Byla 2A-1855/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atstovo advokato G. Č. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-505-395/2012 pagal ieškovo O. G. ieškinį atsakovui asociacijai „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ dėl 50577,43 EUR skolos pagal sportinės veiklos sutartį, 4137,21 EUR palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas O. G. pareiškė ieškinį atsakovui asociacijai „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ dėl 50577,43 EUR skolos pagal sportinės veiklos sutartį, 4137,21 EUR palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Taip pat ieškovas prašė atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumai atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas, esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis. Atsakovas asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ pareiškė priešieškinį ieškovui O. G. dėl 2007 m. liepos 16 d. sportinės veiklos sutarties ir papildomų susitarimų prie šios sutarties pripažinimo negaliojančiais.

4Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi nutarė ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti bendrai 54714,64 EUR (188918,70 Lt) sumai atsakovo – asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovui ir esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovo lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose. Nutarties vykdymas pavestas ieškovo pasirinktam antstoliui.

5Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinys patenkintas, priešieškinys atmestas. Atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atstovas advokatas G. Č. dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą.

6Atsakovas asociacija „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“, vadovaudamasis CPK 147 str. 2 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad civilinė byla Nr. 2-505-395/2012 su apeliaciniu skundu perduota nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui, kreipėsi į šį teismą prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Remiasi CPK 150 straipsnio 3 dalimi, kurioje numatyta, kad, jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Pagal CPK 147 straipsnio 6 dalį, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Atsakovas nurodo, kad nei ieškovas O. G., nei jo atstovas V. V., gavę Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartį, iki šiol nesikreipė į antstolį, kad būtų sudarytas ir Turto arešto aktų registrui pateiktas areštuoto turto apyrašas, kuris panaikintų laikino įregistravimo žymą. Todėl visam atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ilgą laiką pažeidė atsakovo interesus, kadangi suvaržė jo teisę naudotis ir disponuoti visu jam priklausančiu turtu, viršijančiu laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

7Atsakovas asociacija „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012 m. kovo 7 d. nutartimi nutarta išregistruoti iš Turto arešto aktų registro laikinai įregistruotą dokumentą Nr. 0110006766. Nutartyje nurodyta, kad kreditoriaus O. G. pasyvus elgesys nesikreipiant į antstolį daugiau kaip mėnesį laiko ir nepateikiant Turto arešto aktų registrui papildomo turto arešto akto ar jo pakeitimo, yra pagrindas išregistruoti laikinai įregistruotą dokumentą, nes pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, jeigu per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, hipotekos teisėjas gali laikinai įregistruotą turto arešto aktą išregistruoti iš Turto arešto aktų registro.

8Šia Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostata taip pat remiasi atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas iš dalies.

10Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Bendra taikomų laikinųjų apsaugos priemonių suma negali būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nedelsiant nusiunčiama asmeniui, prašiusiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat prireikus atitinkamo viešo registro tvarkytojui (CPK 152 str. 5 d.). Turto arešto aktų registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Turto arešto aktų registro įstatyme nurodytus duomenis (Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314, 3 p.). Iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi CPK 148 straipsnio 4 dalis numatė, kad, jeigu taikoma laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodyti, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama asmens, kurio prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pasirinktam antstoliui. Tokiais atvejais Turto arešto aktų registre teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo registruojama laikinąja būsena. Areštas faktiškai galioja visam atsakovo turtui (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 1 d.).

11Turto arešto aktų registro įstatymo, galiojančio nuo 2002 m. sausio 1 d., 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, arba papildomai pateiktuose hipotekos skyriui dokumentuose nepakanka duomenų areštuotam turtui identifikuoti, hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš Turto arešto aktų registro. Ši norma sudaro sąlygas išlaikyti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu to reikia tam tikroje situacijoje, taip pat užkerta kelią galimam laikinąsias apsaugos priemones inicijavusio asmens piktnaudžiavimui procesine teise prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal pasitaikančią šios normos aiškinimo ir taikymo praktiką laikinai įregistruoto turto arešto akto išregistravimo klausimą hipotekos teisėjas sprendžia nutartimi, tačiau ne ex officio (Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-776-464/2008), o tik esant suinteresuoto asmens (atsakovo) pareiškimui. Remiantis tokiu teisės aiškinimu, visam atsakovo turtui pritaikytų suvaržymų galiojimas laike, skirtingai, nei įtvirtinta CPK 147 straipsnio 6 dalyje (nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojanti CPK redakcija), yra priklausomas nuo paties atsakovo veiksmų (neveikimo). Be to, Turto arešto aktų registro įstatymo 13 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka, remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčio teisę panaikinti turto arešto aktą, sprendimu.

12Turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad hipotekos teisėjo nutartis atsisakyti įregistruoti turto arešto aktą gali būti skundžiama atskiruoju skundu, kuris paduodamas apeliacinės instancijos teismui CPK nustatyta tvarka, tuo tarpu nutarties dėl turto arešto akto išregistravimo ar atsisakymo jį išregistruoti skundimo galimybė įstatyme nenumatyta, taigi tokia nutartis neskundžiama. Hipotekos skyriai prie apylinkių teismų veikia kaip Turto arešto aktų registro tvarkymo įstaigos, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, pakeitimo, panaikinimo klausimus sprendžia teismas CPK nustatyta tvarka. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės (CPK 147 str. 2 d.). Taigi, apeliacijos teisės skųsti apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjo nutartį turto arešto akto išregistravimo klausimu ribojimas nevaržo dalyvaujančių byloje asmenų procesinių teisių pasinaudoti laikinųjų apsaugos priemonių instituto normomis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, keitimo ar naikinimo bet kurioje civilinio proceso stadijoje.

13Įstatymų leidėjas, priimdamas nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusius CPK pakeitimus, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą laike, kai ieškovas nesikreipia į antstolį dėl areštuoto turto duomenų patikslinimo, padarė nepriklausomą nuo atsakovo veiksmų. Pagal nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios CPK redakcijos 147 straipsnio 6 dalį, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Tokiu būdu apsaugomi atsakovo interesai, leidžiant jam disponuoti turtu, nes laikinąsias apsaugos priemones taikyti prašiusi šalis savo procesinės teisės neįgyvendino laiku. Pagal šią normą, esant atitinkamai ieškovo pasyvaus elgesio sąlygai (t. y. jam nesikreipus į antstolį ir šiam nepateikus Turto arešto aktų registrui areštuoto turto duomenų patikslinimo) ir pasibaigus nustatytam terminui, su turtu susijusios laikinosios apsaugos priemonės pagal CPK nustoja galioti savaime pagal įstatymą, o siekiančiam laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pabaigos fakto patvirtinimo atsakovui nebėra pareigos kreiptis į kompetentingas institucijas dėl atitinkamo dokumento išdavimo ir laikinai įregistruoto turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro. Nustojus galioti laikinosioms apsaugos priemonėms, nebelieka pagrindo ir įrašo Turto arešto aktų registre egzistavimui. Kadangi įrašas Turto arešto aktų registre yra laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo (paskyrimo, pakeitimo, panaikinimo) pasekmė, laikinai įregistruotas turto arešto aktas turi būti išregistruotas iš Turto arešto aktų registro. Tokiu atveju įsiteisėjusi ir nepanaikinta teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebetenka teisinės reikšmės, nes laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas pasibaigia pagal įstatymą. Dėl to nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nes jos jau nustojusios galioti dėl įstatymo nustatyto termino pasibaigimo, o teismas negali panaikinti to, ko nėra.

14Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio proceso kodeksas nustato bylų, kylančių iš įvairių privatinio pobūdžio teisinių santykių nagrinėjimo tvarką (CPK 1 str. 1 d.), tame tarpe ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką, jų galiojimą ir panaikinimą (CPK 147 – 152 straipsniai). Turto arešto aktų registro įstatymas be kita ko reglamentuoja turto arešto aktų įregistravimo tvarką (Įstatymo 1 str.), Turto arešto aktų registras steigiamas turto arešto aktams registruoti. (Įstatymo 3 str. 1 d.). Taigi laikinosios apsaugos priemonės (turto arešto) įregistravimas ne sukuria, o tik išviešina teismo procesiniu sprendimu pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę. Kai laikinoji apsaugos priemonė netenka galios remiantis įstatymo pagrindu (CPK 147 str. 6 d.), tai nebėra teisinio pagrindo, kad tokia priemonė būtų įregistruota Turto arešto aktų registre, ir ji turi būti nedelsiant pašalinta be papildomo suinteresuotų asmenų kreipimosi. Jei nepaisant šios Turto arešto aktų registro tvarkytojo pareigos išregistruoti nebetekusią galios laikinąją apsaugos priemonę ji vis dar įregistruota Turto arešto aktų registre, suinteresuotiems asmenims nėra užkirstas kelias remiantis Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi kreiptis į registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotas nebetekęs galios turto arešto aktas.

15Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 8 d.). Jeigu yra prieštaravimų tarp CPK ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų proceso teisės normų, teismas vadovaujasi CPK normomis, išskyrus atvejus, kai CPK suteikia pirmenybę kitų įstatymų normoms (CPK 1 str. 3 d.). CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostata įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d. Atsižvelgiant į procesinio įstatymo galiojimo laike taisykles (CPK 3 str. 8 d.), tęstinio procesinio teisinio santykio subjektams naujoje proceso teisės normoje nustatyti terminai ir jų nesilaikymo padariniai taikytini nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Tai reiškia, kad per keturiolika dienų nuo CPK pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ieškovui nesikreipus į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo bei nepateikus patikslintų areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti 2011 m. spalio 17 d. (kadangi 2011 m. spalio 15-16 d. buvo ne darbo dienos (CK 1.121 str. 2 d.)), todėl iš Turto arešto aktų registro turi būti išregistruoti visi laikinai įregistruoti turto arešto aktai, nepriklausomai nuo fakto, kada tie turto arešto aktai buvo priimti – iki ar po 2011 m. spalio 1 d. Taigi, toks laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pabaigos išaiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai turto arešto aktas Turto arešto aktų registre laikinai įregistruotas iki 2011 m. spalio 1 d. ir neišregistruotas iki 2011 m. spalio 17 d. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pasibaigimas visais atvejais yra pagrindas išregistruoti laikinai įregistruotą turto arešto aktą iš Turto arešto aktų registro.

16Pažymėtina, kad šios nutarties priėmimo metu jau galiojančių Turto arešto aktų registro nuostatų 33 punkte nustatyta, kad CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną, suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Išregistravus turto arešto aktą, hipotekos skyriuje parengiamas pažymėjimas apie turto arešto akto išregistravimą. Tačiau ši nuostata Turto arešto aktų registre be pagrindo taikoma tik tiems turto arešto aktams, kurie laikinai įregistruoti po 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusių CPK pakeitimų. Tuo tarpu iki 2011 m. spalio 1 d. laikinai įregistruotų turto arešto aktų išregistravimui praktikoje nepagrįstai taikomos Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies ir 13 straipsnio 1 punkto nuostatos, pagal kurias turto arešto aktas išregistruojamas Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka, remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčio teisę panaikinti turto arešto aktą, sprendimu.

17Tokį aukščiau nurodytų normų aiškinimą ir taikymą, suderindamas CPK ir Turto arešto aktų registro įstatymo nuostatas, įtvirtino ir įstatymų leidėjas, 2011 m. gruodžio 22 d. priimdamas Turto arešto aktų registro įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 6-182), kuris įsigalios 2012 m. liepos 1 d. Pagal šiuo įstatymu priimto naujos redakcijos Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnio 5 punktą, turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas iš Turto arešto aktų registro CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais, t. y. per keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos ieškovui nesikreipus į antstolį ir nepatikslinus areštuoto turto duomenų.

18Nagrinėjamu atveju atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atstovo advokato G. Č. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo grindžiamas tiek nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios redakcijos CPK 147 straipsnio 6 dalimi, tiek iki 2012 m. birželio 30 d. galiojančios redakcijos Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi. Atsakovas nurodo, kad nei ieškovas O. G., nei jo atstovas V. V., gavę Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki šiol nesikreipė į antstolį, kad būtų patikslinti ir Turto arešto aktų registrui pateikti areštuoto turto duomenys, kurių pagrindu būtų panaikinta turto arešto akto laikino įregistravimo žyma. Laikinai įregistruotas dokumentas Nr. 0110006766 iš Turto arešto aktų registro išregistruotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012 m. kovo 7 d. nutartimi tenkinant atsakovo atstovo pareiškimą. Tačiau nepagrįstai ilgą laikotarpį galiojo neapibrėžtam atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios pažeidė atsakovo interesus ir suvaržė jo teises daugiau nei to reikia konkrečioje situacijoje. Iš prie nagrinėjamo prašymo pridėtos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012 m. kovo 7 d. nutarties matyti, kad į hipotekos teisėją buvo kreiptasi tik 2012 m. kovo 1 d. Pastebėtina, kad laikinai įregistruotas turto arešto aktas šiuo konkrečiu atveju galėjo būti išregistruotas ir anksčiau, jei atsakovas būtų anksčiau įgyvendinęs teisę kreiptis į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėją dėl laikinai įregistruoto turto arešto akto išregistravimo pagal Turto arešto aktų registro įstatymą. Be to, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjas be pagrindo priėmė atskirąjį skundą dėl 2012 m. kovo 7 d. nutarties ir perdavė jos teisėtumo klausimą spręsti apeliacinės instancijos teismui, kadangi tokios nutarties apskundimo galimybė Turto arešto aktų registro įstatyme nenumatyta. Minėta, kad dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės (CPK 147 str. 2 d.).

19Šioje situacijoje taikytina aukščiau aptarta nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojanti CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostata, pagal kurią ieškovui O. G. ar jo įgaliotam asmeniui per keturiolika dienų nuo CPK pakeitimo įstatymo įsigaliojimo nesikreipus į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo bei nepateikus patikslintų areštuoto turto duomenų Turto arešto aktų registrui, laikinosios apsaugos priemonės 2011 m. spalio 17 d. (kadangi 2011 m. spalio 15-16 d. buvo ne darbo dienos (CK 1.121 str. 2 d.)) nustojo galioti, o laikinai įregistruotas turto arešto aktas Nr. 0110006766 turėjo būti išregistruotas iš Turto arešto aktų registro.

20Tokiu būdu teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nors atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir negalioja, turto arešto aktas Nr. 0110006766 nepagrįstai iki šiol yra laikinai įregistruotas Turto arešto aktų registre. Kadangi Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atžvilgiu ieškovo O. G. reikalavimo užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti 2011 m. spalio 17 d., o laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pasibaigimas yra pagrindas išregistruoti laikinai įregistruotą turto arešto aktą iš Turto arešto aktų registro, todėl laikinai įregistruotas turto arešto aktas Nr. 0110006766 turi būti nedelsiant išregistruotas iš Turto arešto aktų registro.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 2 dalimi, 152 straipsnio 5 dalimi

Nutarė

22Iš dalies tenkinti atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ atstovo advokato G. Č. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir pripažinti, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi asociacijai „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negalioja nuo 2011 m. spalio 17 d.

23Ši nutartis yra pagrindas išregistruoti iš Turto arešto aktų registro laikinai įregistruotą turto arešto aktą Nr. 0110006766.

24Išsiųsti šią nutartį Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas O. G. pareiškė ieškinį atsakovui asociacijai „Kauno futbolo ir... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi nutarė ieškovo... 5. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinys patenkintas,... 6. Atsakovas asociacija „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“, vadovaudamasis CPK... 7. Atsakovas asociacija „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“ taip pat nurodo,... 8. Šia Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostata... 9. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas iš... 10. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 11. Turto arešto aktų registro įstatymo, galiojančio nuo 2002 m. sausio 1 d.,... 12. Turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 13. Įstatymų leidėjas, priimdamas nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusius CPK... 14. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio proceso kodeksas... 15. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių... 16. Pažymėtina, kad šios nutarties priėmimo metu jau galiojančių Turto... 17. Tokį aukščiau nurodytų normų aiškinimą ir taikymą, suderindamas CPK ir... 18. Nagrinėjamu atveju atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“... 19. Šioje situacijoje taikytina aukščiau aptarta nuo 2011 m. spalio 1 d.... 20. Tokiu būdu teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nors atsakovo asociacijos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Iš dalies tenkinti atsakovo asociacijos „Kauno futbolo ir beisbolo klubas“... 23. Ši nutartis yra pagrindas išregistruoti iš Turto arešto aktų registro... 24. Išsiųsti šią nutartį Turto arešto aktų registrui....