Byla 2-5510-545/2016
Dėl notaro išduoto vykdomojo rašto panaikinimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Civilinė byla Nr. 2-5510-545/2016

2Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.1.3.3.1.; 2.5.1.4.; 2.5.1.5.; 3.1.18.6.; 3.1.7.5.; 3.1.7.6.; 3.1.7.7. 3.1.7.9.; 3.4.4.12.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.

4sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

5dalyvaujant ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO atstovams V. D., advokato padėjėjui V. K.

6atsakovo Vilniaus miesto 3-ojo notaro biuro notaro A. R. atstovei advokatei A. P.

7trečiojo asmens V. B. atstovei advokatei R. T.

8teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO ieškinį atsakovui Vilniaus miesto 3-ojo notaro biuro notarui A. R. su trečiaisiais asmenimis V. B., A. J., UADBB „Panda Insurance“, AIG Europe Ldt. (Finland Branch) dėl notaro išduoto vykdomojo rašto panaikinimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

9ieškovas Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LDT CO, j.a.k. 2920580050, procesiniame dokumente –ieškinyje (t. 1 b.l. 1-5) bei jo atstovai V. D., advokato padėjėjas V. K. teisminio nagrinėjimo metu prašo:

10- panaikinti Vilniaus miesto 3 notarinės kontoros notaro A. R. 2011-02-25 vykdomąjį įrašą AR-368 ne ginčo tvarka išieškoti iš ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO, buveinės adresas: JAV, 1 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, neapmokėtą pagal 2005-01-31 paprastąjį protestuotiną vekselį 651 952 Lt sumai;

11-panaikinti Vilniaus miesto 3 notarinės kontoros notaro A. R. 2011-02-25 vykdomąjį įrašą AR-367 ne ginčo tvarka išieškoti iš ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LTD CO, buveinės adresas: JAV, 131 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, neapmokėtą pagal 2005-10-03 paprastąjį protestuotiną vekselį 100 302 Lt sumai.

12Be to, ieškinyje (t. 1 b.l. 4) buvo prašoma konstatuoti, kad vekselio turėtojas A. J. a.k. ( - ) praleido terminą pateikti 2011-02-14 apmokėjimui išduotą 2005-01-31 paprastąjį neprotestuotina vekselį 650 000 Lt sumai ir išduotą 2005-10-03 paprastąjį neprotestuotina vekselį 100 000 Lt sumai, o 2011-02-14 pranešimus apmokėti 2005-01-31 ir 2005-10-03 paprastus neprotestuotinus vekselius bei 2011-02-17 pranešimus dėl 2005-01-31 ir 2005-10-03 paprastųjų neprotestuotinų vekselių neapmokėjimo, įteikė įsipareigojimų nepriėmusiam asmeniui, tačiau bylą nagrinėjant iš esmės ieškovo atstovai prašė šiuos reikalavimus laikyti motyvais ieškiniui tenkinti, o ne savarankiškais reikalavimais ir baigiamosiose kalbose tokio ieškinio reikalavimų nekėlė ( t. 1 b.l. 152, t. 2 b.l. 28-29, 38-44).

13Ieškovas procesiniame dokumente ieškinyje (t. 1 b.l. 1-5) bei teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovai nurodė, kad 2005-01-31 Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, atstovaujama V. B., kuris veikė šios bendrovės 2005-01-30 generalinio įgaliojimo pagrindu, išdavė paprastąjį neprotestuotina vekselį 650 000 Lt sumai A. J. grąžinti pastarajam minėtą 650 000 Lt suma 2011-02-14.

142005-10-03 Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, atstovaujama V. B., kuris veikė šios bendrovės 2005-01-30 generalinio įgaliojimo pagrindu, išdavė paprastąjį neprotestuotina vekselį 100 000 Lt sumai A. J. grąžinti pastarajam minėtą 100 000 Lt suma 2011-02-14 d.

152011-02-14 A. J. įteikė pranešimą dėl 650 000 Lt išrašyto vekselio apmokėjimo per 2 dienas nuo pranešimo gavimo dienos, V. B.. V. B., minėto 2011-02-14 pranešimo įteikimo jam faktą patvirtino savo parašu - palikdamas pačiame pranešime, įrašą : " Gavau, susipažinau. 2011.02.14. V. B.“.

162011-02-14 A. J. įteikė pranešimą dėl 100 000 Lt išrašyto vekselio apmokėjimo per 2 dienas nuo pranešimo gavimo dienos, V. B.. V. B., minėto 2011-02-14 panešimo įteikimo jam faktą patvirtino savo parašu - palikdamas pačiame pranešime, įrašą :" Gavau, susipažinau. 2011.02.14. V. B.".

172011-02-17 A. J. asmeniškai įteikė V. B. į rankas pranešimus dėl paprastojo neprotestuotino vekselio 650 000 Lt sumai bei 100 000 Lt sumai, neapmokėjimo. V. B. palikdamas 2011-02-17 kiekviename pranešime dėl vekselio neapmokėjimo įrašą : " Gavau, susipažinau 2011-02-17. V. B.".

182014-02-24 d. Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R., vadovaudamasis LR Notariato įstatymo 26 str. 1 d. 14 p., sudarė bei išdavė paprastųjų neprotestuotinų minėtų vekselių turėtojui A. J. vykdomuosius įrašus išieškoti iš skolininko - Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, kreditoriaus A. J. naudai 100302 Lt per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtos vekselio sumos bei 6 (šešių) procentų metinių palūkanų, ir taip pat, išieškoti 651952 Lt per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtos vekselio sumos bei 6 (šešių) procentų metinių palūkanų.

19Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau- ĮPVĮ) 81 str. nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotina vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau-Tvarka). Jos 6 p. nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą.

20Notaras, priėmęs prašymą, privalo pareikalauti, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 p.). Vykdomuoju įrašu notaras leidžia išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą ar jos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą.

21Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad A. J. naudai pinigus, t .y. 650000 Lt ir 100000 Lt pagal išrašytus neprotestuotinus vekselius, privalo sumokėti Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LDT CO, kurios buveinės vieta yra: JAV, 101 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas, 72201, todėl darytina išvada, kad kreditorius A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis į Ribotos atsakomybės bendrovę Zurich Investments LTD CO ir išsiųsti minėtos bendrovės buveinės adresu būtinus pranešimus dėl vekselių. Nėra rašytinių įrodymų patvirtinančių, kad šios ribotos atsakomybės bendrovės adresu vekselio turėtojas A. J. siuntė pranešimus dėl išrašytų vekselių apmokėjimo bei pranešimus dėl vekselių neapmokėjimo per nustatytą terminą.

22Šių minėtų pranešimų asmeninis įteikimas tik vienam asmeniui, t.y. V. B. negali būti pripažinimu pareigos pranešti visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims tinkamu įvykdymu: V.B. R. atsakomybės bendrovės Zurich Investments LTD CO vardu pasirašė du vekselius 2005 m., tačiau tai nereiškia, kad jis atstovauja šiai minėtai įmonei 2011 m. ir turėjo teisę iš A. J. priimti jam perduotus kreditoriaus pranešimus dėl vekselių. Tokia padėtis leidžia manyti, kad vekselio turėtojas turėjo neginčijamus ir patikimus įrodymus, kad V. B. atstovauja Ribotos atsakomybės bendrovę Zurich Investments LTD CO ir turi teisę priimti jam įteikiamus pranešimus. Tokius įrodymus A. J. turėjo pateikti atsakovui notarui A. R., kuris turėjo pareigą patikrinti ir įsitikinti, kad yra pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims.

23Ieškovas teikia teismui rašytinius įrodymus apie tai, kad 2011 m. V. B. neatstovavo Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LTD CO, t.y. 2011 m. jis neturėjo privalomo įmonės įgaliojimo atstovauti įmonę bei veikti jos vardu, taip pat, neturėjo ir oficialaus JAV, Arkanzaso valstijos, valstybės notaro patvirtinimo (apostile) tokiam įgaliojimui.

24Tokiu būdu, vekselių turėtojas A. J. neatliko savo pareigos pranešti pagal du vekselius įsipareigojusiems asmenims (Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LTD CO ir šios įmonės teisėtam atstovui V. D.) tokių įrodymų notarui A. R. nepateikė, t.y. praleido nustatytus terminus pateikti minėtus vekselius apmokėjimui ir neįgijo teisės kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų pagal neapmokėtus 2005-01-31 d. 650 000 Lt sumai ir 2005-10-03 d. 100 000 Lt sumai vekselius, išdavimo.

252011 m. vekselių turėtojas A. J. žinojo apie tai, kad 2011 m. V. B. nebuvo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO įgaliotu atstovu, minėtą aplinkybę A. J. nuo notaro A. R. nuslėpė. Tačiau tai neatleidžia notaro nuo pareigos atlikti privalomą patikrinimą dėl pranešimų buvimo ir jų išsiuntimo įsipareigojimą priėmusiems asmenims.

26Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., ĮPVĮ 2 str. 1 d.). Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2007-10-31 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-474/2007).

27Vekselio davėjui (skolininkui) atsisakius sumokėti vekselio gavėjui (turėtojui) vekselyje nurodytą sumą, šis turi teisę kreiptis į notarą, kad jis išduotų vykdomąjį įrašą (ĮPVĮ 81 str. 2 d.). Detalią vykdomųjų įrašų darymo tvarką nustato Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka. Šios Tvarkos 3 p. nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas) ar čekis, užprotestuoto vekselio ar čekio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio ar čekio sumos dalis. Remiantis šia nuostata, darytina išvada, kad notaro vykdomasis įrašas gali būti išduodamas esant įrodymui, kad skolininkas atsisakė apmokėti vekselyje nurodytą sumą. Notaro kompetencijos atlikti konkretų notarinį veiksmą apimtis turi būti nustatoma atsižvelgiant į tai, jog notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, kurio veikla skirta užtikrinti, jog civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 str.). Šiam tikslui pasiekti notaras, atlikdamas notarinius veiksmus, turi būti įsitikinęs, kad dokumentai, kurių pagrindu notariniai veiksmai atliekami, yra patikimi (tikri). Viena esminių dokumento patikimumo savybių yra jo originalumas. Dėl to paprastai notarams tam tikro notarinio veiksmo atlikimu suinteresuoti asmenys pateikia dokumentų originalus arba pagal juos notarine tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) (dokumentų tvirtinimas yra vienas notarų atliekamų notarinių veiksmų (Notariato įstatymo 26 str. 4 p.). Iš esmės tik tokiu būdu notaras gali įsitikinti, kad jam pateiktas dokumentas yra tikras ir, jį atitinkamai patvirtinus arba pagal jį atlikus kitą notarinį veiksmą, vėliau nekils ginčų ir nebus padaryta žalos tretiesiems asmenims.

28Ieškovas mano, kad turėdamas pareigą atlikti jam pateiktų (ir ne tik vekselio) dokumentų, t.y. pranešimų, jų įteikimą patvirtinančius pakvitavimus, pranešimų siuntimą patvirtinančius pakvitavimus, asmenų įgaliojimų tikrumą, vekselio originalumą, atsakovas, notaras A. R., privalėjo patikrinti ir pareikalauti iš vekselio turėtojo pateikti įrodymus, kad šiame ieškinyje minėti vekselio turėtojo A. J. pranešimas išsiųsti visiems įsipareigojusiems asmenims, vertinant, kad pagal minėtus vekselius įsipareigojimą priėmė ne V. B. kaip asmuo, bet Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LDT CO. Tačiau notaras nepatikrino ir neįsitikino, kad A. J. pranešimus išsiuntė minėtai įmonei pagal jos buveinės adresą. Vertinant tą aplinkybę, kad visus ieškinyje minimus pranešimus A. J. įteikė asmeniškai V. B., atsakovas, t.y. notaras, turėjo pareigą patikrinti arba pareikalauti jam pateikti įrodymus, kad šie pranešimai įteikti būtent įmonės tinkamam atstovui ar įgaliotam asmeniui. Tikrindamas minėtą aplinkybę atsakovas turėjo pareikalauti iš A. J. įrodymų, t.y. V. B. įgaliojimo originalą, apostilio originalo bei šių dokumentų vertimo į valstybinę kalbą, jeigu jie yra surašyti užsienio kalbą, ir tokių būdu sumažinti riziką suklysti bei sukurti prielaidas ateityje išvengti ginčo dėl išduoto vykdomojo įrašo pagrįstumo bei teisėtumo.

29Ieškovas mano, kad notaras A. R. išduodamas 2011-02-24 vykdomąjį įrašą (AR-367) 100302 Lt sumai bei 2011-02-24 vykdomąjį įrašą (AR368) 651952 Lt sumai nebuvo atidus, neįsitikino ir nepatikrino jam teiktų pranešimų įteikimą įsipareigojusiems asmenims dėl ko nekonstatavo termino pateikti minėtus vekselius apmokėti praleidimo, ir tuo pasėkoje neteisėtai išdavė vykdomosios įrašus turinčius notarinio registro Nr. AR-367 ir Nr. AR-368 (2011-02-24). Notaras atlieka teisinio pobūdžio veiklą, teikia teisines paslaugas, todėl jas turi suteikti tinkamai. Tinkamas teisinių paslaugų suteikimas apima reikalavimus tai daryti kruopščiai, atidžiai ir teisiškai kvalifikuotai. Teisines paslaugos atlikimas reikalauja teisiškai įvertinti faktus. Vadinasi, faktai turi buti nustatyti ir tinkamai kvalifikuoti, tai reikalauja iš notaro: tikrinti asmenų tapatybę ir veiksnumą (asmeninis notarinių paslaugų aspektas); derinti šalių interesus ir priimti objektyvius sprendimus, kurie apsaugotų abi šalis, savo pareigas vykdyti tinkamai ir konstruktyviai.

30Teismų praktikoje nurodoma, kad notarai yra savo srities profesionalai, kuriems keliami didesni profesijos atidumo, rūpestingumo reikalavimai: „Minėta, kad sandorius tvirtinančiam notarui privalomas objektyviai maksimalaus atidumo standartas, nustatomas taikant protingumo kriterijų, siekiant užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų" (LAT 2007-10-22 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-419/2007).

31Papildomai dublike (t. 1 b.l. 148-152) ieškovas pažymėjo, reaguodamas į atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytus motyvus (t. 1 b.l. 69-72), jog nesutinka su atsakovo motyvais. Atsiliepime į ieškinį paminėtoje civ. byloje Nr. 2-3442-863/2014 buvo ginčijami ieškovo vardu išduoti vekseliai, tačiau nei pirmos instancijos teisme, nei apeliacine tvarka nebuvo ginčijami notaro išduoti vykdomieji įrašai ir nagrinėjamas šis reikalavimas, todėl pagrindo nutraukti bylą pagal LR CPK 293 str. 3 d. nėra.

32Be to, ieškovas nesutiko su atsakovo išdėstytu teiginiu, kad teismui pateikti paprastieji vekseliai sudaryti pagal įstatymo keliamus reikalavimus, nes ginčo vekseliai yra išduoti juridinio asmens, t.y. Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO, vardu. CK 2.44 str. 1 d. 4 p. numato, kad juridinio asmens dokumentuose privalo būti nurodomas juridinio asmens kodas, akivaizdu, kad šis įstatymo reikalavimus nėra įvykdytas ir minėti vekseliai savyje neturi įsipareigojusio pagal vekselius juridinio asmens kodo dėl ko identifikuoti juridinio asmens ir nustatyti koks juridinis asmuo privalo vykdyti prisiimtą prievolę pagal vekselius nėra galimybės.

33ĮPVĮ 78 str. 1 d. numato, kad "dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio įstatymo 77 str. išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios.“ Taip pat, siekdamas gauti vykdomąjį įrašą, vekselio turėtojas notarui turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti, kada toks pateikimas apmokėti buvo atliktas.

34Notarui įstatyme yra nustatyta pareiga įsitikinti, ar vekselio turėtojo iniciatyva buvo laiku pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas, - notarui svarbu žinoti, kada vekselis buvo pateiktas apmokėti, kad jis galėtų įsitikinti, ar nepažeisti nustatyti pranešimo pateikimo apie neapmokėtą vekselį terminai. Vekselio turėtojas turi įrodyti, kad jis laiku pranešė apie neapmokėtą vekselį. Pažymėtina, kad Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme išskiriami du esminiai vekselio turėtojo veiksmai dėl reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka: vekselio pateikimas apmokėti vekselio mokėtojui; pranešimas pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas.

35Pagal ĮPVĮ 81 str. 1 d., kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, kai Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 p. notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas piktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba apmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodo, kuriam laikui notarinis veiksmas atidedamas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų).

36Taigi, LR CK 2.45 str. tvarka vekselio turėtojas A. J., privalėjo pranešti juridiniam asmeniui Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO, buveinės vieta yra: 101 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, dalyviams, t.y. akcininkams apie būtinumą mokėti vekselius nes šie asmenys (akcininkai) turi nuosavybės teisė į juridinio asmens turtą arba įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu. Tas faktas, kad teismui pateiktuose 2011-02-14 ir 2011-02-17 pranešimuose dėl vekselių apmokėjimo pasirašė V. B., nurodydamas "gavau, supažinau" neįrodo, kad vekselių turėtojas minėtam juridiniam asmeniui tinkamai pranešė apie vekselių apmokėjimą ir kad pats V. B. tinkamai ir legaliai atstovavo bei veikė Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO, vardu.

37Ieškovas mano, kad notaras galėtų išduoti vykdomąjį įrašą tik tuo atveju, jeigu jam būtų pateikti įrodymai, kad vekselio turėtojas, t.y. trečiasis asmuo atliko pareigą pranešti apie neakceptuotą ar neapmokėtą vekselį.

38LAT savo nutartyse nurodė, kokiais būdais vekselio turėtojas turi teisę pateikti vekselį apmokėti:

391) vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui, kuris vekselyje nurodo datą ir tai, kad vekselis jam buvo pateiktas, ir pasirašo vekselyje;

 1. pagal Vekselių naudojimo taisyklių 44, 50 p. apmokėti vekselį galima pateikti inkasuoti bankui, o inkasuojančiojo banko raštiškas raginimas mokėtojui apmokėti vekselį prilygsta vekselio pateikimui mokėtojui;
 2. taip pat tinkamu vekselio pateikimu apmokėti laikytinas pranešimo registruotu laišku išsiuntimas vekselio mokėtojui ir kitiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kuriame nurodomas raginimas apmokėti vekselį (ĮPVĮ 47str. 5 d.). Įstatymas nustato tik pareigą vekselio turėtojui vekseli pateikti apmokėti vekselio mokėtojui (ĮPVĮ 36 str. 1 d., 40 str. 1 d).

40Vadovaujantis ĮPVĮ 81 str. 1 d. bei Tvarkos 8 p. notarui vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo A. J., t.y. vekselių turėtojas, neįvykdė savo pareigos pranešti juridiniams asmeniui, t.y. Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LDT CO ir jos dalyviams apie tai, kad minėti vekseliai yra neapmokėti bei nepateikė jiems reikalavimo vekselius apmokėti. Notaras, išduodamas vykdomuosius įrašus neįsitikino, kad buvo pranešta apie neapmokėtą vekselį tinkamam asmeniui ir tinkamu būdu.

41Teismų praktikoje nurodoma, kad notarai yra savo srities profesionalai, kuriems keliami didesni profesijos atidumo, rūpestingumo reikalavimai. Sandorius tvirtinančiam notarui privalomas objektyviai maksimalaus atidumo standartas, nustatomas taikant protingumo kriterijų, siekiant užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandoriu ir dokumentų. Tinkamas teisinių paslaugų suteikimas apima reikalavimus tai daryti kruopščiai, atidžiai ir teisiškai kvalifikuotai, teisiškai įvertinti faktus. Notarui, aiškinančiam, kad jo veiksmai buvo teisėti, tenka pareiga įrodyti, kad jis padarė viską, ko iš jo šioje situacijoje gali būti protingai reikalaujama.

42CPK 648 str. 5 d. nustatyta, kad kitų vykdomųjų dokumentų turinį nustato kiti įstatymai, tačiau visais atvejais tuose dokumentuose turi būti nurodyta šio straipsnio 1 dalies 7 punkte rodyti rekvizitai bei kokio įstatymo pagrindu dokumentas turi būti vykdomas šio Kodekso nustatyta tvarka. CPK 648 str. 1 d. 7 p. numatyta, kad vykdomajame rašte turi būti nurodomas visas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens registravimo kodas, bankų rekvizitai. Notariato įstatymo 43 str., numatyta, kad notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdytini ir vykdomieji dokumentai yra vykdomi civilinio proceso tvarka.

43Ginčo vekseliuose, notaro išduotuose jų pagrindu vykdomuosiuose įrašuose nėra nurodytas ieškovo, t.y. juridinio asmens kodas, dėl ko nėra jokio įstatyminio pagrindo sieti prievolės vykdymo būtent su ieškovu, kas sudaro pagrindą panaikinti atsakovo išduotą 2015-02-25 vykdomąją įrašą dėl 650000 Lt ir 2015-02-25 vykdomąją įrašą dėl 100000 Lt.

44Ieškovo nuomone, kreditorius A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis į Ribotos atsakomybės bendrovę Zurich Investments LDT CO ir išsiųsti minėtos bendrovės buveinės adresu būtinus pranešimus dėl vekselių apmokėjimo, ko nepadarė. Šių minėtų pranešimų asmeninis įteikimas tik vienam asmeniui, t.y. V. B. negali būti pripažinimu pareigos pranešti visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims tinkamu įvykdymu. Nors 2005 metais V. B. ieškovo vardu pasirašė du vekselius, tačiau tai nereiškia, kad jis atstovavo šiai minėtai įmonei 2011 m. ir turėjo teisę vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka pranešimus priimti. Ieškovo teigimu, 2011 m. V. B. nebuvo ieškovo įgaliotu asmeniu ir neturėjo teisės ieškovo vardu priimti pranešimus dėl vekselių apmokėjimo.

45Atsakovas Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R. a.k. ( - ) procesiniame dokumente- atsiliepime į ieškinį bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko bei prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 1 b.l. 69-72).

46Nesutikimą su ieškiniu atsakovai bei jų atstovas procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį (t. 1 b.l. 69-72) bei teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad ieškovas teisme jau buvo pareiškęs ieškinį dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais bei vykdomųjų įrašų panaikinimo, tačiau ieškinys buvo atmestas (Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01d. sprendimas civ.byloje Nr. 2-3442-863/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28d. nutartis civ. byloje Nr. 2a-232-943/2015), ieškovas ginčijo ne tik vekselių galiojimą, bet tų pačių aplinkybių pagrindu ir vykdomojo įrašo legitimumą, t.y. vykdomojo įrašo padarymo procedūros teisėtumą (Vilniaus apygardos teismo 2015-10-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 2S-2309-232/2015).

47Atsakovas nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje dėl atstovo V. B. įgaliojimų pažymėjo, jog „bylos nagrinėjimo eigoje apelianto pozicija - lyginant su išreikšta ieškinyje, ginčo dalyje dėl atsakovo V. B. teisės veikti apelianto vardu 2005 metais pasikeitė. Jeigu ieškinyje apeliantas apsiribojo argumentu, kad atsakovas V. B. viršijo jam suteiktus įgaliojimus, vėlesnėse proceso stadijose apeliantas išplėtė ieškinio faktinį pagrindą ir įrodinėjimo dalyką, nurodydamas, kad atsakovui V. B. 2005-01-30 d. įgaliojimas, kurio pagrindu atsakovas V. B. išrašė vekselius, nebuvo išduotas.“ Teismai padarė išvadą, kad ieškovas vekselių išrašymo pagrindo nenuginčijo. Paminėtoje civilinėje byloje pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad ginčijami vekseliai neatitinka formaliųjų vekselio rekvizitų". Apeliacinės instancijos teismas 2015-04-28 d. nutartyje pabrėžė, kad "formaliais vekselių, kaip vertybinių popierių, trūkumais apeliantas nagrinėjant bylą nesirėmė".

48Be to, atliktus vykdomuosius įrašus ieškovas byloje ginčijo tik tuo pagrindu, kad negalioja patys vekseliai, todėl, nenustačius pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad nėra pagrindo naikinti ir vykdomuosius raštus. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantas vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos pažeidimų, kaip prielaidų įrašų panaikinimui, neįrodinėjo, su tuo susijusiomis aplinkybėmis nesirėmė. CPK 182 str. 2 p. nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, todėl nustatyti teismų prejudiciniai faktai neturi būti iš naujo paneigti ir iš naujo pareikštas ieškinys dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo negali būti nagrinėjamas teismine tvarka antrą kartą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl byla turi būti nutraukta CPK 293 str. 3 d. pagrindu.

49Su ieškovo motyvais, jog pagal 2005-01-31 d. ir 2005-10-03 d. vekselius nebuvo pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, o notaras privalėjo įsitikinti ir patikrinti, kad yra pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims atsakovas nesutiko, nurodydamas, jog kelių įsipareigojusių asmenų vekselyje nėra.

50ĮPVĮ 47 str. dėl pranešimo neakceptavus arba neapmokėjus vekselio 4 p. nustatyta, kad pranešti galima bet kuria forma, todėl ieškinyje paminėti ir pripažįstami ieškovės 2011-02-14d. ir 2011-02-17d. pranešimai pagal savo formą laikytini tinkamais. Pranešimo gavimą pasirašė tas pats asmuo, V. B., kuris išdavė vekselį ieškovės išduoto 2005-01-30 d. generalinio įgaliojimo pagrindu.

51Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje nėra nustatyta, kad notaras turi teisę vertinti išdavusio vekselį asmens parašo tikrumą, įgaliojimų teisėtumą, pakartotinai pranešti ir/ar tikrinti pranešimo teisėtumą bei vertinti dokumento originalumą; šie santykiai sieja išimtinai kreditorių ir skolininką, o dokumento klastojimo atveju būtina kreiptis į teisėsaugos institucijas. Vekselis buvo pateiktas asmens, kuris buvo teisėtas jo turėtojas, vekselis sudarytas pagal įstatymo keliamus reikalavimus, vekselio turėtojas buvo atleistas nuo pareigos įforminti protestą, pranešimai įteikti laikantis įstatyme nustatytų terminų, todėl kreditoriui pareiškus prašymą išduoti vykdomąjį raštą nebuvo teisinio pagrindo jo neišduoti. Be to, išduoti vekseliai yra galiojantys, vekselių, kaip vertybinių popierių, formaliųjų trūkumų nenustatyta, ankstesnėje byloje, ginčijant vykdomuosius įrašus, nenurodytas nė vienas tvarkos pažeidimas.

52Notaras pažymėjo, nors ieškovas savo ieškinio pagrindą bando grįsti faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su trečiojo asmens A. J. veiksmais/jų neteisėtumu/nesąžiningu tam tikrų aplinkybių nuo notaro nuslėpimu ir pirmuosius du reikalavimus tiesiogiai sieja su šio asmens atliktų veiksmų pripažinimu neteisėtais, tačiau atsakovu nurodo tik notarą. Ieškovo pareikšti du pirmieji reikalavimai nesusiję su atsakovo veiksmais, todėl dėl pirmieji du ieškinio reikalavimai pareikšti netinkamam asmeniui-atsakovui.

53Tretysis asmuo V. B. a.k. ( - ) procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį (t. 1 b.l. 105-116) su ieškiniu nesutiko bei prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

54Nesutikimą su ieškiniu tretysis asmuo procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį (t. 1 b.l. 105-116) bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad 2002 metais kompanija „loris invest&trade llc", kuriai tuo metu atstovavo V. B., nutarė įsigyti gyvenamąjį namą Vilniuje. Veikdamas šios kompanijos vardu pagal jam suteiktus įgaliojimus, trečiasis asmuo rūpinosi šio namo statybomis bei įsigijimu ir siekė šiame name apsigyventi. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasirinkta statybos bendrovė - UAB „GIEDRA", į.k. 120301599, su kuria trečiasis asmuo, kaip kompanijos kompanija „loris invest&trade llc" atstovas ir susitarė dėl gyvenamojo namo, esančio Ateities g. 39, Vilniuje, statybos. Pastačius gyvenamąjį namą trečiasis asmuo su šeima šiame name apsigyveno. Kompanijai kompanija „loris invest&trade llc" atsisakius ketinimo turėti šį gyvenamąjį namą, namas, sudarius atitinkamas sutartis, perėjo ieškovo nuosavybėn.

55Trečiasis asmuo 2005 metais atstovavo (buvo įgaliotinis) ir ieškovui - Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LDT CO, todėl gyvenamajame name ir toliau gyveno. Kompanijai ieškovą taip pat atstovavo ir įgaliotas asmuo S. K., gim. 1964-05-07 d., kuris, kaip atstovas, ir sudarė sutartį su UAB „GIEDRA“ dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo.

56Kadangi ieškovui buvo reikalingos piniginės lėšos, trečiasis asmuo, kaip ieškovo kompanijos įgaliotinis (atstovas) tuo pasirūpino, lėšos ieškovo reikmėms buvo gautos iš A. J.. Tuo tikslu ieškovas, kurio įgaliotinis buvo trečiasis asmuo V. B., 2005-01-31 d. išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 650 000 Lt sumai A. J., o 2005-10-03 d. ieškovo bendrovė išdavė paprastąjį neprotestuotina vekselį ir 100 000 Lt sumai A. J..

57Po kelerių metų trečiasis asmuo nutraukė santuoką ir išvyko gyventi į užsienį ir name, esančiame Ateities g. 39, Vilniuje, nebegyvena. V. B. kreipėsi į V. D., prašydamas padėti pasirūpinti gyvenamojo namo priežiūra. Trečiojo asmens prašymu V. D. pasinaudojo nesąžiningai, t.y. jis paprašė trečiojo asmens jam perduoti ieškovo bei gyvenamojo namo dokumentus, kompanijos spaudą, ir panoro tapti ieškovo kompanijos įgaliotu asmeniu, gauti kompanijos įgaliojimą.

58Gavęs įgaliojimus, kompanijos spaudą, atitinkamus namo dokumentus, V. D. gyvenamąjį namą įkeitė (įregistruota hipoteka), su trečiuoju asmeniu buvo vengiama bendrauti, V. B. buvo nušalintas nuo ieškovo veiklos, buvo siekiama realizuoti (parduoti) minėtą gyvenamąjį namą ir pan. Be to, ieškovas neatsiskaitė su A. J. pagal 2005-01-31 d., 2005-10-03 d. paprastuosius vekselius.

59A. J. pradėjo skolos išieškojimo procesą. Siekdamas, jog A. J. patirtų kuo mažiau nuostolių ir nepatogumu, susijusių su piniginių lėšų išieškojimų (susigrąžinimu) iš ieškovo, V. B. 2011-05-25 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su A. J., t.y. tretysis asmuo iš asmeninių lėšų atsiskaitė su A. J. ir perėmė reikalavimo teises pagal 2005-01-31 d., 2005-10-03 d. paprastuosius vekselius bei išduotus vykdomuosius įrašus.

60V. D., tęsdamas nesąžiningus veiksmus, inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtų V. B. bei A. J. veiksmų, tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros 2013-03-27 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

61Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014 pagal ribotos atsakomybės bendrovę Zurich Investments Ltd. Co ieškinys pripažinti negaliojančiais 2005-10-03 d. paprastąjį neprotestuotina vekselį 100 000 Lt sumai ir 2005-01-31 d. paprastąjį neprotestuotina vekselį 650 000 Lt sumai, išduotus zurich investments Ltd.Co , atstovaujamo V. B., bei pripažinti negaliojančiais šių vekselių pagrindu 2011-02-25 d. Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaro A. R. išduotus vykdomuosius įrašus buvo atmestas.

62Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28 d. nutartimi civ.byloje Nr. 2a-232-943/2015 pagal Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. teismo sprendimas civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014 buvo paliktas nepakeistu.

63Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendime civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014 buvo konstatuota, kad V. B., veikdamas kaip ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO įgaliotinis, ieškovo vardu išdavė A. J. du paprastuosius neprotestuotinus vekselius : 2005-01-31 d. - 650 000 Lt sumai, apmokėjimo terminas -2011-02-14 d., 2005-10-03 d. - 100 000 Lt sumai, apmokėjimo terminas – 2011-02-14 d.

642011-02-25 d. Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaras A. R. išdavė vykdomuosius įrašus pagal nurodytus vekselius. 2011-02-28 d. vykdomieji įrašai pateikti vykdyti antstolei D. M.. 2011-05-25 d. reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į 752254 Lt skolą A. J. atlygintinai perleido V. B.. 2011-06-27 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi vykdymo procese pakeistas išieškotojas. Vykdant vykdomuosius įrašus, areštuotas Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO priklausantis nekilnojamasis turtas - žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys Ateities g. 39, Vilniuje.

65Byloje buvo nustatyta, kad Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LDT CO įsteigta JAV Arkanzaso valstijoje 2004-11-02 d. 2005 metais bendrovė Lietuvoje jokios veiklos nevykdė, tačiau nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą ir jam priskirtą žemės sklypą, esančius Ateities g. 39, Vilniuje. Teismas nurodė, jog byloje nebuvo ginčijama, kad turto įgijimo metu name gyveno V. B. su šeima. Pagal ieškovo pateiktą vienintelio Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO akcininko - „ireland & overseas acąuisitions ltd" įgaliotinio E. V. pasirašytą raštą, V. B. buvo įgaliotas veikti kompanijos Zurich Investments LTD CO vardu 2004 m. lapkričio - 2005 m. lapkričio mėn., tuo pat metu kompanijos vardu buvo įgaliotas veikti ir S. K..

66Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendime civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014 pažymėta, kad byloje surinkti įrodymai apie V. B. įgaliojimų laikotarpį yra prieštaringi. Ikiteisminio tyrimo metu dabartinis ieškovo įgaliotinis V. D. tvirtino, kad V. B. įgaliojimas veikti ieškovo vardu buvo atšauktas 2004 m. gruodžio mėnesį (t. 1 b.l. 69), civilinėje byloje Nr. 2-3442-823/2014 V. D. tvirtino, kad tokį įgaliojimą atsakovas turėjo 2004 m. lapkričio mėn. - 2005 m. lapkričio mėn. (t. 1 b.l. 165). Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. F., pagal ieškovo nurodymą buvęs ieškovo bendrovės įgaliotiniu 2005 m lapkritį - 2009 m. spalį, paaiškino, kad įgaliojimą veikti ieškovo vardu gavo iš V. B., 2006-2007 metais, tuo metu, kai jam suteiktas įgaliojimas, V. B. taip pat buvo ieškovo įgaliotiniu (t. 1 b.l. 169). Teismas minėtoje byloje konstatavo, jog tai, kad V. B. veikė neturėdamas įgaliojimų ar juos viršydamas, privalo įrodyti ieškovas, nurodyti neaiškumai vertintini ieškovo nenaudai.

67Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2011-02-14 d. A. J. įteikė pranešimus dėl 650 000 Lt bei 100000 Lt apmokėjimo per dvi dienas V. B., kuris minėtų pranešimų įteikimų jam faktus patvirtino savo parašais.

68Atitinkamai 2011-02-17 A. J. įteikė pranešimus V. B. dėl įvardintų paprastųjų vekselių 650 000 Lt ir 100 000 Lt sumai neapmokėjimo. V. B. pranešimų dėl paprastųjų vekselių neapmokėjimo įteikimo jam faktus patvirtino savo parašais.

692014-02-24 d. Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R., vadovaudamasis LR notariato įstatymo 26 str. 1 d. 14 p., išdavė A. J. vykdomuosius įrašus išieškoti iš skolininko Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO atitinkamai 100 302 Lt ir 651 952 Lt bei 6 procentų metines palūkanas.

70Tretysis asmuo nesutiko su ieškovo teiginiu, jog A. J. turėjo išsiųsti pranešimus Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO buveinės adresu- JAV, 101 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, o šių pranešimų asmeninis įteikimas tik vienam asmeniui, t.y. V. B. negali būti pripažintas pareigos pranešti visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims tinkamu įvykdymu. Nors V. B. 2005 metais ginčo vekselius ir pasirašė, tačiau tai nereiškia, kad jis atstovavo ieškovui ir 2011 m. ir turėjo teisę iš A. J. priimti jam perduotus pranešimus dėl vekselių. Ieškovo nuomone, vekselių turėtojas A. J. neatliko savo pareigos pranešti pagal du vekselius įsipareigojusiems asmenims, t.y. praleido nustatytus terminus pateikti minėtus vekselius apmokėjimui ir neįgijo teisės kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo. Be to, ir notaras A. R. išduodamas įvardintų vekselių vykdomuosius įrašus nebuvo atidus, neįsitikino ir nepatikrino jam teiktų pranešimų įteikimo įsipareigojusiems asmenims, dėl ko nekonstatavo termino pateikti minėtus vekselius apmokėti praleidimo, ir to pasėkoje neteisėtai išdavė vykdomuosius įrašus, turinčius notarinio registro numerius AR-367 ir AR- 368 (2011-02-24).

71Tretysis asmuo pažymėjo, kad vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio išrašymas - vienašalis sandoris.

72Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 6 p. nustatyta, kad notaras priima prašymą kartu su vekseliu, patikrina:

 1. ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo;
 2. ar vekselis pateikiamas nustatytu laiku;
 3. ar vekselis išrašytas laikantis įstatymo reikalavimų,

73t.y. turi patikrinti, ar vekselyje yra visi ĮPVĮ 77 str. numatyti vekselio rekvizitai. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje numatoma, kad vekseliui keliami griežti vekselio formalumo ir abstraktumo reikalavimai, o šie reikalavimai vekseliui lemia, kad siekiant įsitikinti vekselio galiojimu, pakanka patikrinti įstatyme nustatytus jo rekvizitus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-22 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-8/2007).

74Notaras priimdamas dokumentus vykdomajam įrašui padaryti netikrina vekselyje pasirašiusių asmenų parašų tikrumo, o jam turi būti pateiktas vekselio originalas su parašais, bet notaras nėra įpareigotas tikrinti parašų tikrumo vekselyje. Notaras taip pat neprivalo patikrinti, ar vekselis, kuris jam pateikiamas vykdomajam įrašui padaryti, yra išduotas be apgaulės ar suklydimo, ar vekselio davėją ir gavėją sieja prievoliniai santykiai LAT 2005-10-03 nutartyje civ.byloje Nr. 3K-3-443/2005, 2007-01-22 nutartyje civ.byloje Nr.3K-3-8/2007 pabrėžė, kad LR ĮPVĮ įtvirtintas vekselio teisinis reglamentavimas daro negalimą vekselio pripažinimą negaliojančiu pagal CK nuostatas dėl sandorių negaliojimo ir vekselis gali būti pripažintas negaliojančiu tik ĮPVĮ griežtai apibrėžtais pagrindais - tai yra formaliais pagrindais. Teismas nurodė, kad siekiant įsitikinti vekselio galiojimu, pakanka patikrinti įstatyme nurodytus rekvizitus.

75Notaras prieš išduodamas vykdomąjį įrašą turi įsitikinti ar vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada buvo pateiktas. Taigi, notaras pagal Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 p. numatytas nuostatas vykdomąjį įrašą išduoda, kai vekselio turėtojas pateikia įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas, o vekselio turėtojas turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus, tai yra nustatyta ĮPVĮ 47 str. ir turi būti pranešta per 4 darbo dienas. Laikoma, kad terminas nepraleistas, jeigu pranešimas nustatytu laiku buvo išsiųstas paštu, arba įteiktas pasirašytinai. Notarui užtenka pateikti tokio pranešimo registruotu laišku siuntimo arba įteikimo pasirašytinai įrodymus ir pranešimo tekstą.

76Dėl to teigtina, kad notaras tinkamai atliko savo pareigas, išduodamas ginčijamus vykdomuosius įrašus. Nebuvo jokio teisinio pagrindo atsisakyti atlikti notarinius veiksmus -vykdomuosius įrašus.

77Tretysis asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014 ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO ieškinys buvo atmestas, o Lietuvos apeliacinio teismo 2015 04 28 d. nutartimi civ.byloje Nr. 2A-232-943/2015 pirmosios instancijos sprendimas buvo paliktas galioti. Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovo keliami reikalavimai, nurodomos aplinkybės yra jau išnagrinėtos užbaigtoje civilinėje byloje, kurios sprendimas (bei apeliacinio teismo nutartis) šiuo metu yra galiojantis ir privalomas šalims, todėl ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas (arba civilinė byla nutraukta) vien tik šiuo pagrindu.

78ĮPVĮ detaliai nereglamentuota, kur vekselis turi būti pateiktas apmokėti, šie klausimai tik iš dalies sureguliuoti LR ĮPVĮ 6 ir 29 straipsniuose. Pagal LR ĮPVĮ 6 str. vekselis gali būti pateiktas apmokėti trečiojo asmens gyvenamojoje vietoje (buveinėje), neatsižvelgiant į tai, ar ši vieta yra toje vietovėje, kur yra mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), ar kitoje vietovėje. LR ĮPVĮ 29 str. nustatyta, kad jeigu vekselio davėjas vekselyje nurodė kitą mokėjimo vietą negu vekselio mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), bet nenurodė trečiojo asmens, kurio adresu turi būti mokama, tai mokėtojas gali šį trečiąjį asmenį nurodyti akceptuodamas vekselį; jei trečiasis asmuo nenurodytas, laikoma, kad pats akceptantas įsipareigoja mokėti mokėjimo vietoje; jeigu vekselis mokėtinas mokėtojo gyvenamojoje vietoje (buveinėje), mokėtojas gali akceptuodamas įrašyti vietos, kur turi būti mokama, adresą (str. 1 ir 2 dalys). Iš nurodytų įstatymo nuostatų darytina išvada, kad vekselio apmokėjimo vieta gali būti nurodyta vekselyje.

79Nagrinėjamoje byloje paprastuosiuose neprotestuotinuose vekseliuose nurodyta jų apmokėjimo vieta - Vilnius. Taigi, byloje vekselių pateikimo apmokėti vietos nurodymas yra reikšmingas, sprendžiant klausimą dėl asmens procesinės pareigos įrodyti, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytu adresu. LR ĮPVĮ 48 straipsnyje pateiktas specialusis neprotestuotino vekselio reglamentavimas ir nurodyta, kad vekselio davėjas arba laiduotojas, įrašydami vekselyje sąlygą „neprotestuotinas" ir pasirašydami, gali atleisti vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą dėl neapmokėjimo, kad jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise.

80LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011 nurodė, kad vekselio sąlygos „neprotestuotinas" įrašymas paprastajame vekselyje jo turėtoją atleidžia nuo pareigos įforminti protestą dėl neapmokėjimo tam, jog jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise, tačiau neatleidžia nei nuo pareigos pateikti vekselį nustatytu laiku, nei nuo pareigos įteikti LR ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatytą pranešimą. Tačiau tai, kad nesilaikyta nustatytų terminų, turi įrodyti tas, kuris tuo remiasi ginče su vekselio turėtoju (ĮPVĮ 48 str. 1 ir 2 dalys).

81Todėl ir šios bylos atveju tai reiškia, kad proceso pareigą įrodyti, jog vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytu adresu - Vilnius, kaip tai reikalaujama pagal LR ĮPVĮ 40 str., turi ieškovas (ĮPVĮ 48 str. 2 d., CPK 178 str.). Dėl šios priežasties teisiškai nereikšmingais tampa ieškovo argumentai, kad vekselio turėtojo pranešimai vekselio davėjui negalėjo būti pripažįstami vekselio pateikimu apmokėti (pagal LR ĮPVĮ 40 str. prasmę). Ieškovas pateiktame ieškinyje nepaneigia LR ĮPVĮ 48 str. 1 ir 2 dalyse įtvirtintos vekselio pateikimo apmokėti prezumpcijos. LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011, tokią prezumpciją patvirtinta ir vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimą reglamentuojantis LR ĮPVĮ 81 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 d. nutarimu N. 988 patvirtinta notaru vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka.

82LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011 buvo išaiškinta, kad nurodytos įstatymo normos (LR ĮPVĮ 40 ir 47 str.) reglamentuoja dvi skirtingas, savarankiškas ir laiko atžvilgiu viena po kitos einančias teisines situacijas. Vekselio pateikimas apmokėti ir pranešimas apie neapmokėjimą yra skirtingi savo prigimtimi veiksmai, todėl negali būti atlikti vienu vekselio turėtojo aktu. ĮPVĮ 40 str. nustatyta tvarka vekselio turėtojas turi pateikti vekselį apmokėti ir tik po to, jeigu vekselis nebuvo apmokėtas, turi LR ĮPVĮ 47 str. nustatytą pareigą informuoti apie tai pagal vekselį įsipareigojusius asmenis. Aiškinant nurodytus įstatymo straipsnius, matyti, kad skiriasi ne tik šių veiksmų atlikimo tvarka, terminai, bet ir jų neatlikimo teisiniai padariniai.

83Vekselio turėtojas, LR ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui, tačiau jam išlieka reikalavimo teisė vekselio davėjui (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p., 79 str. 1 d. 3 ir 4 p.p., 80 str. 1 d.). Asmuo, ĮPVĮ 47 str. nustatytais terminais nepranešęs laiduotojui apie vekselio neapmokėjimą, teisių nepraranda; jis atsako tik už žalą, padarytą dėl savo kaltės, neviršijant vekselio sumos (ĮPVĮ 47 str. 6 d.).

84ĮPVĮ 81 str. nustatyta, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka. Toks įstatymo reguliavimas tampa aktualus aiškinant notaro funkcijas išduodant vykdomuosius įrašus paprastuosiuose neprotestuotinuose vekseliuose, t.y. tai reiškia, kad vekselio turėtojas turi teisę patenkinti savo reikalavimus ne ginčo tvarka, jeigu įvykdytos ĮPVĮ 81 str. nustatytos sąlygos: pirma, turi būti atsiradusi reikalavimo teisė; antra, turi būti pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas.

85Ieškovas pateiktame ieškinyje neginčija, kad, pasibaigus vekseliuose nurodytam mokėjimo terminui, vekselių turėtojui nebuvo sumokėta, todėl pagal ĮPVĮ 45 str. 1 p. A. J., prašydamas išduoti notaro vykdomuosius įrašus, turėjo reikalavimo teisę į įsipareigojusi pagal vekselį asmenį - vekselio davėją -ieškovą.

86Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog vekseliai nebuvo pateikti apmokėti juose nurodytoje vietoje (mokėjimo vieta- Vilnius). ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais, tai reiškia, kad reikalavimo teisė į vekselio davėją nėra (nebuvo) pasibaigusi ĮPVĮ 48 str. 2 d., 55 str. 1 d. 3 p.). Pagal ĮPVĮ 47 str.4 d. pranešti galima bet kokia forma.

87ĮPVĮ 81 str. įtvirtintos sąlygos gauti reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka atsispindi ir įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 3 p. nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko; kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas), užprotestuoto vekselio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio sumos dalis; prašyme nurodoma, ar vekselis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytu laiku pateiktas vekselio davėjui ir iš jo pareikalauta apmokėti vekselį (Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p.) ( LAT 2011-07-15 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011).

88Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, vekselio turėtojui nurodoma sąžiningai pareikšti apie tai, kad jis įvykdė ĮPVĮ 40 str. įtvirtintą pareigą pateikti vekselį apmokėti, tačiau nei ĮPVĮ 81 str., nei vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje nereikalaujama, jog notarui būtų pateikti tai patvirtinantys įrodymai. Nepaisant to, vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, kad jis ĮPVĮ 47 str. nustatyta tvarka pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas (Tvarkos 8 p.).

89Tokiu būdu, vekselio turėtojas, pateikdamas notarui prašymą išduoti vykdomąjį įrašą paprastajam neprotestuotinam vekseliui, neprivalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti, išskyrus pareiškimą prašyme, tačiau aplinkybe, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti ar pateiktas apmokėti praleidus įstatyme (ĮPVĮ 40 str.) nustatytus terminus, gali gintis suinteresuotas asmuo, ginčydamas vekselio turėtojo reikalavimo teises (ĮPVĮ 48 str. 2 d.).

90Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad A. J. praleido įstatymo nustatytus vekselių pateikimo apmokėti terminus. Ieškovo nurodomi argumentai, kad V. B. nebeatstovavo ieškovo ir patvirtinimas apie pranešimų gavimą negalėjo būti laikomas tinkamu įteikimo patvirtinimu, neturi pagrindo. Paprastuosiuose vekseliuose jų mokėjimo vieta nurodyta- Vilnius, todėl A. J. įgyvendinti savo pareigą pateikti vekselius apmokėjimui bei pateikti atitinkamus pranešimus dėl vekselių neapmokėjimo, privalėjo atlikti Vilniuje, o ne ieškovo buveinės registracijos adresu. Atitinkamų pranešimų įteikimas V. B., kuris buvo pasirašęs ant vekselių jų išdavimo metu, kaip ieškovo atstovas yra tinkamas vekselių turėjo pareigos įgyvendinimas.

91ĮPVĮ 47 str. įpareigojantis pranešti indosantams ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, skirtas informuoti visus pagal vekselį galimai atsakingus asmenis apie pradėtą išieškojimo procedūrą. ĮPVĮ 47 str. 6 d. nustatyta, kad jame nustatytu laiku nepranešęs asmuo savo teisių nepraranda, jis tik atsako už žalą, padarytą dėl jo kaltės. Vadinasi, termino pranešti praleidimas neįtakoja vekselio turėtojo teisių ir nėra kliūtis išduoti vykdomąjį įrašą. Pagal ĮPVĮ 47 str. 4 d. leidžiama apie vekselio neapmokėjimą pranešti bet kokia forma (LR CPK 3 str. 6 d.), todėl galima daryti pagrįstą išvadą, jog vekselį apmokėjimui galima pateikti netgi žodžiu, pareikalaujant sumokėti vekselyje įrašytą pinigų sumą. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, jog, notarui išduodant ieškovo ginčijamus vykdomuosius įrašus, buvo pažeistos teisės normos.

92LAT 2008-06-13 d. nutartyje civ.byloje Nr. 3K-3-298/2008 pažymėjo, kad vienas iš atstovavimo teisiniams santykiams būdingų požymių yra tai, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai:

 1. tarp atstovo ir atstovaujamojo (vidiniai santykiai) ir
 2. atstovo ir trečiojo asmens, su kuriuo atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais (išoriniai santykiai).

93Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis ar susitarimas. Įgaliojimas yra skiriamas išoriniams atstovavimo santykiams, jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 str.).

94Trečiasis asmuo veikė jam duotų įgaliojimų ribose, sąžiningai ir teisėtai. Trečiojo asmens veiksmų nesąžiningumo nenustatė ir ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai. Išduoti paprastieji vekseliai atitiko ir atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus, jie buvo tinkamai įforminti, tinkamai pareikšti reikalavimai pagal juos, todėl notaras pagrįstai ir pagal įstatymo nuostatas išdavė atitinkamus vykdomuosius įrašus. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių trečiojo asmens atstovavimo pagrindą.

95Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr. 2-3442-823/2014, buvo konstatuota, jog „teismas laikė neįtikimu, kad atsakovas (trečiasis asmuo V. B.), pasak ieškovo, būdamas ieškovo įgaliotiniu vieneriems metams, siekdamas suklastoti vekselius, būtų nurodęs klaidingajam išduoto įgaliojimo datą, o pagal ieškovo pateiktus įrodymus ginčo vekselių išdavimo metu įgaliojimus veikti ieškovo vardu atsakovas (šiuo atveju V. B.) turėjo. Be to, trečiasis asmuo prašė skirti ieškovui, atstovaujamam V. D., už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis baudą. Savo prašymą tretysis asmuo motyvavo tuo, kad ieškovas kreipėsi į teismą su pakartotinu ieškiniu iš esmės tapačias reikalavimais.

96Tretysis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) į.k. F124885827, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti (t. 1 b.l. 180-187).

97Nesutikimą su ieškiniu tretysis asmuo procesiniame dokumente –atsiliepime į ieškinį (t. 1 b.l. 180-187) grindė tuo, kad ieškiniui tenkinti nėra jokio faktinio ir/ar teisinio pagrindo.Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo pažymėjo, jog ieškovas nagrinėjamoje civilinėje byloje neginčija savo prievolės atsiskaityti su A. J., t.y. pripažįsta, jog ginčo vekseliais įsipareigotos nustatytais terminais sumokėti sumos, yra teisėtos ir pagrįstos. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas, akivaizdžiai piktnaudžiauja įstatymais suteiktomis materialinėmis bei procesinėmis teisėmis, vien tam, jog užvilkintų priverstinę skolos, atsiradusios dėl neįvykdytų piniginių prievolių, išieškojimo ne ginčo tvarka procedūrą. Toks ieškovo elgesys prieštarauja ne tik bendriesiems protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 str.), bet kartu laikytinas piktnaudžiavimu materialinėmis teisėmis (LR CK 1.137 str. 3 d.), dėl ko teismas turėtų iš viso atsisakyti jas ginti.

98ĮPVĮ 81 str. atitinkamai nustatyta, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka. Toks įstatymo reguliavimas nagrinėjamoje byloje tampa aktualus aiškinant notaro funkcijas išduodant vykdomuosius įrašus paprastuosiuose neprotestuotinuose vekseliuose, t. y. tai reiškia, kad vekselio turėtojas turi teisę patenkinti savo reikalavimus ne ginčo tvarka, jeigu įvykdytos ĮPVĮ 81 str. nustatytos sąlygos:

 1. turi būti atsiradusi reikalavimo teisė;
 2. turi būti pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas.

99ĮPVĮ 81 str. įtvirtintos sąlygos gauti reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka atsispindi ir įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Tvarkos 3 p. nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko; kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas), užprotestuoto vekselio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio sumos dalis; prašyme nurodoma, ar vekselis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytu laiku pateiktas vekselio davėjui ir iš jo pareikalauta apmokėti vekselį (Tvarkos 4.7. p.). Vekselio turėtojui nurodoma sąžiningai pareikšti apie tai, kad jis įvykdė ĮPVĮ 40 str. įtvirtintą pareigą pateikti vekselį apmokėti, tačiau nei ĮPVĮ 81 str., nei Tvarkoje nereikalaujama, jog notarui būtų pateikti tai patvirtinantys įrodymai.

100Nepaisant to, vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, kad jis ĮPVĮ 47 str. nustatyta tvarka pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas (Tvarkos 8 p.).

101Nurodytas teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, jog vekselio turėtojas, pateikdamas notarui prašymą išduoti vykdomąjį įrašą paprastajam neprotestuotinam vekseliui, neprivalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti, išskyrus pareiškimą prašyme. Tačiau aplinkybe, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti ar pateiktas apmokėti praleidus įstatyme (ĮPVĮ 40 str.) nustatytus terminus, gali gintis suinteresuotas asmuo, ginčydamas vekselio turėtojo reikalavimo teises (ĮPVĮ 48 str. 2 d.).

102Byloje nėra ginčo, kad, pasibaigus ginčo vekseliuose nurodytam mokėjimo terminui (2011-02-14 d.), vekselių turėtojui A. J. nebuvo sumokėta, todėl pagal ĮPVĮ 45 str. 1 p. jis, prašydamas išduoti notaro vykdomąjį įrašą, turėjo reikalavimo teisę į įsipareigojusį pagal vekselius asmenį - vekselio davėją, t.y. ieškovą. Tai reiškia, jog pirmoji sąlyga, norint patenkinti savo reikalavimus ne ginčo tvarka, egzistavo.

103Nagrinėjamu atveju, byloje ginčas kilo dėl antrosios sąlygos - ar vekselio turėtojas ĮPVĮ 47 str. nustatyta tvarka pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas. Ar ginčo vekseliai buvo pateikti juose nurodytoje vietoje ir ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais.

104Vieta, kurioje vekselis turi būti pateiktas apmokėti, iš dalies reglamentuojama ĮPVĮ 6 str. ir 29 str.

105Pagal ĮPVĮ 6 str. vekselis gali būti pateiktas apmokėti trečiojo asmens gyvenamojoje vietoje (buveinėje), neatsižvelgiant į tai, ar ši vieta yra toje vietovėje, kur yra mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), ar kitoje vietovėje. ĮPVĮ 29 str. nustatyta, kad jeigu vekselio davėjas vekselyje nurodė kitą mokėjimo vietą negu vekselio mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), bet nenurodė trečiojo asmens, kurio adresu turi būti mokama, tai mokėtojas gali šį trečiąjį asmenį nurodyti akceptuodamas vekselį; jei trečiasis asmuo nenurodytas, laikoma, kad pats akceptantas įsipareigoja mokėti mokėjimo vietoje; jeigu vekselis mokėtinas mokėtojo gyvenamojoje vietoje (buveinėje), mokėtojas gali akceptuodamas įrašyti vietos, kur turi būti mokama, adresą (straipsnio 1 ir 2 dalys). Taigi, šios teisės normos nedraudžia vekselio apmokėjimo vietą nurodyti vekselyje. Nagrinėjamoje byloje ginčo vekseliuose nurodyta apmokėjimo vieta - „Vilnius".

106Vekselio pateikimo apmokėti vietos nurodymas tampa reikšmingu sprendžiant klausimą dėl asmens procesinės pareigos įrodyti, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti nurodytu adresu (LAT 2011-07-15 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011).

107ĮPVĮ 48 str. pateiktas specialusis neprotestuotino vekselio reglamentavimas ir nurodyta, kad vekselio davėjas arba laiduotojas, įrašydami vekselyje sąlygą „neprotestuotinas" ir pasirašydami, gali atleisti vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą dėl neapmokėjimo, kad jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise. Teismų praktikoje laikoma, kad vekselio sąlygos „neprotestuotinas" įrašymas paprastajame vekselyje jo turėtoją atleidžia nuo pareigos įforminti protestą dėl neapmokėjimo tam, jog jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise, tačiau neatleidžia nei nuo pareigos pateikti vekselį nustatytu laiku, nei nuo pareigos įteikti LR ĮPVĮ 47 str. nustatytą pranešimą. Tačiau tai, kad nesilaikyta nustatytų terminų, turi įrodyti tas, kuris tuo remiasi ginče su vekselio turėtoju (LR ĮPVĮ 48 str. 1 d. ir 2 d.). Aptartas įstatymo reguliavimas leidžia daryti išvadą, jog vekselio buvimas pas vekselio turėtoją preziumuoja ir vekselio pateikimą apmokėti.

108Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad proceso pareigą įrodyti, jog vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytu adresu - „Vilnius" kaip tai reikalaujama pagal ĮPVĮ 40 str., turi ieškovas (ĮPVĮ 48 str. 2 d., CPK 178 str.).

109Nagrinėjamu atveju abu ginčo vekseliai buvo pateikti ginčo vekseliuose nurodytoje mokėjimo vietoje, t.y. Vilniuje, laikytina, jog šia pareiga A. J. įvykdė tinkamai. Dėl šios priežasties teisiškai nereikšmingais tampa ieškovo ieškinio argumentai, kad vekselio turėtojo A. J. 2011-02-14 d. pranešimai apmokėti ginčo vekselius negali būti pripažįstami tinkamu vekselio pateikimu apmokėti pagal ĮPVĮ 40 str. prasme. Tuo labiau, jog byloje nėra pateikta įrodymų, kuriais ieškovas, kaip vekselio davėjas, paneigtų ĮPVĮ 48 str. 1 d. ir 2 d. įtvirtinta vekselio pateikimo apmokėti prezumpcija. Tuo tarpu ta aplinkybė, jog ginčo vekselius apmokėjimui juose nurodytoje mokėjimo vietoje priėmė V. B., kuris anot ieškovo tuo metu nebuvo nei tinkamas ieškovo atstovas, nei jo įgaliotas asmuo, visiškai neturi reikšmės nagrinėjamam ginčui. Tai paaiškinama tuo, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog tuo tikslu (vekseliu priėmimo mokėjimui tikslu) jis buvo paskyręs kitą tinkamą atstovą ar įgaliotą asmenį, apie kurį būtų iš anksto informavęs vekselio turėtoja A. J.. Jei V. B. įgaliojimai vekselių pateikimo apmokėjimui termino metu buvo pasibaigę, ieškovas, veikdamas kaip verslo subjektas, kuriam teisiniuose santykiuose keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, iki vekselių mokėjimo termino pabaigos turėjo paskirti kitą atsakingą atstovą ar įgaliotą asmenį vekselių priėmimui. Kadangi ieškovas to nepadarė, visa tokių veiksmu pasėkoje atsirandančių neigiamų padarinių rizika tenka pačiam ieškovui, tačiau ne vekselio turėtojui, ar tuo labiau, notarui.

110ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyti vekselio pateikimo mokėti terminai, t. y. kad vekselį, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį privalo apmokėti pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kad atitinkamu atveju nesilaikyta terminų vekselį pateikti, vėl turi įrodyti tas, kas remiasi tuo ginče su vekselio turėtoju (ĮPVĮ 48 str. 1 ir 2 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ginčo vekseliai apmokėjimui buvo pateikti juose nurodytoje vietoje - Vilniuje - per ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatytus terminus, t.y. 2011-02-14 d.

111Ieškovas šiuo atveju nė neįrodinėja, kad ginčo vekseliuose nustatytu mokėjimo terminu, t. y. 2011-02-14 d., koks nors kitas jo įgaliotas atstovas, o ne V. B., buvo atvykęs į ginčo vekseliuose nurodytą mokėjimo vietą - Vilnių apmokėti vekselių ir jam jie nebuvo pateikti. Dėl to laikytina, jog ginčo vekseliai ieškovui buvo pateikti apmokėti ne tik juose nustatytoje vietoje, bet ir nustatytais terminais.

112Ieškovas teigia, kad V. B. ginčo vekselių pateikimo apmokėti metu nebuvo nei tinkamas ieškovo atstovas, nei jo įgaliotas asmuo, todėl negalėjo priimti vekselių apmokėjimui.

113Tinkamą vekselio pateikimą apmokėti įstatymų leidėjas sieja tik su dvejomis esminėmis sąlygomis:

 1. vekselis turi būti pateiktas apmokėjimui vekselyje nurodytoje vietoje;
 2. vekselis apmokėjimui turi būti pateiktas per ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatytus terminus.

114Taigi, galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato, jog be pirmiau nurodytų dviejų vekselio pateikimo apmokėjimui reikalavimų, vekselio turėtojui būtų keliamas trečias reikalavimas - vekselio pateikimo apmokėjimui metu įsitikinti, ar vekselį apmokėjimui priimantis asmuo tam yra įgaliotas. Šiuo atveju vekselio turėtojo pareiga yra pateikti vekselį apmokėti jam numatytoje vietoje ir laiku. Jeigu numatytu laiku ir vietoje vekselio davėjas pats nepriima vekselio apmokėjimui ir nepaskiria tam atsakingo ar įgalioto asmens, arba paskiria, bet tam neįgaliotą, tai reiškia, jog vekselio davėjas atsisako jį priimti apmokėjimui. Priešingas aiškinimas, jog suėjus vekselio pateikimo apmokėti terminui vekselio turėtojas turėtų pradėti ieškoti kam vekselio mokėjimo vietoje pateikti vekselį apmokėti, iškreiptų visą vekselių teisinį reglamentavimą.

115Tokiu atveju, vekselio turėtojui nustatyta tvarka (ĮPVĮ 47 str.) pranešus vekselio davėjui apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas, kadangi net nebuvo priimtas apmokėjimui, arba priimtas tam neįgalioto asmens - laikytina, jog yra įvykdytos ĮPVĮ 81 str. įtvirtintos sąlygos gauti reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka.

116Ieškovas klaidingai aiškindamas ir interpretuodamas ĮPVĮ nuostatas nepagrįstai sutapatina „vekselio pateikimo apmokėti" (ĮPVĮ 40 str.) ir „pranešimo apie vekselio neapmokėjimą" (ĮPVĮ 47 str.) nuostatas, t.y. nepagrįstai mano, jog tiek vekselio pateikimas apmokėjimui, tiek pranešimas apie tai, jog vekselis nėra apmokėtas, yra vykdomas ta pačia tvarka.

117Lietuvos Aukščiausias Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog šios teisės normos reglamentuoja skirtingus vekselio turėtojo veiksmus, skirtingą jų atlikimą, terminus ir neatlikimo padarinius (LAT 2014-05-26 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-281/2014).

118Vekselio pateikimas apmokėti ĮPVĮ 40 str. prasme yra atliekamas vekselyje nurodytoje jo mokėjimo vietoje. Tuo tarpu tik tada, kai vekselis yra neapmokėtas ir vekselio davėjas turi būti apie tai informuotas, vekselio turėtojo pranešimas apie tokio vekselio neapmokėjimą ĮPVĮ 47 str. prasme, turi būti siunčiamas vekselio davėjo gyvenamosios ar buveinės vietos adresu. Priešingu atveju, jei pranešimas apie vekselio neapmokėjimą būtų siunčiamas į tą pačią vietą kur jis turėjo būti apmokėtas, gali susidaryti situacijos, jog toks pranešimas niekada nepasieks vekselio davėjo. Taip gali atsitikti tais atvejais, kai mokėjimo vieta sutampa su vekselio turėtojo gyvenamosios ar buveinės vieta, arba mokėjimo vieta yra trečiojo asmens gyvenamosios ar buveinės vieta. Jei toks pranešimas yra įteikiamas asmeniškai vekselio davėjui ar jo įgaliotam asmeniu, kaip ir nagrinėjamu atveju, joks siuntimas nėra reikalingas.

119Tačiau kalbant apie pranešimus dėl vekselių neapmokėjimo, pažymėtina, kad, net ir nepateikęs pranešimo apie vekselio neapmokėjimą, vekselio gavėjas savo teisių nepraranda. Jis atsako tik už žalą, padarytą dėl savo kaltės (ĮPVĮ 47 str. 6 d.).

120Nagrinėjamam teisiniam ginčui taip pat yra teisiškai nereikšminga, jog pranešimai apie ginčo vekseliu neapmokėjimą, kaip ir jų pateikimas apmokėjimui, buvo pateikti ne ieškovo registruotos buveinės adresu, o jų mokėjimo vietoje -„Vilniuje", o jei tiksliau - ieškovo įgaliotam asmeniui V. B.. Tokia išvada daroma atsižvelgiant į tai, jog tokiu atveju, jeigu vekselio turėtojas A. J. iš viso nebūtų pateikęs jokių pranešimų ieškovui apie ginčo vekseliu neapmokėjimą - jis savo teisių vis tiek nebūtų praradęs.

121Kadangi notarui prieš išduodant ginčo vykdomuosius įrašus buvo pateikti įrodymai tiek apie tai, jog ginčo vekseliai juose nurodytose mokėjimo vietose ir terminais buvo tinkamai pateikti apmokėti ieškovui, tiek tai, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie ginčo vekselių neapmokėjimą, ieškovui šioje byloje neįrodžius priešingai, laikytina, jog ginčo vykdomuosius įrašus notaras išdavė teisėtai ir jų naikinimui nėra jokio teisinio ir/ar faktinio pagrindo. Ieškovas savo prievolės atsiskaityti su vekselio turėtoju neginčija.

122Ginčijamų vykdomųjų įrašų pripažinimas negaliojančiais nagrinėjamu atveju neatitiktų LR CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, nepagrįstai suvaržytų vekselio turėtojo teises gauti savo reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka.

123Draudiko nuomone, net jei ir būtų nustatyti kokie nors vykdomųjų įrašų pagal ginčo vekselius išdavimo procedūrų pažeidimai, tai vien tokių pažeidimų formalus pobūdis nesudarytų pagrindo konstatuoti notaro veiksmų, išduodant ginčo vykdomuosius įrašus, neteisėtumo.

124Notariato įstatymo 62 str. nustato, jog notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra notarų civilinė atsakomybė už notarų, jų atstovų ir notarų biurų darbuotojų kaltais veiksmais padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą.

125Dėl draudiko pareigos mokėti draudimo išmoką taip pat yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad „Notariato įstatymo 62 str. 7 d. nustatyta, kad notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybės 2003-05-08 d. nutarimu Nr. 580 patvirtino Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (toliau - Taisyklės). Taisyklių 3 p. nustatyta, kad sudarius draudimo sutartį šiose taisyklėse nustatytos draudimo sutarties sąlygos tampa draudimo sutarties sudėtine dalimi. Pagal Taisyklių 8 p. draudiminiu įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti neteisėti notaro veiksmai, dėl kurių atsirado žala, ir reikalavimo atlyginti šią žalą pateikimas apdraustajam, t. y. notarui, per šalių nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip vieneri metai nuo draudimo sutarties pabaigos. Taigi pagal išdėstytą teisinį reglamentavimą draudikas atsako tada, kai žala asmeniui atsiranda dėl notaro kaltės. Kai notaro veiksmuose kaltės nėra, tokiu atveju už trečiajam asmeniui atsiradusią žalą neatsako ir draudikas, apdraudęs notaro profesinę atsakomybę privalomuoju draudimu" (LAT 2008-10-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-452/2008).

126Taigi, notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra notarų civilinė atsakomybė, atsiradusi dėl notarų neteisėtais ir kaltais veiksmais padarytos žalos, vykdant notaro profesinę veiklą. Tik visų pirmiau minėtų juridinių faktų visetas, t.y. neteisėti notaro veiksmai, reali žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų notaro veiksmų ir realios žalos bei notaro kaltė, leistų teismui konkrečiu atveju konstatuoti egzistuojančią notaro deliktinę civilinę atsakomybę, o tuo pagrindu ir draudiminį įvykį, kuris sukurtų draudikui naują pareigą (prievolę), kylančią iš draudimo teisinių santykių, nukentėjusiajam asmeniui išmokėti draudimo išmoką. AIG Europe Limited, susipažinęs su ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais, taip pat į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, daro pagrįstą išvadą, jog šiuo atveju, nėra jokio pagrindo net svarstyti, jog egzistuoja kokie nors notaro neteisėti veiksmai, reali žala, priežastinio ryšys tarp žalos ir notaro tariamai neteisėtų veiksmų, ar net ir menkiausio laipsnio kaltė. Notaro atžvilgiu deliktinės civilinės atsakomybės taikymas nėra galimas nei dabar nei ateityje, nes nesant jokių notaro deliktinės civilinės atsakomybės taikymo prielaidų.

127Trečiojo asmens atstovė į posėdį neatvyko. Apie posėdį informuota tinkamai, per EPP sistemą.

128Tretysis asmuo UADBB „PANDA Insurance“ į.k. 302525779, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimai buvo siųsti trečiojo asmens buveinės adresu du kartus ir grįžo neįteikti. Pagal LR CPK 123 str. 4 d. laikytina, kad trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai įteikti ir pastarasis tinkamai informuotas apie posėdį (t. 2 b.l. 21-23).

129Byla nagrinėjama trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

130Ieškinys atmestinas.

131Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad tretysis asmuo V. B., veikdamas kaip ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO įgaliotinis, pastarojo vardu išdavė trečiajam asmeniui A. J. du paprastuosius neprotestuotinus vekselius: 2005-01-31 d.– 650 000 Lt sumai, apmokėjimo terminas – 2011-02-14 d. bei 2005-10-03 d. - 100 000 Lt sumai, apmokėjimo terminas – 2011-02-14 d. (t. 1 b.l. 25-26).

1322011-02-25 d. Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaras A. R. išdavė vykdomuosius įrašus pagal nurodytus vekselius (t. 1 b.l. 23-28).

1332011-02-28 d. vykdomieji įrašai pateikti vykdyti antstolei D. M. (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 129).

1342011-05-25 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į 752 254 Lt skolą tretysis asmuo A. J. atlygintinai perleido trečiajam asmeniui V. B. (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 30 ).

135Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-27 d. nutartimi vykdymo procese pakeistas išieškotojas (b.l. 108, t. 1). Vykdant vykdomuosius įrašus, areštuotas Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO priklausantis nekilnojamasis turtas – žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys Ateities g. 39, Vilniuje, areštuoto turto vertė – 800 000 Lt (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 118).

136Byloje taip pat nustatyta, kad Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO įsteigta JAV Arkanzaso valstijoje 2004-11-02 d. (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 180, 202). 2005 metais bendrovė Lietuvoje jokios veiklos nevykdė, tačiau nuosavybės teise įgijo nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą ir jam priskirtą žemės sklypą, esančius Ateities g. 39, Vilniuje. Byloje neginčijama, kad turto įgijimo metu name gyveno atsakovas V. B. su šeima. Nurodytas turtas šiuo metu priklauso ieškovui.

137Pagal ieškovo pateiktą vienintelio Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO akcininko – „Ireland & Overseas Acquisitions Ltd“, įgaliotinio E. V. pasirašytą raštą (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 197 ), V. B. buvo įgaliotas veikti Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO vardu 2004 m. lapkričio – 2005 m. lapkričio mėn., tuo pat metu kompanijos vardu buvo įgaliotas veikti ir S. K.. Nuo 2005 m. lapkričio iki 2009 m. spalio bendrovės įgaliotiniu buvo A. F., o nuo 2009 m. spalio kaip Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO įgaliotinis veikia V. D. (civ.bylos Nr. 2-3442-823/2014 t. 1 b.l. 165 bei civ.bylos Nr. 2-5510-545/2016 t. 1 b.l. 15-21).

138Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti jo atžvilgiu priimtą Vilniaus miesto 3 notaro biuro notaro A. R. 2011-02-24 d. vykdomąjį įrašą Nr. AR-367 ne ginčo tvarka išieškoti neapmokėtą pagal 2005-10-03 d. paprastąjį neprotestuotina vekselį dėl 100302 Lt; 2011-02-24 d. vykdomąjį įrašą Nr. AR-368 ne ginčo tvarka išieškoti neapmokėtą pagal 2005-01-31 d. paprastąjį neprotestuotina vekselį dėl 651952 Lt.

139Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad vekselio turėtojas A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis į ieškovą ir išsiųsti jo buveinės adresu būtinus pranešimus dėl ginčo vekselių (apmokėjimo ir neapmokėjimo), kadangi minėtų pranešimų teikimo metu V. B. nebebuvo ieškovo įgaliotas atstovas; be to, notaras, prieš išduodamas ginčo vykdomuosius įrašus, turėjo patikrinti ir pareikalauti iš vekselių turėtojo A. J. įrodymus, kad minėti pranešimai dėl ginčo vekselių (apmokėjimo ir neapmokėjimo) buvo pateikti visiems pagal juos įsipareigojusiems asmenims; notaras turėjo pareikalauti iš A. J. papildomų įrodymų, kurie patvirtintų, jog minėti pranešimai įteikti būtent ieškovo tinkamam ar įgaliotam atstovui, tačiau to nepadarė; notaras, išduodamas ginčo vykdomuosius įrašus, nebuvo atidus, neįsitikino ir nepatikrino apie jam pateiktų pranešimų įteikimą pagal vekselius įsipareigojusiems asmenims, todėl nenustatė termino pateikti ginčo vekselius apmokėti praleidimo fakto, ir to pasėkoje išdavė ginčo vykdomuosius įrašus.

140Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr. 2-3442-863/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28d. nutartimi civ.byloje Nr. 2A-232-943/2015 Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO ieškinys dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais buvo atmestas. Šiuose teismų procesiniuose sprendimuose buvo konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas V. B. vekselių išrašymo metu turėjo įgaliojimus veikti apelianto vardu, ir su šia išvada sutiko apeliacinės instancijos teismas. Formaliais vekselių, kaip vertybinių popierių, trūkumais apeliantas nagrinėjant bylą nesirėmė, vekselių išrašymo pagrindo nenuginčijo (t. 1 b.l. 117-137). Taigi, du paprastieji neprotestuotini vekseliai, esantys byloje : 2005-01-31 d.– 650 000 Lt sumai, bei 2005-10-03 d. - 100 000 Lt sumai, pagal kuriuos pareigą apmokėti vekselio turėtojui A. J. tenka vekselių gavėjui Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich investments LTD CO, yra galiojantys ir vykdytini.

141Teismas nesutinka su atsakovo notaro A. R. bei trečiojo asmens V. B. argumentu, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr. 2-3442-863/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28d. nutartimi civ.byloje Nr. 2A-232-943/2015 buvo išspręstas kilęs tarp šalių ginčas ir dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo, todėl ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas (arba civilinė byla nutraukta) vien tik šiuo pagrindu. Kaip nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28d. nutartyje civ.byloje Nr. 2A-232-943/2015 bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apeliantas (Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich investments LTD CO) vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos pažeidimų, kaip prielaidų įrašų panaikinimui, neįrodinėjo, su tuo susijusiomis aplinkybėmis nesirėmė, apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje nenagrinėjami (t. 1 b.l. 83-84). Vadinasi, nagrinėjamoje byloje kilęs neturtinis ginčas dėl vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūros teisėtumo, o tokio pobūdžio ginčas tarp šalių Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civ.byloje Nr. 2-3442-863/2014 nebuvo nagrinėjamas.

142Sprendžiant nurodytą ginčą teismas atsižvelgia į tai, kad civilinius santykius, susijusius notaro veiksmais, išduodant vykdomuosius įrašus pagal pateiktus vekselius reguliuoja Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (redakcija, galiojusi nuo 1999-04-02 iki 2014-01-01 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka bei teismų praktika.

143Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.).

144ĮPVĮ 2 str. 1 p. išaiškinta vekselio sąvoka, tai yra vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam.

145ĮPVĮ 40 str. 1 d. numato, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas.

146Kaip matyti iš ginčo paprastųjų neprotestuotinų vekselių (dėl 650 000 Lt, 100 000 Lt), jų apmokėjimo terminas yra 2011-02-14 d. (t. 1 b.l. 25-26).

147Kaip matyti iš Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaro A. R. pateiktų dokumentų teismui, vekselių turėtojas A. J. 2011-02-14 d. surašė pranešimą Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotam asmeniui V. B. reikalaudamas per 2 dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti 650000 Lt skolą pagal 2005-01-31 d. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį iki 2011-02-14 d., o skolininko atstovas V. B. šiame pranešime atliko rašytinį įrašą „Gavau, susipažinau 2011-02-14 V. B.“ ir pasirašė (t. 1 b.l. 30).

1482011-02-17 vekselių turėtojas A. J. surašė pranešimą dėl paprastojo neprotestuotino vekselio neapmokėjimo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotam asmeniui V. B., jame nurodydamas, jog iki šios dienos vekselis dėl 650 000 Lt nėra apmokėtas, o skolininko atstovas V. B. šiame pranešime atliko rašytinį įrašą „Gavau, susipažinau 2011-02-17 V. B.“ ir pasirašė (t. 1 b.l. 31).

149Vekselių turėtojas A. J. 2011-02-14 d. surašė pranešimą Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotam asmeniui V. B. reikalaudamas per 2 dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti 100 000 Lt skolą pagal 2005-10-03 d. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį iki 2011-02-14 d., o skolininko atstovas V. B. šiame pranešime atliko rašytinį įrašą „Gavau, susipažinau 2011-02-14 V. B.“ ir pasirašė (t. 1 b.l. 32).

1502011-02-17 vekselių turėtojas A. J. surašė pranešimą dėl paprastojo neprotestuotino vekselio neapmokėjimo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotam asmeniui V. B., jame nurodydamas, jog iki šios dienos vekselis dėl 100 000 Lt nėra apmokėtas, o skolininko atstovas V. B. šiame pranešime atliko rašytinį įrašą „Gavau, susipažinau 2011-02-17 V. B.“ ir pasirašė (t. 1 b.l. 31).

151Taigi, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, jog vekselio turėtojas A. J. a.k. ( - ) praleido terminą pateikti 2011-02-14 apmokėjimui išduotą 2005-01-31 paprastąjį neprotestuotina vekselį 650 000 Lt sumai ir išduotą 2005-10-03 paprastąjį neprotestuotina vekselį 100 000 Lt sumai, nes A. J. įvykdė ĮPVĮ 40 str. nustatytą reikalavimą –paskutinę dieną, kai pasibaigė terminas apmokėti vekselius (2011-02-14 d.), apie šią pareigą raštais informavo skolininko Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotą asmenį V. B., ragindamas sumokėti vekseliuose nurodytas sumas per 2 dienas nuo pranešimo gavimo.

152ĮPVĮ 47 str. reglamentuoja, kad vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kiekvienas gavęs pranešimą indosantas per dvi darbo dienas turi pranešti apie tai prieš jį pasirašiusiam indosantui, nurodydamas pavadinimus ar vardus, pavardes ir adresus tų, kurie pranešimus atsiuntė. Taip daroma tol, kol apie tai bus pranešta vekselio davėjui. Nurodyti terminai skaičiuojami nuo pranešimo gavimo dienos. Šios str. 2 d.-3d., 5-6 d. numatyta, kad kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka apie neakceptuotą ar neapmokėtą vekselį buvo pranešta vekselį pasirašiusiam asmeniui, per tokį pat laiką turi būti apie tai pranešta ir asmenims, kurie už jį laidavo. Pranešti galima bet kuria forma, net ir grąžinant vekselį. Įpareigotasis pranešti privalo įrodyti, kad jis tai padarė nustatytu laiku. Laikoma, kad terminas nepraleistas, jeigu pranešimas nustatytu laiku buvo išsiųstas paštu. Šiame straipsnyje nurodytu laiku nepranešęs asmuo savo teisių nepraranda. Jis atsako už žalą, padarytą dėl savo kaltės, tačiau žalos atlyginamoji suma negali viršyti vekselio sumos.

153Kaip teisingai nurodė procesiniame dokumente –atsiliepime į ieškinį V. B. (t. 1 b.l. 105-116), teismų praktikoje buvo išaiškinta, jog LR ĮPVĮ 40 ir 47 str. reglamentuoja dvi skirtingas, savarankiškas ir laiko atžvilgiu viena po kitos einančias teisines situacijas. Vekselio pateikimas apmokėti ir pranešimas apie neapmokėjimą yra skirtingi savo prigimtimi veiksmai, todėl negali būti atlikti vienu vekselio turėtojo aktu.

154ĮPVĮ 40 str. nustatyta tvarka vekselio turėtojas turi pateikti vekselį apmokėti ir tik po to, jeigu vekselis nebuvo apmokėtas, turi LR ĮPVĮ 47 str. nustatytą pareigą informuoti apie tai pagal vekselį įsipareigojusius asmenis. Aiškinant nurodytus įstatymo straipsnius, matyti, kad skiriasi ne tik šių veiksmų atlikimo tvarka, terminai, bet ir jų neatlikimo teisiniai padariniai. Vekselio turėtojas, LR ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui, tačiau jam išlieka reikalavimo teisė vekselio davėjui (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p., 79 str. 1 d. 3 ir 4 p.p., 80 str. 1 d.). Asmuo, ĮPVĮ 47 str. nustatytais terminais nepranešęs laiduotojui apie vekselio neapmokėjimą, teisių nepraranda; jis atsako tik už žalą, padarytą dėl savo kaltės, neviršijant vekselio sumos (ĮPVĮ 47 str. 6 d.) (LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011)

155ĮPVĮ 48 str. 1-2 d. nustatyta, kad tuo atveju jei vekselyje nurodyta, jog jis yra „neprotestuotinas“ , kai yra nagrinėjamu atveju, gali atleisti vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo, kad jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise, tačiau ši sąlyga neatleidžia vekselio turėtojo nei nuo pareigos pateikti vekselį nustatytu laiku, nei nuo pareigos įteikti ĮPVĮ 47 str. nustatytą pranešimą.

156Vekselių turėtojas A. J. prašymą išduoti vykdomuosius įrašus pateikė Vilniaus miesto 3-ajam notarų biurui -2011-02-25 d. (t. 2 b.l. 20) ir tą pačią dieną vykdomieji įrašai jam notaro buvo išduoti (t. 1 b.l. 23-28). Taigi, šis teisinis reglamentavimas bei nustatytos faktinės bylos aplinkybės leidžia padaryti išvadą, kad terminai pateikti ginčo vekselius apmokėjimui nepraleisti.

157Ieškovas taip pat teigia, jog tretysis asmuo A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis į Ribotos atsakomybės bendrovę Zurich investments LTD CO ir išsiųsti jo buveinės adresu- JAV, 101 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas, 72201, būtinus pranešimus dėl ginčo vekselių nes minėtų pranešimų teikimo metu V. B. nebebuvo ieškovo įgaliotas atstovas. Teismas su šiais ieškovo argumentais taip pat nesutinka, nes kaip viename, taip ir kitame ginčo vekselyje nurodyta mokėjimo vieta –Vilnius, o ne ieškovo buveinės vieta (t. 1 b.l. 25-26).

158ĮPVĮ 6 str. nurodo, kad vekselis gali būti pateiktas apmokėti trečiojo asmens gyvenamojoje vietoje (buveinėje), neatsižvelgiant į tai, ar ši vieta yra toje vietovėje, kur yra mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), ar kitoje vietovėje. ĮPVĮ 29 str. 1-2 d.d. nurodo, kad jeigu vekselio davėjas vekselyje nurodė kitą mokėjimo vietą negu vekselio mokėtojo gyvenamoji vieta (buveinė), bet nenurodė trečiojo asmens, kurio adresu turi būti mokama, tai mokėtojas gali šį trečiąjį asmenį nurodyti akceptuodamas vekselį. Jei trečiasis asmuo nenurodytas, laikoma, kad pats akceptantas įsipareigoja mokėti mokėjimo vietoje. Jeigu vekselis mokėtinas mokėtojo gyvenamojoje vietoje (buveinėje), mokėtojas gali akceptuodamas įrašyti vietos, kur turi būti mokama, adresą. Toks teisinis reglamentavimas leidžia vekselyje nurodyti vekselio apmokėjimo vietą, nagrinėjamu atveju – Vilniuje.

159Vilniuje vekselių turėtojas A. J. ir kreipėsi su pranešimais į ieškovo įgaliotą atstovą V. B., ragindamas apmokėti skolą pagal ginčo vekselius. V. B. 2011-02-14 d., t.y. paskutinė vekselių apmokėjimo diena buvo informuotas apie pareigą vekselius apmokėti iki 2011-02-17, tačiau ginčo vekseliai apmokėti nustatytu terminu nebuvo. Teismas pažymi, kad vekselių pasirašymo metu Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotas atstovas V. B. turėjo įgaliojimus pasirašyti ginčo vekselius, ši jo teisė buvo patvirtinta ir teismų procesiniuose sprendimuose ankstesnėse bylose (t. 1 b.l. 117-137), todėl ieškovas privalėjo žinoti apie bendrovės prievolę grąžinti vekselių turėtojui A. J. 650000 Lt bei 100000 Lt iki 2011-02-14 d.

160Teismų praktikoje laikytina, kad vekselis buvo tinkamai pateiktas apmokėjimui, jei vekselis pateiktas apmokėjimui vekselyje nurodytoje vietoje ir per ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatytus terminus.

161Teismas pažymi, kad įstatymo leidėjas nenumato vekselio turėtojo (A. J.) pareigos įsitikinti, jog vekselį priimantis asmuo yra tam įgaliotas. Ieškovo teigimu, V. B. jau neturėjo įgaliojimų 2011 metais veikti Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO vardu, t.y. priimti apmokėjimui A. J. vekselių. Pažymėtina, kad jei Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich investments LTD CO žinant laiką (2011-02-14), vietą (Vilnius), skolintas sumas (650 000 Lt bei 100 000 Lt), pastaroji nesiima veiksmų priimti vekselio apmokėjimui nustatytoje vietoje sutartu laiku, nepaskiria tam atsakingo ar įgalioto asmens, arba paskirią neįgaliotą asmenį, kas reiškia, kad vekselio davėjas- Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO atsisako priimti ginčo vekselius apmokėjimui. Aplinkybė, kad ginčo vekseliai neapmokėti iki šiol pripažino ir ieškovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu. Nagrinėjamu atveju vekselio turėtojas turi įvykdyti prievolę pateikti vekselį apmokėti jam numatytoje vietoje ir laiku, ką jis ir įvykdė, nes priešingu atveju būtų priverstas ieškoti kam pateikti vekselį apmokėjimui, kas yra nesuderinama su vekselių teisinių reglamentavimu. Pažymėtina ir tai, kad Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich investments LTD CO vekselio turėtojui A. J. apie kitą atstovą, įgaliotą priimti vekselius apmokėjimui, jam nepranešė, taip pat A. J. nebuvo informuotas ir apie tai, kad V. B. tokio įgaliojimo veikti ieškovo vardu 2011 metais neturi, pagrindo ieškoti kitą ieškovo atstovą vekselių turėtojas neturėjo. Pranešimų dėl vekselių apmokėjimo vieninteliam Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO žinomam atstovui -V. B. įteikimo pakanka konstatuoti, kad vekselių turėtojas A. J. įvykdė pareigą informuoti ieškovą dėl vekselių apmokėjimo nurodytoje vietoje bei per ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatytus terminus.

