Byla e2-26321-199/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovei K. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 1204,27 Eur įsiskolinimo, 6,36 Eur delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

3Ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 27 d. tarp AB DNB bankas ir atsakovės K. J., buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-2511-2007-50, pagal kurią bankas atsakovei suteikė 20.476,14 Eur būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2047 m. spalio 31d. Aukščiau nurodyto kredito grąžinimą bankui atsakovė 2007 m. lapkričio 30 d. apdraudė pas ieškovą. tGalutinis draudimo sutarties terminas - 2031 m. spalio 31d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2007 m. spalio 25 d. atsakovo prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2010 m. birželio 29 d. atsakovė pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2010 m. birželio 29 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 039230-1/1934 prie 2007 m. lapkričio 30 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovės prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovės skolą bankui 421,82 Eur išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 1.267,08 Eur sumai. Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovo ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos 2011 m. liepos 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Mokėjimų draudimo susitarimo 14 punktu, sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010 m. birželio 29 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 039230-1/1934. Pagal ieškovo sudarytą Gražinimo grafiko 1 punktą ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 1.688,90 Eur ,o draudimo įmokos dalis - 42,22 Eur viso: 1.731,12 Eur. Atsakovė netinkamai vykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtus įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtas draudimo išmokas Grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, į siunčiamus raginimus nereagavo, todėl 2015 m. rugsėjo 24 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2015 m. rugsėjo 24 d. apie tai informavo atsakovę.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti įstatymo nustatyta tvarka 2015-12-08, kartu gyvenančiam šeimos nariui (CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Atliktus formalų byloje pateiktų įrodymų – Būsto kreditavimo sutarties, Būsto kredito draudimo liudijimo Nr. BPD 039230,

9UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004, 2007.10.25 prašymo sudaryti būsto kredito draudimo sutartį, 2010.06.29 prašymo sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą, 2010.06.29 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 039230-1/1934, pažymos apie bankui išmokėtas išmokas, 2011.07.13 Grąžinimo grafiko, raginimų, 2015.10.15 pažymos, 2015.09.24 pranešimo dėl Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimo ir kitų dokumentų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, jog ji tinkamai vykdė draudimo sąlygas ir su ieškovu atsiskaitė, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų rašytinių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

10CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

11CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovė nevykdo sutartinės prievolės ieškovui, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1204,27 Eur įsiskolinimo, 6,36 Eur delspinigių.

13CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 27,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str.).

15Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3 Eur, teismas šios sumos iš atsakovo nepriteisia (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės K. J., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, naudai 1204,27 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturis eurus, 27 ct) skolos, 6,36 Eur (šešis eurus, 36 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1210,63 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-10-19 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 27,00 Eur (dvidešimt septynis eurus) žyminio mokesčio

19Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR ( - ) str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 1204,27 Eur įsiskolinimo,... 3. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 27 d. tarp AB DNB bankas ir... 4. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Atliktus formalų byloje pateiktų įrodymų – Būsto kreditavimo sutarties,... 9. UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kreditų draudimo taisyklių Nr.... 10. CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.... 11. CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 12. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovė nevykdo... 13. CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 14. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 15. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės K. J., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Būsto paskolų... 19. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...