Byla 1A-389-348/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje, ir vadovaujantis BK 40 straipsniu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant jį laiduotojai A. R. ir baudžiamoji byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Svetlanos Jurgaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jurgos Vasiliauskienės ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Kristinai Vitunskienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Šukiui, atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. gynėjui advokatui Ramūnui Putinui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. ir jo gynėjo advokato Ramūno Putino apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas, padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje, ir vadovaujantis BK 40 straipsniu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant jį laiduotojai A. R. ir baudžiamoji byla nutraukta.

3Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalimi, 68 straipsniu, 72 straipsnio 5 dalimi, G. B. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės:

4-

5uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejus) metus, šį terminą skaičiuojant nuo 2018 m. spalio 5 d.;

6-

7konfiskuota automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) (VIN ( - )) pusę vertės atitinkanti piniginė suma 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

8G. B. įpareigotas per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos lėšas, atitinkančias konfiskuoto automobilio vertės dalį, sumokėti į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodu 6610, nurodant, kad laiku nesumokėjus lėšų, jos bus išieškotos priverstinai.

9Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas, įsiteisėjus nuosprendžiui, naikintinos. G. B. vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), išduotas VĮ „Regitra“ perduotinas VĮ „Regitra“.

10Nuosprendžiui įsiteisėjus, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroro Mindaugo Šukio 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimas, kuriuo skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas automobiliui ( - ), valst. Nr. ( - ) (VIN ( - )) nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. kovo 19 d., naikintinas.

11Automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) iš saugotojo UAB „( - )“ grąžintinas jo valdytojui UAB „( - )“.

12Teisėjų kolegija

Nustatė

131.

14G. B., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 7 dalyje už tai, kad jis 2018 m. rugpjūčio 25 d. apie 15.31 val. pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, nustatančius draudimą neblaiviems asmenims vairuoti kelių transporto priemones, ( - ) gatvėje, vairavo kelių transporto priemonę – automobilį ( - ), valstybiniais numeriais ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau, negu 1,5 promilės alkoholio, o konkrečiai - kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija – 2,97 promilės etilo alkoholio, ( - ) g., ties pastatu Nr. ( - ), atsitrenkė į paliktą stovėti automobilį ( - ), valstybiniais numeriais ( - ), jį apgadino.

152.

16Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendyje konstatuota, kad kaltinimas G. B. pasitvirtino, nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal baudžiamąjį įstatymą ir įrodyta teismo ištirtų įrodymų visuma.

173.

18Atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės G. B. ir jo gynėjas advokatas Ramūnas Putinas skundžia Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendį ir prašo jį pakeisti, t. y. sutrumpinti paskirto draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminą ir sumažinti konfiskuoto automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ), vertės dalį.

193.1.

20Skunde nurodoma, kad apeliantas sutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kuria jis pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla nutraukta. Tačiau apeliantas nesutinka su skundžiamu nuosprendžiu jam paskirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis – draudimu naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejiems) metams bei puse automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) vertės atitinkančios pinigų sumos 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) konfiskavimu. Apeliantas yra įsitikinęs, kad tokios baudžiamojo poveikio priemonės iškreipia ir pažeidžia teisingumo, teisinės valstybės ir proporcingumo principus.

213.2.

22Apeliantas G. B. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir parodė, kad dėl įvykio labai gailisi. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad buvo konfliktinė situacija su mergina, su kuria sėdėjo bare. Apeliantas buvo išgėręs apie 300 g brendžio. Po to alkoholį vartojo, kol laukė policijos. Situacija buvo tokia, kad mergina nepratusi vairuoti, o jis norėjo tik išvažiuoti atbulas ir duoti draugei vairuoti, kadangi jis buvo išgėręs. Su drauge pykosi, ji negėrė. Automobilis, kurį vairavo apeliantas, priklauso įmonei UAB „( - )“ ir yra lizinguojamas, o jis šios įmonės direktorius, turintis teisę priimti įmonėje sprendimus. Jo mėnesio pajamos yra 740-790 eurų, turi nedidelį vartojimo kreditą, likę apie 1500 eurų, išlaikytinių neturi, su tuo automobiliu važinėja taip pat vyriausioji buhalterė ir vadybininkas. Automobilio vertė iki 30 000 eurų. Išmokėti iš atlyginimo šio automobilio vertę bus sunku.

233.3.

24Apeliaciniame skunde teigiama, kad asmens nuteisimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės atvejais turto konfiskavimo taikymo teisiniai pagrindai skiriasi. Atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje numatytais pagrindais arba atleistam nuo bausmės šio kodekso X skyriuje numatytais pagrindais, arba lygtinai paleistam iš pataisos įstaigos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso XI skyriuje numatytais pagrindais asmeniui pagal teismų praktiką baudžiamojo poveikio priemonių taikymo klausimas, taip pat ir turto konfiskavimo, yra paliekamas spręsti teismo nuožiūra (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-50-788/2018, 2K-79-511/2018).

253.4.

26Įgyvendindamas jam suteiktą diskreciją dėl turto konfiskavimo taikymo, teismas tokiais atvejais pirmiausia turėtų įvertinti šios teisinės priemonės suderinamumą su tais tikslais ir principais, kuriais buvo vadovaujamasi priimant sprendimą atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės. Kartu pažymėtina, kad, vadovaujantis konstituciniais teisingumo, teisinės valstybės principais, už teisės pažeidimus taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas).

273.5.

28Apeliaciniame skunde teigiama, kad 15 000 Eur, t. y. 50 procentų automobilio vertės konfiskavimas yra pernelyg griežta, todėl neproporcinga poveikio priemonė, nes ją paskyrus būtų aiškiai pažeista pusiausvyra tarp tikslo nubausti teisės pažeidėją ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti. Apeliantas G. B. padarė nesunkų nusikaltimą, nusikalto pirmą kartą, savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailėjosi (gailisi), automobilis nėra apelianto asmeninė nuosavybė, jis priklauso ( - ) bankui, lizingo sutarties pagrindu automobilį naudoja UAB „( - )“. Be to, yra pagrindas manyti, kad G. B. ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, - jau pats baudžiamasis procesas jam turėjo pakankamą auklėjamąjį poveikį, leido kritiškai vertinti savo veiksmus ir paskatino laikytis įstatymų ir nedaryti naujų nusikaltimų. Be to, apelianto G. B. mėnesinis atlyginimas yra 740-790 Eur, jis moka vartojamąjį kreditą (likę 1500 Eur), todėl konfiskuotina 15 000 Eur suma, kurią reikia sumokėti per 12 mėnesių, suvaržys apelianto teises akivaizdžiai labiau, nei reikia bausmės tikslams pasiekti - G. B., norėdamas atlikti bausmę, turės net 19 mėnesių mokėti visą savo darbo užmokestį ir 7 mėnesiais vis tiek pavėluos įvykdyti teismo įsipareigojimą.

293.6.

30Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors G. B. ir vairavo transporto priemonę, būdamas neblaivus, tačiau tai darė automobilių stovėjimo aikštelėje, o ne kelyje, tai rodo mažesnį pavojingumą kelių eismo dalyvių saugumui. Be to, apelianto nuomone, jam nepagrįstai buvo paskirtas 2 metų uždraudimo naudotis specialia teise terminas. G. B. neteistas, padarė nesunkų nusikaltimą, šį nusikaltimą padarė pirmą kartą, važiavimo atstumas buvo nedidelis (vairuota tik norint patraukti transporto priemonę ir apsisukti), veika nesukėlė jokių padarinių žmonių sveikatai. Nuo pažeidimo padarymo pradžios apeliantas neneigė padaręs pažeidimą, sulaikomas po padaryto pažeidimo nesipriešino, geranoriškai sutiko pateikti savo dokumentus ir automobilio raktelius, kaltę pripažino visiškai ir apie padarytą pažeidimą davė paaiškinimus bylos nagrinėjimo teisme metu. Procesas jam yra pirmasis, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nenustatyta nė viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis būtų teisingas ir pagrįstas, jei apeliantui teismas būtų nusprendęs skirti minimalų uždraudimo naudotis specialia teise terminą.

313.7.

32Teismas, nustatydamas dvejų metų uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminą, neįvertino visų reikšmingų bylai aplinkybių, neatsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, jos padarymo aplinkybes, kaltės formą ir rūšį, kaltininko asmenybę (neteistas, dirbantis, apibūdinamas teigiamai), taip pat į kaltininko poziciją dėl padarytos nusikalstamos veikos, į baudžiamojo poveikio priemonės paskirtį, jos proporcingumą, padarinius, kuriuos sukels apeliantui šios poveikio priemonės taikymas.

