Byla 2-122/2013
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, paprastųjų įsakomųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais ir be pagrindo įgyto turto grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės B. M. K. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl turto arešto akto išregistravimo iš turto arešto aktų registro, civilinėje byloje Nr. 2-585-460/2012 pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovei B. M. K. P. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, paprastųjų įsakomųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais ir be pagrindo įgyto turto grąžinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia ieškovės ir atsakovės 2010 m. gegužės 24 d. sudarytą paskolos sutartį, pagal 2010 m. gegužės 24 d. paskolos sutarties 4.1 ir 5.1 punktus sudarytus keturis paprastuosius neprotestuotinus vekselius bei priteisti iš atsakovės 41 000 Lt dydžio nepagrįstai gautas įmokas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 28 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai - lėšas, esančias atsakovės sąskaitoje ir kitą turtą, neviršijant 41 000 Lt ieškinio sumos, taip pat sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/11/18157/1434.

52012 m. birželio 6 d. atsakovė B. M. K. P. Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė išregistruoti iš Turto areštų aktų registro Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartimi šioje civilinėje byloje atsakovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto aktą). Atsakovė nurodė, kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, jos turto atžvilgiu taikytas areštas buvo įregistruotas laikinai, o pagal minėto įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, jei per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas. Nurodė, jog turto arešto akto būsena yra laikina, turto rūšis nėra identifikuota, todėl tai suvaržo atsakovės teises naudotis ir disponuoti visu jai priklausančiu turtu.

6Ieškovė D. V. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių konkretizavimo, prašydama areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ). Nurodė, kad su atsakovės pateiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nesutinka.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovės prašymą dėl turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro atmetė, tačiau pakeitė laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartimi – areštavo atsakovei B. M. K. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu ( - ), uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą, bei turto vertės sumažinimą.

9Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turi būti pagrįstas, o nagrinėjamu atveju atsakovė tik abstrakčiai nurodė, jog jai yra suvaržytos teisės naudotis ir disponuoti jai priklausančiu turtu. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neigiamą poveikį jos interesams, nurodė, kad savo teises ir teisėtus interesus atsakovė gali ginti bet kurioje proceso stadijoje prašydama teismo pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pateikti alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdama reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdama laidavimą, garantiją), nurodydama konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jai neigiamų pasekmių.

10Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių konkretizavimo. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė savo prašymą konkretizavo – teismui pateikė konkretaus atsakovės turto duomenis, o grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, neišnyko, o atsakovė teismui nepateikė alternatyvaus reikalavimo įvykdymo užtikrinimo, ieškovės prašymą tenkino ir areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį adresu ( - ).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovė B. M. K. P. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131) Reikšdama prašymą dėl turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro, atsakovė nurodė faktinį ir teisinį šio prašymo pagrindą – Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą. Teismas skundžiamoje nutartyje netyrė prašyme nurodyto faktinio ir teisinio pagrindo, dėl prašymo motyvų skundžiamoje nutartyje nepasisakė, dėl to pažeidė CPK 291 straipsnį, kas sudaro pagrindą teismo nutartį pripažinti neteisėta.

142) Laikino turto arešto akto išregistravimas yra įstatyme numatyta sankcija už nepateisinamą pasyvų laikinąsias apsaugos priemones inicijavusio asmens elgesį. Ieškovė daugiau kaip metus nesikreipė į antstolį dėl areštuoto turto identifikavimo, kas akivaizdžiai atitinka Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl turto arešto akto išregistravimo.

153) Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą bendraisiais pagrindais, išėjo už prašymo ribų, nes atsakovė tokio prašymo nepateikė.

164) Esant Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies taikymo pagrindams, skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, jog laikinosios apsaugos priemonės daro neigiamą poveikį jos interesams.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata yra dispozityvi, t. y. numato hipotekos teisėjo teisę, o ne pareigą, esant numatytoms sąlygoms, turto arešto aktą išregistruoti. Atsakovė nepateikė duomenų, kad ieškovei per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos nepateikus tikslių areštuojamo turto duomenų, atsakovė būtų kreipusis dėl turto arešto akto išregistravimo. Teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, pakeitė vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Skundžiama nutartimi teismas areštą paliko galioti tik atsakovės vardu registruotam butui, todėl turto arešto masto sumažinimas tikrai nepažeidžia atsakovės teisių. Atsakovė, prašydama panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra išnykęs. Nurodo, kad teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones atsakovei priklausančiam butui, nepažeidė ekonomiškumo, proporcingumo, šalių lygiateisiškumo principų, tinkami ištyrė ir įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

21Laikinosios apsaugos priemonės atsakovės turtui, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą, buvo pritaikytos Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartimi. Iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi CPK 148 straipsnio 4 dalis numatė, kad, jeigu taikoma laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodyti, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama asmens, kurio prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pasirinktam antstoliui, o Turto arešto aktų registre teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo registruojama laikinąja būsena (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 1 d.).

