Byla 2-2262-233/2009

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 2322,80 Lt skolos, 878,51 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui A. N. ir

Nustatė

2Atsakovui A. N. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-07-17 UAB „G. F. ” su A. N. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 2308,23 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2010-10-17. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009-11-17 atsakovo skola bendrovei sudarė 2322,80 Lt mokėtinų įmokų, todėl susidariusi 2322,80 Lt skola priteistina iš atsakovo ieškovo naudai(LR CK 6.38 str. 1 d, 6.205 str. , 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

5Ieškovo reikalavimas dėl priteisimo iš atsakovo 878,51 Lt delspinigių tenkintinas dalinai.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008 m. liepos 17 d. vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 1, nuostatomis atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šia sutartimi šalys taip pat sulygo dėl 14,005 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,236 % tvarkymo mokesčio, dėl 208,23 Lt sandorio sudarymo mokesčio. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus (b.l. 3-4).

7LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos, netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

9Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo), skolos dydį – 2322,80 Lt, šalių sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą (14,005 proc.), tvarkymo mokesčio dydį (0,236 proc.), sandorio sudarymo mokestį (208,23 Lt, laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes , ieškovo prašomi priteisti 878,51 Lt dydžio delspinigiai mažintini iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 878,51Lt delspinigių sumą iki 35,14 Lt delspinigių (CK 1.5,6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Vadovaujantis išdėstytu, likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo, atmestinas.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinas iš atsakovo A. N. ieškovo UAB“G. F. “naudai jo sumokėtas 71 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str. 2d.) bei 4,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262str.2d., 285, 286 str. teismas

Nutarė

13Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš A. N. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) du tūkstančius tris šimtus dvidešimt du litus 80 skolos, trisdešimt penkis litus 14 ct delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 m. gruodžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, septyniasdešimt vieną litą bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16Priteisti iš A. N. (a.k. ( - ) , gyv. ( - )) keturis litus 20 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

173

18Atsakovas A. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai