Byla A2-1043-860/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo (ieškovo) D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010,

Nustatė

3D. S. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei J. B., tretiesiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, uždraudimo atsakovei bendrauti ir auklėti nepilnametę dukrą, nustatymo atsakovei matymosi režimo su dukra, dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo, turtinės žalos priteisimo bei atsakovės priešieškinį ieškovui dėl nepilnametės dukters gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir jo įsiskolinimo priteisimo. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktų pagrindais. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą (jeigu jis būtų praleistas) prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nes jis praleistas dėl svarbių priežasčių (b.l. 1 - 41).

4Atsakovė J. B. pateiktame atsiliepime su prašymu atnaujinti procesą nesutinka, prašo: atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010; priteisti jai iš pareiškėjo D. S. jos turėtas bylinėjimosi išlaidas; skirti D. S. 15 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad D. S. yra praleidęs terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nepripažino, kad terminas praleistas, nepateikė svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl terminas negali būti atnaujinamas, be to, nėra proceso atnaujinimo pagrindų.

5Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateiktame atsiliepime nurodė, kad sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo yra procesinio pobūdžio ir neliečia nepilnamečio vaiko interesų, prašo šį pareiškėjo prašymą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Procesą atnaujinti atsisakytina

7Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo terminų

8CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai (2 d.). Taigi, kaip matyti iš šio įstatyminio reglamentavimo, pareiškėjas galimybe teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi pasinaudoti per 3 mėnesių terminą, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią paduodantis prašymą asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šis terminas yra atnaujinamasis, todėl pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių ir esant pareiškėjo prašymui, jis gali būti atnaujinamas (CPK 78 str.). Tuo pačiu pažymėtina, kad praleisto 3 mėnesių termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, kuris yra naikinamasis.

9Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo 2011-12-21, kai paštu gavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegijos 2011-12-15 nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo kasacinį skundą, nes asmens teisių ir interesų pažeidimas gali būti konstatuotas tik tada, kai yra išnaudotos visos galimybės peržiūrėti priimtus procesinius sprendimus instancine tvarka (prašymo 29 psl.).

10Tačiau šis pareiškėjo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Pareiškėjas nepagrįstai skirtingas teisinės reikšmės aplinkybes suplaka į vieną. Pareiškėjas gavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-15 nutartį sužinojo tik tai, kad civilinė byla Nr. 2-107-577/2010, pagal jo kasacinį skundą, nebus peržiūrima kasacine tvarka. Tuo tarpu jokių aplinkybių, susijusių su proceso atnaujinimo pagrindu, pareiškėjas gavęs minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį nesužinojo ir negalėjo sužinoti. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 mėnesių terminas kreiptis dėl proceso atnaujinimo yra siejamas su aplinkybių sužinojimu ar turėjimu jas sužinoti, kurios sudaro proceso atnaujinimo pagrindus, numatytus CPK 366 straipsnio 1 dalyje, pavyzdžiui, sužinojimas apie: naujas esmines aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu (2 p.); tai, kad pirmos instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (9 p.). Taigi, nėra jokio pagrindo trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas gavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-15 nutartį.

11Kaip matyti iš D. S. prašymo ir prie jo pridėtos medžiagos, pareiškėjas apie daugelį nurodomų aplinkybių, kurios jo nuomone sudaro proceso atnaujinimo pagrindą, numatytą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte, žinojo nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, taip pat apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėjas savo prašyme dar nurodė, kad 2011 m. nagrinėjant bylą dėl bendravimo tvarkos su dukra G. nustatymo (Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinė Nr. 2-109-647/2011, teisėjas A.Juknevičius), byloje buvo pateiktas naujas rašytinis įrodymas – G. S. kompleksinio psichiatrinio – psichologinio įvertinimo išvada (ekspertizės aktas), patvirtinanti naujas esmines bylos aplinkybes (prašymo 18 psl.). Taigi, apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo ne vėliau kaip 2011 m. liepos mėnesį, kai minėta išvada (b.l. 110 - 113) buvo pateikta į pareiškėjo nurodytą civilinę bylą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo tik 2012-02-29 (b.l. 1), yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą 3 mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

12D. S. apie aplinkybes, jo nuomone sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, numatytą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte, t.y., kad pirmos instancijos teismas, jo ir atsakovės santykių nelaikydamas šeima ir atsisakydamas nagrinėti jo ir atsakovės bendrą gyvenimą nutrūkus dėl atsakovės kaltės, pasak pareiškėjo padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, sužinojo 2009-06-22, kai gavo teismo 2009-06-18 nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo ieškinį dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovo ir atsakovės bendrą gyvenimą nutrūkus dėl atsakovės kaltės kaip nenagrinėtiną teisme (b.l. 84 - 86). Bet kokiu atveju apie šias aplinkybes ir kitas aplinkybes, nurodomas prašyme (pvz., teismui netinkamai aiškinat teisės aktus, netinkamai vertinant įrodymus, netenkinant procesinių prašymų dėl įrodymų išreikalavimo ir pan. bei taip padarant aiškią teisės taikymo klaidą), pareiškėjas sužinojo ne vėliau kaip pirmos instancijos teismui priėmus sprendimą, t.y. 2010-04-13 (b.l. 42). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas kreipdamasis į teismą tik 2012-02-29 yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą 3 mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

13Kaip minėta, pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių ir esant pareiškėjo prašymui, jis gali būti atnaujinamas (CPK 78 str.), išskyrus tuos atvejus, jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytus naikinamuosius terminus. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą. Teismų praktikoje svarbiomis priežastimis dėl kurių gali būti atnaujintas praleistas terminas pripažįstamos objektyvios kliūtys, t.y. nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, kurios įstatymo numatytu terminu sutrukdė pareiškėjui laiku įgyvendinti jo procesinę teisę dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo. Tačiau pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas.

14Visų pirma, pareiškėjas yra praleidęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą vienerių metų nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos naikinamąjį terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu paduoti. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-06-18 nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti D. S. ieškinį dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovo ir atsakovės bendrą gyvenimą nutrūkus dėl atsakovės kaltės kaip nenagrinėtiną teisme, kuri nebuvo apskųsta atskiruoju skundu, įsiteisėjo per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo D. S. dienos, t.y. įsiteisėjo ne vėliau kaip 2009 m. birželio mėnesio pabaigoje (b.l. 84 - 86). Tuo tarpu pareiškėjas į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi tik 2012-02-29, t.y. aiškiai praleidęs įstatymo nustatytą 1 metų naikinamąjį terminą. Net jeigu ir termino pradžią siejant su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-13 sprendimo įsiteisėjimu, t.y. minėtas sprendimas įsiteisėjo 2010-12-08 (b.l. 51 - 55), kai Vilniaus apygardos teismas paliko pirmos instancijos teismo sprendimą nepakeistą, vis tiek pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu praleidęs įstatymo nustatytą naikinamąjį 1 metų terminą. Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad teismams priimant sprendimus galiojo ankstesnės redakcijos CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ir 368 straipsnio 2 dalis, kuriuose nebuvo nustatytas vienerių metų terminas pareikšti prašymui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, prašo nagrinėjant proceso atnaujinimo klausimą šiuo pagrindu netaikyti nuo 2011-10-01 įsigaliojusios jo padėtį bloginančios teisės normos ir kitų CPK teisės normų, nes tokiu atveju būtų pažeistas lex retro non agit principas, t.y. kad teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (prašymo 29 psl.). Šis pareiškėjo teiginys ir prašymas atmestinas kaip nepagrįstas. CPK 3 straipsnio 8 dalis nustato, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Kitaip tariant taikomas tas civilinio proceso įstatymas, kuris galioja atitinkamo veiksmo atlikimo metu. Kadangi pareiškėjas į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi 2012 m., t.y. galiojant 2011-10-01 CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 368 straipsnio 2 dalies redakcijai, todėl būtent ši įstatymo redakcija ir turi būti taikoma nagrinėjamu atveju. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo išvadai, kad šiuo atveju įstatymas yra taikomas atgal, t.y. pažeidžiamas lex retro non agit principas.

15Antra vertus, nėra pagrindo pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis ir atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti nei vienu iš pareiškėjo nurodomų proceso atnaujinimo pagrindų. Pareiškėjas nurodė, kad jis terminą praleido dėl to, kad nuo 2007 m. vidurio ženkliai pablogėjo jo sveikatos būklės, nuo 2008 m. liepos mėnesio buvo suteikta antra invalidumo grupė, o nuo 2009 m. liepos mėnesio – trečia invalidumo grupė, turi daug visokių sveikatos negalavimų, didžiąją laiko dalį per pastaruosius metus buvo nedarbingas. Šiuo metu jo pajamos, susijusios su darbo santykiais, yra ženkliai sumažėjusios, darbo užmokestis neviršija 700 Lt į rankas. Šiai dienai dar nėra išspręstas jo prašymo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo klausimas. Teismas, įvertinęs D. S. nurodytas termino praleidimo priežastis bei pateiktus duomenis, daro išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, jog jo sveikatos būklė ar turtinė padėtis objektyviai galėjo jam sutrukdyti įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Teismas pažymi, kad sveikatos didesni ar mažesni sutrikimai savaime nėra priežastis pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Sveikatos būklė turi objektyviai trukdyti pareiškėjui paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, pvz., pareiškėjui visą prašymo padavimo laiką ar bent didžiąją jo dalį gydantis stacionare ir pan., tačiau pareiškėjas tokių duomenų teismui nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad sveikatos būklė ir kitos pareiškėjo nurodomos priežastys, kurios egzistavo iki teisės kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo atsiradimo dienos, t.y. iki tada, kai jis sužinojo apie aplinkybes, sudarančiais proceso atnaujinimo pagrindus, neturi jokios teisinės reikmės. Taip pat nieko nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad jam laiku kreiptis į teismą galėjo objektyviai sutrukdyti jo turtinė padėtis ar laiku negauta valstybės garantuojama teisinė pagalba. Kaip matyti iš bylos duomenų, taip pat iš teismų informacinės sistemos LITEKO, pareiškėjas teismuose vedė ir šiuo metu veda ne vieną civilinę bylą. Taigi, minėtos priežastys (turtinė padėtis, laiku negavimas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir kt.) pareiškėjui nesutrukdė minėtuose bylose ginti savo teises, todėl nėra pagrindo išvadai, kad aptariamos priežastys galėjo objektyviai pareiškėjui trukdyti ir laiku įgyvendinti savo procesinę teisę dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo. Be to, kaip matyti iš pareiškėjo teikiamų teismui procesinių dokumentų, jų turinio, pareiškėjas turi tam tikrų teisinių žinių ir sėkmingai jomis naudojasi reikšdamas įvairius prašymus ir pan. Pažymėtina ir tai, kad D. S. su kasaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, kasatorius buvo praleidęs įstatymo nustatytą terminą kasaciniam skundui paduoti ir prašė jį atnaujinti, iš esmės nurodydamas analogiškas termino praleidimo priežastis, kurias nurodė ir pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas įvertinęs D. S. nurodytas kasacinio skundo praleidimo priežastis, jas nepripažino svarbiomis ir termino neatnaujino. Todėl šiuo atveju kaip nors vertinti kitaip pareiškėjo nurodytas termino praleidimo priežastis, nei jas įvertino Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nėra jokio pagrindo. Taigi, D. S. prašymas atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo negali būti tenkinamas (CPK 78 str.).

16Pripažinus, kad terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleistas, jis praleistas ne dėl svarbių priežasčių, jo atnaujinti nėra pagrindo, - yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Nepaisant to, teismas trumpai pasisakys ir dėl proceso atnaujinimo pagrindų.

17Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

18CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartyje Nr. 3K-7-57/2008 konstatavo, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

19Pareiškėjo nurodomos aplinkybės, susijusios su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu, šalių tarpusavio santykių, neturtinės žalos atlyginimo ir kt., kurios, jo nuomone, sudaro pagrindą atnaujinti byloje procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą, iš esmės jam buvo žinomos bylos nagrinėjimo tiek pirmos instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teismuose metu, todėl jos negali būti proceso atnaujinimo pagrindu. Teismas pažymi, kad pareiškėjas savo prašyme iš esmės pateikia kitokį byloje esančių įrodymų vertinimą bei teisės aiškinimą, tačiau tai nesudaro pagrindo procesui atnaujinti. Pareiškėjas savo prašyme iš esmės nurodo tik vieną naują aplinkybę, kuri nebuvo žinoma nagrinėjant aptariamą civilinę bylą Nr. 2-107-577/2010: nagrinėjant kitą civilinę bylą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo (Nr. 2-109-647/2011) 2011 m. Vaiko raidos centre buvo atliktas kompleksinis psichiatrinis – psichologinis šalių nepilnamečio vaiko (G. S.) ir šeimos įvertinimas, buvo pateikta kompleksinio psichiatrinio – psichologinio įvertinimo išvada (b.l. 110 - 113). Tačiau net ir esant šiai išvadai nėra pagrindo atnaujinti procesą pareiškėjo nurodomu pagrindu. Visu pirma, kaip minėta, naujai paaiškėjusios aplinkybės turi turėti esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Gi šiuo atveju, minėtoje išvadoje pateiktos aplinkybės, neturi esminės reikšmės bylai, kurioje prašoma atnaujinti procesą. Šioje išvadoje pateiktos aplinkybės ir rekomendacijos yra susijusios su kita nagrinėta civiline byla dėl bendravimo tvarkos su dukra G. S. nustatymo, kurioje ir buvo paskirta minima ekspertizė (Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinė Nr. 2-109-647/2011, teisėjas A.Juknevičius). Tuo tarpu jokios esminės reikšmės bylai, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ši išvada neturi. Nėra jokio pagrindo teigti, kad žinant apie šioje išvadoje konstatuotas aplinkybes, teismas civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010 būtų priėmęs visai kitokį sprendimą, nei jis priėmė. Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. 2-107-577/2010, teismas minėtoje byloje ištyrė ir įvertino visą eilę įrodymų, susijusių su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu, ir priėmė atitinkamą sprendimą, kurio teisėtumą ir pagrįstumą patvirtino ir Vilniaus apygardos teismas savo 2010-12-08 sprendimu. Taigi, pareiškėjas iš esmės remiasi bylos nagrinėjimo metu žinotomis aplinkybėmis, kurios buvo byloje išnagrinėtos, naujų esminių aplinkybių nepateikė, todėl procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu negali būti atnaujintas.

20CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

21Visų pirma pažymėtina, kad šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmos instancijos teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Gi šiuo atveju Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-13 sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2010-12-08 nutartimi paliktas nepakeistu. Antra, pareiškėjui, jo nuomone, teismo padarytą aiškią teisės normos taikymo klaidą siejant su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-06-18 nutartimi (b.l. 84 - 86), kuria buvo atsisakyta priimti jo ieškinį dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovo ir atsakovės bendrą gyvenimą nutrūkus dėl atsakovės kaltės kaip nenagrinėtiną teisme, taip pat nėra pagrindas atnaujinti šioje byloje procesą (CPK 366 str. 2 d. 9 p.). Teismas pažymi, kad minėta teismo 2009-06-18 nutartimi nebuvo išspręstas šalių ginčas iš esmės, be to, pareiškėjas tuo klausimu, t.y. kuriuo teismas atsisakė priimti jo ieškinį dalyje, bet kada vėl gali pakartotinai kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad proceso atnaujinimo instituto taikymas šiam klausimui reikštų šio proceso paskirties ir juo siekiamų tikslų (ekstraordinarumo ir galimybės bylą išnagrinėti pakartotinai sudarymą) paneigimą. Trečia, pareiškėjas nurodo, kad teismas, jo ir atsakovės santykių nelaikydamas šeima ir atsisakydamas nagrinėti jų bendrą gyvenimą nutrūkus dėl atsakovės kaltės, nepaisė ne tik nacionalinių, bet ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų bei Europos Žmogaus teisių teismo praktikos. Jis nurodo, kad nacionalinių teisės aktų prieštaravimo Europos Sąjungos teisės aktams atveju, turi būti vadovaujamasi pastaraisiais teisės aktais. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, kad Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, Lietuvos teisė buvo harmonizuota su Europos Sąjungos teise, todėl šios bylos kontekste nėra jokio pagrindo teigti, kad Europos Sąjungos teisė šeimos teisinius santykius reguliuoja kaip nors kitaip, nei tai daro Lietuvos teisė. Vien tai, kad teismas savo sprendime (ar nutartyje) nenurodė, kad vadovaujasi atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais, tai nereiškia, kad priimant sprendimą teismas nesivadovavo (pažeidė) Europos Sąjungos teisę ar jos praktika, tuo pačiu padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą. Ketvirta, kiti pareiškėjo nurodomi motyvai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako. Teismas tik pažymi, kad pareiškėjas savo prašyme iš esmės pateikia kitokį byloje esančių aplinkybių vertinimą bei teisės aiškinimą (pvz., teismai netenkino jo reikalavimo dėl įrodymų išreikalavimo, name, kuriame nustatyta vaiko gyvenamoji vieta su atsakove, negalima gyventi ir pan.), tačiau tai, kaip minėta, nesudaro pagrindo procesui atnaujinti. Taigi, prašymas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu irgi negali būti tenkinamas.

22Dėl kitų klausimų

23J. B. savo pateiktame atsiliepime be kita ko prašo skirti D. S. 15 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tačiau šis prašymas šiuo atveju negali būti tenkinamas. Visų pirma, teisė asmeniui kreiptis į teismą, tame tarpe ir teisė paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, jeigu jis mano, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, yra garantuota ne tik proceso įstatymo, bet ir LR Konstitucijos. Pareiškėjas D. S. į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010 kreipėsi pirmą kartą. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus pareiškėjo prašymo turinį, darytina išvada, kad vien prašymo pateikimas teismui dėl proceso atnaujinimo jokiu būdu nesudaro pagrindo konstatuoti, kad jis piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir atitinkamai jam taikyti sankciją.

24J. B. taip pat prašo teismo priteisti jai iš D. S. jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šis prašymas tenkintinas. Kadangi procesas civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010 pagal D. S. prašymą neatnaujintas, J. B. dėl atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo surašymo patyrė 600 Lt advokato išlaidoms, šios išlaidos pagrindžiamos atitinkamais įrodymais (2012-04-06 sąskaita faktūra už teisines paslaugas Nr. 12/03, tos pačios dienos pinigų priėmimo kvitu LAT Nr. 396731), jos yra realios, pagrįstos, racionalios ir ne per didelės, atsižvelgiant į prašymo apimtį, į kurį buvo teikiamas atsiliepimas, todėl iš D. S. priteistina J. B. naudai 600 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str., 93 str., 98 str.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš D. S. nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 – 291 straipsniais, 370 straipsniu, teisėjas

Nutarė

26D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010 atmesti.

27Priteisti iš D. S., a.k. ( - ) J. B., a.k. ( - ) naudai 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

28Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo (ieškovo) D. S.... 3. D. S. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašo atnaujinti procesą... 4. Atsakovė J. B. pateiktame atsiliepime su prašymu atnaujinti procesą... 5. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius... 6. Procesą atnaujinti atsisakytina... 7. Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo terminų... 8. CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 9. Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad apie aplinkybes, sudarančias proceso... 10. Tačiau šis pareiškėjo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.... 11. Kaip matyti iš D. S. prašymo ir prie jo pridėtos medžiagos, pareiškėjas... 12. D. S. apie aplinkybes, jo nuomone sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą,... 13. Kaip minėta, pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių ir... 14. Visų pirma, pareiškėjas yra praleidęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje... 15. Antra vertus, nėra pagrindo pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti... 16. Pripažinus, kad terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti... 17. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų ... 18. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad procesas gali būti... 19. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės, susijusios su vaiko gyvenamosios vietos... 20. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad procesas gali būti... 21. Visų pirma pažymėtina, kad šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujinamas,... 22. Dėl kitų klausimų ... 23. J. B. savo pateiktame atsiliepime be kita ko prašo skirti D. S. 15 000 Lt... 24. J. B. taip pat prašo teismo priteisti jai iš D. S. jos turėtas bylinėjimosi... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 – 291... 26. D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-577/2010... 27. Priteisti iš D. S., a.k. ( - ) J. B., a.k. ( - ) naudai 600 Lt (šešis... 28. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...