Byla 2-6793-291/2017
Dėl bankroto administratoriaus atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo H. P. atstovui advokatui A. J.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. P. ieškinį atsakovui G. D. dėl bankroto administratoriaus atlyginimo priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas H. P. prašo priteisti iš atsakovo G. D. 4000,00 Eur bankroto administratoriui nesumokėto atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo prileistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2016-06-03 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Lietrusa“, o bankroto administratoriumi paskyrė ieškovą H. P.. 2016-10-14 BUAB „Lietrusa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino 4000 Eur ieškovo bankroto administratoriaus atlyginimą. Atlyginimas ieškovui bankroto administratoriui nebuvo sumokėtas, nes BUAB „Lietrusa“ neturėjo turto, iš kurio pardavimo būtų buvę galima gauti lėšų ir sumokėti ieškovui administratoriaus atlyginimą. Šiaulių apygardos teismas 2017-01-24 sprendimu pripažino įmonę bankrutavusia ir paskelbė likviduojama. Dėl pasibaigusios veiklos po įmonės bankroto procedūrų užbaigimo BUAB „Lietrusa“ yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, tačiau dėl to, kad įmonė neturėjo jokio turto liko nesumokėtas atlyginimas įmonę administravusiam bankroto administratoriui.

8Atsakovas buvo įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Atsakovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko liko nepatenkintos bankroto administravimo išlaidos, kurias ir prašo priteisti iš atsakovo. Taip pat prašo priteisti 5 procentų procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas A. J. prašė ieškinį tenkinti visų pareikštų reikalavimų apimtyje, nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2016-06-03 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Lietrusa“, o bankroto administratoriumi paskirtas H. P.. 2016-10-14 BUAB „Lietrusa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino 4000 Eur ieškovo bankroto administratoriaus atlyginimą. Šiaulių apygardos teismas 2017-01-24 sprendimu pripažino įmonę bankrutavusia ir paskelbė likviduojama. BUAB „Lietrusa“ yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, tačiau bankroto administratoriui liko nesumokėtas atlyginimas už BUAB „Lietrusa“ bankroto administravimo procedūras. Atsakovas yra vienintelis asmuo, kuris atsako ieškovui pagal savo paties prievoles, buvo įmonės vadovas ir įmonės vienintelis akcininkas. Atsakovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko liko nepatenkintos bankroto administravimo išlaidos.

10Atsakovas buvo įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Atsakovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko liko nepatenkintos bankroto administravimo išlaidos, kurias ir prašo

11Atsakovas G. D. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad bendrovės vadovui taikyti civilinę atsakomybę turėjo būti nustatytos būtinosios šios atsakomybės taikymo sąlygos: ar bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, konkrečiai - ar bendrovė dėl kokių tai jo veiksmų patyrė žalos (nuostolių); priežastinį neteisėtų bendrovės vadovo veiksmų ir bendrovės patirtos žalos ryšį. Tik nustačius šias sąlygas, bendrovės vadovo kaltė būtų preziumuojama. Nemano, kad jis turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip neatitinkantys protingos verslo rizikos ir galimai prieštarautų geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė galėtų būti preziumuojama. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Lietrusa“ įsiskolinimas kreditoriams tik mažėjo, skola buvo mokama piniginėmis lėšomis per banką, dengiama turimu turtu (automobiliais) ir t.t. Įmonės vadovas galimai turėtų padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė tik tuo atveju, jei įmones vadovas pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau ieškovas tokių aplinkybių neįrodė.

12Teismo posėdžio metu atsakovas nedalyvavo, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai.

13Ieškinys tenkintinas.

14Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016-06-03 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Lietrusa“, o bankroto administratoriumi paskyrė H. P.. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-07-14 nutartimi paliko galioti 2016-06-03 Šiaulių apygardos teismo nutartį nepakeistą. 2016-10-14 BUAB „Lietrusa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino 4000 Eur ieškovo bankroto administratoriaus atlyginimą. Šiaulių apygardos teismas 2017-01-24 sprendimu pripažino įmonę bankrutavusia ir paskelbė likviduojama. Atsakovas G. D. įmonės vadovo pareigas ėjo nuo 2014-07-01 ir buvo vienintelis įmonės akcininkas. Dėl pasibaigusios veiklos po įmonės bankroto procedūrų užbaigimo, VĮ Registrų centro duomenimis, 2017-03-07 BUAB „Lietrusa“ yra išregistruota iš juridinių asmenų registro. tačiau dėl to, kad įmonė neturėjo jokio turto liko nesumokėtas atlyginimas įmonę administravusiam bankroto administratoriui.

152016-10-14 BUAB „Lietrusa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai patvirtino 4000 Eur ieškovo bankroto administratoriaus atlyginimą, todėl ieškovas prašo šią sumą priteisti iš įmonės vadovo ir vienintelio akcininko G. D.. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad nemano, kad turėjo savo iniciatyva kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jokių neteisėtų veiksmų neatliko, o ieškovas neįrodė jo kaltės.

16Dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą G. D., būdamas bendrovės vadovu ir vieninteliu akcininku, nesikreipė. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo ir savininko (dalyvio) pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas lemia ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas).Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

17Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir įmonės savininkams taikymo, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

18Teismas išnagrinėjęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus mato, kad atsakovas savo neveikimu pažeidė įstatymo nustatytą imperatyviąją pareigą. Teismas turi pagrindą konstatuoti, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalą, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas dažniausiai pažeidžia tiek jau esančių įmonės kreditorių, tiek naujų potencialių kreditorių interesus.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, sprendė, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 dalis), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų bendrovės vadovo civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas vadovo veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus. Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad įmonės bankroto byloje patvirtina kreditorių reikalavimų suma civilinėje byloje dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tuo, kad esant įmonei nemokiai, nepaduodamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, yra vertinama kaip įmonės vadovo padaryta žala (LAT 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011, 2013-10-16 nutartis Nr. 3K-3-496/2013).

20Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai – tai neteisėtas neveikimas, kai įmonės vadovas savo vadovavimo įmonei laikotarpiu, neatliko imperatyvios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai dar pagal finansinės atskaitomybės už 2014 bei 2015 metus, kai įmonė dar vykdė veiklą, nurodyti duomenys pateikti įsiteisėjusioje 2016-06-03 Šiaulių apygardos teismo nutartyje, kurioje nurodyta, kad atsakovas turi turto už 6713 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 42003 Eur, t. y. atsakovo įsipareigojimai kelis kartus viršija visą į jo balansą įrašyto turto vertę. Atsakovo veikla 2015 metais buvo nuostolinga, nuostoliai siekė 36724 Eur, kai tuo tarpu 2014 metais atsakovas turėjo 13382 Eur nuostolių, kas reiškia, jog įmonės finansinė padėtis blogėjo. Vadovui buvo žinomi įmonės turimo turto ir įsipareigojimų dydžiai (ĮBĮ 8 straipsnis).

21Bankroto administratoriui atlyginimą gali skirti tik kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 1 d. 5 p., 36 str. 4 d.), o kreditorių susirinkimas nusprendė ieškovui už darbą sumokėti 4000 Eur. Šis kreditorių susirinkimas nebuvo apskųstas ir įsigaliojo.

22Dėl priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo, pažymėtina, kad, siekiant išvengti situacijos, kai bankroto administratorius, įvykdęs administravimo procedūras, negali realizuoti savo teisės į administravimo išlaidas, nes tam neužtenka įmonės turto, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus. Šiuo atveju bankroto administratorė sutikdama administruoti BUAB „Vėtrų laukas“ prisiėmė riziką. Pagal ĮBĮ 11 straipsnį administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tarp įmonės vadovo bei vienintelio akcininko G. D. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (administravimo lėšų) yra priežastinis ryšys, nes būtent įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Lietrusa“ iškėlimo nevykdymas, sąlygojo situaciją kai įmonė turto neturi dėl ko nėra galimybės apmokėti bankroto administratoriui administravimo išlaidų.

23UAB „Lietrusa“ vadovas G. D., turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras, tačiau savalaikiai to nepadarė ir šiais veiksmais pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, ir dėl tokių jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) įmonė patyrė žalą, kurią jis s privalo atlyginti (ĮBĮ 10 str. 11 d.). Iš aptarto daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visa apimtimi – iš atsakovo G. D. priteistina 4000 Eur administravimo lėšų.

24Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 4000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-05-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Ieškovas ieškinyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų patirtas bylinėjimosi išlaidas bei jų dydį (CPK 98 str. 1 d.), todėl šios išlaidos ieškovei iš atsakovų nepriteistinos.

26Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). todėl, ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo H. P. valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 120 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str., 88 str., 96 str. 2 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259-269, 270 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) ieškovui H. P., a. k. ( - ) 4000 Eur (keturių tūkstančių eurų) bankroto administratoriaus atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 4000 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) valstybei - 120 Eur ( vieno šimto dvidešimt eurų) žyminį mokestį (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), įmokos kodas 5660).

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo H. P. atstovui advokatui A. J.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovas H. P. prašo priteisti iš atsakovo G. D. 4000,00 Eur bankroto... 7. Ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2016-06-03 nutartimi... 8. Atsakovas buvo įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Atsakovas... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas A. J. prašė ieškinį... 10. Atsakovas buvo įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Atsakovas... 11. Atsakovas G. D. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas nedalyvavo, apie teismo posėdį jam pranešta... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas... 15. 2016-10-14 BUAB „Lietrusa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime... 16. Dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą G. D., būdamas bendrovės vadovu ir... 17. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir... 18. Teismas išnagrinėjęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus mato, kad... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20... 20. Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai – tai neteisėtas neveikimas, kai... 21. Bankroto administratoriui atlyginimą gali skirti tik kreditorių susirinkimas... 22. Dėl priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo,... 23. UAB „Lietrusa“ vadovas G. D., turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei... 24. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 25. Ieškovas ieškinyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 26. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista pagal įstatymą (CPK... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93,... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) ieškovui H. P., a. k. ( - ) 4000 Eur... 30. Priteisti iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) valstybei - 120 Eur ( vieno šimto... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...