Byla 1-595-898/2012
Dėl to kliudė iš dešinės pusės einančią pėsčiąją A. A., dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio nukentėjusiajai A. A. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždui,

4kaltinamajam A. P.,

5gynėjui – advokatui Sauliui Staškui,

6nukentėjusiajai A. A.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8ALGIS PILIPAUSKAS, asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „G.“ montuotoju, vedęs, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10A. P. 2011 m. lapkričio 17 d., apie 19.10 val., Šiauliuose, Lyros-Dainų gatvių sankryžoje, vairuodamas kelių transporto priemonę „FORD MONDEO“, valstybinis Nr. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 37 ir 133 punktų reikalavimus, tai yra, artėdamas Lyros gatvės antrąja eismo juosta prie Lyros-Dainų gatvių sankryžoje esančios nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, nesulėtino greičio ir nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų per pėsčiųjų perėją ėjusią pėsčiąją, ir dėl to kliudė iš dešinės pusės einančią pėsčiąją A. A., dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio nukentėjusiajai A. A. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

11A. P. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo kaltu prisipažino visiškai, ir patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (b.l.47-48), kad 2011 m. lapkričio 17 d., apie 17.15 val., po darbo važiavo pas stomatologę. Vairavo darbovietei priklausantį automobilį „FORD MONDEO“. Važiuojant Lyros gatve, link Gegužių gatvės, apie 40 km/val. greičiu, privažiuojant perėją antrąja eismo juosta, kuri yra prieš Dainų gatvę, pamatė pirmoje eismo juostoje iš dešinės pusės einančias dvi moteris, kurių viena ėjo pirmiau per žingsnį. Kai pamatė pėsčiąsias, iki perėjos buvo likę apie 5-7 m. Nuspaudė stabdžių pedalą. Pėsčiosios ėjo toliau, nereagavo ir jo automobiliui slystant jis kliudė priekyje ėjusią moterį. Abi moterys buvo tamsiais drabužiais, nematė, kad jos turėtų atšvaitus. Po smūgio moteris nenukrito ant žemės tik atsirėmė į mašinos kapotą. Išlipęs iš savo automobilio pasakė, kad kviečia greitąją, pats buvo šoke. Moteris atsisakė greitosios pagalbos, tada jis ją ir jos draugę savo mašina nuvežė į ligoninės priėmimo skyrių. Nukentėjusiosios atsiprašė, su ja susitaikė, jai atlygino jos turėtas išlaidas advokatui, nukentėjusioji jam pretenzijų dėl neturtinės žalos atlyginimo nereiškia, prašo bylą nutraukti ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs draudimo bendrovėje.

12A. P. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu (b. l. 50-52).

13Nukentėjusioji A. A. teismo posėdžio metu parodė, kad 2011 m. lapkričio 17 d., apie 18.30 val., ėjo su drauge V. V. per pėsčiųjų perėją, esančią Lyros-Dainų sankryžoje. Draugė ėjo jai lygiagrečiai iš kairės pusės. Jau buvo praėjusi vieną eismo juostą ir įžengė į antrąją eismo juostą, kai pajuto smūgį į kairę koją. Išgirdo draugės klyksmą, o ją automobilis nubloškė į priekį, į priešingą eismo juostą. Nukrito ant kairio šono. Iš automobilio išlipo vairuotojas, dabar žino, kad tai kaltinamasis A. P., kuris priėjęs pasiūlė iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Ji pasakė, kad nereikia, nes pati atsistojo, paeiti galėjo, bet kadangi kairė koja buvo užtirpusi, tai A. P. pasiūlė pats nuvežti ją į ligoninę apžiūrai. Su drauge sėdo pas jį į automobilį ir nuvažiavo į ligoninę. A. P. nebuvo išgėręs, su juo bendraujant nesijautė alkoholio kvapo. Ligoninėje ją apžiūrėjo, ir po to A. P. jas atvežė į policiją. Dėl patirtų kojos sužalojimų patyrė skausmą ir 10 dienų buvo nedarbinga, dėl patirtos traumos buvo apribotas jos judėjimas, iki šiol jaučia skausmą kelio srityje ir kairio sėdmens srityje, dėl atsinaujinančių skausmų negali greitai judėti, skauda lipant laiptais, patiria didelius nepatogumus, šiai dienai tebejaučia pasekmes - esant orų permainoms skauda koją. A. P. jos atsiprašė, atlygino jai turėtas advokato išlaidas, ji jam atleido su juo susitaikė, pretenzijų dėl žalos A. P. nereiškia. Prašo bylą nutraukti jiems susitaikius.

14Liudytoja V. V. teismo posėdžio metu patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (b.l.25-26) bei iš esmės parodė analogiškas aplinkybes kaip ir nukentėjusioji A. A..

15Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, nukentėjusiosios ir liudytojos parodymų, duotų teismo posėdžio metu, jo kaltę įrodo ir kiti baudžiamosios bylos duomenys:

16eismo įvykio schemoje ir fotolentelėse užfiksuota eismo įvykio vieta, esanti Šiauliuose, Lyros-Dainų gatvių sankryžoje, nurodyta automobilio judėjimo kryptis, išmatuoti atstumai, užfiksuoti eismą reguliuojantys kelio ženklai ir pėsčiųjų perėja (b. l. 7-9);

17alkotesterio parodymuose užfiksuota, kad po eismo įvykio (2011-11-17, 19:44 ir 19:41) A. P. ir A. A. buvo blaivūs (b. l. 16);

182011-11-18 specialisto išvadoje Nr. G 1604/11(04) nurodyta, kad A. A. dėl 2011-11-17, apie 18.40 val. įvykusio eismo įvykio padaryti sužalojimai: kairio kelio sąnario sumušimas, sukėlęs kraujo išsiliejimą į kelio sąnarį, nubrozdinimas kairės blauzdos išoriniame paviršiuje, kairio sėdmens, kairės šlaunies ir kairio blauzdos pėdinio sąnario sumušimas, sukėlęs lokalų skausmingumą. A. A. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes kairio kelio sąnario sumušimas sukėlęs kraujo išsiliejimą į kelio sąnarį, sutrikdė jos sveikatą ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui (b. l. 23).

19Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. P. prisipažinimas, nukentėjusios A. A., liudytojos V. V. parodymai, eismo įvykio schema, fotolentelės, įtariamojo parodymų patikrinimo protokolas, specialisto išvada, patvirtina, kad A. P. 2011 m. lapkričio 17 d., apie 19.10 val., Šiauliuose, Lyros-Dainų gatvių sankryžoje, vairuodamas kelių transporto priemonę „FORD MONDEO“, valstybinis Nr. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 37 ir 133 punktų reikalavimus, tai yra, artėdamas Lyros gatvės antrąja eismo juosta prie Lyros-Dainų gatvių sankryžoje esančios nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, nesulėtino greičio ir nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, ir dėl to kliudė iš dešinės pusės einančią pėsčiąją A. A., dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu nukentėjusiajai A. A. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. A. P. veiksmai pagal įvykio aplinkybes ir kilusias pasekmes teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. , t. y. kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

20Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų. A. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių išnagrinėjus baudžiamąją bylą nenustatyta.

21Kaltinamasis A. P. susitaikė su nukentėjusiąja A. A.. Posėdžio metu kaltinamasis A. P. ir nukentėjusioji A. A. pateikė susitaikymo protokolą, kuriuo kaltinamasis ir nukentėjusioji susitaikė, prašo A. P. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, nukentėjusioji A. A. patvirtina, kad A. P. nereiškia jokio civilinio ieškinio. Posėdžio metu nukentėjusioji pateikė pareiškimą, patvirtinantį, kad nukentėjusiajai A. A. kaltinamasis A. P. atlygino jos turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

22Prokuroras neprieštaravo, kad baudžiamoji byla būtų nutraukta BK 38 str. pagrindu, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (650 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

23Atsižvelgiant į tai, kad A. P. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), yra neteistas (b. l. 76), dirbantis (b. l. 81, 83), prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiosios ir su ja susitaikė, pretenzijų dėl žalos atlyginimo nukentėjusioji nereiškia, policijos pareigūnų charakterizuojamas teigiamai (b. l. 80) administracine tvarka baustas vieną kartą, galiojančių nuobaudų neturi (b. l. 77), tad teismas turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų ir esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas BK 38 straipsnis, A. P. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiąja A. A. ir baudžiamoji byla nutrauktina.

24Lietuvos Respublikos BK 38 str. 2 d. numatytų sąlygų kaltinamojo atžvilgiu nėra.

25Siekiant užtikrinti, kad A. P. ateityje laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų, vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. jam skirtina viena baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

26Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė A. A. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį 3260 litų neturtinei žalai atlyginti iš civilinio atsakovo „If P&C Insurance AS“ filialo, ir posėdžio metu prašė priteisti 250 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kaltinamojo A. P.. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ji palaikė savo reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo iš civilinio atsakovo „If P&C Insurance AS“, sumažindama neturtinės žalos sumą iki 2636,80 Lt, kadangi draudimo bendrovė papildomai pervedė 623,20 Lt žalos atlyginimui, o dėl 250 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti reikalavimo atsisakė, nes kaltinamasis jai šias išlaidas atlygino.

27Bylos duomenimis nustatyta, jog transporto priemonė „FORD MONDEO“, valstybinis Nr. ( - ) eismo įvykio metu buvo drausta draudimo bendrovėje „If P&C Insurance AS“ (b.l. 14-15). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. nuostatomis draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. yra 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui. Atsižvelgiant į tai, nukentėjusioji A. A. pagrįstai reikalauja neturtinės žalos atlyginimo iš minėtos draudimo bendrovės, o ne iš A. P., nes jos reikalaujama atlyginti suma neviršija 2500 eurų.

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai bei kitais atvejais.

29Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios A. A. sveikata, dėl ko ji daugiau nei 10 dienų buvo nedarbinga, iki šiol jaučia skausmą kelio srityje ir kairio sėdmens srityje, dėl atsinaujinančių skausmų negali greitai judėti, skauda lipant laiptais, akivaizdu, kad ji patyrė fizinį skausmą, didelius nepatogumus, kadangi dėl patirtos traumos buvo apribotas jos judėjimas, ir šiai dienai tebejaučiamos pasekmės, todėl jai priteistina neturtinė žala.

30Spręsdamas klausimą dėl nukentėjusiajai A. A. priteistinos neturtinės žalos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad „If P&C Insurance AS“ 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. 0000048047 nukentėjusiajai A. A. išmokėjo 623,20 Lt dydžio draudimo išmoką, atlyginti jos patirtai neturtinei žalai, todėl vadovaudamasis CK 6.282 str. 1 d., sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, kad nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 2000 Lt iki 10 000 Lt neturtinės žalos (kasacinės nutartys bylose Nr.2K-277/2010, 2K-401/2009, 2K-64/2009 ir kt.), ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai, t. y. priteistina nukentėjusiajai posėdžio metu patikslinta 2636,80 (dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt šešių Lt., 80 ct) litų neturtinė žala. Ieškinio dalis dėl 250 Lt proceso išlaidų atlyginimo nutrauktina (BPK 107 str.)

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299, 303 str.4 d., BK 67 str. 2d. 6 p., 71 str.,

Nutarė

32A. P., padariusį Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 straipsnio pagrindu – kaltininkui bei nukentėjusiajai A. A. susitaikius, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

33Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., skirti A. P. baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (650 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 2 mėnesius, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

34Nukentėjusiosios A. A. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir priteisti iš civilinio atsakovo „If P&C Insurance AS“ filialo 2636,80 (du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt šešis Lt., 80 ct) litų neturtinės žalos nukentėjusiosios A. A. naudai.

35Civilinį ieškinį dalyje dėl 250 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimties litų) bylinėjimosi išlaidų nutraukti (BPK 107 str.).

36Įspėti A. P., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

37Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždui,... 4. kaltinamajam A. P.,... 5. gynėjui – advokatui Sauliui Staškui,... 6. nukentėjusiajai A. A.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. ALGIS PILIPAUSKAS, asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. A. P. 2011 m. lapkričio 17 d., apie 19.10 val., Šiauliuose, Lyros-Dainų... 11. A. P. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos... 12. A. P. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu (b.... 13. Nukentėjusioji A. A. teismo posėdžio metu parodė, kad 2011 m. lapkričio 17... 14. Liudytoja V. V. teismo posėdžio metu patvirtino savo parodymus, duotus... 15. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, nukentėjusiosios ir liudytojos... 16. eismo įvykio schemoje ir fotolentelėse užfiksuota eismo įvykio vieta,... 17. alkotesterio parodymuose užfiksuota, kad po eismo įvykio (2011-11-17, 19:44... 18. 2011-11-18 specialisto išvadoje Nr. G 1604/11(04) nurodyta, kad A. A. dėl... 19. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. P. prisipažinimas, nukentėjusios... 20. Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai,... 21. Kaltinamasis A. P. susitaikė su nukentėjusiąja A. A.. Posėdžio metu... 22. Prokuroras neprieštaravo, kad baudžiamoji byla būtų nutraukta BK 38 str.... 23. Atsižvelgiant į tai, kad A. P. padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą... 24. Lietuvos Respublikos BK 38 str. 2 d. numatytų sąlygų kaltinamojo atžvilgiu... 25. Siekiant užtikrinti, kad A. P. ateityje laikytųsi įstatymų ir nedarytų... 26. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė A. A. ikiteisminio tyrimo metu... 27. Bylos duomenimis nustatyta, jog transporto priemonė „FORD MONDEO“,... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 str.... 29. Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta... 30. Spręsdamas klausimą dėl nukentėjusiajai A. A. priteistinos neturtinės... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 32. A. P., padariusį Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytą... 33. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., skirti A. P. baudžiamojo poveikio... 34. Nukentėjusiosios A. A. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo... 35. Civilinį ieškinį dalyje dėl 250 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimties... 36. Įspėti A. P., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios... 37. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...