162ĮPVĮ 81 str. 1, 2 d. d. numato, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka. Vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu, ĮPVĮ 81 str. numato dvi sąlygas patenkinti vekselio turėtojo reikalavimus ne ginčo tvarka: turi būti atsiradusi reikalavimo teisė bei pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas.

163Kaip jau nustatyta byloje, 2011-02-25 d. vekselių turėtojas A. J. prašymą išduoti vykdomuosius įrašus pateikė Vilniaus miesto 3-ajam notarų biurui (t. 2 b.l. 20) ir tą pačią dieną vykdomieji įrašai jam buvo išduoti (t. 1 b.l. 23-28).

164Tvarkos 3 p. nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko; kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas), užprotestuoto vekselio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio sumos dalis; prašyme nurodoma, ar vekselis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytu laiku pateiktas vekselio davėjui ir iš jo pareikalauta apmokėti vekselį (Tvarkos 4.7. p.).

165Taip pat, Tvarkos 6 p. notaras, priimdamas prašymą išduoti vykdomąją įrašą, patikrina, ar:

166-vekselį ar čekį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo;

167-vekselis ar čekis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus;

168-vekselis ar čekis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio ar čekio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą.

169Be to, notaras patikrina, ar vekselyje yra visi vekselio rekvizitai, o jo sudarymo teisėtumo ar pagrįstumo netikrina.

170Teismas atsižvelgia į tai, kad dėl šių argumentų jau yra pasisakęs teismo sprendime, iš esmės sutinka su išsamiais atsakovo bei trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose-atsiliepimuose išsakytais motyvais, jog vekselio turėtojas atliko visus būtinus veiksmus, numatytus įstatyme, reikalingus ginčo vekseliams notarui pateikti dėl vykdomųjų įrašų išdavimo, todėl jų nesikartoja. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantamas, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

171Ieškovas ieškinyje nurodė ir kitą motyvą, kad notaras neįrašė 2011-02-25 vykdomame įraše Nr. AR-368 ne ginčo tvarka išieškoti iš ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO, buveinės adresas: JAV, 1 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, pagal 2005-01-31 paprastąjį protestuotiną vekselį 651 952 Lt, 2011-02-25 vykdomajame įraše Nr. AR-367 ne ginčo tvarka išieškoti iš Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LTD CO, buveinės adresas: JAV, 131 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201 pagal 2005-10-03 paprastąjį protestuotiną vekselį 100 302 Lt, skolininko kodo, kas yra privalomas vekselio rekvizitas, be kurio negalima identifikuoti juridinio asmens ir nustatyti koks juridinis asmuo privalo vykdyti prisiimtą prievolę pagal vekselius. Su nurodytu ieškovo motyvu teismas nesutinka.

172ĮPVĮ 77 str. numato, kad paprastajame vekselyje turi būti:

1731) žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas;

1742) besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;

1753) mokėjimo terminas;

1764) mokėjimo vieta;

1775) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;

1786) išrašymo vieta ir data;

1797) išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas;

1808) tais atvejais, kai paprastąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles, – tai patvirtinanti informacija.

181ĮPVĮ 78 str. 1 d. numato, kad dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio įstatymo 77 straipsnyje išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais (mokėjimo terminas, išrašymo, mokėjimo vieta).

182Nagrinėjamu atveju įstatymo leidėjas nereikalauja vekselyje nurodyti juridinio asmens registravimo kodo, taigi, nėra pagrindo teigti ĮPVĮ 78 str. 1 d. pagrindu, kad ginčo vekseliai yra su formaliai trūkumais ir neturi dėl nurodyto rekvizito trūkumo paprastojo vekselio galios.

183Nors pagal Tvarką A. J. prašyme notarui išduoti vykdomąją įrašą, turėjo būti nurodyta:

184-užprotestuoto arba neprotestuotino vekselio ar čekio turėtojo, taip pat jo įgalioto asmens: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, juridinio asmens ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pavadinimas, registravimo kodas, buveinės adresas;

185-skolininko, į kurį nukreipiamas išieškojimas: fizinio asmens - vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, juridinio asmens ar įmonės. neturinčios juridinio asmens teisiu, - pavadinimas, registravimo kodas, buveinės adresas;

186-vekselio ar čekio apmokėjimo terminas;

187-vekselio ar čekio suma;

188-neakceptuota ar nesumokėta vekselio arba nesumokėta čekio sumos dalis;

189-nežprotestuoto vekselio ar čekio protestavimo data, protestavusio notaro vardas, pavardė ir notarinio registro numeris;

190-ar vekselis ar čekis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytuoju laiku pateiktas vekselio ar čekio mokėtojui ar davėjui arba trečiajam asmeniui ir iš jo pareikalauta: akceptuoti arba nurodyti akcepto datą, arba apmokėti, arba vizuoti ir nurodyti vizos datą vekselyje, arba apmokėti čekį;

191-ar pranešta visiems pagal vekseli ar čeki Įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba nenurodyta akcepto data, arba neapmokėtas, arba nevizuotas ir nenurodyta vizos data, arba čekis neapmokėtas, t.y. ir skolininko registravimo kodas, teismas pažymi, kad Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LTD CO ginčo vekseliuose (t. 25-26), įgaliojimuose bei lydinčiose dokumentuose (t. 1 b.l. 14-24) tokio kodo nebuvo nenurodyta.

192Byloje nekyla ginčo, kad pagal trečiojo asmens V. B., veikusio kaip ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich investments LTD CO įgaliotinį ir išdavusio trečiajam asmeniui A. J. du paprastuosius neprotestuotinus ginčo vekselius, turi atsiskaityti su A. J. ne ieškovas. Byloje taip pat nėra pagrindo manyti, kad skolininko negalima identifikuoti, yra kita Ribotos atsakomybės bendrovė su analogišku pavadinimu Zurich investments LTD CO, esanti analogišku buveinės adresu- JAV, 1 South Spring, Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, kurią atstovautų ne V. D.. Taigi, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo į teisingumo principus, įtvirtintus LR CK 1.5 str., šis formalus vykdomųjų įrašų trūkumas negali būti pagrindu notarui atsisakyti išduoti vekselio turėtojui vykdomuosius įrašus.

193Tokiu būdu, notaras, priėmęs A. J. prašymą, neturėjo pagrindo reikalauti, kad kad vekselio turėtojas pateiktu įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodyti, kuriam laikui notarinis veiksmas atidedamas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų).

194Atsižvelgiant į teismo sprendime išdėstytus motyvus, teismas ieškinį atmeta, nes ieškovas savo ieškinio reikalavimų neįrodė (LR CPK 178 str.).

195Trečiojo asmens V. B. prašymas skirti ieškovui, atstovaujamam V. D., baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas.

196Lietuvos CPK 95 str. 1 d. numato, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. O tesimas, nustatęs numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

197Teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad butų apginta pažeista ar ginčijama jo teisę arba įstatymų saugomas interesas, atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja (LR CPK 5 str. 1 d., 2 d.). Teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė (LR Konstitucijos 30 str.). Tokiu būdu, ieškovas teise kreiptis į teismą ginčijant priimtus Vilniaus miesto 3 notarinės kontoros notaro A. R. 2011-02-25 vykdomąjį įrašą AR-368 ne ginčo tvarka išieškoti iš ieškovo, neapmokėtą pagal 2005-01-31 paprastąjį neprotestuotina vekselį 651 952 Lt sumą, 2011-02-25 vykdomąjį įrašą AR-367 ne ginčo tvarka išieškoti iš ieškovo neapmokėtą pagal 2005-10-03 paprastąjį neprotestuotina vekselį 100 302 Lt sumą pasinaudojo, ir jo teisę kreiptis į teismą gina įstatymas. Ar ieškovo ieškinys yra pagrįstas, sprendžia teismas, priimdamas sprendimą civilinėje byloje, todėl nepriėmus teismo sprendimo dėl ieškinio reikalavimų konstatuoti apie ieškinio nepagrįstumą nėra pagrindo. Ieškinio nepagrįstumas turi būt akivaizdus. Ieškovas kreipėsi į teismą pirmą kartą, todėl nėra atsakingas dėl kitų civilinių bylų, išnagrinėtų teismuose dėl skirtingų pagrindų ir dalykų.

198Atsakovo advokatės atstovavimo išlaidos civilinėje byloje sudaro 1000 Eur (t. 2 b.l. 25-26, 33-35), trečiojo asmens V. B. advokatės išlaidos -1320 Eur (t. 2 b.l. 36-37)-240 (konsultacija) -120 (susipažinimas) Eur- 960 Eur

199Lietuvos CPK 98 str. 1 d., 2 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato, darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintuose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio.

200Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2004-03-26 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, advokato padėjėjams.

201Teismas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį (2 tomai, prijungta kita civ.byla iš 2-jų tomų), į tai, kad atsakovo bei trečiojo asmens advokatės ruošė atsiliepimus į ieškinį, dalyvavo teismo 5 posėdžiuose, ieškinys atmestas, laiko, kad atsakovo advokatės išlaidų dydis turi būti tenkintinas visiškai, priteisiant 1000 Eur advokato pagalbai apmokėti iš ieškovo atsakovo naudai, o trečiojo asmens naudai- dalinai, 960 Eur (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 94 str. 1 d.).

202Dalinai tenkinat trečiojo asmens išlaidas advokatės paslaugoms apmokėti teismas atsižvelgia į tai, kad pagal Advokatūros įstatymo 50 str. 1 d. klientai moka advokatui šalių sutartą užmokestį už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas. To paties įstatymo 50 str. 3 d. numatyta, kad nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismo vertinimu, kilus ginčui dėl užmokesčio už teisines paslaugas dydžio, būtina vadovautis LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Nustatant užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, būtina atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).

203Remiantis Rekomendacijomis atstovavimo išlaidos priteisiamos už tam tikrų procesinių dokumentų rengimą ir už dalyvavimą teismo posėdžiuose. Tuo tarpu dalis trečiojo asmens ataskaitoje nurodomų išlaidų yra patirta už konsultaciją ir medžiagos analizę (240 Eur) bei susipažinimą su bylos medžiaga (120 Eur) (t. 2 b.l. 36).

204Teismo nuomone, tokios išlaidos atskirai neatlygintinos, nes jos padengiamos skaičiuojant sumas už procesinių dokumentų rengimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, „negali būti priteisiamos pareiškėjos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su klientu, pokalbį su specialistais, skambutį į teismą, pasiruošimą teismo posėdžiui, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas; pasiruošimas teismo posėdžiui yra sudėtinė atstovavimo teisme teisinės paslaugos dalis; ir pan.) (Vyriausiojo administracinio teismo 2011-09-09 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Teismas su tokiu teisės aiškinimu sutinka ir juo vadovaujasi, nes administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas LR CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1030/2012 Dėl paminėto, teismas pripažįsta pagrįstomis tik 960 Eur trečiojo asmens advokatės išlaidų ( 1320 Eur- 240 Eur- 120 Eur), susijusių su atsiliepimo į ieškinį rengimu, atstovavimu posėdžiuose, ką ir priteisia iš ieškovo.

205Atmetus ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-17 d. nutartimi taikytos ieškovo atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (t. 1 b.l. 98-99).

206Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,-

Nutarė

207ieškinį atmesti.

208Priteisti iš Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, į.k. 2920580050, 1000 Eur (vieną tūkstantį Eur) advokatės procesinių dokumentų surašymo bei atstovavimo išlaidų notaro A. R. a.k. ( - ) naudai, 960 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt Eur) trečiojo asmens V. B. a.k. ( - ) naudai.

209V. B. a.k. ( - ) prašymą skirti baudą ribotos atsakomybės bendrovei Zurich Investments LTD CO, į.k. 2920580050, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti.

210Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-17 d. nutartimi taikytas ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, į.k. 2920580050, atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones : areštuoti ieškovui Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich investments LTD CO, į.k. 2920580050, buveinės adresas JAV 101 South Spring Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0167-1954, bei minėtame žemės sklype esantį pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1300-1053-7013, adresu Ateities g. 39, Vilnius. Padaryti įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti ieškovui Ribotos atsakomybės bendrovei Zurich investments LTD CO, į.k. 2920580050, buveinės adresas JAV 101 South Spring Suite 220, Little Rock, Arkansas 72201, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0167-1954, bei minėtame žemės sklype esantį pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1300-1053-7013, adresu Ateities g. 39, Vilnius ( turto arešto akto Nr. 2015051433).

211Priteisti iš Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, į.k. 2920580050, 22,28 Eur (dvidešimt du Eur 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

212Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Civilinė byla Nr. 2-5510-545/2016... 2. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.1.3.3.1.; 2.5.1.4.; 2.5.1.5.; 3.1.18.6.;... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.... 4. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 5. dalyvaujant ieškovo Ribotos atsakomybės bendrovės Zurich Investments LDT CO... 6. atsakovo Vilniaus miesto 3-ojo notaro biuro notaro A. R. atstovei advokatei A.... 7. trečiojo asmens V. B. atstovei advokatei R. T.... 8. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ribotos... 9. ieškovas Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LDT CO, j.a.k.... 10. - panaikinti Vilniaus miesto 3 notarinės kontoros notaro A. R. 2011-02-25... 11. -panaikinti Vilniaus miesto 3 notarinės kontoros notaro A. R. 2011-02-25... 12. Be to, ieškinyje (t. 1 b.l. 4) buvo prašoma konstatuoti, kad vekselio... 13. Ieškovas procesiniame dokumente ieškinyje (t. 1 b.l. 1-5) bei teisminio... 14. 2005-10-03 Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO,... 15. 2011-02-14 A. J. įteikė pranešimą dėl 650 000 Lt išrašyto vekselio... 16. 2011-02-14 A. J. įteikė pranešimą dėl 100 000 Lt išrašyto vekselio... 17. 2011-02-17 A. J. asmeniškai įteikė V. B. į rankas pranešimus dėl... 18. 2014-02-24 d. Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R., vadovaudamasis LR... 19. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau- ĮPVĮ) 81 str.... 20. Notaras, priėmęs prašymą, privalo pareikalauti, kad vekselio turėtojas... 21. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad A. J. naudai... 22. Šių minėtų pranešimų asmeninis įteikimas tik vienam asmeniui, t.y. V. B.... 23. Ieškovas teikia teismui rašytinius įrodymus apie tai, kad 2011 m. V. B.... 24. Tokiu būdu, vekselių turėtojas A. J. neatliko savo pareigos pranešti pagal... 25. 2011 m. vekselių turėtojas A. J. žinojo apie tai, kad 2011 m. V. B. nebuvo... 26. Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas,... 27. Vekselio davėjui (skolininkui) atsisakius sumokėti vekselio gavėjui... 28. Ieškovas mano, kad turėdamas pareigą atlikti jam pateiktų (ir ne tik... 29. Ieškovas mano, kad notaras A. R. išduodamas 2011-02-24 vykdomąjį įrašą... 30. Teismų praktikoje nurodoma, kad notarai yra savo srities profesionalai,... 31. Papildomai dublike (t. 1 b.l. 148-152) ieškovas pažymėjo, reaguodamas į... 32. Be to, ieškovas nesutiko su atsakovo išdėstytu teiginiu, kad teismui... 33. ĮPVĮ 78 str. 1 d. numato, kad "dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio... 34. Notarui įstatyme yra nustatyta pareiga įsitikinti, ar vekselio turėtojo... 35. Pagal ĮPVĮ 81 str. 1 d., kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį... 36. Taigi, LR CK 2.45 str. tvarka vekselio turėtojas A. J., privalėjo pranešti... 37. Ieškovas mano, kad notaras galėtų išduoti vykdomąjį įrašą tik tuo... 38. LAT savo nutartyse nurodė, kokiais būdais vekselio turėtojas turi teisę... 39. 1) vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui,... 40. Vadovaujantis ĮPVĮ 81 str. 1 d. bei Tvarkos 8 p. notarui vekselio turėtojas... 41. Teismų praktikoje nurodoma, kad notarai yra savo srities profesionalai,... 42. CPK 648 str. 5 d. nustatyta, kad kitų vykdomųjų dokumentų turinį nustato... 43. Ginčo vekseliuose, notaro išduotuose jų pagrindu vykdomuosiuose įrašuose... 44. Ieškovo nuomone, kreditorius A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis į Ribotos... 45. Atsakovas Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R. a.k. ( - ) procesiniame... 46. Nesutikimą su ieškiniu atsakovai bei jų atstovas procesiniame... 47. Atsakovas nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje dėl atstovo... 48. Be to, atliktus vykdomuosius įrašus ieškovas byloje ginčijo tik tuo... 49. Su ieškovo motyvais, jog pagal 2005-01-31 d. ir 2005-10-03 d. vekselius nebuvo... 50. ĮPVĮ 47 str. dėl pranešimo neakceptavus arba neapmokėjus vekselio 4 p.... 51. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje nėra nustatyta, kad notaras... 52. Notaras pažymėjo, nors ieškovas savo ieškinio pagrindą bando grįsti... 53. Tretysis asmuo V. B. a.k. ( - ) procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį... 54. Nesutikimą su ieškiniu tretysis asmuo procesiniame dokumente-atsiliepime į... 55. Trečiasis asmuo 2005 metais atstovavo (buvo įgaliotinis) ir ieškovui -... 56. Kadangi ieškovui buvo reikalingos piniginės lėšos, trečiasis asmuo, kaip... 57. Po kelerių metų trečiasis asmuo nutraukė santuoką ir išvyko gyventi į... 58. Gavęs įgaliojimus, kompanijos spaudą, atitinkamus namo dokumentus, V. D.... 59. A. J. pradėjo skolos išieškojimo procesą. Siekdamas, jog A. J. patirtų kuo... 60. V. D., tęsdamas nesąžiningus veiksmus, inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl... 61. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr.... 62. Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-28 d. nutartimi civ.byloje Nr.... 63. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendime civ.byloje Nr.... 64. 2011-02-25 d. Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaras A. R. išdavė... 65. Byloje buvo nustatyta, kad Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments... 66. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendime civ.byloje Nr.... 67. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2011-02-14 d. A. J. įteikė pranešimus dėl... 68. Atitinkamai 2011-02-17 A. J. įteikė pranešimus V. B. dėl įvardintų... 69. 2014-02-24 d. Vilniaus miesto 3 notarų biuro notaras A. R., vadovaudamasis LR... 70. Tretysis asmuo nesutiko su ieškovo teiginiu, jog A. J. turėjo išsiųsti... 71. Tretysis asmuo pažymėjo, kad vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio... 72. Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 6 p. nustatyta, kad notaras priima... 73. t.y. turi patikrinti, ar vekselyje yra visi ĮPVĮ 77 str. numatyti vekselio... 74. Notaras priimdamas dokumentus vykdomajam įrašui padaryti netikrina vekselyje... 75. Notaras prieš išduodamas vykdomąjį įrašą turi įsitikinti ar vekselis... 76. Dėl to teigtina, kad notaras tinkamai atliko savo pareigas, išduodamas... 77. Tretysis asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu... 78. ĮPVĮ detaliai nereglamentuota, kur vekselis turi būti pateiktas apmokėti,... 79. Nagrinėjamoje byloje paprastuosiuose neprotestuotinuose vekseliuose nurodyta... 80. LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011 nurodė, kad vekselio sąlygos... 81. Todėl ir šios bylos atveju tai reiškia, kad proceso pareigą įrodyti, jog... 82. LAT civ.byloje Nr. 3K-7-278/2011 buvo išaiškinta, kad nurodytos įstatymo... 83. Vekselio turėtojas, LR ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs... 84. ĮPVĮ 81 str. nustatyta, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį... 85. Ieškovas pateiktame ieškinyje neginčija, kad, pasibaigus vekseliuose... 86. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog vekseliai nebuvo pateikti... 87. ĮPVĮ 81 str. įtvirtintos sąlygos gauti reikalavimo patenkinimą ne ginčo... 88. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, vekselio turėtojui nurodoma... 89. Tokiu būdu, vekselio turėtojas, pateikdamas notarui prašymą išduoti... 90. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad A. J. praleido įstatymo... 91. ĮPVĮ 47 str. įpareigojantis pranešti indosantams ir vekselio davėjui apie... 92. LAT 2008-06-13 d. nutartyje civ.byloje Nr. 3K-3-298/2008 pažymėjo, kad vienas... 93. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis... 94. Trečiasis asmuo veikė jam duotų įgaliojimų ribose, sąžiningai ir... 95. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr.... 96. Tretysis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) į.k. F124885827, pateikė... 97. Nesutikimą su ieškiniu tretysis asmuo procesiniame dokumente –atsiliepime... 98. ĮPVĮ 81 str. atitinkamai nustatyta, kad kai atsiranda reikalavimo teisė... 99. ĮPVĮ 81 str. įtvirtintos sąlygos gauti reikalavimo patenkinimą ne ginčo... 100. Nepaisant to, vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, kad jis ĮPVĮ 47... 101. Nurodytas teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, jog vekselio... 102. Byloje nėra ginčo, kad, pasibaigus ginčo vekseliuose nurodytam mokėjimo... 103. Nagrinėjamu atveju, byloje ginčas kilo dėl antrosios sąlygos - ar vekselio... 104. Vieta, kurioje vekselis turi būti pateiktas apmokėti, iš dalies... 105. Pagal ĮPVĮ 6 str. vekselis gali būti pateiktas apmokėti trečiojo asmens... 106. Vekselio pateikimo apmokėti vietos nurodymas tampa reikšmingu sprendžiant... 107. ĮPVĮ 48 str. pateiktas specialusis neprotestuotino vekselio reglamentavimas... 108. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad proceso pareigą įrodyti, jog vekselis... 109. Nagrinėjamu atveju abu ginčo vekseliai buvo pateikti ginčo vekseliuose... 110. ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyti vekselio pateikimo mokėti terminai, t. y. kad... 111. Ieškovas šiuo atveju nė neįrodinėja, kad ginčo vekseliuose nustatytu... 112. Ieškovas teigia, kad V. B. ginčo vekselių pateikimo apmokėti metu nebuvo... 113. Tinkamą vekselio pateikimą apmokėti įstatymų leidėjas sieja tik su... 114. Taigi, galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato, jog be pirmiau nurodytų... 115. Tokiu atveju, vekselio turėtojui nustatyta tvarka (ĮPVĮ 47 str.) pranešus... 116. Ieškovas klaidingai aiškindamas ir interpretuodamas ĮPVĮ nuostatas... 117. Lietuvos Aukščiausias Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog šios... 118. Vekselio pateikimas apmokėti ĮPVĮ 40 str. prasme yra atliekamas vekselyje... 119. Tačiau kalbant apie pranešimus dėl vekselių neapmokėjimo, pažymėtina,... 120. Nagrinėjamam teisiniam ginčui taip pat yra teisiškai nereikšminga, jog... 121. Kadangi notarui prieš išduodant ginčo vykdomuosius įrašus buvo pateikti... 122. Ginčijamų vykdomųjų įrašų pripažinimas negaliojančiais nagrinėjamu... 123. Draudiko nuomone, net jei ir būtų nustatyti kokie nors vykdomųjų įrašų... 124. Notariato įstatymo 62 str. nustato, jog notarų profesinės civilinės... 125. Dėl draudiko pareigos mokėti draudimo išmoką taip pat yra pasisakęs ir... 126. Taigi, notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra... 127. Trečiojo asmens atstovė į posėdį neatvyko. Apie posėdį informuota... 128. Tretysis asmuo UADBB „PANDA Insurance“ į.k. 302525779, atsiliepimo į... 129. Byla nagrinėjama trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant (LR CPK 247... 130. Ieškinys atmestinas.... 131. Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad tretysis asmuo V. B., veikdamas kaip... 132. 2011-02-25 d. Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaras A. R. išdavė... 133. 2011-02-28 d. vykdomieji įrašai pateikti vykdyti antstolei D. M. (civ.bylos... 134. 2011-05-25 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į 752 254 Lt... 135. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-27 d. nutartimi vykdymo procese... 136. Byloje taip pat nustatyta, kad Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich... 137. Pagal ieškovo pateiktą vienintelio Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich... 138. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich... 139. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad vekselio turėtojas A. J.... 140. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-01 d. sprendimu civ.byloje Nr.... 141. Teismas nesutinka su atsakovo notaro A. R. bei trečiojo asmens V. B.... 142. Sprendžiant nurodytą ginčą teismas atsižvelgia į tai, kad civilinius... 143. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str.... 144. ĮPVĮ 2 str. 1 p. išaiškinta vekselio sąvoka, tai yra vertybinis popierius,... 145. ĮPVĮ 40 str. 1 d. numato, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną... 146. Kaip matyti iš ginčo paprastųjų neprotestuotinų vekselių (dėl 650 000... 147. Kaip matyti iš Vilniaus miesto 3-ojo notarų biuro notaro A. R. pateiktų... 148. 2011-02-17 vekselių turėtojas A. J. surašė pranešimą dėl paprastojo... 149. Vekselių turėtojas A. J. 2011-02-14 d. surašė pranešimą Ribotos... 150. 2011-02-17 vekselių turėtojas A. J. surašė pranešimą dėl paprastojo... 151. Taigi, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, jog vekselio turėtojas A.... 152. ĮPVĮ 47 str. reglamentuoja, kad vekselio turėtojas privalo pranešti... 153. Kaip teisingai nurodė procesiniame dokumente –atsiliepime į ieškinį V. B.... 154. ĮPVĮ 40 str. nustatyta tvarka vekselio turėtojas turi pateikti vekselį... 155. ĮPVĮ 48 str. 1-2 d. nustatyta, kad tuo atveju jei vekselyje nurodyta, jog jis... 156. Vekselių turėtojas A. J. prašymą išduoti vykdomuosius įrašus pateikė... 157. Ieškovas taip pat teigia, jog tretysis asmuo A. J. turėjo tiesiogiai kreiptis... 158. ĮPVĮ 6 str. nurodo, kad vekselis gali būti pateiktas apmokėti trečiojo... 159. Vilniuje vekselių turėtojas A. J. ir kreipėsi su pranešimais į ieškovo... 160. Teismų praktikoje laikytina, kad vekselis buvo tinkamai pateiktas... 161. Teismas pažymi, kad įstatymo leidėjas nenumato vekselio turėtojo (A. J.)... 162. ĮPVĮ 81 str. 1, 2 d. d. numato, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį... 163. Kaip jau nustatyta byloje, 2011-02-25 d. vekselių turėtojas A. J. prašymą... 164. Tvarkos 3 p. nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio... 165. Taip pat, Tvarkos 6 p. notaras, priimdamas prašymą išduoti vykdomąją... 166. -vekselį ar čekį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo... 167. -vekselis ar čekis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus;... 168. -vekselis ar čekis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo... 169. Be to, notaras patikrina, ar vekselyje yra visi vekselio rekvizitai, o jo... 170. Teismas atsižvelgia į tai, kad dėl šių argumentų jau yra pasisakęs... 171. Ieškovas ieškinyje nurodė ir kitą motyvą, kad notaras neįrašė... 172. ĮPVĮ 77 str. numato, kad paprastajame vekselyje turi būti:... 173. 1) žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis... 174. 2) besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;... 175. 3) mokėjimo terminas;... 176. 4) mokėjimo vieta;... 177. 5) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi... 178. 6) išrašymo vieta ir data;... 179. 7) išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo)... 180. 8) tais atvejais, kai paprastąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas... 181. ĮPVĮ 78 str. 1 d. numato, kad dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio... 182. Nagrinėjamu atveju įstatymo leidėjas nereikalauja vekselyje nurodyti... 183. Nors pagal Tvarką A. J. prašyme notarui išduoti vykdomąją įrašą,... 184. -užprotestuoto arba neprotestuotino vekselio ar čekio turėtojo, taip pat jo... 185. -skolininko, į kurį nukreipiamas išieškojimas: fizinio asmens - vardas,... 186. -vekselio ar čekio apmokėjimo terminas;... 187. -vekselio ar čekio suma;... 188. -neakceptuota ar nesumokėta vekselio arba nesumokėta čekio sumos dalis;... 189. -nežprotestuoto vekselio ar čekio protestavimo data, protestavusio notaro... 190. -ar vekselis ar čekis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytuoju laiku... 191. -ar pranešta visiems pagal vekseli ar čeki Įsipareigojusiems asmenims, kad... 192. Byloje nekyla ginčo, kad pagal trečiojo asmens V. B., veikusio kaip ieškovo... 193. Tokiu būdu, notaras, priėmęs A. J. prašymą, neturėjo pagrindo reikalauti,... 194. Atsižvelgiant į teismo sprendime išdėstytus motyvus, teismas ieškinį... 195. Trečiojo asmens V. B. prašymas skirti ieškovui, atstovaujamam V. D., baudą... 196. Lietuvos CPK 95 str. 1 d. numato, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė... 197. Teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų... 198. Atsakovo advokatės atstovavimo išlaidos civilinėje byloje sudaro 1000 Eur... 199. Lietuvos CPK 98 str. 1 d., 2 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 200. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 201. Teismas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį (2 tomai, prijungta... 202. Dalinai tenkinat trečiojo asmens išlaidas advokatės paslaugoms apmokėti... 203. Remiantis Rekomendacijomis atstovavimo išlaidos priteisiamos už tam tikrų... 204. Teismo nuomone, tokios išlaidos atskirai neatlygintinos, nes jos padengiamos... 205. Atmetus ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-17 d. nutartimi... 206. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,-... 207. ieškinį atmesti.... 208. Priteisti iš Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, į.k.... 209. V. B. a.k. ( - ) prašymą skirti baudą ribotos atsakomybės bendrovei Zurich... 210. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 211. Priteisti iš Ribotos atsakomybės bendrovė Zurich Investments LTD CO, į.k.... 212. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...