Byla 2-131-272/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjai M. K., jos atstovei advokatei Irenai Slavinskaitei, suinteresuotam asmeniui D. R., vertėjai Olgai Boguševičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. R., V. K. dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja M. K. prašo: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo sutuoktinio I. K., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti; 2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio nuosavybės teisė įregistruota I. K. vardu.

3Pareiškėja nurodė, kad ( - ) mirė jos sutuoktinis I. K., gyvenęs kartu su ja vieno kambario bute, esančiame ( - ). Jos santuoka su I. K. įregistruota ( - ) Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 434). I. K. testamento nepaliko. Nurodė, kad butas, esantis ( - ), 1992-09-28 yra privatizuotas pagal 1991-05-28 Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą jos sutuoktinio I. K. vardu ir, vadovaujantis šiuo įstatymu, butai, kuriuos sutuoktiniai įsigijo pagal Butų privatizavimo įstatymą, laikomi bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. K. N. turto registre butas neįregistruotas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pareiškėja siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad butas, esantis ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso jai ir jos mirusiam vyrui I. K. Nurodė, kad po vyro mirties ji palikimą priėmė, toliau liko gyventi minėtame bute, mokėjo ir moka mokesčius už komunalines paslaugas, valdo butą ir juo rūpinasi kaip savu. Nurodė, kad dėl paveldėjimo ji į notarą nesikreipė, nes dėl savo amžiaus nesuvokė, kad turi į jį kreiptis.

4Suinteresuotas asmuo D. R. su pareiškimu sutiko visiškai. Nurodė, kad pareiškėja yra jos mama. Paaiškino, kad ji (D. R.) gyvena ( - ), t.y. atskirai nuo pareiškėjos. Nurodė, kad su mama nesitvarkė paveldėjimo dokumentų, nes su ja (pareiškėja) tuo metu kartu gyveno jos (D. R.) sesuo M. V., kuri ir prižiūrėjo mamą, todėl mama ir nesitvarkė paveldėjimo dokumentų.

5Suinteresuotas asmuo V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam yra pranešta tinkamai (teismo šaukimas įteiktas jam asmeniškai), neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Teismas ypatingąja teisena nagrinėja bylas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo, taip pat dėl (CPK 444 str. 2 d. 8 p. ir 9 p.). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

8Pagal CK 5.50 str. 2 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. CK 5.50 str. 3 d. numato, kad šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

9Pagal CK 5.51 str. 1 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.).

10Pareiškėjos pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, jos paaiškinimais teisme, suinteresuoto asmens D. R. paaiškinimais, teismo posėdyje apklaustos liudytojos J. V., gim. 1963 m., parodymais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais: mirties liudijimo AA Nr. 084533 (b.l. 6), kuriame nurodyta, kad I. K. mirė ( - ), kopija; 2012-07-24 Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos apie asmens duomenis kopija (b.l. 7), kurioje nurodyta, kad I. K. 1972-04-28 gyvenamąją vietą deklaravo ( - ), jo santuoka su M. K. įregistruota ( - ); 2012-07-12 Trakų rajono 1 – ojo notaro biuro notarės J. K. liudijimo (b.l. 8), kuriame nurodyta, kad paveldėjimo byla ( - ) mirus I. K., nepradėta, kopija; 2012-07-26 Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Nr. (2012-467-PD)-468 kopija (b.l. 9), kurioje nurodyta, kad M. K. 1972-04-28 deklaravo gyvenamąją vietą ( - ); santuokos liudijimo AA Nr. 375888 (b.l. 10), kuriame nurodyta, kad I. K. ir M. V. (po santuokos – K.) santuoką sudarė ( - ), kopija; 1992-09-28 sutarties, registro Nr. 1-4523 (b.l. 11-12), kurioje nurodyta, kad I. K. nusipirko butą, esantį ( - ) (šiuo metu - ( - )), kopija; 2012-07-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija (b.l. 13), kurioje nurodyta, kad butas, esantis ( - ), pagal 1992-09-28 pirkimo pardavimo sutartį Nr. 1-4523, nuosavybės teise priklauso I. K.; 2012-09-07 AB „Informacinio verslo paslaugų“ įmonės pažymos apie įmokas kopija (b.l. 14), kurioje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2002-04-01 iki 2002-06-30 už buto, esančio ( - ), komunalines paslaugas mokėjo M. K.; gimimo liudijimo AA Nr. 824702 (b.l. 15), kuriame nurodyta, kad D. K., gimusios ( - ), tėvai – I. K. ir M. K., kopija; santuokos liudijimo AE Nr. 000905 (b.l. 16), kuriame nurodyta, kad R. R. ir D. K. (po santuokos – R.), susituokė ( - ), kopija; 2012-08-14 Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kopija (b.l. 17), kurioje nurodyta, kad D. R. 1993-08-12 deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ); gimimo įrašo Nr. 17 (b.l. 18), kuriame nurodyta, kad V. K., gimusio ( - ), tėvai – M. K. ir I. K., kopija, - daro išvadą, kad pareiškėja po savo sutuoktinio I. K., a.k. ( - ), mirties ( - ) likusį palikimą trijų mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo valdyti turtą, rūpintis juo kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti (CK 5.50 str., 5.51 str. 1 d.), todėl pareiškėjos prašomas nustatyti toks juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja negali gauti (CPK 445 str.).

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

12Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis (CK 5.50 str.).

13Pareiškėja taip pat prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio nuosavybės teisė įregistruota I. K. vardu.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka, gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-175/2009).

15Kaip nurodė pareiškėja pareiškime ir jos atstovė teismo posėdyje, butas, esantis ( - ), yra privatizuotas 1992-09-28 pagal 1991-05-28 Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą pareiškėjos sutuoktinio I. K. vardu.

16Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. VIII-847 papildė Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą 5 str. 1 d. sakiniu: „Sutuoktinių nuosavybės teisė į privatizuotą namą ar butą nustatoma pagal šeimos įstatymus, neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio vardu buvo privatizuotas butas (namas)”. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šio įstatymo nuostatas, nurodė, kad butai, kuriuos sutuoktiniai įsigijo pagal Butų privatizavimo įstatymą iki šio įstatymo 5 str. 1 d. papildymo, laikomi bendrąja jungtine jų nuosavybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant civilines bylas dėl privatizuotų butų padalijimo” 2 punktas).

17Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų (2012-07-27 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos, 1992-09-28 pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1-4523 kopijos ir santuokos liudijimo AA Nr. 375888 kopijos), minėtas butas įgytas pareiškėjos ir I. K. santuokos metu pagal Butų privatizavimo įstatymą, iki šio įstatymo papildymo 5 str. 1 d., vadinasi šis butas yra bendroji jungtinė pareiškėjos ir jos mirusio sutuoktinio nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kad butas privatizuotas tik I. K. vardu.

18Kaip minėta, teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą, jei pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka, gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, o į bylą pateikti dokumentai bei išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra bendroji jungtinė sutuoktinių, t.y. pareiškėjos ir jos mirusio sutuoktinio I. K., nuosavybė, todėl teismas šioje dalyje bylą nutraukia kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1 p.).

19Iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 11,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 96, 177-178, 270 str. str., 293 str. 1 p., 294 str., 444 str. 1 d., 444 str. 2 d. 8 p. ir 9 p., 445-448 str. str., teismas

Nutarė

21pareiškimą patenkinti iš dalies.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K., a.k. ( - ), po I. K., a.k. ( - ), mirties ( - ), priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

24Kitoje dalyje bylą nutraukti.

25Priteisti iš M. K. 11 Lt 52 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. pareiškėja M. K. prašo: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėja nurodė, kad ( - ) mirė jos sutuoktinis I. K., gyvenęs kartu su... 4. Suinteresuotas asmuo D. R. su pareiškimu sutiko visiškai. Nurodė, kad... 5. Suinteresuotas asmuo V. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 6. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas ypatingąja teisena nagrinėja bylas dėl juridinę reikšmę turinčio... 8. Pagal CK 5.50 str. 2 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis... 9. Pagal CK 5.51 str. 1 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis... 10. Pareiškėjos pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, jos paaiškinimais... 11. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.... 12. Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama... 13. Pareiškėja taip pat prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę... 15. Kaip nurodė pareiškėja pareiškime ir jos atstovė teismo posėdyje, butas,... 16. Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. VIII-847 papildė... 17. Kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų (2012-07-27 Nekilnojamojo turto... 18. Kaip minėta, teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą, jei... 19. Iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 11,52 Lt... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 96, 177-178, 270 str. str., 293... 21. pareiškimą patenkinti iš dalies.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K., a.k. ( - ), po I. K.,... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.... 24. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 25. Priteisti iš M. K. 11 Lt 52 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...