Byla 2-1061/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų akcinės bendrovės DNB bankas, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo – Matec“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Baltexim“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalies, kuria paskirtas uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1710-264/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ direktoriaus A. S., akcinės bendrovės DNB banko, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo – Matec“ bei bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Peri“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės teisė“, ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys nepareiškiantys, savarankiškų reikalavimų: bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „TUV Uolektis“, S. L., uždaroji akcinė bendrovė „Markučiai“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltexim“, uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių butų ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Ermitažas“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“. Ieškovas nurodė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė 2013 – 2014 metus baigė nuostolingai, nėra galimybių atstatyti įmonės mokumą. Kadangi įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, mokėti mokesčių valstybei, darytina išvada, jog įmonė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla.

5Ieškovai AB DNB bankas ir BUAB „EKSPO-MATEC“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Restrus“, taip pat prašė iškelti bankroto bylą atsakovui. Bankroto administratoriumi AB DNB bankas prašė skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, o BUAB „EKSPO-MATEC“ - UAB „Tigesta“.

6Bendraieškiai UAB „Reikalavimas.LT“, UAB „Peri“ UAB „Sostinės teisė“ palaikė reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi prašė skirti atitinkamai: I. S., UAB „Draugo petys“, UAB „Insolvensa“.

7Tretieji asmenys siūlė tokias bankroto administratoriaus kandidatūras: bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“ - UAB „Bankroto valdymas“; S. L. ir UAB „Markučiai“ bei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ - UAB „Verslo konsultantai“; UAB „Baltexim“ - UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, o UAB „Ermitažas“ - atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti M. T.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skyrė UAB „Verslo konsultantai“.

10Pirmosios instancijos teismas įvertinęs atsakovo turto vertę, kreditorių skaičių ir įsipareigojimų kreditoriams apimtis, siūlomų skirti bankroto administratorių ir jų darbuotojų užimtumą, baigtų procedūrų skaičių, bankroto administratorių buveinės vietas, bankroto administratoriumi skyrė UAB „Verslo konsultantai“, kuris teismo vertinimu, užtikrins operatyvų ir efektyvų atsakovo bankroto procedūrų vykdymą.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas AB DNB bankas prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas skirdamas atsakovo bankroto administratorių visiškai nepaisė didžiausio įmonės kreditoriaus AB DNB bankas siūlomos administratoriaus kandidatūros, kas ateityje gali komplikuoti bankroto procesą.

152. AB DNB bankas siūlomas bankroto administratorius turi patirties administruojant dideles įmonės, todėl yra tinkamesnis būti atsakovo administratoriumi.

16Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Ekspo Matec“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir išsprendus klausimą iš esmės atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

17Ieškovo vertinimu, teismas nepagrįstai atmetė jo siūlomą kandidatūrą remiantis tik tuo, jog UAB „Tigesta“ buveinės vieta yra kitame, nei bankrutuojanti įmonė mieste, nors įvertinus paskirtojo ir siūlomo administratorių užimtumą, akivaizdu, jog UAB „Tigesta“ yra tinkamesnis kandidatas.

18Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Baltexim“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir išsprendus klausimą iš esmės atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

19Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Pirmosios instancijos teismas skirdamas atsakovo bankroto administratorių netinkamai nustatė administratorių parinkimo kriterijus.

212. Teismo išvados dėl paskirtojo administratoriaus užimtumo nepagrįsti, kadangi nevertinus administratorių, kurių veiklos teritorija yra ne Kaune, nebuvo atsižvelgta į trečiojo asmens siūlomą kandidatūrą, kurios užimtumas ir patirtis šiuo atveju yra tinkamesni bankroto procedūroms vykdyti.

22Atsiliepimais į atskiruosius skundus tretieji asmenys S. L., bendraieškis UAB „Sostinės teisė“, prašė skundžiamą nutarties dalį palikti nepakeistą.

23Ieškovas AB bankas DNB atsiliepimu į kitų apeliantų atskirusius skundus prašė juos atmesti ir tenkinti ieškovo skundo reikalavimus jame išdėstytais pagrindais.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje (eismas, įgyvendindamas savo diskrecijos teisę skirti bankroto administratorių, neprivalo vertinti administratorių kandidatūrų pagal visus teismų praktikoje ir teisės doktrinoje suformuotus kriterijus, o pasirenka tuos, kurie jo vertinimu leis tinkamai nuspręsti, kuri iš siūlomų kandidatūrų yra tinkamiausia. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, nustatęs jog iš esmės visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymu joms keliamus reikalavimus, atsižvelgęs į administratorių darbo krūvį, užimtumą, įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, buveinės vietą ir siekdamas užtikrinti bankroto procedūrų sklandų ir operatyvų vykdymą, sprendė, jog paskirtoji bankroto administratoriaus kandidatūra atitiks visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus. Kadangi, kaip buvo minėta, teismui sprendžiančiam klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros skyrimo paliekama diskrecijos teisė pasirinkti kriterijus, pagal kuriuos jis vertins siūlomus kandidatus teikti bankroto administravimo paslaugas, o nagrinėjamu atveju teismas savo pasirinkimą motyvavo ir pagal išskirtus vertinimo kriterijus vertino asmenų, siekiančių teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Kaišiadorių statyba“ bankroto byloje kandidatūras, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu trečiojo asmens UAB „Baltexim“ skundo argumentas, jog teismas pasirinko netinkamą kriterijų siūlomiems administratoriams įvertinti, atmestinas kaip nepagrįstas.

26Atmestini ir apeliantų argumentai, jog bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas asmuo dėl didelio darbo krūvio nesugebės tinkamai užtikrinti bankroto procedūrų vykdymą. Pagal nėra lemiantys parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1486/2009), tačiau vertintinas kartu su įrodymų, pagrindžiančių vieno ar kito kandidato tinkamumą eiti administratorius pareigas, visuma. Be to, geriausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius. Jis geriausiai žino, kiek, priklausomai nuo eigos ir kitų bankroto proceso ypatumų, laiko sąnaudų reikalauja jo vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą. Šias aplinkybes kandidatai administruoti atsakovą įvertina prieš pateikdami sutikimą administruoti konkrečią įmonę, o sutikimas be kita ko reiškia kandidato subjektyvų įvertinimą, kad kitos administruojamos procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar vienam bankroto procesui.

27Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepritaria ieškovo AB DNB bankas atskirojo skundo argumentams, jog parenkant administratoriaus kandidatūrą buvo nepaisoma didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus interesų. Teismas atkreipia dėmesį, jog paskirtojo bankroto administratoriaus pagrindinė pareiga yra atstovauti bankrutuojančios įmonės ir visų, o ne didžiausią finansinį reikalavimą turinčių, jos kreditorių interesus. Be to, bankroto bylos iškėlimo stadijoje dar nėra žinomas nei visų kreditorių skaičius, nei jų finansinių reikalavimų sumos, todėl didžiausio, kaip nurodo pats apeliantas AB bankas DNB, kreditoriaus interesų užtikrinimo, kriterijus nėra esminis parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog šiuo atveju teismas parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą vertino ją siūlančių kreditorių kiekį, o ne reikalavimų, kurie kaip minėta paaiškės tik juos patvirtinus ĮBĮ nustatyta tvarka, finansinę išraišką, siekdamas sklandžios bankroto procedūrų eigos bei norėdamas užkirsti kelią galimoms konfliktinėms situacijoms ateityje.

28Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Apeliantai duomenų ar įrodymų, pagrindžiančių paskirtojo bankroto administratoriaus suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi nepateikia, aplinkybių, kurios leistų abejoti UAB „Verslo konsultantai“ šališkumu, nenurodyta, duomenų ir įrodymų, leidžiančių abejoti jo kompetencija ar gebėjimu tinkamai ir laiku atlikti pavestas funkcijas nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties.

29Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos suformuota nuostata, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o apeliantų atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl paskirto bankroto administratoriaus, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 377 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė teismui... 5. Ieškovai AB DNB bankas ir BUAB „EKSPO-MATEC“, atstovaujamas bankroto... 6. Bendraieškiai UAB „Reikalavimas.LT“, UAB „Peri“ UAB „Sostinės... 7. Tretieji asmenys siūlė tokias bankroto administratoriaus kandidatūras:... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs atsakovo turto vertę, kreditorių... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas AB DNB bankas prašo pakeisti Kauno apygardos... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas skirdamas atsakovo bankroto administratorių... 15. 2. AB DNB bankas siūlomas bankroto administratorius turi patirties... 16. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Ekspo Matec“ prašo panaikinti Kauno... 17. Ieškovo vertinimu, teismas nepagrįstai atmetė jo siūlomą kandidatūrą... 18. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Baltexim“ prašo panaikinti Kauno... 19. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Pirmosios instancijos teismas skirdamas atsakovo bankroto administratorių... 21. 2. Teismo išvados dėl paskirtojo administratoriaus užimtumo nepagrįsti,... 22. Atsiliepimais į atskiruosius skundus tretieji asmenys S. L., bendraieškis UAB... 23. Ieškovas AB bankas DNB atsiliepimu į kitų apeliantų atskirusius skundus... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 26. Atmestini ir apeliantų argumentai, jog bankrutuojančios įmonės... 27. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepritaria ieškovo AB DNB bankas... 28. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 29. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties dalį, kuria...