Byla 2-1968/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. A., J. A., Ž. P., A. A., R. K., D. Ž., V. L., L. R., D. L., V. P., A. P., A. M., V. Š., D. J., V. I., V. V., A. P., E. U., A. M., E. S., D. B., S. V., A. Č., S. J., L. P., J. P., A. P., V. K., A. B., J. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Garden Supply“ iškelta bankroto byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3354-467/2013 pagal pareiškėjų M. M. ir kitų 30 pareiškėjų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimus dėl atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Garden Supply“ bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai M. M. ir kiti 30 UAB „Garden Supply” darbuotojai (toliau tekste – bendrovės darbuotojai) bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau tekste – VMI) kreipėsi į teismą pareiškimais, prašydami atsakovui UAB „Garden Supply” iškelti bankroto bylą. Bendrovės darbuotojai bankroto administratoriumi (toliau tekste – administratorius) siūlė skirti UAB „Bankroto lyderiai“, o pareiškėjas VMI bendrovės administratoriumi siūlė skirti E. S.. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau tekste – VSDFV Vilniaus skyrius) palaikė VMI siūlomą administratoriaus kandidatūrą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovui UAB „Garden Supply” iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė E. S.. Teismas, spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros nustatė, kad atsakovo vadovas V. V. UAB „Garden Supply“ siekė iškelti restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizavimo administratoriumi, kaip ir šiuo atveju bendrovės darbuotojai, siūlė skirti UAB „Bankroto lyderiai“. Teismo vertinimu ši aplinkybė kitiems proceso dalyviams gali sukelti pagrįstų abejonių administratoriaus nešališkumu ir kompetencija, todėl siekiant užtikrinti bankroto procedūrų skaidrumą, išvengti administratoriaus ir kreditorių ginčų ateityje, teismas administratoriumi skyrė VMI siūlomą ir VSDFV Vilniaus skyriaus palaikomą E. S. administratoriaus kandidatūrą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas J. A. ir kiti 29 UAB „Garden Supply” darbuotojai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir BUAB „Garden Supply” administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas, skirdamas bankroto administratorių netinkamai įvertino bylos aplinkybes, atsižvelgė tik į didžiausių kreditorių nuomonę ir nevertino darbuotojų nuomonės, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą dėl administratoriaus tinkamumo. Teismo diskrecijos teisė skiriant administratorių negali būti laikoma absoliučia, kai yra siūlomos kelios administratoriaus kandidatūros.

102. Teismas nepagrįstai suabsoliutino nešališkumo kriterijų spręsdamas dėl administratoriaus tinkamumo ir visiškai nevertino kitų, reikšmingų aplinkybių, tokių kaip administratoriaus užimtumas ir galimybės tinkamai vykdyti bankroto procedūras, profesionalumas, turimų bylų skaičius ir kita. E. S. administratoriumi paskirtas kaip fizinis asmuo ir Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis administruoja 16 įmonių, o tai leidžia daryti išvadą, kad paskirtas administratorius neturės pakankamai laiko tinkamai administruoti UAB „Garden Supply”. Bankrutuojanti įmonė yra didelė, todėl tinkamai atlikti bankroto procedūras reikės daug laiko, kurio, vertinant fizinio asmens administratoriaus užimtumą, objektyviai nepakaks.

113. Teismo procesinis sprendimas dėl administratoriaus kandidatūros tinkamumo pagrįstas vieninteliu argumentu – nešališkumu. Tuo tarpu teismas neįvertino aplinkybės, kad paskirtas administratorius yra dirbęs VMI ir apeliantų nuomone, jo priimti sprendimai bus palankūs tik valstybės institucijoms. Be to, paskirto administratoriaus darbo patirtis mažesnė, nei apeliantų siūlomos administratoriaus kandidatūros.

124. Aplinkybė, kad administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ kandidatūra siūlyta dvejose bylose, kur atsakovu yra ar buvo tas pats juridinis asmuo nėra pakankamas pagrindas abejoti administratoriaus „UAB „Bankroto lyderiai“ gebėjimais išlikti objektyviu.

135. Apeliantai, kaip pažeidžiamiausia kreditorių dalis pasitiki siūlomu administratoriumi UAB „Bankroto lyderiai“ ir mano, kad siūlomas administratorius suteiks operatyvias ir kokybiškas bankroto administravimo paslaugas, kadangi yra juridinis asmuo, turi pakankamai žmogiškųjų ir profesinių išteklių, administruoja tik 17 įmonių, todėl turės galimybę tinkamai vykdyti didelės įmonės bankroto procedūrą. Tuo tarpu paskirtas administratorius yra fizinis asmuo ir administruoja 16 įmonių.

14Pareiškėjas VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų nuomonė.

162. Sodros duomenimis E. S. nėra dirbęs VMI. Pažymi, kad VMI siūlomą E. S. administratoriaus kandidatūrą suderino su Nacionaline bankroto administratorių asociacija susitarimo pagrindu.

173. Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-3774-467/2013 pagal ieškovo UAB „Garden Supply“ vadovo pareiškimą dėl UAB „Garden Supply“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šioje byloje įmonės vadovas restruktūrizavimo administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto lyderiai“. Šis faktas leidžia abejoti šio asmens nešališkumu ir bankroto procedūrų skaidrumu.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas E. S., teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal apeliantų atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas ir atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo, todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis ir tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Teismas, spręsdamas šį klausimą, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas UAB „Garden Supply“ bankroto administratoriumi skyrė E. S. remdamasis jo nešališkumu ir nesuinteresuotumu bylos baigtimi. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, iš kurių matyti, kad bendrovės darbuotojų siūlomą administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai” kandidatūrą taip pat jau yra siūlęs atsakovo UAB „Garden Supply” vadovas, siekęs šiai bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ši faktinė aplinkybė bankroto proceso dalyviams gali sukelti pagrįstų abejonių dėl UAB „Bankroto lyderiai“ nešališkumo, todėl siekiant užtikrinti bankroto procedūrų skaidrumą, išvengti administratoriaus ir kreditorių ginčų ateityje, skyrė VMI siūlomą ir VSDFV Vilniaus skyriaus palaikomą E. S. administratoriaus kandidatūrą.

22Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, jos neteisėtumą ir nepagrįstumą iš esmės grindžia tuo, kad administratorius paskirtas remiantis vieninteliu argumentu – jo nešališkumu, tačiau liko neįvertintos kitos reikšmingos aplinkybės, tokios, kaip administratoriaus patirtis, turimi resursai administruoti įmonę, jo užimtumas ir turimų bylų skaičius bei kitos reikšmingos aplinkybės, skiriant administratorių.

23Apeliacinės instancijos teisumo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pirmoje eilėje vertino administratorių nešališkumą. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi; spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui; kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismui kilo abejonių dėl bendrovės darbuotojų siūlomos administratoriaus kandidatūros nešališkumo, atitinkamai teismas atsakovo administratoriumi skyrė valstybės institucijų siūlomą administratorių, nors apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „Garden Supply“ vadovo siūlymas bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą ir restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“ nesudaro pakankamo pagrindo abejoti šio administratoriaus nešališkumu. Įvertinus bylos, Juridinių asmenų, Nekilnojamojo turto bei Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis matyti (2 t., 74-85 b. l.), kad nei viena iš siūlomų administratoriaus kandidatūrų nėra susijusi su atsakovu UAB „Garden Supply“, todėl apeliantai teisingai nurodo, kad tokiu atveju, pirmosios instancijos teismas, skirdamas administratorių turėjo įvertinti ir kitus, fakultatyvinius kriterijus. Apeliantai būtent šiais kriterijais ir grindžia atskirąjį skundą.

24Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neturi pakankamai patirties ir galimybių administruoti tokią įmonę kaip UAB „Garden Supply“. E. S. administratoriumi paskirtas kaip fizinis asmuo, kuris administruoja 16 įmonių, todėl apeliantų nuomone, paskirtas administratorius neturės pakankamai laiko tinkamai administruoti UAB „Garden Supply”. Tuo tarpu paskyrus administratoriumi juridinį asmenį, būtent UAB „Bankroto lyderiai“, šis turės pakankamai žmogiškųjų ir profesinių išteklių įmonės administravimui, be to šiuo metu administruoja tik 17 įmonių, todėl turės galimybę tinkamai vykdyti didelės įmonės bankroto procedūrą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantų argumentais.

25Vadovaujantis apeliantų minėtais argumentais ir logika bankroto administratoriaus paslaugas teikiančios įmonės, turinčios didesnę patirtį ir finansinius resursus, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūras, visada būtų pranašesnės už bankroto administratorius fizinius asmenis ar įmones, turinčias mažesnę administravimo patirtį ar mažesnius finansinius resursus. Patirties ir finansinių pajėgumų kriterijai svarstant, kurį iš siūlomų kandidatų skirti bankroto administratoriumi, nėra lemiantys. Vadovaujantis patirties kriterijumi iš mažesnę patirtį turinčio bankroto administratoriaus tokiu atveju būtų atimta galimybė įgyti didesnę patirtį teikiant bankroto administravimo paslaugas didesnėms įmonėms. Bankroto administravimo paslaugas teikiančios įmonės finansiniai resursai taip pat negali apspręsti administratoriaus tinkamumo/netinkamumo, nes administravimo tiek bankroto administratoriaus juridinio asmens, tiek bankroto administratoriaus fizinio asmens turėtos bankroto administravimo išlaidos yra dengiamos iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų, ir tiek administratorius juridinis asmuo, tiek administratorius fizinis asmuo turi galimybę įmonės administravimui, teisinei pagalbai, finansinei apskaitai pasitelkti atitinkamai srities specialistus. Taigi apeliantų argumentai dėl didesnės UAB „Bankroto lyderiai“ patirties ir didesnių resursų administruoti UAB „Garden Supply“, nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos paskirtą administratorių.

26Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantų argumentus dėl paskirto administratoriaus didelio užimtumo, kuris apeliantų nuomone taip pat yra svarbus kriterijus sprendžiant dėl administratoriaus tinkamumo. Įvertinus Įmonių bankroto departamento duomenis, paskirtas administratorius E. S. šiuo metu administruoja 18 įmonių, yra baigęs 7 bankroto procedūras (2 t., 78 b. l.). Tuo tarpu UAB „Bankroto lyderiai“ dirba tik du bankroto administratoriai – bendrovės vadovas M. P. ir R. S. (2 t., 75 b. l.). M. P., kaip UAB „Bankroto lyderiai“ įgaliotas asmuo administruoja visas 17 UAB „Bankroto lyderiai“ administruojamų bankrutuojančių įmonių (2 t., 76 b. l.), o R. S., kaip įgaliotas UAB „Eurobankrotas“ ir UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, administruoja 14 bankrutuojančių įmonių (2 t., 80-82 b. l.). Be to, bankroto administratorės R. S. gyvenamoji vieta yra deklaruota Klaipėdos rajono savivaldybėje, tuo tarpu bankrutuojanti įmonė yra Vilniuje. Taigi, akivaizdu, kad ir UAB „Garden Supply“ fiziškai administruoti tektų M. P., kuris kaip jau minėta, šiuo metu administruoja 17 įmonių. Įvertinus šias aplinkybes negalima sutikti su apeliantų argumentais, kad UAB „Bankroto lyderiai“ užimtumas yra ženkliai mažesnis, nei E. S., o kadangi, tiek administratorius juridinis asmuo, tiek administratorius fizinis asmuo turi galimybę įmonės administravimui, teisinei pagalbai, finansinei apskaitai ir kt. pasitelkti atitinkamos srities specialistus, administratoriaus, kaip juridinio asmens kriterijus taip pat negali būti lemiamas skiriant administratorių.

27Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų argumentus, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius atstovaus valstybės, o ne bendrovės darbuotojų, kaip pažeidžiamiausios kreditorių dalies interesus. Apeliantų teigimu, paskirtas administratorius yra pasiūlytas didžiausių kreditorių, be to, E. S. yra dirbęs VMI.

28Bankroto procesas yra griežtai reglamentuotas ĮBĮ nuostatų, darbuotojų finansiniai reikalavimai bus tenkinami pirmąją eile iš Garantinio fondo (ĮBĮ 35 str. 2 d.). Išmokėjus darbuotojams jų finansinius reikalavimus, Garantinio fondo administratorius įgys reikalavimo teisę dėl negrąžintų finansinės paramos lėšų, skirtų iš bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių fondo ir išmokų iš Garantinio fondo. Ši reikalavimo teisė, vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 472 nustatyta tvarka bus perduota akcinei bendrovei Turto bankui, kuris šiuo pagrindu vėliau taps įmonės kreditoriumi. Taigi, patenkinus darbuotojų finansinius reikalavimus, pirmosios eilės kreditoriai bus išbraukti iš kreditorių sąrašo ir vietoje jų į bankrutuojančios įmonės antrosios eilės kreditorių sąrašą bus įtraukiamas Garantinio fondas administratorius - Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, o vėliau pastarojo reikalavimą perims Turto bankas. Taigi, bankrutuojančios įmonės darbuotojai bankroto procese dalyvauja tik pirmajame bankroto proceso etape, todėl skiriant bankroto administratorių būtų neteisinga atsižvelgti išimtinai tik į darbuotojų nuomonę. Pareiškėjo VMI su atsiliepimu pateikti Sodros duomenys paneigia E. S. buvusius darbo teisinius santykius su VMI (2 t., 67 b. l.), todėl nėra teisinio pagrindo sutikti su apeliantų argumentais dėl paskirto administratoriaus atstovavimo valstybės institucijų interesams.

29Pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužes 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 1239/2012, 2011 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-648/2011). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011).

30Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų ar apeliantų siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra yra tinkamesnė nei paskirtojo. Tokių duomenų apeliantai nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.), todėl apeliacinės instancijos teismui, vertinat skundžiamos nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, naikinti ar keisti šios nutarties nėra teisinio pagrindo.

31Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai M. M. ir kiti 30 UAB „Garden Supply” darbuotojai (toliau... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas J. A. ir kiti 29 UAB „Garden Supply”... 9. 1. Teismas, skirdamas bankroto administratorių netinkamai įvertino bylos... 10. 2. Teismas nepagrįstai suabsoliutino nešališkumo kriterijų spręsdamas dėl... 11. 3. Teismo procesinis sprendimas dėl administratoriaus kandidatūros tinkamumo... 12. 4. Aplinkybė, kad administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ kandidatūra... 13. 5. Apeliantai, kaip pažeidžiamiausia kreditorių dalis pasitiki siūlomu... 14. Pareiškėjas VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą... 15. 1. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti... 16. 2. Sodros duomenimis E. S. nėra dirbęs VMI. Pažymi, kad VMI siūlomą E. S.... 17. 3. Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Šioje apeliacijoje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas UAB „Garden Supply“... 22. Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 23. Apeliacinės instancijos teisumo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 24. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto... 25. Vadovaujantis apeliantų minėtais argumentais ir logika bankroto... 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantų argumentus dėl... 27. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų argumentus, kad... 28. Bankroto procesas yra griežtai reglamentuotas ĮBĮ nuostatų, darbuotojų... 29. Pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas... 30. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 32. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....