Byla eAS-289-415/2019
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų viešosios įstaigos Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. vasario 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų viešosios įstaigos Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacija su skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3021 „Dėl sporto projektų paraiškų, neatitikusių administracinės atitikties reikalavimų sąrašo patvirtinimo“, 2018 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AD1-2449 „Dėl Klaipėdos miesto sporto projektų prioriteto patvirtinimo“, 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AD1-2358 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuojamų sporto sričių ir programų projektų finansavimo sąlygų aprašų, paraiškos formų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ bei įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iš naujo vykdyti visus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ įpareigojimus.

6Kartu su skundu pareiškėjai pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę – sustabdyti visus veiksmus iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjų skundą ir įsiteisės teismo sprendimas.

7II.

8Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3021 „Dėl sporto projektų paraiškų, neatitikusių administracinės atitikties reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ priėmė, atsakovu nutarė laikyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, kitą skundo dalį atsisakė priimti. Prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

9Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu pareiškėjų sužinojimo apie skundžiamus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AD1-2358 ir 2018 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AD1-2449 data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, sietina su skundžiamų aktų viešo paskelbimo momentu. Teismas nustatė, jog apie šiuos įsakymus viešai paskelbta 2018 m. spalio 16 d. Kadangi su skundu į teismą pareiškėjai kreipėsi 2019 m. vasario 1 d., teismas konstatavo, jog ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymui Nr. AD1-2358 ir 2018 m. spalio 12 d. įsakymui Nr. AD1-2449 ginčyti yra praleistas ir neprašoma jo atnaujinti. Konstatavus, jog reikalavimas įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iš naujo vykdyti visus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ įpareigojimus yra išvestinis reikalavimų panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AD1-2358 ir 2018 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AD1-2449 atžvilgiu, pareiškėjams neprašant praleisto termino atnaujinti, šią skundo dalį atsisakyta priimti.

10Vertindamas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio nuostatomis. Įvertinęs prašymo turinį teismas nustatė, jog jis yra abstraktus, jame nėra nurodoma, kokius veiksmus atsakovui prašoma uždrausti atlikti. Kadangi skundo turinys nepagrindžia reikalavimo pagrįstumo ir nėra duomenų, jog nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, prašymas laikytas nepagrįstas, todėl netenkintas.

11III.

12Pareiškėjai VšĮ Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacija atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria teismas Nutarė atsakovu laikyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją; skundo dalį atsisakyti priimti; prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti. Pareiškėjai prašo priimti pareiškėjų skundo visus reikalavimus, taip pat sustabdyti visus atsakovo veiksmus, kuriuos jis atlieka vykdydamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ įpareigojimus, iki kol bus išnagrinėta byla ir įsiteisės joje priimtas sprendimas.

13Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismas klausimų, kuriuos jis išsprendė skundžiama nutarties dalimi, neturėjo teisės ir pagrindo išspręsti be teismo posėdžio.

14Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį, pareiškėjai nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3021, dėl kurio skundo dalį teismas priėmė nagrinėti, vadovavosi įsakymais, dėl kurių skundo dalį atsisakyta priimti. Pareiškėjai pažymi, jog iš neteisės negimsta teisė. Todėl prašo panaikinti visus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos skunde prašė panaikinti. Pareiškėjų teigimu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3021, tęsia veiksmus, vykdydamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įpareigojimus.

15Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria teismas nutarė atsakovu laikyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, pareiškėjai nurodo, kad ši nutarties dalis yra visiškai be motyvų. Pareiškėjų manymu, atsakovu yra tas, kas priėmė neteisėtus ir nepagrįstus įsakymus, t. y. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vadovaudamiesi ABTĮ 33 straipsnio 5 dalimi pareiškėjai teigia, kad atsakovo pakeitimo klausimo pirmosios instancijos teismas negalėjo išspręsti be teismo posėdžio.

16Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė su skundu pateiktų pareiškėjų prašymų pareikalauti, kad atsakovas pateiktų: visus priimtuosius įsakymus ir visą medžiagą, kuria vadovaudamasis jis vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 įpareigojimus; duomenis, kiek lėšų yra skirta projektams ir ar jos visos yra paskirstytos.

17Dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjai tvirtina, jog jų reikalavimai yra teisėti ir pagrįsti bei akivaizdu, kad turėtų būti patenkinti. Pareiškėjai teigia, kad teismui patenkinus jų skundo reikalavimus kyla reali grėsmė, jog nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, ir tokiu būdu bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala pareiškėjams, kadangi konkursui skirtos ir padalintos biudžeto lėšos galbūt bus panaudotos ar išleistos ir jas susigrąžinti praktiškai bus neįmanoma, o taip apskritai bus menkinamas visuomenės pasitikėjimas valstybė. Pareiškėjai pabrėžia, kad ir po skundžiamos nutarties priėmimo atsakovas toliau vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ įpareigojimus.

18Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartį nepakeistą.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 25 d. nutarties dalių, kuriomis teismas nutarė atsakovu laikyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, atsisakyti priimti dalį pareiškėjų skundo bei netenkinti prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjai patikslintame skunde prašė panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. AD1-3021, 2018 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AD1-2449 ir 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AD1-2358 bei įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iš naujo vykdyti visus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ įpareigojimus.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai, su pradiniu skundu kreipęsi į teismą 2019 m. vasario 1 d., praleido ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymui Nr. AD1-2358 ir 2018 m. spalio 12 d. įsakymui Nr. AD1-2449 ginčyti ir pareiškėjai neprašo jo atnaujinti, o reikalavimas įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iš naujo vykdyti visus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 įpareigojimus yra išvestinis iš reikalavimų panaikinti minėtus įsakymus. Atsižvelgęs į tai, teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. AD1-2449 ir 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AD1-2358 bei įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių iš naujo vykdyti visus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 įpareigojimus.

24Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.), tačiau ji nėra absoliuti. Teisė kreiptis į teismą yra neatsiejama nuo asmens pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, be kita ko, laikantis įstatymo numatytų skundų padavimo teismui terminų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1381-525/2015, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-17-492/2016).

25ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

26Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti pareiškėjo prašymu. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 2 dalį, prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu atnaujinti terminą teismui turi būti paduotas skundas.

27Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą pareiškėjų pradinio skundo trūkumams pašalinti, 2019 m. vasario 7 d. nutartyje išaiškino pareiškėjams, kad terminas minėtiems skundo reikalavimams pareikšti yra praleistas ir pasiūlė pareiškėjams pateikti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, jame nurodant termino praleidimo priežastis.

28Pažymėtina, jog pareiškėjai nei patikslintame skunde, nei atskirajame skunde nesuformulavo prašymo atnaujinti terminą daliai skundo reikalavimų pareikšti, nenurodė jokių objektyvių ir nuo pareiškėjų valios nepriklausiusių aplinkybių, dėl kurių skundas negalėjo būti pateiktas teismui anksčiau. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu, t. y. pareiškėjams praleidus terminą ir neprašius jo atnaujinti.

29Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjų atskirojo skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pirmiausia pažymi, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (ABTĮ 70 str. 1 d.).

30Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

31Pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti visus veiksmus iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjų skundą ir įsiteisės teismo sprendimas, nenurodė jokių konkrečių, įrodymais pagrįstų argumentų, kurie galėtų pagrįsti, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės šiuo atveju būtų padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjai atskirajame skunde iš esmės teigia, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, konkursui skirtos ir padalintos biudžeto lėšos galbūt bus panaudotos ar išleistos ir jas susigrąžinti praktiškai bus neįmanoma, o taip bus menkinamas visuomenės pasitikėjimas valstybė. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai yra abstraktūs, deklaratyvūs, nepagrįsti konkrečiais įrodymais ir nepatvirtinantys būtinybės taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se (pati savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai neįrodė egzistuojant aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti jų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl tokia priemonė šiuo atveju negali būti taikoma.

32Nors pareiškėjai atskirajame skunde taip pat reiškia argumentus dėl nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria teismas nutarė atsakovu laikyti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, pažymėtina, kad pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis gali būti apskųsta atskiruoju skundu tik tais atvejais, kai tokia galimybė yra numatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 5 dalimi, galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ nenumato, jog tokio pobūdžio pirmosios instancijos teismo nutartis galėtų būti skundžiama atskiruoju skundu. Taip pat pirmosios instancijos teismo spręstas klausimas dėl proceso šalių pakeitimo neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, bylos nagrinėjimas gali tęstis toliau. Pareiškėjai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nagrinėjant skundą iš esmės turės galimybę išsakyti savo nuomonę dėl administracinės bylos proceso šalių įtraukimo į bylą.

33Kiti pareiškėjų atskirojo skundo argumentai ir reikalavimai nėra reikšmingi nagrinėjant atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 25 d. nutarties, kuria buvo sprendžiami pareiškėjų skundo priėmimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimai, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

34Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjų viešosios įstaigos Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto asociacijos atskirąjį skundą atmesti.

37Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Plaukimas visiems ir... 6. Kartu su skundu pareiškėjai pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Vertindamas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones teismas... 11. III.... 12. Pareiškėjai VšĮ Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto vandens sporto... 13. Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismas klausimų, kuriuos jis... 14. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria teismas atsisakė priimti... 15. Dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria teismas nutarė atsakovu laikyti... 16. Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė su skundu... 17. Dėl nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas taikyti reikalavimo... 18. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV.... 21. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjai patikslintame skunde prašė... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai, su pradiniu skundu... 24. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą... 25. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu specialus įstatymas... 26. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas skundo padavimo... 27. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą... 28. Pažymėtina, jog pareiškėjai nei patikslintame skunde, nei atskirajame... 29. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjų atskirojo skundo argumentus dėl... 30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą... 31. Pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 32. Nors pareiškėjai atskirajame skunde taip pat reiškia argumentus dėl... 33. Kiti pareiškėjų atskirojo skundo argumentai ir reikalavimai nėra... 34. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjų viešosios įstaigos Plaukimas visiems ir Klaipėdos krašto... 37. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. vasario 25... 38. Nutartis neskundžiama....