Byla 2-332-860/2012
Dėl įpareigojimo netrukdyti valdyti ir naudotis turtu

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant A.Tankevič, dalyvaujant ieškovui T. K., jo atstovui adv. padėjėjui A.Žilvinskui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nada Focus“ ieškinį atsakovui AB „Pagirių šiltnamiai“ dėl įpareigojimo netrukdyti valdyti ir naudotis turtu,

Nustatė

4Ieškovas UAB ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), kuriuo prašo:

51) įpareigoti atsakovą AB ( - ) nutraukti neteisėtus veiksmus, panaikinti apribojimus ir netrukdyti valdyti ir naudotis ieškovui nuosavybės teise priklausančiomis mechaninėmis dirbtuvėmis (katiline – unikalus Nr. ( - )), esančiomis adresu ( - );

62) įpareigoti atsakovą atnaujinti, pagal 2003-08-13 Elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pirkimo - pardavimo) sutartį Nr. 2003-08/247, nepagrįstai ir neteisėtai atjungtą elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą ieškovui nuosavybės teise priklausančiose mechaninėse dirbtuvėse (katiline – unikalus Nr. ( - )) ir netrukdyti ieškovui naudotis teikiama elektros energija ir geriamuoju vandeniu, kurių sunaudotą kiekį ieškovas apmokėtų pagal valstybės nustatytas kainas (I tomas, b.l. 43 - 48).

7Ieškinyje ieškovas nurodė, kad jis 2003-06-12 pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 14-3566, įsigijo atsakovo AB ( - ) komplekso teritorijoje esančią katilinę (mechanines dirbtuves) (unikalus Nr. ( - )), esančią adresu ( - ). Atsakovas šią sutartį ginčijo teismine tvarka, tačiau jam teismų sprendimai buvo nepalankūs. Nepaisant to, atsakovas pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus – trukdydamas valdyti ir naudotis jam nuosavybės teise priklausančiomis mechaninėmis dirbtuvėmis. Nuo 2005-07-20, atsakovo vadovų nurodymu teritoriją saugančiai apsaugos tarnybai, ieškovas nėra įleidžiamas per atsakovo valdomą teritoriją į įmonei priklausančias mechanines dirbtuves. Žemės sklypas, kuriame yra šios mechaninės dirbtuvės, priklauso atsakovui pagal 2008-05-13 valstybinės žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovui priklausančiose mechaninėse dirbtuvėse yra saugomos ieškovo prekės ir tiesioginei vykdomai veiklai naudojamos priemonės, įranga bei medžiagos, taip pat įmonės pirminiai apskaitos dokumentai iki 2005 m. Ieškovui neturint galimybių patekti į mechanines dirbtuves, naudoti jam priklausančių medžiagų ir gamybinių įrenginių, sudaromi trukdžiai nurodyta įranga ir medžiagomis naudotis ir vykdyti tiesioginę gamybinę veiklą. Ieškovas pažymi, kad jam priklausančios mechaninės dirbtuvės yra atsakovo teritorijoje, kuri yra aptverta ir saugoma bei į ją patekti gali tik tokią teisę turintys asmenys. Naudodamasis šiomis aplinkybėmis atsakovas neleidžia ieškovui įgyvendinti savo nuosavybės teisės, todėl pastarasis turi teisę ginti pažeidžiamas teises pagal CK 4.98 straipsnį. Ieškovas neturi jokios galimybės į jam nuosavybės teise priklausančias patalpas patekti ne per atsakovo teritoriją, todėl atsakovas nesudarydamas galimybės ieškovui patekti į nuosavybės teise valdomas patalpas, pažeidžia ieškovo savininko teises bei yra įpareigotinas pašalinti ir nutraukti neteisėtus veiksmus. Dėl atjungtų elektros energijos ir geriamo vandens tikslų ir kitų trukdymų nurodė, kad LR teisės aktų nustatyta tvarka dar 2003-06-12 sutartimi ieškovui įsigijus mechanines dirbtuves, jose buvo prijungtos, veikė ir buvo teikiama – elektros energija ir geriamasis vanduo, pagal 2003-08-13 elektros energijos, šilumos energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pirkimo - pardavimo) sutartį Nr. 2003-08/247, ieškovo sudarytą su atsakovu. Pažymi, kad atsakovo sprendimu nurodytos elektros energijos ir vandens komunikacijos mechaninėse dirbtuvėse buvo neteisėtai ir nepagrįstai atjungtos ir energijos bei vandens tiekimas buvo nutrauktas, pagal atsakovo 2005-10-18 pranešimą Nr. 569 „Dėl sutarties nutraukimo“, neatsižvelgiant į tai, kad mechaninėse dirbtuvėse buvo LR teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai įrengta ir tinkama naudoti elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo sistema. Iki šiol elektros energija ir geriamasis vanduo mechaninėse dirbtuvėse nėra tiekiamas, o tai savo ruožtu taip pat sukelia ieškovui priklausančių mechaninių dirbtuvių naudojimo ir valdymo trukdymus (CK 4.15 str.). Ieškovas teigia, kad sutarties nutraukimo priežastys jam nėra žinomos. Pažymi, kad jis neturėjo atsakovui jokių skolų už elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą.

8Atsakovas AB ( - ) pateiktame atsiliepime nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti (I tomas, b.l. 76 - 80).

9Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jis neginčija ir neneigia to fakto, jog katilinė, kurios unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovui. Tačiau esminė šios bylos aplinkybė yra ta, kad katilinė stovi ant atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Atsakovas pabrėžia tai, kad naudojimasis ieškovui priklausančia katiline yra betarpiškai susijęs su naudojimusi jam priklausančiu turtu, t.y. minimu žemės sklypu. Ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo naudotis svetimu, atsakovui priklausančiu žemės sklypu, todėl atsakovas pagrįstai neleidžia ieškovui patekti į šį sklypą. Pabrėžė, kad vien tik statinio valdymas nuosavybės teise savaime nesuteikia jokių teisių į svetimą žemės sklypą. Teigia, kad ieškovas su juo nėra sudaręs jokio susitarimo dėl žemės sklypo naudojimo tvarkos ir atlyginimo už tai, todėl atsakovas neturi teisinės pareigos leisti ieškovui naudotis jam priklausančiu turtu. Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad ieškovas niekada taikiai nebandė susitarti su atsakovu dėl žemės sklypo naudojimo sąlygų, nepasiūlė jokio atlyginimo už tokį naudojimąsi, tačiau nuolat nepagrįstai reikalavo leisti jam patekti į atsakovo nuosavybės teise valdomą žemė sklypą. Teigia, kad ieškovui nepavykus susitarti su atsakovu dėl žemės sklypo naudojimosi, jis visada galėjo kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo, tačiau šia savo teise iki šiol nepasinaudojo. Nurodo, kad atsakovas, neturėdamas teisinės pareigos leisti ieškovui naudotis atsakovo sklypu, ieškovo teisių nepažeidžia, bet gina savo teises ir interesus. Sklype, kuriame yra ieškovui priklausanti katilinė, taip pat yra ir atsakovui priklausantys gamybiniais statiniai – šiltnamiai, kiti pagalbiniai statiniai, brangi gamybinė įranga, kitas turtas. Sklypo teritorija yra saugoma visą parą, patekimas į teritoriją yra ribojamas ir dėl specifinio atsakovo vykdomo verslo – daržovių auginimo, esant tam tikroms situacijoms, pvz., karantinui, asmenų patekimas į minimą sklypą yra ypatingai ribojamas. Apibendrindamas atsakovas teigia, kad dėl to, jog ieškovas negali patekti į jam nuosavybės teise priklausančią katilinę, yra atsakingas pats ieškovas, kadangi jis pats neįgijo teisės naudotis atsakovui priklausančiu žemės sklypu, o tai yra būtina sąlyga patekti prie ieškovo turto – katilinės. Atsakovo nuomone, klausimas, ar 2008-05-13 valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis yra teisėta – ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo nutraukimo nurodė, kad priešingai negu teigia ieškovas, elektros energijos ir geriamo vandens tiekimo nutraukimas į ieškovo nuosavybės teise valdomą katilinę nebuvo neteisėtas, kadangi tiek ieškovo, tiek ir atsakovo teisė nutraukti sutartį buvo numatyta 2003-08-13 elektros energijos, šilumos energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pardavimo - pirkimo) sutarties 5 straipsnio 2 dalyje. Atsakovas būtent ir pasinaudojo šia savo teise bei nepažeisdamas sutartyje numatytų terminų informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą.

10Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį pilnai palaikė. Ieškovo atstovas papildomai nurodė, kad atsakovas nesudaro galimybės ieškovui naudotis patalpomis (katiline), egzistuoja nuosavybės teisių ribojimas. Būtent todėl prašo panaikinti tuos apribojimus, nedaryti neteisėtų veiksmų. Kitas reikalavimas susijęs su tuo, kad tinkamam katilinės naudojimui reikalingas elektros energijos ir vandens tiekimas. Teigia, kad energijos tiekimo sutartis buvo nutraukta nuo 2005 m. lapkričio 1 d. be jokio pagrindo, paaiškinimo. Šiam teiginiui pagrįsti nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2012, kurioje teismas nagrinėjo bylą esant panašioms į šią bylą aplinkybėms. Prašė įpareigoti atsakovą atnaujinti elektros energijos bei geriamojo vandens tiekimą ieškovo patalpoms, t.y. faktiškai atkurti iki nutraukimo buvusius teisinius santykius. Ieškovas neturi faktinių galimybių gauti tų išteklių iš kur nors kitur, todėl mano, kad paslaugų teikimas turėtų būti vykdomas toliau. Ieškovas (jo atstovas) patvirtino, kad reikalavimų netikslina, taip pat naujų reikalavimų nereiškia, tame tarpe reikalavimo pripažinti energijos paslaugų sutarties nutraukimą neteisėtu ir nepagrįstu.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa - katilinė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kuri yra atsakovui AB ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 78.0011 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ) (I tomas, b.l. 6 – 11, 64 - 68, kt. bylos medžiaga). Teismas pažymi, kad byloje ginčo dėl to, kad ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausanti katilinė stovi ant atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančios žemės, nėra. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo teritoriją (žemės sklypą) yra apsitvėręs, įrengęs įleidimo postą (įvažiavimas ribojamas pakeliama užkarda, šalia jos stovi nedidelis apsaugos pastatas), visa teritorija yra saugoma, į kurią galima patekti tik su atitinkamais leidimais.

13Ieškovas yra pareiškęs teismui šiuos reikalavimus, t.y. prašo teismo: 1) įpareigoti atsakovą AB ( - ) nutraukti neteisėtus veiksmus, panaikinti apribojimus ir netrukdyti valdyti ir naudotis ieškovui nuosavybės teise priklausančiomis mechaninėmis dirbtuvėmis (katiline – unikalus Nr. ( - )), esančiomis adresu ( - ); 2) įpareigoti atsakovą atnaujinti, pagal 2003-08-13 Elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pirkimo - pardavimo) sutartį Nr. 2003-08/247, nepagrįstai ir neteisėtai atjungtą elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą ieškovui nuosavybės teise priklausančiose mechaninėse dirbtuvėse (katiline – unikalus Nr. ( - )) ir netrukdyti ieškovui naudotis teikiama elektros energija ir geriamuoju vandeniu, kurių sunaudotą kiekį ieškovas apmokėtų pagal valstybės nustatytas kainas.

14Dėl pirmo ieškinio reikalavimo

15Nors ieškovo pirmas ieškinio reikalavimas yra abstraktaus pobūdžio, tačiau iš ieškinio turinio ir prie jo pridėtos medžiagos aišku, kad šis ieškovo reikalavimas yra pareikštas CK 4.98 straipsnio pagrindu ir juo yra siekiama, jog ieškovui nebūtų trukdoma per atsakovo įrengtą įleidimo postą ir atsakovui priklausantį žemės sklypą patekti į jam asmeninės nuosavybės teise priklausančią katilinę, t.y. ieškovas iš esmės prašo įpareigoti atsakovą leisti jam naudotis atsakovui priklausančia žemės sklypo dalimi, reikalinga nuosavybės teise valdomos katilinės eksploatavimui.

16Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais. Konkretų savo teisių gynimo būdą pasirenka ieškovas (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Daikto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, reikšdamas negatorinį ieškinį CK 4.98 straipsnio pagrindu. Dėl negatorinio ieškinio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad savininkas, pareiškęs tokį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, esant įrodytiems pirmiau nurodytiems faktams, atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 24 d. nutartis civilinė byloje Nr. 3K-3-949/2001; 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-407/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-285/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-189/2011; kt.).

17Byloje nustatyta, minėta, kad ieškovas yra negyvenamosios patalpos - katilinės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), savininkas, jo teisės pilnai naudotis minėtu turtu yra apribotos dėl atsakovo veiksmų. Tačiau teismas atsakovo elgesyje nemato neteisėtumo fakto. Visų pirma, atsakovas yra žemės sklypo, kuriame stovi ieškovui priklausanti katilinė, savininkas. Žemės sklypo savininkui nėra draudžiama apsitverti tvora savo žemės sklypą, leisti juo naudotis savo nuožiūra kitiems asmenims ir pan. Tai, kad atsakovo žemės sklype stovi ieškovui priklausanti katilinė savaime nesusiaurina žemės sklypo savininko (šiuo atveju atsakovo) nuosavybės teisių, t.y. naudoti, valdyti ir disponuoti savo nuožiūra jam priklausančiu žemės sklypu. Teismas sutinka su atsakovo atsiliepime nurodytais teiginiais, kad ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo naudotis svetimu, atsakovui priklausančiu žemės sklypu. Ieškovas nėra sudaręs su atsakovu žemės sklypo nuomos, servituto ar kito sandorio, kuris suteiktų ieškovui atitinkamas teises į atsakovui priklausantį žemės sklypą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovui nei teisės aktų, nei sandorio pagrindu neatsiranda teisinė pareiga leisti ieškovui naudotis jam priklausančiu turtu (žemės sklypu). Taigi, kadangi atsakovas neturi pareigos leisti jam priklausančiu žemės sklypu naudotis ieškovui, todėl atsakovas neleisdamas to daryti nesielgia neteisėtai, o iš esmės gina savo, kaip žemės sklypo savininko, teises ir interesus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesielgia neteisėtai, nėra ir pagrindo tenkinti ieškovo negatorinį reikalavimą bei jo teises apginti CK 4.98 straipsnio pagrindu. Kaip minėta, teisė pasirinkti konkretų savo teisių gynimo būdą priklauso ieškovui. Šiuo atveju ieškovas savo teises ginti apsisprendė reikšdamas negatorinį reikalavimą (CK 4.98 straipsnis), tačiau šio reikalavimo tenkinimui nėra visų būtinų įstatyme nustatytų sąlygų (atsakovo veiksmuose nėra neteisėtumo fakto), todėl ieškovo ieškinys šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

18Pripažinus, kad esamoje situacijoje ieškovo teisės turi būti ginamos CK 4.98 straipsnio pagrindu, tai reikštų ne ką kitą, kaip išimtinai ieškovo nuosavybės teisių gynimą atsakovo sąskaita, taip būtų pažeidžiamas šalių lygiateisiškumo, tuo pačiu ir jų interesų pusiausvyros principai.

19Antra vertus, atsakovo draudimas jam priklausančiu žemės sklypu naudotis ieškovui, siekiant pastarajam patekti prie jam priklausančios katilinės, nėra absoliutus. Bylos medžiaga tvirtina, kad ieškovas prie jam priklausančios katilinės iš esmės gali patekti, tačiau jis turi laikytis atsakovo vidaus taisyklėse numatytos tvarkos (režimo) (I tomas, b.l. 24 – 30, 140 – 144, kt. bylos medžiaga). Taigi, atsakovas savo nuožiūra, gera valia, nereikalaudamas atlygio, leidžia naudotis jam priklausančiu žemės sklypu ieškovui, tačiau pastarasis turi laikytis atsakovo nustatytos tvarkos. Jeigu ieškovo ši tvarka netenkina, jis gali siekti vienokio ar kitokio susitarimo su atsakovu, jeigu to padaryti nepavyksta, tai jis gali, pvz., teisme reikšti ieškinį dėl servituto nustatymo ir pan. Teismas pažymi, kad ieškovui 2012-02-28 vykusio teismo posėdžio metu buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę savo teises ginti kitu būdu, t.y. prašant nustatyti servitutą ir pan., tačiau ieškovas šiuo siūlymu nepasinaudojo. Ieškovas savo teises gynė reikšdamas negatorinį reikalavimą, tačiau, kaip minėta, šiuo būdu ieškovo teisės negali būti apginamos.

20Be to, kaip matyti iš bylos (II tomas, b.l. 30) ir teismų informacinės sistemos, atsakovas kitoje civilinėje byloje ginčija 2008-05-13 valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas įgijo nuosavybės teises į aptariamą žemės sklypą. Teismas atkreipia ieškovo dėmesį, kad jam nuginčijus minėtą pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovas savo teises galėtų ginti dar ir kitais būdais, pvz., įsigyjant atitinkamą valstybinės žemės sklypo dalį, proporcingą užimamos negyvenamosios patalpos – katilinės, plotui, reikalingą katilinės eksploatavimui; siekti, kad administracine tvarka būtų nustatytas servitutas ir pan.

21Dėl antro ieškinio reikalavimo

22Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą atnaujinti, pagal 2003-08-13 Elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pirkimo - pardavimo) sutartį Nr. 2003-08/247, nepagrįstai ir neteisėtai atjungtą elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą ieškovui nuosavybės teise priklausančiose mechaninėse dirbtuvėse (katiline – unikalus Nr. ( - )) ir netrukdyti ieškovui naudotis teikiama elektros energija ir geriamuoju vandeniu, kurių sunaudotą kiekį ieškovas apmokėtų pagal valstybės nustatytas kainas.

23Teismas, įvertinęs šį ieškovo reikalavimą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad toks ieškovo reikalavimas nepagrįstas. Visų pirma, kaip matyti iš bylos, šalių sudaryta Elektros energijos, šilumos energijos ir geriamojo vandens tiekimo – vartojimo (pardavimo - pirkimo) sutartis yra nutraukta (I tomas, b.l. 31 - 32). Tam, kad teismas galėtų įpareigoti atsakovą atnaujinti atjungtą elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose mechaninėse dirbtuvėse (katilinėje), pagal minėtą energijos tiekimo sutartį, visų pirma turi būti pasisakyta dėl sutarties nutraukimo teisėtumo fakto, o tam turi būti suformuluotas atitinkamas materialinio pobūdžio reikalavimas - pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu ar pan. Tačiau ieškovas tokio reikalavimo nėra suformulavęs, nors ir nurodo, kad sutartis, jo nuomone, buvo nutraukta neteisėtai. Teismo posėdžio metu ieškovas (jo atstovas) patvirtino, kad reikalavimo pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu nereiškia. Teismas bylą nagrinėja tik ieškinio reikalavimų ribose. Todėl teismas šiuo konkrečiu atveju neturi teisės svarstyti, ar energijos tiekimo sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Priešingu atveju teismas išeitų už ieškinio reikalavimo ribų. Nekonstatavus sutarties nutraukimo neteisėtumo fakto, tuo pačiu nėra ir pagrindo įpareigoti atsakovą atnaujinti atjungtos elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą, nes tokia teisinė pareiga atsakovui neatsiranda. Kita vertus, sutartis buvo nutraukta (pasibaigė) joje nustatyta tvarka, t.y. sutarties 5 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju CK 6.199 straipsnis netaikytinas, nes šalių sudaryta sutartis buvo terminuota. Taip pat šiuo konkrečiu atveju negalima vadovautis ieškovo nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-07 nutartimi Nr. 3K-3-90/2012, nes minėtoje byloje faktinės aplinkybės skiriasi nuo šios bylos faktinių aplinkybių.

24Antra, ieškovo šis reikalavimas negali būti tenkinamas dar ir dėl kitų priežasčių. Ieškovas savo ieškinyje nurodė, kad jis nesikreipė į atsakovą dėl šių komunikacijų tiekimo atnaujinimo, nes pastarasis neleidžia ieškovui naudotis mechaninėmis dirbtuvėmis, tuo tarpu negalėdamas jomis naudotis, ieškovas patirtų papildomas išlaidas už elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą. Iš šio teiginio ir kitos bylos medžiagos galima suprasti, kad ieškovo siekis yra toks, jog elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimas būtų jam atkurtas kartu su netrukdomu, laisvu patekimu prie jam priklausančios katilinės, priešingu atveju jis patirtų nuostolių. Tačiau, jau anksčiau, nustatyta, kad ieškovo teisės negali būti ginamos CK 4.98 straipsnio pagrindu, todėl ieškovo patekimo prie jam priklausančios katilinės tvarka lieka tokia, kokia buvo. Ieškovas savo teises laisvai, nevaržomai patekti prie jam priklausančio turto apgynęs kitais būdais (aukščiau sprendime nurodytais), turi teisę kreiptis į atsakovą ir dėl elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo. Šiuo atveju įpareigojimas atsakovą atnaujinti elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą reikštų ieškovo galimų nuostolių, kurių jis stengėsi išvengti nesikreipdamas į atsakovą dėl tiekimo atnaujinimo, įteisinimą. Kita vertus, nėra žinoma, kokia yra patalpų (katilinės) bei jose esančių komunalinių tinklų būklė ir ar neeksploatavus tinklų tokį ilgą laiko tarpą (apie 7 metus), nebus padaryta žalos ieškovo, atsakovo ar trečiojo asmens turtui pradėjus elektros energijos ir geriamojo vandens eksploatavimą. Pats ieškovas nurodė (tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu), kad jo turto būklė blogėja, jis nežino, kokia konkrečiai yra pastato ir tinklų būklė ir ar juos šiuo metu būtų galima pradėti eksploatuoti be atitinkamų investicijų ir remonto. Pažymėtina, kad ieškovas prašė teismo užtikrinti įrodymus ir įpareigoti atsakovą leisti patekti ieškovo įgaliotiems asmenims bei ekspertams į ieškovui priklausančias mechanines dirbtuves ir atlikti patalpų ekspertizę, teismas šį prašymą tenkino (I tomas, b.l. 72). Nepaisant to, ieškovas teismui jokių duomenų apie patalpų ir joje esančių tinklų būklę nepateikė, tačiau, kaip minėta, teismo posėdžio metu iš esmės pripažino, kad jų būklė yra bloga ir netinkama eksploatavimui. Taigi, įpareigojus atsakovą atnaujinti elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą, būtų sudarytos sąlygos žalai atsirasti.

25Dėl kitų klausimų

26Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys atmestas, todėl laikytina, kad sprendimas yra priimtas atsakovo naudai. Atsakovas iš viso patyrė 3 769,32 Lt atstovavimo išlaidų (I tomas, b.l. 152 - 154). Šios išlaidos, atsižvelgiant į bylos pobūdį, jos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, iš esmės laikytinos pagrįstomis, realiomis ir racionaliomis, todėl jos priteistinos iš ieškovo atsakovo naudai (CPK 98 str.).

27Iš ieškovo priteistina 19,02 Lt pašto išlaidų, kurias patyrė teismas siųsdamas procesinius dokumentus, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

28Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartimi (I tomas, b.l. 70 - 71) taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str.).

29Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 150 straipsniu, 259 – 260 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), 3 769,32 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt devynis litus ir 32 ct) atsakovo AB ( - ), naudai.

32Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), 19,02 Lt (devyniolika litų ir 0,2 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant A.Tankevič, dalyvaujant ieškovui T. K., jo atstovui adv.... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. Ieškovas UAB ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu), kuriuo... 5. 1) įpareigoti atsakovą AB ( - ) nutraukti neteisėtus veiksmus, panaikinti... 6. 2) įpareigoti atsakovą atnaujinti, pagal 2003-08-13 Elektros energijos ir... 7. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad jis 2003-06-12 pirkimo – pardavimo... 8. Atsakovas AB ( - ) pateiktame atsiliepime nesutiko su ieškiniu, prašė jį... 9. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jis neginčija ir neneigia to fakto, jog... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį pilnai palaikė.... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB ( - ) asmeninės nuosavybės teise... 13. Ieškovas yra pareiškęs teismui šiuos reikalavimus, t.y. prašo teismo: 1)... 14. Dėl pirmo ieškinio reikalavimo... 15. Nors ieškovo pirmas ieškinio reikalavimas yra abstraktaus pobūdžio, tačiau... 16. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 17. Byloje nustatyta, minėta, kad ieškovas yra negyvenamosios patalpos -... 18. Pripažinus, kad esamoje situacijoje ieškovo teisės turi būti ginamos CK... 19. Antra vertus, atsakovo draudimas jam priklausančiu žemės sklypu naudotis... 20. Be to, kaip matyti iš bylos (II tomas, b.l. 30) ir teismų informacinės... 21. Dėl antro ieškinio reikalavimo... 22. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą atnaujinti, pagal 2003-08-13... 23. Teismas, įvertinęs šį ieškovo reikalavimą, bylos medžiagą, daro... 24. Antra, ieškovo šis reikalavimas negali būti tenkinamas dar ir dėl kitų... 25. Dėl kitų klausimų... 26. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Iš ieškovo priteistina 19,02 Lt pašto išlaidų, kurias patyrė teismas... 28. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartimi (I tomas, b.l. 70 - 71)... 29. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 150... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), 3 769,32 Lt (tris tūkstančius septynis... 32. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), 19,02 Lt (devyniolika litų ir 0,2 ct) pašto... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-01-16 nutartimi taikytas laikinąsias... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...