Byla e2-1141-494/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Stromlita“ atstovui direktoriui A. Ž., advokatui V. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Stromlita“ ieškinį atsakovui UAB „AA Baltic Group“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 10027,02 EUR skolą, 6 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje bei rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškovas UAB „Stromlita“ (rangovas) ir atsakovas UAB „AA Baltic Group“ (užsakovas) 2016-08-18 sudarė statybos rangos sutartį. Pagal 2016-08-18 statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis), UAB „Stromlita“ įsipareigojo atlikti ( - ), vienbučio gyvenamojo namo bei ūkinio pastato statybos darbus (toliau – Darbai). Pirmoje lokalinėje sąmatoje sudarytoje pagal 2016-03 kainas, kurią pasirašė ieškovas ir atsakovas, nurodyta, kad vienbučio gyvenamojo namo ( - ), bendra statybinių darbų, pamatų įrengimo kaina yra 10355,61 Eur su PVM. Antroje lokalinėje sąmatoje sudarytoje pagal 2016 m. kovo mėn. kainas, kurią šalys taip pat pasirašė, nurodyta, kad žemės darbų kaina yra 567,96 Eur. Taigi, bendra vienbučio gyvenamojo namo be ūkinio pastato pamatų ir žemės darbų ( - ), įrengimo preliminari kaina pagal lokalines sąmatas buvo nustatyta 10923,57 Eur su PVM. Rangovas kaip nurodyta Sutartyje kartu įrengė pamatus ir ūkiniam pastatui. Lokalinės sąmatos šalys nesudarė, tačiau užsakovas šiuos darbus priėmė pagal Atliktų darbų aktą, šių darbų kaina yra 1712,84 Eur su PVM. Darbų metu ieškovas taip pat pigiau atliko gyvenamojo namo žemės darbus. Atsakovas įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje ir jos prieduose suderintą pinigų sumą. Sutarties 7.1 punkte nurodyta, kad užsakovas turi teisę savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte. Atsisakyti priimti netinkamai atliktus darbus, kol nebus ištaisyti defektai. Užsakovas turi teisę duoti rangovui nurodymus dėl medžiagų pakeitimo. UAB „AA Baltic Group“ direktorius A. L., kuris taip pat yra ir UAB „ Ginota“ direktorius, 2016-08-29 įsakymu Nr. 2016/08/29 paskyrė UAB „Ginota“ atestuotą darbų vadovą Ž. Š. atsakingu už darbus, jų kokybę, darbų priežiūrą ir saugą objekte ( - ). UAB „Stromlita“ darbus vykdė pagal projektuotojos V. B. parengtą vienbučio gyvenamojo namo ( - ) Nr. 4103/0100:778, statybos techninio projekto ginčui aktualią dalį (toliau – Projektas) bei kitus Lietuvos Respublikos norminius dokumentus. Visus darbus ieškovas vykdė laiku ir kokybiškai pagal Projektą ir jokių pretenzijų dėl darbų kokybės iš atsakovo negavo, o užsakovo paskirtas statybos darbų vadovas Ž.Š. 2016-10-10 pasirašė atliktų darbų aktus. Taip pat šiuos aktus pasirašė ir statybos techninis prižiūrėtojas – L.Z.. Po atliktų darbų aktų pasirašymo UAB „Stromlita“ išrašė ir pateikė UAB „AA Baltic Group“ PVM sąskaitą faktūrą serija ST Nr. 0004/04-17. Atsakovui vengiant atsiskaityti už kokybiškai atliktus darbus, ieškovas 2017-04-13 parengė ir registruotu laišku išsiuntė pretenziją, prašydamas apmokėti 10027,02 Eur už atliktus gyvenamojo namo ir ūkinio pastato pamatų, esančių ( - ) įrengimo darbus. Atsakovas net ir po pretenzijos išsiuntimo nesumokėjo už tinkamai atliktus ir priimtus darbus.

5Atsakovas UAB „AA Baltic Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nesutinka, kad pamatų įrengimo darbus ieškovas atliko tinkamai ir laiku bei, kad atsakovas atliktus statybos rangos darbus priėmė. Pažymėjo, kad pagal suderintą lokalinę sąmatą pasirašytą tiek ieškovo tiek ir atsakovo 2 pozicijoje nurodyta, jog ieškovas turėjo atlikti darbus gręžiniuose betonuojant iki 12 m. ilgio ir didesnio kaip D600 mm polių įrengimo II g. Grunte ištraukiant apsauginį vamzdį. Šių darbų kaina minėtoje sąmatoje buvo numatyta 6063,0 Eur., tačiau ieškovas atliko ne visus susitartus darbus, tai patvirtina ir ieškovo pateiktas Atliktų darbų aktas, kuriame nenurodyta, jog ieškovas darbus atliko ištraukiant apsauginį vamzdį. Ieškovo aktuoti darbai neatitinka techninės specifikacijos. Pagal ieškovo pateiktų darbų aktą atsakovas sumažino mokėtiną sumą už darbus 2652,21 Eur suma, nes ieškovas įvykdė nevisus įsipareigojimus. Sutarties 2.2 p. numatyta, kad statybos darbai atliekami remiantis techninio projekto bei Lietuvos Respublikos norminių dokumentų kokybės reikalavimais, kuriuos rangovas privalo atlikti iš savo medžiagų ir su savo įranga, veikdamas savo rizika ir savo atsakomybe, remdamasis sąlygomis išdėstytomis Sutartyje, kadangi ieškovo darbai neatitiko techninės specifikacijos ir ieškovas nepateikė atsakovui ištaisyto Atliktų darbų akto, atsakovas negalėjo atlikti jokių mokėjimų. Be to pažymėjo, kad atsakovas tiekė medžiagas už kurias ieškovas (rangovas) turėjo apmokėti pagal sutartį, nes įsipareigojo darbus atlikti kartu su medžiagomis, todėl užsakovas turį teisę atlikti išskaitymus iš mokėtinos sumos už tiektas medžiagas rangovui.

6Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Stromlita“ atstovas A. Ž. parodė, kad jis nuo 2015 m. yra ieškovo direktorius. Palaiko ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus argumentus.

7Ieškovo UAB „Stromlita“ atstovas advokatas V. S. parodė, kad statybos rangos sutartis su atsakovu buvo sudaryta 2016-08-18, ją pasirašė šalių direktoriai. Pagal sutartį buvo pasirašytos 2 lokalinės sąmatos dėl darbų atlikimo: pagal 2016 m. kovo mėn. kainas – tai gyvenamojo namo pamatų įrengimo darbai, viso 10355,61 Eur suma, bet reikalaujama suma pagal ją yra 8558,35 Eur be PVM 21 %. Ir antra lokalinė sąmata dėl žemės darbų atlikimo be PVM kaina nurodyta 469,39 Eur. Atsakovas paskyrė darbams atlikti atestuotą darbų vadovą Ž.Š.. Techniniame projekte aprašyta kokie darbai turi būti vykdomi ir ieškovas, vadovaujantis projektu atliko rangos darbus. Statybos techninę priežiūrą vykdė L.Z.. Taip pat atsakovas paprašė atlikti ūkinio pastato pamatų darbus, kurių kaina be PVM 1415,57 Eur nurodyta atliktų darbų akte. Gyvenamojo namo pamatų darbai buvo atlikti už 8435,78 Eur be PVM. Pagal atliktų darbų aktus už 2016 m. rugsėjo mėn. visa skolos suma yra 10027,02 Eur, t.y. 8435,78 Eur už gyvenamojo namo pamatų įrengimą ir žemės darbai be PVM – 149,24 Eur, už ūkinio pastato pamatų įrengimą kitame akte nurodyta 1415,57 Eur be PVM ir 26,44 Eur žemės darbai be PVM. Pagal abu aktus gaunasi 10027,02 Eur. Abu aktus pasirašė šalių atstovai, atsakovas jokių pretenzijų ieškovui neteikė iki kol atsakovas pateikė atsiliepimą. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, bet kadangi vengė, tai ieškovas kreipėsi į teismą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad ginčija sumą, nes jis turi teisę išskaityti už medžiagas. Sutartyje nurodyta, kad darbų kaina bus nustatoma pagal lokalines sąmatas, apie jokias medžiagas nebuvo kalbos. Ieškovas ir nereikalauja iš atsakovo už medžiagas. Atsakovas atsiliepime nurodė apie tai, kad ieškovas darbus atliko ištraukiant apsauginį vamzdį. Kad darbai buvo atlikti tinkamai, tai patvirtina pasirašyti aktai. Atsakovas nesumokėjo ieškovui nei dalies skolos. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas UAB „Stromlita“ (rangovas) ir atsakovas UAB „AA Baltic Group“ (užsakovas) 2016-08-18 sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią UAB „Stromlita“ įsipareigojo atlikti ( - ), vienbučio gyvenamojo namo bei ūkinio pastato statybos darbus. Pirmoje lokalinėje sąmatoje sudarytoje pagal 2016-03 kainas, kurią pasirašė ieškovas ir atsakovas, nurodyta, kad vienbučio gyvenamojo namo ( - ) bendra statybinių darbų, pamatų įrengimo kaina yra 10355,61 Eur su PVM. Antroje lokalinėje sąmatoje sudarytoje pagal 2016 m. kovo mėn. kainas, kurią šalys taip pat pasirašė, nurodyta, kad žemės darbų kaina yra 567,96 Eur. Bendra vienbučio gyvenamojo namo be ūkinio pastato pamatų ir žemės darbų ( - ). įrengimo preliminari kaina pagal lokalines sąmatas buvo nustatyta 10923,57 Eur su PVM. Užsakovas šiuos darbus priėmė pagal 2016 m. rugsėjo mėn. Atliktų darbų aktą, šių darbų kaina yra: už žemės darbus – 180,58 Eur su PVM ir už pamatus -10207,29 Eur su PVM. Rangovas, kaip nurodyta Sutarties 2.2 punkte, kartu įrengė pamatus ir ūkiniam pastatui. Lokalinės sąmatos šalys nesudarė, tačiau užsakovas šiuos darbus priėmė pagal 2016 m. rugsėjo mėn. Atliktų darbų aktą, šių darbų kaina yra: už žemės darbus – 31,99 Eur su PVM ir už pamatus - 1712,84 Eur su PVM. Darbus vykdė pagal projektuotojos V. B. parengtą vienbučio gyvenamojo namo ( - ), statybos projektą. UAB „ Ginota“ direktorius A. L. 2016-08-29 įsakymu Nr. 2016/08/29 paskyrė UAB „Ginota“ atestuotą darbų vadovą Ž.Š. atsakingu už darbus, jų kokybę, darbų priežiūrą ir saugą objekte ( - ). 2017-04-10 UAB „Stromlita“ išrašė ir pateikė UAB „AA Baltic Group“ PVM sąskaitą faktūrą serija ST Nr. 0004/04-17. Atsakovui vengiant atsiskaityti už kokybiškai atliktus darbus, ieškovas 2017-04-13 parengė ir registruotu laišku išsiuntė pretenziją, prašydamas apmokėti 10027,02 Eur už atliktus gyvenamojo namo ir ūkinio pastato pamatų, esančių ( - ) įrengimo darbus.

10Byloje ginčo, jog tarp šalių buvo sudaryta 2016-08-18 statybos rangos sutartis, nėra, tačiau atsakovas nesutinka, kad pamatų įrengimo darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku bei, kad atsakovas atliktus statybos rangos darbus priėmė.

11Dėl pamatų įrengimo darbų kokybės ir sutarties įvykdymo termino

12Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (CK 6.695 straipsnio 1 dalis).

13Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika”, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009). Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių. < ... > . Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Teismai turi įsitikinti, kad pakanka duomenų daryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų patikimi. Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Nešališka išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo turi būti daroma vadovaujantis logikos taisyklėmis, pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. Sasnauskas v. antstolė R. Mikliušienė ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; kt.).

14Nagrinėjamoje byloje atsakovas (užsakovas) nurodo atliktų darbų defektą, jog ieškovas turėjo atlikti darbus gręžiniuose betonuojant iki 12 m. ilgio ir didesnio kaip D600 mm polių įrengimo II g. grunte ištraukiant apsauginį vamzdį, tačiau ieškovas atliko ne visus susitartus darbus, tai patvirtina ir ieškovo pateiktas Atliktų darbų aktas, kuriame nenurodyta, jog ieškovas darbus atliko ištraukiant apsauginį vamzdį. Pagal ieškovo pateiktų darbų aktą atsakovui sumažino mokėtiną sumą už darbus 2652,21 Eur suma, nes ieškovas įvykdė nevisus įsipareigojimus.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Stromlita“ darbus vykdė pagal projektuotojos V.B. parengtą vienbučio gyvenamojo namo ( - ), statybos projektą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.655 str. 1 d.). Į bylą pateikti 2016 m. rugsėjo mėn. Atliktų darbų aktai patvirtina, kad užsakovo paskirtas statybos darbų vadovas Ž.Š. 2016-10-10 pasirašė atliktų darbų aktus. Taip pat šiuos aktus pasirašė ir statybos techninis prižiūrėtojas – L.Z..

16Atsakovas atliktų darbų trūkumą grindžia tuom, kad ieškovas pagal pateiktų darbų aktą sumažino atsakovui mokėtiną sumą už darbus 2652,21 Eur, nes ieškovas įvykdė ne visus įsipareigojimus. Pažymėtina, kad lokalinės sąmatose buvo nurodytos preliminarios kainos, nes, kaip matyti iš pateiktų į bylą įrodymų, kai kuriuos darbus (pvz. gyvenamojo namo žemės darbus) ieškovas atliko pigiau nei nurodyta lokalinėje sąmatoje, be to, 2017-04-10 PVM sąskaita – faktūra patvirtina, kad mokėtina atsakovo ieškovui suma 10027,02 Eur be 21 proc. PVM, nes pagal PVM 96 str. prievolė sumokėti PVM perduodama pirkėjui.

17Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai) (CK 6.662 str. 2, 3 d.). Patiektuose teismui 2016 m. rugsėjo mėn. Atliktų darbų aktuose nėra užfiksuoti darbų trūkumai ar defektai. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jis reiškė ieškovui pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo, darbų trūkumo ar termino praleidimo.

18Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė darbų trūkumo fakto.

19Dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų perdavimą ir priėmimą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, 6.694 straipsnio 5, 6 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „ Versenta“, bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005, 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Congestum group“ v. UAB ,,Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009).

21CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 6 dalyje nustatyta, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti.

22Atsakovas teigia, kad ieškovas klaidingai teigia, jog jis (atsakovas) atliktus statybos rangos darbus priėmė, be to nurodo, kad ieškovo darbai neatitiko techninės specifikacijos ir ieškovas nepateikė atsakovui ištaisyto Atliktų darbų akto, atsakovas negalėjo atlikti jokių mokėjimų.

23Kaip anksčiau nustatyta, jog užsakovo paskirtas statybos darbų vadovas Ž.Š. 2016-10-10 pasirašė atliktų darbų aktus, be to, šiuos aktus pasirašė ir statybos techninis prižiūrėtojas – L.Z.. Bylos nagrinėjimo metu nepateikta jokių įrodymų, jog buvo nustatyti darbų trūkumai, todėl atsakovo teiginys, jog jis atliktų statybos rangos darbų nepriėmė, atmestinas kaip neįrodytas. Be to, laikytina, jog ieškovas neturėjo pateikti atsakovui ištaisyto Atliktų darbų akto, nes atsakovas Atliktų darbų aktus priėmė (juos patvirtino savo parašu atsakovo (užsakovo) paskirtas statybos darbų vadovas Ž.Š.).

24Atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės, jog atsakovas tiekė medžiagas, už kurias ieškovas (rangovas) turėjo apmokėti pagal sutartį, todėl užsakovas turi teisę atlikti išskaitymus iš mokėtinos sumos, nepagrįstos jokiais įrodymais, todėl teismas dėl nurodytų aplinkybių plačiau nepasisako. Be to, atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog 2016-08-18 Statybos rangos sutarties 2.2 punkte yra nurodyta, jog statybos darbus privalo atlikti rangovas iš savo medžiagų.

25Pagal CK 6.2 straipsnį, prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnis), vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas įstatymas draudžia (CK 6.59 straipsnis).

26Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas prievolės tinkamai ir laiku atsiskaityti nevykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 10027,02 Eur skolą.

27Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 6 proc. metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (10027,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-28 dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

28Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas už advokato pagalbą sumokėjo 200,00 Eur (už procesinių dokumentų (pareiškimo) teismui dėl skolininko UAB „AA Baltic Group“ rengimą, atstovavimą teisme ir konsultacijas ginčo klausimu). Minėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, t.y. 200,00 Eur (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio“ 7, 8, 8.2, 8.19 punktų reikalavimų.

29Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 100 proc. reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 226,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 200,00 Eur išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, viso bylinėjimosi išlaidų – 426,00 Eur.

30Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

31Teismas, vadovaudamasis CPK 98 str., 178 str., 185 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., 271 str.,

Nutarė

32ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti ieškovui UAB „Stromlita“, į.k. 302987077, iš atsakovo UAB „AA Baltic Group“, į.k. 302800951, 10027,02 Eur (dešimt tūkstančių dvidešimt septynis eurus 02 ct) skolos, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 10027,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-08-28, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 426,00 Eur (keturis šimtus dvidešimt šešis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 4. Ieškinyje bei rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškovas UAB... 5. Atsakovas UAB „AA Baltic Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Stromlita“ atstovas A. Ž. parodė,... 7. Ieškovo UAB „Stromlita“ atstovas advokatas V. S. parodė, kad statybos... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas... 10. Byloje ginčo, jog tarp šalių buvo sudaryta 2016-08-18 statybos rangos... 11. Dėl pamatų įrengimo darbų kokybės ir sutarties įvykdymo termino... 12. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 13. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas... 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovas (užsakovas) nurodo atliktų darbų defektą,... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Stromlita“ darbus vykdė pagal... 16. Atsakovas atliktų darbų trūkumą grindžia tuom, kad ieškovas pagal... 17. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali... 18. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina... 19. Dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti darbų rezultatą ... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų... 21. CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 6... 22. Atsakovas teigia, kad ieškovas klaidingai teigia, jog jis (atsakovas) atliktus... 23. Kaip anksčiau nustatyta, jog užsakovo paskirtas statybos darbų vadovas... 24. Atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės, jog atsakovas tiekė medžiagas, už... 25. Pagal CK 6.2 straipsnį, prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių... 26. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darytina... 27. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 6 proc. metinės procesinės... 28. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas už advokato pagalbą... 29. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 30. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 31. Teismas, vadovaudamasis CPK 98 str., 178 str., 185 str., 259 str., 263 str.,... 32. ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti ieškovui UAB „Stromlita“, į.k. 302987077, iš atsakovo UAB... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...