Byla 2-408-886/2013
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, ir pagal atsakovų Jono Skalsko ir S. V. priešieškinį ieškovui P. S., atsakovui VĮ „Registrų centrui“ dėl Registrų centro įrašo panaikinimo ir sandorių dalies pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys - I. V., A. M., Kauno m. 9-ojo notarų biuro notarė Dalytė Krikštolaitytė, A. L., S. M., A. M., Kauno m. 16-ojo notarų biuro notarė R. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant ieškovui P. S. ir jo atstovei advokato padėjėjai Eglei Paulauskytei, atsakovei S. V., atsakovui ir atsakovės S. V. atstovui advokatui Jonui Skalskui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Jurgitai Rugieniūtei, atsakovo VĮ „Registrų centras“ atstovei Veronikai Juodėnaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo P. S. ieškinį atsakovams Jonui Skalskui, S. V., Kauno miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisės pripažinimo, ir pagal atsakovų Jono Skalsko ir S. V. priešieškinį ieškovui P. S., atsakovui VĮ „Registrų centrui“ dėl Registrų centro įrašo panaikinimo ir sandorių dalies pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys - I. V., A. M., Kauno m. 9-ojo notarų biuro notarė Dalytė Krikštolaitytė, A. L., S. M., A. M., Kauno m. 16-ojo notarų biuro notarė R. K.,

Nustatė

3Ieškovas P. S. 2012-11-19 patikslintu ieškiniu (5 t. 39-45 b.l.) prašo:

41) pripažinti jam nuosavybės teises į rūsio patalpą R-6 (4,21 kv. m), esančią pastate 2A2p adresu ( - ), Kaunas, ir nustatyti servitutą - teisę patekti į šią rūsio patalpą (viešpataujantį daiktą), per tame pačiame pastate esančias rūsio patalpas R-1 (6,56 kv.m) ir R-3 (3,42 kv.m)(tarnaujančius daiktus).

52) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 1992-10-19 privatizavimo sutarties, sudarytos tarp V. B. ir Kauno miesto valdybos, 1 punktą dalyje dėl 0,011 dalies mūrinio gyvenamojo namo 2A2/p, esančio ( - ), Kaune, privatizavimo.

63) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 1992-10-20 privatizavimo sutarties, sudarytos tarp S. V. ir Kauno miesto valdybos, 1 punktą dalyje dėl 0,012 dalies mūrinio gyvenamojo namo 2A2/p, esančio ( - ), Kaune, privatizavimo.

74) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 2000 m. liepos 20 d. paveldėjimo teisės liudijimą Nr. G-5614 dėl 0,011 dalies gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kaune, paveldėjimo.

85) Nuo sutarties pasirašymo momento pripažinti iš dalies negaliojančiu 2006-03-17 sutarties, sudarytos tarp I. V., A. M. ir S. V., patvirtintos Kauno miesto 9-ojo notaro biuro notarės Dalytės Krikštolaitytės, 2.1 punktą dalyje dėl patalpos R-6/4,21 kv.m priskyrimo bendrai nuolatinai naudotis I. V. ir A. M..

96) Nuo sutarties pasirašymo momento pripažinti iš dalies negaliojančiu 2006-03-21 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp I. V., A. M. ir J. S., patvirtintos Kauno miesto 9-ojo notaro biuro notarės Dalytės Krikštolaitytės, 2.1. punktą dalyje, kurioje nurodyta, kad pardavėja I. V. parduoda 98/300 dalis, ir pardavėja A. M. parduoda 49/300 dalis, o pirkėjas J. S. nuosavybės teise perka šias dalis, 5.1. punktą, dalyje dėl patalpos R-6/4,21 kv.m priskyrimo nuolatinai naudotis atsakovui J. S.

107) Pripažinti negaliojančia 2006-03-21 priėmimo-perdavimo akto 1 punkto dalį dėl 0,011 dalies gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kaunas, priėmimo-perdavimo.

118) Įpareigoti J. S. ir S. V. savo sąskaita ir jėgomis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlaisvinti įėjimą į rūsio patalpą R-6 (4,21 kv.m), esančią pastate 2A2p ( - ), Kaunas, o jei šio įpareigojimo J. S. ir S. V. per teismo nustatytą terminą neįvykdys - leisti P. S. atlaisvinti įėjimą į šią rūsio patalpą, išieškant patirtas išlaidas iš J. S. ir S. V..

129) Priteisti P. S. iš J. S. ir S. V. bylinėjimosi išlaidas.

13Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu (unikalus Nr.1998-0006-7017:0009), esantis ( - ), Kaune (toliau tekste – ( - )), kurį įsigijo pagal 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutartį iš A. L.. Šiam butui priklausantis rūsys R-6 (4,21 kv.m) yra pastate 2A2p ( - ). Tai nurodyta 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutarties 1.1 punkte įrašytoje registro pastaboje: „kadastro bylos duomenimis rūsio patalpa 4,21 kv.m pažymėta R-6 yra pastate 2A2p – adresu ( - )“ ir Nekilnojamojo turto registro išrašo pastaboje. Namo 2A2p, esančio ( - ), Kaune, numeracija 2006-06-12 patikslinta ir pakeista iš „19“ į „19A“. Ieškovui priklausančio buto pirmoji savininkė buvo S. M., kurį butą nusipirko su rūsiu. Tai nurodyta 1992-07-24 buto privatizavimo sutartyje, sudarytoje su Kauno miesto valdyba, pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą. 1992-07-24 sutartyje nurodytas perkamas daiktas - dviejų kambarių butas Nr. 11, 49,55 kv. m bendro ploto, su rūsiu. Šį butą S. M. ir A. M. pagal 2001-08-02 pirkimo-pardavimo sutartį pardavė A. L.. Nors 2001-08-02 sutartyje nenurodyta, kad butas parduodamas su rūsiu, tačiau aiškiai nurodyta, kad butas pardavėjos S. M. vardu įregistruotas pagal 1992-07-24 sutartį, todėl ieškovas daro išvadą, kad S. M. butą A. L. pardavė su rūsiu. VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010-03-04 sprendime nurodyta, kad registro pastaba, jog rūsys R-6 4,21 kv.m yra pastate 2A2p ( - ), atitinka buto Nr.11 kadastrinių matavimų bylutėje pažymėtus duomenis.

14Ieškovas negali pateikti į jam priklausančią rūsio patalpą R-6, (4,21 kv.m), esančią pastate 2A2, ( - ), nes atsakovai J. S. ir S. V. užblokavo visus įėjimus į rūsį. Ieškovas gyveno užsienyje, todėl pagal įgaliojimą buto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė ieškovo sesuo, kuri ir rūpinosi buto įsigijimu, apžiūrėjo butą, gavo iš pardavėjos rūsio raktus, tačiau iki pirkimo rūsio patalpoje nebuvo, nežinojo, kad rūsys kitame pastate. Ieškovui rūsio patalpa priklauso pagal sutartį, pagal VĮ Registrų centro išrašą, kuriame taip pat nurodyta, jog pirktas butas yra su rūsiu. Ieškovas rūsiu naudojosi, laiko daiktus, padangas, rūsiu naudojosi ir ankstesnė savininkė A. L.. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad 2006-03-17 sutartimi tarp atsakovės S. V. ir trečiųjų asmenų I. V. su A. M. nustatyta naudojimosi gyvenamajame name 2A2p esančia rūsio patalpa R-6/4,21 kv.m, ieškovas prašo šį sutarties punktą pripažinti negaliojančiu, nes minėta rūsio patalpa priklauso ieškovui. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis gyvenamojo namo 2A2p privatizavimo sandorių, sudarytų 1992-10-19 su V. B. ir 1992-10-20 su S. V., atitinkamas dalis dėl minėtos rūsio patalpos privatizavimo, ir visų vėlesnių sandorių (po V. B. mirties 2000-07-20 išduoto paveldėjimo teisės liudijimo, jau minėtos 2006-03-17 sutarties dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo tarp bendraturčių ir 2006-03-21 pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią nuosavybę įgijo dabartinis savininkas J. S.) atitinkamas dalis dėl ginčo rūsio patalpos perleidimo.

15Atsakovai J.S. ir S. V. 2012-11-05 patikslintu priešieškiniu (5 t. 25-30 b.l.) prašo:

161) pripažinti iš dalies negaliojančia 1992-07-24 pirkimo-pardavimo sutartį R21-3180 dalyje „pirkėjas nupirko dviejų kambarių butą Nr. 11 su rūsiu“, dėl įrašo „su rūsiu“;

172) pripažinti iš dalies negaliojančia 2007-08-01 pirkimo pardavimo sutartį, registro Nr. RK 5918, ir 2007-08-01 perdavimo priėmimo aktą, registro Nr. RK 5919, dalyje dėl rūsio patalpos R-6 (4,21 kv.m) pardavimo ir perdavimo P. S. asmeninėn nuosavybėn;

183) panaikinti

19a) 2010 m. kovo 4 d. VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą Nr. (3.4.5) S-925,

20b) 2010 m. balandžio 23 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr. 74,

21c) neteisėtą registro Nr. 20/120237, adresu ( - ), Kaune, pastabą „Kadastro bylos duomenimis rūsio patalpa 4,21 kv. m, pažymėta R-6, yra pastate 2A2p - adresu ( - )“.

22Atsakovai patikslintame priešieškinyje nurodo (5 t. 25-30 b.l.), kad ieškovui P. S. niekada nepriklausė rūsio patalpa R-6 gyvenamajame name ( - ). Šiame gyvenamajame name atsakovė S. V. gyvena nuo 1956 m. Prasidėjus privatizavimui visą gyvenamąjį namą su rūsio patalpomis 1992 m. nupirko S. V. ir V. B., kurie tapo viso namo bendraturčiais. S. V. pagal 1992-10-20 privatizavimo sutartį nupirko 0,51 dalis gyvenamojo namo su rūsiu, o V. B. pagal 1992-10-19 privatizavimo sutartį nupirko 0,49 dalis namo su rūsiu. Namo dalys paskaičiuotos nuo bendro 182,22 kv.m ploto, į kurį įeina visų patalpų plotas pirmame, antrame aukšte ir visame rūsyje. Po V. B. mirties jo dalį pagal 2000-07-20 paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo žmona I. B. (V.) ir A. B. (M.), kurios 0,49 dalis namo 2006-03-21 pardavė dabartiniam jų savininkui atsakovui Jonui Skalskui. J. Skalskas nuolatinai naudojasi gyvenamojo namo 2A2p patalpomis, kuriomis pagal 2006-03-17 sutartį Nr. 2386 dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo naudojosi buvusios namo bendraturtės I. V. ir A. M.: 13-1/4,33, 13-2/8,65, 13-3/6,09 , 13-4/2,84 , 13-5/1,03 , 13-6/12,18 , 13-7/15,63 , 13-8/8,62 , 13-9/1,38 , R-3/3,42 R-6/4,21 , R-7/4,51 , R-8/2,94 , ir dalimi R-2/9,85, kurių bendras plotas - 85,68 kv.m. Gyvenamajame name 2A2p nebuvo jokių kitų bendraturčių nei 2006-03-17 sutarties dėl naudojimosi tvarkos nustatymo metu, nei sudarant 2006-03-21 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią 0,49 dalių namo savininku tapo J. S.. Atsakovai tvirtina, kad ieškovas P. S., pirkdamas butą ( - ) iš ankstesnės savininkės A. L. žinojo, kad pardavėja neturi rūsio ir jai nepriklauso rūsio patalpa gyvenamajame name 2A2p ( - ). Tą patvirtina pagal A. L. pareiškimą iškelta administracinė byla Nr. AD-246, J. S. 2007-07-02 neteisėtai surašytas administracinio pažeidimo protokolas ir 2007-08-27 nutarimas dėl administracinės bylos nutraukimo. Administracinės bylos medžiaga įrodo, kad A. L. žinojo, jog jai nepriklauso rūsys J. S. ir S. V. priklausančiame name, todėl ji negalėjo rūsio parduoti P. S. pagal 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutartį. A. L. 2006-03-20 pareiškimu VĮ Registrų centro prašė patikslinti duomenis dėl rūsio patalpos. Atsakovų nuomone, Registrų centro Kauno filialas be jokio pagrindo A. L. priklausančio NT duomenų banke, pastabose padarė įrašą, kad rūsio patalpa R-6 (4,21 kv.m) yra pastate 2A2p. Tuo metu ši patalpa NT duomenų bazėje nuo 1992-10-20 buvo įregistruota S. V. ir V. B. (po jo mirties – I. B. (V.) ir A. B. (M.). Įrašas dėl pastabos atsirado po A. L. 2006-03-20 pareiškimo, t.y. praėjus 15 metų nuo buto Miško g. 17-11 privatizavimo. Registrų centro darbuotojų atliktas duomenų patikslinimas, įrašant pastabą dėl rūsio buvimo vietos pažeidžia atsakovų J. S. ir S. V. - gyvenamojo namo 2A2p ( - ) savininkų teises, nes visas gyvenamasis namas, įskaitant ir ginčo rūsio patalpą, jiems priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovai 2010-02-26 kreipėsi į Registrų centro Kauno filialą dėl minėtos pastabos registre įrašo Nr. 20/1202037 panaikinimo, tačiau Registrų Centro Kauno filialas 2010-03-04 raštu jų prašymą atmetė. Minėtą sprendimą atsakovai apskundė Centriniam registratoriui – VĮ Registrų centrui, bet Centrinis registratorius 2010-04-23 sprendimu paliko galioti neteisėtą teritorinio registratoriaus sprendimą. Atsakovų nuomone, teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus sprendimai neteisėti. Duomenų patikslinimas, įrašant pastabą dėl rūsio, neteisėtas, nes atliktas nepatikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenų, kad į ginčo rūsio patalpą, kaip ir į visą gyvenamąjį namą 2A2p ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teisės įregistruotos kitiems savininkams. Remiantis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, NTR klaidų taisymas yra išimtinė procedūra, jos taikymo būtina sąlyga – fakto, kad toks ištaisymas nepažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų, konstatavimas. Taisymo procedūra negalima, jei yra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeistų kitų asmenų teises. Atsakovų nuomone, neteisėtas įrašas dėl pastabos apie rūsio R-6 buvimo vietą, atėmė iš atsakovų nuosavybės teisę į šią rūsio patalpą. Atsakovai įsitikinę, kad neteisėtai įrašant pastabą, buvo suklastota 1991-12-02 buto eksploatacija, kurioje įrašyta „rūsys R-6, 4,21 kv.m pastate 2A2p adresu ( - )“ (archyvinė byla Nr.10857, 31 b.l.). Atsakovai pabrėžė, kad ieškovui priklausančio buto pirmoji savininkė S. M. pagal 1992-07-24 sutartį privatizavo tik dviejų kambarių butą ( - ), 49,55 kv.m bendro ploto, bet rūsio nenusipirko, todėl parduodama butą A. L., negalėjo parduoti rūsio patalpų. Tą įrodo 2001-08-02 pirkimo-pardavimo sutartis R 7838, kurioje nurodyta, kad parduodamas tik butas, o apie rūsį sutartyje jokių duomenų nėra (NT byla, reg. Nr. 20/120237, lapas 17). Šia sutartimi S. M. ir A. M. pardavė A. L. daiktą – „dviejų kambarių butą Nr. 11, 49,55 kv. m, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas lA3p, ( - )“. Iš šios sutarties matyti, kad nuosavybės teisės į ginčo rūsio patalpą buto pirkėja A. L. neįgijo, todėl vėliau parduodama savo butą ieškovui P. S., ji negalėjo parduoti jokios rūsio patalpos.

23Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į patikslintą ieškinį (5 t. 73-80 b.l.) prašo ieškovo P. S. ieškinį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais. Nėra teisinio pagrindo pripažinti iš dalies negaliojančiais pirminius gyvenamojo namo ( - ) privatizavimo sandorius, sudarytus Kauno miesto savivaldybės 1992-10-19 su V. B. ir 1992-10-20 su S. V., dėl nuosavybės teisių į rūsio patalpą R-6 (4,21 kv.m) įgijimo. Pagal 1964 m. CK 149 straipsnį turto įgijėjui pagal sutartį nuosavybės teisė atsiranda nuo daikto perdavimo momento, o jei sutartis turi būti įregistruojama, tai nuosavybės teisė į daiktą atsiranda nuo įregistravimo momento. Gyvenamasis namas 2A2p, ( - ) (ankstesnis ( - )), nuosavybės teise priklauso dviems bendraturčiams: S. V. – 0,51 dalis, J. S. – 0,49 dalys (kurių pradinis savininkas pagal 1992-10-19 privatizavimo sutartį buvo V. B.). Šios privatizavimo sutartys yra galiojančios, tuometiniai namo ( - ) gyventojai pageidavo įsigyti gyvenamąsias patalpas, o viešosios nuosavybės subjektas Kauno miesto savivaldybė, parduodama gyvenamąsias patalpas išreiškė valią, kad pirkėjai kartu su jomis įsigytų ir rūsius. Vėlesni savininkai notariškai patvirtino naudojimosi patalpomis tvarką ir įregistravo ją Registrų centre. Į sutartį dėl naudojimosi tvarkos nustatymo neįtraukti ankstesni buto ( - ) savininkai. Pirminės gyvenamojo namo ( - ) privatizavimo sutartys patvirtina, kad V. B. ir S. V., privatizuodami gyvenamąsias patalpas, įsigijo visas šio namo rūsio patalpas, tarp jų ir ginčo patalpą R-6. Sutartis dėl naudojimosi patalpomis tvarkos patvirtina, kad jomis naudojosi tik šio namo gyventojai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-26 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-463/2010 yra nurodęs, kad valstybės nuosavybės teisę įgyvendinančios institucijos sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštas ketinimas parduoti konkrečias patalpas. Kadangi pirminėje buto ( - ) privatizavimo sutartyje yra tik įrašas dėl buto pardavimo su rūsiu, tačiau nenurodyta nei konkreti parduodama rūsio patalpa, nei pastatas, kuriame ji yra, tai reiškia, kad pradinė buto savininkė S. M. neįgijo rūsio patalpos. Atsižvelgus į tai, kad name ( - ) nebuvo rūsio patalpų, ji nereiškė jokių pretenzijų nei valstybės institucijoms, nei kaimynams. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės nuomone, 1992-07-24 buto ( - ) privatizavimo sutartyje spausdinto teksto įrašas dėl parduodamo rūsio likęs dėl techninės klaidos. Jei pradinė savininkė S. M. būtų privatizavusi butą su rūsiu, ji būtų reiškusi pretenzijas dėl ginčo rūsio patalpos, tačiau jokie duomenys to nepatvirtina. S. M. ir A. M. 2001-08-02 pirkimo-pardavimo sutartimi A. L. pardavė tik butą ( - ). Šioje sutartyje nenurodyta, kad parduodamos ir rūsio patalpos. Tai reiškia, kad A. L. įsigijo butą be rūsio patalpų. Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke pastaba apie tai, kad kadastro bylos duomenimis rūsio patalpa R-6, 4,21 kv.m yra pastate 2A2p, adresu ( - ), Kaune, atsirado tik po to, kai A. L. 2006-03-20 pareiškimu kreipėsi į VĮ Registrų centrą. Atsakovo nuomone, VĮ Registrų centras negalėjo taisyti A. L. 2006-03-20 prašyme nurodytų klaidų, nes patikrinus duomenis, turėjo būti akivaizdu, kad tai galėjo sukelti teisines pasekmes gyvenamojo namo ( - ) bendraturčiams. Remiantis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika, Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas negalimas, jei toks ištaisymas gali pažeisti teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus; klaidos taisymo procedūra gali būti taikoma išimtinais atvejais, kai visiškai nekyla abejonių dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo (išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A7-1020/2003 ir 2009 m. birželio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-725/2009). Dėl ieškovo reikalavimo nustatyti neatlygintiną servitutą naudotis 9,98 kv.m bendro ploto rūsio patalpomis R-1 ir R-3, kad galėtų patekti į rūsio patalpą R-6, atsakovas nurodo, kad toks reikalavimas nepagrįstas. Servituto nustatymu būtų suvaržytos patalpų savininkų teisės, jie netektų galimybės naudotis daikto dalimi, atsirastų nepatogumų dėl bendro naudojimosi daiktu.

24Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į patikslintą priešieškinį (5 t. 53-59 b.l.) prašo priešieškinio reikalavimus tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas analogiškais argumentais, kaip ir atsiliepimas į patikslintą ieškinį (5 t. 73-80 b.l.).

25Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime (4 t. 69-73 b.l) ir rašytiniuose paaiškinimuose (5 t. 81-84 b.l.) pateikė savo argumentus ir atsikirtimus į patikslintus ieškinį ir priešieškinį. Atsakovas nurodo, kad patikslinto ieškinio ir patikslinto priešieškinio reikalavimų, susijusių su sandorių dalies dėl ginčo rūsio patalpos perleidimo, pripažinimu negaliojančiomis, išsprendimas nesusijęs su VĮ Registrų centro teisėmis ir pareigomis, todėl nepasisako dėl jų pagrįstumo ir palieka spręsti teismo nuožiūra. Patikslinto priešieškinio reikalavimus dėl Teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus sprendimų bei registro pastabos panaikinimo, prašo atmesti kaip nepagrįstus. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Atsakovų prašoma panaikinti pastaba, įrašyta registre Nr. 20/120237, atitinka buto Nr. 11, esančio ( - ), Kaune, kadastrinių matavimų byloje pažymėtus duomenis ir 1992 m. liepos 24 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 21-3180 pagal Lietuvos Respublikos 1991 m. gegužės 28d. įstatymą Nr. 1-1374, kurios pagrindu buvo atlikta pirminė teisinė registracija. Taigi, Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys dėl aukščiau minėto buto rūsio patalpos R-6 buvimo pastate 2A2p, ( - ), atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti ginčijamus teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimus bei naikinti registro Nr. 20/120237, adresu ( - ), Kaune, pastabą. Ieškovas 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. RK-5918 ir priėmimo-perdavimo aktu Nr. RK-5919 įsigijo butą ( - ), su rūsiu (kadastro bylos duomenimis rūsio patalpa 4,21 kv. m pažymėta R-6 yra pastate 2A2p - adresu ( - )). Atsakovas pažymi, ginčijama registro pastaba nepažeidžia ir negali pažeisti atsakovų J. S. ir S. V. teisių, nes ji yra tik informacinio pobūdžio, t. y. paviešina duomenis. Be to, reikalavimas panaikinti registro pastabą negali būti laikomas savarankišku reikalavimu, nes teismui patenkinus patikslinto priešieškinio reikalavimus dėl pripažinimo iš dalies negaliojančiais 1992-07-24 pirkimo-pardavimo sutarties R21-3180 dalyje dėl įrašo „su rūsiu“, 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutarties ir priėmimo perdavimo akto atitinkamų dalių dėl rūsio patalpos R-6 (4,21 kv.m), esančios pastate 2A2p ( - ), teismo sprendimas yra pakankamas pagrindas nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pakeisti registro duomenis (CK 4.256 straipsnio 3 dalis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 2 punktas, LAT 2007-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2007). Teismui netenkinus priešieškinio reikalavimų dėl minėtų sandorių pripažinimo iš dalies negaliojančiais nėra teisinio pagrindo įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti informacinį įrašą - pastabą, kuri atlikta remiantis įrašu notariškai patvirtintoje buto pirkimo - pardavimo sutartyje.

26Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas iš dalies.

27Tarp šalių kilo ginčas dėl nuosavybės teisių į rūsio patalpą R-6 (4,21 kv.m), esančią gyvenamajame pastate 2A2p, Miško g. 19A, Kaune. Nuosavybės teisė į šią rūsio patalpą skirtingų sandorių pagrindu įregistruota ieškovui P. S., kuris yra buto Miško g. 17-11, Kaune, savininkas, ir atsakovams Jonui Skalskui su S. V., kurie yra gyvenamojo namo 2A2p, Miško g. 19A, Kaune, bendraturčiai.

28Dėl buto ( - ), Kaune, privatizavimo ir vėlesnių jo perleidimo sandorių

29Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 1992 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo pagrindu S. M. iš Kauno miesto valdybos įsigijo nuosavybėn 2 kambarių 49,55 kv.m butą, esantį ( - ), Kaune. Sutartyje įrašyta, kad butas buvo perkamas su rūsiu, tačiau rūsio patalpų plotas ir vieta sutartyje nenurodyti (2 t. 97 b.l.). Gyvenamąsias patalpas buto savininkai S. M. ir A. M. 2001 m. rugpjūčio 2 d. sutartimi, registro Nr. 7838, pardavė A. L.; šioje sutartyje neįrašyta jokių duomenų apie parduodamas rūsio patalpas (2 t. 98-99 b.l.). Naujoji buto savininkė A. L. 2006 m. kovo 20 d. prašymu kreipėsi VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydama patikslinti nekilnojamojo turto registro duomenis ir įrašyti į juos rūsio patalpą R-6/4,21 kv.m. (NTR bylos, reg. Nr. 20/120237, 28 lapas). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 2006 m. kovo 28 d. savo duomenų banko išraše (Versija 9, 2006-03-28) 11 punkte „Registro pastabos ir nuorodos“ įrašė: „Kadastro bylos duomenimis, rūsio patalpa 4,21 kv.m pažymėta R-6 yra pastate 2A2p adresu ( - )“ (ten pat, 32-33 lapai). A. L. 2007 m. rugpjūčio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi minėtą butą su rūsiu pardavė ieškovui P. S.; šios sutarties 1.1 punkte nurodyta ta pati registro pastaba dėl rūsio R-6 buvimo vietos pastate 2A2p ( - ). (1 t. 18-23 b.l.). Gyvenamojo namo 2A2p numeracija buvo ( - ), o nuo 2006-06-12 pakeista į ( - ) (NTKR byla Nr. 20/120229, 2 t. 32-35 b.l.). Ieškovo nuosavybės teisė į ginčo rūsio patalpą R-6, esančią pastate 2A2p, ( - ), įregistruota 2007 m. rugpjūčio 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Iš 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad butą ieškovo vardu pirko pagal įgaliojimą ieškovo sesuo K. K. (1 t. 18 b.l.). Turto perdavimo-priėmimo akto, 2007-08-01, 3 punkte nurodyta, kad prieš pasirašydama šį aktą, pirkėjo atstovė perduodamą turtą apžiūrėjo, visus defektus įvertino, dėl jų pretenzijų neturi (1 t. 23 b.l.). Ieškovas P. S. 2013-01-29 teismo posėdžio teikdamas paaiškinimus patvirtino, kad jis butą pirko tik pagal nuotraukas, realiai jo nebuvo matęs, iki pirkimo neapžiūrėjo nei buto, nei rūsio. Buto pirkimo-pardavimo sutartį pagal įgaliojimo pasirašė jo sesuo, kuri iki sutarties pasirašymo rūsio neapžiūrėjo, apžiūrėjo tik buto patalpas (5 t. 153 b.l.).

30Dėl gyvenamojo namo 2A2p, ( - ), Kaune, privatizavimo ir vėlesnių sandorių.

31Iš Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/120229 išrašo matyti, kad gyvenamasis namas 2A2p, esantis ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), statybos metai 1940, nuosavybės teise priklauso dviems bendraturčiams: 0,49 dalys – J. S., 0,51 dalis – S. V., kuri nuosavybės teisę įgijo 1992-10-20 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 16-8132 pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą. Kitos gyvenamojo namo dalies pradinis savininkas pagal Butų privatizavimo įstatymą buvo V. B., įsigijęs nuosavybės teisę į 0,49 dalis gyvenamojo namo su rūsiu pagal 1992-10-19 pirkimo-pardavimo sutartį (NTKR byla, invent. Nr. 10857, 215 ir 217 b.l.). Po V. B. mirties, turtą paveldėjo tretieji asmenys I. V. (B.) ir A. M. (B.), kurioms 2000-07-20 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas (registro Nr. G-5614) (NTKR byla, invent. Nr.10857, 237 b.l.). Gyvenamojo namo 2A2p, ( - ), bendraturčiai - tretieji asmenys I. V., A. M. ir atsakovė S. V. - 2006-03-17 sutartimi nustatė gyvenamųjų ir rūsio patalpų naudojimosi tvarką (1 t. 48-50 b.l.), kuri liko galioti ir atsakovui Jonui Skalskui, pagal 2006-03-21 pirkimo-pardavimo sutartį įgijusiam 49/100 dalis šio gyvenamojo namo iš I. V. ir A. M. (1 t. 43-47 b.l.). Pagal naudojimosi patalpomis tvarką, rūsio patalpa R-6, 4,21 kv.m, paskirta naudotis atsakovui J. S.

32Nagrinėjamoje byloje yra susidarė tokia faktinė situacija, kai nuosavybės teisė į tą pačią rūsio patalpą R-6 (4,21 kv.m), esančią pastate 2A2p, adresu ( - ) (anksčiau – ( - )), Kaune, įregistruota šalims skirtingų juridinių faktų pagrindu: 1) ieškovui P. S. – pagal iš dalies ginčijamą 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutartį ir VĮ Registrų centro tvarkytojo 2006-03-28 įrašytas pastabas ir nuorodas registre Nr. 20/120237 dėl ginčo patalpos R-6 duomenų patikslinimo; 2) atsakovams J. S. ir S. V. – pagal ieškovo iš dalies ginčijamus sandorius: 1992-10-19 ir 1992-10-20 gyvenamojo namo dalies privatizavimo sandorius, pagal 2006-03-17 sutartį dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo ir pagal 2007-03-21 pirkimo-pardavimo sutartį, kiek tai susiję su nuosavybės teisių į ginčo patalpą perleidimu.

33Sprendžiant šį ginčą esminę reikšmę turi nustatymas teisiškai reikšmingų aplinkybių: pirma, ar ginčo rūsio patalpa R-6 yra buto, esančio ( - ), Kaune, priklausinys, ir antra, ar rūsio patalpą R-6 nusipirko pradinė šio buto savininkė S. M., 1992-07-24 pirkimo-pardavimo sutartimi pagal Butų privatizavimo įstatymą.

34Šalims priklausančių gyvenamųjų patalpų pirmieji savininkai jas pirko iš viešosios nuosavybės teisės subjekto – Kauno miesto valdybos. Ieškovui priklausančio buto ( - ) pradinėje privatizavimo sutartyje, sudarytoje 1992-07-24 su pirkėja S. M., rūsys nurodytas esantis tame pačiame gyvenamajame name ( - ), kaip ir perkamas butas Nr. 11 (4 t. 84 b.l., originalas – voke 5 t. pabaigoje). Teismas pažymi, kad šie duomenys neatitinka faktinės situacijos, nes šiame daugiabutyje rūsių visai nėra (NTKR bylos, inv. Nr. 10857, 1 tomas). Iš buto privatizavimo sutarties teksto matyti, kad sutartyje visiškai neidentifikuota rūsio patalpa: nenurodyta nei jos plotas, nei indeksas, nei pastatas, kuriame ji yra. Pardavėjas tinkamai neapibrėžė parduodamo daikto (buto Nr. 11 name 1A3p ( - )), t.y. nekonkretizavo rūsio patalpų ir jų buvimo vietos, todėl iš sutarties teksto neaišku, ar rūsys buvo parduotas, ar sutarties tipinės formos spausdintame tekste liko neišbraukti žodžiai „su rūsiu“. Nepakankamai aiškus parduodamo buto suformavimas (su rūsiu ar be rūsio) sukėlė gyvenamųjų patalpų savininkų ginčą dėl pirminiais privatizavimo sandoriais įgytų civilinių teisių apimties. Nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus įgytos sandorių pagrindu, todėl šių teisių turinys nustatomas aiškinant minėtus sandorius. Sprendžiant ginčą dėl nuosavybės teisės į ginčo rūsio patalpą svarbu nustatyti kiekvieno sandorio šalių tikruosius ketinimus, elgesį iki ginčijamų sutarčių sudarymo ir šias sutartis sudarius.

35Buto privatizavimo sandoris sudarytas 1992-07-23, todėl teisiniams santykiams kvalifikuoti taikomos 1964 m. CK 153 straipsnio nuostatos dėl priklausinio. Pagal jį sprendžiama, ar privatizavimo metu gretimoje valdoje naudojamas rūsio sandėliukas yra kitoje namų valdoje esančio buto priklausinys. Pagal CK 153 straipsnį priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi. Teisės norma reikalauja, kad tarp pagrindinio ir jam tarnaujančio daikto egzistuotų pakankamai tamprus ryšys. Jis apibudinamas funkcinis, t.y. tarnaujantis daiktas turi būti skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Kad funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu. Sandėliukas, esantis to pat namo rūsyje, yra funkciškai susijęs su nuolatiniu ryšiu su jame esančiomis gyvenamosiomis patalpomis vien dėl išsidėstymo, kadangi buvo sumontuotas tarnauti kaip konstrukcija ir turint tikslą nuolat patenkinti tos namų valdos gyventojų poreikius. Jeigu tos namų valdos naudotojams tokio priklausinio laikinai nereikia naudoti, jis gali būti suteikiamas naudotis kitiems asmenims. Pagal funkcines ir konstrukcines savybes tarnavimo santykiai su pagrindiniu daiktu nesikeičia, bet pakinta tik naudojimas, nes daiktas paskiriamas naudotis kitam asmeniui. Tuo tarpu toks naudojimas nesukuria tarnavimo kitam daiktui visapusiško efekto ir vien dėl naudojimo jis netampa priklausiniu. Tokia pozicija yra išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, kurioje faktinės aplinkybės sutampa su nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybėmis (ieškovės buto privatizavimo sutartyje rūsys nurodytas kaip esantis gyvenamosios patalpos adresu, tačiau sutartyje rūsys visiškai neidentifikuotas; name, kuriame privatizuotas butas, rūsių visai nėra, o ieškovė naudojosi rūsiu kitame name, ir ieškiniu prašė pripažinti jai nuosavybės teisę į rūsį).

36Atmestini ieškovo ir jo atstovės teiginiai, kad rūsio patalpos name 2A2p yra funkciniu ryšiu susijusios su gyvenamuoju namu 1A3p. Iš NTR duomenų (4 t. 96-97 b.l.) matyti, kad gyvenamasis namas 1A3p pastatytas 1880 m., kiti du namai 2A2p ir 3A3p – pastatyti 1940 m. ir rekonstruoti 1964 m. Rūsio patalpos yra tik name 2A2p. Iš pastatų išdėstymo plane schemos (NTKR bylos 1 t., invent. Nr. 1085, 1 lapas) matyti, kad daugiabutis namas 1A3p sujungtas su kitu daugiabučiu namu 3A3p, o pastarasis su gyvenamuoju namu 2A2p. Rūsio patalpos name 2A2p nelaikytinos susijusios funkciniu ryšiu su name 1A3p esančiais butais dėl šių priežasčių: 1) šie statiniai sukurti skirtingu laikotarpiu (1880 m. ir 1940 m.); 2) pastatai 2A2p ir 1A3p nėra sujungti – tarp jų įsiterpęs gyvenamasis namas 3A3p; 3) daugiabutyje 1A3p yra 11 butų, daugiabutyje 3A3p yra 13 butų, šiuose namuose rūsių nėra, o namo 2A2p rūsyje yra tik 5 izoliuotos rūsio patalpos, kurių plotas 47,5 kv.m (plotas kartu su pereinamom patalpom – 57,48 kv.m). Remiantis šiais duomenimis, darytina kad išvada, kad rūsio patalpos nuo nekilnojamojo daikto 2A2p pastatymo momento nebuvo sukurtos kaip dviejuose daugiabučiuose esančių 24 butų priklausiniai, skirti butų savininkų poreikiams. Iš šalių (S. V.) paaiškinimų (6 t. 145-146 b.l.), liudytoja apklaustos S. M. paaiškinimų (4 t. 155 b.l.) matyti, kad gyvenamojo namo 2A2p rūsyje buvo įrengta katilinė, skirta daugiabučių namų 1A3p ir 3A3p apšildymui, rūsio patalpose buvo laikomos malkos, anglis. Įvedus centralizuotą šildymą 1982 m. neliko poreikio rūsyje laikyti kuro atsargas, atlaisvinant rūsio patalpas talkoje dalyvavusiems daugiabučių gyventojams buvo leista naudotis rūsio patalpomis. Tačiau šios faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, kad konkreti rūsio patalpa yra kitame daugiabučiame name esančio konkretaus buto priklausinys. Ištyrus byloje surinktų įrodymų visumą yra pagrindas konstatuoti, kad ginčo rūsys S. M., pirmajai buto ( - )savininkei, nebuvo suteikta naudotis kartu su buto jai paskyrimu. Ginčo rūsiu žodiniu leidimu buvo leista naudotis asmeniui (S. M.), tačiau žodinio leidimo naudotis rūsio patalpa negalima sutapatinti su šios patalpos priskyrimu konkrečiam butui. Byloje nėra jokių duomenų, kad Butų valdyba būtų priėmusi sprendimus dėl konkrečių atsilaisvinusių rūsio patalpų, esančių name 2A2p, priskirti kituose daugiabučiuose esantiems konkretiems butams. Žodinis leidimas asmeniui naudotis atsilaisvinusia rūsio patalpa nesukūrė tarnavimo kitam daiktui visapusiško efekto ir vien dėl naudojimo jis netapo priklausiniu. Todėl nėra pagrindo laikyti, kad nuo leidimo naudotis atsilaisvinusia rūsio patalpa momento rūsio patalpa tapo susijusi funkciniu ryšiu su kitame pastate esančiu vienu iš 24 butų.

37Sprendžiant klausimą, ar butas S. M. parduotas su rūsiu, ar be rūsio, taikytini butų privatizavimo procesą reguliavę teisės aktai (Butų privatizavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimas Nr.309 „Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos“, Centrinės privatizavimo komisijos protokolai).

38Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarime Nr. 309 „Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos“ patvirtintos valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklių 6-11 punktuose nustatyta parduodamų namų, butų įkainojimo tvarka. 7 punkte nurodyta: „Buto bendrąjį (naudingąjį) plotą sudaro kambarių, virtuvės, koridorių, tualeto, vonios, taip pat kūrybinių dirbtuvių ir kitų patalpų, turinčių su butais bendrąjį funkcinį ryšį, plotas. <...> rūsiuose įrengtų sandėliukų plotas į namo, buto bendrąjį (naudingąjį) plotą neįskaičiuojamas. <...> Gyvenamojo namo (buto) kaina mažinama (procentais), jeigu: nėra vandentiekio – 4; nėra kanalizacijos – 4, nėra karšto vandens – 5; nėra centrinio šildymo – 8; <...> gyvenamųjų patalpų aukštis mažesnis negu 2,5 metro – 2; nepatogus buto išplanavimas (yra nors vienas pereinamasis kambarys, įėjimas į virtuvę per gyvenamąjį kambarį, vonia su tualetu įrengti kartu, nėra balkono, lodžijos, rūsyje - sandėliuko) – 2; <...>“. Iš byloje esančio pirkėjai S. M. parduodamo buto Kaune, ( - ), įkainavimo akto, patvirtinto 1992-07-23 (4 t. 87 b.l.. originalas – voke 5 tomo pabaigoje), matyti, kad pagal Taisyklių 7 punktą nustatyta šio buto 1 kv. metro bendrojo (naudingojo) galiojanti kaina mūriniame mažabučiame (3-12 butų) name – 260 rb yra sumažinta 2 procentais dėl neįrengtų komunalinių patogumų (įkainavimo akto 1.1 ir 1.2 eilutės). Kainos sumažinimo dydis - 2 procentai - atitinka Taisyklių 7 punkte patvirtintą kainos sumažinimo dydį esant nepatogiam buto išplanavimui (kai nėra rūsyje sandėliuko). Pagal Taisyklių 7 punkte išvardintus buto kainos mažinimo atvejus, 2 procentais kaina mažinama tik dviem atvejais: kai gyvenamųjų patalpų aukštis mažesnis negu 2,5 metro, ir kai nepatogus buto išplanavimas. Iš buto patalpų plano matyti, kad patalpų aukštis – 2,56 m. Iš to seka, kad buto 1 kv. metro kaina sumažinta dėl nepatogaus buto išplanavimo, kai nėra rūsyje sandėliuko. Įvertinus buto įkainavimo duomenis, darytina išvada, kad buto kaina paskaičiuota, parduodant butą be rūsio.

39Teismo padarytą išvadą, kad butas S. M. parduotas be rūsio, patvirtinta ir Centrinės privatizavimo komisijos 1992 m. balandžio 3 d. posėdžio protokole Nr. 37, 4.2 punkte pateiktas išaiškinimas dėl negyvenamųjų patalpų, esančių privatizuojamų pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą gyvenamųjų namų rūsiuose, pusrūsiuose ir palėpėse, privatizavimo tvarkos ir sąlygų. Šiame punkte nurodyta, kokiomis sąlygomis Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka gali būti parduodamos negyvenamosios patalpos nuomininkams asmeninės nuosavybės teise kartu su privatizuojamu butu. Išaiškinimo 4.2.1.1 punkte paminėti rūsiuose įrengti sandėliukai, jeigu jie įtraukti į buto inventorizavimo bylą kaip buto priklausiniai. Būtent šiuo išaiškinimu grindžiami ieškovo argumentai, kad butas S. M. parduotas su rūsiu. Ieškovo atstovė teigė, kad sudarant 1992-07-24 buto privatizavimo sutartį su S. M., buto ( - ) kadastrinių matavimų bylutėje rūsio patalpa pažymėta R-6 plane ir įtraukta į butą eksploataciją, pažymėtas rūsio plotas 4,21 kv.m (pridėta NTKR byla, inv. Nr. 10857, adresas Miško g.17-11). Teismas pažymi, kad nagrinėjamos bylos atvejis nepatenka į minėtą Centrinės privatizavimo komisijos išaiškinimo sritį, nes 4.2 punkte pateiktas išaiškinimas dėl tų negyvenamųjų patalpų privatizavimo kartu su butu, kurios yra pusrūsiuose ir palėpėse to paties gyvenamojo namo, kaip ir privatizuojamas butas. S. M. privatizuojamas butas buvo gyvenamajame name 1A3p, ( - ), kuriame nėra rūsio, o rūsys pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis yra kitame gyvenamajame name 2A2p (( - )), todėl ginčo rūsys negali būti laikomas kitame name esančio buto priklausiniu. Vien rūsio pažymėjimas plane, esančiame buto ( - ) kadastrinių matavimų byloje, nesudaro pagrindo pripažinti, kad kitame name 2A2p, ( - ), esantys rūsys yra šio buto priklausinys.

40Dėl gyvenamojo namo 2A2p patalpų. Iš NTR Nr. 20/120229 išrašo (6 t. 150-152 b.l.) matyti, kad pastato - gyvenamojo namo 2A2p ( - ), Kaune, statybos metai - 1940 m., rekonstravimo pabaigos metai – 1964 m. Bendras plotas – 181,55 kv.m, naudingas plotas – 124,7 kv.m, rūsių plotas – 57,48 kv.m. Šis pastatas dalinės nuosavybės teise priklauso dviems bendraturčiams: 0,49 dalys – J. S. ir 0,51 – S. V.. Iš byloje esančių šio namo patalpų eksploatacijos duomenų (4 t. 91 b.l. antra pusė ir 94 b.l. antra pusė) matyti, kad pirmajame aukšte yra patalpos nuo 13-1 iki 13-9 (13-1/4,33; 13-2/8,65; 13-3/6,09; 13-4/2,84; 13-5/1,03; 13-6/12,18; 13-7/15,63; 13-8/8,62; 13-9/1,38), visų pirmojo aukšto patalpų plotas - 60,75 kv.m (=4,33+8,65 +6,09 +2,84+1,03+12,18+15,63+8,62+1,38). Antrame namo aukšte yra patalpos nuo 14-1 iki 14-7 (14-1/3,30; 14-2/8,07; 14-3/7,64; 14-4/3,31; 14-5/1,53; 14-6/22,74; 14-7/16,73), visų antro aukšto patalpų plotas – 63,32 kv.m (=3,30+8,07+7,64+3,31+1,53+22,74+16,73). Rūsyje yra patalpos nuo R-1 iki R-8 (R-1/6,56; R-2/24,51; R-3/3,42; R-4/8,93; R-5/2,40; R-6/4,21; R-7/4,51; R-8/2,94). Bendras rūsio patalpų plotas – 57,48 kv.m (=6,56+24,51+3,42+8,93+2,40+4,21+4,51+2,94). Abiejose pradinių savininkų (V. B. ir S. V.) privatizavimo sutartyse, 1992-10-19 ir 1992-10-20, nurodyta, kad atitinkamos gyvenamojo namo dalys – 0,49 ir 0,51 – parduodamos su rūsio patalpomis; taip pat nurodyta, kad šios dalys paskaičiuotos, įvertinus visą bendrąjį gyvenamojo namo plotą ir naudingąjį plotą. Pagal NTR išrašo duomenis matyti, kad į šį plotą įskaičiuotos visos šiame name esančios rūsio patalpos. Teismas daro neginčytiną išvadą, kad pradinėse gyvenamojo namo 2A2p, ( - ), privatizavimo sutartyse nurodytos dalys 0,49 ir 0,51 – apskaičiuotos nuo visų gyvenamajame name esančių patalpų ploto, įskaitant visas pirmame, antrame ir rūsyje esančias patalpas.

41Byloje iš esmės nėra ginčo, kad rūsio patalpa R-6/4,21 kv.m, esanti gyvenamajame name 2A2p ( - ) (buvęs adresas ( - ), Kaune) nėra savarankiškas turtas, o antraeilis daiktas. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Gyvenamasis namas 2A2p ( - )yra pagrindinis daiktas, o visos rūsio patalpos, įskaitant ir ginčo patalpą R-6, yra antraeilis, tiesiogiai susijęs su šiuo pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsniu antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Pradinėse privatizavimo sutartyse nurodyta, kad parduodamos gyvenamojo namo 0,51 ir 0,49 dalys, paskaičiuotos nuo visų name esančių patalpų ploto. Taigi, ir pagal sutarčių nuostatas, ir pagal teisinį reglamentavimą, antraeilį daiktą (ginčo rūsį) ištiko pagrindinio daikto likimas, t. y. ginčo rūsys minėtų sutarčių pagrindu ir vėlesniais perleidimo sandoriais priklauso gyvenamojo namo 2A2p ( - ), Kaune, bendraturčiams. Iš to seka, kad ginčo rūsys negalėjo būti savarankišku civilinių teisinių santykių objektu, kurį galima būtų parduoti kartu su kitame daugiabutyje esančiomis gyvenamosiomis patalpomis, su kuriomis jis nesusijęs.

42Atmestini ieškovo teiginiai, kad rūsio patalpa R-2 priklauso „Kauno vandenims“, nes pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis visos 57,48 kv.m bendro ploto rūsio patalpos dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovams J. S.i ir S. V., kurių dalys - 0,49 ir 0,51. UAB „Kauno vandenims“ nuosavybės teise priklauso tik inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai, kurių ilgis 13,97 m. ir 11,36 m (NTR duomenys dėl turto registro Nr. 20/120229). NTR duomenys laikomi teisingais, kol nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

43Ieškovas ir jo atstovė teigė, kad S. M. buto pirkimo sutartis sudaryta anksčiau (1992-07-24), nei V. B. ir S. V. (atitinkamai 1992-10-19 ir 1992-10-20). Šis argumentas nesudaro pagrindo pripažinti, kad nuosavybės teisė į ginčo rūsį turi būti pripažinta S. M. buto vėlesniam savininkui P. S.. Teismas pažymi, kad sandorių sudarymo eiliškumas laiko atžvilgiu būtų svarbus kriterijus tik tuo atveju, jei kitos gyvenamųjų patalpų privatizavimo sąlygos būtų panašios. Šiuo atveju viena šalis privatizavo butą daugiabučiame name, kuriame nėra rūsio. Kita šalis – privatizavo dalis gyvenamojo namo, turinčio antraeilį daiktą - rūsį, ir namo dalys jų privatizavimo metu paskaičiuotos nuo ploto visų šiame name esančių patalpų, įskaitant ir rūsio patalpų plotą.

44Registrų centras, 2006-03-28 įrašydamas pastabą, patikslino kadastro duomenis (perkelti duomenys iš buto savininko kadastrinės bylos ir nurodyta, kad rūsys R-6 yra kitame gyvenamajame name). Tačiau 1992-07-24 buto privatizavimo sutartyje nebuvo nurodyta, kad kartu su butu parduodama rūsio patalpa yra kitame nei butas name. Pirmoji buto savininkė S. M. nuo buto įsigijimo 1992-07-24 iki jo pardavimo 2001-08-02 A. L. nereiškė reikalavimo patikslinti buto pirkimo-pardavimo sutartį ir nesikreipė dėl registro duomenų, susijusių su ginčo rūsiu, patikslinimo. Buto pirkimo pardavimo sutartyje 2001-08-02 nurodytas tik parduodamas butas, rūsys nenurodytas. A. L. kreipėsi į VĮ Registrų centrą tik 2006-03-21, t.y. prieš parduodama butą ieškovui P. S..

45Byloje nenustatyta jokių duomenų, kad gyvenamojo namo 2A2p pradiniai bendrasavininkai V. B. ir S. V. būtų atlikę neteisėtus veiksmus, sudarydami 1992-10-19 ir 1992-10-20 privatizavimo sutartis. Iš šių sutarčių matyti, kad pirkimo-pardavimo objektas yra ne atskiri butai, o 0,51 ir 0,49 dalys gyvenamojo namo su rūsio patalpomis. Iš sutartyse nurodyto namo bendro ploto 182,22 kv.m matyti, kad apskaičiuojant kiekvienam bendraturčiui tenkančias dalis 0,51 ir 0,49, įvertintos absoliučiai visos name 2A2p esančios patalpos (ir pirmojo bei antrojo aukšto, ir rūsio), ir kiekvienam bendraturčiui parduodama dalis nustatyta pagal visas šiame name esančias patalpas. Minėta, kad pradiniai šio turto savininkai privatizavimo sutartis sudarė teisėtai, jų veiksmuose nėra jokių teisei prieštaraujančių veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimą teisme pripažinti negaliojančiomis pradinių privatizavimo sutarčių dalis dėl parduotos rūsio patalpos R-6/4,21 kv.m pareiškė trečiasis kitame name esančio buto savininkas, yra pagrindas pripažinti, kad tokiam reikalavimui pareikšti praleistas ieškinio senaties terminas. Visi vėlesni sandoriai – dėl 0,49 namo dalies paveldėjimo, dėl namo 0,51 ir 0,49 dalių naudojimosi tvarkos nustatymo ir dėl namo 0,49 dalies perleidimo pagal 2006-03-21 pirkimo-pardavimo sutartį atsakovui J. S. – yra pasekmė pradinių 1992-10-19 ir 1992-10-20 privatizavimo sandorių. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl pradinių privatizavimo sandorių dalių dėl parduodamos rūsio R-6 patalpos pripažinimo negaliojančiomis, atmestini kaip išvestiniai iš pirmojo ieškinio reikalavimo ir visi kiti patikslinto ieškinio reikalavimai: iš dalies pripažinti negaliojančiais turto paveldėjimo, naudojimosi tvarkos nustatymo, ir pirkimo-pardavimo sandorius dalyje dėl rūsio patalpos R-6/4,21 kv.m perleidimo ir pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į rūsio patalpą R-6. Patikslinto ieškinio reikalavimai dėl įpareigojimo atlaisvinti įėjimą į ginčo rūsio patalpą ir nustatyti servitutą per rūsio patalpas R-1 (6,56 kv.m) ir R-3 (3,42 kv.m), yra išvestiniai iš pagrindinių reikalavimų pripažinti iš dalies negaliojančiomis pradines gyvenamojo namo 2A2p, ( - ), privatizavimo sutarties dalis dėl parduotos ginčo rūsio patalpos ir pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į ginčo rūsį.

46Atmestini kaip teisiškai nereikšmingi ieškovo ir jo atstovės argumentai, kad pagal Registrų centro butų sąrašą gyvenamajame name 1A3p ( - ) (5 t. 124-125), butų Nr. 3,1,7,11 savininkai nusipirko butus su rūsiu, o name 2A2p yra 5 rūsio patalpos, kurios priklauso ieškovui ir kitiems naudotojams, bet ne atsakovams. Ieškovo atstovė teigė, kad penkiomis rūsio patalpomis naudojosi daugiabučio gyvenamojo namo 1A3p (Miško g. 17) penkių butų savininkai, kol patalpas nusipirkęs J. S. nebeleido naudotis rūsiu, įdėjęs rakinamas metalines duris. Šie argumentai teisiškai nereikšmingi, nes naudojimasis patalpa nuosavybės teisių į ją nesukuria. Taip pat atmestini ieškovo atstovės argumentai, kad V. B. ir S. V. perkamų patalpų - atitinkamai butų Nr.13 ir Nr. 14 - techniniame pase nepažymėtos rūsio patalpos; buto Nr. 13 techniniame pase nurodyta, kad rūsio patalpų nėra. Ieškovo atstovės nurodyti neatitikimai teisiškai nereikšmingi, nes visos gyvenamojo namo 2A2p perkamos patalpos kartu su visomis rūsio patalpomis nurodytos 1992-10-19 ir 1992-10-20 privatizavimo sutartyse, kuriose pirkimo-pardavimo dalykas yra ne butai, o gyvenamojo namo dalys, atitinkamai 0,49 V. B. ir 0,51 S. V..

47Apibendrindamas visus aukščiau išdėstytus argumentus, teismas daro šias išvadas. Pirma, gyvenamajame dvibutyje name 2A2p (( - )) esanti rūsio patalpa R-6 nėra susijusi funkciniu ryšiu su daugiabučiame name 1A3p (( - )) esančiu ieškovui nuosavybės teise priklausančiu butu Nr. 11. Taigi, rūsio patalpa R-6 nėra ir niekada nebuvo šio buto priklausinys (CK 4.19 str., 1964 m. 153 str.). Antra, pirmoji ieškovui priklausančio buto savininkė S. M., sudarydama 1992-07-24 buto pirkimo-pardavimo sutartį su Kauno miesto valdyba pagal Butų privatizavimo įstatymą, nupirko tik gyvenamąsias patalpas (butą Nr. 11, esantį daugiabučiame name 1A3p ( - )), bet nenupirko rūsio patalpos, esančios kitame pastate 2A2p. Trečia, ginčo patalpa R-6, kartu su visomis kitomis rūsio patalpomis, yra dvibučio gyvenamojo namo 2A2p dalis, kuri kaip antraeilis daiktas buvo parduota pagal pradinius 1992-10-19 ir 1992-10-20 privatizavimo sandorius šio namo dalių pirkėjams V. B. ir S. V..

48Ieškovo reikalavimo pripažinti iš dalies negaliojančiomis pradines privatizavimo sutartis, sudarytas 1992-10-19 su V. B. ir 1992-10-20 su S. V., patenkinimas, dalyje dėl ginčo rūsio patalpos, praėjus 20 metų nuo šių sandorių sudarymo, prieštarautų civilinių teisinių santykių stabilumo principui, pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas savininko teises. Remiantis išdėstytais argumentais, visi patikslinto ieškinio reikalavimai atmestini, o patikslinto priešieškinio reikalavimai, susiję su sandorių dalių dėl ginčo rūsio patalpos ir perdavimo-priėmimo aktų dalių pripažinimo negaliojančiomis, tenkintini.

49Dėl priešieškinio reikalavimų panaikinti registro pastabą ir registratoriaus sprendimus

50Bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas (teritorinis registratorius), tenkinęs A. L., ankstesnės buto ( - ) savininkės, 2006-03-20 prašymą patikslinti rūsio R-6 duomenis, 2006-03-28 šio buto registre Nr. 20/120237 įrašė pastabas ir nuorodą, kad „kadastro bylos duomenimis rūsio patalpa 4,21 kv.m pažymėta R-6 yra pastate 2A2p ( - )“ (NTR bylos, registro Nr. 20/120237 28, 32-33 b.l.).

51Atsakovai J. S. ir S. V. 2010-02-26 prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą (teritorinį registratorių) dėl minėtos pastabos registro įraše Nr.20/120237 panaikinimo (2 t. 39-40 b.l.). Prašymas atmestas VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010-03-04 sprendimu Nr. (3.4.5)S-925, kuris grindžiamas tuo, kad ginčijama pastaba atitinka buto Nr. 11 kadastro ir registro byloje Nr. 20/120237 esančius dokumentus: pirkimo-pardavimo sutartyje (1992-07-24, Nr. 21-3180) pagal Butų privatizavimo įstatymą Nr. I-1374, nurodyta, kad butas privatizuojamas su rūsiu (2 t. 41 b.l.). Atsakovai šį teritorinio registratoriaus sprendimą apskundė Centriniam registratoriui (2 t. 42-46 b.l.). Centrinio registratoriaus - VĮ Registrų centro - ginčų nagrinėjimo komisija 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 74 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. Centrinis registratorius sprendime nurodė, kad taisyti duomenis nėra pagrindo, nes įrašas registre dėl butui priklausančios 4,21 kv.m rūsio patalpos R-6 buvimo vietos pastate 2A2p, ( - ), atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, t.y. kadastrinių matavimų bylą bei 1992-07-24 ir 2007-08-01 pirkimo-pardavimo sutartis.

52Atsakovai, apskųsdami Centriniam registratoriui teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą dėl atmesto prašymo panaikinti registro pastabą, pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnis). Teismas atmeta atsakovo VĮ Registrų centro argumentus, kad atsakovo priešieškinys negalėjo būti priimtas, nes Centrinio registratoriaus sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Teismas pažymi, kad ginčas yra susijęs su nuosavybės teisėmis į ginčo rūsio patalpą R-6, todėl toks ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

53Atsakovas VĮ Registrų centras savo atsikirtimus į priešieškinio reikalavimus grindė argumentais, kad priešieškinio reikalavimai panaikinti registro pastabą ir teritorinio bei Centrinio registratorių sprendimus, yra pertekliniai, nes teismo sprendimu išsprendus klausimą dėl nuosavybės teisių į ginčo rūsio patalpą, teismo sprendimas yra pakankamas pagrindas nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pakeisti registro duomenis.

54Nekilnojamojo turto registro paskirtis - nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 ir 2 straipsniai). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnis).

55Netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo tvarka numatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) 33 straipsnyje. Suinteresuoti asmenys, sužinoję, jog į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų (NTRĮ 33 straipsnio 1 dalis). Pagal šio straipsnio 2 dalį techninės klaidos gali būti ištaisytos, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus; apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus.

56Teismas sutinka su VĮ Registro centro argumentais, kad registro Nr. 20/120237 pastaba yra informacinio pobūdžio, bet nesutinka su argumentais, kad šia pastaba nebuvo pažeistos atsakovų teisės. Remiantis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika, Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas negalimas, jei toks ištaisymas gali pažeisti teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus; klaidos taisymo procedūra gali būti taikoma išimtinais atvejais, kai visiškai nekyla abejonių dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo (išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A7-1020/2003 ir 2009-06-18 sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-725/2009). Teismas pažymi, kad registro tvarkytojas įrašydamas nekilnojamojo turto registre Nr. 20/120237 pastabą dėl rūsio R-6 buvimo vietos (pastatas 2A2p, ( - )) nurodė duomenis kito registro Nr. 20/120229, kuriam priklauso pastatas 2A2p - gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1988-0006-7028), - tačiau šiame registre nėra jokių pastabų ir nuorodų, kad rūsio patalpa R-6 yra kitu registro numeriu įregistruoto turto priklausinys. Registro Nr. 20/120237 pastabos dėl rūsio buvimo vietos gyvenamajame name 2A2p įrašymas tiesiogiai susijęs su šio namo bendraturčių teisėmis. Pagal NTR Nr. 20/120229 duomenis visas nekilnojamasis daiktas 2A2p (įskaitant ir rūsio patalpas su ginčo rūsio patalpa R-6) bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklauso J. S. - 0,49 dalys ir S. V. - 0,51 dalis. Pastabos įrašymas registre 20/120237, nepatikrinus registro Nr. 20/120229 duomenų dėl nuosavybės teisių į pastatą 2A2p (unikalus Nr. ( - )), neatitiko NTRĮ 33 straipsnio 2 dalies reikalavimo, kad registro duomenys gali būti tikslinami tik tuo atveju, jei nebus pažeisti trečiųjų asmenų teisėti interesai. Be to, apie įrašytą registro pastabą dėl rūsio buvimo vietos nebuvo pranešta atsakovams, gyvenamojo namo 2A2p bendraturčiams. Tuo pažeistas kitas NTRĮ 33 straipsnio 2 d. reikalavimas – apie registro duomenų tikslinimą pranešti asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą.

57Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad registro pastabos įrašymas neatitiko NTRĮ 33 straipsnio 2 dalies sąlygų, todėl ši pastaba iš Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/120237 duomenų turi būti pašalinta.

58Išsprendus iš esmės ginčą dėl nuosavybės teisių į ginčo rūsio patalpą R-6 ir pašalinus registro pastabą dėl šios rūsio patalpos buvimo vietos, teismas priešieškinio reikalavimus, susijusius su teritorinio ir Centrinio registratorių priimtų sprendimų teisėtumu, vertintina kaip perteklinius ir palieka juos nenagrinėtais (CPK 296 straipsnio 12 punktas). Atsakovai tik paskutiniame 2012-11-05 patikslintame priešieškinyje (5 t. 25-30 b.l.) pareiškė reikalavimą pripažinti negaliojančia pradinės ieškovo buto privatizavimo sutarties dalį dėl įrašo, kad butas parduotas su rūsiu. Pareiškus šį reikalavimą, teritorinio ir Centrinio registratoriaus sprendimų teisėtumo įvertinimas nesukels teisinių pasekmių, nes buto privatizavimo sandorio dalies (dėl parduodamo) rūsio pripažinimas negaliojančiu sudarys pagrindą pakeisti registro duomenis.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Atsakovę S. V. atstovavo advokatas J. S. pagal 2009-11-03 atstovavimo sutartį (1 t. 94 b.l.). Atsakovė S. V. prašo priteisti 2000 Lt jos patirtų atstovavimo išlaidų už atsiliepimo, priešieškinio surašymą, jų tikslinimą ir advokato atstovavimą teisme pagal 2013-01-09 pinigų priėmimo kvitą (5 t. 136-139 b.l.). Atmetus visus patikslinto ieškinio reikalavimus, šios išlaidos atsakovei S. V. priteistinos iš ieškovo P. S. (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

61Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje sudaro 218,54 Lt, kurios valstybei priteistinos iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

63patikslintą ieškinį atmesti.

64Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies:

651) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 1992 m. liepos 24 d. sutarties, reg. Nr. 21-3180, pagal kurią Kauno miesto valdyba pardavė, o S. M. pirko dviejų kambarių butą Nr. 11, 49,55 kv.m bendro ploto, esantį gyvenamajame name ( - ), Kaune, dalį – įrašą, kad parduodamas rūsys;

662) pripažinti negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. RK 5918, pagal kurią A. L. pardavė, o P. S. nupirko butą su rūsiu, dalį dėl rūsio patalpos R-6 (4,21 kv. m), esančios pastate 2A2p adresu ( - ), pardavimo P. S. asmeninėn nuosavybėn;

673) Pripažinti negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 1 d. turto priėmimo-perdavimo akto, reg. Nr. RK 5919, dalį dėl rūsio patalpos R-6 (4,21 kv. m), esančios pastate 2A2p adresu ( - ), priėmimo-perdavimo.

684) pašalinti Nekilnojamojo turto registre Nr. 20/120237 11 punkte įrašytas registro pastabas ir nuorodas: „Kadastro bylos duomenimis, rūsio patalpa 4,21 kv.m pažymėta R-6 yra pastate 2A2p - adresu ( - )“.

69Patikslinto priešieškinio reikalavimus, susijusius su teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus priimtų sprendimų teisėtumu, palikti nenagrinėtus.

70Priteisti iš ieškovo P. S. (asmens kodas ( - )) atsakovei S. V. (asmens kodas ( - ) 2000 Lt (du tūkstančius litų) atstovavimo išlaidų.

71Priteisti iš ieškovo P. S. (asmens kodas ( - )) 218,54 Lt (du šimtus aštuoniolika Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

72Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas P. S. 2012-11-19 patikslintu ieškiniu (5 t. 39-45 b.l.) prašo:... 4. 1) pripažinti jam nuosavybės teises į rūsio patalpą R-6 (4,21 kv. m),... 5. 2) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 1992-10-19 privatizavimo sutarties,... 6. 3) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 1992-10-20 privatizavimo sutarties,... 7. 4) Pripažinti iš dalies negaliojančiu 2000 m. liepos 20 d. paveldėjimo... 8. 5) Nuo sutarties pasirašymo momento pripažinti iš dalies negaliojančiu... 9. 6) Nuo sutarties pasirašymo momento pripažinti iš dalies negaliojančiu... 10. 7) Pripažinti negaliojančia 2006-03-21 priėmimo-perdavimo akto 1 punkto... 11. 8) Įpareigoti J. S. ir S. V. savo sąskaita ir jėgomis per 10 (dešimt)... 12. 9) Priteisti P. S. iš J. S. ir S. V. bylinėjimosi išlaidas.... 13. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso butas su... 14. Ieškovas negali pateikti į jam priklausančią rūsio patalpą R-6, (4,21... 15. Atsakovai J.S. ir S. V. 2012-11-05 patikslintu priešieškiniu (5 t. 25-30... 16. 1) pripažinti iš dalies negaliojančia 1992-07-24 pirkimo-pardavimo sutartį... 17. 2) pripažinti iš dalies negaliojančia 2007-08-01 pirkimo pardavimo sutartį,... 18. 3) panaikinti... 19. a) 2010 m. kovo 4 d. VĮ Registrų centro Kauno filialo sprendimą Nr. (3.4.5)... 20. b) 2010 m. balandžio 23 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo... 21. c) neteisėtą registro Nr. 20/120237, adresu ( - ), Kaune, pastabą... 22. Atsakovai patikslintame priešieškinyje nurodo (5 t. 25-30 b.l.), kad... 23. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į patikslintą ieškinį (5 t.... 24. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į patikslintą priešieškinį... 25. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime (4 t. 69-73 b.l) ir rašytiniuose... 26. Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 27. Tarp šalių kilo ginčas dėl nuosavybės teisių į rūsio patalpą R-6 (4,21... 28. Dėl buto ( - ), Kaune, privatizavimo ir vėlesnių jo perleidimo sandorių... 29. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 1992 m. liepos 24 d. Lietuvos... 30. Dėl gyvenamojo namo 2A2p, ( - ), Kaune, privatizavimo ir vėlesnių sandorių.... 31. Iš Nekilnojamojo turto registro Nr. 20/120229 išrašo matyti, kad gyvenamasis... 32. Nagrinėjamoje byloje yra susidarė tokia faktinė situacija, kai nuosavybės... 33. Sprendžiant šį ginčą esminę reikšmę turi nustatymas teisiškai... 34. Šalims priklausančių gyvenamųjų patalpų pirmieji savininkai jas pirko iš... 35. Buto privatizavimo sandoris sudarytas 1992-07-23, todėl teisiniams santykiams... 36. Atmestini ieškovo ir jo atstovės teiginiai, kad rūsio patalpos name 2A2p yra... 37. Sprendžiant klausimą, ar butas S. M. parduotas su rūsiu, ar be rūsio,... 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarime Nr. 309 „Dėl... 39. Teismo padarytą išvadą, kad butas S. M. parduotas be rūsio, patvirtinta ir... 40. Dėl gyvenamojo namo 2A2p patalpų. Iš NTR Nr. 20/120229 išrašo (6 t.... 41. Byloje iš esmės nėra ginčo, kad rūsio patalpa R-6/4,21 kv.m, esanti... 42. Atmestini ieškovo teiginiai, kad rūsio patalpa R-2 priklauso „Kauno... 43. Ieškovas ir jo atstovė teigė, kad S. M. buto pirkimo sutartis sudaryta... 44. Registrų centras, 2006-03-28 įrašydamas pastabą, patikslino kadastro... 45. Byloje nenustatyta jokių duomenų, kad gyvenamojo namo 2A2p pradiniai... 46. Atmestini kaip teisiškai nereikšmingi ieškovo ir jo atstovės argumentai,... 47. Apibendrindamas visus aukščiau išdėstytus argumentus, teismas daro šias... 48. Ieškovo reikalavimo pripažinti iš dalies negaliojančiomis pradines... 49. Dėl priešieškinio reikalavimų panaikinti registro pastabą ir... 50. Bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas... 51. Atsakovai J. S. ir S. V. 2010-02-26 prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro... 52. Atsakovai, apskųsdami Centriniam registratoriui teritorinio registratoriaus... 53. Atsakovas VĮ Registrų centras savo atsikirtimus į priešieškinio... 54. Nekilnojamojo turto registro paskirtis - nekilnojamiesiems daiktams,... 55. Netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo tvarka... 56. Teismas sutinka su VĮ Registro centro argumentais, kad registro Nr. 20/120237... 57. Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad registro... 58. Išsprendus iš esmės ginčą dėl nuosavybės teisių į ginčo rūsio... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Atsakovę S. V. atstovavo advokatas J. S. pagal 2009-11-03 atstovavimo sutartį... 61. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje sudaro 218,54 Lt,... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 63. patikslintą ieškinį atmesti.... 64. Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies:... 65. 1) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 1992 m. liepos 24 d.... 66. 2) pripažinti negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 1 d. pirkimo-pardavimo... 67. 3) Pripažinti negaliojančia 2007 m. rugpjūčio 1 d. turto... 68. 4) pašalinti Nekilnojamojo turto registre Nr. 20/120237 11 punkte įrašytas... 69. Patikslinto priešieškinio reikalavimus, susijusius su teritorinio... 70. Priteisti iš ieškovo P. S. (asmens kodas ( - )) atsakovei S. V. (asmens kodas... 71. Priteisti iš ieškovo P. S. (asmens kodas ( - )) 218,54 Lt (du šimtus... 72. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...