Byla e2-1445-460/2016
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija ieškinį atsakovams viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, uždarajai akcinei bendrovei „Diagnostikos laboratorija“, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2ieškovė UAB Medicina practica laboratorija 2016-07-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) pripažinti jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Antėja“ (po reorganizavimo – UAB „Diagnostikos laboratorija“) ir VšĮ Tauragės ligoninės, negaliojančia nuo jos sudarymo momento; 2) panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 2016-07-15 sprendimą Nr. SD-415 dėl ieškovės UAB Medicina practica laboratorija 2016-07-07 pretenzijos atmetimo; 3) panaikinti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 2016-06-28 sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė (įformintą 2016-06-29 raštu dėl pasiūlymų eilės Nr. SD-362); 4) grąžinti šalis į pradinę padėtį - įpareigoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą tęsti supaprastintą atvirą konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235), grįžtant į pasiūlymų vertinimo stadiją; 5) priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje ir dublike nurodo, jog 2016-05-06 Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras paskelbė supaprastintą atvirą konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti, kuriame ieškovė pateikė savo pasiūlymą. 2016-06-29 ieškovė gavo perkančiosios organizacijos raštą dėl pasiūlymų eilės, kurioje pirmuoju numeriu pasiūlymų eilėje nurodyta UAB „Antėja“, antruoju - UAB Medicina practica laboratorija. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė prašymą susipažinti su UAB „Antėja“ pasiūlymu bei prašė paaiškinti, ar perkančioji organizacija pareikalavo šios įmonės pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Iš perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos nebuvo įmanoma nustatyti, ar ūkio subjektų grupės (UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė) pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas, todėl ieškovė 2016-07-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, atmesti UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Išnagrinėjusi pretenziją, perkančioji organizacija 2016-07-15 šią pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė nurodė, kad gavusi ūkio subjektų grupės pasiūlymą, perkančioji organizacija neįsitikino, ar ūkio subjektų veikimas jungtinės veiklos sutarties pagrindu yra teisėtas. Pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninė prisiimti įsipareigojimai prieštarauja jos įstatų 11 punkte numatytiems įstaigos veiklos tikslams ir pažeidžia Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, todėl ši sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu. Be to, VšĮ Tauragės ligoninė neturi teisės disponuoti panaudos sutarties pagrindu valdomomis patalpomis ir negalėjo jų perduoti savo įsipareigojimams pagal jungtinės veiklos sutartį vykdyti be patalpų savininkės Tauragės rajono savivaldybės tarybos sutikimo, taip pat jungtinės veiklos sutartimi negalėjo prisiimti solidariosios atsakomybės ir tuo užtikrinti UAB „Antėja“ prievolių įvykdymą, todėl ši sutartis pripažintina negaliojančia ir CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovė taip pat nurodo, kad perkančioji organizacija privalėjo atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą dėl šio pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygų 9.5.3 punkto ir teisės aktų reikalavimams. Ieškovės teigimu, VšĮ Tauragės ligoninė nustatytas kraujo paėmimo paslaugos įkainis (0,83 Eur) ženkliai viršija teisės aktuose nustatytą 0,54 Eur dydžio įkainį. Be to, atsakovų pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų paslaugų teikimo atstumo ir trukmės reikalavimų. Ieškovė taip pat nurodo, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, kurios jie objektyviai negalėjo pagrįsti, todėl tai sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti pasiūlymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 9.5.5 punkto nuostatas. Mano, kad perkančioji organizacija neteisėtai ketina derinti būsimos pirkimo sutarties sąlygas su konkurso laimėtoju, be to, neįsitikino UAB „Diagnostikos laboratorija“ patikimumu, jos galimybėmis vykdyti sutartį bei vykdydama viešąjį pirkimą proteguoja šią ūkio subjektų grupę.

3Atsakovės UAB „Diagnostikos laboratorija“ ir VšĮ Tauragės ligoninė atsiliepime į ieškinį ir triplike su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog pagal VšĮ Tauragės ligoninė įstatus, ši įstaiga turi teisę užsiimti ne tik ligoninės pacientų sveikatos interesų tenkinimu, bet gali vykdyti bet kokią kitą įstatymų neuždraustą veiklą bei teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl atsakovė turėjo teisę sudaryti jungtinės veiklos sutartį, o ieškovės reikalavimas dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia yra nepagrįstas. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė neturi teisės reikšti ieškinio dėl atsakovių sudarytos jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.82 straipsnio pagrindu, nes tai gali daryti tik CK 1.82 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys. Pažymi, kad ginčijama jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninė neprisiėmė jokių įsipareigojimų, susijusių su jai patikėto turto perleidimu, todėl ši sutartis negali būti pripažinta negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Nurodo, kad Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 711 dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomųjų subjektų tarpusavio atsiskaitymų už pagal sutartis suteiktas paslaugas UAB „Diagnostikos laboratorija“ nėra taikomas, todėl ieškovės argumentai dėl šiuo teisės aktu patvirtintų paslaugų įkainių pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti. Pažymi, kad jungtinės veiklos partneris VšĮ Tauragės ligoninė yra 45 metrų atstumu nuo perkančiosios organizacijos, todėl tai užtikrins tinkamą paslaugų suteikimą bei atitinka konkurso sąlygose numatytus atstumo reikalavimus. Tiekėjai UAB „Diagnostikos laboratorija“ ir VšĮ Tauragės ligoninė perkančiajai organizacijai pateikė visus duomenis, patvirtinančius, kad jų siūloma kaina yra pagrįsta ir tiekėjai turės visas galimybes tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Nesutinka su ieškovės argumentais, jog perkančioji organizacija neįsitikino UAB „Diagnostikos laboratorija“ patikimumu, nes ši įmonė atitinka visus konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Mano, kad ieškovės nurodytos aplinkybės dėl tiekėjų protegavimo ir neskaidraus pirkimo yra nepagrįstos, todėl ieškinys turi būti atmestas.

4Atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras atsiliepime į ieškinį ir triplike su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė neišnaudojo privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos reikšdama reikalavimą dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, kad ši sutartis prieštarauja VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslams. Teigia, kad ieškovė nėra tinkamas subjektas ginčyti šį sandorį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes įstatymas jai tokios teisės nenumato. Mano, kad ginčijama sutartis atitinka VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslus, t. y. tenkinti pacientų sveikatos interesus. Ginčijama jungtinės veiklos sutartimi VšĮ Tauragės ligoninė įsipareigojo teikti perkančiajai organizacijai paslaugas pagal viešojo pirkimo sutartį, tačiau neįsipareigojo perduoti jai panaudos pagrindu patikėtą turtą. Atsakovės teigimu, sudarydama jungtinės veiklos sutartį ir dalyvaudama viešajame pirkime VšĮ Tauragės ligoninė veikia savo, o ne kitos šalies interesais, todėl solidariosios atsakomybės prisiėmimas negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis viešajai įstaigai nustatytą draudimą užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą. Mano, kad veikdama ūkio subjektų grupėje VšĮ Tauragės ligoninė turėjo teisę susitarti dėl kitokių paslaugų įkainių nei yra patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijos kainyne. Ūkio subjektų grupė pateikė visą informaciją, pagrindžiančią, jog tiekėjų pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, iš jų ir konkurso sąlygų reikalavimus dėl paslaugų teikimo atstumo bei laboratorinių tyrimų trukmės. Nurodo, kad ūkio subjektų grupė pateikė pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą ir papildomus įrodymus, patvirtinančius, kad tiekėjai gali įvykdyti pirkimo sutartį, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti jų pasiūlymo. Pažymi, kad pasiūlymų eilė buvo sudaryta vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, visi tiekėjų pasiūlymai, prašymai, pastabos buvo išnagrinėti objektyviai, todėl ieškovės argumentai dėl dalies tiekėjų protegavimo yra nepagrįsti.

5Išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-09-09 išvadoje ir 2016-09-16 papildomoje išvadoje nurodė, kad nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalėjo kreiptis į tiekėją su reikalavimu pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Išvadoje nurodoma, kad perkančioji organizacija tinkamai neužtikrino ieškovės teisės susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais bei jų pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu. Išvadą teikianti institucija pažymėjo, kad atsakovės pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas, kai pagrindimo motyvai yra grindžiami konfidencialumu, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Perkančiajai organizacijai nustačius, kad tam tikra tiekėjo informacija neįprastai mažai kainai pagrįsti yra pateikta kaip konfidenciali ir nesikreipus į tiekėją dėl šios informacijos konfidencialumo pagrindimo, nėra pasiekiami Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti viešųjų pirkimų tikslai bei yra pažeidžiamos neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo procedūros.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2016-05-06 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235). Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė ieškovė UAB Medicina practica laboratorija, UAB „Baltic medic” bei atsakovai UAB „Antėja” (po reorganizacijos – UAB „Diagnostikos laboratorija“) ir VšĮ Tauragės ligoninė, veikiantys kaip ūkio subjektų grupė. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016-06-22 raštais Nr. SD-350 ir Nr. SD-351 pareikalavo, jog UAB „Baltic medic” ir ūkio subjektų grupėje veikianti UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pagrįstų savo pasiūlymų ekonomiškumą bei neįprastai mažą pasiūlymų kainą. Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu savo paaiškinimus pateikė tik ūkio subjektų grupė, todėl UAB „Baltic medic” pasiūlymas buvo atmestas. Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisija 2016-06-28 posėdžio metu sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu nurodyta UAB „Antėja“, antruoju - UAB Medicina practica laboratorija. Ieškovė 2016-07-07 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją su reikalavimu panaikinti Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė, atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, perkančioji organizacija 2016-07-15 raštu informavo ieškovę, kad jos pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta.

8Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė ginčija UAB „Antėja” ir VšĮ Tauragės ligoninė 2016-05-27 sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu kaip prieštaraujančią VšĮ Tauragės ligoninė įstatų 11 punkte numatytiems įstaigos veiklos tikslams ir pažeidžiančią Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, taip pat CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujančią Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 daliai, Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui, taip pat ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo.

9Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu.

10Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, ar atsisakymas ją nagrinėti gali būti skundžiamas teismui. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu, o šio straipsnio 3 dalis numato, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog ieškinio, pareikšto teisme, dalykas ir pagrindas turi būti analogiškas ikiteismine tvarka pareikštoje pretenzijoje nurodytiems reikalavimams bei šių reikalavimų faktiniam pagrindui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Taigi kiekvienu atveju sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčą bei nustatant bylos teisminio nagrinėjimo ribas, būtina įvertinti, kokia apimti ir kokiais argumentais tiekėjo pretenzijoje buvo grindžiamas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas.

11Nagrinėjamu atveju 2016-07-07 pretenzijoje ieškovė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumą grindė šiais esminiais argumentais: 1) VšĮ Tauragės ligoninės dalyvavimas konkurse jungtinės veiklos sutarties pagrindu buvo neteisėtas ir pažeidė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalį; 2) VšĮ Tauragės ligoninė savo nuožiūra negalėjo nustatyti paslaugų įkainių, nes tai yra įstaigos savininkės Tauragės rajono savivaldybės tarybos kompetencija; 3) perkančioji organizacija privalėjo atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą dėl nepagrįstai mažos kainos; 4) ūkio subjektų grupės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų dėl paslaugų teikimo terminų ir vietos; 5) perkančioji organizacija neteisėtai ketino derinti pirkimo sutarties sąlygas su konkurso laimėtojais. Pažymėtina, jog teikdama pretenziją ieškovė nekėlė klausimo dėl UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninės 2016-05-27 sudarytos jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninė veiklos tikslams ir šiais argumentais negrindė perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo neteisėtumo. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą, ieškovės pretenzijos turinį bei šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, teismas daro išvadą, kad ginčydama atsakovių sudarytą jungtinės veiklos sutartį CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovė nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jos argumentai dėl jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo VšĮ Tauragės ligoninės veiklos tikslams iš esmės nenagrinėtini. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CK 1.82 straipsnio 3 dalį ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais turi teisę pareikšti pats juridinis asmuo, jo steigėjas (steigėjai) arba juridinio asmens dalyvis (dalyviai). Taigi ieškovė nėra tinkamas subjektas ginčyti VšĮ Tauragės ligoninė sudarytus sandorius CK 1.82 straipsnyje numatytais pagrindais. Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad šioje byloje teismas neturi pagrindo spręsti dėl ieškovės reikalavimo pripažinti atsakovių sudarytą jungtinės veiklos sutartį negaliojančia CK 1.82 straipsnio 2 dalies pagrindu.

12Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.

13CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 1.80 straipsnio 1 daliai taikyti būtina konstatuoti dviejų sąlygų visetą: kad teisės norma yra imperatyvi ir kad šios normos pažeidimo pasekmė yra sandorio negaliojimas; sprendžiant dėl abiejų šių sąlygų esminę reikšmę turi ne lingvistinė normos išraiška, o interesas, kurio apsaugą ji užtikrina; imperatyvioji teisės norma CK 1.80 straipsnio prasme yra tokia, kuria siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką, todėl aiškinantis normos imperatyvumą turi būti nustatyta, ar egzistuoja viešasis interesas, kuriam užtikrinti ji skirta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2015).

14Nagrinėjamu atveju ginčijamo sandorio negaliojimą ieškovė grindžia Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies pažeidimu. Ši teisės norma nustato, kad valstybės ir savivaldybių turtas negali būti perduodamas kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims ar kitaip susiejamas su turtu jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Susipažinus su byloje esančia 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartimi nustatyta, kad sudarydamos šią sutartį UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė susitarė veikti bendrai, nesteigiant atskiro juridinio asmens, teikiant laboratorinių tyrimų paslaugas bei teikiant kraujo mėginio (kapiliarinio ir veninio) laboratoriniams tyrimams paėmimo paslaugą, taip pat veikti bendrai teikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai pagal vykdomą viešąjį laboratorinių paslaugų pirkimo konkursą. Taigi ginčijamos jungtinės veiklos sutarties pagrindinis tikslas buvo šalių kooperavimasis dalyvaujant viešajame pirkime bei teikiant laboratorines paslaugas. Šiuo atveju reikšminga tai, kad jungtinės veiklos sutartyje nėra numatyta jokių sąlygų, pagal kurias Tauragės rajono savivaldybei priklausančiu ir VšĮ Tauragės ligoninė panaudos pagrindu valdomu turtu galėtų naudotis UAB „Antėja“, taip pat nėra jokių sąlygų, pagal kurias jungtinės veiklos partneriai savivaldybei priklausantį turtą galėtų naudoti bendrai. Teismo nuomone, jungtinės veiklos sutartyje numatytas VšĮ Tauragės ligoninė įsipareigojimas dalį paslaugų teikti patalpose, kurias ši įstaiga valdo panaudos pagrindais, šiuo atveju negali būti vertinamas kaip atsakovės įnašas nekilnojamuoju turtu į šalių vykdomą jungtinę veiklą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad į bylą buvo pateiktas Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2016-08-03 raštas, kuriame nurodyta, jog įstaigos savininkas yra susipažinęs su jungtinės veiklos sutarties sąlygomis, tačiau jokių prieštaravimų nei dėl įstaigos dalyvavimo ūkio subjektų grupėje teikiant pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime, nei dėl įstaigos prisiimtų įsipareigojimų nebuvo pareikšta. Įvertinęs aptartas aplinkybes teismas konstatuoja, kad sudarant 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartį nebuvo pažeisti imperatyvūs Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimai, todėl ieškovės reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu atmestinas.

15Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, jog jungtinės veiklos sutartimi prisiimdama solidariąją atsakomybę kartu su UAB „Antėja“, atsakovė VšĮ Tauragės ligoninė pažeidė Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą draudimą viešajai įstaigai užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymas tiekėjais pripažįsta kiekvieną ūkio subjektą, įskaitant ir viešąjį juridinį asmenį, galintį pasiūlyti ar siūlantį ketinamas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 dalis), todėl viešoji įstaiga, užsiimdama jai leidžiama ūkine komercine veikla, taip pat gali būti tiekėju viešajame pirkime bei šiuo tikslu sudaryti jungtinės veiklos sutartį, jeigu konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė (Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad viešojo pirkimo sutarties sudarymas ir jos vykdymas neabejotinai būtų finansiškai naudingas abiem ūkio subjektų grupės nariams, todėl negalima daryti išvados, kad VšĮ Tauragės ligoninė šiame viešajame pirkime dalyvauja ne savo, o išimtinai UAB „Antėja“ interesais. Kartu pažymėtina ir tai, jog ūkinės komercinės veiklos vykdymas visais atvejais yra susijęs su tam tikro masto rizikos prisiėmimu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad jungtinės veiklos sutarties atveju viešosios įstaigos prisiimama rizika už kitos šios sutarties šalies įsipareigojimų įvykdymą – solidari partnerių atsakomybė perkančiajai organizacijai – negali būti laikoma pažeidžianti draudimą viešajai įstaigai užtikrinti kito asmens prievolių vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1497/2011). Dėl to teismas neturi pagrindo konstatuoti Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimo sudarant 2016-05-27 jungtinės veiklos sutartį, todėl ieškovės reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu atmestinas.

16Dėl tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir jos pagrindimo.

17Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ūkio subjektų grupėje veikiančių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė viešajame pirkime pasiūlytos kainos pagrįstumo.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu šis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti teises tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė paaiškinti ir įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimu pagrįsti neįprastai mažą kainą yra įgyvendinamas rungtyniškumo principas viešuosiuose pirkimuose ir perkančioji organizacija ne tik įpareigojama raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo kriterijus, bet ir juos kruopščiai bei objektyviai įvertinti, o tiekėjas atitinkamai turi pateikti prašomus paaiškinimus ar dokumentus; per bendradarbiavimą yra išsiaiškinamas pasiūlymo kainos realumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

19VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų komisijos 2016-05-02 protokolu Nr. 3 patvirtintų konkurso sąlygų 9.3 punkte nustatyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, komisija reikalaus iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Minėtame konkurso sąlygų punkte taip pat nurodyta, kad jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ūkio subjektų grupėje veikiančių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė bendra pasiūlymo kaina buvo 111 186,89 Eur. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2016-06-22 raštais Nr. SD-350 ir Nr. SD-351 pareikalavo, jog konkurse dalyvaujantys tiekėjai UAB „Baltic medic” ir ūkio subjektų grupėje veikiančios UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pagrįstų savo pasiūlymų ekonomiškumą bei neįprastai mažą pasiūlymų kainą. Vykdydama perkančiosios organizacijos įpareigojimą UAB „Antėja“ 2016-06-27 VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pateikė raštą Nr. S16189 dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, su juo taip pat pateikė papildomus dokumentus. Šiame rašte atsakovė išdėstė argumentus, kuriais buvo grindžiama ūkio subjektų grupės pateikto pasiūlymo kaina. Iš atsakovės 2016-06-27 neįprastai mažos kainos pagrindimo matyti, kad motyvuojant duomenų konfidencialumu, perkančiajai organizacijai nebuvo pateikta dalis dokumentų, kuriais remiantis UAB „Antėja“ grindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos sudėtines dalis. 2016-07-05 VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras ieškovei adresuotame rašte Nr. SD-385 nurodė, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija įvertino atsakovų 2016-06-27 rašte pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą bei kartu su juo pateiktus dokumentus ir konstatavo, jog šie duomenys yra pakankami tiekėjo siūlomai kainai pagrįsti ir įvertinti. Analogiškos pozicijos perkančioji organizacija laikosi ir teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

20Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kaip perkančiojoje organizacijoje buvo atliekamas atsakovės pateiktas neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimas, kokiais kriterijais viešųjų pirkimų komisija vadovavosi darydama išvadą, jog tiekėjo 2016-06-27 neįprastai mažos kainos pagrindime pateikti duomenys buvo pakankami siūlomai kainai pagrįsti. Teismas pažymi, jog vertindama tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą perkančioji organizacija privalėjo ne formaliai, bet kruopščiai ir išsamiai išanalizuoti tiekėjo pateiktus argumentus dėl sudėtinių kainos dalių ir juos vertinti kartu su šiuos argumentus patvirtinančiais dokumentais, o tokių duomenų esant nepakankamai – pareikalauti papildomų neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymų. Teismo vertinimu, vien deklaratyvaus pobūdžio tiekėjo paaiškinimai dėl pasiūlymo kainos, šių paaiškinimų nepagrindžiant atitinkamais dokumentais dėl sudėtinių kainos dalių pagrįstumo, šiuo atveju negali būti pripažįstami tinkamu neįprastai mažos kainos pagrindimu. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija būtų pareikalavusi tiekėjo pateikti konfidencialumu grindžiamus dokumentus dėl sudėtinių kainos dalių skaičiavimo, kaip tai numato konkurso sąlygų 9.3 punktas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis. Pažymėtina, kad tiekėjui nepateikus dalies dokumentų, pagrindžiančių sudėtines pasiūlymo kainos dalis, išsamus ūkio subjektų grupės pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimas objektyviai nebuvo įmanomas. Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-09-16 papildomoje išvadoje taip pat nurodyta, kad atsakovės pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas, kai pagrindimo motyvai yra grindžiami konfidencialumu, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Šioje išvadoje pažymima ir tai, jog perkančiajai organizacijai nustačius, kad tam tikra tiekėjo informacija neįprastai mažai kainai pagrįsti yra pateikta kaip konfidenciali ir nesikreipus į tiekėją dėl šios informacijos konfidencialumo pagrindimo, nėra pasiekiami Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti viešųjų pirkimų tikslai. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo, pripažintini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešojo pirkimo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

21Nors bylos nagrinėjimo metu UAB „Diagnostikos laboratorija“ pateikė teismui dokumentus, kurių viešojo pirkimo metu dėl konfidencialumo neteikė perkančiajai organizacijai, tačiau teismas pažymi, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimas pirmiausia yra perkančiosios organizacijos, o ne teismo kompetencija (Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnis). Dėl to perkančiajai organizacijai tinkamai neatlikus neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimo procedūros, išsamiai neišanalizavus tiekėjo nurodytų argumentų ir juos patvirtinančių dokumentų, bylos nagrinėjimo teisme metu šie pažeidimai negali būti pašalinti.

22Įvertinęs byloje esančius duomenis, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, teismas konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos atliktas neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimas buvo formalus ir nepakankamas išvadai, kad už pasiūlyme nurodytą kainą pirkimo sutartis gali būti tinkamai įvykdyta. Dėl to yra pagrindas daryti išvadą, kad perkančioji organizacija pažeidė pareigą objektyviai įvertinti atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlytos kainos pagrįstumą ir realumą, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 1 dalies nuostatas.

23Dėl ūkio subjektų grupės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms.

24Konkurso sąlygų 10.2 punkte numatyta, jog komisija vertina ir palygina tik konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus. Įvertinęs byloje esančią medžiagą teismas sutinka su ieškinyje išdėstytais argumentais, jog vykdydama pirkimą perkančioji organizacija tinkamai neišsiaiškino, ar konkurse pateiktas ūkio subjektų grupės pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3 priedo „Techninės specifikacijos. Reikalavimai pirkimo objektui“ 7 ir 8 punktų reikalavimus. Minėtų sąlygų 7 punkte numatyta, kad rutininiai tyrimai turi būti atliekami ir atsakymai pateikiami pacientui arba jį siuntusiam gydytojui ne vėliau kaip per 3 valandas, skubos tvarka – ne vėliau kaip per 30 minučių nuo mėginių paėmimo. Kitų tyrimų rezultatai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mėginių paėmimo. Konkurso sąlygų 3 priedo „Techninės specifikacijos. Reikalavimai pirkimo objektui“ 8 punkte numatyta, kad atstumas nuo poliklinikos iki paslaugos tiekėjo turi būti lengvai pasiekiamas pėsčiomis ir neviršyti 500 metrų. Kraujo paėmimo patalpa turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

25Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Diagnostikos laboratorija“ yra registruota Kauno mieste, o VšĮ Tauragės ligoninė veikia Tauragės mieste. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose perkančioji organizacija nurodė, kad ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas dėl paslaugų teikimo terminų ir atstumo. Šias savo išvadas atsakovė grindė tuo, jog VšĮ Tauragės ligoninė yra 45 metrų atstumu nuo perkančiosios organizacijos, todėl tai užtikrins tinkamą ir savalaikį perkamų paslaugų suteikimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal byloje esančius duomenis VšĮ Tauragės ligoninė ir UAB „Antėja“ yra susitarusios dėl funkcijų pasiskirstymo teikiant perkamas paslaugas, todėl vien tai, kad VšĮ Tauragės ligoninė atitinka konkurso sąlygose nustatytus atstumo reikalavimus savaime nepatvirtina, jog paslaugos galės būti tinkamai suteiktos per konkurso sąlygose nustatytą terminą. Be to, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2016-07-05 ieškovei adresuotame rašte Nr. SD-385 nurodė, kad viešųjų pirkimų komisijai nėra žinoma, kurioje laboratorijoje bus imamas kapiliarinis ir veninis kraujas tyrimams, atliekami ekstriniai ir rutininiai tyrimai, o šie klausimai bus sprendžiami derinant būsimos sutarties sąlygas su laimėjusiu tiekėju. Dėl to konstatuotina, kad perkančioji organizacija, neturėdama duomenų apie tikslią kraujo mėginių paėmimo ir tyrimų atlikimo vietą, negalėjo daryti išvados, jog ūkio subjektų grupės pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3 priedo „Techninės specifikacijos. Reikalavimai pirkimo objektui“ 7 ir 8 punktų reikalavimus dėl paslaugų suteikimo trukmės, patalpų atstumo reikalavimų bei kraujo paėmimo patalpos atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

26Perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje bei teismui pateiktame ieškinyje ieškovė nurodė, kad Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ketina neteisėtai derinti būsimos pirkimo sutarties sąlygas su konkurso laimėtoju, iš jų ir sutarties sąlygas dėl paslaugų teikimo vietos. Vertindamas šiuos ieškovės argumentus teismas pažymi, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalį sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Ginčijamo pirkimo konkurso sąlygų 13.3 punkte taip pat numatyta, kad pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo dokumentuose nurodytas privalomas būsimos pirkimo sutarties sąlygas. Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad viešojo pirkimo sutartis su tiekėju būtų sudaryta ir joje šalys būtų susitarusios dėl kitokių sąlygų, nei buvo numatyta pirkimo dokumentuose. Nesant tokių duomenų, teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus dėl atsakovių ketinimo pakeisti pirkimo dokumentuose numatytas pirkimo sutarties sąlygas.

27Ieškovė ieškinyje taip pat nurodo, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas ir tuo pagrindu, kad VšĮ Tauragės ligoninė nustatytas kraujo paėmimo įkainis ženkliai viršija Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintame Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyne nustatytą tokios paslaugos įkainį (0,67 Eur). Pažymėtina, kad šiuo pagrindu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumas ieškovės 2016-07-07 pretenzijoje nebuvo grindžiamas, todėl teismas šių ieškovės ieškinyje išdėstytų argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako (CPK 4233 straipsnio 3 dalis).

28Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad perkančioji organizacija pažeidė pareigą objektyviai įvertinti atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlytos kainos pagrįstumą ir realumą, tuo pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat netinkamai įvertino atsakovių UAB „Antėja“ ir VšĮ Tauragės ligoninė pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygoms bei atitinkamai priėmė neteisėtus sprendimus dėl ieškovės pretenzijos atmetimo bei tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo išrinkimo, šie perkančiosios organizacijos sprendimai naikinami, grąžinant šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. ginčijamo viešojo pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadiją.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų.

30Ieškovė pateikė teismui prašymą priteisti 2 768 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 2 520 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 248 Eur už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pateikė prašymą priteisti iš ieškovės 3 509 Eur bylinėjimosi išlaidų. Įrodymų apie kitų atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikta.

31Šioje byloje ieškinio reikalavimai buvo iš esmės nukreipti į perkančiąją organizaciją VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, o UAB „Diagnostikos laboratorija“ ir VšĮ Tauragės ligoninė atsakovėmis buvo patrauktos dėl to, jog ieškiniu buvo ginčijama jų sudaryta jungtinės veiklos sutartis. Byloje ieškovės reikalavimas dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia yra atmetamas, o ieškinio dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra tenkinama. Pripažinus perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus neteisėtais, ieškinys tenkinamas iš esmės prieš perkančiąją organizaciją, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš vienos atsakovės – perkančiosios organizacijos. Teismo sprendimu ieškinio reikalavimai perkančiajai organizacijai iš esmės patenkinti, todėl mažinti ieškovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį dėl patenkintų reikalavimų proporcijos nėra pagrindo. Kadangi ieškovė į prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą įtraukė 270 Eur dydžio išlaidas už atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016-08-23 nutarties parengimą, kurį buvo atsisakyta priimti, teismas neturi pagrindo šias išlaidas pripažinti būtinomis ir pagrįstomis ieškovės išlaidomis, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 498 Eur (CPK 93 straipsnis).

32Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

33ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija ieškinį tenkinti iš dalies.

34Panaikinti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomame atvirame supaprastintame konkurse laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235) viešųjų pirkimo komisijos 2016 m. birželio 28 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pripažintas uždarosios akcinės bendrovės „Antėja“ (po reorganizacijos – uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostikos laboratorija“) pasiūlymas.

35Panaikinti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomame atvirame supaprastintame konkurse laboratorinėms paslaugoms įsigyti (pirkimo Nr. 174235) viešųjų pirkimo komisijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimą Nr. SD-415 dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija 2016 m. liepos 7 d. pretenzijos atmetimo.

36Kitą ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Medicina practica laboratorija iš atsakovės viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2 498 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė UAB Medicina practica laboratorija 2016-07-26 kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovės UAB „Diagnostikos laboratorija“ ir VšĮ Tauragės ligoninė... 4. Atsakovė VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras... 5. Išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba 2016-09-09... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Tauragės rajono pirminės... 8. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė ginčija UAB „Antėja” ir VšĮ... 9. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį CK 1.82... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas,... 11. Nagrinėjamu atveju 2016-07-07 pretenzijoje ieškovė perkančiosios... 12. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį CK 1.80... 13. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 14. Nagrinėjamu atveju ginčijamo sandorio negaliojimą ieškovė grindžia... 15. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, jog jungtinės... 16. Dėl tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir jos pagrindimo.... 17. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ūkio subjektų grupėje veikiančių UAB... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu... 19. VšĮ Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų... 20. Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kaip perkančiojoje organizacijoje... 21. Nors bylos nagrinėjimo metu UAB „Diagnostikos laboratorija“ pateikė... 22. Įvertinęs byloje esančius duomenis, šalių procesiniuose dokumentuose... 23. Dėl ūkio subjektų grupės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms.... 24. Konkurso sąlygų 10.2 punkte numatyta, jog komisija vertina ir palygina tik... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Diagnostikos laboratorija“ yra... 26. Perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje bei teismui pateiktame... 27. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodo, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymas... 28. Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad perkančioji organizacija pažeidė... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 30. Ieškovė pateikė teismui prašymą priteisti 2 768 Eur bylinėjimosi... 31. Šioje byloje ieškinio reikalavimai buvo iš esmės nukreipti į... 32. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 33. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicina practica laboratorija... 34. Panaikinti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos... 35. Panaikinti viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos... 36. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Medicina practica laboratorija... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...