir 6 mėn. laisvės atėmimu; 2011-04-19 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str.4d. 25 parų areštu, kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d.,

Nustatė

5kad kaltinamieji veikdami bendrininkų grupe 2011-02-01 apie 22 val. Vilkaviškio r. sav. Pilviškių sen. Dabravolės k., iš VĮ Marijampolės miškų urėdijos Šunskų girininkijos medienos rietuvės pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą - 0,98 m3 beržinių popiermedžių 155,34 Lt. vertės.

6Tai įrodyta kaltinamųjų, liudytojų parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

7Kaltinamasis V. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad buvo žiema, šalta, reikėjo malkų, bet neturėjo, už ką jų nusipirkti, todėl

Nutarė

8pasivogti. Jis pasiskolino iš N. N. autobusiuką ir kartu su N. Š. ir V. S. nuvažiavo į įvykio vietą, kur rado prie kelio sukrautus rąstus. Jie visi malkas sukrovė į autobusiuką ir važiuojant namo juos sustabdė policijos pareigūnai. Jo brolis neturėjo vairuotojo pažymėjimo, pareigūnai pamatė malkas, leidimo jie neturėjo.

9Kaltinamasis N. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad kartu su broliu V. Š. , V. S. nuvažiavo į Dabravolės kaimą. Nuvažiavę pasikrovė į autobusiuką malkų ir važiuojant atgal juos sulaikė policijos pareigūnai. Kad ten yra malkų, buvo matę anksčiau pravažiuodami. Autobusiuką pasiskolino brolis.

10Kaltinamasis V. S. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad V. Š. parvažiavo autobusiuku, sakė, kad pirkęs, ir jis, Vilius ir N. Š. važiavo malkų. Prikrovė į autobusiuką malkų ir važiavo namo. Važiuojant link namų, juos sustabdė policijos pareigūnai.

11Liudytojas R. Č. parodė, kad vasario mėnesio pradžioje pastebėjo medienos trūkumą. Paskambinus į policijos komisariatą, sužinojo, kad Ramoniškių kaime sulaikyti trys asmenys, pavogę beržinių malkų. Tai buvo beržinės popiermalkės 2,5 m ilgio. Mediena grąžinta, civilinio ieškinio nereiškia.

12Liudytojas L. S. parodė, kad 2011 m. žiemos metu Ramoniškių kaime buvo sustabdytas mikroautobusas, kurio vairuotojas neturėjo dokumentų. Autobuse buvo sudėtos malkos. Autobuse buvo keturi asmenys, tačiau kol kalbėjosi, vienas pabėgo.

13Liudytojas R. K. parodė, kad tarnybos metu Ramoniškių kaime buvo sustabdytas autobusas, kurio vairuotojas neturėjo dokumentų. Paklausus, ką veža, rado beržinių malkų.

14Liudytojas R. T. parodė, kad ėjo namo ir kaltinamųjų vairuojamas autobusas sustojo jį pavežti. Važiuojant juos sustabdė policijos pareigūnai, o jis išsigando ir pabėgo. Jis matė autobuso viduje malkas.

15Liudytoja N. N. parodė, kad V. Š. pasiskolino jai priklausantį autobusiuką Renault Trafik, sakė, kad draugas turi vairuotojo pažymėjimą. Po to jai automobilis buvo grąžintas, ir ji jį pardavė už 500 litų į metalo laužą. Automobilį buvo pirkusi 2010 m. už 300 ar 400 litų, taip pigiai, nes automobilis buvo labai prastos būklės.

16Vilkaviškio rajono policijos komisariate 2011-02-08 gautas VĮ Marijampolės miškų urėdija pareiškimas, kad 2011-02-02 apie 9 val. iš VĮ Marijampolės miškų urėdijos Šunskų girininkijos pagamintos rietuvės ( krūvos), esančios Dabravolės k. Pilviškių s. Vilkaviškio r., pavogta apie 1 kubinis metras beržinių popiermedžių, kurių vertė apie 120 litų ( b.l. 2).

17VĮ Marijampolės miškų urėdija pažymoje nurodė, kad pagrobtos medienos beržinių popiermedžių kiekis 0,98 m 3 , kurio vertė 155,34 Lt ( b.l. 3).

18Vilkaviškio rajono policijos komisariato teritorijoje buvo apžiūrėti beržiniai popiermedžiai ( b.l. 20-22), pagal pakvitavimą grąžinti VĮ Marijampolės miškų urėdijai ( b.l.23).

19Vagystės objektas yra visų formų ir rūšių nuosavybė – šiuo atveju tai VĮ Marijampolės miškų urėdijai priklausantis turtas –- 0,98 m3 beržinių popiermedžių 155,34 Lt. Vertės, kurias kaltinamieji paėmė neteisėtai, tai yra be savininko sutikimo. Turtas yra nedidelės vertės, tai yra jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos ( BK 190 str.), todėl kaltinamųjų veika kvalifikuota pagal BK 178 str.4 d. teisingai.

20Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi ( BK 59 str.1d.2p.).

21Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe ( BK 60 str.1d.1p.).

22Kaltinamasis V. Š. teistas 2010-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str.2d. 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme ( b.l. 42-44), nedirba ( b.l. 45).

23Kaltinamasis N. Š. neteistas, tačiau jo atžvilgiu pradėti ikiteismniniai tyrimai ( b.l.59), Pilviškių seniūnijos charakterizuojamas kaip gyvenantis motinai priklausančioje valdoje, materialinė padėtis sunki, gyventojų charakterizuojamas neigiamai ( b.l.56), dirba ( b.l.64).

24Kaltinamasis V. S. teistas ( b.l.83-86,80-82), 2011-04-19 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuteistas pagal BK 178 str.4d. ( nusikaltimas padarytas 2011-04-08) 25 paroms arešto ( b.l.136-128). Registruotas darbo biržoje ( b.l.91), Keturvalakių seniūnijos charakterizuojamas kaip registruotas darbo biržoje, gaunantis socialinę pašalpą ( b.l.78), nėra vedęs ( b.l.79).

25Vadovaujantis BK 54str., 61str. numatytais bausmių skyrimo pagrindais, kaltinamiesiems V. Š. ir N. Š. skirtina laisvės apribojimo bausmė, nustatant tokius teismo draudimus ir įpareigojimus – V. Š. pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, nakties metu būti namuose, N. Š. - nakties metu būti namuose, V. S. skiriama sankcijoje numatyta bausmė – areštas.

26Tokios bausmės paskyrimas atitiks kaltinamųjų padarytą baudžiamąjį nusižengimą, atitiks bausmės skyrimo tikslus ir principus.

27Turto konfiskavimo pagrindai nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės baudžiamojoje teisėje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-5/2007). Transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas (nutartis kasacinėje byloje 2K-50/2007). Šiuo konkrečiu atveju V. Š. pasiskolino automobilį, kartu su N. Š. ir V. S. automobiliu atvyko į nusikaltimo vietą iš anksto numatydami, kad naudos automobilį pagrobtiems daiktams – malkoms gabenti, taip pat gabeno pagrobtus, daug sveriančius daiktus iš nusikaltimo vietos į namus. Transporto priemonė buvo panaudota nusikaltimui palengvinti, be jos kaltininkų tikslas pagrobti turtą negalėjo būti realizuotas, todėl turėtų būti konfiskuota transporto priemonė Renault Trafik valstybiniu numeriu ( - ) Tačiau automobilis parduotas, apklausta liudytoja N. N. parodė, kad automobilį įsigijo už 300-400 litų, nes automobilio buvo prasta būklė, pardavė už 500 litų į metalo laužą.

28Kadangi kitų įrodymų, paneigiančių liudytojos parodymus, nėra, atsižvelgiant į tai, kad konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą ( BK 72 str.4-6 d.d.).Teismas, skirdamas turto konfiskavimą, turi nurodyti konfiskuojamus daiktus arba konfiskuojamo turto vertę pinigais. Klausimas dėl konfiskavimo turi būti privalomai išspręstas priimant nuosprendį (BPK 94 str. 1 d. 1 p., 305, 307 str.). Todėl iš kaltinamųjų konfiskuotina po 100,00 Lt, laikant, kad konfiskuotino automobilio vertė 300,00 Lt.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-308str. str., 312str.,313str., teismas

n u s p r e n d ė :

31V. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir nubausti jį 7 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ar užsiregistruoti Darbo biržoje, visą laisvės aprobojimo laiką nuo 22.00 iki 6.00 val. būti namuose.

32Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

33N. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir nubausti jį 7 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant visą laisvės apribojimo laiką nuo 22.00 iki 6.00 val. būti namuose.

34Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

35V. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir nubausti jį 30 parų areštu. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti – V. S. sulaikymo dienos.

36Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

37Sutinkamai su BK 72 str.5 dalimi konfiskuoti iš kaltinamųjų V. Š. , N. Š. ir V. S. po 100,00 Lt.

38Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,nuosprendžiui įsiteisėjus, 0,98 m3 beržinių popiermedžių, saugomų VĮ Marijampolės miškų urėdijoje, grąžinti VĮ Marijampolės miškų urėdijai.

39Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. V. Š. , asmens kodas ( - ) gim. Duomenys neskelbtini , Lietuvos Respublikos... 3. N. Š. asmens kodas ( - ) gim.duomenys neskelbtini , Lietuvos Respublikos... 4. V. S. asmens kodas ( - ) gim.duomenys neskelbtini, Lietuvos Respublikos... 5. kad kaltinamieji veikdami bendrininkų grupe 2011-02-01 apie 22 val.... 6. Tai įrodyta kaltinamųjų, liudytojų parodymais, byloje esančiais... 7. Kaltinamasis V. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė,... 8. pasivogti. Jis pasiskolino iš N. N. autobusiuką ir kartu su N. Š. ir V. S.... 9. Kaltinamasis N. Š. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė,... 10. Kaltinamasis V. S. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 11. Liudytojas R. Č. parodė, kad vasario mėnesio pradžioje pastebėjo medienos... 12. Liudytojas L. S. parodė, kad 2011 m. žiemos metu Ramoniškių kaime buvo... 13. Liudytojas R. K. parodė, kad tarnybos metu Ramoniškių kaime buvo sustabdytas... 14. Liudytojas R. T. parodė, kad ėjo namo ir kaltinamųjų vairuojamas autobusas... 15. Liudytoja N. N. parodė, kad V. Š. pasiskolino jai priklausantį autobusiuką... 16. Vilkaviškio rajono policijos komisariate 2011-02-08 gautas VĮ Marijampolės... 17. VĮ Marijampolės miškų urėdija pažymoje nurodė, kad pagrobtos medienos... 18. Vilkaviškio rajono policijos komisariato teritorijoje buvo apžiūrėti... 19. Vagystės objektas yra visų formų ir rūšių nuosavybė – šiuo atveju tai... 20. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padarę... 21. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką... 22. Kaltinamasis V. Š. teistas 2010-06-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo... 23. Kaltinamasis N. Š. neteistas, tačiau jo atžvilgiu pradėti ikiteismniniai... 24. Kaltinamasis V. S. teistas ( b.l.83-86,80-82), 2011-04-19 Vilkaviškio rajono... 25. Vadovaujantis BK 54str., 61str. numatytais bausmių skyrimo pagrindais,... 26. Tokios bausmės paskyrimas atitiks kaltinamųjų padarytą baudžiamąjį... 27. Turto konfiskavimo pagrindai nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje... 28. Kadangi kitų įrodymų, paneigiančių liudytojos parodymus, nėra,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-308str. str., 312str.,313str.,... 31. V. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir... 32. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 33. N. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir... 34. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 35. V. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. ir nubausti... 36. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 37. Sutinkamai su BK 72 str.5 dalimi konfiskuoti iš kaltinamųjų V. Š. , N. Š.... 38. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 39. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...