Byla e2-4398-615/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „E“ ieškinį atsakovui AB „E“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „E“ prašo priteisti iš atsakovo AB „E“ 20542,30 Eur skolos, 2278,31 Eur palūkanų, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas2011 m. spalio 13 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 10-18/21 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti elektros montavimo darbus, o atsakovas atsiskaityti už atliktus darbus. Ieškovas atliko Sutartyje numatytus darbus, tačiau atsakovas pilnai neapmokėjo 2013 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos faktūros ELP Nr. 0003183 ir visiškai neapmokėjo 2014 m. gruodžio 22 d. PVM sąskaitos faktūros ELP Nr. 0004466. Viso atsakovas yra skolingas už atliktus darbus 20542,30 Eur sumą. Šalys 2015 m. rugpjūčio 4 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu yra suderinusios tarpusavio atsiskolinimų dydį, kuriuo atsakovas patvirtino, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. 1 d. yra skolingas ieškovui nurodytą pinigų sumą. Atsakovui praleidus PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminą remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1, 2 dalimis, 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi atsakovo mokėtinos palūkanos sudaro 2278,31 Eur. Ieškovas taip pat prašo priteisti 8,05 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visi jo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškovo ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, atsiradę iš sutarties, visi ieškovo reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

5Kaip matyti iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų: 2011-10-13 statybos rangos sutarties, 2013-10-31 PVM sąskaitos faktūros Serija ELP Nr. 0003183, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2013 m. spalio mėn., 2014-12-22 PVM sąskaitos-faktūros Serija ELP Nr. 0004466, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2014 m. gruodžio mėn., tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto Nr. 1, 2016-01-15 pažymos dėl palūkanų paskaičiavimo, kitų dokumentų – atsakovas AB „E“ neapmokėjo už ieškovo pagal Sutartį atliktus elektros montavimo darbus ir yra skolingas ieškovui 20542,30 Eur sumą.

6CK 6.305 straipsnio 1 dalis numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Šio įstatymo 3 straipsnyje numatyta ūkio subjekto teisė į palūkanas pasibaigus mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus terminui, 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, kuri yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui – neatsiskaitė už atliktus darbus, ieškovui iš atsakovo priteistina 20542,30 Eur skola, 2278,31 Eur palūkanų.

7Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi pareiga mokėti šias procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda iš įstatymo. Ūkio subjektams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnyje nurodytą įstatymo paskirtį, taikomos šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyto dydžio palūkanos, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-01-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

8Visiškai patenkinus ieškinį, priimant preliminarų sprendimą, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 257,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

9Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 424 ir 428 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo AB „E“, juridinio asmens ( - ), buveinės adresas: ( - ), ieškovui UAB „E“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB „SEB bankas“, 20542,30 Eur (dvidešimt tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt du eurus 30 ct) skolos, 2278,31 Eur (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 31 ct) palūkanų, 8,05 (aštuonių ir penkių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (22820,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 257,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

14Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

15Informuoti atsakovą:

16-apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17-jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai