Byla 2-5612-897/2014
Dėl skolos priteisimo solidariai

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, sekretoriaujant Ingai Borusevičienei, Dovilei Paliokienei, dalyvaujant atsakovui S. G., jo atstovui advokatui Rimvydui Kairiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.LT“ ieškinį atsakovams J. R., S. G. dėl skolos priteisimo solidariai,

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 917,82 Lt negrąžintos skolos, 114,41 Lt palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė J. R. pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą faktūrą LAN Nr. 007927 buvo skolinga 917,82 Lt sumą pradiniam kreditoriui UAB „Lankmelita“. 2014-02-11 ieškovas ir pradinis kreditorius UAB „Lankmelita“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 259 ir jos priedą Nr. 3, pagal kuriuos pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teisę išieškoti skolą, netesybas, nuostolius (žalą), palūkanas ir kitus mokėjimus iš atsakovės J. R.. Atsakovai J. R. ir S. G. yra bendrai vykdantys veiklą pagal 2012-04-01 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl bendro verslo vykdymo, todėl atsakovų atsakomybė prieš kreditorius yra solidari, atsakovai už 2011-08-25 PVM sąskaitos faktūros LAN Nr. 007927 apmokėjimą atsako solidariai. Už laikotarpį nuo 2011-09-27 iki 2014-03-24 nuo neapmokėtos 917,82 Lt sumos paskaičiuotos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, sudarančios 114,41 Lt (b.l. 2-5). Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, bylą prašė nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, ieškinį tenkinti pagal byloje esančius duomenis.

3Atsakovas S. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Mano, kad jo atžvilgiu ieškinys neturėtų būti tenkinamas, nes Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl bendro verslo vykdymo tarp atsakovų sudaryta tik 2012-04-01, o ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo kildinamas iš 2011-08-25 PVM sąskaitos faktūros LAN Nr. 007927, pagal kurią prekes gavo ir priėmė atsakovė J. R., todėl jis nėra solidariai su J. R. atsakingas ieškovui (b.l. 38).

4Teismo posėdžio metu atsakovas S. G. papildomai paaiškino, jog atsakovės J. R. prašymu buvo užsakęs prekes iš UAB „Lankmelita“, kurios buvo skirtos J. R. nuosavybės teise priklausančio prekybinio kiosko stogo uždengimui. 2011-08-25 PVM sąskaitą faktūrą LAN Nr. 007927 buhalterės nurodymu jis pasirašė J. R. vardu, nes prekės buvo užsakytos jos vardu ir iniciatyva. Iš UAB „Lankmelita“ paimtas prekes ir pasirašytą sąskaitą faktūrą apmokėjimui perdavė J. R., nes jokių teisių į prekybinį kioską niekada neturėjo. Šiuo metu Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl bendro verslo vykdymo tarp jo ir J. R. yra nutraukta dėl kilusių tarpusavio nesutarimų, prekybinį kioską J. R. pardavė maždaug prieš 1,5 metų.

5Teismo posėdžio metu atsakovo S. G. atstovas advokatas Rimvydas Kairys su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė ieškinį atmesti dalyje dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovo S. G.. Paaiškino, kad Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis tarp atsakovų sudaryta 2012-04-01, t.y. vėliau nei atsirado atsakovės J. R. prievolė pradiniam kreditoriui UAB „Lankmelita“. Įstatymas nustato privalomąją rašytinę Jungtinės veiklos sutarties formą, todėl ieškovo reikalavimas atsakovui S. G., kaip solidariam skolininkui, yra nepagrįstas.

6Atsakovė J. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuota tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti (CPK 123 str. 3 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Lankmelita“ 2011-08-25 išrašė J. R. PVM sąskaitą faktūrą LAN Nr. 007927 917,82 Lt sumos apmokėjimui (b.l. 9). 2014-02-11 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 259 ir jos priedu Nr. 3 UAB „Lankmelita“ perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, netesybas, nuostolius (žalą), palūkanas ir kitus mokėjimus iš J. R., o UAB „Reikalavimas.lt“ įgijo skolos reikalavimo teisę 917,82 Lt sumai, netesyboms, nuostoliams, palūkanoms ir kitiems J. R. privalomiems mokėjimams pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą – faktūrą LAN Nr. 007927 (b.l. 6-7, 8). 2014-04-01 tarp atsakovų J. R. ir S. G. pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis dėl bendro verslo vykdymo (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) (b. l. 15-16).

10Ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą atsakovams J. R. ir S. G., kaip solidariems skolininkams, kurių solidarią prievolę ieškovas kildina iš pastarųjų bendros jungtinės veiklos. Ieškovas nurodo, jog įstatymas nenumato šalims, vykdančioms bendrą veiklą, imperatyvaus reikalavimo sudaryti rašytinę sutartį, todėl toks susitarimas tarp šalių gali būti tiek žodinis, tiek ir atsiradęs konkliudentiniais veiksmais, o skolininkų, vykdančių jungtinę veiklą, solidarioji atsakomybė preziumuojama. Atsakovas S. G. nesutinka, jog yra su atsakove J. R. solidariai atsakingas ieškovui teigdamas, jog prekės iš pradinio kreditoriaus UAB „Lankmelita“ buvo užsakytos J. R. prašymu, skirtos tik jai nuosavybės teise priklausančio prekybinio kiosko, kuriame ji vykdė prekybinę veiklą, stogo uždengimo darbams atlikti, darbiniai santykiai tarp atsakovų atsirado maždaug 2011 m. lapkričio mėn., o Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta tik 2012 m. balandžio 1 d., todėl ieškovo reikalavimas jam, kaip solidariam skolininkui, pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą – faktūrą LAN Nr. 007927, yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6 str. 3 d. nurodoma, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. To paties straipsnio 4 d. pažymima, jog jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2003 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. IĮ J. D. turgus ,,Marmantas”, bylosNr. 3K-3-749/2003; 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. V. Ž. P., bylos Nr. 3K-3-181/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. L. L., bylos Nr. 3K-3-392/2009). Jungtinės veiklos sutartis turi būti rašytinė, o šio reikalavimo nesilaikymas daro sutartį negaliojančia (CK 6. 969 str. imperatyvas).

11Byloje kilo ginčas dėl atsakovo S. G. prievolės solidariai su atsakove J. R. atsakyti ieškovui pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą faktūrą LAN Nr. 007927 dėl neapmokėtos skolos, t.y. keliamas netinkamo atsakovo S. G. klausimas. Netinkamas atsakovas civiliniame procese – tai asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio santykio dalyvis ir neturi pareigos atsakyti. Ieškovo teigimu, iki Jungtinės veiklos sutarties pasirašymo, tarp atsakovų buvo žodinis susitarimas dėl bendros jungtinės veiklos vykdymo, PVM sąskaitą faktūrą atsakovės J. R. vardu pasirašė S. G., kas liudija tarp atsakovų buvusį bendradarbiavimą ir bendrą veiklą. Atsakovas S. G. neginčija, jog 2011-08-25 PVM sąskaitą – faktūrą LAN Nr. 007927 pasirašė J. R. vardu, tačiau paaiškino, kad prekės iš UAB „Lankmelita“ užsakytos J. R. prašymu ir buvo skirtos tik jai nuosavybės teise priklausančio prekybinio kiosko stogo dengimo darbams atlikti. Atsakovas S. G. neturėjo jokių nuosavybės teisių į prekybinį kioską nei iki Jungtinės veiklos sutarties su J. R. sudarymo, nei po Jungtinės veiklos sutarties pasirašymo ar jos nutraukimo. 2011-08-25 PVM sąskaitos – faktūros LAN Nr. 007927 išrašymo metu atsakovų J. R. ir S. G. nesiejo rašytinė sutartis, kurioje būtų aptartos esminės jungtinės veiklos sutarčių sąlygos (sutarties tikslas, bendrų įnašų sudėtis, dydis, įnešto ir sukurto turto tapimas bendros nuosavybės objektu, jo apskaitos tvarkymo klausimai ir pan.), šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog 2011-08-25 atsakovų J. R. ir S. G. jungtinės veiklos teisiniai santykiai nesiejo. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į sutarties aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, įvertinus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties ypatumus, sutarties sudarymo datą – Jungtinės veiklos sutartis sudaryta tik praėjus daugiau septyniems mėnesiams po PVM sąskaitos faktūros išrašymo, 2012 m. balandžio 1 d., teismas konstatuoja, kad atsakovas S. G. nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje ir neturi prievolės solidariai atsakyti ieškovui pagal 2011-08-25 PVM sąskaitą – faktūrą LAN Nr. 007927. Vien tik atsakovo S. G. parašas PVM sąskaitoje faktūroje, kuriuo jis iš esmės tik patvirtino, jog pardavėjas perdavė sąskaitoje nurodytas prekes ir jos buvo priimtos, nepadaro atsakovo S. G. ginčijamo materialinio santykio dalyviu bei nesukuria jam pareigos atsakyti. Priešingas teismo sprendimas būtų formalus, prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta teismas ieškinį atsakovo S. G. atžvilgiu atmeta (CPK 45 str. 3 d.).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-25 PVM sąskaitos – faktūros LAN Nr. 007927 pagrindu prievoliniai teisiniai santykiai susiklostė tarp pradinio kreditoriaus UAB „Lankmelita“ ir atsakovės J. R. (CK 6.305 str.). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai bei nustatytais terminais, be to, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovė J. R. teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Kadangi pradinis kreditorius pardavė atsakovei J. R. prekes, o atsakovė laiku ir tinkamai už jas neatsiskaitė, atsakovė laikytina pažeidusia prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Esant nurodytoms aplinkybėms, pradiniam kreditoriui UAB „Lankmelita“ perleidus reikalavimo teisę į J. R. skolą ir kitus privalomus mokėjimus ieškovui, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės J. R. 917,82 Lt skolą ir 114,41 Lt palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2011-09-27 iki 2014-03-24 (b. l. 18), yra pagrįstas ir tenkintinas – iš atsakovės J. R. ieškovui priteistina 917,82 Lt skolos ir 114,41 Lt palūkanų (CK 6.63 str., 6.344 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CPK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovės J. R. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2014-04-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 str.).

14CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pateikė duomenis, kad jo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 22, 28), 726,00 Lt už teisinę pagalbą rengiant ieškinį (b. l. 19, 20), taip pat dėl jo atstovo atvykimo į 2014-09-16 parengiamąjį teismo posėdį patyrė 268,62 Lt išlaidų už automobilio degalus (b. l. 53-57). Ieškovo išlaidos už automobilio degalus kelionei iš Vilniaus į Klaipėdą dėl jo atstovo atvykimo į parengiamąjį teismo posėdį yra protingo dydžio, pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šių išlaidų dydis iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos“ patvirtintos Automobilių kuro normų nustatymo metodikos reikalavimus. Ieškovas reiškė reikalavimus dviem solidariems skolininkams, teismas konstatavo, kad S. G. nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje ir ieškovo reikalavimus jo atžvilgiu atmetė. Ko pasėkoje, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, bei atsižvelgiant į tai, kad bylinėjimosi išlaidos iš kelių atsakovų yra priteisiamos lygiomis dalimis, teismas daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas 1/2 sumažinti ieškovo bylinėjimosi išlaidų sumą, t.y. 533,31 Lt, ir iš atsakovės J. R. ieškovui priteisti 533,31 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

15Duomenų apie atsakovo S. G. turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl šis klausimas nespręstinas.

16Vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „Reikalavimas.LT“ iš atsakovės J. R. 917,82 Lt (265,82 EUR) skolos ir 114,41 Lt (33,14 EUR) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1032,23 Lt (298,95 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-04-14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 533,31 Lt (154,46 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė,... 2. ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams, prašydamas priteisti iš atsakovų... 3. Atsakovas S. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu... 4. Teismo posėdžio metu atsakovas S. G. papildomai paaiškino, jog atsakovės J.... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo S. G. atstovas advokatas Rimvydas Kairys su... 6. Atsakovė J. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Lankmelita“ 2011-08-25 išrašė J. R.... 10. Ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą atsakovams J. R. ir S. G., kaip... 11. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo S. G. prievolės solidariai su atsakove J. R.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-25 PVM sąskaitos – faktūros LAN Nr.... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 14. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 15. Duomenų apie atsakovo S. G. turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra,... 16. Vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str.,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Reikalavimas.LT“ iš atsakovės J. R. 917,82 Lt... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...