Byla 2S-220-392/2016
Dėl baudos paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Makey studio“, J. V., S. Š., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „ISA keramika“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „MAKEY STUDIO“ vadovės J. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjo antstolio A. N. prašymą dėl baudos paskyrimo uždarosios akcinės bendrovės „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V., suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Makey studio“, J. V., S. Š., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „ISA keramika“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis A. N. pateiktu teismui pareiškimu prašė skirti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V. 289 Eur baudą už antstolio 2015-03-09 patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko S. Š. darbo užmokesčio, skaičiuojant baudą nuo patvarkymo įteikimo el. paštu dienos (2015-05-14) nevykdymą. Nurodė, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo išduotą 2015-02-03 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5849-577/2014 dėl 555 623,96 Eur skolos išieškojimo iš S. Š. išieškotojo BUAB „ISA keramika“ naudai. Skolininkas geranoriškai skolos nesumokėjo. Antstolis vykdymo metu nustatė, kad skolininkas dirba ir gauna pajamas UAB „MAKEY STUDIO“, todėl į skolininko darbovietę išsiuntė 2015-03-09 patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Patvarkymas buvo įteiktas 2015-05-14 UAB „Makey studio“ elektroniniu paštu. 2015-08-11 antstolis gavo UAB „MAKEY STUDIO“ paaiškinimą, jog neišmokėjo S. Š. su darbo santykiais susijusių išmokų nuo 2015 m. gegužės mėn. pabaigos, o atsiskaitymas su darbuotoju turėtų būti įvykdytas iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, tada bus įvykdytas ir išskaičiavimas bei pervedimas priskaičiuotų sumų antstoliui. Tačiau iki šio pareiškimo surašymo dienos išskaitymų iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio UAB „MAKEY STUDIO“ antstolis negavo (b. l. 2).

4Suinteresuoto asmens UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė J. V. atsiliepimu į pareiškimą dėl baudos paskyrimo prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, jog patvarkymą gavo tik 2015 m. rugpjūčio mėn. pradžioje. Elektroninio pašto uabmakeystudio@gmail.com įmonė neturi. 2015-08-11 raštu informavo antstolį, jog S. Š. darbo užmokestis bus išmokėtas iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, nes nuo 2015 m. gegužės mėn. šiam darbuotojui nebuvo išmokėtas darbo užmokestis. Taip pat apie esamą situaciją informavo darbuotoją S. Š., kuris paaiškino, jog asmeniškai nuvyks pas antstolį ir sumokės esamą įsiskolinimo dalį proporcingai kiekvieno mėnesio paskaičiuotam darbo užmokesčiui bei esant būtinybei susitars dėl dalies skolos išdėstymo. Daugiau jokių pranešimų iš antstolio negavo, todėl manė, kad darbuotojas savo prievolę įvykdė. Sužinojusi tikrąją situaciją, jau po antstolio kreipimosi į teismą dėl baudos įmonės vadovei paskyrimo, nedelsiant informavo įmonės buhalterę, kad ši iš darbuotojui išmokėto darbo užmokesčio atliktų išskaičiavimus pagal antstolio pateiktą patvarkymą. Pažymėjo, jog iki šios dienos darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis nebuvo išmokėtas dėl blogos įmonės finansinės padėties, todėl UAB „MAKEY STUDIO“ informavo teismą, kad atliks visus įmanomus maksimalius skolos išskaičiavimus iš darbuotojo S. Š. gaunamo darbo užmokesčio. Suinteresuoto asmens teigimu, kadangi darbuotojas S. Š. nuslėpė nuo darbdavio informaciją, teigdamas, jog viską su antstoliu suderino, todėl UAB „MAKEY STUDIO“ vadovei neturėtų būti skirta piniginė nuobauda. Papildomai nurodė, kad „MAKEY STUDIO“ vadovė gauna minimalų darbo užmokestį, augina mažametę dukrą (9 metų amžiaus), kitų pajamų neturi (b. l. 12 – 14).

5Suinteresuoti asmenys S. Š., BUAB „Isa keramika“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą dėl baudos skyrimo nepateikė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi antstolio A. N. pareiškimą tenkino iš dalies - paskyrė UAB „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V. 289 Eur baudą už antstolio A. N. 2015-03-09 patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko S. Š. darbo užmokesčio, nevykdymą.

7Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad skolininko darbovietė patvirtino, jog antstolio dokumentus gavo 2015 m. rugpjūčio mėn. pradžioje bei interneto svetainėse figūruoja minėtas uabmakeystudio@gmail.com elektroninis paštas (http://statybostaisykles.lt), kur internetiniuose skelbimuose nurodyta, jog UAB „MAKEY STUDIO“ vykdo visus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, nurodyti kontaktiniai duomenis, padarė išvadą, jog labiau tikėtina išvada, kad būtent tokiu būdu suinteresuotas asmuo UAB „MAKEY STUDIO“ ir sužinojo apie antstolio patvarkymą. Konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog antstolio reikalavimus iki nurodyto termino (ar bent jau iki savo vienašališkai nurodyto (rugpjūčio mėn. pabaigos) UAB „MAKEY STUDIO“ būtų įvykdę. Pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo nepateikė teismui jokių argumentų dėl antstolio patvarkymo nevykdymo dėl svarbių priežasčių patvirtinančių įrodymų (apie įmonės ypatingai prastą finansinę būklę, jog skolininkui jau daug mėnesių net nemokamas darbo užmokestis, esamas pinigines lėšas įmonės sąskaitoje, įmonės balanso duomenis (pelno/nuostolių duomenis), buhalterės pažymą apie mokamą darbo užmokestį S. Š. ir kitiems darbuotojams (jog iš tiesų nėra mokami atlyginimai visiems darbuotojams, o ne specialiai tik skolininkui). Teismas, iš JAR duomenų nustatęs, kad skolininko darbovietės UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė yra J. V., kuri vykdomosios bylos duomenimis taip pat yra ir skolininko S. Š. sutuoktinė, vertino, jog toks įmonės vadovės šeimyninis statusas su šiuo darbuotoju sąlygojo teismo vidinį įsitikinimą, kad įmonės UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė turi suinteresuotumą byloje, tuo labiau gyvenant kartu su S. Š., esant su juo santuokoje, tikėtina, jog sutuoktinei turėjo būti žinoma, ar sutuoktinis vykdo reikalavimus antstoliui, ar ne. Pažymėjo, kad suinteresuoto asmens UAB „MAKEY STUDIO“ vadovės pateiktas įrodymas (darbuotojo S. Š. sutikimas, kad darbo užmokestis būtų išmokėtas tik 2016 metais), iš dalies taip pat patvirtino aplinkybes apie suinteresuotumą. Teismas, vertindamas situaciją, atsižvelgęs į tai, jog darbuotojas, kuris ilgai negauna atlyginimo, sutinka dar tokiam ilgam laikotarpiui negauti darbo užmokesčio, kaip prašyme nurodė, padarė išvadas, jog būtent tokiais būdais siekiama nevykdyti antstolio reikalavimų ir net tikėtinai nuslėpti gaunamas lėšas, o skolininko sutuoktinė, kaip darbovietės vadovė, tai padeda sutuoktiniui padaryti, turėdama suinteresuotumą, kuris byloje nepaneigtas. Atkreipė dėmesį, kad suinteresuoto asmens pateiktas teismui 2015-02-20 įsakymas buhalterei, jog pavedama išskaičiuoti lėšas iš darbuotojų darbo užmokesčio antstoliams, taip pat neįrodo jokių aplinkybių, nes kaip byloje nustatyta, antstolio patvarkymas nevykdomas iki šiol. Teismas neturėjo pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolio teiginiais, kad antstolio patvarkyme nurodyti reikalavimai iki šiol neįvykdyti, tą patvirtino ir vykdomojoje byloje esantys dokumentai. Kadangi ginčo dėl antstolio nustatytų įpareigojimų teisėtumo nėra, sprendė, kad patvarkymuose nurodyti įpareigojimai yra galiojantys, teisėti ir vykdytini. Atsižvelgiant į visas teismo nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, jog yra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių antstolio nustatytų įpareigojimų neįvykdymo faktą, kaip pagrindą UAB „Mokey studio“ vadovės J. V. procesinei atsakomybei. Atsižvelgęs į išieškotinos pagal vykdomąjį dokumentą sumos dydį (kuris labai didelis), į antstolio reikalavimų nevykdymo laikotarpį, teismas sprendė, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Makey studio“ vadovei J. V. skirtina vienkartinė 289 Eur bauda. Išaiškino J. V., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimų ir pareigos išskaičiuoti skolą iš skolininko darbo užmokesčio, vykdymo, o pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (b. l. 18 - 21).

8Apeliantė UAB „MAKEY STUDIO“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl baudos paskyrimo atmesti. Nurodė, kad UAB „MAKEY STUDIO“ elekroninio pašto adresas yra jwiszneska@gmai.com, kuris nurodytas įmonės įstatuose. Antstolio patvarkymas buvo įteiktas 2015 m. rugpjūčio mėn. J. V. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Vilniaus g. 28-3, Lavoriškių k., Vilniaus raj. sav. Paaiškino, jog apie gautą iš antstolių kontoros patvarkymą ją informavo tėvai. Nesutinka su: 1) pirmosios instancijos teismo argumentu, jog nepateikta jokių argumentų dėl antstolio patvarkymo nevykdymo dėl svarbių priežasčių, nepateikti įrodymai apie prastą įmonės finansinę padėtį (apie tai, kad skolininkui nemokamas darbo užmokestis). Šiam argumentui paneigti teikia teismui pažymą apie S. Š. išmokėtą darbo užmokestį nuo antstolio pareikalavimo gavimo. 2) Pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad UAB „Makey studio“ vadovė, kuri yra skolininko S. Š. sutuoktinė, turi suinteresuotumą byloje, tikėtina, kad jai turėjo būti žinoma, ar sutuoktinis vykdo reikalavimus antstoliui, ar ne. Paaiškino, jog santuoka sudaryta tik prieš du mėnesius (2015-09-16) ir apie sutuoktinio iki santuokos buvusius įsipareigojimus sužinojo tik iš antstolių kontoros. Taip pat, apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, susijusias su UAB „Makey studio“ vadovės pateiktu 2015-02-20 įsakymu buhalterei dėl pavedimo išskaičiuoti pinigines lėšas iš darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio antstoliams. Apeliantės nuomone, ji, kaip vadovė, ėmėsi veiksmų, kad teismo sprendimais ir vykdomieji raštai būtų įvykdyti. Antstolio patvarkymas neįvykdytas, nes S. Š. nebuvo išmokėtas darbo užmokestis, taip pat įmonei buvo pateiktas darbuotojo S. Š. prašymas nemokėti jam darbo užmokesčio dėl sunkios įmonės finansinės padėties. Papildomai nurodė, kad veikė sąžiningai, trukdžių vykdyti išieškojimą nesudarė, tačiau įmonės darbuotojas nuo jos nuslėpė informaciją. Be to, apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso teisės normas, t. y. nesuteikė teisės dalyvauti teismo posėdyje, būti išklausytai, teikti argumentus ir įrodymus (b. l. 23 – 25).

9Pareiškėjas antstolis A. N. ir suinteresuoti asmenys S. Š., BUAB „ISA keramika“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacijos objektas – nutarties, kuria UAB „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V. paskirta 289 Eur bauda už antstolio A. N. 2015-03-09 patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko nevykdymą, pagrįstumas ir teisėtumas. Ginčo dėl baudos dydžio nėra.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/15/380 nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2015-02-03 vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. 2-5849-577/2014, dėl 555 623,96 Eur skolos išieškojimo iš S. Š. išieškotojo BUAB „Isa keramika“ naudai (v. b. l. 1 – 2). Vykdymo proceso eigoje antstolis iš SoDros duomenų nustatė, jog skolininkas nuo 2015-02-04 iki šiol dirba ir gauna pajamas UAB „MAKEY STUDIO“ (v. b. l. 89 – 90). Antstolis 2015-03-09 patvarkymu dėl skolos išieškojimo, adresuotu UAB „MAKEY STUDIO“ buhalteriui, pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų bei davimų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA; išskaičiuotas sumas prašė pervesti į antstolio A. N. banko sąskaitą (v. b. l. 147 – 148, 149 - 150). 2015-03-09 patvarkymas 2015-05-14 buvo išsiųstas elektroniniu adresu uabmakeystudio@gmail.com (v. b. l. 151). UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė J. V. kreipėsi į antstolį su 2015-08-06 paaiškinimu, jog darbuotojui S. Š. dar neišmokėjo su darbo santykiais susijusių išmokų nuo 2015 m. gegužės mėn., tačiau išskaičiavimas bus įvykdytas ir sumos pervestos antstoliui iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos (v. b. l. 152). Antstolis, nesulaukęs jo reikalavimo įvykdymo (darbdavio atliktų išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio), kreipėsi į teismą dėl UAB „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V. baudos paskyrimo.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnyje yra įtvirtinta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė ir atsakomybė už reikalavimo nevykdymą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 eurų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Antstolio reikalavimų privalomumo taisyklė reiškia, kad antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio atveju nei skolininkas, nei skolininko darbovietė neturi diskrecijos teisės spręsti, ar tokį patvarkymą vykdyti ir (ar) kokia tvarka – patvarkymas yra privalomas ir turi būti vykdomas tik jame nustatyta tvarka bei terminais. Civilinio proceso santykiai įpareigoja visus vykdymo proceso dalyvius bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti kitų teises ir teisėtus interesus. Kaip jau buvo minėta, teismas turi teisę spręsti dėl baudos dydžio ir nėra saistomas jokiomis konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais.

14Apeliantė nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą nepagrįstai rėmėsi viešai skelbiama informacija, kad interneto svetainėje figūruoja uabmakeystudio@gmail.com elektroninis paštas (pvz. http://statybostaisykles.lt). Teigia, jog UAB „MAKEY STUDIO“ elektroninis paštas yra jwiszneska@gmail.com (b. l. 24). Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/15/380 matyti, kad antstolis, elektroniniu paštu uabmakeystudio@gmail.com, 2015-05-14 persiuntė skenuotą antstolio patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš darbuotojo S. Š. (v. b. l. 151). Tačiau tokia apeliantės pozicija yra nepagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas, www.google.lt įvedęs nuorodą UAB „MAKEY STUDIO“, nustatė, jog tinklalapyje http://www.statybostaisykles.lt/node/3245 yra nurodytas elektroninis paštas uabmakeystudio@gmail.com.; tinklalapyje http://118.lt/imones/makey-studio-uab/8110908 yra nurodytas elektroninis paštas mastatyba@gmail.com. Apelianto nurodytas elektroninis paštas jwiszneska@gmail.com viešai nėra skelbiamas, įmonės įstatų, kuriuose, pasak apelianto, yra nurodytas jwiszneska@gmail.com elektroninis paštas, teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis). Todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog apelianto vadovė patvirtino aplinkybę, kad antstolio patvarkymas buvo įteiktas 2015 m. rugpjūčio mėn., vertina, kad nuo šios datos apelianto vadovei kilo pareiga antstolio reikalavimus įvykdyti, ką ji pati patvirtino 2015-08-06 paaiškinime (v. b. l. 152). Pažymėtina ir tai, jog pirmosios instancijos teismas pareiškimą dėl baudos paskyrimo tenkino tik iš dalies, t. y. vadovei J. V. skyrė 289 Eur baudą už antstolio 2015-03-09 patvarkymo nevykdymą, todėl patvarkymo įteikimo el. paštu data nagrinėjamu atveju reikšmės neturi.

15Apelianto vadovė, siekdama įrodyti antstolio patvarkymo neįvykdymo svarbias priežastis - ypatingai prastą įmonės finansinę padėtį, dėl kurios daug mėnesių skolininkui neišmoka darbo užmokesčio, apeliacinės instancijos teismui pateikė naują įrodymą – 2015-11-13 pažymą, iš kurios matyti, kad darbuotojui S. Š. nuo 2015-02-04 iki pažymos surašymo dienos (2015-11-13) buvo paskaičiuotas, tačiau neišmokėtas darbo užmokestis (b. l. 26). CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Atsižvelgiant į tai, kad apelianto pateiktas naujas įrodymas neužvilkins teismo sprendimo priėmimo bei vertintinas visų įrodymų kontekste, apeliacinės instancijos teismas sprendžia priimti 2015-11-13 pažymą dėl S. Š. gaunamo darbo užmokesčio (CPK 314 straipsnis).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, pririmta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008).

17Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/15/380 nustatyta, kad UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė, 2015-08-16 paaiškinime nurodytu terminu (atsiskaityti su darbuotoju iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos bei įvykdyti išskaičiavimus iš jo darbo užmokesčio) antstolio reikalavimo neįvykdė. Skolininkas S. Š. 2015-08-27 prašymu/sutikimu paprašė UAB „MAKEY STUDIO“ jam priklausančias išmokas, skolą ir einamąsias išmokas, susijusias su darbo santykiais išmokėti 2016 m. (b. l. 15). Teismui pateiktame 2015-11-02 atsiliepime į pareiškimą įmonės direktorė iš esmės nurodė du argumentus, dėl kurių antstolio patvarkymas nėra vykdomas: 1) prasta įmonės finansinė padėtis, todėl darbuotojui S. Š. nėra atliekami jokie darbo užmokesčio išskaičiavimai, 2) darbuotojas S. Š. nuslėpė nuo įmonės informaciją, teigdamas, kad su antstoliu susitarė dėl skolos išdėstymo, todėl jam neišmokėjo priskaičiuoto darbo užmokesčio (b. l. 13). Iš byloje esančios 2015-11-13 pažymos matyti, kad darbuotojui S. Š. nuo 2015-02-04 iki pažymos surašymo dienos (2015-11-13) buvo paskaičiuotas, tačiau neišmokėtas darbo užmokestis (b. l. 26). Iš viešai skelbiamos informacijos nustatyta, jog UAB „MAKEY STUDIO“ dirba 8 darbuotojai (apdraustieji) (http://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_makey_studio/). Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje pažymoje nurodomi duomenys tik apie vienam darbuotojui nemokamą darbo užmokestį, apie kitiems 7 darbuotojams, tame tarpe ir vadovei mokamą/nemokamą darbo užmokestį duomenų nepateikta (CPK 178 straipsnis). Apeliantė teigia, jog pateikė buhalterei 2015-02-20 įsakymą, kurio pavedė išskaičiuoti lėšas iš darbuotojų gaunamo darbo užmokesčio ir pervesti antstoliams (b. l. 16). Pažymėtina, kad šio įsakymo vykdymo kontrolė priskirta UAB „MAKEY STUDIO“ direktorei. Taigi, juridinio asmens vadovas organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir yra atsakingas už tai, kad įmonė tinkamai vykdytų teisės aktų nustatytus reikalavimus, iš jų ir CPK 585 straipsnio nustatytas pareigas. Byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad už antstolės patvarkymo tinkamą įvykdymą UAB „MAKEY STUDIO“ būtų atsakingas kitas asmuo. Įmonė antstolio patvarkymo nevykdė, tai patvirtina apelianto vadovės pateikti dokumentai. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti duomenys apie piniginių lėšų iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų bei davimų sumos išskaičiavimo bei jų pervedimo į antstolio A. N. banko sąskaitą (CPK 178 straipsnis).

18Taip pat, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, darbo užmokesčio neišmokėjimas bei skolininko darbdaviui pateiktas prašymas nemokėti jam darbo užmokesčio, kuomet tiek skolininkui, tiek ir darbdaviui (sutuoktiniams) yra žinomas ne tik antstolio vykdomo išieškojimo faktas, bet ir reikalavimas iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų sumos išskaičiuoti atitinkamas pinigines sumas bei jas pervesti į antstolio A. N. banko sąskaitą, negali būti traktuotini kaip įmonės bloga finansinė padėtis. Priešingų įrodymų, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis), iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog nėra kreiptasi į teismą dėl UAB „MAKEY STUDIO“ bankroto bylos iškėlimo.

19Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvadą, jog ji turi suinteresuotumą byloje, tikėtinai žino, ar sutuoktinis vykdo reikalavimus antstoliui, ar ne. Nesutikimą grindžia neseniai (2015-09-16) sudarytos santuokos sudarymo ir 2015 m. rugpjūčio mėn. sužinojimo apie sutuoktinio turimus įsipareigojimus aplinkybėmis (b. l. 24). Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad baudos paskyrimą sąlygojo ne J. V., kaip S. Š. sutuoktinės veiksmai, o UAB „MAKEY STUDIO“ vadovės neatsakingumas.

20Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad apeliantė neįrodė, kad darbo užmokesčio darbuotojui nemoka dėl blogos įmonės finansinės padėties, taip pat į tai, jog apeliantė, žinodama, jog S. Š. darbo užmokestis nemokamas nuo 2015-02-04, antstoliui 2015-08-06 nurodė, kad įvykdys reikalavimą iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio pabaigos, taip pat nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. žinodama apie savo sutuoktinio skolas ir gavusi iš S. Š. 2015-08-27 prašymą darbo užmokesčio nemokėti iki 2016 m., nepagrįstai antstolio reikalavimo neįvykdė nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio pabaigos iki šios dienos, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nėra teisinio pagrindo jos panaikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Skundą atmesti.

24Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas antstolis A. N. pateiktu teismui pareiškimu prašė skirti... 4. Suinteresuoto asmens UAB „MAKEY STUDIO“ vadovė J. V. atsiliepimu į... 5. Suinteresuoti asmenys S. Š., BUAB „Isa keramika“ per teismo nustatytą... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi antstolio... 7. Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad skolininko darbovietė patvirtino,... 8. Apeliantė UAB „MAKEY STUDIO“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 9. Pareiškėjas antstolis A. N. ir suinteresuoti asmenys S. Š., BUAB „ISA... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Apeliacijos objektas – nutarties, kuria UAB „MAKEY STUDIO“ vadovei J. V.... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/15/380 nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnyje... 14. Apeliantė nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą... 15. Apelianto vadovė, siekdama įrodyti antstolio patvarkymo neįvykdymo svarbias... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 17. Iš vykdomosios bylos Nr. 0157/15/380 nustatyta, kad UAB „MAKEY STUDIO“... 18. Taip pat, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, darbo užmokesčio... 19. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvadą, jog ji... 20. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad apeliantė... 21. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. Skundą atmesti.... 24. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartį...