Byla 2-334-758/2011
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visaginas ieškinį atsakovei I. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visaginas dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės I. S. priteisti 1400 Lt skolos, 489,04 Lt delspinigių, 279,42 Lt palūkanų, 87,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš jų 66,00 Lt žyminio mokesčio, 20,00 Lt už paskolos sutarties vertimą, 1,00 Lt už dokumentų kopijas bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Byla teisme iškelta 2011-02-11. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka 2011-03-17. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byla nesidomėjo.

5Nustatytu teismo terminu atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms teismas turi teisę priimti sprendimą už akių, nes ieškovas yra pareiškęs tokį prašymą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovės įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

8Dėl skolos priteisimo

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei paskolino 1400,00 Lt iki 2006-08-14. Duomenų, kad atsakovė šią sumą grąžino, byloje nėra. Paskolos sutartyje numatyti 1,00 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovė pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovės atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka.

11Ieškovo reikalavimas priteisti 1400 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Dėl delspinigių priteisimo

13Ieškovas J. V. nurodė, kad sutartyje nurodytą delspinigių dydį mažina iki 0,19 procento už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną ir priskaičiavo (1400,00 Lt x 0,0019% x 184 d.) 489,04 Lt už 6 mėn. (2010-08-11 – 2011-02-10).

14Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. numato, kad jei netesybos aiškiai per didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo, ar netinkamo vykdymo.

15Nustatant palūkanas šalių susitarimu iškyla grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius gali pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas (delspinigius), taip pat netesybos negali leisti piktnaudžiauti nukentėjusiajai šaliai savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

16Teismas konstatuoja, kad šalių sudarytas susitarimas dėl 1% delspinigių už kiekvieną skolos grąžinimo uždelstą dieną iš esmės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Respublikos CK 6.228 str.) ir prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str., 6.37 str. 3 d.), kadangi ieškovas prašomų priteisti delspinigių sumos nepagrindė įrodymais, kad patyrė didesnius nei minimalius nuostolius.

17Nors ieškovas sumažino delspinigių sumą iki 0,19 procento už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis byloje UAB „Okadeta“ v. UAB „Kaduva“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.). Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 69,35 % metinių palūkanų (0,19 % x 365 d. = 69,35 %).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

19Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ilgai negrąžina ieškovui paskolos, todėl ieškovui priteistini delspinigiai mažintini iki 0,05 procento dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovui priteistina 128,80 Lt delspinigių.

20Dėl palūkanų išieškojimo

21Ieškovas reikalauja priteisti 279,42 Lt palūkanų - 5,00 procentų dydžio priskaičiuotas palūkanas už laikotarpį nuo 2008-08-14 iki 2010-08-10 nuo negrąžintos skolos 1400,00 Lt, kadangi skolininkė naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis.

22Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.).

23Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal paskolos sutartį mokėjimą (CK 6.870 str. l d., 6.872 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. l d., prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 dalyje nustatyta, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 279,42 Lt (1400 Lt × 5% × 3 m. + 1400 Lt × 5% : 365 d. × 362 d.) palūkanų už laikotarpį nuo 2006-08-14 iki 2010-08-10, tai yra palūkanos priteistinos iki ieškovo ieškinyje prašomo termino.

24Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1808,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-02-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Ieškovas J. V. nurodė, kad jo turėtas 87,00 Lt bylinėjimosi išlaidas sudaro: - 67 Lt žyminio mokesčio suma ir 20,00 Lt už sutarties vertimą.

27Byloje esančiais leistinais įrodymais yra pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, todėl jos priteistinos. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 86,76 procento (1808,22/2168,86*100), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8337.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 2 d., 259, 270, 285 - 287 straipsniais,-

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovės I. S. ieškovo J. V. naudai 1400,00 Lt skolos, 128,20 Lt delspinigių, 279,42 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1808,22 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72,53 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovės I. S. 9,15 Lt, o iš ieškovo J. V.,83 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

32Atsakovė I. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

33Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo J. V.,... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės I. S.... 4. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123... 5. Nustatytu teismo terminu atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Dėl skolos priteisimo... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal... 10. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 11. Ieškovo reikalavimas priteisti 1400 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.... 12. Dėl delspinigių priteisimo... 13. Ieškovas J. V. nurodė, kad sutartyje nurodytą delspinigių dydį mažina iki... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. numato, kad jei netesybos aiškiai per... 15. Nustatant palūkanas šalių susitarimu iškyla grėsmė, kad ekonomiškai... 16. Teismas konstatuoja, kad šalių sudarytas susitarimas dėl 1% delspinigių už... 17. Nors ieškovas sumažino delspinigių sumą iki 0,19 procento už kiekvieną... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 19. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ilgai negrąžina ieškovui paskolos,... 20. Dėl palūkanų išieškojimo... 21. Ieškovas reikalauja priteisti 279,42 Lt palūkanų - 5,00 procentų dydžio... 22. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 23. Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik... 24. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Ieškovas J. V. nurodė, kad jo turėtas 87,00 Lt bylinėjimosi išlaidas... 27. Byloje esančiais leistinais įrodymais yra pagrįstos bylinėjimosi išlaidos,... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 2 d., 259, 270, 285 -... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovės I. S. ieškovo J. V. naudai 1400,00 Lt skolos, 128,20... 31. Priteisti iš atsakovės I. S. 9,15 Lt, o iš ieškovo J. V.,83 Lt pašto... 32. Atsakovė I. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 33. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...