334.

34Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teismo posėdyje atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. gynėjas advokatas Ramūnas Putinas prašė apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras Mindaugas Šukys prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

355.

36Atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. ir jo gynėjo advokato Ramūno Putino apeliacinis skundas atmetamas.

376.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – išaiškinti, o nustačius – šalinti žemesnės instancijos teismo padarytas klaidas, todėl, siekdami užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai ir nutartys, o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ar keičiami, apeliacinės instancijos teismas kruopščiai patikrina apskųsto nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, laikydamasis apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde nėra ginčijama G. B. kaltė dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo, nusikalstamos veikos kvalifikavimo bei pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo, tačiau nesutinkama su apylinkės teismo paskirto draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminu, kurį apeliantas prašo sutrumpinti, bei su konfiskuotino automobilio „( - )“ vertės dalies išieškojimo, kurią taip pat prašoma sumažinti. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalis).

39Dėl uždraudimo naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto priemones termino sutrumpinimo

407.

41Apeliaciniame skunde atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. kelia jam taikytos baudžiamojo poveikio priemonės - uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones pagrįstumo klausimą, prašydamas šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą sutrumpinti.

428.

43Pagal BK 67 straipsnio 1 dalį baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Viena iš BK 67 straipsnyje nustatytų baudžiamojo poveikio priemonių yra uždraudimas naudotis specialiąja teise. BK 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiosiomis teisėmis, iš jų – teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Taigi, uždraudimo naudotis specialiąja teise taikymas ir jo termino nustatymas yra teismo teisė.

449.

45Nagrinėjamu atveju G. B., atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 7 dalyje padarymą, t. y. už transporto priemonės vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo 2,97 promilės alkoholio, be kita ko, paskirta BK 68 straipsnyje nustatyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemones dvejiems metams. Remiantis teismų praktika ši baudžiamojo poveikio priemonė skiriama nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeisdamas Kelių transporto eismo saugumo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-401/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-125-699/2017). Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. G. B. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikaltimą padarė naudodamasis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto priemones, automobilį vairavo būdamas neblaivus ir sukėlė eismo įvykį, anksčiau eilę kartų yra baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nusikalstamos veikos padarymo metu turėjo galiojančių administracinių nuobaudų (t. 1, b. l. 94-104). Taigi akivaizdu, jog G. B. nėra linkęs keisti savo elgesį teigiama linkme ir daugiau nebedaryti teisės pasižeidimų, bet priešingai – jo daromi teisės pažeidimai sunkėja. Šių aplinkybių visuma patvirtina išvadą, kad BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė G. B. buvo paskirta pagrįstai, šios baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminas – 2 metai, nustatytas atsižvelgiant į BK 68 straipsnio 2 dalies nuostatas. Neskirti šios baudžiamojo poveikio priemonės ar trumpinti jos taikymo terminą pagrindo nėra. Nagrinėjamoje byloje ginčijamas dvejų metų uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones terminas nustatytas atsižvelgus į visas tokiam sprendimui priimti reikšmingas aplinkybes, iš jų į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes bei G. B. asmenybę. Teisėjų kolegijos nuomone, be kita ko, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, jam nustatytą alkoholio kiekį kraujyje, padarė motyvuotą išvadą, kad G. B. nustatytinas uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones terminas, kurio trukmė atitinka šios baudžiamojo poveikio priemonės taikymo termino vidurkį (įvertinant nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusią įstatymo redakciją), yra tinkamas BK 41 straipsnyje nurodytiems bausmės tikslams pasiekti. Pažymėtina ir tai, kad nuo 2019 m. balandžio 1 d. teisės vairuoti atėmimo termino ribos yra dar išplėstos ir draudimas vairuoti transporto priemones gali būti skiriamas iki penkerių metų. Be to, įvertinus nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kad jis neteistas, jog padarė nesunkų nusikaltimą, kad šį nusikaltimą padarė pirmą kartą bei tai, kad važiavimo atstumas buvo nedidelis, jog jo veika nesukėlė jokių padarinių žmonių sveikatai, nuo pažeidimo padarymo pradžios neneigė padaręs pažeidimą, sulaikomas nesipriešino, geranoriškai sutiko pateikti savo dokumentus ir automobilio raktelius, kaltę pripažino visiškai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nereiškia, kad baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimas prieštarauja teisingumo principui ir šie apeliaciniame skunde nurodyti motyvai nesudaro pagrindo trumpinti jos taikymo termino ar skirti, apelianto prašomą minimalų uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones terminą.

4610.

47Taigi, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šioje byloje G. B. dvejų metų uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones terminą, BK 67, 68 straipsnių taikymo klaidų nepadarė, todėl nėra teisinio pagrindo sutrumpinti draudimo vairuoti transporto priemones terminą.

48Dėl konfiskuotino turto (automobilio) vertės dalį atitinkančios pinigų sumos išieškojimo

4911.

50Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nuteistam asmeniui turto konfiskavimo baudžiamojo poveikio priemonė skiriama kartu su bausme (BK 42 straipsnio 6 dalis, 67 straipsnio 3 dalis), tokiais atvejais, remiantis BK 72 straipsnyje pateiktu teisiniu reguliavimu, įstatyme nurodyto turto konfiskavimas nepriklauso nuo teismo nuožiūros ir yra privalomas. Išimtimi iš šios taisyklės galėtų būti tik tokie išskirtiniai atvejai, kai turto konfiskavimo taikymas būtų akivaizdžiai neproporcinga teisinė priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-83/2010, 2K-7-130-699/2015, 2K-7-304-976/2016 ir kt.). Kai konfiskuotinas turtas priklauso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, jo konfiskavimas turi būti pagrįstas viena iš aplinkybių, nurodytų BK 72 straipsnio 4 dalyje. Nenustačius tokios aplinkybės, privalomai svarstytinas klausimas dėl konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimo iš nuteistojo.

5112.

52Minėtos kasacinio teismo praktikos kontekste, apygardos teismas atkreipia dėmesį ir į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją baudžiamojo poveikio priemonių taikymo aspektu. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio 2 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai). Iš esmės analogiškos praktikos laikosi ir LAT (nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-49-788/2016). Taigi turto konfiskavimo instituto netaikymo išimtimi gali būti tik atvejai, aiškiai bylojantys apie tai, kad konfiskavimo taikymas konkrečioje situacijoje (ad hoc) būtų aiškiai neproporcingas ir neteisingas.

5313.

54Apelianto įsitikinimu, nagrinėjamoje situacijoje, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, todėl jo atžvilgiu neturėtų būti taikomos bendrosios turto konfiskavimo taisyklės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tuo, jog nuteisto ir atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės asmens teisinis statusas skiriasi, visgi tai nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir netaikyti baudžiamojo įstatymo nuostatų dėl konfiskuotino turto vertės ieškojimo ar, kaip prašoma apeliaciniu skundu, dar labiau sumažinti išieškotino turto vertės atitinkančios pinigų sumos dalį.

5514.

56Pagal LAT praktiką aptariamu klausimu, taikant BK 67 straipsnio 2 dalį, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje numatytais pagrindais, taigi ir, vadovaujantis BK 40 straipsniu, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, asmeniui gali būti skiriama ir baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas. Toks sprendimas yra teismo teisė, jis be kita ko gali būti grindžiamas įvertinant teisinių padarinių, kylančių dėl neteisėtos veikos visumą, taip pat taikomų poveikio priemonių tikslus. Tarp jų yra ir siekis sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, t. y. užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją (teismų praktikoje pažymima, kad, vadovaujantis konstituciniais teisingumo, teisinės valstybės principais, už teisės pažeidimus taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas)). Sprendžiant, ar skirti baudžiamojo poveikio priemones asmenims, kurie yra atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, tokių priemonių proporcingumo įvertinimas yra esminis momentas, leidžiantis tiek nubausti veiką padariusį asmenį, tiek atgrasyti jį nuo panašaus pobūdžio veikų darymo ateityje (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-35-719/2018, 2K-114-1073/2018). Taigi akivaizdu, kad net ir tuo atveju, kai asmuo nėra nuteisiamas pagal BK 281 straipsnio 7 dalį, o nuo atsakomybės pagal šią normą atleidžiamas, sprendžiant dėl turto konfiskavimo taikymo tikslingumo vis tik esminiu kriterijumi išlieka asmeniui taikomų poveikio priemonių proporcingumo aspektas.

5715.

58Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas G. B. atleisdamas nuo baudžiamosios atsakomybės jam paskyrė 2 baudžiamojo poveikio priemones: teisės vairuoti transporto priemones atėmimą dvejiems metams bei transporto priemonės vertę atitinkančios sumos dalies konfiskavimą. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad G. B. teisė vairuoti buvo atimta vidutiniam šios poveikio priemonės taikymo terminui. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi ir tai, jog G. B. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą – taigi jis nepatyrė padarinių, susijusių su baudžiamosios atsakomybės taikymu, t. y. jam nebuvo paskirta bausmė ir jis neturi teistumo. Tokioje situacijoje specialiosios teisės atėmimas ir turto vertę atitinkančios vertės išieškojimas, netaikant baudžiamosios atsakomybės ir neskiriant bausmės, negali būti laikomas neproporcingomis priemonėmis. Be to, kasacinio teismo praktikoje yra pavyzdžių, kai už šio nusikaltimo padarymą yra pateisinamas ir trijų baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas – be šių poveikio priemonių, skiriant ir piniginio pobūdžio priemonę, pvz. įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-14-511/2018, 2K-136-699/2018), todėl G. B. paskirtos poveikio priemonės, įvertinant šiuo konkrečiu atveju nustatytą išieškotinos sumos dydį, laikytinos adekvačiomis jo padarytiems nusikalstamiems veiksmams.

5916.

60Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo teigti, kad dalies transporto priemonės vertę atitinkančios piniginės sumos konfiskavimas šioje situacijoje būtų aiškiai neproporcingas. Priešingai – šios vertės dar didesnis sumažinimas taip, kaip prašo apeliantas, vertinant sprendimą visumoje, reikštų aiškiai neteisingą sprendimą, kuris būtų netgi švelnesnis nei galima administracinė atsakomybė už panašaus pobūdžio, bet mažiau pavojingą veiką. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal LAT formuojamą praktiką apskritai dalinis turto konfiskavimas yra taikomas tik išimtiniais atvejais, kai visos sumos išieškojimas būtų neproporcinga priemonė (kasacinė nutartis byloje Nr. 2K-315-303/2018). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis bei padarytos veikos pobūdį ir pavojingumą, neįžvelgia pagrindo konstatuoti išimtines aplinkybes, kurios sudarytų pagrindą dar labiau mažinti konfiskuotino turto vertę.

6117.

62Nagrinėjamu atveju G. B., būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo 2,97 promilės alkoholio, vairavo automobilį ir sukėlė eismo įvykį. Šiuos veiksmus atliko dienos metu vienoje iš Kauno miesto centre, esančių gatvių. Tai aiškiai parodo jo keliamą itin didelį pavojų kitiems eismo dalyviams. Jo elgesys galėjo sukelti itin skaudžius padarinius kitiems eismo dalyviams, tad transporto priemonės vertės dalį atitinkančios sumos konfiskavimas šiuo atveju yra būtina priemonė siekiant užtikrinti BK 41 straipsnio paskirtį.

6318.

64Pagal teismų praktiką vien didelė automobilio vertė negali būti laikoma išimtine aplinkybe, eliminuojančia galimybę taikyti BK 72 straipsnio nuostatas, nes transporto priemonės vertė neturi jokios įtakos nusikalstamos veikos pavojingumui. Siekiant užkirsti kelią analogiškoms visuomenei pavojingoms nusikalstamoms veikoms visuomenės interesai yra iškeliami aukščiau už kaltininko interesus. Baudžiamojo poveikio priemonė gali sukelti tam tikrų suvaržymų ir nepatogumų nuteistam asmeniui, tačiau tai savaime nereiškia, kad jos paskyrimas prieštarauja teisingumo principui ir kad teismas ją paskyrė netinkamai pritaikęs baudžiamąjį įstatymą (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-79-511/2018, 2K-135-697/2018, 2K-185-489/2018, 2K-186-942/2018, 2K-287-1073/2018, 2K-205-628/2018, 2K-67-942/2019).

6519.

66Apelianto teigimu, teismas privalėjo atsižvelgti į G. B. darbo užmokesčio dydį, jo materialinę padėtį ir dėl to turėtų sumažinti priteistiną G. B. konfiskuotino turto vertę. Visgi apygardos teismas negali sutikti, kad konfiskuotino automobilio „( - )“ pusę vertės atitinkanti piniginė suma, t. y. 15 000 EUR, ir jos išieškojimas šiuo atveju yra tokia žalinga poveikio priemonė, kad jos skyrimas būtų aiškiai neproporcingas, net ir įvertinant G. B. akcentuojamą turtinę padėtį. Apygardos teismo vertinimu, G. B., būdamas įmonės vadovu, neabejotinai žinojo ne tik apie savo finansinę padėtį, bet ir apie galimas jo neteisėto veikimo pasekmes – tarp jų ir apie gresiančią baudžiamąją atsakomybę, teisės vairuoti transporto priemonės atėmimą ir turto konfiskavimą, tačiau ši aplinkybė jo nesulaikė nuo itin pavojingo elgesio.

6720.

68Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad G. B. taikyta baudžiamojo poveikio priemonė – pusę automobilio vertę atitinkančios pinigų sumos konfiskavimas yra proporcinga (adekvati) jo padaryto pažeidimo pavojingumui ir paskirta laikantis teisminės praktikos šios kategorijos bylose.

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 336 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

70atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. ir jo gynėjo advokato Ramūno Putino apeliacinį skundą atmesti.

71Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalimi, 68 straipsniu, 72 straipsnio 5 dalimi,... 4. -... 5. uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejus)... 6. -... 7. konfiskuota automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) (VIN ( - )) pusę vertės... 8. G. B. įpareigotas per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 9. Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų... 10. Nuosprendžiui įsiteisėjus, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės... 11. Automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) iš saugotojo UAB „( - )“ grąžintinas... 12. Teisėjų kolegija... 13. 1.... 14. G. B., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl... 15. 2.... 16. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 28 d. nuosprendyje... 17. 3.... 18. Atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės G. B. ir jo gynėjas advokatas... 19. 3.1.... 20. Skunde nurodoma, kad apeliantas sutinka su skundžiamo nuosprendžio dalimi,... 21. 3.2.... 22. Apeliantas G. B. kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir... 23. 3.3.... 24. Apeliaciniame skunde teigiama, kad asmens nuteisimo ir atleidimo nuo... 25. 3.4.... 26. Įgyvendindamas jam suteiktą diskreciją dėl turto konfiskavimo taikymo,... 27. 3.5.... 28. Apeliaciniame skunde teigiama, kad 15 000 Eur, t. y. 50 procentų automobilio... 29. 3.6.... 30. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors G. B. ir vairavo... 31. 3.7.... 32. Teismas, nustatydamas dvejų metų uždraudimo naudotis specialia teise... 33. 4.... 34. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teismo posėdyje atleistojo nuo... 35. 5.... 36. Atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. ir jo gynėjo... 37. 6.... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 39. Dėl uždraudimo naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto... 40. 7.... 41. Apeliaciniame skunde atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 42. 8.... 43. Pagal BK 67 straipsnio 1 dalį baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 44. 9.... 45. Nagrinėjamu atveju G. B., atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės už... 46. 10.... 47. Taigi, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šioje... 48. Dėl konfiskuotino turto (automobilio) vertės dalį atitinkančios pinigų... 49. 11.... 50. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo... 51. 12.... 52. Minėtos kasacinio teismo praktikos kontekste, apygardos teismas atkreipia... 53. 13.... 54. Apelianto įsitikinimu, nagrinėjamoje situacijoje, atsižvelgiant į tai, kad... 55. 14.... 56. Pagal LAT praktiką aptariamu klausimu, taikant BK 67 straipsnio 2 dalį,... 57. 15.... 58. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas G. B.... 59. 16.... 60. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo teigti, kad dalies transporto... 61. 17.... 62. Nagrinėjamu atveju G. B., būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo 2,97... 63. 18.... 64. Pagal teismų praktiką vien didelė automobilio vertė negali būti laikoma... 65. 19.... 66. Apelianto teigimu, teismas privalėjo atsižvelgti į G. B. darbo užmokesčio... 67. 20.... 68. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad G. B. taikyta baudžiamojo... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 70. atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą G. B. ir jo gynėjo... 71. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos....