Byla e2S-1639-803/2017
Dėl įsakymo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, neturtinės žalos priteisimo atsakovei kredito unijai Centro taupomajai kasai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės kredito unijos Centro taupomosios kasos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės D. Z. ieškinį dėl įsakymo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, neturtinės žalos priteisimo atsakovei kredito unijai Centro taupomajai kasai.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo.

62. Ieškovė D. Z. pateikė ieškinį, kurį patikslinusi prašė panaikinti kredito unijos Centro taupomosios kasos administracijos vadovės 2017-03-29 įsakymą „Dėl atleidimo iš darbo“, pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu, negrąžinti jos į darbą, laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, priteisti jai iš atsakovės keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, 9 000 Eur neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 35 341 Eur sumos atsakovei nuosavybės teise priklausančias ir pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas ir/ar nekilnojamąjį turtą ir/ar kilnojamąjį turtą. Prašymą grindė atsakovės veiklos rizikingumu, itin sunkia finansine padėtimi, iškilusia realia grėsme atsakovės veiklos tęstinumui, dėl ko gali būti panaikinta atsakovės veiklos licencija. Nurodė, jog dėl nurodytų aplinkybių ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštuodamas 35 341 Eur sumos atsakovei priklausantį turtą, nustatydamas areštuoto turto eiliškumą bei leisdamas nurodytus atsiskaitymus.

105. Vertindamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą teismas vertino turimus įmonės finansinius duomenis (nurodė 2016 m. spalio mėn. skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, vertino balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą) ir sprendė, jog atsakovei ieškinio reikalavimo suma yra pakankamai didelė. Taip pat teismas konstatavo tikėtiną ieškinio pagrįstumo aplinkybę, kilusio ginčo pobūdį (reikalavimai kilę iš darbo teisinių santykių), taip pat pažymėjo, jog ieškovė yra silpnesnioji ginčo šalis.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) kredito unija Centro taupomoji kasa prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartį, o tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad skundžiamos nutarties naikinti nėra pagrindo, pareikalauti iš ieškovės 35 341 Eur sumos galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. ieškovės pareikštas ieškinys nepagrįstas, kadangi preliminariai įvertinus ieškovės pateiktų ieškinio priedų turinį galima suabejoti ieškovės ieškinyje išdėstytais teiginiais; jie neįrodo atsakovės neteisėtų veiksmų;

146.2. prielaida jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas nepagrįsta, kadangi atsakovės veiklą prižiūri ir kontroliuoja Lietuvos bankas, atsakovės gerą padėtį pagrindžia turimas nekilnojamasis turtas, kurio vertė keliasdešimt kartų viršija ieškovės reikalaujamą sumą, neturi skolinių įsipareigojimų;

156.3. taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nevertino atsakovės turtinės padėties, kadangi priešingu atveju būtų nustatęs, jog pagal atsakovės finansinę padėtį ieškinio suma atsakovei nėra didelė, kadangi atsakovės turtinė padėtis yra stabili;

166.4. pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės gerai reputacijai daroma žala, turto areštas gali turėti įtakos sudarytų sutarčių vienašališkam pakeitimui (pabloginimui), unijos nariai gali atsiimti indėlius, refinansuoti kitose kredito įstaigose paskolas, o potencialūs klientai pasirinkti kitą kredito įstaigą. Pažymi, jog dėl nurodytų priežasčių pablogėjus atsakovės komercinei veiklai atsakovė negalės užtikrinti visų savo prievolių tinkamo įgyvendinimo, sutriks atsakovės komercinė veikla, todėl palikus galioti taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovė patirs realios žalos, dėl ko prašo užtikrinti galimus nuostolius.

177. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismas pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus vertina preliminariai, o aplinkybė, jog preliminarus ieškinio įvertinimas nebuvo išsamiai aptartas skundžiamoje nutartyje, nereiškia, jog teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo aplinkybės. Mano, jog atsakovės teiginiai, susiję su preliminariu ieškinio nepagrįstumu, yra deklaratyvūs ir abstraktūs, kadangi nenurodyta, kurie teiginiai abejotini bei nepagrįsti įrodymais. Nesutinka su atsakovės teiginiais, jog atsakovės turtinė padėtis yra gera, kadangi 2015 m. Lietuvos banko priežiūros tarnyba nustačiusi netinkamą atsakovės veiklą uždraudė priimti indėlius, o taikyta poveikio priemonė iki šiol nėra panaikinta; 2016 m. atsakovei paskirtas specialus atstovas veiklai prižiūrėti; Lietuvos banko paskelbti 2016 m. pagrindiniai kredito unijų sektoriaus veiklos rodikliai yra ne tik prasčiausi iš visų kredito unijų, bet nesiekia ir reikalaujamų finansinių rodiklių; atlikto audito išvadoje nurodyta, jog kyla abejonės dėl atsakovės gebėjimo tęsti veiklą, be to, viešai skelbiama apie tikėtiną atsakovės veiklos pabaigą. Taip pat nurodo, jog pradelstos paskolos viršija 4 mln Eur, ieškovei yra pareikštas 900 000 Eur ieškinys, o atsakovės turtas ženkliai mažėja. Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

198. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria, konstatavus teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką, atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

209. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą, ir turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui.

2110. Apeliantė, kvescionuodama jai nepalankią pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja, jog ieškinys prima facie nepagrįstas, o ieškovės pateikti įrodymai nepagrindžia jos teiginių bei neįrodo atsakovo neteisėtų veiksmų. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi tik preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus bei pateiktus įrodymus ir nustatyti tikimybę dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo, t.y. nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo iš esmės. Nors atsakovė atskirajame skunde kelia abejones dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo, tačiau, viena vertus, atsakovės argumentai yra tik deklaratyvaus pobūdžio, o kita vertus, byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ieškinys negalėjo būti net tikėtinai pagrįstas ir palankus ieškovei teismo sprendimas negalėtų būti priimtas. Priešingai, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinyje aiškiai suformuluoti ieškovės reikalavimai, atskleisti teisiniai reiškiamų reikalavimų argumentai, pateikti rašytiniai įrodymai, kuriais įrodinėjamos ieškinyje nurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, vertina, jog pirmosios instancijos teismui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje neturėjo kilti abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis ieškovės reikalavimai 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu iš dalies patenkinti, ir nors apylinkės teismo sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau ir minėta aplinkybė patvirtina tai, jog spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino ieškinį kaip prima facie pagrįstą.

2211. Ieškovas turi įrodyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju sudaro tarp šalių kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012 ir kt). Tačiau minėta aplinkybė nėra absoliuti, ir vertinamas ne reikalavimo mastas, o konkrečios faktinės bylos aplinkybės, atsižvelgiama į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškinio suma yra didelė, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto, turimų įsipareigojimų verte. Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, turimi įsipareigojimai ir pan.

2312. Apeliantė, ginčydama skundžiamą nutartį, įrodinėja, kad jos turtinė padėtis yra gera, todėl ieškinio suma atsakovei nėra didelė, o pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino atsakovės turtinės padėties.

2413. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų apeliantės argumentų, pažymi, kad spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovės finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamomis pajamomis, taip pat atsakovo įsipareigojimais, yra didelė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar jų netaikyti, nes vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1507-330-2015 ir kt.).

2514. Pažymėtina, jog paskirstant įrodinėjimo naštą (CPK 178 straipsnis), turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių minimaliomis sąnaudomis paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl ieškinio sumos dydžio reikšmės atsakovui, atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, kaip pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12,178 straipsniai, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016).

2615. Atsakovė argumentams dėl stabilios turtinės padėties pagrįsti nurodo viešai prieinamus internetinėje www.taupomojiunija.lt svetainėje finansinius duomenis ir rodiklius. Tiek iš viešai prieinamų atsakovės finansinių duomenų, tiek iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog nėra pagrindo konstatuoti geros atsakovės turtinės padėties. Iš 2016 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, jog atsakovės turto, lyginant su 2015 m., sumažėjo (2015 m. turtas buvo 29 662 797 Eur, o 2016 m. gruodžio 31 d. – 18 831 840 Eur), turtas ir toliau mažėja (atsakovės atsiliepime nurodyta, jog 2017 m. kovo 31 d. turtą sudarė 16 669.21 ml. Eur). Iš Lietuvos banko internetinėje svetainėje skelbiamų duomenų matyti, jog 2015 m. ir 2016 m. buvo taikytos atsakovei poveikio priemonės (draudimas priimti indėlius, paskirtas specialus atstovas atsakovės veiklai prižiūrėti). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog auditorės D. C. 2017 m. kovo 25 d. parengtoje nepriklausomoje auditoriaus išvadoje pažymėta, jog kyla abejonės dėl atsakovės gebėjimo tęsti veiklą. Atsakovės nurodyti argumentai dėl indėlių grąžinimo sumos vertintini kritiškai, kadangi nėra aišku, kokia iš tikrųjų bus grąžinama indėlių suma. Taip pat iš balanso nustatyta, jog atsakovė 2016 m. patyrė nuostolių. Taigi duomenys apie apeliantę neleidžia vertinti atsakovės materialinės padėties kaip stabilios ir pakankamos. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovei atlieka teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo funkciją, o atsakovė nepagrindė aplinkybės, kad ieškinio reikalavimo suma nėra didelė (CPK 178,185 straipsniai).

2716.

28Apeliantė nepagrįstai įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nevertino jos turtinės padėties. Iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies argumentų matyti, jog atsakovės turtinė padėtis buvo vertinta atsižvelgiant į turimus finansinius įmonės, ir kaip jau buvo minėta aukščiau, pagrįstai konstatuota, jog atsakovei ieškinio suma laikytina didele.

2917. Nors byloje nėra faktinių duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą ir tokiu būdu pasunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, bet būtinybę areštuoti jos turtą pagrindžia tai, kad yra visos prielaidos arba, kitaip tariant, apeliantei nėra teisinių kliūčių perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą, jeigu ji nuspręstų taip pasielgti.

3018. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3119. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teisingai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl apeliantės (atsakovės) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

32Dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo

3320. Atsakovė prašo teismo pareikalauti iš ieškovės galimų 35 341 Eur nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

3421. Pažymėtina, kad apeliantė, viena vertus, neįrodė, jog nuostoliai yra atsiradę arba gali atsirasti dėl atsakovės turtui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o aplinkybė, jog teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-412/2014; CPK 178 straipsnis). Kita vertus, atsakovė tokį prašymą turėjo teikti pirmosios instancijos teisme, kadangi apeliacinės instancijos teismo nutartis neskundžiama ir apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus tokį prašymą atsakovė neturės galimybės prašyti teismo peržiūrėti išnagrinėtą nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą apeliacine tvarka. Taigi atsakovės prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo šioje proceso stadijoje nenagrinėtinas.

35Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

36atsakovės kredito unijos Centro taupomosios kasos atskirojo skundo netenkinti.

37Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartį.

38Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 6. 2. Ieškovė D. Z. pateikė ieškinį, kurį patikslinusi prašė panaikinti... 7. 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi... 10. 5. Vertindamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantė (atsakovė) kredito unija Centro taupomoji kasa... 13. 6.1. ieškovės pareikštas ieškinys nepagrįstas, kadangi preliminariai... 14. 6.2. prielaida jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimo ieškovei... 15. 6.3. taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nevertino atsakovės... 16. 6.4. pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės gerai reputacijai... 17. 7. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirojo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 8. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 20. 9. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 21. 10. Apeliantė, kvescionuodama jai nepalankią pirmosios instancijos teismo... 22. 11. Ieškovas turi įrodyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla... 23. 12. Apeliantė, ginčydama skundžiamą nutartį, įrodinėja, kad jos turtinė... 24. 13. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų apeliantės... 25. 14. Pažymėtina, jog paskirstant įrodinėjimo naštą (CPK 178 straipsnis),... 26. 15. Atsakovė argumentams dėl stabilios turtinės padėties pagrįsti nurodo... 27. 16.... 28. Apeliantė nepagrįstai įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas... 29. 17. Nors byloje nėra faktinių duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti,... 30. 18. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas... 31. 19. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 32. Dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 33. 20. Atsakovė prašo teismo pareikalauti iš ieškovės galimų 35 341 Eur... 34. 21. Pažymėtina, kad apeliantė, viena vertus, neįrodė, jog nuostoliai yra... 35. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 36. atsakovės kredito unijos Centro taupomosios kasos atskirojo skundo netenkinti.... 37. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d.... 38. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....