22Turto arešto aktų registro įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 1 d.) 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, arba papildomai pateiktuose hipotekos skyriui dokumentuose nepakanka duomenų areštuotam turtui identifikuoti, hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš Turto arešto aktų registro. Turto arešto aktų registro įstatymo 13 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka, remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo (teisėjo) sprendimu (nutartimi) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčio teisę panaikinti turto arešto aktą, sprendimu.

23Atsakovė prašymą išregistruoti turto arešto akto laikiną žymą iš Turto arešto aktų registro grindė Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo spręsti turto arešto akto panaikinimo, ieškovei per teismo nustatytą terminą nesikreipus į antstolį dėl turto identifikavimo, klausimą, o ne spręsti laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą CPK nustatyta tvarka.

24Pažymėtina, kad pagal nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios CPK redakcijos 147 straipsnio 6 dalį, jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatyti terminai ir jų nesilaikymo padariniai taikytini nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. per keturiolika dienų nuo CPK pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ieškovui nesikreipus į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo bei nepateikus patikslintų areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti 2011 m. spalio 17 d. (CPK 1.121 str. 2 d.), todėl iš Turto arešto aktų registro turi būti išregistruoti visi laikinai įregistruoti turto arešto aktai, nepriklausomai nuo fakto, kada tie turto arešto aktai buvo priimti – iki ar po 2011 m. spalio 1 d. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1855/2012). Atsižvelgiant į tai, atsakovės B. M. K. P. atžvilgiu 2011 m. kovo 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti nuo 2011 m spalio 17 d. Kai laikinoji apsaugos priemonė netenka galios remiantis įstatymo pagrindu (CPK 147str. 6 d.), tai nebėra teisinio pagrindo, kad tokia priemonė būtų įregistruota Turto arešto aktų registre, ir ji turi būti nedelsiant pašalinta be papildomo suinteresuotų asmenų kreipimosi. Jei nepaisant šios Turto arešto aktų registro tvarkytojo pareigos išregistruoti nebetekusią galios laikinąją apsaugos priemonę ji vis dar įregistruota Turto arešto aktų registre, atsakovė turėjo teisę kreiptis į registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotas nebetekęs galios turto arešto aktas.

25Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi teismas pagal ieškovės prašymą areštavo atsakovei priklausantį butą, esantį adresu ( - ). Atsakovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės konkrečiam nekilnojamajam turtui, peržengė jos prašymo ribas. Iš bylos duomenų matyti, kad skundžiama nutartimi buvo sprendžiamas ne tik atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (b. l. 79), bet ir ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (b. l. 81). Atsižvelgiant į tai, nepagrįstas atsakovės argumentas, kad teismas skundžiama nutartimi neturėjo teisės spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovės konkretaus nekilnojamojo turto arešto, nes šis klausimas buvo sprendžiamas esant šalies prašymui (CPK 144 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiama nutartimi buvo pritaikytos, o ne pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, kadangi 2011 m. kovo 28 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo netekusios galios (CPK 147 str. 6 d.).

26Skundžiama nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės konkrečiam nekilnojamajam turtui – butui, esančiam adresu ( - ), laikinas turto areštas aktas turėjo būti patikslintas nurodant konkretų areštuojamą turtą. Dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių atskirojo skundo argumentai dėl laikino turto arešto akto išregistravimo neteko aktualumo.

27Atskirajame skunde nekeliamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės butui, esančiam ( - ), pritaikymo pagrįstumo (CPK 144 str. 1 d.), todėl teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako.

28Dėl nurodytų motyvų panaikinti skundžiamą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 329 str., 338 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė D. V. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo... 5. 2012 m. birželio 6 d. atsakovė B. M. K. P. Klaipėdos apygardos teismui... 6. Ieškovė D. V. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovės... 9. Teismas nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 10. Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovė B. M. K. P. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012... 13. 1) Reikšdama prašymą dėl turto arešto akto išregistravimo iš Turto... 14. 2) Laikino turto arešto akto išregistravimas yra įstatyme numatyta sankcija... 15. 3) Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą... 16. 4) Esant Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies taikymo... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovės... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Laikinosios apsaugos priemonės atsakovės turtui, nenurodant išsamių... 22. Turto arešto aktų registro įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos... 23. Atsakovė prašymą išregistruoti turto arešto akto laikiną žymą iš Turto... 24. Pažymėtina, kad pagal nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios CPK redakcijos... 25. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi teismas pagal ieškovės prašymą... 26. Skundžiama nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės... 27. Atskirajame skunde nekeliamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Dėl nurodytų motyvų panaikinti skundžiamą teismo nutartį atskirojo skundo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį palikti...