Byla 2-1486/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Driuko (pranešėjas) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, If P&C Insurance AS, veiklą Lietuvoje vykdančio per filialą Lietuvoje If P&C Insurance AS filialas, atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-853-425/2009, kuria pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autulė“ ieškinį atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Transveka“ pripažinta nemokia ir iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto eiga“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Autulė“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Transveka“ (toliau – atsakovas). Savo reikalavimą ieškinyje grindė tuo, kad ieškovas UAB „Autulė“ atsakovui yra suteikęs pagal Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo sutartį Nr. 05, sudarytą 2005 m. sausio 10 d. paslaugų už bendrą 611777,71 Lt sumą. Šią skolą atsakovas pripažįsta, dėl skolos dydžio ginčo nėra, tačiau su ieškovu UAB „Autulė“ neatsiskaitė ir žodžiu ieškovą UAB „Autulė“ informavo, kad neatsiskaitys, nes neturi lėšų. 2008 m. liepos 13 d. ieškovas UAB „Autulė“ kreipėsi į atsakovą prašydamas sumokėti atsiradusį įsiskolinimą ir nurodė, kad neapmokėjus skolos ilgiau kaip 30 dienų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

42009 m. rugpjūčio 21 d. ieškovas UAB „Autulė“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Be aukščiau minėtų atlinkybių, ieškovas UAB „Autulė“ ieškinyje rėmėsi iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro gautais duomenimis apie atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis. Atsakovas nebuvo pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2008 metus, buvo pateikęs tik finansinės atskaitomybės dokumentus už 2007 metus. Pagal finansinės atskaitomybės už 2007 metus duomenis, atsakovas 2007 m. turėjo iš viso (ilgalaikio ir trumpalaikio) turto už 8 941 457 litų. Iš balanso eilutės E „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ matyti, kad atsakovas buvo skolingas kitiems asmenims 5 237 594 litų, kas reiškia, kad atsakovo skolos buvo didesnės už 2007 m. balanse apskaityto turto pusę vertės. Ieškiniu taip pat buvo prašoma išreikalauti duomenis, reikalingus bankroto bylai (kreditorių sąrašą, duomenis apie debitorius, turimo turto sąrašą ir įsipareigojimų sumas), bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto eiga“, areštuoti visą atsakovo turtą, uždrausti atsiskaityti su kreditoriais, uždrausti bet kokiu būdu perleisti turimus reikalavimus į skolininkus, uždrausti atlikti tarpusavio įskaitymus, uždrausti vykdyti bet kokius išieškojimus tretiesiems asmenims.

5Byloje gautas 2009 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Bankroto eiga“ sutikimas būti paskirtam UAB „Transveka“ bankroto administratoriumi. Sutikime nurodyta, kad UAB „Bankroto eiga“ nėra UAB „Transveka“ kreditorius, taip pat nėra kitų ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytų priežasčių, dėl kurių UAB „Bankroto eiga“ negalėtų būti paskirtas administratoriumi. Šioje bendrovėje dirbantys administratoriai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Įmonė yra apdraudusi savo civilinę atsakomybę draudimo įmonėje „If draudimas“. UAB „Bankroto eiga“ administruoja penkias mažas įmones, administravo vienuolika įmonių. Per savo veiklos laikotarpį UAB „Bankroto eiga“ nebuvo svarstoma Bankrutuojančių ir resruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijoje, nuobaudų neturi. Byloje taip pat pateikta UAB „Bankroto eiga“ teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių 2 priede nustatytos formos deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Kad UAB „Bankroto eiga“, pretenduojanti administruoti UAB „Transveka“, atitinka ĮBĮ reikalavimus, atsakydamas į Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. prašymą suderinti UAB „Bankroto eiga“ kandidatūrą administruoti UAB „Transveka“, 2009 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. (6.20)A2-2428 patvirtino ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministerijos.

6UAB „Transveka“ 2009 m. rugsėjo 2 d. gautame atsiliepime į ieškovo UAB „Autulė“ ieškinį pareiškė, jog dėl finansinių sunkumų nebegali vykdyti finansinių įsipareigojimų, tęsti veiklos ir pilnai atsiskaityti su kreditoriais. Todėl sutinka su ieškiniu iškelti bankroto bylą. Dėl pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimo atsakovas UAB „Transveka“ atsiliepime į ieškinį nepasisakė. Byloje pateikta UAB „Transveka“ 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. rugpjūčio 1 d. ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita ir šio laikotarpio UAB „Transveka“ balansas, 2009 m. rugpjūčio 31 d. susirinkimo, kuriame steigėjai nutarė sutikti su ieškiniu iškelti UAB „Transveka“, bankroto bylą, atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos žiniaraštis.

72009 m. rugsėjo 25 d. Panevėžio apygardos teismas gavo If P&C insurance AS pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Transveka“ iškėlimo. Jame If P&C insurance AS nurodė, kad yra atsakovo UAB „Transveka“ kreditorius, su kuriuo yra neatsiskaityta per įstatymų numatytus terminus ir teismo prašė įtraukti If P&C insurance AS į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti UAB „Transveka“ bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Viresita“, išreikalauti iš atsakovo reikalingus bankroto bylai iškelti dokumentus. Nurodė, kad siūlomas bankroto administratorius atitinka visas ĮBĮ numatytas jo paskyrimo sąlygas, šiuo metu nėra užimtas kitų įmonių administravimu, šios įmonės administratoriai turi ypač didelę patirtį bankroto administravime (J. Č. , kuris būtų skiriamas įgaliotu administratoriaus asmeniu, administravo 40 įmonių, užbaigtos 37 bankroto procedūros, iš jų 7 didelių įmonių). Todėl paskyrus šį administratorių bankrotas būtų administruojamas trumpiausiais įmanomais terminais ir ypač efektyviai.

8Byloje yra 2009 m. rugsėjo 3 d. UAB „Viresita“ sutikimas - deklaracija dėl skyrimo bankroto administratoriumi. Sutikime - deklaracijoje nurodyta, kad UAB „Viresita“ vadovas, pavaduotojai, vyr. finansininkas, organų nariai, dalyviai nėra atsakovo UAB „Transveka“ kreditoriai, nesusiję su atsakovo UAB „Transveka“ kreditoriais darbo santykiais, nėra atsakovo kreditorių valdymo organų nariai, nėra atsakovo ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkai, jos valdymo organų nariai, dalyviai, darbuotojai, neturi ir per paskutinius 36 mėnesius neturėjo atsakovo arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų, nesusiję ir per paskutinius 36 mėnesius nebuvo susiję su atsakovu UAB „Transveka“ darbo santykiais, neturi teisinio suinteresuotumo atsakovo UAB „Transveka“ bankroto bylos baigtimi. Siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją. Bendrovė yra apdraudusi savo civilinę atsakomybę draudimo įmonėje „If draudimas“. Per savo veiklos laikotarpį UAB „Viresita“ nebuvo svarstoma Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijoje, nuobaudų neturi. J. Č. , kuris būtų skiriamas įgaliotu administratoriaus asmeniu, administravo 40 įmonių, užbaigtos 37 bankroto procedūros, iš jų 7 didelės įmonės.

9Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Transveka“ bankroto bylą. UAB „Transveka“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto eiga“, nurodęs, kad neturi duomenų apie pagrindinį UAB „Transveka“ kreditorių, todėl bankroto administratoriumi skiria ieškovo siūlomą kandidatą, nors ieškovas UAB „Autulė“ nėra pagrindinis UAB „Transveka“ kreditorius.

10Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, If P&C insurance AS 2009 m. spalio 9 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo teismą panaikinti 2009 m. rugsėjo 30 d. Panevėžio apygardos teismo nutartį toje dalyje, kurioje UAB „Transveka" bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Bankroto eiga" ir bankroto administratoriaus skyrimo klausimą išspręsti iš esmės bei UAB „Transveka" bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita". Prašymą grindė šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai nevertino, kad Apelianto siūlytas bankroto administratorius turi didesnę profesinę patirtį nei paskirtasis bankroto administratorius, o patirties administruojant įmonių bankroto procedūras, pajėgumo tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras įvertinimas turi esminę reikšmę skiriant bankroto administratorių. Apeliantas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo praktika, suformuota 2009 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr, 2-154/2009, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-247/2009, 2009 m. sausio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-107/2009, 2008 m. gruodžio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1058/2008, kuriose formuojama praktika, kad didelės įmonės administravimui reikalingas aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, pakankamą kompetentingų specialistų skaičių ir optimalų darbo krūvį turintis administratorius, o administratoriaus patirtį atspindi baigtos jo paties arba jo darbuotojų bankroto procedūros. UAB „Transveka" yra didelė bendrovė, valdanti nemažos vertės turtą, turinti nemažai kreditorių, apskaitanti turto už 1 339 582 litų, o UAB „Bankroto eiga“ dirba du bankroto administratoriai, vienas yra baigęs 18 bankroto procedūrų, o kitas 31. Tuo tarpu, UAB „Viresita“ taip pat dirba du bankroto administratoriai, tačiau vienas iš jų, kuris būtų skiriamas UAB „Viresita“ įgaliotu asmeniu administruoti atsakovo bankroto bylą, yra baigęs net 40 bankroto procedūrų, administravo net 7 dideles įmones, o kitas UAB „Viresita“ dirbantis bankroto administratorius yra baigęs net 51 bankroto procedūrą.

12Vertinant juridinio asmens bankroto administratoriaus kvalifikaciją bei galimybes vykdyti bankroto administravimo procedūras, turi būti atsižvelgiama į jo darbuotojų fizinių asmenų bankroto administratorių kvalifikaciją.

132. UAB „Viresita" turėjo būti paskirta ir dėl to, jog jos bankroto administratoriai turi mažesnį darbo krūvį nei UAB „Bankroto eiga“. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad skiriant bankroto administratorių turėtų būti skiriamas tas, kurio darbo krūvis yra mažesnis (2009 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-154/2009, 2009 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-107/2009). Šiuo metu vienas UAB „Bankroto eiga“ bankroto administratorius vykdo 12 bankroto procedūrų, o kitas -16. UAB „Viresita“ šiuo metu neadministruoja nei vienos įmonės, todėl galėtų atsakovo bankroto bylai administruoti paskirti didesnę patirtį turintį ir šiuo metu mažiau užimtą bankroto administratorių J. Č. .

143. Teismas neatsižvelgė į didesnį kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad teismas privalo atsižvelgti į didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-328/2006, 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1083/2009). UAB „Bankroto eiga“ kandidatūrą pasiūlė kreditorius, kurio reikalavimas sudaro tik 6117,71 litų, o UAB „Viresita“ kandidatūrą iškėlusio apelianto reikalavimas sudaro 75794,74 litų.

15Atsakovas UAB „Autulė“ 2009 m. spalio 22 d. pateiktame atsiliepime į apelianto If P&C Insurance AS atskirąjį skundą dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo teismo prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto eiga“ atitinka visus reikalavimus keliamus administratoriui. Teismas turi diskrecijos teisę paskirti administratorių savo nuožiūra, jo kandidatūrą gali siūlyti kreditoriai. Teismas paskyrė ieškovo UAB „Autulė“, kuris atliko būtinas procedūras iki kreipimosi į teismą ir tada kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo pasiūlytą bankroto administratorių, o ne apelianto, kuris nesilaikė procedūrų, būtinų atlikti iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantas nenurodė motyvų, kurie paneigtų teismo paskirto administratoriaus gebėjimus tinkamai atlikti administravimo paslaugas. Pabaigtų bankroto bylų skaičius neatskleidžia administratoriaus gebėjimų, nes bankroto bylos yra nevienodos. Aukštesnė kvalifikacija yra įrodinėjama ne administruotų juridinių asmenų skaičiumi, o darbo rezultatais, kurių apeliantas skunde neatskleidė, nenurodė, kodėl apelianto pasiūlyta kandidatūra turi aukštesnę kvalifikaciją. Apelianto nurodyti skirtumai dėl siūlomų administratorių darbo krūvių skirtumų yra neesminiai. Abu pasiūlyti kandidatai turi po 2 darbuotojus turinčius administratoriaus kvalifikaciją. Abiejų juridinių asmenų teikiamos administravimo pasaugos yra lygiavertės.

16Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, If P&C Insurance AS atskirasis skundas netenkintinas.

17Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, skiria įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę, siekiant, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

18Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi būti motyvuotas. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai buvo pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros. Tokiu atveju, teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi pasisakyti, kodėl skirią būtent šį ir kodėl atmeta kitas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, reali galimybė administruoti didelę bendrovę, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinama aplinkybių ir bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų visuma.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad nebuvo nustatyta įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto eiga“ negalėtų būti skiriamas bankrutuojančios įmonės UAB „Transveka“ administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) (b.l. 9-11, 65).

20UAB „Bankroto eiga“ dirba du bankroto administratoriai, vienas yra baigęs 18 bankroto procedūrų, ir vykdo 13 (b.l. 122), o kitas yra baigęs 31 bankroto procedūrą ir vykdo 16 (b.l. 124). UAB „Viresita“ taip pat dirba du bankroto administratoriai. Vienas iš jų, J. Č. , kuris būtų skiriamas UAB „Viresita" įgaliotu asmeniu administruoti atsakovo bankroto bylą (b.l. 102), yra baigęs 40 bankroto procedūrų, vykdo 5 (b.l.127). Kitas UAB „Viresita“ dirbantis bankroto administratorius yra baigęs 51 bankroto procedūrą, vykdo 28. Apeliantas atskirajame skunde išdėstė savo pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros privalumus (apelianto teigimu, didesnė patirtis ir mažesnis užimtumas), tačiau nenurodė objektyvių aplinkybių, kurios trukdytų teismo paskirtam administratoriui UAB „Bankroto eiga“ tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad abu pasiūlyti bankroto administratoriai turi patirties administruojant įmones. Pasiūlytų bankroto administratorių patirties ir užimtumo skirtumai nėra tokie dideli, kad juos būtų galima vertinti kaip esminius. Pastebėtina ir tai, kad vien baigtų administruoti bankroto procesų didesnis skaičius neįrodo didesnės administratoriaus patirties, kurią įvertinant svarbūs ir administruotus bankroto procesus apibūdinantys kriterijai (bankrutavusios įmonės dydis, veiklos sritis ir kitų bankroto procesų sudėtingumą rodančių kriterijų visuma). Vien mažesnis administruojamų bankroto procesų skaičius taip pat neįrodo mažesnio užimtumo. Mažiau bankroto procesų administravusio ir daugiau bankroto procesų administruojančio asmens paskyrimas administruoti bankrutuojančią įmonę savaime nereiškia, kad teismas netinkamai įvykdė pareigą paskirti tinkamiausią bankroto administratorių. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien tik administratoriaus darbo didelė patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procesų kiekis savaime nelemia administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

22Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad abiejose apelianto nurodytose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse (2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-328/2006 ir 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1083/2009) atsižvelgimo į didžiausio kreditoriaus nuomonę skiriant bankroto administratorių motyvas nebuvo nei vienintelis, nei nulemiantis. Todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas, skirdamas bankroto administratoriumi ne didesnį kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą kandidatą, nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Atvirkščiai, matyti, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, manė esant reikšminga įvertinti pagrindinio kreditoriaus nuomonę. Tai nebuvo padaryta ir buvo paskirtas ieškovo pasiūlytas kandidatas todėl, kad teismas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje neturėjo informacijos apie pagrindinį atsakovo kreditorių. Be to, kol nėra patvirtinti tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, kreditoriniai reikalavimai, šie asmenys yra tik tikėtini atsakovo kreditoriai.

23Dėl visų išdėstytų motyvų, darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Autulė“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dėl... 4. 2009 m. rugpjūčio 21 d. ieškovas UAB „Autulė“ kreipėsi į Panevėžio... 5. Byloje gautas 2009 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Bankroto eiga“ sutikimas būti... 6. UAB „Transveka“ 2009 m. rugsėjo 2 d. gautame atsiliepime į ieškovo UAB... 7. 2009 m. rugsėjo 25 d. Panevėžio apygardos teismas gavo If P&C insurance... 8. Byloje yra 2009 m. rugsėjo 3 d. UAB „Viresita“ sutikimas - deklaracija... 9. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė... 10. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, If P&C... 11. 1. Teismas nepagrįstai nevertino, kad Apelianto siūlytas bankroto... 12. Vertinant juridinio asmens bankroto administratoriaus kvalifikaciją bei... 13. 2. UAB „Viresita" turėjo būti paskirta ir dėl to, jog jos bankroto... 14. 3. Teismas neatsižvelgė į didesnį kreditorinį reikalavimą turinčio... 15. Atsakovas UAB „Autulė“ 2009 m. spalio 22 d. pateiktame atsiliepime į... 16. Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, If P&C... 17. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, skiria įmonės, kuriai... 18. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad nebuvo nustatyta įstatyme aptartų... 20. UAB „Bankroto eiga“ dirba du bankroto administratoriai, vienas yra baigęs... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad abu pasiūlyti bankroto administratoriai turi... 22. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad abiejose apelianto nurodytose Lietuvos... 23. Dėl visų išdėstytų motyvų, darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti...