Byla 2-1589/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pušų alėja“ direktoriaus D. A. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Pušų alėja“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Pušų alėja“ direktorius D. A. prašė iškelti atsakovui UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonė yra įkurta 2001 m. rugsėjo 4 d., ji nėra nutraukusi ūkinės – komercinės veiklos, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų, dalis skolų yra pradelsta, įmonė nėra pajėgi tinkamai vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Ritava“, taikė UAB „Pušų alėja“ turtui laikinąsias apsaugos priemones ir kt. Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismas nurodė, kad įmonė yra įsteigta ne mažiau kaip prieš trejus metus, turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau ūkinė – komercinė veikla nenutraukta, bankroto byla įmonei neiškelta, įmonės akcininkai pritaria įmonės restruktūrizavimui, patvirtino restruktūrizavimo plano matmenis, todėl, siekiant užtikrinti įmonės kreditorių interesus, įmonei taikytinos restruktūrizavimo teisės normos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantas AB „Swedbank“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Pušų alėja“. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais motyvais:

111. Teismas skundžiamą nutartį priėmė nepranešus apeliantui – UAB „Pušų alėja“ kreditoriui, o tai sudaro absoliutų skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindą.

122. UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo plano matmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, tai tik deklaratyvus ir formalus dokumentas, neatspindintis įmonės preliminaraus verslo plano, priemonių bei lėšų restruktūrizavimo įgyvendinimui, jame nenumatyti veiksmai, kuriais būtų atkuriamas mokumas ir atsiskaitoma su kreditoriais. Įmonės pagrindinė veikla yra gyvenamųjų namų statyba. Per paskutinius dvejus metus gyvenamųjų namų statyba nebuvo vykdoma, taigi įmonė faktiškai yra nutraukusi veiklą. Įmonė yra nemoki Įmonių bankroto įstatymo nustatyta prasme, todėl jai turi būti keliama bankroto, o ne restruktūrizavimo byla.

13Atsiliepimu į apelianto AB „Swedbank“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Pušų alėja“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundas yra nepagrįstas dėl šių priežasčių:

141. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl apie bylos nagrinėjimą nebuvo būtina pranešti visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Priimant nutartį ĮRĮ nuostatos pažeistos nebuvo. Be to, kol nėra patvirtintas apelianto kreditorinis reikalavimas, jis neturi teisės skųsti teismo nutarties.

152. Pateikti restruktūrizavimo plano matmenys atitinka jiems keliamus reikalavimus, numatytus ĮRĮ. Preliminariame verslo plane gali būti nurodytos ne visos priemonės, kurios bus taikomos restruktūrizavimo laikotarpiu. Įmonė veiklos nenutraukė, eksploatuoja pastatytą gyvenvietę, jos skolos nėra beviltiškos, nes yra dengtos nekilnojamuoju turtu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą. Pažymėtina tai, kad nors 2010-10-01 įsigaliojusio ĮRĮ redakcija (Įstatymas Nr. IX-218) iš esmės pakeitė kai kurių klausimų reglamentavimą, tačiau įstatymo tikslai, šio proceso principai išliko nepakitę.

20Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

21Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

22Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, atitinka įstatyme nustatytas sąlygas bei įvertinti, ar yra pagrindas bylą iškelti. Tačiau neturi apsiriboti vien formaliu patikrinimu, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti dokumentai, ar tie dokumentai formaliai tenkina ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o privalo įsitikinti, ar pateikti dokumentai yra teisėti ir tinkami, priimti įvertinus pačios įmonės, jos kreditorių interesus ir kreditorių galimybes teikti nuolaidas skolininkui.

23Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo, esminę reikšmę turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje UAB "Baltijos žuvys" D. A. Žiogas v. UAB "Baltijos žuvys", bylos Nr. 3K-3-496/2009). Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ įtvirtintus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau ir įvertina, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir kartu tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Turinčiai finansinių sunkumų įmonei tai – sudėtingas uždavinys, todėl teismas turėtų įvertinti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų esminių priemonių turinį ir tai, kaip kiekviena iš šių priemonių galės būti įgyvendinama realiomis sąlygomis ir prisidės prie įmonės veiklos, mokumo atkūrimo, atsiskaitymo su kreditoriais. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. ŽŪB "A. E. ", bylos Nr. 3K-3-263/2010; ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei ĮRĮ redakcijai, tačiau šios išvados yra aktualios taip pat ir nagrinėjamu klausimu.

24Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų pagrindu padarytas išvadas, sutinka su apelianto argumentais, jog teismas nepakankamai įvertino tai, ar egzistuoja sąlygos iškelti UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylą, išsamiai neanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose esančių duomenų, restruktūrizavimo plano metmenų, esminių priemonių, kuriomis įmonė planuoja siekti išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą. Taigi teismas nagrinėjamu atveju formaliai taikė įstatymą, vertindamas tik tam tikrus duomenis ir nepasisakydamas dėl kitų esminių aplinkybių bei šių aplinkybių visumos (CPK 265 str.).

25Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo bylos inicijavimo sąlygų ir tvarkos su teisiškai oficialiu kreditorių pritarimu, kaip tai buvo reglamentuota iki 2010-10-01 galiojusioje ĮRĮ redakcijoje, tačiau ĮRĮ normos privalo būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į restruktūrizavimo paskirtį ir siekiamus tikslus. Galiojančios ĮRĮ redakcijos normos, šį procesą taip pat betarpiškai sieja su įmonės kreditorių pagalba (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Šią normą sistemiškai aiškinant su ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte įtvirtinta sąlyga pradėti restruktūrizavimą matyti, kad toks procesas įmanomas tik gaunant įmonės kreditorių pagalbą (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, turi pareigą rūpestingai ir atidžiai įvertinti kreditorių pareikštus argumentus dėl pateiktų metmenų. Apeliantas, vienas didžiausių UAB “Pušų alėja” kreditorių, kurio finansinis reikalavimas yra 1 610 285, 75 Lt paskolos bei 211 271,31 Lt delspinigių, savo pastabų dėl įmonės restruktūrizavimo plano metmenų iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo (teismo posėdis buvo paskirtas 2011-03-10, procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas iki 2011-03-22) pateikti negalėjo, nes metmenys jam buvo išsiųsti tik 2010-03-08 (b. l. 98). Nors jis jau iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą išreiškė savo nesutikimą dėl UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Atskirąjį skundą apeliantas motyvavo tuo, kad metmenyse nurodytos priemonės neužtikrins įmonės mokumo atkūrimo, įmonė yra nemoki, jokios pelningos veiklos nevykdo. Tuo tarpu iš skundžiamos nutarties matyti, jog teismas tik formaliai vertino ar pateikti metmenys atitinka įstatymo reikalavimus, tačiau juose numatytų mokumo atkūrimo priemonių nevertino ir dėl jų iš viso nepasisakė (CPK 265 str.).

26Pažymėtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės restruktūrizavimo planas, todėl teismas turi pareigą išnagrinėti kreditorių pateikiamus argumentus, susijusius su juose numatytomis priemonėmis ir spręsti, ar kreditorių nurodyti argumentai ir aplinkybės dėl metmenų ydingumo (trūkumų) yra pagrįsti, ar šie trūkumai gali būti ištaisomi (pakoreguojami, patikslinami) iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

27Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2010-12-31 balanso (b.l. 43, 44) matyti, kad įmonė turi turto už 7 399 282 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 4 060 729 Lt. Taigi kyla pagrįstų abejonių dėl įmonės mokumo, kas sudaro atskirą pagrindą atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Tačiau teismas šios aplinkybės nevertino, iš viso dėl jos nepasisakė bei nenustatė kiek iš 4 060 729 Lt sumos yra pradelsti įsipareigojimai kreditoriams.

28Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

29Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai, kad teismas neatliko pareigos kompleksiškai išnagrinėti įmonės ūkinę finansinę būklę apibūdinančius duomenis neatsiejamai nuo metmenyse pateikiamų priemonių ir tik tuomet spręsti dėl šių metmenų realumo, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti itin daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

30Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti uždarosios akcinės bendrovės „Pušų alėja“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Pušų alėja“ direktorius D. A. prašė iškelti atsakovui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantas AB „Swedbank“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 11. 1. Teismas skundžiamą nutartį priėmė nepranešus apeliantui – UAB... 12. 2. UAB „Pušų alėja“ restruktūrizavimo plano matmenys neatitinka ĮRĮ 5... 13. Atsiliepimu į apelianto AB „Swedbank“ atskirąjį skundą atsakovas UAB... 14. 1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta rašytinio... 15. 2. Pateikti restruktūrizavimo plano matmenys atitinka jiems keliamus... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 19. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 20. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 21. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą,... 22. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė,... 23. Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir... 24. Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų... 25. Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo... 26. Pažymėtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės... 27. Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2010-12-31 balanso (b.l. 43, 44) matyti,... 28. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 29. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai,... 30. Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti...