Byla e2-874-943/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės J. B. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-3631-467/2016, pagal nurodytos ieškovės ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. K. dėl 55 320,26 EUR žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Nurodė, jog prašoma priteisti žala atsirado atsakovui nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko šiuos įsipareigojimus už jį turėjo įvykdyti ieškovė, kaip solidari paskolos gavėja.
 3. Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, o, jo nesant arba esant nepakankamai, atsakovui priklausančias pinigines lėšas. Prašymą grindžia tuo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu, kadangi ieškinio suma yra pakankamai didelė. Be to, ieškovės žiniomis, atsakovas jau yra perleidęs jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą savo dukrai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi prašymą tenkino ir ieškovės reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį ir pas jį ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises 55 320,26 EUR sumai, o, jų nesant ar esant nepakankamai, leido areštuoti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis esančias ir atsakovui priklausančias pinigines lėšas.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą, pateikė nurodytas faktines aplinkybes patvirtinančius įrodymus, todėl ieškinys vertintinas kaip preliminariai pagrįstas. Teismas vertindamas ieškinio reikalavimo sumos reikšmingumą atsakovui, pažymėjo, kad didelė reikalavimo suma padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, be to, ieškovė nuogąstauja, kad atsakovas gali bandyti apsunkinti teismo sprendimo vykdymą, todėl yra pagrindas būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu atsakovas A. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį ir ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nenurodė, kokių įrodymų pagrindu jis padarė išvadą, kad ieškovė realiai patyrė žalą, kurią ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo.
  2. Atsakovas dėl skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria nepatogumus, nes yra areštuotas jo nekilnojamas turtas ir lėšos banke 121 000 Eur sumai.
 3. Ieškovė J. B. atsakovo atskirąjį skundą prašo atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį galioti nepakeistą.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

99.1.

10Ieškinys ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas įrodymais. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį juos įvertino ir, atsižvelgdamas į tikėtiną ieškinio pagrįstumą ir grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui, priėmė skundžiamą nutartį.

119.2.

12Tuo atveju, jei taikant laikinąsias apsaugos priemones yra areštuota daugiau turto nei būtina ieškovės pareikštiems reikalavimams užtikrinti – atsakovas turi teisę kreiptis į antstolį, o ne prašyti panaikinti teisėtai taikomas laikinąsias apsaugos priemones.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.
 3. Apelianto manymu, teismas neįvertino to, kad ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos reikalavimo priteisti žalą pagrįstumą, teismui pateikti įrodymai ir jų įrodomoji reikšmė, sprendžiant dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo įvertinti, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog ieškinio įvykdymo užtikrinimui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su teismo pareiga sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įvertinti tikėtiną ieškinio pagrįstumą, pažymi, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėja ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio (pareiškimo, skundo) faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų. Taikant laikinąsias pasaugos priemones teismo atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas nėra vykdomas ta pačia apimtimi kaip yra sprendžiama dėl ieškinio pagrįstumo išnagrinėjus bylą iš esmės.
 5. Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio (pareiškimo, skundo) pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neturi ta pačia apimtimi kaip ir išnagrinėjus bylą iš esmės vertinti kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų ir spręsti dėl jų įrodomosios reikšmės. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).
 6. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo žalą, patirtą, kaip teigiama ieškiniu, atsakovui tinkamai nevykdžius kredito sutartimi prisiimtų prievolių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškinio forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, t. y. suformuluotas ieškinio reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindas, pateikti įrodymai, ieškovės vertinimu, patvirtinantys ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir pagrindžiantys reikalavimus, o tai, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje, yra pakankama konstatuoti preliminarų ieškinio pagrįstumą. Tai, kad šiuo metu tarp bylos šalių kilę ginčai ne tik dėl ieškovės prašomos priteisti žalos fakto ir dydžio, bet ir apskritai dėl šalių tarpusavio įsipareigojimų ir jų vykdymo, nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovė neturi reikalavimo teisės atsakovui ir jog toks reikalavimas negali būti reiškiamas. Tai, kad atsakovas turi kitą nuomonę dėl ieškinio pagrįstumo ir ieškovei, tikėtina, palankaus teismo sprendimo priėmimo galimybės, nesudaro pagrindo teigti, jog ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti.
 7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog preliminariai įvertinus ieškovės pareikštus reikalavimus, susipažinus su procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais, tikėtina, jog bylą išnagrinėjus iš esmės ieškovės ieškinys galėtų būti tenkinamas, t. y. ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, kas sudarė pagrindą teismui vertinti ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą.
 8. Antra sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui ‑ reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė pasitelkęs prezumpciją, kad didelė turtinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, kad nurodytos prezumpcijos tikslas ne sudaryti savarankišką pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nustačius, kad reikalavimas yra turtinis ir išreiškiamas konkrečia finansine suma, o palengvinti įrodinėjimo naštą asmeniui, kuris, iškilus turtiniam ginčui, prašo taikyti areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Grėsmė teismo sprendimo įvykdymui gali būti faktinė ir hipotetinė (teoriškai įmanoma) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2236/2014). Kadangi faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma). Taikant ieškinio sumos prezumpciją įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 str.).
 9. Teikiamu skundu apeliantas praktiškai nepateikia jokių argumentų, susijusių būtent su ieškinio sumos reišmingumu ir jos santykiu su atsakovo finansine padėtimi. Atskirajame skunde tik pažymima, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai riboja jo turtines teises daugiau nei būtina, tikėtina, palankaus ieškovės reikalavimo įvykdymui, tačiau tik šie argumentai, Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, nepaneigia byloje konstatuoto poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties. Apeliantui išaiškintina, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ribojamos ieškinio reikalavimų suma (CPK 145 straipsnio 2 dalis), t. y. 55 320,26 Eur, o visi klausimai, susiję su skundžiamos nutarties vykdymu ir pritaikyto arešto mastu turi būti sprendžiami vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų tvarka (CPK VI dalis).
 10. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą