Byla 2-109-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V. L., dalyvaujant ieškovui D. S., atsakovei J. B., jos atstovui adv. E. R., VTAS atstovui D. C., vertėjai Z. S., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškininį pareiškimą atsakovei J. B. dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, tretieji asmenys Vilniaus rajono vaiko teisių apsaugos skyrius bei Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovas D. S. pateikė ieškininį pareiškimą atsakovei J. B. dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo (t.1, b.l. 2-3). Ieškinį tikslino (t.2, b.l. 32-36). Prašo nustatyti tokį bendravimo ir susitikimų su dukra G. S. grafiką, bei informacijos apie G. S. pateikimo tėvui D. S. (ieškovui) tvarką:

 1. kas antrą penktadienį tarp 16.30 ir 17.30 val. tėvas D. S. pasiima dukrą G. S. iš ( - ) grupės ir sekmadienį dukra G. S. yra grąžinama į dabartinę jos gyvenamąją vietą ( - ) arba į kitą motinos J. B. nurodytą vietą Vilniaus mieste, tarp 18-19 val.
 2. tėvas D. S. per visuotines ir valstybines šventes - tėvo dieną, tėvo gimtadienio dieną (gruodžio 9 dieną), Naujuosius metus, Šv. Velykų antrą dieną, Šv. Kalėdų antrą dieną - tarp 9.30 val. ir 10 val. pasiima dukrą G. S. iš namų ( - ) ir tą pačią dieną iki 19 val. dukra G. S. yra grąžinama į dabartinę jos gyvenamąją vietą ( - ).
 1. tėvas D. S. per dukros G. S. gimimo dieną rugpjūčio 17 d., su ja bendrauja nuo 16 iki 20 val., ją pasiimdamas iš namų ( - ) (arba iš darželio ar mokyklos) ir tą pačią dieną vakare dukra G. S. yra grąžinama į dabartinę jos gyvenamąją vietą ( - ).
 2. vasaros metu tėvas D. S. pasiima dukrą G. atostogų ne trumpesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui. Motina apie tikslią atostogų datą yra įspėjama raštu ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki atostogų pradžios.
 3. Teismo prašo įpareigoti atsakovę J. B. netrukdyti ieškovui (tėvui D. S.) bendrauti su dukra darželyje ir mokykloje, taip pat kitose institucijose, darbo dienomis pasiimti dukrą G. iš darželio ir mokyklos.
 4. Teismo prašo įpareigoti atsakovę J. B. sudaryti sąlygas tėvui D. S. auklėti dukterį ir bendrauti su ja; nekliudyti tėvui D. S. gauti informaciją apie dukterį iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, susijusių su vaiku.
 5. Teismo prašo įpareigoti atsakovę J. B. nedelsiant informuoti ieškovą elektroniniu paštu adresu apie vaiko gyvenamosios vietos adreso, kontaktinių telefonų, elektroninio ryšio priemonių duomenų pasikeitimus, bei vaiko susirgimą ar kitokį sveikatos sutrikimą.
 6. Teismo prašo įpareigoti atsakovę J. B. ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną informuoti ieškovą (tėvą D. S.) elektroniniu paštu adresu : ( - ) apie vaiko išvykimą iš gyvenamosios vietos ilgiau negu trims dienoms ir ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas apie išvykimą atostogauti, nurodant kur išvyko dukra ir kada grįš į savo gyvenamąją vietą.

3Prašo uždrausti V. B., ieškovui būnant su dukra G., 50 metrų atstumu priartėti prie G. S. ir ieškovo bet kurios fizinės buvimo vietos, nes V. B. nuolat eskaluoja konfliktines situacijas.

4Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė. Nurodė, kad jo manymu pereinamojo laikotarpio iki ilgesnio bendravimo su vaiku nereikia, tačiau sutiko dėl pereinamojo laikotarpio nustatymo iki Naujųjų 2012 metų. Nurodė, kad norėtų paimti vaiką iš darželio, parsivesti namo, papietauti, apie tai pranešant auklėtojai.

5Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.1, b.l. 72-78), kurį tikslino pateiktame rašytiniame pareiškime (t.2, b.l. 55-59) ir pareiškė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, tačiau ieškovo matymosi su vaiku tvarka turėtų būti nustatyta. Prašė nustatyti tokią ieškovo matymosi su vaiku tvarką, pagal kurią:

 1. vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas bendrautų su dukra G. S. kiekvieną porinį mėnesio šeštadienį nuo 16 iki 19 valandos, šalims suderinus bendravimo vietą prieš dieną Vilniuje, dalyvaujant atsakovei.
 2. Po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas bendrautų su dukra G. S. kiekvieną porinį mėnesio šeštadienį nuo 16 iki 19 valandos ir sekmadienį nuo 16 iki 19 valandos, šalims suderinus bendravimo vietą prieš dieną Vilniuje, ieškovui paimant vaiką iš vaiko gyvenamosios vietos, ir bendraujant su vaiku atsakovei nedalyvaujant.
 3. Atsakovei įspėjus ieškovą prieš vieną kalendorinį mėnesį apie savo atostogas, atsakovės atostogų metu numatytas ieškovo ir vaiko bendravimo laikas perkeliamas į sekantį po atsakovės atostogų einantį atsakovei skirtą bendravimo su vaiku šeštadienį nuo 16 iki 19 vai. Vilniuje.
 4. Apie atvykimą bendrauti su vaiku ieškovui numatytu bendravimo laiku ieškovas įspėja atsakovę raštu (SMS žinute) prieš vieną kalendorinę dieną, siūlydamas (nurodydamas) būsimą bendravimo vietą.

6Prašė priteisti atsakovei iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Posėdyje atsakovė nurodė, kad sutinka su ekspertų išvadomis, atsakovės vyras su vaiku bendrauja gražiai. Pereinamuoju laikotarpiu vaikas su tėvu turi bendrauti atsakovės akivaizdoje, nes tėvas gali daryti žalingą įtaką.

8Atsakovės atstovė nurodė, kad vaikas prie bendravimo su tėvu nepripratęs, mergaitė lieka darželyje dienos metu. Turi būti bendravimo pereinamasis laikotarpis, ne trumpesnis kaip 1 metai. Vaikas su tėvu turi matytis po kelias valandas kas antrą šeštadienį laikantis vaiko režimo, turi bendrauti Vilniuje. Atsakovė nori stebėti vaiko susitikimus su tėvu, kol vaikas adaptuosis. Kai ieškovas negalės bendrauti su vaiku, prašo bendravimą perkelti į atsakovės savaitgalį, jei atsakovė negalės – į ieškovo laiką. Prašė nustatyti rašytiniame pareiškime nurodytą bendravimo su vaiku tvarką, reikalavimus dėl V. B. atmesti, kadangi jis ne bylos šalis, jo atžvilgiu apribojimai negalimi, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Vilniaus rajono VTAS pateikė atsiliepimą (t.1, b.l. 39-40), kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog vaikas mažametis, pastaruoju metu gyvena tik su motina, ieškovui turėtų būti suteikta galimybė bendrauti su dukra kas antrą savaitgalį vaiko gyvenamojoje vietoje, dalyvaujant motinai ir be nakvynių ne vaiko gyvenamojoje vietoje. Mano, kad dabartiniu metu vaiko paėmimas tėvo atostogų metu ne trumpesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pažeisti vaiko interesus. vaiko ir tėvo bendravimas tėvo atostogų metu nedalyvaujant motinai ir ne vaiko gyvenamojoje vietoje gali būti įmanomas ateityje, kai užaugs vaikas ir kai pripras prie tėvo ir tarp jų užsimegs glaudus emocinis ryšys.

10Teismo posėdžio metu atstovas nurodė, kad ieškovas gali bendrauti su dukra kas antrą savaitgalį šeštadienį ir sekmadienį po 3-4 valandas nuo 9 val. iki 13 val. arba nuo 16 val. iki 19 val. laikantis vaiko dienos režimo. Pereinamasis laikotarpis individualus klausimas, tačiau remiantis psichologės išdėstyta pozicija, vaikas nuo 6-7 metų gali vienas bendrauti su tėvu, su kuriuo negyvena, savarankiškai. Iš dalies palaikė ieškovo prašymą dėl bendravimo švenčių dienomis, t.y. sausio 1 d., per Velykas. Darželyje vaikas turi būti su vaikais, todėl prašo atmesti ieškovo reikalavimą dalyje dėl bendravimu su vaiku darželyje. Dėl atostogų turi būti pereinamasis laikotarpis, todėl nepalaiko ieškovo prašymo keletą savaičių būti su vaiku. Bendravimas gali vykti motinai būnant šalia, tačiau ji neturi teisės trukdyti, bendravimas turi vykti tik tarp vaiko ir tėvo bet kokioje neutralioje vietoje.

11Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepime (t.1, b.l. 111) palaikė ieškovo ieškinį. Prašė bylą nagrinėti Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui nedalyvaujant.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-13 sprendimu nepilnametės G. S., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatyta su atsakove J. B., Vilniaus apygardos teismo 2010-12-08 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-13 sprendimas paliktas nepakeistas (t.1, b.l. 79-97).

14Bylos šalys sutinka, kad yra būtina nustatyti ieškovo bendravimo su dukra G. S. tvarka, tačiau nesutaria dėl bendravimo tvarkos nustatymo sąlygų.

15Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką; minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis).

16Nagrinėjamu atveju spręsdamas klausimą dėl atsakovo bendravimo tvarkos su dukterimi nustatymo, teismas atsižvelgia į tai, kad šalių duktė yra mažametė, visą laiką gyvena su atsakove, į specialistų išvadą, todėl konstatuoja, kad siekiant mažamečio vaiko netraumuoti ir nepakenkti darniai ir psichologiškai saugiai jo raidai, atsižvelgiant išimtinai į mažametės šalių dukters interesus, jos dienos režimą, vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadą ir pasiūlymus bei abiejų šalių pozicijas, tikslinga ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, nustatant pereinamąjį vienerių metų laikotarpį, kurio metu vaikas priprastų prie tėvo, o tėvas geriau suvoktų mažametės dukters poreikius (su tuo teismo posėdžio metu iš esmės sutiko ir ieškovas, ir atsiliepime atsakovė), t.y. šiuo laikotarpiu leidžiant ieškovui bendrauti su dukra kas antrą mėnesio savaitgalį šeštadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir sekmadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir švenčių dienomis: tėvo dieną, sausio 1 d., antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val. neutralioje vietoje, o po pereinamojo laikotarpio bendravimas vyktų ieškovui paimant vaiką kas antrą mėnesio savaitgalį šeštadienį 16 val. ir grąžinant į jos gyvenamąją vietą sekmadienį iki 19 val. bei švenčių dienomis: tėvo dieną, sausio 1 d., antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val. Ieškovui negalint bendrauti su vaiku numatytu laiku dėl atsakovės atostogų ieškovo ir vaiko bendravimo laikas perkeliamas į kitą po atsakovės atostogų einantį atsakovei skirtą bendravimo su vaiku savaitgalį. Siekiant užtikrinti atsakovės teisę pereinamuoju laikotarpiu dalyvauti tėvo ir vaiko susitikimuose bei siekiant užtikrinti ieškovo galimybę susitikimo metu bendrauti su dukra individualiai, atsakovei šiuo laikotarpiu leistina stebėti susitikimus, netrukdant ieškovui betarpiškai bendrauti su dukra.

17Teismas, nustatydamas tokią bendravimo tvarką remiasi šalių, Vaikų teisių apsaugos skyriaus paaiškinimais, liudytojų parodymais bei byloje pateiktais rašytiniais įrodymais. VĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centro Vaikų ligoninės pateikta kompleksinio psichiatrinio – psichologinio įvertinimo išvada, kurioje konstatuota, kad „Mergaitės paruošimas praleisti su tėvu ilgesnį laiko tarpą negu buvo iki šiol turi būti įgyvendinamas labai palaipsniui, ilginant valandas, o ne staigiai keičiant aplinką ir gyvenamąją vietą. G. turi aiškiai žinoti, kada ir kiek laiko truks susitikimas (nurodant ne valandų trukmę, o numatomas veiklas), todėl būtina, kad tėvai tai būtų sutarę iš anksto ir susitarimo sąlygas keistų tik itin neišvengiamose situacijose. Mergaitės tėvui rekomenduota pagal galimybes susitikimus planuoti taip, kad jie nekeistų G. įprasto dienos režimo (naktinio ir dieninio miego pobūdžio, maitinimo ir valgymo pobūdžio). Kadangi mergaitės artimų žmonių tarpusavio santykiai emociškai labai įtempti, o tai neišvengiamai įtakoja ir mergaitės emocinę būseną, susitikimus perduodant mergaitę rekomenduota skirti neutralioje vietoje ir vengiant nekonstruktyvaus bendravimo tarp suaugusiųjų. Būtina, kad abu tėvai mergaitės akivaizdoje pateiktų tą pačią informaciją apie planuojamą susitikimą. G. tėvas turi turėti galimybę susitikimo metu bendrauti su G. individualiai“. Posėdžio metu tyrimą atlikusios psichologės E. G. – K., bei S. S. patvirtino išvadoje nurodytas aplinkybes, bei nurodė, kad vaikas tik nuo 6-7 metų amžiaus jau gali išgyventi didesnius atsiskyrimus. Kompleksinio psichiatrinio – psichologinio įvertinimo išvadoje taip pat konstatuota, kad „Tiesioginio stebėjimo metu nebuvo stebėta reikšmingų skirtumų mergaitės santykiuose su mama ir tėvu žaidimo metu, išryškėjo tos pačios tarpusavio santykių stipriosios ir silpnosios pusės. Nors tėvui susitikimo ir atsisveikinimo situacijose mergaitė išreiškia daugiau neigiamų žodinių vertinimų, būdama kartu atrodo pakankamai saugi ir sugeba dalyvauti produktyviuose santykiuose“. Nors atsakovė prašė nustatyti tokią ieškovo bendravimo su dukra tvarką, pagal kurią ieškovas negalėtų paimti dukros visam savaitgaliui, tačiau teismas, atsižvelgdamas į specialisto išvadą, liudytojos R. P. paaiškinimus, kurie rodo, kad mergaitė, nors ir negyvendama kartu su tėvu ir būdama tik keturių metukų amžiaus, tačiau pakankamai noriai bendrauja su tėvu, bei nesant duomenų apie neigiamą tėvo įtaką vaikui, mano esant tikslinga pasibaigus pereinamajam vienų metų laikotarpiui, leisti ieškovui bendraut su dukra, pasiimant ją visam savaitgaliui kas antrą savaitgalį.

18Kitoje dalyje ieškovo reikalavimai atmestini. Ieškovas prašė nustatyti bendravimo tvarką ilgesne trukme, per gimtadienius ir daugiau švenčių, bei nustatyti, kad vasaros metu tėvas D. S. pasiima dukrą G. atostogų ne trumpesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į anksčiau nurodytus teismo argumentus dėl vaiko amžiaus, psichologinės būsenos ir kitus, dabartiniu metu vaiko paėmimas tėvo prašoma tvarka bei atostogų metu ne trumpesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pažeisti vaiko interesus, tai būtų įmanoma ateityje. Atsižvelgiant į dabartinę vaiko emocinę būseną, tėvų tarpusavio santykius, nežinant, kaip klostysis tėvo ir vaiko bendravimas, koks bus tarpusavio ryšys, teismas sprendžia, kad tik po to, kai ieškovo ir jo dukters bendravimas taps pastovesnis, o jų emocinis ryšys - glaudesnis, ieškovas galės pretenduoti į tokią bendravimo tvarką, kai vaikas yra atskiriamas nuo mamos ir paimamas iš jo namų atostogoms, t.y. ilgam laiko tarpui. Pažymėtina, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo tvarkos yra tęstinio pobūdžio, todėl, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, tėvo ar motinos bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime būdui ar sąlygoms, kurie neatitiktų vaiko interesų ir pan., kiekvienas iš tėvų turi teisę kreiptis į teismą dėl nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, o teismas, nustatęs, kad tai atitiktų vaiko interesus, gali pakeisti nustatytą skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką.

19Ieškovo prašymai įpareigoti atsakovę J. B. netrukdyti ieškovui bendrauti su dukra darželyje ir mokykloje, taip pat kitose institucijose, darbo dienomis pasiimti dukrą G. iš darželio ir mokyklos, įpareigoti atsakovę J. B. sudaryti sąlygas tėvui D. S. auklėti dukterį ir bendrauti su ja; nekliudyti tėvui D. S. gauti informaciją apie dukterį iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, susijusių su vaiku, auklėti dukterį, atmestini, kaip pertekliniai, bei nepagrįsti. Teismas pažymi, kad ieškovo teisės gauti informaciją apie dukterį, auklėti ją, yra įtvirtintos bei garantuojamos įstatymais, todėl papildomai įpareigoti atsakovės nekliudyti jam gauti šios informacijos, netikslingas. Atsižvelgiant į Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovo paaiškinimus, liudytojos R. P. teiginius, jog ieškovo bendravimas su dukra jai būnant darželyje neatitinka jos interesų, trukdo mergaitei susikaupti, sukuria jai nepatogią padėtį lyginant su kitais darželyje esančiais vaikais, kenkia jos normaliai veiklai darželyje, todėl pripažintina, jog toks reikalavimas nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. Atmestinas ieškovo prašymas uždrausti V. B. ieškovui būnant su dukra G. 50 metrų atstumu priartėti prie G. S. ir ieškovo bet kurios fizinės buvimo vietos, kadangi V. B. nėra ginčo šalis, nėra jokių duomenų apie šio asmens neigiamą bendravimą su vaiku, be to, teismas konstatavo, kad ieškovas turi bendrauti su dukra netrukdomai, net ir be atsakovės įsikišimo, todėl bet koks tiek atsakovės, tiek ir kitų pašalinių asmenų trukdymas bendrauti ieškovui su dukterimi būtų neteisėtas, bei galėtų būti pagrindu ieškovo teisių gynimui įstatymų numatyta tvarka.

20Tenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, t.y. maždaug pusės prašymų apimtimi, yra pagrindas pusę ieškovo sumokėto žyminio mokesčio - 67 Lt priteisti iš atsakovės ieškovui, proporcingai iš ieškovo atsakovei priteisti pusę jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 600 Lt ekspertizės išlaidų (t.2, b.l. 52), bei 750 Lt atstovavimo išlaidų (t.2, b.l. 53-54) (CPK 88 str.,93 str.,96 str.). Kadangi ieškovui atsakovė turi sumokėti 67 Lt bylinėjimosi išlaidų, o ieškovas atsakovei 1350 Lt, todėl galutinai bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo atsakovei išskaičiavus jam priteistiną sumą, t.y. iš ieškovo atsakovei priteistina 1283 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovo ir atsakovės priteistina valstybei po lygiai pašto išlaidų valstybei, t.y. po 15 litų (CPK 96 str.).

21Teisėjas, vadovaudamasis LR CK 3.175 str., CPK 185 str., 259, 263-269, 270 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Nustatyti tokią ieškovo D. S., a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra G. S., a.k. ( - ) bendravimo tvarką:

24D. S. vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bendrauja su dukra G. S. kas antrą mėnesio savaitgalį šeštadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir sekmadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir švenčių dienomis: Tėvo dieną, Sausio 1 d. ir antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val., neutralioje vietoje, šalims suderinus bendravimo vietą prieš dieną, Vilniaus mieste; atsakovei šiuo laikotarpiu leistina stebėti susitikimus, netrukdant ieškovui betarpiškai bendrauti su dukra; praėjus vieneriems metams po sprendimo įsiteisėjimo, ieškovo D. S. ir dukters G. S. bendravimas vyksta kas antrą mėnesio savaitgalį nuo šeštadienio 16 val. iki sekmadienio 19 val., bei švenčių dienomis: Tėvo dieną, Sausio 1 d., antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val.

25Ieškovui negalint bendrauti su vaiku numatytu laiku dėl atsakovės atostogų, ar kitų pateisinamų aplinkybių, ieškovo D. S. ir dukters G. S. bendravimo laikas perkeliamas į sekantį savaitgalį.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo D. S., a.k. ( - ) 1283 Lt (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų atsakovei J. B., a.k. ( - )

28Priteisti iš ieškovo D. S. ir atsakovės J. B., iš kiekvieno po 15 Lt (penkiolika litų) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas „Swedbank“, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. Ieškovas D. S. pateikė ieškininį pareiškimą atsakovei J. B. dėl... 3. Prašo uždrausti V. B., ieškovui būnant su dukra G., 50 metrų atstumu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė. Nurodė, kad jo manymu... 5. Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.1, b.l. 72-78), kurį... 6. Prašė priteisti atsakovei iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.... 7. Posėdyje atsakovė nurodė, kad sutinka su ekspertų išvadomis, atsakovės... 8. Atsakovės atstovė nurodė, kad vaikas prie bendravimo su tėvu nepripratęs,... 9. Vilniaus rajono VTAS pateikė atsiliepimą (t.1, b.l. 39-40), kuriame nurodė,... 10. Teismo posėdžio metu atstovas nurodė, kad ieškovas gali bendrauti su dukra... 11. Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės... 14. Bylos šalys sutinka, kad yra būtina nustatyti ieškovo bendravimo su dukra G.... 15. Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 16. Nagrinėjamu atveju spręsdamas klausimą dėl atsakovo bendravimo tvarkos su... 17. Teismas, nustatydamas tokią bendravimo tvarką remiasi šalių, Vaikų teisių... 18. Kitoje dalyje ieškovo reikalavimai atmestini. Ieškovas prašė nustatyti... 19. Ieškovo prašymai įpareigoti atsakovę J. B. netrukdyti ieškovui bendrauti... 20. Tenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, t.y. maždaug pusės prašymų... 21. Teisėjas, vadovaudamasis LR CK 3.175 str., CPK 185 str., 259, 263-269, 270... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Nustatyti tokią ieškovo D. S., a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra G.... 24. D. S. vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bendrauja su dukra G.... 25. Ieškovui negalint bendrauti su vaiku numatytu laiku dėl atsakovės atostogų,... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo D. S., a.k. ( - ) 1283 Lt (vieną tūkstantį du šimtus... 28. Priteisti iš ieškovo D. S. ir atsakovės J. B., iš kiekvieno po 15 Lt... 29. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...