Byla 2S-998-614/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Greitstata“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8155-566/2016 pagal ieškovo UAB „Greitstata“ ieškinį atsakovui UAB „Uolys“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Greitstata“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Uolys“ 22 157,91 Eur skolą, 2 462,06 Eur delspinigius, 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai (24 619,97 Eur) areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant arba esant nepakankamai – pinigines lėšas bei turtines teises, jų nesant arba esant nepakankamai, kitą atsakovo turtą. Šį prašymą ieškovas grindė tuo, kad atsakovas nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamojo turto; reguliariai įsiskolina Sodrai; didelio savo finansinio įsipareigojimo nevykdo jau daugiau negu keturis mėnesius; į raginimus iš esmės nereaguoja. Iš šių aplinkybių darytina išvada, jog atsakovas ir ateityje gali vengti su ieškovu atsiskaityti. Tokiu būdu galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo UAB „Greitstata“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad pagrindiniai ieškovo argumentai, pagrindžiantys būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra didelė ieškinio suma, ir tai, jog atsakovas reguliariai įsiskolina Sodrai. Teismas pažymėjo, kad didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti. Teismas sprendė, kad, byloje nesant jokių preliminarių duomenų apie atsakovo turimą turtą, t. y. jo finansinę/ekonominę būklę, ieškovo prašoma priteisti 24 619,97 Eur suma atsakovui, kaip veiklą vykdančiam ūkio subjektui, negali būti laikoma besąlygiškai didele, o aplinkybė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, pati savaime pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones taip pat nesudaro. Iš www.rekvizitai.lt duomenų teismas nustatė, jog atsakovas nuo 2016-01-28 skolų Sodrai neturi. VĮ Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis, turto, kuriam būtų pritaikytas areštas, atsakovas neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad atsakovui yra iškelta civilinė byla dėl apmokėjimo už atliktus statybos darbus, tačiau nurodė, jog vien šios bylos iškėlimo faktas atsakovo nemokumo ir būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos neįrodo. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti tikėtiną išvadą, jog, laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas UAB „Greitstata“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis grindė ne tik dviem teismo nurodytais argumentais, bet ir kitais, itin svarbiais, argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais, kurių teismas nepagrįstai neanalizavo. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad byloje nėra jokių preliminarių duomenų apie atsakovo turimą turtą, t. y. jo finansinę/ekonominę būklę. Apeliantas pažymėjo, kad kartu su ieškiniu teismui pateikė UAB „Gelvora“ atsakovo kreditingumo vertinimo ataskaitą. Joje nurodyta, kad atsakovas nekilnojamojo turto neturi, nurodyti įsiskolinimai Sodrai ir kt. Šie duomenys, apelianto teigimu, leidžia spręsti apie pakankamai sudėtingą atsakovo finansinę būklę ir realią grėsmę, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, ieškovas nurodė, kad kartu su atskiruoju skundu teismui pateikta atsakovo balanso už 2014 metus santrauka taip pat pagrindžia prastą jo turtinę padėtį, kuri buvo jau 2014 metais. 99 proc. viso atsakovo turto sudarė trumpalaikis turtas (152 383,57 Eur/526 150 Lt), iš kurio net 126 442,01 Eur/436 579 Lt – „per vienerius metus gautinos sumos“. Debitorinių įsiskolinimų ar atsargų vertinti kaip realaus turto negalima, kadangi skolininkai su atsakovu gali neatsiskaityti, jų mokumas nėra žinomas, atsargų sudėtis, reali vertė taip pat nežinoma, o ir potencialus išieškojimas iš šios turto rūšies yra sunkiai tikėtinas. Ilgalaikio turto atsakovas turėjo tik už 1 319,79 Eur/4 557 Lt. Įstatinis kapitalas minimalus - 2 896,2 Eur/10 000 Lt. Tikėtina, kad 2014 metai atsakovui buvo geresni už 2015 metus, kadangi 2014 metais jam nebuvo iškelta bylų dėl skolų išieškojimo, Sodrai įsiskolindavo rečiau ir mažesnėmis sumomis.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nutartį, kuria atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.), tai yra minėtų priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas. Sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.).

14Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškinio suma atsakovui negali būti laikoma besąlygiškai didele, kadangi byloje nėra jokių preliminarių duomenų apie atsakovo turimą turtą, t. y. jo finansinę/ekonominę būklę. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apelianto argumentu. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus atsakovas Registro tvarkytojui nepateikė. Pagal atsakovo balansą už 2014 metus, įmonė ilgalaikio turto turėjo tik už 1 319,79 Eur/4 557 Lt. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovo vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Įmonės grynasis pelnas 2014 metais sudarė tik 588,51 Eur/2 032 Lt. Šios aplinkybės geros atsakovo finansinės būklės nepatvirtina, todėl 24 619,97 Eur ieškinio suma šiai bendrovei laikytina didele, ir leidžia daryti tikėtiną išvadą, jog, laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu nepritaikytos nepagrįstai, todėl ši nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Greitstata“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Uolys“ iš esmės tenkintinas.

15Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įsiteisėjusios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria civilinė byla Nr. 2-8155-566/2016 buvo nutraukta, patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, pagrindu kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo 10 772,72 Eur sumai, atsakovo turtas ir/ar lėšos areštuotinos ne 24 619,97 Eur ieškinio sumai, o 10 772,72 Eur nesumokėtos skolos sumai.

16Teismų praktikoje nurodoma, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – lėšos kreditoriaus reikalavimų sumai užtikrinti. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, nes areštas į lėšas nukreipiamas tik nesant kitokio turto, tai leidžia atsakovui patirti mažiausiai suvaržymų ūkinėje–komercinėje veikloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

17Jeigu, nesant ar nepakankant atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, būtų areštuojamos jo lėšos, siekiant užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, leistina atsakovui iš areštuojamų lėšų atsiskaityti su ieškovu, valstybės ir VSDFV biudžetais bei darbuotojais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

18Ieškovas atskiruoju skundu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su jo pateikimu. CPK 93 str. 1 d. įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tai šaliai, kurios naudai priimamas spendimas. Kartu su atskiruoju skundu teismui pateiktas 2016-02-19 AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymas Nr. 2697, kuriuo advokatas Mindaugas Badaras už ieškovą UAB „Greitstata“ sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-8155-566/2016 (b. l. 57). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atskirojo skundo pateikimu, tenkintinas – ieškovui iš atsakovo priteistinas 21 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties.

19Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

20panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Greitstata“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Uolys“ iš esmės patenkinti.

21Areštuoti atsakovui UAB „Uolys“ (j. a. k. 124163754) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti atsakovo pinigines lėšas banke, kitose kredito įstaigose, leidžiant atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį, valstybės ir VSDFV biudžetais bei darbuotojais, ir/ar turtines teises 10 772,72 Eur sumai.

22Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Jei į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dienos.

23Priteisti ieškovui UAB „Greitstata“ (j. a. k. 300571404) iš atsakovo UAB „Uolys“ (j. a. k. 124163754) 21 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutarties, kurį už ieškovą 2016-02-19 AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymu Nr. 2697 sumokėjo Mindaugas Badaras (a. k. ( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Greitstata“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Ieškovas UAB „Greitstata“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 14. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos... 15. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įsiteisėjusios Vilniaus miesto... 16. Teismų praktikoje nurodoma, kad pirmiausia turėtų būti areštuojamas... 17. Jeigu, nesant ar nepakankant atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto,... 18. Ieškovas atskiruoju skundu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 19. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas... 20. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartį ir... 21. Areštuoti atsakovui UAB „Uolys“ (j. a. k. 124163754) nuosavybės teise... 22. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Jei į antstolį... 23. Priteisti ieškovui UAB „Greitstata“ (j. a. k. 300571404) iš atsakovo UAB...